PDA

View Full Version : Vrymesselary...?CFJ
Oct 28th 2007, 10:53 AM
Die doel van hierdie draad, is om te bepaal of die Woord van die Here ons sou waarsku, oor 'n geweldige sameswering om die waarheid te verdoesel? Mens hoor so baie dat mense sameswerings-teorieŽ as bog en naÔwiteit afmaak.

Ek is vÍrder oortuig dat die Bybel hieroor duidelik is en dat sou die Bybel hieroor duidelik wees, ons die organisasies en instellings wat satan gaan gebruik, wat mens tog nie kan betwyfel nie, maklik sal kan identifiseer. Is Vrymesselary een van hierdie arms van satan, is die vraag wat mens graag hier wil ondersoek?

Daar staan byvoorbeeld dat ons stryd juis teen instellings sal wees, wat in die geeste's wÍreld funksioneer...

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wÍreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
(Efe 6:12)
Dat dit juis vanuit 'n godsdienstige oord, op ons sal inwerk...

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teŽstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
(2Thes 2:3-4)
Dat satan medewerkers het wat hom hierin sal help en dat dit hulle is wat juis so maklik sal mislei...

Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in Ďn engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.
(2Kor 11:13-15)
VÍrder kan mens volgens God se Woord verwag, dat hierdie mense veral vanuit die juridiese, organisatoriese en owerheids wÍreld, waar met wetgewing en beheer oor mense 'n impak gemaak kan word, hul inslag sal deurvoer...

Maar pas op vir die mense; want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gťsel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot Ďn getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek;
(Mat 10:17-19)
Die vraag is nou, as God se Woord duidelik aandui dat daar sulke instansies en magte sal wees, wie is hierdie magte en as ons kan erken dat sulke magte bestaan, sal mens kan wťťt wie dit is?

Pierre van Zyl
Oct 28th 2007, 12:18 PM
Is jy seker jy wil met die draad aangaan .....? ;)

Pierre van Zyl
Oct 28th 2007, 01:11 PM
Hier is my rede waarom ek die vraag vra, indien ons in diepte op die onderwerp ingaan, gaan ons gewis 'n paar tone trap, en teoriŽ moet ondersoek:
"A theory that a conspiracy has been working consciously for many centuries is not very plausible unless one attributes to them a religious unity. That is tantamount to regarding them as Satanists engaged in the worship and service of supernatural evil.
The directors of the conspiracy must see or otherwise directly perceive manifestations which convince them of the existence and power of Lucifer. And since subtle conspirators must be very shrewd men, not likely to be deceived by auto-suggestion, hypnosis, or drugs, we should have to conclude that they probably are in contact with a force of pure evil."(Prof. Revilo P. Oliver, Conspiracy or Degeneracy?, USA)
Hierdie Proffie was 'n atiŽs....................... :D

CFJ
Oct 28th 2007, 01:38 PM
Pierre,

Interessante mening wat hierdie prof. huldig, maar word die mens nie maar onder wanindrukke en wanpersepsies gehou, om juis in die hande van satan te speel nie... om juis sameswering van die bose aan die hand te werk nie? NaÔwiteit by die mens is werklik aan die orde van die dag, wanneer dit by die waarheid kom en dit is binne hierdie sfeer van naÔwe, salige onbewustheid, waar 'n sameswering so maklik deurgevoer kan word. Die kanale en paaie waar mense op loop, word vol distels en dorings gesaai en daai saadjies kleef aan hul voete... en word aan die deurmatjies afgevryf en in huise ingedra waar hulle op jou voordeur staan en floreer en later jou voordeur toegroei en jou hele huis vÍrder van binne beset. Die mens self, werk sameswering aan die hand, deur nie op sy wandel te let nie. Ons is nie versigtig soos slange en opreg soos die duiwe, soos die Here in Sy Woord wys ons moet wees nie. Vrymesselary beteken nie veel as entiteit nie, maar kry betekenis in mense se passiewe en naÔwe lewensbeskouing. Tog moet daar een of ander netwerk wees, wat prakties en fisies die satan bevoordeel en Vrymesselary is in wese een komponent daarvan, is my eie gevoel.

Hoe gaan satan sy plan deurvoer, sonder 'n netwerk om dit te doen?

Pierre van Zyl
Oct 28th 2007, 01:59 PM
Ferdi
Dit hang seker af van jou verwysingsraamwerk, ek persoonlik voel egter hoe meer die planne van satan en sy trawante in die oopte kom, hoe meer bevestig dit my Bybel. SamesweringsteoriŽ is daar hordes van, 'n mens moet egter deur 'n siftings proses gaan om te bepaal wat is betroubaar en wat nie. Dus moet jy jou bron in die weegskaal plaas om te bepaal of hy/sy waarlik 'n betroubare bron is. Vandaar moet jy die inligting ook opweeg.
Die een negatiewe punt is natuurlik dat die bron en die inligting gediskrediteer kan word, of reeds gediskrediteer is. Dit kan vir jou die presepsie skep dat jou bron of inligting nie betroubaar is nie.
Dit mag dalk klinies en deurmekaar klink, maar dit is oor die breŽ spektrum die verwysingsraamwerk wat ek gebruik om inligting te verwerk. Dit is maar die basiese beginsels wat in die intelligensie gemeenskap gebruik word. Indien jou inligting egter uit verskeie oorde bevestig word deur onafhanklike bronne, kan ons soort van die inligting bevestig.

