PDA

View Full Version : Hoe identifiseer mens, 'n valse Profeet?CFJ
Oct 8th 2007, 05:57 AM
Dit klink moontlik of dit nogal moeilik kan wees om uit te vind of iemand 'n ware of valse profeet is, maar is dit? VÍrder moet mens aanvaar dat daar wel nog profete is, maar wat beteken dit dan om vandag 'n profeet te wees?


Efe 4:11-12 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, (12) om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
Daar is dus nog mense wat kan profeteer. Die kruks is, wat beteken dit? In kort, soos ek dit self sien, beteken dit dat mens net kan profeteer om die waarheid beter tot eenheid in die liggaam van Christus te bring...


Efe 4:13-16 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; (14) sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieŽry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; (15) maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, (16) uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.
Is dit dieselfde as die profete van die Bybel? Nee, dit kan nooit dieselfde wees nie, want die Profete en ook Apostels van die Bybel, het reeds die fondasie gelÍ, waarop ons moet bou in die waarheid wat reeds gegee en VAS is! Profete van vandag is net daar om te bou op die fondament wat reeds gelÍ is.


Efe 2:19-22 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, (20) gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, (21) in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, (22) in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.
Hierdie selfde fondament is ook waarop die nuwe stad, Jerusalem, gebou sal wees...


Open 21:10-14 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoŽ berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal; (11) en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. (12) En dit het ‘n groot en hoŽ muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik diť van die twaalf stamme van die kinders van Israel (Ou Testament). (13) Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte. (14) En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam (Nuwe Testament).
Dit is die gebou wat God daargestel het... iemand wat hier iets wil byvoeg... of wegneem, bring dwaling en kan nie geglo word nie. Daar is nie meer profete in die Bybelse sin van die woord, om vir ons een of ander verborge boodskap te bring nie! 'n Valse profeet is een wat nie bou op die fondament wat reeds gelÍ is nie, die fondament waar Jesus self die hoeksteen is... 'n valse profeet wil nuwe fondamente lÍ sonder 'n hoeksteen!

Hoe is julle gevoel hieroor?

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 07:05 AM
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loŽn.
1 Joh 2:22

Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.
1 Joh 2:24

Ferdi, ek glo hierdie verse staaf presies wat jy gesÍ het.

Groete
Phil

Pierre van Zyl
Oct 8th 2007, 09:24 AM
Sal 'n profeet nie aan sy vrugte geken word nie ?
Lei sy boodkap tot stigting ?
Die ander probleem wat ek het met baie "profete" is dat God skinder mos nie, waarom sal God nie direk die boodskap aan jou oordra nie ?
Sorry maar ek is maar 'n skeptiese mens indien dit by profete kom in die hedendaagse tyd, juis omrede daar soveel rondloop met valse leringe

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 09:55 AM
Sal 'n profeet nie aan sy vrugte geken word nie ?
Lei sy boodkap tot stigting ?
Die ander probleem wat ek het met baie "profete" is dat God skinder mos nie, waarom sal God nie direk die boodskap aan jou oordra nie ?
Sorry maar ek is maar 'n skeptiese mens indien dit by profete kom in die hedendaagse tyd, juis omrede daar soveel rondloop met valse leringe

Ek het Saterdag gesien jy is nogals 'n erg skeptiese mens:lol:

Maar ja, ek wil met jou saamstem, daar is te veel sg. profete wat rondhol en eintlik maar net mense se "fortuin" probeer vertel/voorspel.

Meet elke gees aan die Woord. Dit is hoe ek glo dit gedoen moet word.

Groete
Phil

Pierre van Zyl
Oct 8th 2007, 11:25 AM
Spot on Phil ! Spot on !

Tonton
Oct 9th 2007, 03:57 PM
Spot on Phil ! Spot on !

Ek stem saam. Oppas ook vir sg. profete wat beweer hulle het "nuwe openbaring" ontvang het, en wat dit op grond van die Bybel se verwysing dat daar nog baie onaangetekende gebeure was, of dat die Woord self sÍ dat daar nuwe openbaringe sal wees. Die toets bly altyd die Woord. En dan die vrug.

Anton

skryfkneg
Oct 14th 2007, 06:25 PM
Julle het gevra vir riglyne oor ware en valse profete. Hier is dit, en wel deur Jesus Self, soos gedikteer aan Sy profeet Jakob Lorber.

Egte en valse profete en openbaringe

150 (Die Heer) 'Op groot skaal openbaar God Hom by monde van profete wat deur Hom geroep is. Sulke profete is, vir mense met `n meer ontwaakte gees, altyd goed herkenbaar, - ten eerste deur hulle geskrifte en gesproke woord, ten tweede deur ekstra wondergawes, byvoorbeeld deur, om in noodgevalle, toekomstige dinge aan die mense te verkondig, sodat die mense dit vir hulleself kan aantrek en hulleself kan verbeter en God vra of Hy die aangekondigde onheil van hulle sou afwend, soos wat dit by Nineve die geval was. Ten derde kan sulke ware profete, wat deur God se wil opgewek is, ook deur hulle gebed en deur handoplegging siekes genees, as die genesing heilsaam vir die siel van die sieke sou wees. En ten vierde kan hulle ook tesame met die wil van God `n strafoordeel oor die onverbeterlike mensdom uitspreek, of, in die teenoorgestelde geval, `n volk seŽn.
[2] Deur hierdie en nog `n aantal ander, karakteristieke eienskappe is die ware profete, wat deur God opgewek is, baie maklik van die valses te onderskei, en mens kan dit veral goed sien aan die feit dat hulle as ware profete altyd vol deemoed en naasteliefde is, terwyl die valse profete in allerlei besondere, opvallende klere rondloop, baie hoogmoedig en vreeslik selfsugtig is, hulle slegs op bepaalde, geheiligde plekke laat sien, weinig praat en dan ook nog baie dom en onsinnig, en op bepaalde tye allerlei skynwondere verrig deur middel van streng geheim gehoude natuurlike middele - en wee diegene wat hulle sou nadoen!, - terwyl die ware profeet van sy egte wonderwerke geen geheim maak nie, maar selfs die mense nog aanpor en aanspoor deur hulle te seŽn, sodat hulle ook op dieselfde ware, korrekte wyse presies dieselfde wonderwerke kan doen.
[3] Uit die feit dat die ware profete dus baie maklik van die valses te onderskei is, en elke nugter mens wel kan vasstel dat daar dus werklik ware en valse profete is Ė waar die laasgenoemde sekerlik nooit sou gekom het as die ware hulle nie voorgegaan het nie, - kan die mense tog ook wel baie maklik aflei dat daar `n egte God is, wat die mense nooit heeltemal verlate op die aarde laat rondloop het nie, maar altyd Sy wil aan hulle meegedeel het en aan hulle die groot, wyse plan wat Hy met hulle het, ook steeds openbaar.
[4] Hierdie manier van openbaring is vir mense, wat hulle openlik daarvolgens wil rig, steeds die heilsaamste, omdat hulle geen buitengewone dwang daarvan ondervind nie. By die groot openbarings, wat maar selde voorkom, wen die mense baie minder vir hulle siele, omdat sulke openbarings meer `n oordeel is vir die ontaarde mensdom, as iets heilsaam.
[5] Toe Adam in die paradys op hierdie aarde teenoor God gesondig het, omdat hy as mens met `n vrye wil hom nie wou steur aan die wil van God wat aan hom welbekend was nie, het hy weldra `n groot openbaring van God gekry en betreur toe sy sonde; maar hierdie groot openbaring was `n oordeel vir hom.
[6] Daarna het die mense vanweŽ die ontaarde, wÍreldse kinders wat in die dal gewoon het, meermale `n groot openbaring van God gekry; maar dit was vir die wÍreldse kinders steeds `n oordeel.
[7] Ten tye van Noag het die mense weer `n groot openbaring van God gekry; maar dit was vir hulle `n baie groot oordeel.
[8] Ten tye van Abraham het daar weer `n groot openbaring plaasgevind, en wel vanweŽ die ontsettende ontaarde bewoners van Sodom, Gomorra en die omliggende tien kleinere stede. Dit was opnuut `n oordeel vir hierdie mense; die Dooie See gee tot op die huidige dag nog `n sprekende getuienis daarvan.
[9] Vader Jakob kry weer `n groot openbaring van God; maar sy kinders moes dit in Egipte boet.
[10] Ten tye van Moses was daar `n nuwe, buitengewone groot openbaring van God, en op kliptafels moes God se donderende woorde vir die mense ingegriffel word. Maar wat `n vreeslike oordeel was hierdie openbaring van God nie, by name vir die blinde, hoogmoedige en onmenslik geworde Egiptenare, wie se vernaamste glorie volledig gebreek was; maar ook van die Israeliete was niks deur die vingers gesien nie.
[11] Toe die Israeliete die woestyn onder Joshua verlaat, kom daar weer `n groot openbaring van God en die groot Jerigo verdwyn van die aardbodem.
[12] So was dit ten tye van Samuel en EliJaH en ook ten tye van die vier ander groot profete; en gaan lees maar watter oordele daarop gevolg het! Selfs die klein profete was nie sonder oordeel na hierdie wÍreld gestuur nie.
[13] Nou vind die grootste en mees regstreekse openbaring van God aan die mense, voor julle oŽ plaas; maar die daaropvolgende buitengewone groot oordeel vir die JudeŽrs sal nie lank op hom laat wag nie.
[14] Van nou af aan sal daar vir byna 2000 jaar lank tallose sieners en profete opgewek word, omdat `n nog groter aantal valse profete en baie hoogmoedige, heerssugtige en liefdelose, valse christusse (gesalfdes) sal opstaan. Maar ook hierdie oordeel sal steeds aangaan, en daar sal selde `n heerser wees wat nie met sy volk, vanweŽ die duisternis, `n strenge oordeel sal moet ondergaan nie.
[15] Teen die einde van die genoemde tyd sal Ek steeds groot profete opwek, en met hulle sal die oordeel ook vermeerder en uitgebrei word. Daar sal ook swaar aardbewings kom en verwoestende storms, groot prysstygings, oorloŽ, hongersnood, epidemies en nog baie ander kwaad, en, soos wat Ek al voorheen gesÍ het, sal daar geen geloof wees nie - behalwe by baie weiniges onder die mense, wat in die ys van hulle menslike hoogmoed heeltemal sal verkil en die een volk sal teen die ander optrek.
[16] Die mense sal ook gewaarsku word deur sieners en besondere tekens aan die hemel, waaraan egter slegs My geringe aantal volgelinge hulle sal steur, terwyl die wÍreldse mense dit alles slegs as seldsame, natuurlike fenomene sal beskou en dit aan elkeen wat nog in My glo, sal wil wysmaak.
[17] Maar daarna sal die grootste openbaring plaasvind deur My tweede koms op hierdie aarde; hierdie openbaring sal egter ook voorafgegaan word deur `n baie groot en skerp oordeel en gevolg word deur `n algemene sifting van die wÍreldse mense deur die vuur en sy projektiele, waarna Ek dan Self `n heel ander kweekskool vir ware mense op hierdie aarde sal kan vestig, wat dan sal duur tot aan die einde van die tye van hierdie aarde.
Einde van Aanhaling:
Groetnis
Skryfkneg

CFJ
Oct 14th 2007, 06:51 PM
skryfkneg,

Die toets vir 'n ware en valse profeet, kom slegs deur die fondament wat op die Apostels en Profete gebou is. Daardie fondament sou jyself gebruik het, as jy dit as fondament erken het, daar is geen ander fondament nie en dit is die Woord van God alleen. Jakob Lorber is 'n vals profeet... en dit is nie moeilik om te bewys nie.

Die 2de teken, is die feit dat sy profesieŽ in versies en hoofstukke aan hom gegee is. Hy het seker nie besef dat die boeke van die Bybel eers in die middeleeue, ingedeel was in hoofstukke (14de eeu) en eers hier in die 16de eeu, was teksversies die eerste keer bygevoeg, bloot vir verwysingsdoeleindes.

God sal nie aan al die Bybel-figure dit in boekvorm gee, maar aan Judith en Lorber word dit of in hoofstukke of in versies of beide gegee nie.

skryfkneg
Oct 14th 2007, 08:05 PM
CFJ, ek gee werklik op met jou.:giveup:

Jou onvermoŽ om `n stelling te debatteer is skreiend. Ek daag jou; wat is vals in die bogenoemde aanhaling? Plaas dit nou en net dit. Los jou ander slimpraatjies vir die sondagskool.

Op ander drade (Johanna Brandt) haal jy gewone mense se geskrifte aan asof hulle gestuurde profete is om vals profete te ontmasker. Hoe verstaan ons jou nou?

Ons soek die waarheid nou asseblief van jou af: Punt vir punt, elke valsheid in hierdie aanhaling van Jesus aan Jakob Lorber hierbo!!!


