'n Eenvoudige "poll" om uit te vind of Israel die middelpunt van eindtyd gebeure is of nie? Net 'n JA of 'n NEE.