'n Mens staar jou vas teen 'n organisasie soos die Vrymesselaars, en dink wel dit is nou die toppunt want die teoriŽ. Dit kan egter nie verder van die waarheid wees nie. In enige organisasie wat in die geheim opereer, hetsy dit organisasies is soos die Vrymesselaars of die intel afdeling van 'n land kry jy twee komponente, naamlik jou overte been, dit wat bekend is, en wat jy nie omgee bekend word nie, en jou koverte been, dit wat in die sluiers van geheimhouding gehou word. Binne hierdie "bene" sal jy kry wat 'n ou noem: Kompartimentering van inligting. Dit beteken doodeenvoudig dat dit wat ek weet, ek nie met jou gaan deel nie, al is ons deel van dieselfde organisasie, en al is ons doelwitte dieselfde. Op hierdie wyse behou ek my geheimhoudingskomponent.

Ek persoonlik sal organisasies soos die Vrymesselaars en die Illuminati in die overte komponent plaas, alhoewel baie van hul bedrywighede duister is vir ons.

Ek hoop ek maak sin

Pierre van Zyl
Oct 28th 2007, 02:25 PM
Hierdie uittreksel mag dalk soort van verduidelik wat ek sÍ :
".... (the) great strength of our Order lies in its concealment; let it never appear in any place in its own name, but always concealed by another name, and another occupation. None is fitter than the lower degrees of Freemasonry; the public is accustomed to it, expects little from it, and therefore takes little notice of it. Next to this, the form of a learned or literary society is best suited to our purpose, and had Freemasonry not existed, this cover would have been employed; and it may be much more than a cover, it may be a powerful engine in our hands... A Literary Society is the most proper form for the introduction of our Order into any state where we are yet strangers." (as quoted in John Robinson's "Proofs of a Conspiracy" 1798, re- printed by Western Islands, Boston, 1967, p. 112)

CFJ
Oct 28th 2007, 03:33 PM
Ferdi
Dit hang seker af van jou verwysingsraamwerk, ek persoonlik voel egter hoe meer die planne van satan en sy trawante in die oopte kom, hoe meer bevestig dit my Bybel. SamesweringsteoriŽ is daar hordes van, 'n mens moet egter deur 'n siftings proses gaan om te bepaal wat is betroubaar en wat nie. Dus moet jy jou bron in die weegskaal plaas om te bepaal of hy/sy waarlik 'n betroubare bron is. Vandaar moet jy die inligting ook opweeg.
Die een negatiewe punt is natuurlik dat die bron en die inligting gediskrediteer kan word, of reeds gediskrediteer is. Dit kan vir jou die presepsie skep dat jou bron of inligting nie betroubaar is nie.
Dit mag dalk klinies en deurmekaar klink, maar dit is oor die breŽ spektrum die verwysingsraamwerk wat ek gebruik om inligting te verwerk. Dit is maar die basiese beginsels wat in die intelligensie gemeenskap gebruik word. Indien jou inligting egter uit verskeie oorde bevestig word deur onafhanklike bronne, kan ons soort van die inligting bevestig.

'n Mens staar jou vas teen 'n organisasie soos die Vrymesselaars, en dink wel dit is nou die toppunt want die teoriŽ. Dit kan egter nie verder van die waarheid wees nie. In enige organisasie wat in die geheim opereer, hetsy dit organisasies is soos die Vrymesselaars of die intel afdeling van 'n land kry jy twee komponente, naamlik jou overte been, dit wat bekend is, en wat jy nie omgee bekend word nie, en jou koverte been, dit wat in die sluiers van geheimhouding gehou word. Binne hierdie "bene" sal jy kry wat 'n ou noem: Kompartimentering van inligting. Dit beteken doodeenvoudig dat dit wat ek weet, ek nie met jou gaan deel nie, al is ons deel van dieselfde organisasie, en al is ons doelwitte dieselfde. Op hierdie wyse behou ek my geheimhoudingskomponent.

Ek persoonlik sal organisasies soos die Vrymesselaars en die Illuminati in die overte komponent plaas, alhoewel baie van hul bedrywighede duister is vir ons.

Ek hoop ek maak sin

Dankie vir hierdie inligting Pierre. Dit is nie iets wat ek mee bekend is nie, die overte en koverte beginsel.