Skryfkneg

CFJ
Oct 14th 2007, 08:22 PM
skryfkneg,

Die kanon is gesluit op grond van die fondament wat reeds gelÍ is. Die fondament van alles wat ons moet weet, is gebou op die Apostels en Profete (Efe 2:19-22). Is dit so moeilik om te verstaan? WeerlÍ die Woord van die Here, my woorde is nie van waarde nie. Kan jy bewys dat Lorber deel van daardie fondament is?

As ek dit reg het, is Lorber nie een van die twaalf nie, Lorber se naam is nie een waarop Jesus gebou het nie. Watter fondament gebruik Lorber hier? Sonder om spesifiek in te gaan op hierdie profesie van Lorber, Jesus gee nie meer nuwe openbaringe nie en Lorber leer dan ook dat mens na jy dood is, ook wedergebore kan word. Iets wat lynreg is teen dit wat Christus self gesÍ het. Die liefdeloosheid van so profesie spreek boekdele, sou mens bloot op die wedergeboorte fokus, wat in hierdie kant van die graf moet wees.

Hierdie draad en ook die een oor Judith de Beer, sal heel moontlik verskuif word na die kontroverse forum, want sektariese dogma's is nie stigtend vir die liggaam van Christus nie, maar dit is goed om dit uit te wys. Tot op hede kon jy nog nie die Skrif weerlÍ nie... en kom elke keer met 'n nuwe invalshoek.

skryfkneg
Oct 15th 2007, 03:51 AM
Natuurlik is jy reg dat ons op die twaalf apostels as fondament moet bou, want dit staan tog duidelik in Openb 21:14. Daar was 11 nadat Judas dood is en in Hand 1:26 word 1(EEN) in sy plek gekies sodat hulle weer 12 was.

Beste GFJ,

Regdeur al jou redenasies gebruik jy kwistig van Paulus se woorde, as synde die dertiende apostel. Jy gee dus teen jouself getuienis wanneer jy sÍ dat jy op die fondament van 12 bou.

Jy systap nog elke keer die waarheid. Antwoord slegs die volgende:

Beskou jy Jesus as die WOORD (Joh1:1 tot14) en die hoogste gesag (Matth 28:18) op aarde en hemel????

of: beskou jy die Bybel as hoogste gesag?

Spreek asb hieroor en moenie my as sektaries probeer sywaarts rangeer nie. Die hele forum wag om te hoor.

Vertel ons ook terselfdertyd wanneer het Jesus Self gesÍ dat Hy nooit weer met Sy kinders sal praat na Sy Openbaring op Patmos nie.
Groete
Skryfkneg

Pierre van Zyl
Oct 15th 2007, 06:43 AM
17] Maar daarna sal die grootste openbaring plaasvind deur My tweede koms op hierdie aarde; hierdie openbaring sal egter ook voorafgegaan word deur `n baie groot en skerp oordeel en gevolg word deur `n algemene sifting van die wÍreldse mense deur die vuur en sy projektiele, waarna Ek dan Self `n heel ander kweekskool vir ware mense op hierdie aarde sal kan vestig, wat dan sal duur tot aan die einde van die tye van hierdie aarde

In hierdie konteks; waar pas die 1000jaar vredesryk in ? Hoekom moet daar WEER Ďn kweekskool gestig word. Ons gaan tog verheerlikte liggame hÍ, en in die teenwoordigheid van God wees waar pas die kweekskool in.
Die oordeel gaan deur Jesus gedoen word op die oordeelsdag, wie gaan oordeel voor die tyd ? Mag hy oordeel ? Aangesien oordeel nie in ons hande is nie. Vermaning is wel deel van ons pligte indien Ďn persoon op die dwaal is.
Hoe gaan die oordeel plaasvind sonder die koms ?
Hoekom word sifting gedoen deur vuur en projektiele ? ďÖdeur `n algemene sifting van die wÍreldse mense deur die vuur en sy projektieleĒ
Hoe kan vuur en Ďn projektiel oordeel ? Waar pas die dier hierin ?
Hierdie ďMYĒ lyk vir my na die dier wat kom, die mens gaan bombadeer met vuur en projektiele, die mens laat glo dat hy die Christus is, en die dier skep kweekskole om die mens te indoktrineer om sy beginsels aan te hang en hom te aanbid.
Kan hierdie profisieŽ daarop dui, gesien in die lig dat daar teenstrydighede is met die Bybel ?
Is die Woord nie duidelik daaroor dat ons alles met die Bybel moet toets nie ?
Indien daar teenstrydighede met die Bybel is, kan ons dit aanvaar as God se woord ?
Ek sal later loer na die ander gedeeltes, ek moet nou eers Ďn bietjie werk.

Antwoord asb, ek wag vir Ďn antwoord, aangesien ek nie namens mense kan praat wat ek nie ken nie, en dus kan ek nie sÍ die hele forum wag vir Ďn antwoord nie. Want jy sien, dan lieg ek
:rofl:

chisel
Oct 15th 2007, 07:46 AM
Beskou jy Jesus as die WOORD (Joh1:1 tot14) en die hoogste gesag (Matth 28:18) op aarde en hemel????

of: beskou jy die Bybel as hoogste gesag?


Skryfkneg,

U probeer debatteer of Jesus meer gesag as die Bybel het, en daarmee impliseer u, soos voorheen, dat ons kwansuis die Bybel belangriker ag as Jesus. Ek kan presies dieselfde doen en vra, "Beskou u Lorber, Dudde, De Beer, Engel, ens." as 'n groter gesag as Jesus?

Ook, omdat Jesus die woord is, hoe bewys dit dat Lorber 'n ware profeet is? U probeer die bewyslas na ons toe verskuif om te bewys dat Lorber 'vals is ', en dit is omdat u nie kan bewys dat Lorber 'n ware profeet is nie. Wat is Lorber se gesag anders as dat dit vir u soos die waarheid lyk?

Terloops, dit is juis in die Bybel waar Jesus as die Woord geidentifiseer word, soos die teksgedeeltes wat u aanhaal.
Waarom haal u die Bybel in sommige gevalle aan, terwyl u eie profete sÍ dat die Bybel onsuiwer is?

As u glo dat God nog direk met mense kommunikeer, waarom aanvaar u die getuienis van Judith, maar nie die getuienis van Yolande, waarin sy vir u gesÍ het dat God d.m.v. 'n droom vir haar gewys het dat Lorber en Dudde vals is nie?
Waarom is die profetiese woord slegs geldig wanneer dit u keuse van evangelie ondersteun?

In kort

1. Bewys dat Lorber 'n ware profeet is. Die onus is nie op ons om te bewys dat elke persoon wat 'n storie te vertelle het, 'n valse profeet is nie.
2. U verwysings na God se kommunikasie beteken nie outomaties dat daardie kommunikasie d.m.v. Lorber en Dudde en Judith en dies meer is nie. Mense wat 'nuwe openbarings' aanhang verwys so graag na die gedeeltes in die Bybel wat op profesie gemik is, en aanvaar sommer dat HULLE 'profeet' dit is.
3. As die Bybel vervals is, soos wat u profete sÍ, waarom haal u die Bybel aan om u standpunt te maak? Is dit geoorloof om die 'nuwe openbaringe' ten enige koste aan mense af te smeer, selfs al moet mens die 'valse' Bybel gebruik?
4. Waarom gee u slegs gehoor aan die kommunikasie van diegene wat dieselfde glo as u, en nie diegene wat getuig teen Lorber, soos byvoorbeeld Yolande, nie?
Waarop basseer u u onderskeiding tussen die verskillende openbaringe?
5. Is dit moontlik vir 'n bose gees om deur 'n innerlike woord met mense te praat? Is dit moontlik dat Lorber se boodskap deur 'n bose gees gegee is, met die enkele doel om die Christene van Duitsland te mislei?

Dan 'n paar vrae van my eie.

1. In die Bybel wat u self saamgestel het, die Boek van Herinnering, sÍ Jesus aan die kruis 'Vergeef hulle NIE, want hulle weet wat hulle doen'. Wat is Lorber se weergawe van daardie uitspraak van Jesus en hoe bring u die twee bymekaar?
2. Volgens die Lorber het Jesus vele tekens as kind gedoen, maar volgens die Bybel het Jesus sy eerste teken te Kana in Galilea gedoen? Wat is u kommentaar hieromtrent?
3. Volgens Lorber was die dogterjie Jarah die een wat die naaste aan Jesus was, maar volgens die Apostels was dit Johannes? Hoe verklaar u dit, of is Lorber meer gerig vir die New Age mark, waarin vroue se belange hoog gestel word? Lorber datteer immers uit die post-moderne Era waar oosterse openbarings aan die orde van die dag was, soos Alice Bailey se Teosophie, Johanna Brandt se New Age openbarings, Mary Baker se Scientology, Darwinisme ens.
4. Van Darwinisme gepraat, waarom praat Lorber van pre-adamiete, maar dit kom nie in die Bybel voor nie? Dit het wel in Lorber se tyd populÍr geraak aangesien Darwin se leerstellings in die 1800s baie populÍr was, en gelowiges graag Darwin met die Bybel wou versoek en toe is pre-adamiete gebore.

CFJ
Oct 15th 2007, 07:51 AM
Regdeur al jou redenasies gebruik jy kwistig van Paulus se woorde, as synde die dertiende apostel. Jy gee dus teen jouself getuienis wanneer jy sÍ dat jy op die fondament van 12 bou.

Paulus kon die 12de Apostel wees, daar is goeie rede om te vermoed dat MatthŪas nie wettig verkies was tot die amp nie, bloot omdat mens nooit weer van MatthŪas lees daarna nie, maar dit is spekulasie. Paulus kan egter die 13de Apostel wees, die spesiale Apostel vir spesiale dienswerk, soos wat die Leviete die spesiale 13de stam van Israel was vir spesiale dienswerk. Gaan dit maar na, dit maak baie sin.

Wat is jou probleem met Paulus skryfkneg? As jy nie die volle Woord van God aanvaar nie, sal dit uiteraard jou deelname aan die oop-forum beperk en sal ons jou net in die kontroverse forum toelaat.


Jy systap nog elke keer die waarheid. Antwoord slegs die volgende:

Beskou jy Jesus as die WOORD (Joh1:1 tot14) en die hoogste gesag (Matth 28:18) op aarde en hemel????

of: beskou jy die Bybel as hoogste gesag?

Spreek asb hieroor en moenie my as sektaries probeer sywaarts rangeer nie. Die hele forum wag om te hoor.

Kan jy aandui waar ek die waarheid systap? Hoekom antwoord jy nie op die openbaarmaking van die vals, onbybelse wedergeboorte wat Lorber, de Beer en jyself voorstaan nie? Wie systap die waarheid?

Jesus is die Woord en daarom is die geskrewe Woord nagelaat as ewige erfenis aan gewone mense soos ek en jy. Hoekom vertrap jy die geskrewe Woord skryfkneg? Die Bybel as 'n boek, kan nooit Jesus se gesag as Persoon vervang nie. Die Bybel is egter Jesus se lewende brief aan mense, om Sy volheid aan ons weer te gee. Dit is 'n unieke kommunikasie-middel, om die waarheid op 'n vaste gegewe te kan toets. Hoe toets mens Lorber en byvoorbeeld Judith de Beer? Die Woord van die Here toets hulle en beide verkondig as voorbeeld 'n vals wedergeboorte wat nie strook met die Woord van Jesus nie. Wie moet mens glo, dit wat in die Bybel staan (Jesus se woorde) of dit wat aan Judith en Lorber gegee is? Hoekom verkondig jyself ook hierdie vals wedergeboorte... is dit omdat jy Jesus se woorde nie ernstig opneem nie, dit wat Hy in Sy Woord nagelaat het?


Vertel ons ook terselfdertyd wanneer het Jesus Self gesÍ dat Hy nooit weer met Sy kinders sal praat na Sy Openbaring op Patmos nie.


As jy wegneem... of as jy byvoeg... onthou jy daardie een?

Die Filadelfieer
Oct 15th 2007, 08:49 AM
....... waarna Ek dan Self `n heel ander kweekskool vir ware mense op hierdie aarde sal kan vestig, wat dan sal duur tot aan die einde van die tye van hierdie aarde.


Eintlik is dit 'n baie hartseer draad hierdie.
Dit maak my hartseer dat mense so mislei word, en dit nodig vind om hoop en vertroosting te vind in iets anders as God se Woord...dit terwyl die enigste hoop en vertroosting wat ons nodig het te vinde is in hierdie Boek.
Ek kan maar net dink dat die Bybel verkeerd verstaan word, en dat die Evangelieboodskap nie raakgelees word nie....want die alternatiewe moontlikhede impliseer 'n donker agenda reg uit van die tekenbord van Satan.

Die implikase van bogenoemde aanhaling is natuurlik skokkend. Die profeet impliseer mynsinsiens dat 'n "nuwe kweekskool" nodig is, wat op sy beurt impliseer dat ons alle Christene wat glo wat die Bybel vir hulle leer nog die heeltyd mislei is.
Kan Skryfkneg dalk vir ons 'n indikasie gee van wat by hierdie sogenaamde kweekskool geleer gaan word ?

