PDA

View Full Version : Is daar 2 soorte gawes?CFJ
Sep 16th 2007, 07:56 PM
In Romeine 12 staan daar...


Rom 12:6-8 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: (7) is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; (8) of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
In 1Korinthirs 12 staan weer die volgende...


1Kor 12:4-11 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; (5) en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; (6) en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. (7) Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. (8) Want aan die een word deur die Gees n woord van wysheid gegee, en aan die ander n woord van kennis vanwe dieselfde Gees; (9) aan n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; (10) aan n ander werkinge van kragte, aan n ander profesie, aan n ander onderskeiding van die geeste, aan n ander allerhande tale, aan n ander uitleg van tale. (11) Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
Is daar 'n verskil tussen hierdie gawes?

14390876
Sep 17th 2007, 11:46 AM
Yip. Volgens my is dit twee verskillende soorte gawes. Daar is drie soorte gawes, een vir elke vorm van God:
God die Vader - die motiverende gawes. Almal het hulle van geboorte, maar hulle word eers aktief na wedergeboorte. Hulle is die gawes wat hierbo in Romeine 12:6-8 genoem word
God die Seun (Jesus) -
Ef 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, Dit word soms die 5 voudige bediening genoem
God die Heilige Gees - Die Kor 12 gawes van die Gees (genesing, etc)

Dit is vir my altyd duidelik dat elkeen in die Drie Enigheid sterk geassosier word met sekere rolle. Dit menslike gesin is bedoel om `n refleksie te wees van die Godlike gesin. Die Pa verteenwoordig die Vader, die kinder verteenwoordig die seun en die Heilige Gees verteenwoordig die vrou. Ek kom byvoorbeeld agter dat die Heilige Gees dikwels `n versorgings rol speel.

Nou is ek seker daar is mense wat van my gaan verkil :P maar dit is net hoe ek dit sien.

Ta-An
Sep 18th 2007, 08:30 PM
Yup, volgens wat ek geleer het, 3 verskillend kategoriee..... maar ek het my boek net verlede week weg gemaak, nou kan ek jou nie meer s nie.... :blush:

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 09:07 AM
Kaalvoetkind

As jy wil kan jy hier verder gesels oor die gawes in 1 Kor 12. Lees gerus eers wat die ouens hier bo ges het en dan vertel jy vir ons hoe jy dit sien.

Groete
Phil

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 09:13 AM
Ferdi, Iain en Anneke

Dags maters.

Ek het nou hierdie draad daar doer uit die argiewe gaan uithaal. Dalk kan julle vir my iets uitklaar, ek het bewustelik daardie tyd nie op hierdie draad geantwoord nie, maar nou wil ek my verstout en vra.

As julle dan s daar is drie tipes gawes, hoekom oorvleuel so baie van die gawes in Rom 12, Ef 4 en 1 Kor 12 mekaar?

Net 'n vragietjiejie as julle kansie sien om my in te lig;):D

Groete en baie sen vir julle almal
Phil

Yolande~
Oct 22nd 2007, 10:09 AM
Sekerlik Phil, ek deel graag hoe ek dit verstaan

Volgens my is daar 3 groepe

1. Die roeping wat op iemand se lewe is

God het sommiges geroep as
- Apostels
- Profete
- Evangeliste
- Herders
- Leraars.

Die Apostels en profete is veronderstel om die fondament van 'n kerk te le, en op nuwe terreine in te beweeg. Die apostel plant die nuwe kerk, maar die profeet werk nou saam met hom. Hulle help mense om in hulle 'destinies' in te kom. Hulle breek deure oop en beweeg in nuwe terreine in. Die evangeliste gaan wen die mense vir die evangelie. Die herders versorg hulle wat inkom en help hulle heel. Die leraars leer hulle die wee van God.

Die kerk is veronderstel om heeltyd nuwe grond te wen. En elkeen is veronderstel om 'release' te word in sy roeping na mate hy volwassenheid in Christus bereik. Hierdie 5 word gegee as 'n gawe vir die liggaam van Jesus Christus, om hulle te help om volwassenheid in Christus te bereik. Een is nie meer 'verhewe' as 'n ander nie, maar elk is anders in funksie.

Let wel, omdat dit 'n roeping op iemand se lewe is, sal so 'n persoon reeds van geboorte af sekere kenmerke he wat in ooreenstemming is met hierdie spesifieke roeping. Maar dit beteken nog nie dat hy volwasse genoeg is om 'release' te word om hierdie amp te vervul nie....'n groeiproses is eers nodig.

In my geval - ek dink my roeping is apostolies.

2. Genadegawes

Ek weet nie of ek dit nou reg noem nie. Maar daar is 7 spesifieke gawes wat gegee word aan...en elke persoon het dit, maar het gewoonlik 'n spesifieke een of twee waarin hy meer ontwikkeld is as die ander.
Daar is 'n boek daaroor...ek het lank terug 'n seminaar bygewoon, ek praat nou so sommer uit my kop uit. Dit is baie interessant. Hierdie gawes kom ook reeds van geboorte af, maar soos mens seerkry deur die lewe kan dit onderdruk word. Hoe meer jy groei in Hom, hoe meer sal dit na die voorgrond tree in jou lewe.

- Leraar (dit is gewoonlik iemand wat baie intelligent is, analities na dinge wil kyk, die horries kry as die skrif uit konteks aangehaal word, en as hulle nog geestelik meer onvolwasse is dikwels nie alte veel finesse het nie en dan ook meer op die teorie dikwels fokus van 'n saak as op die Gees)
- Waarnemer (dit kan ook ontwikkel in profesie. Hierdie mense voel dinge intuitief aan - sal byvoorbeeld maklik regdeur iemand sien en maklik optel as iets nie lekker is nie. As hulle onvolwasse is geestelik gebruik hulle dit dikwels om mense te oordeel en vinger te wys, maar soos hulle volwasse word in Christus, besef hulle dit is nie dat God skinder nie, hulle tel dit op sodat hulle moet bid daaroor en dan op die regte tyd en onder leiding van die Gees iets vir die persoon ter sprake te se daaroor, indien enigsens nodig. Hulle is gewoonlike fyner ingesteld vir die geestelike wereld as ander)
- Bemoediger
- Organiseerder (ook genoem leier, weet gewoonlik hoe om te delegeer en take uit te deel, sodat alles vlot kan loop)
- Uitdelers (hulle is gewers van natuur, gee maklik geld, liefde ens. Is gewoonlik geseen met 'n gawe van wysheid vir besigheid)
- Dienaar (hulle is praktiese mense wat maklik identifiseer waar praktiese hulp nodig het en in nederigheid regstaan om te help met die mees praktieste takies)
- Barmhartigheid ('compassion'). (Iemand wat meer gesteld is op die emosionele en geestelike welstand van mense as op praktiese dinge. Kan geweldig voel vir mense en 'n pad stap met iemand. Geweldige meegevoel met mense)

In my geval is ek eerste barmhartigheid, en tweede waarnemer.
Ek dink baie mense op hierdie forum is dalk leraars :hmm:

3. Gawes van die Heilige Gees

Daar is 9 bonatuurlike gawes van die Heilige Gees. Hierdie gawes is nie iets wat te doen soseer met jou geaardheid nie, dit is 'n totale bonatuurlike gawe, wat God gee om die liggaam te stig. Die bybel se ons moet dit najaag, en veral die gawe van profesie. Elke persoon, maak nie saak van jou roeping, kan die gawe van profesie kry...maar dit beteken nie dit sal die amp wees wat jy beklee in die liggaam van Christus nie.