Ek glo egter dat die Bybel duidelik aandui, dat daar instellings sal wees, wat op subtiele wyse satan se netwerk op aarde sal bervorder en dit juis sal doen vanuit godsdienstige oortuigings, waar hulle ingeburger sal wees in plekke om hul slaankrag te optimaliseer (die owerhede, die magte, die wÍreldheersers). Vrymesselaars as voorbeeld, gebruik godsdienstige oortuigings as hul vetrekpunt en juis hieroor maak hulle soveel sin vir baie wat daaraan behoort. VÍrder is dit bekend dat hulle veral fokus op juridiese oorde en ook opvoedings-instellings, waar hul deur wetgewing aan die eenkant en deur opvoeding aan die anderkant, hul mag kan laat geld. Daar staan egter nie in die Bybel wie dit pertinent sal wees nie, maar dit is vir my genoeg bevestiging, dat hulle wel bestaan en dat Vrymesselaars (wanneer mens hulle ondersoek op grond van die vrug wat hulle dra) in wese een van hierdie instellings is. Almal wat aan die Vrymesselary behoort, sal nie noodwendig bose motiewe hÍ nie... en juis hieroor, het hulle soveel slaankrag, want op onbewustelike en meesterlike manier, manifesteer satan se plan in as voorbeeld, 'n instelling soos Vrymesselary.

Dit is net insiggewend om te besef dat geheime organisasies a.g.v. hulle "geheime" aard, al reeds agterdog moet wek, want Christus se verlossende boodskap en om in Sy diens te staan, vereis dat ons ligdraers moet wees!


1Joh 1:7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Ta-An
Oct 28th 2007, 07:55 PM
Eintlik wil ek nie by die draad betrokke raak nie...... maar ek sal die sÍ: Satan self sit in die beheer stoel van die organisasie.

Die mense hier in die onder range het geen benul van wat in die hierargie van die Vrymesselaars aangaan nie... hulle loop met klappe oor hulle oŽ rond :eek:,,, werk wat hulle doen is dan so 'goed'.....

Jammer as ek op iemand se tone trap, maar ek ken die vrees in die oŽ van diegene wat bang is hulle tonge sal uitgesny word...

Pierre van Zyl
Oct 29th 2007, 04:21 AM
Dit is feite wat jy daar sÍ. Op die laer "range" word dit gepromafeer dat Vrymesselaars, 'n Christelike, helpmekaar welsynsorganisasie is. Indien jy met 'n ou by jou kerk praat wat verbonde is daaraan sal hy vir ju sÍ dat Vrymesselary in sy losie het 'n Bybel, en hulle open daarmee ! Gaan jy egter na kom ons sÍ ArabiŽ word geopen met die Koran. Op die laer range is dit waar die eerste leuen gesetel lÍ. Op die draad "Okkulte in ons Kultuur" het ek die eed van die vrymesselaars uiteengesit. SovÍr ek kon vas stel was nog net 3 van ons Staatspresidente/Eerste ministers in Suid Afrika NIE vrymesselaars nie. Ek kan twee opnoem en julle kan maar self gaan kyk hoe hul loopbane geŽndig het in Suid Afrikaanse politiek. HF Verwoerd e PW Botha.

Let ook op na my vorige skrywe, waar die Orde hulself moet inwurm, vergelyk dit met hedendaagse godsdiens debatte, en van waar die debatte kom, wat die kern van die debatte is, en jy het 'n duidelike bewys dat die samesweringsteoriŽ nie alles 'n klomp nonsens is nie.

Ta-An
Oct 29th 2007, 05:45 PM
...en nie eers te praat van die "Broederbond" nie :eek:

Pierre van Zyl
Oct 30th 2007, 03:50 PM
Yip, dit hele storie ontstig my, dit is amper soos krieketknoeiery, iemand anders weet wat gaan gebeur :rofl:

Tonton
Nov 2nd 2007, 01:45 AM
Die vrymesselaars wat sÍ dat hulle die Bybel gebruik, besef dit nie, maar hulle is reeds vasgevang in die web van die vyand. Vrymesselary onderskryf die konsep van 'n universele god - die sg. "great architect". Universalisme onderskryf 'n algemene godheid, en erken alle "gode" as verwysend hierna. Eindelik MOET hulle Jesus verloŽn, want Hy is die ENIGSTE deur, en hulle sien elke god as 'n deur (na die hiernamaals - wat okal dit vir hulle mag beteken).

Vrymesselary is van Satan. Hulle werk met vloeke, en hulle is anti-Christus - al dink hul lede hulle "gebruik die Bybel" - probleem is - dit is 'n dooie werk, hierdie gebruik van die Bybel. Hulle het ook satanistiese simbole en rituele wat al hoe meer prominent raak namate hulle deur die range vorder.

Ons moet bid vir hierdie mense.
Anton

Phil Fourie
Nov 2nd 2007, 06:29 AM
Die god wat hulle aanbid is 'n tipe van 'n kombinasie god.

As ek reg onthou was dit iets soos Jabilon of Yabilon of Javilon of iets soos dit.