My persoonlike gevoel oor moderne profete as volg :
God praat met my as kind van die Here op twee maniere :
Eerstens deur Sy Woord, en tweedens deur Sy Gees. Die Gees sal egter nooit die Woord teŽspreek nie, en sal altyd uit die woord bevestig kan word. Die oomblik as mense God se Woord begin teespreek, of met 'n "nuwe evangelie" vorendag kom, praat daardie mens teen God, teen die Gees, en is dus in elke opsig van die woord 'n valse profeet.

Pierre van Zyl
Oct 15th 2007, 09:04 AM
16] Die mense sal ook gewaarsku word deur sieners en besondere tekens aan die hemel, waaraan egter slegs My geringe aantal volgelinge hulle sal steur, terwyl die wÍreldse mense dit alles slegs as seldsame, natuurlike fenomene sal beskou en dit aan elkeen wat nog in My glo, sal wil wysmaak.

Jy sien ek is een van daai ouens wat nie eers Siener se geskrifte wil lees nie, alhoewel mense sÍ hy was 'n godvresende man, waarom nie ? Eenvoudig, die naam siener . Siener -Iemand wat die toekoms kan voorspel - HAT 1989
Hoekom moet ek in sieners glo ? Waarom ? Het God ons nie klaar gewaarsku in die Bybel nie ? Waarom moet daar NOG kom om my te waarsku ? Is Sy woord nie onfelibaar nie ? Bly God nie altyd dieselfde nie ? Weet nie net die Vader in die hemele die tyd nie. As Jesus nie eers die tyd geweet het nie, hoe gaan sieners dit weet

Sorry nou moet ek weer werk, sal later kom loer of jy al die vrae beantwoord het, dan sal ek die volgende aanvat
Groetnis
Pierrre:bounce:

Yolande~
Oct 15th 2007, 05:29 PM
Regdeur al jou redenasies gebruik jy kwistig van Paulus se woorde, as synde die dertiende apostel. Jy gee dus teen jouself getuienis wanneer jy sÍ dat jy op die fondament van 12 bou.
[/quote]

Skryfkneg, jy het 'n punt...Paulus was inderdaad nie die 13de apostel nie. Hy was die 12de een. Hy het vir Judas vervang deur God.

Die ander apostels het 'n plannetjie probeer maak en vir Mattheus gekies - maar dit was nooit God se keuse nie ek glo, ons lees ook nie weer van die man nie, God het die een gekies Homself om Judas te vervang, en dit was Paulus.

En Jesus Christus het ALLEEN aan Paulus die evangelieboodskap verkondig. Want die bybel leer, dat as Hy dit VOOR SY kruisiging sou bekendmaak, die krag van die kruis, sou die duiwels nie Sy kruisiging toegelaat het nie...maar God het die 'mystery' van die kruis eers na die kruis openbaar, en direk aan Paulus.

Paulus is dus kernbelangrik! Ons kan NOOIT OOIT die bybel lees sonder om die evangelie te verstaan wat Jesus Christus Homself aan Paulus kom openbaar het nie. Die evangelie van 'n lewe van verlossing en oorwinning in elke opsig - alleen uit genade deur geloof! Jesus het gekom om vir ons LEWE te bring en dit in OORVLOED - en ons kan dit ALLES deelagtig word, alreeds OP hierdie aarde, as ons kan insig kry in die evangelieboodskap van genade deur geloof!

skryfkneg
Oct 16th 2007, 02:56 AM
Kan jy aandui waar ek die waarheid systap? Hoekom antwoord jy nie op die openbaarmaking van die vals, onbybelse wedergeboorte wat Lorber, de Beer en jyself voorstaan nie? Wie systap die waarheid?


Beste GFJ,
Ek sal jou probeer antwoord, maar ek twyfel of jy enigsins WIL hoor, aangesien ek reeds deur jou as `n verdwaalde misleier beskou word.
Nikodemus kom sien die Meester in die nag, tiperend van sy geestelike toestand. So is jy ook nog in die nag van jou geloof, want as jy in die lig was, sou jy die verskillende werkinge van die Heilige Gees raakgesien het in die NT.
Daar is duidelik twee werkinge van die HG, waarvan die later een `n belofte was van `n kragtiger Gees wat in Hand 2 uitgestort is.

So is die wedergeboorte ook `n tweeledige aksie volgens Luk 3:16, Joh 7:39, Joh 14:26, Joh 20:22, Hand 1:5 en 8. Hiervolgens is daar `n duidelike dubbelaksie van ontvangs van die HG.

Ek gaan myself egter nie moeg maak met verdere verduideliking aan jou nie, want ek wil my nie weer skuldig maak aan teologiese gimnastiek, soos wat jy Bybelgefundeerde redenasies beswadder wat nie in jou geestelike nag inpas nie.

My verduideliking van die wedergeboorte aan die hand van die tabernakel, en wat jy summier afgebreek het, bewys aan my dat jy nog nie die vaagste idee het van die diep geestelike inhoud van die Boek HebreŽrs nie, wat eintlik net dit vir ons gee, naamlik die wonderlike wedergeboorte pad deur en in Jesus, die lewendige tabernakel in ons harte.

Die drievoudige blindheidsluier van Moses rus nog vol oor jou geestelike oŽ. Die rede daarvoor is eenvoudig. Jy beskou nie vir Jesus as die ENIGSTE ALLENIGE WOORD nie, want net HY kan openbaringe van Waarheid gee aan diegene wat HOM die HOOGSTE GESAG op hemel en aarde gee.

Op hierdie draad sÍ ek nou: ďI rest my case.Ē Om blindes te probeer leer van kleur, is onmoontlik.

Dirk van Vuuren alias Skryfkneg

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 04:18 AM
Wees versigtig, die Heilige Gees gee sekere gawes aan sekere mense. Die gawes sal lei tot stigting. Nie almal ontvang dieselfde gawes nie. Ook so kan God nie gedwing word om uitvoering te gee aan diesulke gawes nie. God is God, en Hy alleen besluit. So kan ek byvoorbeeld nie indien ek die gawe van genesing het na 'n dooie stap en hom probeer wakker bid, sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Ek moet eers my opdrag ontvang om dit te doen.
'n Vriend van my wou bitter graag in tale spreek, hy het gebid en gebid vir die gawe. God se antwoord aan hom : "Afrikaans is mos ook 'n taal"
My vriend het opgehou bid daarvoor. Nou konsentreer hy daarop om die Here te dien. Jy sien wonderwerke moet ons volg, en nie ons wonderwerke nie.
Soek allereers die Koningryk van God, die res sal kom.
Ek weet van 'n ou wat gedurende 'n KERK KAMP geinvesteer is deur demone. Die demone het hulself voorgestel as"Vader, Jesus, en gees"
Vanaf 15 jarige ouderdom het to 25 jaar het die ou vas geglo dit is God wat met hom praat. Hy was selfs die jeug prediker by 'n kerk. Homoseksuele neigings het egter sy lewe gerule, en hy kon homself nie help nie. Nadat die Here hom bevry het, is hy deur die Here aangesÍ om vir eers God se boodskappe uit die Bybel te kry, voor God na 'n paar jaar persoonlik met hom gepraat het.
Die Bybel weerspreek homself nooit nie. Sodra 'n profeet egter die Bybel se leringe weerspreek is dit nie aanvaarbaar nie. God is en bly altyd dieselfde.
Ek weier om ENIGE moderne profeet se leringe te aanvaar. Daar is al twee keer profetiese boodskappe oor my uitgespreek, die ene deur 'n wonderlike sendeling wat ek glo 'n Christen is. Maar agv my eie skeptitisme rond-om die onderwerp, en die duidelike waarskuwing dat selfs die heiliges mislei sal word, indien dit moontelik is, aanvaar ek nie die profetiese boodskappe nie. Jy sien, dan konsentreer jy so op die boodskappe dat jy vir God mis. Dit is nie vir my aanvaarbaar nie. God is die Skepper van hemel en aarde, vir Hom is enige iets moontelik.
Jy sien die Bybel waarsku teen die eindtye, waak en bly wakker. Hoekom nog profete daar stel ? Hoekom moet ek ag slaan op hulle. Ek is in God se hande, ek freefall in Sy hande in. Ek dink ek is in die beste hande wat daar is. Wat moet gebeur, moet gebeur. Laat Sy wil geskied, en nie myne of joune of enige iemand anders sinne nie. Laat gebeur wat moet gebeur. Ek het al lankal gesÍ daar is twee dinge waarvoor ek bereid is om te sterf, EERSTE : My geloof
TWEEDE : My gesin

chisel
Oct 16th 2007, 05:27 AM
Beste GFJ,
Ek sal jou probeer antwoord, maar ek twyfel of jy enigsins WIL hoor, aangesien ek reeds deur jou as `n verdwaalde misleier beskou word.
Nikodemus kom sien die Meester in die nag, tiperend van sy geestelike toestand. So is jy ook nog in die nag van jou geloof, want as jy in die lig was, sou jy die verskillende werkinge van die Heilige Gees raakgesien het in die NT.
Daar is duidelik twee werkinge van die HG, waarvan die later een `n belofte was van `n kragtiger Gees wat in Hand 2 uitgestort is.

So is die wedergeboorte ook `n tweeledige aksie volgens Luk 3:16, Joh 7:39, Joh 14:26, Joh 20:22, Hand 1:5 en 8. Hiervolgens is daar `n duidelike dubbelaksie van ontvangs van die HG.

Ek gaan myself egter nie moeg maak met verdere verduideliking aan jou nie, want ek wil my nie weer skuldig maak aan teologiese gimnastiek, soos wat jy Bybelgefundeerde redenasies beswadder wat nie in jou geestelike nag inpas nie.

My verduideliking van die wedergeboorte aan die hand van die tabernakel, en wat jy summier afgebreek het, bewys aan my dat jy nog nie die vaagste idee het van die diep geestelike inhoud van die Boek HebreŽrs nie, wat eintlik net dit vir ons gee, naamlik die wonderlike wedergeboorte pad deur en in Jesus, die lewendige tabernakel in ons harte.

Die drievoudige blindheidsluier van Moses rus nog vol oor jou geestelike oŽ. Die rede daarvoor is eenvoudig. Jy beskou nie vir Jesus as die ENIGSTE ALLENIGE WOORD nie, want net HY kan openbaringe van Waarheid gee aan diegene wat HOM die HOOGSTE GESAG op hemel en aarde gee.

Op hierdie draad sÍ ek nou: “I rest my case.” Om blindes te probeer leer van kleur, is onmoontlik.

Dirk van Vuuren alias Skryfkneg


Omdat Lorber vir u vertel het wat die Bybel al die jare eintlik bedoel, nou skielik beskou u uself as siende en die mense wat nie daarmee saamstem nie is nou blind? Ek dink die sprokie van die Keiser se klere is hier van toepassing. U word vertel hoe slegs die spesiale mense Lorber kan gegryp, diegene wat al so verdiep is in die Gees kan die 'ware kern' van die Skrif begryp. Nou aanskou u die weelderige 'klere' wat u aangebied word, en pronk en spog daarmee in die strate. Maar ons gewone mense hier op die straat, aanskou 'n naakte man wat homself eenvoudig deur sy geestelike meerderwaardigheids gevoel nie kan erken dat hy bedriegbaar en ook totaal bedrieg is nie. En vol van uself sÍ u nou vir die mense op straat, julle kan my wonderlike klere nie sien, omdat julle geen koningklike vesel het nie, hierdie klere is pragtig, maar julle WIL dit net nie sien nie. Dit beteken slegs dat u dit ook WIL sien, maar daar is niks, behalwe skaamte en naaktheid nie.

Probeer eerder die bruilofskleed. Dit is 'n baie nederige kledingstuk. U sal glad nie uitstaan bo die res nie, maar ten minste sal u naaktheid nie ontbloot word nie.

Yolande~
Oct 16th 2007, 08:41 AM
Vim, Vim, Vim...as ons nou net besig was met 'n onpersoonlike debat het ek nou vir jou gese 'hoor hoor!'

Maar jy is besig om te praat van 'n mens vir wie Jesus ontsaglik lief is...en weet jy wat...partymaal kan 'n mens 100% reg wees en die pot heeltemal mis sit....

Dit is NIE ons doel om vir Skryfkneg kwaad of vernederd te laat voel nie Vim. Wie van ons HET ook nie al soos daardie keiser rondgeloop en pronk in ons naaktheid nie? Ek tel myself verseker ook in daardie kategorie in!!!!!!

Maar wat het my dan telkens reggehelp...sekerlike nie mense wat my daaroor bespot nie...dit sou my hulle net wou laat weerstaan...maar die liefdevolle ingryping van ons wonderlike Jesus...met waarheid IN liefde...genadig, geduldig en teer.