Al die gawe is gegee ter stigting van ander mense, maar die gawe van tale is gegee ter stigting van 'n individu, sodat sy eie fontein kan oorloop. Paulus se hy praat meer in tale as almal. Ek glo dit is 'n gawe wat elkeen kan kry, maar daar is 'n ander gawe van tale wat vir die liggaam van Christus is, en vir daardie tale MOET daar 'n uitleg wees as iemand opstaan om dit in die gemeente te bring...want anders sou niemand dit verstaan nie.

Gawes is:
- profesie
- Tale
- Uitleg van tale
- Woord van Kennis (byvoorbeeld God wys vir my jy wil 'n huis koop, maar daar is 'n probleem met die fondasie van daardie huis, moenie voortgaan nie)
- Woord van wysheid (byvoorbeeld toe die fariseers Jesus wou verstrik in hulle vrae, en hy met bonatuurlike wysheid hulle terug geantwoord het)
- gawe van onderskeiding van geeste
- wonderweke en kragte
- genesings
- geloof (mens kry 'n spesiale gawe van geloof, wat bonatuurlik is)

Hierdie gawes, wanneer dit ontvang word, moet beoefen word, en geoefen word, soos 'n baba wat leer stap, sodat ons al meer en meer handig sal word met die gebruik en hantering van hierdie gawes.

Net om by te voeg:

As iemand byvoorbeeld 'n profetiese roeping op sy of haar lewe het, sal daardie persoon nogsteeds meer ingesteld en sensitief wees vir die geesteswereld as die ander, al word hulle mislei, of al is hulle nie eers christene nie. Iemand met so 'n roeping op sy lewe en wat dan verkeerde kant toe draai, sal dan sy gawe ten voordeel van die ryk van duisternis gebruik en maklik medium kan word, 'n waarseer, ens, terwyl iemand met 'n roeping van leraar, dit nie so maklik sal word nie, al verval hy ook in die okkulte. Maar hy sal mense dan begin leer t.o.v. die verkeerde wee. Ons behoort aan God, is duur gekoop deur JEsus, en ons roepings is daar sodat ons Hom daardeur kan verheerlik.

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 10:18 AM
- Woord van Kennis (byvoorbeeld God wys vir my jy wil 'n huis koop, maar daar is 'n probleem met die fondasie van daardie huis, moenie voortgaan nie)

Goed, nou hier verkil ek en jy. Volgens my praat jy daar meer van die gawe van profesie. Jy sal vir my uit die Woord moet aandui hoekom jy die gawe van kennis so uitl.:rolleyes:;):D

Groete
Phil

Yolande~
Oct 22nd 2007, 10:38 AM
Phil,

Ek vra dat jy die hele 1 Kor 12 - 1 Kor 14 lees.

Hier spesifiek gaan dit oor geestelike bonatuurlike gawes. En in die middel daarvan is die liefde, want sodra ons in hiedie dimensie van bonatuurlike gawes begin beweeg en nie liefde het nie, kan ons baie skade aan God se koningkryk berokken.

Al lees jy dit net in die konteks van 1 Kor 12 v 8-10 sal jy sien dat die konteks is bonatuurlike gawes.

Maar ek gaan jou nie daarvan probeer oortuig nie. As jy dit nie in die konteks so kan insien nie, weet ek nie wat om nog verder vir jou te se hieromtrent nie. DAn moet ons seker maar 'agree to disagree'? :(

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 10:45 AM
Phil,

Ek vra dat jy die hele 1 Kor 12 - 1 Kor 14 lees.

Hier spesifiek gaan dit oor geestelike bonatuurlike gawes. En in die middel daarvan is die liefde, want sodra ons in hiedie dimensie van bonatuurlike gawes begin beweeg en nie liefde het nie, kan ons baie skade aan God se koningkryk berokken.

Al lees jy dit net in die konteks van 1 Kor 12 v 8-10 sal jy sien dat die konteks is bonatuurlike gawes.

Maar ek gaan jou nie daarvan probeer oortuig nie. As jy dit nie in die konteks so kan insien nie, weet ek nie wat om nog verder vir jou te se hieromtrent nie. DAn moet ons seker maar 'agree to disagree'? :(

Nee man, ons gesels mos nog, mens gooi mos nie so gou die handoek in nie:saint:

En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.
1 Kor 12:28

Die gawes wat ek daar uitgelig het is tog nie bonatuurlike gawes nie.

Groete
Phil:cool:

Yolande~
Oct 22nd 2007, 11:36 AM
Lyk my jy gee nie gou op nie :hmm:

Lees asseblief 1 Kor 12v8-10 in konteks
en daarna 1 Kor 13v8.
"Die liefde vergaan nimmermeer:
maar profesiee - hulle sal tot niet gaan
of tale - hulle sal ophou
of kennis - dit sal tot niet gaan"

Van watse tipe kennis word daar hier gepraat?

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 11:50 AM
Lyk my jy gee nie gou op nie :hmm:

Lees asseblief 1 Kor 12v8-10 in konteks
en daarna 1 Kor 13v8.
"Die liefde vergaan nimmermeer:
maar profesiee - hulle sal tot niet gaan
of tale - hulle sal ophou
of kennis - dit sal tot niet gaan"

Van watse tipe kennis word daar hier gepraat?