Dit bestaan uit

Yahweh - God almagtig, die enigste ware God, ons Vader
Baal - Need I say more?
On - As ek reg onthou, die songod van Egipte

So, wat probeer hulle nou eintlik hierdeur sÍ? Dat hulle oop is vir enige godsdiens (behalwe ware Christenskap) en jou sal transformeer dat jy Lucifer aanbid soos hy homself openbaar as Jabilon

Scary scary stuff man

Groete
Phil

Phil Fourie
Nov 2nd 2007, 12:35 PM
Skies dat ek nou hierdie hier gaan plaas, Ferdi as dit 'n probleem is, sÍ maar net, dan verwyder ek dit.

Kyk 'n bietjie na hierdie diagram, let veral op na van die tekens

http://i210.photobucket.com/albums/bb93/philfm/structure_of_FM.jpg

So?

Tonton
Nov 6th 2007, 01:02 PM
Die simboliek van die vrymesselaars is skrikwekkend. Dit gaan ook gepaard met fyn misleiding. Die onderste vlakke dink hulle is OK met God, en bv. dat die G simbool wat so algemeen verskyn staan vir "God", die hoŽr vlakke dink dis vir 'n godheid, en die top vlakke weet dit is vir fertiliteit - net soos hul talle phalliese simbole. Daar is ook talle hexagramme (waar die woord "heks" vandaan kom), pentagramme (vyfpunt sterre, gewoonlik met twee punte na bo) wat soms die bok se kop omsluit, en die oorsigtelike oog, die son (afgod "RA"), die vrymesselaarsimbool (passer en winkelhaak) op die Bybel, met die hoek van die winkelhaak in die bybel ingeslaan, ensovoorts.

http://cuttingedge.org/Masonic_Emblem_Hexagram_Sun.gif

Dan die verwysing na tempels, altaars, Jerusalem... En om alles te kroon, die rituele. Onder andere doen hulle sekere inswerings geblindoek (voorspreek die duisternis wat hulle betree); drink hulle wyn (wat bloed simboliseer) uit 'n glas wat in 'n skedel gemonteer is... Soort van die teenoorgestelde van die nagmaal, sou ek sÍ.


The letter "G" figures prominently in Freemasonry. In the lower degrees, the initiate is told that this letter stands for "God" and for "Geometry", which the Supreme Architect of the Universe used to design this wonderful Cosmos. However, occultist, and 33rd Degree Mason, Arthur Waite, quotes Eliphas Levi [also 33rd Degree], telling us that the letter "G" stands for Venus, and that Venus' symbol is a lingam, a stylized phallis. [Masonic author, Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi, Chicago, DeLaurence, Scott, and Company, 1909, p. 217]

The greatest Masonic author of all time, Albert Pike, agrees. He states [page 631-32 in Morals and Dogma ] that the Monad [#1] is male, and the Duad [#2] is female. Their sexual union produces the Triad [#3], which is "represented by the letter 'G', the generative principle". This term, "generative principle", is code for the sex act.
http://cuttingedge.org/free16.htm

Hierdie mense is so erg gebind, en doen allerhande ede waar hulle hulself en hul families (veral oudste seuns) bind.

Ons moet hulle blootstel aan die waarheid en die Waarheid.

En ons moet vir hulle bid - dat hulle uit hierdie duisternis kan tree, en al hul bindinge vir Jesus kan aangee.

Groete in Jesus,
Anton

Phil Fourie
Nov 6th 2007, 02:28 PM
Ha, spring hier mos nou 'n ding hier uit.

Anton, voor jy dit al genoem het hierbo, het die vreeslik baie verwysing na Jerusalem en tempel my nogals opgeval, skielik begin dit vir my sin maak, hierdie organisasie is baie instrumenteel daarin om die antichris voort te bring, die een wat in die tempel in Jerusalem gaan regeer voor Christus hierdie troon terugvat.:hmm:

Tonton
Nov 6th 2007, 04:42 PM
Ha, spring hier mos nou 'n ding hier uit.

Anton, voor jy dit al genoem het hierbo, het die vreeslik baie verwysing na Jerusalem en tempel my nogals opgeval, skielik begin dit vir my sin maak, hierdie organisasie is baie instrumenteel daarin om die antichris voort te bring, die een wat in die tempel in Jerusalem gaan regeer voor Christus hierdie troon terugvat.:hmm:

Nou praat jy!

Ek kan geen fout vind met hierdie moontlikheid nie. Die teken van die dier sal dit bevestig - nie dat die dier se tekens nie oral-oor te vinde is nie, maar spesifiek sy merk: Op 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Anton

Phil Fourie
Nov 6th 2007, 05:35 PM
Nou praat jy!

Ek kan geen fout vind met hierdie moontlikheid nie. Die teken van die dier sal dit bevestig - nie dat die dier se tekens nie oral-oor te vinde is nie, maar spesifiek sy merk: Op 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Anton

Nou kon jy al 'n ooreenkoms trek tussen die ses ses ses en die vrymesselaars?

Pierre van Zyl
Nov 7th 2007, 03:48 PM
Phil
Ek vermoed daar is 'n formule in die hoeveelheid grade, maar dan ..... daar is duisende formules wat by 666 uitkom

Tonton
Nov 7th 2007, 08:55 PM
Nou kon jy al 'n ooreenkoms trek tussen die ses ses ses en die vrymesselaars?