Yolande~
Oct 16th 2007, 09:14 AM
Ter aansluiting by wat ek nou gese het....

Ek word herinner aan die stukkie wat ek gister gelees het in my bybelstudie...dit is van Noag wat homself dronk gedrink het en naak rondgeloop het...sy een seun het ingekom, sy naaktheid openlik beskou en rondgegaan en vir ander vertel daarvan...
die ander twee seuns, omdat hulle regtig lief was vir Noag, het agteruit ingeloop en saggies Noag se naaktheid bedek...

Dit vat nie veel van JEsus se liefde om ander te bespot wanneer ons hulle naaktheid gewaar nie....maar ware liefde, draai die gesig weg, en bedek saggies en sorgvuldig met die liefde van Jesus, die naaktheid van 'n boetie of sussie in Hom...en benader hulle nie net met die grootste deernis nie, maar ook met 'dignity'....wie van ons het in elk geval enige reg om 'n ander te oordeel of te veroordeel as mens..:hug:

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 10:57 AM
Kaalvoet,
Heeltemal reg, maar ons moet wel vermaan.

Skryfkneg,
Ek het so 'n bietjie gaan kyk op die webtuiste, dit gaan laaaank vat om deur alles te werk, maar kom ek begin hiermee:
Jesus gee vir ons hierdie onverbreekbare belofte in MatthťŁs 24:35: 35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie
Kom ek stel die vraag anders: Het Sy woorde ooit verbygegaan ? Nee dit is vasgevat in die Bybel, deur getuies wat daar was. Lukas, Matteus, Markus en Johannes was getuies wat alles gehoor en gesien het. Jy sien God het hierdie getuienis vir ons gegee van ooggetuies af.

Vleeswording van die Seun `n eenmalige gebeurtenis was wat nog nooit in die verre oneindige verlede gebeur het nie, en ook nooit, ooit weer in die verre oneindige toekoms herhaal sal word nie!
Hoe kan dit wees ? God se Woord, naamlik die Bybel leer ons dat Christus in vlees opgevaar het na die hemele, en ook sal terugkom op dieselfde wyse

Markus en Lukas is later geskrywe, en is grotendeels `n herhaling van hierdie voorafgaande twee boeke, alhoewel daar ook unieke beskrywings daarin voorkom, wat nie in die ander is nie.
Op watter historiese grondslag word die aanname gemaak ? Indien jy sÍ dat Lukas later geskrywe is deur moontelik Ďn ander skrywer, dan val jy ook die outeur van Handelinge aan. Aangesien ook Handelinge deur Lukas geskryf is. Kom ons kyk gou na Lukas:
ďThe New Evidence That demands a verdictĒ Josh McDowell p63
Ē ....Under tells us that archeology has authenticated the Gospel accounts. In Ungerís words, ďThe Acts of the Apostles is now generally agreed in scholary cirles to be the work of Luke, to belong to the first century and to involve the labours of a careful historian who was subtantially accurate in his use of sources ď
P64 ďRamsay adds : Luke is a historian of the first rank....Lukeís history is unsurpassed in respect of its trustworthynessĒ

Soos die tyd aanstap sal ek deur die webtuiste gaan en my opinies lig

Groetnis
Pierre

jerubbaal
Sep 5th 2008, 08:52 PM
EK het ook altyd 'n probleem met Paulus gehaat tot die Gees my 2 Petrus 3 16-18 laat lees het. Kyk en lees maar self watter mense 'n probleem met sys werke gaan he en die oorsaak sal wees dat hy verkeerd verstaan is

Die hele skrif is ingegee deur God en is nuttig tot leering nie waar.

Groete
Jerubbaal

Phil Fourie
Sep 8th 2008, 06:02 AM
Jerub

Kan jy dalk bietjie meer duidelikheid gee oor hoe jy nou na die Pauliniese briewe kyk en of jy 'n verandering in jou lewe gehad het wat bepaal dat jy nou anders na hierdie briewe kyk.

Groete
Phil

Willem
Sep 9th 2008, 09:56 PM
Die Bybel weerspreek homself nooit nie. Sodra 'n profeet egter die Bybel se leringe weerspreek is dit nie aanvaarbaar nie. God is en bly altyd dieselfde.
Ek weier om ENIGE moderne profeet se leringe te aanvaar.
................
die duidelike waarskuwing dat selfs die heiliges mislei sal word, indien dit moontelik is, aanvaar ek nie die profetiese boodskappe nie. Jy sien, dan konsentreer jy so op die boodskappe dat jy vir God mis. Dit is nie vir my aanvaarbaar nie. God is die Skepper van hemel en aarde, vir Hom is enige iets moontelik.
Jy sien die Bybel waarsku teen die eindtye, waak en bly wakker. Hoekom nog profete daar stel ? Hoekom moet ek ag slaan op hulle. Ek is in God se hande, ek freefall in Sy hande in. Ek dink ek is in die beste hande wat daar is. Wat moet gebeur, moet gebeur. Laat Sy wil geskied, en nie myne of joune of enige iemand anders sinne nie. Laat gebeur wat moet gebeur. Ek het al lankal gesÍ daar is twee dinge waarvoor ek bereid is om te sterf, EERSTE : My geloof
TWEEDE : My gesin:pp

Mooi gese Pierre!

Het enige profetiese boodskappe ook enige waarde in terme van of jy gered word of nie? Ek het lank terug vreeslik geworstel met iets wat ek gelees het.. sal nou nog nie met mense deel nie omdat ek nie wil dat enige iemand ooit a g v dit geloof sal verloor nie:eek:, toe vra die kapelaan my of dit enigsins saak maak in terme van jou redding en dan is dit skielik in verhouding/vergelyking met Christus se kruisdood en sy evangelie onbenullig.:pp Dis net deur genade wat ons gered word en net deur Jesus Christus wat die enigste weg is en net deur geloof in Hom.


Ek het die' Lorber gaan google en gelees , toe kry ek die stukkie van "his New Word" waar ****The cross, nailed to which I once asked forgiveness for erring mankind, must - as a symbol of reconciliation - be loved and honored by everyone and sometimes even carried in remembrance of the way I have shown, which is the only one that can lead men to spiritual heights. ***** en toe onthou ek stuk wat ek gelees het iewers, soek dit in e-sword ne kry dit in eerste try !!
Isa 44:19 en niemand neem dit ter harte nie, en daar is geen kennis of verstand om te sÍ nie: Die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur, en ook het ek op die kole daarvan brood gebak; ek het vleis gebraai en geŽet; en sal ek van die oorblyfsel daarvan Ďn gruwel maak? Sal ek neerkniel voor Ďn stuk hout?
maak dit sin? Dit gaan nie oor die hout nie, maar die Een wat op die kruis gesterf het en ons versoen het en redding gebring het..

jerubbaal
Sep 11th 2008, 10:09 AM
:idea:Ja Ek het altyd my BYBEL gelees en toe eendag die glo ek iemand se itleg van "sekere" verse en toe lees ek nie meer my hele Bybel nie. Toe lees ek weer eendag my Bybel maar die Lamsa vertaling toe sien ek en baie ander verstaan nie dat die boodskap eintlik anders is en nou.:hug: Lees ek weer al my Bybels en al die Boekke daarin.:pp

Versie oorlog werk nie ne! Dink aan 'n chemiese vergelking as al die bestaldele(verse) bekend is dan kom ons almal tot die regte produk(slotsom) maar as een element(vers) uitgelaat of misverstaan word dan het ons 'n ander antwoord. Baier keer het ons, ons eie antwoord dan soek ons verse tot ons vergelyking balanseer.

Ek dank Vader dat ek weer:idea: sien.

Jerubbaal

Antonvs
Sep 15th 2008, 03:25 AM
Wat is die Lamsa vertaling?

jerubbaal
Sep 17th 2008, 06:01 PM
Die Lamsa vetrtaliing is 'n direkete vertaling van Aramees na Engels.
www.esnips.com/doc/ec1db9b7-7eb7-490c-8481-3e55c2585017/Lamsa-Bible (http://www.esnips.com/doc/ec1db9b7-7eb7-490c-8481-3e55c2585017/Lamsa-Bible)
Hier is 'n draad om dit aftelaai vir e-sword. Ek weet nie waar om hardebank kopie te koop nie.

"The Lamsa Bible is the most popular and well known Bible that has been translated from the original Aramaic Pe****ta

Dr. George Lamsa was a native Assyrian who was shocked to find that most Christians in the West used a Greek-based Bible. To Dr. George M. Lamsa, and many other Eastern Christians, the Aramaic Bible, is the only Bible. He worked on translating the Aramaic Pe****ta into English, resulting in the Lamsa Bible."

Baie insiggewend

Willem
Sep 17th 2008, 10:20 PM
Die Lamsa vetrtaliing is 'n direkete vertaling van Aramees na Engels.


Hi Jerubbaal,

Dankie het die gelaai en sal begin lees, net 'n review wat ek op Amazon gekry het wat miskien in die kontroverse deel bespreek moet word?:

By STEPHEN T. McCARTHYhttp://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/x-locale/common/icons/drop-down-icon-small-empty-arrow._V13355991_.gif (http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A1LTJCQGRPTOTD/ref=cm_cr_dp_pdp/105-0722253-3369210) (a Mensa-donkey in Phoenix, Airheadzona.) - See all my reviews (http://www.amazon.com/gp/cdp/member-reviews/A1LTJCQGRPTOTD/ref=cm_cr_dp_auth_rev/105-0722253-3369210?ie=UTF8&sort%5Fby=MostRecentReview)Let me quickly dispense with the negative aspects of this Bible first: The words of Christ are not printed in red; the personal pronouns for God and Jesus are not capitalized; there is no center-column referencing; and quotation marks are not employed. What this version needs is an overhaul by a good editor, and to be made available in a durable leather-bound and/or hardcover edition.

In his book, NEW TESTAMENT ORIGIN, Dr. George Lamsa states, 'Not a word of the Scriptures was originally written in Greek...the Scriptures were written in Aramaic.' I believe that he is correct and that those Christian apologists and ministers scrutinizing the nuances of Greek words for deeper understanding would be better served investigating the subtle meaning of Aramaic words and the cloaked truth behind Aramaic idioms.

The Aramaic word for 'camel' is written identically to the word for 'rope.' When the original scrolls were being transferred into Greek, an error occurred due to the translator's limitations. Matthew 19:24 is commonly translated as, 'It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God.' This is an obvious 'non sequitur', whereas the Aramaic manuscripts read 'rope' instead of 'camel'. Rope, of course, is much more in keeping with the imagery of a needle, and is probably what Jesus said, and what was originally recorded.

Similarly, Matthew 7:3 says, 'Why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye?' And yet, in Lamsa's version the word 'splinter' appears in place of 'speck.' The organic relationship between a splinter and a plank (or beam) is obvious while speck is more nebulous. Again, Lamsa's translation remains true to the imagery being conveyed.

The ninth chapter of Daniel contains the amazing Old Testament prophecy concerning the surprisingly sudden death of the long-awaited Messiah and the subsequent destruction of Jerusalem. A portion of verse 26 in other Biblical translations states, 'The end of it shall be with a flood.' The most well written and spiritually mature approach to 'The Tribulation' and the events of 'The Revelation' that I am aware of is David Haggith's, END-TIME PROPHECIES OF THE BIBLE. But even the ordinarily clear-minded Mr. Haggith had trouble correlating this passage with known history. 'Blood covered the land like a flood', he overreaches. It comes as no surprise then that the Aramaic manuscripts do not make mention of any unknown flood. Lamsa's translation accurately reads, 'And the end thereof shall be a mass exile.'

Although there is much more evidence, these three examples should be sufficient to convince most serious Bible students that Lamsa's translation from the ancient Aramaic offers us the most trustworthy rendering of Scripture.

Finally, I'd like to elaborate on the comment of brother Ram Munjal from his good 2004, Jan. 21 review: All Bibles tell us that from the Cross, Jesus (quoting Psalm 22:1) cried out, 'My God, My God, why have You forsaken Me?' (See Matthew 27:46) This verse has undoubtedly disturbed people for centuries, and no wonder - it is extremely unlikely that Jesus ever felt utterly abandoned by God while He was hanging on the Cross. The Messiah had been promised His Father's abiding Presence! Nothing happened to Jesus that He was not mentally prepared for. He told His disciples in advance what to expect : He would be mocked, spat upon, beaten, and killed, but that three days later He would rise again. (Mark 10:34) He also said to them, 'you will be scattered...and will leave Me alone. And yet I am not alone, because The Father is with Me.' (John 16:32) Was Jesus mistaken? Or is the translation inaccurate?