Ek verstaan nie mooi wat jy probeer s met hierdie Skrifgedeelte nie, eerstens praat hierdie gedeelte nie van apostels, leraars en regeerders nie, maar van profete en diegene wat in tale praat en die gawe van kennis. Nou ek dink juis hierdie Skrifgedeelte wat jy aanhaal bevestig my punt, hierdie is gawes wat verbygaan en wat vir jou ingegee word vir 'n bepaalde tyd soos deur die Heilige Gees, dit sal tot niet gaan, want daar kom 'n tyd waar hierdie dinge nie meer van waarde gaan wees nie, as ons by Christus is, waarvoor sal ons profeteer, die profesie is bewaarheid, hoekom sal ons in tale wil praat, ons sal mos almal mekaar verstaan, waarom sal ons ons beywer vir kennis, want eendag sal ons ten volle ken.

Hierdie dinge gaan verby, dit is wat die Woord s, al wat bly is die liefde.

Carlos Ortiz het ges:

"Love isn't one of the virtues of the Christian life, love is the Christian life"

Liefde is soos wat ek dit in die Woord lees deel van die vrug van die Gees en nie 'n gawe van die Gees nie.

14390876
Oct 22nd 2007, 12:27 PM
Sekerlik Phil, ek deel graag hoe ek dit verstaan

Volgens my is daar 3 groepe

1. Die roeping wat op iemand se lewe is

God het sommiges geroep as
- Apostels
- Profete
- Evangeliste
- Herders
- Leraars.

Die Apostels en profete is veronderstel om die fondament van 'n kerk te le, en op nuwe terreine in te beweeg. Die apostel plant die nuwe kerk, maar die profeet werk nou saam met hom. Hulle help mense om in hulle 'destinies' in te kom. Hulle breek deure oop en beweeg in nuwe terreine in. Die evangeliste gaan wen die mense vir die evangelie. Die herders versorg hulle wat inkom en help hulle heel. Die leraars leer hulle die wee van God.

Die kerk is veronderstel om heeltyd nuwe grond te wen. En elkeen is veronderstel om 'release' te word in sy roeping na mate hy volwassenheid in Christus bereik. Hierdie 5 word gegee as 'n gawe vir die liggaam van Jesus Christus, om hulle te help om volwassenheid in Christus te bereik. Een is nie meer 'verhewe' as 'n ander nie, maar elk is anders in funksie.

Let wel, omdat dit 'n roeping op iemand se lewe is, sal so 'n persoon reeds van geboorte af sekere kenmerke he wat in ooreenstemming is met hierdie spesifieke roeping. Maar dit beteken nog nie dat hy volwasse genoeg is om 'release' te word om hierdie amp te vervul nie....'n groeiproses is eers nodig.

In my geval - ek dink my roeping is apostolies.

2. Genadegawes

Ek weet nie of ek dit nou reg noem nie. Maar daar is 7 spesifieke gawes wat gegee word aan...en elke persoon het dit, maar het gewoonlik 'n spesifieke een of twee waarin hy meer ontwikkeld is as die ander.
Daar is 'n boek daaroor...ek het lank terug 'n seminaar bygewoon, ek praat nou so sommer uit my kop uit. Dit is baie interessant. Hierdie gawes kom ook reeds van geboorte af, maar soos mens seerkry deur die lewe kan dit onderdruk word. Hoe meer jy groei in Hom, hoe meer sal dit na die voorgrond tree in jou lewe.

- Leraar (dit is gewoonlik iemand wat baie intelligent is, analities na dinge wil kyk, die horries kry as die skrif uit konteks aangehaal word, en as hulle nog geestelik meer onvolwasse is dikwels nie alte veel finesse het nie en dan ook meer op die teorie dikwels fokus van 'n saak as op die Gees)
- Waarnemer (dit kan ook ontwikkel in profesie. Hierdie mense voel dinge intuitief aan - sal byvoorbeeld maklik regdeur iemand sien en maklik optel as iets nie lekker is nie. As hulle onvolwasse is geestelik gebruik hulle dit dikwels om mense te oordeel en vinger te wys, maar soos hulle volwasse word in Christus, besef hulle dit is nie dat God skinder nie, hulle tel dit op sodat hulle moet bid daaroor en dan op die regte tyd en onder leiding van die Gees iets vir die persoon ter sprake te se daaroor, indien enigsens nodig. Hulle is gewoonlike fyner ingesteld vir die geestelike wereld as ander)
- Bemoediger
- Organiseerder (ook genoem leier, weet gewoonlik hoe om te delegeer en take uit te deel, sodat alles vlot kan loop)
- Uitdelers (hulle is gewers van natuur, gee maklik geld, liefde ens. Is gewoonlik geseen met 'n gawe van wysheid vir besigheid)
- Dienaar (hulle is praktiese mense wat maklik identifiseer waar praktiese hulp nodig het en in nederigheid regstaan om te help met die mees praktieste takies)
- Barmhartigheid ('compassion'). (Iemand wat meer gesteld is op die emosionele en geestelike welstand van mense as op praktiese dinge. Kan geweldig voel vir mense en 'n pad stap met iemand. Geweldige meegevoel met mense)

In my geval is ek eerste barmhartigheid, en tweede waarnemer.
Ek dink baie mense op hierdie forum is dalk leraars :hmm:

3. Gawes van die Heilige Gees

Daar is 9 bonatuurlike gawes van die Heilige Gees. Hierdie gawes is nie iets wat te doen soseer met jou geaardheid nie, dit is 'n totale bonatuurlike gawe, wat God gee om die liggaam te stig. Die bybel se ons moet dit najaag, en veral die gawe van profesie. Elke persoon, maak nie saak van jou roeping, kan die gawe van profesie kry...maar dit beteken nie dit sal die amp wees wat jy beklee in die liggaam van Christus nie.

Al die gawe is gegee ter stigting van ander mense, maar die gawe van tale is gegee ter stigting van 'n individu, sodat sy eie fontein kan oorloop. Paulus se hy praat meer in tale as almal. Ek glo dit is 'n gawe wat elkeen kan kry, maar daar is 'n ander gawe van tale wat vir die liggaam van Christus is, en vir daardie tale MOET daar 'n uitleg wees as iemand opstaan om dit in die gemeente te bring...want anders sou niemand dit verstaan nie.

Gawes is:
- profesie
- Tale
- Uitleg van tale
- Woord van Kennis (byvoorbeeld God wys vir my jy wil 'n huis koop, maar daar is 'n probleem met die fondasie van daardie huis, moenie voortgaan nie)
- Woord van wysheid (byvoorbeeld toe die fariseers Jesus wou verstrik in hulle vrae, en hy met bonatuurlike wysheid hulle terug geantwoord het)
- gawe van onderskeiding van geeste
- wonderweke en kragte
- genesings
- geloof (mens kry 'n spesiale gawe van geloof, wat bonatuurlik is)

Hierdie gawes, wanneer dit ontvang word, moet beoefen word, en geoefen word, soos 'n baba wat leer stap, sodat ons al meer en meer handig sal word met die gebruik en hantering van hierdie gawes.

