Ja boet somtyds le iets voor die hand liggend en ons sien dit nie raak nie. Wee' jy wat is ons mensdom se probleem? Ons wil dinge te ingewikkeld maak. Ek vang my self kort-kort uit dat ek een of die ander groooooot oplossing vir 'n probleem soek dan le dit hier vlak voor my oe.

Ek wil vir julle se dis lekker hier. Hier kan ek praat oor dit wat my naby aan die hart le. hier kan ek sonder om te skroom my Redder en Verlosser prys en eer. Hier kan ek vertel wat my sondes en swakhede is en almal spring in om raad en advies te gee. Dankie vir 'n fantastiese forum!!!!!