'Eli, Eli, lama sabachthani?' (My God, My God, why have You forsaken Me?) correctly appears in the Aramaic manuscripts as, 'Eli, Eli, lemana shabakthani' (My God, My God, for this I was spared [this was my destiny.]) Indeed! At different times mobs had attempted to kill Jesus, but He was always SPARED because it was His Will and His DESTINY to take mankind's sins to the Cross to be washed clean in His Blood. The Aramaic phrases are so similar that it is easy to understand how the mistake was made, but the meanings are worlds apart, and Lamsa's version is much more consistent with the Mission of The Christ. Trying to correlate the mistranslation, Christian theologians have been forced to create a flimsy dogma (Jesus being separated from God while descending into hell) in order to cover for this improbable utterance from our Lord while He was suffering on the Cross. Lamsa resolves this dilemma in a far more satisfactory manner. Furthermore, according to the Aramaic Scriptures, Psalm 22:1 doesn't read, 'Why have You forsaken Me?' in the first place, but rather, 'Why has thou let Me to live?'

There are plenty more sound arguments to support Lamsa's contention that the New Testament first appeared in the Aramaic language. You may wish to get a copy of his IDIOMS IN THE BIBLE EXPLAINED AND A KEY TO THE ORIGINAL GOSPELS and/or NEW TESTAMENT ORIGIN (Available from the Noohra Foundation - an organization I strongly disagree with on certain crucial issues.)

When in doubt, George Lamsa's translation is the one I always side with. An added bonus is that this Bible is large and heavy, and should you ever find it necessary to really whack somebody upside the head with The Word Of God, this version is sure to make quite an impression!

Antonvs
Sep 18th 2008, 06:24 AM
Ek kan ook nie vir hierdie Lamsa ding val nie - Dit blyk of hierdie ou die "wonder-kuur teen veroudering" ontdek het. Klink vir my so . . .

Willem
Sep 18th 2008, 10:15 PM
Ja Anton, die PS22 wat hulle na verwys en die Lamsa bybel in e-sword ; iets wil nie werk nie, dis asof die psalm nie pas as die eerste stuk so vertaal word nie en ek ken nie baie psalms nie

Phil Fourie
Sep 19th 2008, 06:22 AM
Ek het Fila het 'n redelike indiepte ondersoek gedoen aangaande hierdie sogenaamde Aramese Nuwe Testament. Daar bestaan nie so iets nie, dit is 'n mondelikse oorlewering op die beste, maar kan nie bo die Grieks geplaas word nie.

Ek sal gaan kyk of ek weer kan afkom op al die goetertjies, dalk het Fila dit nog op sy rekenaar of iets, as ek kan onthou was dit 'n redelike indiepte e-pos gesprek tussen my en hom :hmm:

Die Filadelfieer
Sep 19th 2008, 08:43 AM
Aaaah... die goeie ou aramese vertaling. Hierdie outjie het nogals die vermoŽ om nou en dan op te pop, en 'n klomp mense se geloof om te krap, net om weer te verdwyn na 'n ruk.

Uit die tekste wat ek onder oŽ gehad het was dit duidelik dat die betrokke vertaling niks anders as 'n erge versagting was van dit wat ons in die meer "behoudende" tekste van lees nie. Mense wat hierdie vertaling aangryp neig byvoorbeeld sonder uitsondering na universalisme toe, 'n prinsiep wat ons natuurlik heeltemal verwerp. Aanhangers van hierdie vertaling reken ook dat die HELE Bybel oorspronklik in Aramees geskryf is, en eers later in Hebreeus en Grieks vertaal is.

As ek dit nie mis het nie is die sogenaamde Eteopiese kanon nog steeds in aramees vertaal ? Die eteopiese kanon is natuurlik ook bekend daarvoor dat dit die dikste van al die Bybels is, aangesien dit net mooi al wat 'n apokrief is wat mens aan kan dink bevat.

My raad : bly weg !

protea
Sep 20th 2008, 08:14 AM
1 Joh 4 . Die vals profete.
vs1 : Geliefdes , moenie enigeen glo wat se dat hy die Gees van God het nie,want daar is nou reeds baie valse profete,maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is.

vs2: Hieraan ken julle die Gees van God :Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.

vs3 : En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wereld is.

CFJ
Sep 20th 2008, 08:45 AM
1 Joh 4 . Die vals profete.
vs1 : Geliefdes , moenie enigeen glo wat se dat hy die Gees van God het nie,want daar is nou reeds baie valse profete,maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is.

vs2: Hieraan ken julle die Gees van God :Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.

vs3 : En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wereld is.

Interessant dat jy juis hierdie gedeelte aanhaal protea. So rukkie terug, moes ekself 'n besluit neem oor iemand met wie ek 'n pad gestap het, wat werklik nie eerlik is nie en deurentyd ontwykend en manipulerend is. Ongelukkig is dit met tye moeilik om so mens vas te pen en 'n leuenaar het die vermoŽ om mens te laat hallusioneer. Die persoon het my kom konfronteer en genadiglik waar getuies teenwoordig was. My eerste woorde aan hierdie persoon was, dat hy nie na mens kan of wil luister nie. Ek het heeldag gewonder of dit die regte woorde was, moes ek nie dalk "so of so", gesÍ het nie..., het ek kort kort myself probeer wysmaak. Die aand bring die Here my toe na 1 Johannes 4 en die klem was op die volgende gedeelte...


Hulle is uit die wÍreld; daarom praat hulle uit die wÍreld, en die wÍreld luister na hulle. Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
(1Joh 4:5-6 AOV)
'n Mens is egter bang om jouself as onaantasbaar te sien. Daarom wil ek nie myself sondermeer net regverdig nie, want om 'n fout te maak en verkeerde dinge te sÍ, is die maklikste ding denkbaar. Die Here het egter beskik dat my konfrontasie met hierdie persoon getuies gehad het, getuies wat presies dieselfde ondervinding met hierdie persoon het. Hy het net eenvoudig nie die vermoŽ om na 'n ander een te luister nie en sy gesag, is al gesag wat geld. Terwyl ek dink aan hoe leuens mens kan disoriŽnteer en hoe blootgestel mens kan wees teenoor ander se oneerlikheid, toe besef ek skielik hoe genadig God is en hoe Hy deur Sy Woord, ons op die regte pad hou. Daar was in my geval nog 3 getuies wat ook 'n pad met hierdie persoon gestap het, wat 100% kon steun, dit wat ekself met hierdie persoon ondervind het. Hierdie tekse bevestig toe net iets, om aan my te wys, dat 'n ander se leuens deur getuies, gekniehalter kan word...


En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.
(Mat 18:15-16 AOV)

Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.
(2Kor 13:1 AOV)

En dit is ook in julle wet geskrywe dat die getuienis van twee mense waar is.
(Joh 8:17 AOV)
Die ironie is net, dat mens glad nie met hierdie persoon oor sy leuens en verkeerde uitkyk kan gesels nie. Dit gaan egter nie vir my oor hierdie persoon nie, maar oor die wyse waarop die Here berusting vir myself gebring het. Dieselfde aand na die persoon die oggend gekonfronteer was, het God aan my gewys, dat hierdie persoon vanuit sy eie perspektief nie na my sal luister nie en 'n dag of twee later het die Here net bevestig, dat jou mede-broers en susters se getuienis, die behoud van die waarheid kan wees en is.

Ons leef in 'n wÍreld waar ongelooflik baie valsheid is, hoe anders, sal ons weet, as God ons nie self wys nie... :)(NS: Op geen stadium wil ek beweer hierdie persoon van wie ek praat, is totaal goddeloos nie, maar sy perspektief is net in homself gekeer en gevolglik vertrou hy niemand nie, daarom luister hy ook nie. Dat ekself en elke ander maar verseker vir hom kan bid, moet nie een van ons ontgaan nie.)

Antonvs
Sep 20th 2008, 04:32 PM
Ek is so bly julle ouens is "ge-sensiteer" teen vals profete - m.a.w. ek dink julle sal een kan identifiseer.


Ek maak hierdie boekie beskikbaar: Hoe om 'n Vals Profeet te Identifieseer.

Dit is 'n kragtige boekie ek wens net ek kan 'n vertaler kry en hierdie boekie in die massas versprei. Kom ons kyk of die Here so iets sal laat gebeur.

Fila, Ferdi Anneke, Phil, Gene, Roelf, Willem en Lani (en kie as ek jou nie genoem het nie) - Kom ouens ek benodig "Koningkryk Kallies" - die "movers en shakers" - neem die tyd om hierdie boekie te lees en kyk of ons dit aan die Here kan opdra om te versprei.

http://cid-ae4774f56733d422.skydrive.live.com/self.aspx/Bible%20Resources/Identifying%20False%20Teachers.pdf

Willem
Sep 20th 2008, 09:18 PM
Anton e-pos, ;)

die size is ok, die formaat ,pdf kom by meeste spam filters verby en sal nie 'n virus bevat nie, mens moet net die titel in Afr reg kry dan sal die sosiale mens oorvat en dit versprei :lol:

Sit nog so bietjie vrae by, soos: Weet jy wat die bybel se oor Valse Profete wat jou wil laat afdwaal en hel toe stuur as hulle kan en jy het hulle :rofl: Hook line and sinker, dis hoe hacking werk , human nature:cry:

Ek het klomp mense na wie ek kan pos en sal ook die forums vir Mighty Men van volgende jaar en mense wat ek daar leer ken het kan gebruik om die kennis mee te deel en te versprei.

Wie kan vertaal?

paidforinfull
Oct 14th 2008, 11:15 PM
My persoonlike gevoel oor moderne profete as volg :
God praat met my as kind van die Here op twee maniere :
Eerstens deur Sy Woord, en tweedens deur Sy Gees. Die Gees sal egter nooit die Woord teŽspreek nie, en sal altyd uit die woord bevestig kan word. Die oomblik as mense God se Woord begin teespreek, of met 'n "nuwe evangelie" vorendag kom, praat daardie mens teen God, teen die Gees, en is dus in elke opsig van die woord 'n valse profeet.
Ja en amen. Uitstekend gestel, Filadelfieer.

Die Heilige Gees sal mos nooit iets se wat teenstrydig is met dit wat in die Bybel geskryf staan nie.

CFJ
Mar 26th 2009, 10:32 AM
Hier (http://www.oospoort.co.za/source/valse_profete.html) is 'n uitstekende artikel oor valse profete. Dit kan met groot vrymoedigheid aanbeveel word, Kyk byvoorbeeld na hierdie aanhaling,Die Valse Profeet oorbeklemtoon en verwring die Heilige Gees se werk

Die orde van die Drie-Eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees word omgekeer. Jesus het geleer dat as ons bid ons moet sÍ: “Onse Vader…” God as Vader word in die gebed aangespreek. Die gebed word in Jesus se Naam afgesluit en die Heilige Gees bewerk die kontak en leer ons wat om te bid. Wanneer ons peuter aan God se orde deurdat die Heilige Gees aangespreek word, of as daar van die Heilige Gees getuig word, dan is ons besig met ‘n eiesinnige godsdiens – al sou dit hoe vroom klink!!! Die valse profeet het ‘n Heilige Gees gesentreerde bediening.

Jesus het self van die Heilige gees gesÍ: “As Hy gekom het…sal Hy My verheerlik, Hy sal van My getuig”.

Johnny
Jul 31st 2009, 10:40 AM
Ek is so bly julle ouens is "ge-sensiteer" teen vals profete - m.a.w. ek dink julle sal een kan identifiseer.


Ek maak hierdie boekie beskikbaar: Hoe om 'n Vals Profeet te Identifieseer.

Dit is 'n kragtige boekie ek wens net ek kan 'n vertaler kry en hierdie boekie in die massas versprei. Kom ons kyk of die Here so iets sal laat gebeur.

Fila, Ferdi Anneke, Phil, Gene, Roelf, Willem en Lani (en kie as ek jou nie genoem het nie) - Kom ouens ek benodig "Koningkryk Kallies" - die "movers en shakers" - neem die tyd om hierdie boekie te lees en kyk of ons dit aan die Here kan opdra om te versprei.

http://cid-ae4774f56733d422.skydrive.live.com/self.aspx/Bible%20Resources/Identifying%20False%20Teachers.pdf

Dankie Antonvs. Nie almal kan egter die valse profete identifiseer nie. Ek dink God het ook geweet dat dit die geval sal wees. Daar is baie wat hulle lering aanhang. As jy die waarheid met hulle wil deel, dan wil hulle nie daarop ag gee nie. Ek dink ook dit is hoekom die volgende skrif in die Bybel is:

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

As mense NIE wil wegkeer van die valsheid nie, dan is dit die Here wat hulle ook op hierdie manier sal laat aanhou om die leuen te glo.

