PDA

View Full Version : Die 120 sondes van die Nuwe TestamentCFJ
Sep 21st 2007, 04:50 PM
Soos ek verstaan is daar ongeveer 120 sondes in die Nuwe Testament, waar hierdie sondes jou deel van die poel van vuur kan maak. Interessantheidshalwe is dit nou ongeveer 12 keer moeiliker om die wet (10 gebooie) te onderhou. Ekself het nog nooit so studie gedoen om te bepaal wat hierdie spesifieke sondes almal is nie, maar sal graag dit wil ondersoek. Plaas ook die Skrif wat die sondes bespreek en dan kyk mens of ons by 120 kan uitkom.


Open 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

1. Vreesagtigheid
2. Ongelowigheid
3. Moord
4. Gruwelikheid
5. Hoereerdery
6. Towery
7. Afgodery
8. Leuens

Nommer die sondes soos ons aangaan. Die volgende sonde sal dan nommer 9 wees.

CFJ
Sep 21st 2007, 07:56 PM
Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.
(Rom 13:13)
9. Brassery
10. Dronkenskap
11. Ontug
12. Ongebondenheid
13. Twis
14. Nydigheid

CFJ
Sep 22nd 2007, 07:26 AM
Gal 5:19-21 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; (20) afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; (21) afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s, soos ek al vroer ges het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal berwe nie.
15. Owerspel
16. Onreinheid
17. Partyskap
18. Vyandskap
19. Jaloersheid
20. Toornigheid
21. Naywer
22. Tweedrag
23. Afguns

CFJ
Sep 22nd 2007, 07:35 AM
1Tim 6:9-10 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. (10) Want die geldgierigheid is n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
24. Geldgierigheid

Iets wat net interessant is oor hoe om baie sonde te hanteer, is om daarvan weg te vlug.


1Tim 6:11-16 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag n die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. (12) Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgel het. (13) Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, (14) dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus (15) wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, (16) wat alleen onsterflikheid besit en n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

1Kor 6:18-20 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. (19) Of weet julle nie dat julle liggaam n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? (20) Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

CFJ
Sep 22nd 2007, 07:41 AM
1Kor 6:10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie.
25. Egbreek
26. Wellus
27. Sodomie
28. Steel
29. Kwaadspreek
30. Roof

Ta-An
Sep 22nd 2007, 07:51 PM
Mattheus 12:31 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=40&CHAP=12&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=31) Daarom s Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.

31. Lastering

Ta-An
Sep 22nd 2007, 07:57 PM
Romeine 6:16 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=45&CHAP=6&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=16) Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

32. Ongehoorsaamheid

Ta-An
Sep 22nd 2007, 07:59 PM
Romeine 7:7 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=45&CHAP=7&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=7) Wat sal ons dan s? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie ges het: Jy mag nie begeer nie.

33. Jy mag nie begeer nieIs ek op die regte spoor Ferdi??

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:01 PM
Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. Want ons het niks in die wreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
(1Tim 6:6-8)
34. Onvergenoegdheid


Jip Anneke... ek reken so. Self het ek nie 'n idee presies wat elkeen van hierdie 120 sondes kan wees nie, maar ons moet mekaar maar so dophou en regstellings maak as mens miskien iets dupliseer. Ek hoop jy het 'n goeie geheue, want my lang-termyn geheue is kort en my kort-termyn geheue is weg... :)

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:03 PM
1 Tim.5:6 Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood.

35. Losbandigheid

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:06 PM
1 Thim5:8 Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verlon en is slegter as 'n ongelowige.

36. Taak versuiming ( Is dit die regte woord??)

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:09 PM
1Thim. 5:13 En tegelykertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan; en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie.

37. praatsiek (te veel praat )
38. ledigheid
39. bemoeisiek

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:11 PM
Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroer gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles afl, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.
(Kol 3:5-8)
40. Hartstog
41. Slegte begeertes (hoop dis nie 'n duplisering nie)
42. Woede
43. Boosheid
44. Skandelike taalJy's te vinnig vir my... ek moes gou hierdie weer nommer. Hoekom weet jy van so baie sondes... :hmm:

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:19 PM
... Hoekom weet jy van so baie sondes... :hmm: Lol hoor wie praat ;)

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:24 PM
1 Thim5:8 Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verlon en is slegter as 'n ongelowige.

36. Taak versuiming ( Is dit die regte woord??)Hmmm... hierdie is 'n moeilike ene. Dit lyk my dit gaan oor die werkwoord sorg bedoelende dat as jy nie sou sorg nie... hoe lyk...

36. Pligversuim?

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:30 PM
Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.
(2Thes 3:10-13)
45. Luiheid
46. Verslapping of verflouing in geregtigheid en in om goed te doen


Dit is moontlik dat mens hier en daar iets verkeerd kan opsom, maar ons gaan maar aan en as mens almal kan lys, dan kan mens begin kyk watter maak nie sin nie en dan stel mens 'n finale lys op... laat weet as dit reg is so?