Net om by te voeg:

As iemand byvoorbeeld 'n profetiese roeping op sy of haar lewe het, sal daardie persoon nogsteeds meer ingesteld en sensitief wees vir die geesteswereld as die ander, al word hulle mislei, of al is hulle nie eers christene nie. Iemand met so 'n roeping op sy lewe en wat dan verkeerde kant toe draai, sal dan sy gawe ten voordeel van die ryk van duisternis gebruik en maklik medium kan word, 'n waarseer, ens, terwyl iemand met 'n roeping van leraar, dit nie so maklik sal word nie, al verval hy ook in die okkulte. Maar hy sal mense dan begin leer t.o.v. die verkeerde wee. Ons behoort aan God, is duur gekoop deur JEsus, en ons roepings is daar sodat ons Hom daardeur kan verheerlik.

:agree:

Dit is juis wat ek vroer probeer verwoord het. Jy het dit beter as ek gedoen. Dit is hoe ek geleer is en ek dink dit maak die meeste sin.
Ek dink die gawes oorvleul wel, maar dit betekin nie hulle is die selfde nie. Ek dink dit betein net dat hulle by mekaar pas. Soos hierbo ges, sal sekere mense wat gekeis is om `n sekere rol te vervul sekre gawes openbaar.

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 12:37 PM
:agree:

Dit is juis wat ek vroer probeer verwoord het. Jy het dit beter as ek gedoen. Dit is hoe ek geleer is en ek dink dit maak die meeste sin.
Ek dink die gawes oorvleul wel, maar dit betekin nie hulle is die selfde nie. Ek dink dit betein net dat hulle by mekaar pas. Soos hierbo ges, sal sekere mense wat gekeis is om `n sekere rol te vervul sekre gawes openbaar.

Iain

Ek gaan nou 'n stelling maak, jy mag van my verskil, maar laat weet my net wat jy dink.

Ek dink die Woord praat op al drie plekke Rom 12, Ef 4 en 1 Kor 12 van presies dieselfde gawes. Ek stem ook saam dat daar verskillende tipes gawes is, of soos julle nou noem, die drie tipes gawes, daarmee sal ek nie stry nie, maar ek glo wel dat in Rom 12, Ef 4 en 1 Kor 12 praat dit elke keer van al drie groepe gawes.

Groete
Phil

14390876
Oct 22nd 2007, 12:54 PM
Dit het ek nog nie aan gedink nie maar ek sal dit dal oorweeg. Ek vermoed dat ek met jou gaan verskil, omdat dit nie is hoe ek geleer is nie, maar ek sal dit waardeer as jy die demonstreer. As jy s dit is presies dieselfde gawes, hoe korispondeer hulle. Veral sedert hulle nie gelyk in getalle is nie (7,9, en 5 onderskydelik).
Terloops, die gawes pas mooi in saam met die rolle van die drie eenheid. Daar `n patroonmatigheid aan die manier waarop die Bybel uiteen gesit word.Die syfer 3 kom baie voor wanneer die gawes bespreek word en alhoewel ek nie regtig "into" numerologie is (behalwe uit pure nuuskurigheid) nie, dink ek wel dit is so vir `n rede. Ek sou nogal belang stel in bespreking van bybelse numerologie en wat mense daarvan dink maar dis seker `n onderwerp vir `n ander draad.

Yolande~
Oct 22nd 2007, 12:54 PM
Goed, nou hier verkil ek en jy. Volgens my praat jy daar meer van die gawe van profesie. Jy sal vir my uit die Woord moet aandui hoekom jy die gawe van kennis so uitl.:rolleyes:;):D

Groete
Phil

Om terug te kom hierby Phil.

Die rede hoekom ek vir jou aangehaal het die gedeelte wat se liefde sal bly maar tale, en profesie en kennis sal tot niet gaan was juis om vir jou te verduidelik, dat die kennis waarvan jy hier praat, die bonatuurlike kennis is.

WAnt as dit gewone kennis was, akademiese kennis, of skrifkennis, sou dit nie tot niet gegaan het nie.

Ek hoop jy verstaan nou beter wat ek bedoel.

Phil Fourie
Oct 22nd 2007, 12:59 PM
Om terug te kom hierby Phil.

Die rede hoekom ek vir jou aangehaal het die gedeelte wat se liefde sal bly maar tale, en profesie en kennis sal tot niet gaan was juis om vir jou te verduidelik, dat die kennis waarvan jy hier praat, die bonatuurlike kennis is.

WAnt as dit gewone kennis was, akademiese kennis, of skrifkennis, sou dit nie tot niet gegaan het nie.

Ek hoop jy verstaan nou beter wat ek bedoel.

Ek sal weer dink dat gewone kennis wel tot niet sal gaan en dat hierdie vers juis gewone kennis impliseer en dat Paulus van die ewige kennis praat as hy daarna s:

Want nou sien ons deur 'n spiel in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
1 Kor 13:12

Groete
Phil

Swaard
Oct 22nd 2007, 03:49 PM
Want nou sien ons deur 'n spiel in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
1 Kor 13:12

Groete
Phil

Het die vers hierbo ( 1 Kor. 13:12 ) nie eerder met persoonlike kennis van God te make nie? Wanneer ons Hom in die volgende bedeling van aangesig tot angesig sien, sal ons Hom ten volle ken netsoos ons nou ten volle deur Hom geken word terwyl Hy weens Sy ondeurgrondelike grootheid so ietwat van 'n raaisel is op die oomblik.

14390876
Oct 23rd 2007, 06:51 AM
Ek gaan nou min of meer probeer uitklaar wat ek as gawes verstaan. ek het voorheen al `n poging aangewend maar ek dink ek wil weer probeer want dalk kan ek my standpunt duideliker maak. :rolleyes:

Gawes:
Daar is drie kategori gawes. Hulle word as volg geklasifiseer

1. God die Heillige Gees Charismata 1 Cor 12: 8 - 10
2. God die Seun (Jesus) "office gifts" Eph 4:11
3. God die Vader Moetiverende gawes Rom 12: 6 - 8


die eerste twee is bedoel om die liggaam op te bou en is spesefiek daar vir die kerk
Die laaste een is een waarmee almal gebore word. Niemand het net een van hulle nie. Dit is eerder dat sekeres uitstaan as `n gevolg van jou roeping
Ek sal deur dit vir julle vertel wat ek glo my gawes is. (of miskien eerder, watter soort gawe ek is)


1. Dit is seker die bekendste gawes. Hulle kom in plek nadat iemand gedoop is in die Heilige Gees . Die doop in die Heilige Gees is `n spesefieke gebeurtenis apart van die doop en van wedergevoorte. Ek self is eers `n jaar nadat ek gered is, eers in die Heilige Gees gedoop. `n Mens kan natuurlik vroer gedoop word en dit is ook nie iets wat `n mens beter maak as ander nie. Net soos wat enige nader present wat ek gekry het my nie beter maak nie. Die feit dat ek egter die present ontvang het betekin egter wel dat ek die present kan gebruik en die een wat dit nie ontvang het nie, kan nie. Ek het al gehoor dat mense randomly gedoop is in die Gees. Hulle is besig met lofprysing en aanbidding by een of ander gathering en skielik kom die Gees net oor hulle en doop hulle daar en dan. Ek persoonlik het dit egter nie so gekry nie.