Pineas
Nov 9th 2012, 01:45 PM
Hartlike groete

Ek het pas vandag aangesluit by julle en die rede vir my aansluiting is om alles in my vermoe te doen om seker te maak dat mense nie mislei word nie. Ek ken vir Judith persoonlik nie deur keuse nie, maar a.g.v n saameloop van omstandighede. Ek glo daar is steeds profete selfde soos in die bybelse sin. Tog staan daar geskrywe, Want die HERE Here doen niks tensy Hy Sy raadsbesluit aan sy knegte die profete bekend gemaak het nie. Hiemee wil ek net se ek glo dit bestaan steeds, maar ek steun Judith debeer geensins. Sy veroorsaak groot probleme en moet gestop word. Hierdie is n saak van uiterse erns! Maar van die Here het gelas- mag julle nie meer melding maak nie, want vir elkeen sal sy eie woord die las wees: dat julle verdraai die woord van die lewene God, van die Here van die leerskare, onse God

CFJ
Nov 10th 2012, 07:48 AM
Welkom by ons Pineas. Hier is net vir interessantheid 'n draad wat spesifiek oor Judith de Beer handel. Jy kan net af beweeg na die onderkant van hierdie bladsy, daar sal jy ooreenstemmende drade/onderwerpe (Similar Threads) sien en dan klik jy net op die skakel.

RR van Wyk
Nov 10th 2012, 08:48 AM
As 'n mens 'n false profeet kan opsom as iemand wat aanames maak en sÍ dit is van God, of dit is Sy woord, is daar deesdae baie van hulle.
Een groot voorbeeld is Amerika met al sy Natuurlike rampe die laaste tyd. Elke keer as daar iets gebeur, soos bv die laaste sikloon wat hulle getref het, is daar sommige wat reken dit is God se straf oor hulle. Ek sÍ nie dit is nie, maar is dit werklik God se woord aan hierdie mense? Of is dit maar net afleidings?
Hoe bepaal hierdie mense watter natuurrampe is straf en watter maar net 'n natuurramp?

Dit pla my baie wanneer 'n groot aardbewing of iets 'n plek tref, waar baie mense dan sterf, en 'n ander dan kom met die opmerking dat hulle gestraf word vir een of ander wandade. Hulle aantuigings is ongegrond, destruktief en baie skadelik.

Wat wel 'n feit is, is dat Jesus gesÍ het dat aardbewings en goed gaan toeneem, maar niks genoem dat dit as straf sal wees..

Johnny
Nov 11th 2012, 10:26 AM
As 'n mens 'n false profeet kan opsom as iemand wat aanames maak en sÍ dit is van God, of dit is Sy woord, is daar deesdae baie van hulle.
Een groot voorbeeld is Amerika met al sy Natuurlike rampe die laaste tyd. Elke keer as daar iets gebeur, soos bv die laaste sikloon wat hulle getref het, is daar sommige wat reken dit is God se straf oor hulle. Ek sÍ nie dit is nie, maar is dit werklik God se woord aan hierdie mense? Of is dit maar net afleidings?
Hoe bepaal hierdie mense watter natuurrampe is straf en watter maar net 'n natuurramp?

Dit pla my baie wanneer 'n groot aardbewing of iets 'n plek tref, waar baie mense dan sterf, en 'n ander dan kom met die opmerking dat hulle gestraf word vir een of ander wandade. Hulle aantuigings is ongegrond, destruktief en baie skadelik.

Wat wel 'n feit is, is dat Jesus gesÍ het dat aardbewings en goed gaan toeneem, maar niks genoem dat dit as straf sal wees..

RR ek dink dit is veel dieper as dit. Die maat (beker) van sonde is besig om vinnig vol te word, en net soos wat as ons kinders stout is hulle straf, so straf die Hre die wereld hoe verder ons in sonde verval en boos word, omdat die einde juis naby is. As Hy nie die tyd inpoerk nie, sal niemad gered word nie. Dit is wat die Bybel se! God wil almal 'n kans gee om gered te word en daarom is Hy besig om sy oordeel uit te stort op 'n wedestrewige geslag. Hierdie aantuigings is nie naasteby so destruktief en skakdelik soos wat die Here se toorn gaan wees nie! Dus, laat ons maar die waarskuwings ter harte neem voor God se oordeel hierdie mensdom tref. Hy het nie Sodom en Gomorra gespaar nie!

RR van Wyk
Nov 12th 2012, 05:15 AM
Johnny, ek hoor wat jy sÍ. Met Sodom en Gomora was die mense vooraf gewaarsku. Met die vloed dieselfde. 'n profeet het nie na die tyd gekom en gesÍ "o ja, terloops, dit het gebeur as straf" nie.

Hierdie aantuigings is nie naastenby hoe God dinge doen volgens die Bybel nie. Natuurlik loop die maatbeker al vol. Die aarde kreun seker onder die sonde van die mens. Volgens my is ons in die laaste uur. Maar om te sÍ natuurlike rampe is God se straf rek dinge bietjie uit.

Hierdie mense dink hulle spreek namens God. Vir my is dit baie verkeerd.

HammerHead
Nov 12th 2012, 09:35 AM
RR ek dink dit is veel dieper as dit. Die maat (beker) van sonde is besig om vinnig vol te word, en net soos wat as ons kinders stout is hulle straf, so straf die Hre die wereld hoe verder ons in sonde verval en boos word, omdat die einde juis naby is. As Hy nie die tyd inpoerk nie, sal niemad gered word nie. Dit is wat die Bybel se! God wil almal 'n kans gee om gered te word en daarom is Hy besig om sy oordeel uit te stort op 'n wedestrewige geslag. Hierdie aantuigings is nie naasteby so destruktief en skakdelik soos wat die Here se toorn gaan wees nie! Dus, laat ons maar die waarskuwings ter harte neem voor God se oordeel hierdie mensdom tref. Hy het nie Sodom en Gomorra gespaar nie!

Juis omdat die bybel se:L as God nie die tydperk verkort nie sal niemand oorleef nie. Is dit genoeg bewys dat dit nie God is wat dit toepas nie. (nie noodwendig nie) God kan tog nie die tydperk van Homself af verkort nie, daarom as Hy die tydperk verkort, verkort Hy dit van n 3de party af...Daarom stem ek saam dat hierdie "Acts of God" baie skadelik is, en maak van ons God n tiran, en n monster, in plaas van n liefdevolle omgee God..

Johnny
Nov 12th 2012, 04:02 PM
Juis omdat die bybel se:L as God nie die tydperk verkort nie sal niemand oorleef nie. Is dit genoeg bewys dat dit nie God is wat dit toepas nie. (nie noodwendig nie) God kan tog nie die tydperk van Homself af verkort nie, daarom as Hy die tydperk verkort, verkort Hy dit van n 3de party af...Daarom stem ek saam dat hierdie "Acts of God" baie skadelik is, en maak van ons God n tiran, en n monster, in plaas van n liefdevolle omgee God..

God is 'n God van liefde, maar ook 'n God van oordeel. Hy het 2000 jaar gelde gekom om te red. As Hy weer kom dan kom Hy om te oordeel. As jy dit nie so sien nie dan maak jy vir jou 'n eie god.....'n afgod wat by jou lewens styl moet aanpas.

HammerHead
Nov 13th 2012, 05:31 AM
God is 'n God van liefde, maar ook 'n God van oordeel. Hy het 2000 jaar gelde gekom om te red. As Hy weer kom dan kom Hy om te oordeel. As jy dit nie so sien nie dan maak jy vir jou 'n eie god.....'n afgod wat by jou lewens styl moet aanpas.

Johnny, ek vind dit baie hartseer, dat mense verkies om God as n oordelende God te sien, as na n liefdevolle God.

As n vloed n gebied tref, is daar 2 opsies vir mense om van te kies:

1 - God het dit veroorsaak want Hy straf mense.
2 - Die ramp was veroorsaak omdat ons in n sondige wereld leef.

Nou vra ek jou, as n mede kind van God, hoekom kies almal altyd die eerste opsie???:hmm:

Hoekom moet God altyd die blaam kry vir alles? Hoe dink jy moet God voel wanneer Sy skepsels Hom vir elke liewe ding blameer?

Dink jy mens doen God enigsins n guns om Hom uit te maak as hierdie tipe God? Gaan jy n Atheis kan oortuig om in so n God te glo, of om in n God van liefde te glo wat sy plek kom neem het, sodat hy ook n kans op die ewige lewe kan he?

Ons doel op aarde is nie om blaam te sit op elke liewe daad wat plaasvind nie, ons doel op aarde is om God se liefde te deel met ander mense, so... Watter een is vir jou makliker?:confused

RR van Wyk
Nov 13th 2012, 05:38 AM
Al die natuurlike rampe wat vandag plaasvind is nie as straf vir die mens nie. As dit was, waarom word soveel onskuldige mense, sowel as diepgelowiges ook getref?
Dit is nie hoe God dit gedoen het in ou Testament nie. Die regverdiges is elke keer gered voordat verwoesting plaasgevind het.

So, my opinie is dit is wat dit is. Natuurlike rampe. Dalk oorsaak van 'n sondige wÍreld, maar dan ook veroorsaak deur mens en nie deur God. Die regverdige word ook getref, want ons steeds deel van hierdie wÍreld.

Johnny
Nov 13th 2012, 06:34 AM
Kom ek antwoord altwee van julle. Ek se nie alle rampe is God se oordeel nie, maar ons lewe immers in die laaste dae en as julle John McTernan se blog (en andere eindtyd leraars wat hulle sout werd is) volg sal julle sien dat baie natuurlike rampe wel oordeel van God is. As ek in 'n vliegtuig vlieg en die ding val, dan se ek nie dit is a.g.v. God se oordeel. Daar is sondaars ook op daai vliegtuig, so hoekom moet ek dan saam met hulle sterf? Dit is hoe julle redeneer.

As jy moet sterf saam met mense of dinge wat God oordeel, dan is dit hoe God bepaal het jy sou sterf, anders sou kindres van die Here almal 'n gerieflike, pynlose dood in hulle slaap sterf. Die probleem is dat julle dink God is NET liefde....en Hy IS liefde, maar ook van OORDEEL!

Johnny
Nov 13th 2012, 01:29 PM
Nog 'n manier om 'n valse profeet te identifiseer.

Kobus van Rensburg and his Tower of Babel

http://www.discerningtheworld.com/images/wpi/KobusVanRensburg-FalseProphet.jpg

It has come to DTW’s attention that Kobus van Rensburg from Spirit Word Ministries feels it absolutely necessary to pray for the entire area of Stilfontein on a regular basis. Now this sounds normal to the unlearned, the problem is, Kobus van Rensburg is not a genuine Christian, he is a false prophet, who teaches the doctrine of Latter Rain / Manifest Sons of God (New Apostolic Reformation). He is a faith healer, that preys on the sick and those seeking a miracle. He has built an empire from the money that falls into his collection baskets given to him by people who have health issues and seek God through Kobus van Rensburg as their mediator to heal them.
But now it would appear Kobus is not close enough to God, or is having a problem hearing Him and has built a tower to enter daily and pray over the community.
Yes, I will repeat that in case you think I am joking….
Kobus has built himself a gigantic tower on Spirit Word Ministries property in Stilfontein. From what we can gather the building is approximately 4-5 stories tall, with windows that surround the top. A nice scenic view of Stilfontein.

http://www.discerningtheworld.com/images/wpi/KobusvanRensburg-SpiritWordMinistries-Tower1.jpg http://www.discerningtheworld.com/images/wpi/KobusvanRensburg-TowerCloser.jpg


In Islam, most mosques have a tower called a minaret, where the Adhan is sung out from or they put the speakers on the minaret to recite the Adhan. The Adhan is a very special Islamic call to salat (prayer). The one who recites it is called a Mu’azzin. He stands up there and sings his lungs out, praying, worshipping Allah and calling everyone to stop what they are doing and come to the mosque as their prayers will start soon.
When I first heard about Kobus’ tower, I immediately thought of him standing up there on his tower praying like a Mu’azzin. I mean honestly, Kobus follows a false gospel, so he may as well build himself a tower and pray over the community, like the Muslims do.
Strange that Kobus’ tower bares an uncanny resemblance to some very historic Islamic mosque towers.


http://www.discerningtheworld.com/images/wpi/KobusvanRensburg-TowerCloseup.jpg http://www.discerningtheworld.com/images/wpi/Mosque-Tower_of_the_Great_Mosque_of_Kairouan1.jpg

LEES VERDER:
http://www.discerningtheworld.com/2012/11/06/kobus-van-rensburg-and-his-tower-of-babel/#more-11455

HammerHead
Nov 14th 2012, 06:02 AM
Kom ek antwoord altwee van julle. Ek se nie alle rampe is God se oordeel nie, maar ons lewe immers in die laaste dae en as julle John McTernan se blog (en andere eindtyd leraars wat hulle sout werd is) volg sal julle sien dat baie natuurlike rampe wel oordeel van God is. As ek in 'n vliegtuig vlieg en die ding val, dan se ek nie dit is a.g.v. God se oordeel. Daar is sondaars ook op daai vliegtuig, so hoekom moet ek dan saam met hulle sterf? Dit is hoe julle redeneer.