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:47 PM
Opsomming

1. Vreesagtigheid
2. Ongelowigheid
3. Moord
4. Gruwelikheid
5. Hoereerdery
6. Towery
7. Afgodery
8. Leuens
9. Brassery
10. Dronkenskap
11. Ontug
12. Ongebondenheid
13. Twis
14. Nydigheid
15. Owerspel
16. Onreinheid
17. Partyskap
18. Vyandskap
19. Jaloersheid
20. Toornigheid
21. Naywer
22. Tweedrag
23. Afguns
24. Geldgierigheid
25. Egbreek
26. Wellus
27. Sodomie
28. Steel
29. Kwaadspreek
30. Roof
31. Lastering
32. Ongehoorsaamheid
33. Jy mag nie begeer nie
34. Onvergenoegdheid
35. Losbandigheid
36. Pligversuim
37. praatsiek (te veel praat )
38. ledigheid
39. bemoeisiek
40. Hartstog
41. Slegte begeertes (hoop dis nie 'n duplisering nie)
42. Woede
43. Boosheid
44. Skandelike taal
45. Luiheid
46. Verslapping of verflouing in geregtigheid en in om goed te doen

CFJ
Sep 24th 2007, 07:54 AM
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in di wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig,
(Rom 1:26-31)
47. Onnatuurlike verkeer in die huwelik
48. Homoseksualiteit
49. Ongeregtigheid
50. Hebsug
51. Ondeug
52. Bedrog
53. Kwaadaardigheid
54. Nuusdraers
55. Haters van God
56. Geweldenaars
57. Trotsaards
58. Grootpraters
59. Uitvinders van slegte dinge
60. Ongehoorsaam aan ouers
61. Onverstandig
62. Ontrou
63. Sonder natuurlike liefde
64. Onversoenlik
65. Onbarmhartig
66. Slegte gesindhede

Smuggler
Nov 9th 2008, 03:24 PM
Hoe lyk dit my die "getal van die dier 66(6) " het julle laat vasval . . ??? ;)

Hier is nog 'n paar . . .

Rom 1:18 Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,

67. Onderdruk die waarheid

Rom 1:21 omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.

68. verheerlik nie vir God nie
69. dwaas in hulle denke (oorleginge)

Rom 1:22 Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword
Rom 1:23 en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van n verganklike mens en van vols en viervoetige en kruipende diere.

70. Hulle het God "verminder" of verlaag in status
71. Hulle vergelyk God met diere of aardse dinge

Rom 1:25 hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.

72. Hulle het die waarheid veruil vir die leuen
73. Hulle het die skepsel vereer (verhoog)

:amen:

Son of the South
Nov 10th 2008, 06:22 PM
74 Duiwel aanbiddingEn die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.

(Rev 9:20-21)


Die res is al genoem... :D

mari
Nov 11th 2008, 11:06 AM
...... is dit nou ongeveer 12 keer moeiliker om die wet (10 gebooie) te onderhou.....


:giveup: :B :help:

CFJ
Nov 11th 2008, 07:02 PM
:giveup: :B :help:


Mari,

Dis seker nie 12 keer moeiliker om die wet te onderhou nie, dis werklik onmoontlik, sou mens dit self wil doen. Ek het sommer die vergelyking gemaak, sonder om te dink, maar dit lyk of jy goed vaar as ek so na die prentjies kyk wat jy geteken het... :lol:

mari
Nov 12th 2008, 06:56 AM
Mari,

Dis seker nie 12 keer moeiliker om die wet te onderhou nie, dis werklik onmoontlik, sou mens dit self wil doen.... :lol:

.... presies :o

.... dankie tog vir GENADE !!! :pp :bounce: :spin:( ;) )
m

CFJ
Nov 12th 2008, 08:20 AM
Opsomming

1. Vreesagtigheid
2. Ongelowigheid
3. Moord
4. Gruwelikheid
5. Hoereerdery
6. Towery
7. Afgodery
8. Leuens
9. Brassery
10. Dronkenskap
11. Ontug
12. Ongebondenheid
13. Twis
14. Nydigheid
15. Owerspel
16. Onreinheid
17. Partyskap
18. Vyandskap
19. Jaloersheid
20. Toornigheid
21. Naywer
22. Tweedrag
23. Afguns
24. Geldgierigheid
25. Egbreek
26. Wellus
27. Sodomie
28. Steel
29. Kwaadspreek
30. Roof
31. Lastering
32. Ongehoorsaamheid
33. Jy mag nie begeer nie
34. Onvergenoegdheid
35. Losbandigheid
36. Pligversuim
37. praatsiek (te veel praat )
38. ledigheid
39. bemoeisiek
40. Hartstog
41. Slegte begeertes (hoop dis nie 'n duplisering nie)
42. Woede
43. Boosheid
44. Skandelike taal
45. Luiheid
46. Verslapping of verflouing in geregtigheid en in om goed te doen
47. Onnatuurlike verkeer in die huwelik
48. Homoseksualiteit
49. Ongeregtigheid
50. Hebsug
51. Ondeug
52. Bedrog
53. Kwaadaardigheid
54. Nuusdraers
55. Haters van God
56. Geweldenaars
57. Trotsaards
58. Grootpraters
59. Uitvinders van slegte dinge
60. Ongehoorsaam aan ouers
61. Onverstandig
62. Ontrou
63. Sonder natuurlike liefde
64. Onversoenlik
65. Onbarmhartig
66. Slegte gesindhede
67. Onderdruk die waarheid
68. Verheerlik nie vir God nie
69. Dwaas in hulle denke (oorlegginge)
70. Hulle het God "verminder" of verlaag in status
71. Hulle vergelyk God met diere of aardse dinge
72. Hulle het die waarheid veruil vir die leuen
73. Hulle het die skepsel vereer (verhoog)
74. Duiwel aanbidding

CFJ
Nov 12th 2008, 08:23 AM
Nog 46 om te gaan, ons is darem al oor halfpad, maar dit is verstommend as mens die lys begin deurkyk, wat mens alles opmerk en nooit werklik oordink nie.