Nee. Ek dink in elk geval dat die tyd nog nie reg is daarvoor nie. God sal dit vir die wat oŽ en ore het openbaar op Sy tyd.

Anton

Phil Fourie
Nov 8th 2007, 06:23 AM
Anton

Ek stem saam met jou.

Dit maak ook nie eers regtig saak nie, dit is tog duidelik dat hierdie organisasie "Luciferian" is.

Groete
Phil

Tonton
Nov 8th 2007, 10:24 AM
Anton

Ek stem saam met jou.

Dit maak ook nie eers regtig saak nie, dit is tog duidelik dat hierdie organisasie "Luciferian" is.

Groete
Phil

Beslis. Dit is 'n ewig-verdiepende spiraal in die duisternis in.

Anton

MrT
Nov 9th 2007, 07:33 AM
Hallo Almal

Daar word n kursus aan gebied in ons omgewing hieroor. Sien die details hieronder. Die organiseerders het bevestig dat dit 'n baie goeie kursus is.
Level 2: A Counselling Course on Freemasonry - Steve Worrall-Clare in Roodepoort
21 Nov - 24 Nov 2007
http://www.ftf-rsa.co.za/images/bullet-phone3.gifContact YolandŤ 083 992 5322
R500 p/persoon Level 2

Phil Fourie
Nov 9th 2007, 08:35 AM
Hi Nardus

Wat het hierdie kursus behels?

MrT
Nov 9th 2007, 09:51 AM
Hi Nardus

Wat het hierdie kursus behels?

Dit gaan nog gebeur en is blykbaar 'n volledige kursus wat alle aspekte rakende die Vrymesselaars aanraak, maar spesifiek ook berading vir persone wat wil loskom van enige vloeke ens ens. Ek gaan die kursus bywoon en sal die notas vir jou laat kry. Die kursus is twee ure (19h00-21h00) van die Woensdag tot die Vrydag en dan van 09h00 tot 15h00 die Saterdag.

Die aanbieder is Steve Worral-Clare 'n eks mason wat ook die boek The Secret Language geskryf het. Google hom daar is redelik inligting beskikbaar

Phil Fourie
Nov 9th 2007, 10:27 AM
Dit klink baie insiggewend, jy moet a.s.b. vir ons terugvoer kom gee oor wat daar gebeur het.

Ek sal vanmiddag of so bietjie gaan soek oor hom.

Dankie vir die inligting
Phil

protea
Nov 11th 2007, 03:07 PM
Dit klink baie insiggewend, jy moet a.s.b. vir ons terugvoer kom gee oor wat daar gebeur het.

Ek sal vanmiddag of so bietjie gaan soek oor hom.

Dankie vir die inligting
Phil


Hallo julle,

Ek het so 5 jr gelede vir my 2 videos gekoop gekoop by 'Verbasende Ontdekkings' wat deur Prof Walter Veith aangebied word. Die videos en DVD s word in Afr , Eng EN Duits aangebied.

Prof Veith is een aand by n funksie in n besemkas ingedwing en die handleiding van die Vrymesselaars in die hand gestop met die opdrag : Los die handleiding more by by so n so plek . Die hele nag deur het hy toe die handleiding gefototstateer en dit gebruik hy in sy praatjies om n punt wat hy maak te bewys. Nodeloos om te se : Hy het al n hele paar doodsdreigemente daaroor ontvang!

Soos een van die lede ook genoem het, funksioneer die onderste lae of ordes op die prinsiep van 'diens aan die gemeenskap', maar baie gou word van jou verwag om gemeenskap met n dier (bok ?) te he. Vandaar ook die skeldnaam van : bokryers.

Daar is feitlik nie n regering of groot maatskappy in die wereld waarvan die topstruktuur nie almal lede van die Vrymesselaars is nie. En bo-kant die 30e orde sweer jy trou aan satan.Jy ril as jy sien wie van ons huidige en vorige regerings almal lede van die Vrymesselaars is en was. 'Hoe zyn my helden gevallen'...

In hierdie aanbiedings (Die nuwe Wereld orde no14 en 15) word baie mooi uiteengesit watter organisasies almal frontorganisasies van die Illuminatie is. My mond het behoorlik oopgehang. Dis BAIE goed om hierdie inligting te he, want KENNIS IS MAG. Maar daar bestaan ook die gevaar om dieper en dieper die organisasie na te vors en so vasgevang te word in die web van die BOSE.

Die tel no waar die videos en DVDs verkry kan word is : Verbasende ontdekkings by 021 855 0417 en die adres is :

Verbasende Ontdekkings
Posbus 654
Somerset -Wes
7129

CFJ
Nov 12th 2007, 01:06 PM
Dankie vir die inligting protea. Ek het self al hierdie DVD van prof Veith gesien en dit was baie insiggewend!