`n paar skrifte: Lukas 11:3, Johanus 1:33, Handelinge 8:14 - 17)

Van hier af kom die gawes. 9 van hulle in drie sub-kategori:
1.1 Orale gawes:
1.1.1 The Gift of Tounges (ek gebruik aspress die engeld hier)
Daar is `n baie belangrike onderskeiding hier:

Gebeds taal (Judas 20; 1 Cor 14) is vir elke gelowige wat gedoop is in die Gees
Doel: privaat, om die gelowige op te bou, en kan ebruik word in aanbidding (ek self doen dit baie)Gift of tounges (en interpritasie daarvan) (Isaiah 28:11; Markus 16:17; Handelinge 2:4; 10:44 - 48; 19: 1 - 7
Doel: Edifikasie van die liggaam (die kerk)


1.1.2 Interpritasie van tale (1 Cor 2:7; 14:2)
Dit is eenvoudig die uileg van 1.1.1, weereens met die doel om op te bou. Dit kan baie keer `n manier wees vir God om mense te bemoedig. 1.1.1 en 1.1.2 sal gewoonlik mekaar volg. M.aw. as iemand diee een gebruik sal die pastoor gewoonik wag dat iemand dit inmiddelik interpriteer.

1.1.3 Gawe van profesie (1 Cor 14:39)
Hier is waar ons dalk gaan verskil
Hierdie gawe word gebruik om mense te waarsku of om te bevestig. Dit is altyd "progresive" en dit is altyd net `n gedeelte. Die bybel wemeil van voorbeelde hiervan. Ek self het al hierdie gawe ontvang op sekere geleenthede en ek ken `n vriend wie spesefiek sterk is op hierdie gawe.

1.2.Openbarings gawes (1 Cor 12:8,10)
1.2.1 Woord van Kennis:
A openbaring van wat huidegilk en in die verlede gebeur het
Johannes 4:18; Handelinge 5:3
Volgens my kennis is dit bonatuurlik. M.a.w dit is kennis waart jy het sonder dat jy daarooor gelees het of iemand jou ges het.Ek self is nogal sterk op die openbarings gawes en ek een van my pastore is veral sterk in hierdie een. Hy het al `n hele paar keer voor in die kerk gestaan dat roep hy sekere mense uit om voretoe te kom staan. Hy sal s: "Iemand hier het (b.v) geweldige rugpyn" (maar baie meer spesefiek as dit) Dan kom daai spesefieke persoon vorentoe.


1.2.2 Onderskyning van Geeste
Hierdie gawe is my prensiepe gawe. Ek dink ek het hom al genoeg oor gepraat.
Dit gee jou insig in wat in die geestes wreld aangaan. Dit kan jou die motivering in `n mens se hart wys. Dit is, weereens, bo natuurlik

1.2.3. Woord van wysheid (Handelinge 23:6 - 9)
Dit het te doen metdie toekoms en met kennis wat korrek aangewend word.

1.3 di kragtige gawes:
1.3.1 Gawes van genesing
Jesus gbruik die gawe konstant gedurende sy bediening. Markus 16:18; Mat 8:16 - 17
In die bybel wor die woord hier in die meervoud gebruik. Hulle kom egter op die selfde neer. Ek was nog nie so gelukkig om self een te sien nie, maar ek kan vir julle kaste vol getuienisse van ander mense gee.

2. Gawe van geloof (Johannes 14:12)
A werking wat die menslike vermo verbygaan. "Bo natuurlike" geloof.

3. Die gawe van wonderwerke
Exodus 14: 13 31 (ja, die gawes was al in die ou testament teenwoordig, Moses het tog nie hierdie diinge op sy eie gedoen nie. Hy het dit deur die Gees gedoen)
Joshua 10: 12 - 14
Markus 8: 2 - 9
Johannes 2: 7 - 11

Dit is `n tydelike onderbreking van die natuurlike orde. (soos die verandering van water na wyn, of die rooi see insident) Dit word onderskei van die gawe van geloof deur waar dit plaasvind. Die een vind plaas in die mens self, terwyl die ander een plaasvind buite die mens.

Ek gaan dit solank vir julle gee om te bespreek terwyl ek die volgende uitgawe voorberei;):lol:

14390876
Oct 23rd 2007, 07:51 AM
Uitgawe 2:


2. Die gawes van die Seun.

Daar is nie regtig veel wat ek hieroor kan s nie, aangesien ek no nie veel daarop ingegaan het nie, maar dit wat ek wel weet het ek redelik met julle gedeel. Al wat ek by wil; voeg is dit

2.1 Profete - sal, natuurlik, die gawe van profesie redelik greeld ontvang. Maar my een vriend kry ook gereeld die woord van wysheid (1.2.3)

2.2 Evangaliste - Ek het vroer die pastoor genoem wat dikwels due woord van kennis kry. Dit is tiepies van evangiliste om die gawe te ontvang. Daar is ook `n paar wat nogal baie van die kragtige gawes ontvang. Reinhard Bonke is `n baie goeie voorbeeld.

2.3 Leraars - Hulle gebruik dikwels profesie en die openbarings gawe

2.4 Apostels - Gebruik dikwels almal van hulle, maar Fred, die senior pastoor by my kekr kry veral onderskeiding van geeste

2.5 Pastore - Hulle is gewoonlik sterk op die orale gawes en ook met die gawes van genesing.

hierdie gawes bestaan uit mense. M.a.w, dit is anders as die ander gawes omdat dit te doen het met iemand se amp. `n gelowige word gewonlik geroep tot hierdie amp. Maar meer as een persoon kan natuurlik een amp h en een persoon kan meer as een amp beklee.
Ek sal later skrifte by sit.

