David

Ek kan maar net by jou aansluit met 'n paar teksverwysings.

Die Here het vir my heer die koning gesê: "Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp."
Ps 110:1 (83 AV)

Van Dawid. 'n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.
Ps 110:1 (33/53 AV)


Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee: 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel
Jes 7:14 (83 AV)

Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immánuel noem.
Jes 7:14 (33/53 AV)


Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse verlede!
Mig 5:1 (83 AV)

En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat 'n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.
Mig 5:1 (33/53 AV)


Nie net haal hulle vir Christus as God uit die profesië uit nie, maar hulle ontken ook in die 1983 vertaling Christus se ewigheidsbestaan

Groete
Phil