MrT
Nov 24th 2007, 02:54 PM
Ons het die kursus toe bygewoon. Moet se ek is teleurgesteld omrede ek meer verwag het. Dit was eintlik net een laaang informasie sessie met bitter min om die lyf. Die aanbieder ken die vrymesselaars en hulle bedrywighede en gebruike baie goed. Sy skyfies en voorlegging was goed maar ongelukkig word daar baie verwys na die wet en die nakom van die wet.

Ek kan net eenvoudig nie verstaan hoekom mense nie die blye boodskap van die evangelie kan verstaan ten opsigte van die wet nie?

As iemand dalk belang stel in die materiaal kan ek dit vir julle mail.

Roelof
Feb 7th 2008, 11:37 AM
Die VSA een dollar noot bevat 'n piramide met 'n een-oog bo-in. Dit kan moontlik as volg verklaar word:

PIRAMIDE MET EEN-OOG BO-IN:
∑ Piramides kom voor in: Egipte, Babilon, Meksiko, Peru. Piramides het psychic (http://en.wikipedia.org/wiki/Psychic) energy in New Age
∑ Een-oog: Cyclops is Een-oog, mens-etende reuse, wat op SiciliŽ gewoon het in die Griekse Mitologie. Gaan Ďn reuse, opslurpende beweging / staat tot stand kom?
∑ Vergelyk die Een-oog met die Vrymesselaars (Freemasonry) voorstelling van ďThe All Seeing EyeĒ van die Egiptiese god Osiris, wat jaarliks gesterf en opgestaan het (Lt. Col. Jack Mohr, p34)
∑ Piramides is deur ďThe Great ArchitectĒ van die Vrymesselaars gebou, so ook die Toring van Babel (The Hidden Power behind Freemasonry, Jack Mohr, p70)


Ongelukkig weet ek nie hoe om 'n jpeg weergawe van die VSA $1 in te sluit nie

Groete
Roelof

Roelof
Feb 7th 2008, 06:28 PM
FREEMASONS


Vir die wat Ďn bietjie detail soek, hier is Ďn opsomming uit:

http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasons (http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasons)

Freemasonry is a fraternal organization (http://en.wikipedia.org/wiki/Fraternal_and_service_organizations) that arose from obscure origins (theorised to be anywhere from the time of the building of King Solomon's Temple (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple) to the mid-1600s). Freemasonry now exists in various forms all over the world, and has millions of members. The various forms all share moral (http://en.wikipedia.org/wiki/Morality) and metaphysical (http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics) ideals, which include, in most cases, a constitutional declaration of belief in a Supreme Being (http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Being).

The fraternity (http://en.wikipedia.org/wiki/Fraternity) is administratively organised into Grand Lodges (http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Lodge) (or sometimes Orients) that each govern their own jurisdiction (http://en.wikipedia.org/wiki/Jurisdiction), which consists of subordinate (or constituent) Lodges. Grand Lodges recognise each other through a process of landmarks (http://en.wikipedia.org/wiki/Masonic_Landmarks) and regularity (http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_Masonic_jurisdictions). There are also appendant bodies (http://en.wikipedia.org/wiki/Masonic_bodies), which are organisations related to the main branch of Freemasonry, but with their own independent administration.

Freemasonry uses the metaphors (http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor) of operative stonemasons (http://en.wikipedia.org/wiki/Stonemason)' tools and implements, against the allegorical (http://en.wikipedia.org/wiki/Allegory) backdrop of the building of King Solomon's Temple, to convey what is most generally defined as "a system of morality veiled in allegory and illustrated by symbols.

The Grand Lodges of Ireland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland) and Scotland (http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland) were formed in 1725 and 1736 respectively. Freemasonry was exported to the British Colonies in North America (http://en.wikipedia.org/wiki/North_America) by the 1730sówith both the "Ancients" and the "Moderns" (as well as the Grand Lodges of Ireland and Scotland) chartering offspring ("daughter") Lodges, and organising various Provincial Grand Lodges. After the American Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolution), independent U.S. Grand Lodges formed themselves within each State. Some thought was briefly given to organising an over-arching "Grand Lodge of the United States (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States)", with George Washington (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington) as the first Grand Master, but the idea was short-lived. The various State Grand Lodges did not wish to diminish their own authority by agreeing to such a body.
Grand Lodges and Grand Orients are independent and sovereign (http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty) bodies that govern Masonry in a given country, state, or geographical area (termed a jurisdiction). There is no single overarching governing body that presides over world-wide Freemasonry; connections between different jurisdictions depend solely on mutual recognition.


A man can only be initiated, or made a Mason, in a Lodge, of which he may well remain a subscribing member for life. A Master Mason is generally entitled to visit any Lodge meeting under any jurisdiction in amity with his own, and a Lodge may well offer hospitality to such a visitor after the formal meeting. He is first usually required to check the regularity of that Lodge, and must be able to satisfy that Lodge of his own regularity; and he may be refused admission if adjudged likely to disrupt the harmony of the Lodge. If he wishes to visit the same Lodge repeatedly, he may be expected to join it, and pay a membership subscription.
Freemasons correctly meet as a Lodge, not in a Lodge, the word "Lodge" referring more to the people assembled than the place of assembly.
There is no degree in Freemasonry higher than that of Master Mason, the Third Degree. There are, however, a number of organisations that require being a Master Mason as a prerequisite for membership. These bodies have no authority over the Craft. These orders or degrees may be described as additional or appendant, and often provide a further perspective on some of the allegorical, moral and philosophical content of Freemasonry.