Die laaste uitgawe sal volg ;)

Pierre van Zyl
Oct 23rd 2007, 07:57 AM
Ek verstaan nie, kan iemand my help. Soos ek dit hier lees ontvang almal:
1. Die gawe van tale
2. Kan jy nie die verbogenheid van God ontdek sonder tale nie
3. Indien jy nie die gawe van tale het nie, kan jy nie 'n volkome gebedslewe h nie.

Kan iemand dit bevestig of opinies lig ?

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 08:03 AM
Ek verstaan nie, kan iemand my help. Soos ek dit hier lees ontvang almal:
1. Die gawe van tale
2. Kan jy nie die verbogenheid van God ontdek sonder tale nie
3. Indien jy nie die gawe van tale het nie, kan jy nie 'n volkome gebedslewe h nie.

Kan iemand dit bevestig of opinies lig ?

Pierre

Ek stel dit weer. Die gawe van tale is 'n gawe wat jy van die Heilige Gees ontvang as Hy dit so vir jou bestem. Hy sal immers vir jou die gawes gee waarmee jy toegerus moet wees.

Ek is baie skepties om te praat van die verborgenheid van God. Daar is net nie vir my so iets nie. Ja, ek en jy sal nooit hier die volle omvang van God kan verstaan en begryp nie, maar dit is vir my soos om te praat van die verborgenheid van jou pa. Daar is nie iets in jou verhouding met jou aardse pa wat vir jou verborge sal wees as jy 'n goeie verhouding met hom het nie, alles wat jy van hom behoort te weet sal jy weet. Ek glo die Heilige Gees gee vir jou alle kennis van God wat jy behoort te h soos wat Christus Hom aan ons kom openbaar het.

Toe Jesus se dissipels vir Hom vra hoe moet mens bid, het Hy hulle geleer hoe om te bid. Daar is niks verborge in die manier hoe Hy hulle geleer het nie, maar Hy het hulle geleer hoe om in hul eie taal tot die Vader te bid. Daar word ook in die Woord geleer dat die Heilige Gees vir ons voorspraak sal maak wanneer ons bid juis oordat Hy ons harte verstaan.

Groete
Phil

14390876
Oct 23rd 2007, 08:05 AM
Jy kan dit doen sonder tale maar nie sonder die Heilige Gees nie. Nou die Heilige Gees lei alle gelowiges en selfs ongelowiges tot en mate (soos wanneer die Heilge Gees iemand "convict" dat hy wedergebore moet raak)
Die tale storie is net nog a manier hoe God hom aan mense kan openbaar, en soos ek ges het, bou dit die gelowige op. Die gebeds taal is iets heeltemal anders. Dit is waar dat `n mens gedoop moet word in die Heilige Gees hiervoor, maar dit betekin nie jy kan nie opgebou word op ander maniere nie.
Met punt 3 stem ek saam, bloot omdat ek dit al so ervaar het. My gebedslewe het heletemal verander nadat ek gedoop is in die Gees.

Nou vir uitgawe 3

14390876
Oct 23rd 2007, 08:40 AM
3. Motiverende Gawes (Rom 12:6 - 8)
Die doel van die motiverende gawes is om sukses in die Liggaam van Christus as elke individu in sy eie speciale gawe funksioneer. As jy jou primre gawe verstaan sal jy kan vrylik groei in jou Christelike lewe in di area. Jy sal herken hoe speciaal jou broers en susters se gawes is soos wat hulle in die gawes funksioneer. Jy sal kan ontwikkel soos jy is, eerder as wat jy probeer om iemand te wees wie God nooit bedoel het vir jou om te wees nie.

Eph 1:11
1 Pet 4:10

3.1 Prophecy:
Die profesie moetief is een wat onderskei en sien die motiewe van ander. Dit is aktief betrokke by die herstel van die Liggaam.

3.2 Bediening/"Ministry"
Die motiverende gawe van bediening kan gekonekteer word met die woord "dienaar" Dit het te doen daarmee om praktiese behoeftes te bevredig van die Liggaam. Martha (Luk 10: 38 - 41) en Dorcas (Hand 9: 36 - 42) is uitstekende voorbeelde.

3.3 "teaching"
Dit is die gawe wat gemik is om die waarheid te openbaar. Dit veroorsaak dat mense wat dit het openbaar en benadruk wat die Woord s. Paulus het die een gehad. Mense wat dit het si gewonlik meer analieties en gefokus op studie.

3.4 Die stimulering van geloof ("exhortation").
redelik self verduidelikend. Mense met die gawe sal geneig wees om ander se geloof te stimuleer, maar spesifiek in die Liggaam.
Hand 4:36
Heb 10:25

3.5 Vrygewigheid
Hierdie motiverende gawe motifeer mense om meer te gee. Mense wat so is sal ander aanmoedige om meer te gee en dal ook self gee. 2 Cor 1:12; 8:2; 9:11 - 13
Julle sal seker verbaas wees om te hoor dat Abraham hier uitstaan

3.6 Leierskap/ordening
"Regeer" is `n ander woord wat heir gebruik kan word. Hierdie gawe help dat dinge in die kerk in `n ordelike manier voortgaan. Mense wat so is gewonlik baie gefokus en het `n spesifieke visie.

3.7 Baremhartigheid
Hierdie is my primre motiverende gawe. :D
Hierdie gawe is `n baie liefdevolle gawe. Mense wat so is het maklik empatie met mense en kan ook ander mense aanmoedig om empatie te toon. Hulle kan barmhartigehid aan mense bedien. Die baremhartige samaritaan is seker die bekendste voorbeeld (Luk 10: 30 - 37)Nou natuurlik moet verstaan word dat almal al hierdie gawes het, maar dat sekere net uitstaan in somige as ander. Dit kan ook opgelet word dat hierdie gawes meestal binne die liggaam gebruik word terwyl die ander gawes ook buite die liggaam teenwoordig is. En laasten wil ek byvoeg dat geen van hierdie gawes iets is wat my beter maak as jou nie. Dit is net wie ek is.

Om die waarheid te s die een ding van die motiverende gawes is dat hulle ook swakhede in mense kan openbaar. Ek is, byvooreeld, geneig om toe te laat dat mense op my trap. Dit is tiepies van mense met my gawe. Die gawes moet met mekaar geintegreer word sodat die gawes goed gebruik word en nie misbruik word nie, en veral dat alle lede beskerming, bemoediging en opbouding ontvang.

