Gaan na translate.google.com
Stel dit om te vertaal van Afrikaans na Engels.
Tik in: "Ek's 'n bloubul" en kyk wat spoeg Google vir jou uit.