Freemasons, as speculative masons (meaning philosophical building rather than actual building), use this symbolism to teach moral and ethical lessons of the principles of "Brotherly Love, Relief, and Truth" ó or as related in France: "Liberty, Equality, Fraternity (http://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9%2C_%C3%A9galit%C3%A9%2C_fraternit%C3% A9)".Two of the principal symbols always found in a Lodge are the square (http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_square) and compasses (http://en.wikipedia.org/wiki/Compass_%28drafting%29). Some Lodges and rituals explain these symbols as lessons in conduct: for example, that Masons should "square their actions by the square of virtue" and to learn to "circumscribe their desires and keep their passions within due bounds toward all mankind". However, as Freemasonry is non-dogmatic, there is no general interpretation for these symbols (or any Masonic symbol) that is used by Freemasonry as a whole.

The three degrees of Craft or Blue Lodge Freemasonry are those of:
1. Entered Apprentice ó the degree of an Initiate, which makes one a Mason;
2. Fellow Craft ó an intermediate degree, involved with learning;
3. Master Mason ó the "third degree", a necessity for participation in most aspects of Masonry.


The degrees represent stages of personal development. No Freemason is told that there is only one meaning to the allegories; as a Freemason works through the degrees and studies their lessons, he interprets them for himself, his personal interpretation being bounded only by the Constitution within which he works. A common symbolic structure and universal archetypes provide a means for each Freemason to come to his own answers to life's important philosophical questions.

Charitable effort
The fraternity is widely involved in charity and community service activities. In contemporary times, money is collected only from the membership, and is to be devoted to charitable purposes. Freemasonry worldwide disburses substantial charitable amounts to non-Masonic charities, locally, nationally and internationally. In earlier centuries, however, charitable funds were collected more on the basis of a Provident or Friendly Society (http://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_Society), and there were elaborate regulations to determine a petitioner's eligibility for consideration for charity, according to strictly Masonic criteria.

A candidate for Freemasonry must petition a lodge in his community, obtaining an introduction by asking an existing member, who then becomes the candidate's proposer.

Generally, to be a regular Freemason, a candidate must:
Be a man (http://en.wikipedia.org/wiki/Man) who comes of his own free will.
Believe in a Supreme Being.
Be at least the minimum age (18Ė25 years old depending on the jurisdiction).
Be of sound mind and body (Lodges do not deny membership to a man because of a physical disability; this is largely a historical holdover, and if a potential candidate says there will be no problem, he will be taken at his word).
Be of good morals, and of good reputation.
Be free-born (or "born free", i.e. not born a slave (http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery) or bondsman (http://en.wikipedia.org/wiki/Serfdom)).[44] (http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry#_note-33#_note-33) As with the previous, this is entirely an historical anachronism, and can be interpreted in the same manner as it is in the context of being entitled to write a will (http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28law%29). Some jurisdictions have removed this requirement.
Have character references, as well as one or two references from current Masons, depending on jurisdiction.Freemasonry explicitly and openly states that it is neither a religion nor a substitute for one. "There is no separate Masonic God", nor a separate proper name for a deity in any branch of Freemasonry.


Regular Freemasonry requires that its candidates believe in a Supreme Being, but the interpretation of the term is subject to the conscience of the candidate. This means that men from a wide range of faiths, including (but not limited to) Christianity (http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity), Judaism (http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism), Islam (http://en.wikipedia.org/wiki/Islam), Buddhism (http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism), Sikhism (http://en.wikipedia.org/wiki/Sikhism), and Hinduism (http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism) can and have become Masons. {Similar to New Age}
.
Freemasonry has attracted criticism from theocratic (http://en.wikipedia.org/wiki/Theocracy) states and organised religions for supposed competition with religion, or supposed heterodoxy (http://en.wikipedia.org/wiki/Heterodoxy) within the Fraternity itself, and has long been the target of conspiracy (http://en.wikipedia.org/wiki/Masonic_conspiracy_theories) theories, which see it as an occult (http://en.wikipedia.org/wiki/Occult) and evil power.


Protestant objections are more likely to be based on allegations of mysticism (http://en.wikipedia.org/wiki/Mysticism), occultism (http://en.wikipedia.org/wiki/Occultism), and even satan worship (http://en.wikipedia.org/wiki/Satan_worship).

Since the founding of Freemasonry, many Bishops of the Church of England (http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_England) have been Freemasons, such as Archbishop (http://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop) Geoffrey Fisher (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Fisher)

Nevertheless, much of the political opposition to Freemasonry is based upon the idea that Masonry will foment (or sometimes prevent) rebellion.