Nou kan julle dit maar uit mekaar skeur. ;)

Pierre van Zyl
Oct 23rd 2007, 09:37 AM
Asseblief verskil van my. Ek kry soms die idee dat mense agter gawes aanhardloop en wonderwerke aanhardloop. Dit is grens soms aan magsbeheptheid.
Hierdie ene het die gawe van genesing, hy/sy kan dus enige iemand enige tyd NA EIE wil gesond bid. Ek dink dit is verkeerd. My rede is in die okkulte kan die mense na eie wil (of so dink hulle) bonatuurlike dinge verrig. Myninsiens is dat as Christen moet ons volgens die wil van God werk. Indien God wil h ek moet vir Sannie of Pietie gesond bid, dan kan ek. Andersins moet God se wil geskied
Een van my vriende se broers het te doen gekry met 'n Moslem van Indi, die ou kon nie hond haaraf maak van Ingels of Afrikaans nie. Die ou het die man begin bedien in sy eie taal, alhoewel hy slegs Afrikaans en Ingels magtig was. ONGELOOFLIK ! Andersins kan die man geen tale spreek nie.

Is tale spreek dan werklik reg as jy dit op eie wil kan doen ? Probeer ons nie maar ook soos in die okkulte sekere magte te kry, wat ons dan " ' n trappie" bo die ander plaas nie ? Dat in sommige gevalle hierdie gawes lei tot 'n gevoel van hoogmoed en meerderwaardigheid nie ?

Ek mag tog volgens die Woord vra dat die Heilige Gees vir my in gebed intree, waarom sal 'n gebed in tale dan beter wees as dit ? :hmm:

14390876
Oct 23rd 2007, 10:02 AM
Die woord s tog dat ons die gawes moer eiwerig moet nastreef. Ek sal dit so stel: Die Heilige Gees wag vir ons want Hy is a gentleman. Hy sal nooit vir jou forseer om iets te doen nie. Dit is dus deels onder jou beheer. Ek hoor wat jy s en dit is waarskynlik waar dat baie mense dit verkeerd gebruik. Maar daar is sekre mense wat sekere roepings het en hulle roepings ly tog tot sekere gebiede waarin hulle specialiseer. Soos ek ovroer ges het is dit ie dat dit `n mens beter maak nie, maar dat dit iets is wat `n mens ontvang. En as jy dit nie ontvang nie, kan jy dit nie gebruik nie. Dit is `n keuse. ek glo absoluut in vrye wil selfs hierin

Reinhard Bonke en TB Joshua is altwee tot spesefieke gebiede geroep en dit is deel van hulle roeping om die spesefieke gawes (soos genesing) te gebruik. Ek wonder of jy al video's gesien het waar Reinhard Bonke preek? Dit is amazing wat God deur hom doen.

Die belangrike punt is dat dit nie die mens is wat die gawes uitvoer nie. Die mens beheer dit net (soos duidelik in korinintieers 12,13 en 14 getoon word) Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Dit wat jy s van die Heilige Gees wat vir ons intree = die gawe van tale. Dit is wel die Heilige Gees wat bid (deur gebruik te maak van jou stembannde etc.)
Het jy geweet dat mens bid deur die Heilige Gees tot die Vader, deur Jesus.

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 02:11 PM
Reinhard Bonke en TB Joshua is altwee tot spesefieke gebiede geroep en dit is deel van hulle roeping om die spesefieke gawes (soos genesing) te gebruik.

Jy noem nou iets wat ek nie 'n pass op kan maak nie. Jy praat van TB Joshua, het jy enige ondervinding met of van hierdie man, want hy is maar vir my 'n duistere figuur en ek sal self eerstehands wil hoor van iemand wat redelike kennis van hom het.

Dit hoort seker op 'n ander draad, maar jy kan my sommer hier antwoord, as dit 'n bespreking raak, kan ons maar 'n nuwe draad oopmaak.

Groete
Phil

Pierre van Zyl
Oct 24th 2007, 04:10 AM
Phil
Een van my vrinne was deur na die man toe, hy het net lof vir hom. Maar soos jy wonder ekke baie oor hom. Ek het foto's van die vrind se besoek gesien, die uitbeelding van Christus op plakkate, herinner my sterk aan die katolieke uitbeelding van Christus. Verder het hy mos daai een oud Springbok huis toe gestuur, kan nie sy naam onthou nie. Die probleem wat ek daar het, is nie die feit dat die man nie genees is nie, God besluit tog wie om te genees. Maar egter die wyse waarop hy teruggestuur. Al die getuienisse wat ek in die verband gelees het, was hy ten minste veronderstel om die man te bedien met bemoedigende woorde, ek weet nie, ek wonder maar net.

Wat die gawes aanbetref; Destyds toe ek self hieroor gebid het, het die Here die volgende vers aan my uitgewys.

Ef 2:8 "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God"

14390876
Oct 24th 2007, 01:02 PM
Ek het hm maar net genoem as `n voorbeeld en omdat ek gewwet het dis `n klip in die bos.
My kennis van Reinhard Bonke is beter as my kennis van TB Joshua. Ek dink enige iemand kan `n fout maak. Ek verstaan nie hoekom die mense skielik perfek moet wees en altyd weet wat om te doen terwyl ons "gewone" ouens maar daarmee kan wegkom nie. Die feit dat hy foute maak, maak nie dit wat hy doen ongeldig nie. `n Mens moet elke geval op sy euie meriete vat en nie veralgemeenings maak nie. Net omdat hy een persoon so hanteer het beteken nie dat hy altyd so gaan maak nie.

Ek wil ook hier noem dat enige iemand wat sulke dinge doen, noodwendig in die kollig gaan wees. Natuurlik gaan mense probeer om al die dinge wat hy verkeerd doen uit te sonder en te maak asof diy sy bediening afekteer. As wat hy doen reg en goed is, is dit `n bedreiging vir die duisternis, en natuurlik gaan die Duiwel dan seker maak dat sy naam beswadder word. Dit is nie eens baie moeilik nie, want mense maak baie foute elke dag.Wat hy doen is Bybels en ek ken so `n paar mense wat hom al persoonlik ontmoet het en ges het hy is the real deal.

Wat Reinhard Bonke aanbetref, ek wil eerlik wees, ek het baie respek vir die man. Wat hy al reg gekry het is ongelooflik en sy boodskap is ongelooflik sterk. Het julle al sy boek, Evangelism by Fire gelees? Indien nie, do0en jouself `n guns en lees dit. Dit is regtig die moete werd. Sy skryfstyl is effens vreemd, maar dit is `n baie goeie boek om te lees. Ek self het nog net dele daarvan gelees (redelike groot dele moet ek by s), maar ek beplan om dit binnekort klaar te maak.

Ek gebruik juis hierdie twee voorbeelde om te wys dat hierdie mense goeie gebruikers van di9e gawes is. Hulle is nie bekend omdat hulle hulle self bekend wou maak nie. As jy hulle stellings lees, gaan dit altyd oor Jesus en wat Hy doen (veral Bonke). Hulle is bekend omdat hulle resultate kry. Hierdie hele afre herhinner my aan die volgende gedeelte:
Acts 5:
34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.

