Net vir interessantheid. Ek het so in 2003 tot 2005 redelik betrokke geraak in die beginsel dat die Jode 'n sen vir die Kerk is en die Pardes beginsel waar mens die Bybel op 4 vlakke benader het my aanvanklik bendruk. Dit het egter nie lank geneem om te sien dat daar nie te veel praktiese waarde daarin was nie en dan die belangrike vir myself, was dat ek moes ontdek die Jode bring geen sen vir die Kerk nie. Dit is eintlik 'n godslasterlike beginsel om dit so te sien (veral omdat Jode in ons dag hoofsaaklik Talmoedies is en nie Ou Testamenties is nie), want op watter stadium is Jesus alles vir 'n mens? Dit gaan in Nuwe Testamentiese tye oor Jesus en Hom as gekruisigde. Hierdie beginsel se verstaan, verduidelik Paulus so...

1Kor 1:17-23
(17) Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie.
(18) Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;
(19) want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.
(20) Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wreld dwaas gemaak nie?
(21) Want aangesien in die wysheid van God die wreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;
(22) want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid,
(23) maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke;


Ek moes maar leer dat die Jode absoluut geen sen vir die Kerk inhou nie, inteendeel, ek bely dat ek Jesus en Sy kruis verydel het toe my fokus van hierdie toppunt van alles wat ons as gelowiges aan kan vashou, my laat struikel het in my eie dwaling.

Die ander kant is egter dat ek nie spyt is oor enige kennis wat mens kon opdiep nie, want dit plaas mens se verstaan van dinge in perspektief. As iemand deur die Here 'n pad moet stap, stap daai pad, want Hy weet hoekom Hy dit aan jou wil wys...