As jy moet sterf saam met mense of dinge wat God oordeel, dan is dit hoe God bepaal het jy sou sterf, anders sou kindres van die Here almal 'n gerieflike, pynlose dood in hulle slaap sterf. Die probleem is dat julle dink God is NET liefde....en Hy IS liefde, maar ook van OORDEEL!

Johnny, Tot die minuut voor jy doodgaan, het jy nog tyd om God te aanvaar as jou Skepper en Verlosser? Jy het...Nou as jy dit kan doen, hoe kan jy se God is besig om mense te oordeel, en Sy oordeel oor hulle uit te spreek?

En moet asb nie vir my se God het geweet jy sal Hom nooit kies nie, en daarom kon Hy jou sommer nou al straf nie.. Dit werk nie so nie...God is nie nou besig om mense skuldig te bevind en reeds te "vonnis" nie...

God IS liefde....Dink jy n God van liefde straf mense voordat hulle probasie tydperk om is, en terwyl Hy hulle straf, laat Hy sommer onskuldige mense in die proses ook omkom?

Ek sal probeer in die toekoms nie ons God as te liefdevol uit te maak nie...Ons wil seker nie he die wereld moet dink God is SO liefdevol nie...

En daarmee se ek ook, dit is die probleem in die wereld vandag, en die rede hoekom daar soveel ongelowige mense is, want wie kies om n God te dien wat vonnis voordat jy skuldig gevind is? Wie kies om n God te dien wat onskuldige mense laat omkom terwyl Hy ander straf en oordeel?

Ons God doen nie dit nie....


Rev 14:7 En hy het met ‘n groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het

Daar is n tyd vir alles (ook volgens die Bybel) en daar is ook n tyd van oordeel, en n tyd van oordeel uitspreek en daardie oordeel wat uitgespreek sal word, kom saam met God se wederkoms...

Jy sien, as mens die Wederkoms nie reg verstaan nie, dan begin dit wat temake het met die wederkoms ook nie sin maak nie...:)

Groetnis

Johnny
Nov 14th 2012, 06:28 AM
Johnny, Tot die minuut voor jy doodgaan, het jy nog tyd om God te aanvaar as jou Skepper en Verlosser? Jy het...Nou as jy dit kan doen, hoe kan jy se God is besig om mense te oordeel, en Sy oordeel oor hulle uit te spreek?

En moet asb nie vir my se God het geweet jy sal Hom nooit kies nie, en daarom kon Hy jou sommer nou al straf nie.. Dit werk nie so nie...God is nie nou besig om mense skuldig te bevind en reeds te "vonnis" nie...

God IS liefde....Dink jy n God van liefde straf mense voordat hulle probasie tydperk om is, en terwyl Hy hulle straf, laat Hy sommer onskuldige mense in die proses ook omkom?

Ek sal probeer in die toekoms nie ons God as te liefdevol uit te maak nie...Ons wil seker nie he die wereld moet dink God is SO liefdevol nie...

En daarmee se ek ook, dit is die probleem in die wereld vandag, en die rede hoekom daar soveel ongelowige mense is, want wie kies om n God te dien wat vonnis voordat jy skuldig gevind is? Wie kies om n God te dien wat onskuldige mense laat omkom terwyl Hy ander straf en oordeel?

Ons God doen nie dit nie....Daar is n tyd vir alles (ook volgens die Bybel) en daar is ook n tyd van oordeel, en n tyd van oordeel uitspreek en daardie oordeel wat uitgespreek sal word, kom saam met God se wederkoms...

Jy sien, as mens die Wederkoms nie reg verstaan nie, dan begin dit wat temake het met die wederkoms ook nie sin maak nie...:)

Groetnis

Dit is hoekom Mega kerke net al hoe groter word en Woordgebaseerde gemeentes al hoe kleiner word.....en selfs toemaak. Mense word in die gehoor gestreel orr hoe goed hulle is. Sonde word nie meer van die kansel af gepreek nie, wat nog van bekering? Die bree, Mega kerk het 'n sirkus geword waar almal welkom is om te doen wat hulle behaag en hulle wil. 'n Ander god, 'n ander heilige gees en 'n ander evangelie!

As jy oor sonde preek, dan voel mense nie welkom nie. As daar kruise teen jou kerk se mure is, haal dit asseblief net af want dit sit die man in die straat af. Ek het 'n plasing op my FB gemaak die ander dag:

"Ag Here, ek faal U so baie......vergewe my!"

2 Korinthiers 12:9 "En Hy het vir my gesÍ: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon."

Ek roem baie eerder in my afhanklikheid van God....dat ek weet dat God nie net 'n God van liefde is nie, maar ook van oordeel. Dat sonder Heiligmaking NIEMAND die aangesig van God sal sien nie.

O Here.....mag ons nooit U almag, U Heiligheid, U liefde en U regverdigheid onderskat nie! Amen.

Hebreers 12:14 "Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;"

Ek dank die Here vir Sy tugtiging, vermaning, bemoediging en liefde wat ek in ons gemeente se preke hoor....diens na diens! Die Here het nie die wereld gespaar toe Hy met die sondevloed die wereld ge-oordeel het nie. Hy het nie Sodom en Gomora gespaar met Sy oordeel nie! Mag ons elke dag daarna strewe (en ek faal hierin) om sonder sonde te wees. Om heiligmaking na te streef. Om te besef dat ons nie met 'n mens te doen hetr nie, maar die Almagtige God wat nie net die liggaam kan vernietig nie, maar ook die gees.

RR van Wyk
Nov 14th 2012, 08:48 AM
Johnny, lyk my weereens moet ons maar vrede maak met die feit dat ons gaan verskil in hierdie argument. Niemand het gesÍ God oordeel nie. Ons almal weet Hy doen. Maar soos Hammerhead gesÍ het, is daar 'n tyd daarvoor. En glo my, as God oordeel, sal ALMAL weet daarvan. Hy gaan nie karring met aardbewinkies en sikloontjies wat 'n paar mense se lewens bietjie omkrap en paar sterftes veroorsaak nie. En daardie oordeel gaan verder strek as net die graf, wat nog meer vreesaanjaend is.

Wat ons beleef is die tekens van die tye. Die oordeel kom nog.

Johnny
Nov 14th 2012, 09:55 AM
Johnny, lyk my weereens moet ons maar vrede maak met die feit dat ons gaan verskil in hierdie argument. Niemand het gesÍ God oordeel nie. Ons almal weet Hy doen. Maar soos Hammerhead gesÍ het, is daar 'n tyd daarvoor. En glo my, as God oordeel, sal ALMAL weet daarvan. Hy gaan nie karring met aardbewinkies en sikloontjies wat 'n paar mense se lewens bietjie omkrap en paar sterftes veroorsaak nie. En daardie oordeel gaan verder strek as net die graf, wat nog meer vreesaanjaend is.

Wat ons beleef is die tekens van die tye. Die oordeel kom nog.

Ek verskil nie met jou dat die oordeel oor elke mense spesifiek nog gaan kom waar ons voor die troon gaan staan nie, maar om te se dat God net 'n God van liefde huidiglik is, is 'n leuen.

Ek is 'n pa van liefde vir my dogter, maar as sy stout is dan is ek 'n pa van oordeel.......nie oor 10 of 20 jaar nie, maar onmiddelik!

HammerHead
Nov 14th 2012, 10:26 AM
Johnny ek verskil net met jou oor jou woordkeuse.

Ek oordeel nie my kind nie, maar ek tugtig wel...Jy vermaan jou kind, en lei hulle op die regte pad, maar ek oordeel hulle nie..

Dit is dalk net n verskil in woordkeuses, maar vir my beteken dit om n verwronge prentjie te skep van God...

Ek ondersteun n gesonde balaans tussen God se liefde en Sy vermaning, en sal ons net meer skade doen as ons die een meer belangrik ag as die ander, maar n natuur ramp deel van God se oordeel? Nie sommer nie...:no:

Johnny
Nov 14th 2012, 11:51 AM
Johnny ek verskil net met jou oor jou woordkeuse.

Ek oordeel nie my kind nie, maar ek tugtig wel...Jy vermaan jou kind, en lei hulle op die regte pad, maar ek oordeel hulle nie..

Dit is dalk net n verskil in woordkeuses, maar vir my beteken dit om n verwronge prentjie te skep van God...

Ek ondersteun n gesonde balaans tussen God se liefde en Sy vermaning, en sal ons net meer skade doen as ons die een meer belangrik ag as die ander, maar n natuur ramp deel van God se oordeel? Nie sommer nie...:no:

Blykbaar het God dit gedoen in die Ou Testament.


Genesis 15:13 Daarop sÍ Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in Ďn land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.
Gen 15:14 Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.

Het Hy nie ook vir Faroa geoordeel en die spit laat afbyt nie?

Lyk my Hy gaan (doen dit reeds) dit ook in die Nuwe Testament doen?

Hoe dit ookal is glo ek God is besig om die wereld te probeer wakker skud om hulle te bekeer, want Hy wil nie he dat enige een verlore moet gaan nie.Handelinge 7:7 En die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal Ek oordeel, het God gesÍ; en daarna sal hulle uittrek en My in hierdie plek dien.

RR van Wyk
Nov 14th 2012, 01:14 PM
Faroa was geslaan met plae... maar eers NADAT Moses hom gewaarsku het dat dit dou gebeur as hy nie die Israeliette laat vrygaan.
Dit is interresant dat die plae relatief klein begin het en al erger geraak het. Lyk asof God die faroa kans gegin het om die regte besluit te neem. Tien keer het Moses hom gewaarsku.

Vandag is daar egter niemand wat vorentoe kom en sÍ God gaan dit en dit laat gebeur, en dan gebeur presies dit nie. Eers na die tyd, nadat die ramp verby is, moet ons skiellik hoor dit is die mense se straf.

En waarom sou net Amerika so hard gestraf word, maar hier in Suid Afrika gebeur presies dieselfde? Meet God sonde verskillend? Is sekere mense belangrikker as ander?

Ek stem saam met Hammerhead.... vermaning, ja. Maar oordeel is bietjie oordrewe. As dit die geval was wonder ek of iemand nog staande sou wees. Dit lyk eerder asof hierdie siek wÍreld 'n groot tekort aan oordeel het.

Johnny, ek dink jou laaste punt het egter baie waarde. Ek glo ook ons moet al hierdie nattuurampe ter harte neem. Ek glo ook dit is soos die blaas van die laaste trompette wat die wederkoms vooruitgaan en aankondig. Ek glo mens moet dit opneem as waarskuwing. Jesus self het immers hierdie dinge aan ons openbaar voor sy kruisiging.

Waarskuwing om op te hou doen wat ons wil, en begin om Sy wil te doen.

Johnny
Nov 14th 2012, 01:21 PM
Faroa was geslaan met plae... maar eers NADAT Moses hom gewaarsku het dat dit dou gebeur as hy nie die Israeliette laat vrygaan.
Dit is interresant dat die plae relatief klein begin het en al erger geraak het. Lyk asof God die faroa kans gegin het om die regte besluit te neem. Tien keer het Moses hom gewaarsku.

Vandag is daar egter niemand wat vorentoe kom en sÍ God gaan dit en dit laat gebeur, en dan gebeur presies dit nie. Eers na die tyd, nadat die ramp verby is, moet ons skiellik hoor dit is die mense se straf.

En waarom sou net Amerika so hard gestraf word, maar hier in Suid Afrika gebeur presies dieselfde? Meet God sonde verskillend? Is sekere mense belangrikker as ander?

Ek stem saam met Hammerhead.... vermaning, ja. Maar oordeel is bietjie oordrewe. As dit die geval was wonder ek of iemand nog staande sou wees. Dit lyk eerder asof hierdie siek wÍreld 'n groot tekort aan oordeel het.

Johnny, ek dink jou laaste punt het egter baie waarde. Ek glo ook ons moet al hierdie nattuurampe ter harte neem. Ek glo ook dit is soos die blaas van die laaste trompette wat die wederkoms vooruitgaan en aankondig. Ek glo mens moet dit opneem as waarskuwing. Jesus self het immers hierdie dinge aan ons openbaar voor sy kruisiging.

Waarskuwing om op te hou doen wat ons wil, en begin om Sy wil te doen.

Lately lyk dinge nie veel beter in Suid Afrika nie. Hou maar die nuus dop!

RR van Wyk
Nov 15th 2012, 05:33 AM
Lately lyk dinge nie veel beter in Suid Afrika nie. Hou maar die nuus dop!

As mens in ag neem ons is 'n derde wÍreld land en in ag neem wie die land regeer, is dinge hier eintlik heel te verwagte ongelukkig.
Vir 'n eerstewÍreldland soos Amerika is daar ernstige probleme. behalwe snaakse weer, is hulle hele kontinent besig om polities te verbrokkel.

Die wÍreld lyk taamlik broos op die oomblik..

Johnny
Nov 15th 2012, 06:36 AM
As mens in ag neem ons is 'n derde wÍreld land en in ag neem wie die land regeer, is dinge hier eintlik heel te verwagte ongelukkig.
Vir 'n eerstewÍreldland soos Amerika is daar ernstige probleme. behalwe snaakse weer, is hulle hele kontinent besig om polities te verbrokkel.