Phil Fourie
Oct 24th 2007, 01:13 PM
Iain

Ek het ook 'n groot "liking" in Reinhard Bonnke. Ek het al baie van sy preke geluister en dit ou het 'n ongelooflike passie vir mense se siele, sy prediking is wonderlik en jy kan werklik sien die Heilige Gees werk deur die ou. Dankie vir die verwysing van die boek, ek sal dit nogals wil gaan soek.

Wat TB aanbetref, ek het van te veel nare dinge oor die ou te wete gekom, dinge wat nie net bloot as foute afgemaak kan word nie, jy kan die artikel gaan lees wat Ferdi geplaas het op die TB Joshua draad, daardie inligting het ek van 'n paar bronne af al gehoor, wat die ou daar skryf is nie die eerste wat ek daarvan hoor nie.

Ek het van die begin af al 'n ongemaklikheid oor TB Joshua wat ek nie kan beskryf nie, maar daar is net iets wat nie vir my reg is nie.

Maar weereens, wat Reinhard Bonnke betref, ons is dit eens, hierdie ou is 'n goeie evangelis.

Groete
Phil

CFJ
Oct 27th 2007, 01:23 PM
In Romeine 12 staan daar...


Rom 12:6-8 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: (7) is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; (8) of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
In 1Korinthirs 12 staan weer die volgende...


1Kor 12:4-11 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; (5) en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; (6) en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. (7) Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. (8) Want aan die een word deur die Gees n woord van wysheid gegee, en aan die ander n woord van kennis vanwe dieselfde Gees; (9) aan n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; (10) aan n ander werkinge van kragte, aan n ander profesie, aan n ander onderskeiding van die geeste, aan n ander allerhande tale, aan n ander uitleg van tale. (11) Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
Is daar 'n verskil tussen hierdie gawes?

Jammer dat ekself nog nie veel insette gelewer het nie, maar ek sal graag die volgende met julle wil deel, wat net 'n ander invalshoek aan hierdie onderwerp kan gee. Daar is nie een plasing wat ek mee kan verskil nie en dankie vir almal se insette tot sovr.

Ek glo persoonlik dat daar 'n aardse gawe (Rom 12) en 'n hemelse gawe (1Kor 12) is. Daar is 2 soorte van alles, 'n aardse en 'n hemelse gegee, om mekaar aan te vul. Alhoewel mens geensins verskil met die 3 tipes gawes nie, wil mens graag hier fokus op di 2 soorte gawes, die aardse en die hemelse. Daar is in 'n magdom leringe en onderwerpe in die Bybel, oor hierdie selfde twee-soortigheid. Daar is 'n aardse huwelik en 'n hemelse huwelik. Daar is sonde (ons eie sondesmet) wat ons op aarde kan sien en sonde (Adam se sonde = erfsonde) wat ons net vanuit die hemel kan sien. Daar is 'n aardse gebed (die gelowige gebed), waar die mens tot God bid en daar is 'n hemelse gebed (die gebed van die geloof), waar God self deur die mens bid. So glo ek illustreer die gawes van Rom 12 en 1Kor 12 die aardse en die hemelse...


Rom 12:3 Want deur die genade wat aan my gegee is, s ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.
Rom 12:4 Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie,
Rom 12:5 so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.
Rom 12:6 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
Rom 12:7 is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering;
Rom 12:8 of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Rom 12:9 Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;
Rom 12:10 wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning;
Die gawes van Romeine 12 is gegee sodat die mens vrylik daarmee kan omgaan. Al verskil wat daar gaan wees is die genade wat daarmee saamgaan. Selfs al kan ons vrylik daarmee omgaan, is dit tog duidelik dat God beperkinge op ons geplaas het. Neem byvoorbeeld die gedeelte in vers 7, wie leer in die lering...

Daar is mense wat verbaal en verstandelik beter bedeel is as ander en tog kan elke mens op aarde iemand leer... dit is vrylik beskikbaar, maar volgens die genade wat gegee is. Elke gawe in Romeine 12 werk so... almal kan vrylik daarmee omgaan soos en wanneer hulle wil, gegewe die genade wat hulle ontvang. Ons het hier 'n sleutel ontvang om oop te sluit of toe te sluit, net wanneer ons wil... jy kan enige tyd die boemelaar langs die straat help... daar is geen beperking nie, behalwe die hoeveelheid waarmee jy die boemelaar kan help. God maak sekere mense ryker as ander... dit is die beperking... die genade wat gegee is.

Romeine 12 se gawes glo ek is aan die ganse mensdom beskikbaar, maar 1Korinthirs 12 se gawes werk net deur die Gees en is net beskikbaar aan God se kinders...


1Kor 12:4 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees;
1Kor 12:5 en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here;
1Kor 12:6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk.
1Kor 12:7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.
1Kor 12:8 Want aan die een word deur die Gees n woord van wysheid gegee, en aan die ander n woord van kennis vanwe dieselfde Gees;
1Kor 12:9 aan n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
1Kor 12:10 aan n ander werkinge van kragte, aan n ander profesie, aan n ander onderskeiding van die geeste, aan n ander allerhande tale, aan n ander uitleg van tale.
1Kor 12:11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
Die verskil tussen die gawes in Romeine 12 en die bostaande gawes, is bloot dat God die gawes van 1Kor 12 uitdeel soos wat Hy dit nuttig vind. Dit is ook vrylik aan ons gegee, maar ons het nie self die sleutel om hierdie gawes te gebruik soos en wanneer ons wil nie. Jy kan nie besluit nou gaan ek gou bid en dan gaan Piet gou gesond word nie, jy kan nie gou besluit nou gaan ek self in 'n taal praat nie... nee, hierdie gawes is totaal in God se hand... Hy alleen gee vrylik soos en wanneer Hyself die sleutel neem om oop te sluit.

Ek glo vrder dat Romeine 12 se gawes die toegang verleen tot 1 Korinthirs 12 se gawes... en dat God nie maklik iemand sal bedeel met 1 Kor 12-gawes, sou so iemand nie verantwoordelik voor Hom handel met Rom 12-gawes nie. Ek hoop dit maak sin, maar dit is hoe ek dit verstaan.

14390876
Oct 30th 2007, 05:57 AM
Dit maak eintlik vir my nogal sin (grootendeels). ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Dit is vir my interesant wat jy s want dit is die Kor 12 gawes wat vergaan terwyl daar geen teken is dat die Rom 12 gawes sal vergaan nie. :)