Die wÍreld lyk taamlik broos op die oomblik..

Hierdie e-pos gister ontvang. Lyk eerder vir 'n plasing vir die Eindtyd Draad, maar siende dat jy Amerika hier noem:From: TrumpetNet [mailto:TrumpetNet@trumpetcall.co.za]
Sent: 14 November 2012 07:15
To: sancleans@waddem.co.za
Subject: [TrumpetNet] Follow-up to "Our dear America" - Wolfgang and Mercy Simson.

http://www.prophetspress.com/j-trumpbox.jpg

Dear Saints
Countless loving, sugar-coated Christian lullabys roam the internet and are permanent residents of Christian bookstores and bedside pedestals of regular Christians. Many arrive in my inbox in poetic form - accompanied by eye-soothing, heart-warming photographic masterpieces sporting furry animals, smiling babies or water droplets. True - they are beautiful.
But for many years I've heard nothing so accurately formulated - with such surgical precision - as the message below by Wolfgang and Mercy Simson - Wolfgang being the author of the groundbreaking book on House Churches: Houses that change the World. For many years, no other Christian message has so spoken to my heart as this one.
Although not as affluent as the organised church in the USA, the very same message applies hand-in-glove to the Church in South Africa.

There is a God in heaven Who shall not be mocked, and Who shall not lie.
May God have mercy on us. May we go on our knees and repent for ourselves and our nation.

This message was recently published by Revival List (Andrew Strom). http://www.revivalschool.com/

Yours in Christ

Eben Swart
________________________________________
FOLLOW-UP to "OUR DEAR AMERICA"
by Wolfgang and Mercy Simson

This follow-up letter is not only for America, but also to all the Western European nations that find themselves in a similar political and economic situation like the US...

The "Our Dear America" message was not sent out as a pacifying, soothing message for all those that wanted Romney to win and Obama to lose. This message is not meant to calm down your troubled spirit, so you can now take a deep breath and think:

"God has mysterious ways"! Rather it is a wake-up call to shake those in America that call themselves after Christ from a toxic slumber, and encourage them to seek their true King, and to submit to his rule. Would you therefore please allow us take this to a next level and try to be as clear and concise as we can?

First, our motive. We love the US. My (Indian) wife and I (German/Hungarian/Jewish roots) have been given a passion and burden for the US that we canīt really explain. For the past 21 years, we have been praying for your nation and we continue to do so. We bought your flag and have it in our office to remind us to ask God for supernatural love for America. And sometimes, love makes you tell it as it is, without diplomatic language and plan, without scheming for a certain angle, plain - just like that. We know that
this can make us a target for undue praise, but also for mis-understanding, anger and criticism - by now, we have been called all sorts of untrue things, good and bad - but we are ready to remain vulnerable.

Secondly, we have cogent reasons to believe that there is a very real hope for a historic, mind-blowing turnaround and a possible re-invention of America - IF Jesus would be accepted as the ruling King of his people with the same or more passionate fervor that people went about electing a new president and spending their hope and money on it. What happened during the election time now is that we felt God said, (in our paraphrase) They are missing it again; they are again looking for another Saul to be King, not
me; yet another human Messiah, a political solution for a spiritual problem. The involvement in a process to elect yet another "most powerful man of the most powerful nation in the world" can lead to a toxic drunkenness of what the Bible calls - The Flesh: `we-can-do-itī power. It is a symptom of the very same spirit that had people build the Tower of Babylon.

If that continues, it will all come to nothing and yes, all will go down in flames, Christian churches, denominations, ministries, foundations and businesses included, with those in leadership wringing their hands in complete, perplexed despair - unless:

Those who claim the name of Jesus would finally emigrate out of a gigantic Babylon (Mammon-driven) Captivity and repatriate into the Kingdom, seen as the domain of Godīs uncontested rule.
Repatriation means we emigrate, decidedly move out of one country into another country, apply for citizenship and diligently keep the laws and regulations of that country out of passionate, obedient love for its King. Then we would no longer be Americans first and Christians second, but Kingdom Citizens who happen to be pilgrims temporarily living in America - or any other nation.
That is the right order, anything else is a deception.

Does God judge or blesses us because of our Government? You donīt expect sheep to behave like goats. And you donīt expect pagans to behave like saints. God knows that even better.
Therefore, all nations (political entities) are under Gods general merciful blessing, seen in the fact that he has not yet wiped us all out (Psalm 9:17; Isa 8:9; 40:17 etc). But all nations are not only under his permissive blessing for a shrinking time window of grace, but also under Gods rightful judgment. One of the puppets of God is Satan, to whom God has given a limited but terrible allotment: "The whole world is under the control of the evil one"
(1 John 5:19).

A dramatic event is narrated in the Bible that is so sobering that it might heal anyone of all false nationalism or even patriotism. It is Jesus and Lucifer standing on a mountain (Luke 4:5), and Lucifer says, in the face of Jesus: All these Kingdoms and their splendor have been given to me - and I give them to whom I want. This is why, with very few amazing exceptions, power, money and splendor seems to be always bestowed on the wrong people.
People whom Lucifer likes, and he definitely always likes the wrong ones. This is why nations - with one exception -the Kingdom of God (Hebrews 12:28) - are all very shakable and fragile. In the coming days, they will all start to face more and more violent and unsolvable problems (Matthew 24) within themselves, through internal strife. And by flexing their muscles like teenagers on too much testosterone, this will lead to more rumors of war, nation at the throat of other nations. We should expect blind nations that
they would try to blame someone else for its problems. And what is easier than to blame the others in general, and the neighbor in particular? There is a Kingdom solution to this, but it will simply not fit into such a short letter.

Our point is this: all nations are under Gods rightful judgment, because all of them have long ago removed themselves from under his rule - Israel, Germany, Australia, Sweden and the USA included. The romantic and sugarcoated myth of a Christian nation is just that - a myth (A helpful book here is Gregory Boyd: The Myth of a Christian Nation). Sin is first and foremost a disposition, not the individual acts that result from our disposition. All have sinned - nation-states included. Whether they sin a lot or sin a
little, sin they do all the same.

The really big issue, the one we can and should actually do something about, is that God is looking at the level of holiness of his saints in regards to their alignment to the constitution of the Kingdom. Remember - judgment starts at the house of God. That is where the crux is. And may we be blunt? We have done empirical research and statistics all our life. If we would rate the corporate behavior of the collective body of Christians in our Western nations against the normative decrees and commands of the King, we would be at a catastrophic obedience level of around a 2-5%, out of 100. The Body of Christ in countries like India would be more at a level of 20%; China, the same. My American friend Curtis Sergeant who worked in China, used to describe many Chinese followers of Christ with these three attributes: quick, costly obedience. We in the West replaced those attributes with slow, cheap arguments. This is just one of the main reasons for God to bless his people there - rather than us in the cultural West.
Unless we change, this will not change.

The real pink elephant in the room, the problem so big that hardly anyone can or wants to see it, is this: most Christians are not in the Kingdom. They may have knocked at the door, but never entered in. Or they may have entered, said a quick prayer, raised a hand, but quickly walked out of the Kingdom again, unable or unwilling to leave the ways of the world and submit themselves to the King. It really breaks our heart to say this, but we really mean it: if Jesus does not evidently rule our lives, he is not our King.

For us, as your distant lovers and foreigners who come in and go out of the US, one thing hits us in the face like a sledgehammer each time we pass emigration. It is the screaming testimony of the lives of most Christians that we have met in the US, who live an ignorant, shameless, or even violent disobedience, in regards to almost all royal commands of Jesus the King. They are ignorantly or even deliberately trespassing, with their heads kept high, especially in the key areas of sex, money, power and church.
Yes, we know a few precious exceptions, but it seems to be more like a modern day group of 7000 who have not bowed their knees to Baal. Christian people, in the four areas mentioned above, simply do whatever they want, if they want, when they want, with whom they want, where they want, thinking this is OK because everybody does it.

In todayīs America, it is just like in those days when Israel had no king, and everyone did as he pleased. This is why most (not all) church-going, praying, singing, tithing, book-writing, book-buying, conference-addicted, small-group and Bible-study attending Christians with or without a fish sticker on their car are, in fact, illegal aliens, having crept a few meters over the border of the Kingdom without yet being found out that they actually donīt belong here (Matthew 22). They actually are in a spiritual no-manīs
land, people not at home in the Kingdom, and not at home in the world; they have become people with no legal authority, power nor significance in the Kingdom - and the world ignores them anyway.
Many of you secretly see and admit this powerlessness, which screams in our faces: divine power cut! Even after (because?) all those years of bible studies, songs, retreats, programs, prayers, laying on of hands, prophesying this and decreeing that, driving out that spirit and driving in another, many donīt even have the power to overcome the most basic carnal addictions (lust, porn, work, greed, fear, fun, gossiping, eating, dating, shopping, touring), and compulsions (buying, selling, facebooking- voicing your opinion without being asked, writing endlessly, twittering, preaching, giving and reading "prophetic" words, chasing after what is new), just like the folks in Apostle Paulīs Athens (Acts 17:21).

Such a life has not even arrived at Square One of the Kingdom - the denial of self (Luke 14:33), and therefore does not have the power to change the life of our own teenagers, let alone our neighbors, let alone our city, county or country. From the per-spective of Jesus and his Kingdom, this describes the life of rebels; nice rebels, maybe, but rebels all the more. Religious versions of any other US-citizen, pursuing as their top priority anything but the Kingdom: money, toys, happiness, life, fun, success, selfish significance of even the religious significance like some of those who export a dysfunctional cultural religion that has completely failed to disciple its own home base, and
calling it missions.

The core symptom of an illegal alien from a Kingdom perspective is this: It is all about me. The center of this world is me, my opinion, my church, my ministry, my book, my, my, my. But you are not in the Kingdom if you canīt say: Your Kingdom come - my kingdom go! If you have not kicked your ego out of the driver seat of your life, then you run your life, not God. So donīt fool yourself and your family. And if you are pledged - signed over - to this group, that entity, the other purpose, then you have sold yourself away to something else than God and his Kingdom. And your heart is divided and torn. And that is idolatry. You serve two Gods; God and Mammon; God and country; God and the NFL. That, however, is no longer a life that Jesus describes like this: Make the Kingdom and life according to its constitution your first priority (Matthew 6:33 in its proper translation). And that is why "everything else" that Jesus talks about in this foundational Kingdom decree is not given to many at all.

But it is not only self-centeredness that keeps us from understanding or entering the Kingdom, it is also the phenomenal delusion that we think far bigger and in unreasonable bias and favor of ourselves than what we really are. Statistics tell us that most Americans, if asked if they are "born again", would say yes, even if they donīt even know what that means. Similarly, if Christians hear the word Kingdom, many automatically respond: Kingdom? Oh yes, absolutely, sure thing, arenīt we all Kingdom people, somehow automatically when we prayed "the sinners prayer" or when we got baptized?
Many truly believe that therefore all they do is Kingdom; Kingdom business, Kingdom worship, Kingdom church, Kingdom conferences.
This is a huge deception. It is therefore a very healthy start for all of us to take time out and ask ourselves first, and God very seriously, am I actually a legal citizen in the Kingdom? Jesus saved me by his grace. But, do I keep his commandments?

Our experience in the US has been that, with a very few exceptions, the vast majority of Christians all say "Lord, Lord" - but simply and doggedly do not do what Jesus says, being disobedient to the core, unconstitutional and Kingdom-law-breaking (Matthew 7:21-23).
The King is utterly displeased with this, and he will not bless such a disposition. This "lack of blessing", of Kingdom authority is evident in the problem-driven lives many Christians are leading.
They have become a product of their environment - and their environment is no longer a product of them...

________________________________________
To subscribe to this newsletter, send an empty email to: trumpetnet-subscribe@trumpetcall.co.za
To unsubscribe, send an empty email to: trumpetnet-unsubscribe@trumpetcall.co.za

CFJ
Mar 10th 2014, 09:09 AM
'n Vraag wat nog nie werklik beantwoord is in hierdie draad nie, is of profete in die ware sin van die woord, soos in die Bybel, nog bestaan, want het Jesus nie in volheid die wet en profete reeds vervul nie? Mens kry so baie mense wat hulleself as profete sien en in my eie ondervinding, het elke een wat ekself mee te doen gekry het, 'n vals profesie gehad wat nooit gerealiseer het nie. Is sulkes profete? In Deut 18:22 staan daar, 'as die profeet in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesÍ het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die HERE nie gespreek het nie'.

Ekself staan maar skepties teen iemand wat 'n deurgaanse profeet is, asof dit 'n vaste titel aan so een besorg. Ek glo wel dat gelowiges soos profete kan optree van tyd tot tyd, maar dan is dit 'n gawe wat werk soos God alleen dit nuttig vind.