Conspiracy theorists (http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theorists) have long associated Freemasonry with the New World Order (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_%28conspiracy%29)and the Illuminati (http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati), and state that Freemasonry as an organisation is either bent on world domination or already secretly in control of world politics. Historically, Freemasonry has attracted criticism - and suppression - from both the politically extreme right (http://en.wikipedia.org/wiki/Far_right) (e.g. Nazi Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany)) and the extreme left (http://en.wikipedia.org/wiki/Far_left) (e.g. the former Communist (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist) states in Eastern Europe (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe)). The Fraternity has encountered both applause for supposedly founding, and opposition for supposedly thwarting, liberal democracy (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy) (such as the United States of America).

Even in modern democracies, Freemasonry is still sometimes accused of being a network where individuals engage in cronyism (http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism), using their Masonic connections for political influence and shady business dealings. This is officially and explicitly deplored in Freemasonry.

Freemasonry is sometimes criticised for not admitting women as members.

LienQ
Apr 28th 2008, 06:36 PM
Ek is besig om na te lees oor die Vrymesselaars en ek moet sÍ my hare rys nogals. Ek wil graag weet of die "Round Table en Lions" ook deel is van Vrymesselaars?

Tonton
Apr 28th 2008, 11:03 PM
Ek is besig om na te lees oor die Vrymesselaars en ek moet sÍ my hare rys nogals. Ek wil graag weet of die "Round Table en Lions" ook deel is van Vrymesselaars?

Nee. Hulle is wel eksklusief en doen "goeie werke", maar is totaal sekuler. Ek glo nie hulle aanbid 'n afgod soos doe Vrymesselaars nie, maar hou nie daarvan dat hulle eksklusief is nie.

Dalk weet iemand meer van hul agtergrond?

Anton

CFJ
Apr 29th 2008, 04:49 PM
Ek is besig om na te lees oor die Vrymesselaars en ek moet sÍ my hare rys nogals. Ek wil graag weet of die "Round Table en Lions" ook deel is van Vrymesselaars?

Soos ek verstaan is hulle dogter-organisasies wat as voedersbron vir die Vrymesselary dien. Hulle het soortgelyke doelstellings en is baie gemoeid met liefdadigheid, maar opereer nie op dieselfde vlak as Vrymesselary nie. Hulle het nie werklik dieselfde kode as Vrymesselary wannneer dit by geheimhouding kom nie. Tog het Vrymesselary die laaste aantal jare hulle geheime "dinge" begin oopmaak vir die algemene publiek. Wat dit presies op neerkom sal mens natuurlik net kan raai...

Phil Fourie
Apr 29th 2008, 06:22 PM
Ek is nie seker van die Lions nie, maar die Round Tablers en die Rotariers is werwingsorganisasies vir die Vrymesselaars

Roelof
Apr 30th 2008, 06:38 AM
Is daar enige bande tussen die "ou" Afrikanerbond (AB) en Vrymesselaars?

LienQ
May 1st 2008, 09:34 AM
Roelof, volgens wat ek gehoor het is die Broederbond ook 'n "onderafdeling" van die Vrymesselaars. Ek weet nou net nie of die Afrikanerbond en Broederbond dieselfde is nie?

CFJ
May 1st 2008, 10:14 AM
Ek glo verseker daar is bande tussen alle geheime organisasies, want dit is dieselfde gees wat hierdie organisasies dryf. Iets word in die agterkamers bevorder tot voordeel van iets...

Werk daai een self uit... :rolleyes:

Roelof
May 1st 2008, 01:35 PM
Roelof, volgens wat ek gehoor het is die Broederbond ook 'n "onderafdeling" van die Vrymesselaars. Ek weet nou net nie of die Afrikanerbond en Broederbond dieselfde is nie?

Die AB is blykbaar die nuwe weergawe van die Broederbond.

protea
May 11th 2008, 12:24 PM
Ek is nie seker van die Lions nie, maar die Round Tablers en die Rotariers is werwingsorganisasies vir die Vrymesselaars

Phil , jy is reg . Die Lions , Rotariers en die Round Tablers is almal frontorganisasies of werwingsorganisasies van die Vrymesselaars volgens Dr Walter Veith. Sy kontakbesonderhede waar jy die DVD 's kan bestel is erens op die forum.
Wat die Broederbond betref : Destyds is die Broederbond gestig om die Afrikaner te help om nooit weer in sy bestaan so uitgelewer te wees aan n ander nasie soos ons destyds onder die Britse bewind was nie. Die Broederbond het ook ten doel gehad om o.a. vir die Afrikaner wat destyds die Anglo Boere oorlog verloor het n beter bedeling te probeer skep. Maar gaandeweg het die Vrymesselaars die Broederbond geinfiltreer en die beweging 'geskaak' soveel so dat die meerderheid lede van die Broederbond op die ou end Vrymesselaars was.

Son of the South
Jun 6th 2008, 01:37 PM
Ek is nog splinternuut op die forum en lees alte lekker aan alles wat al gesels is. Aan die een kant is ek bietjie bekaf want dit voel so asof ek opdaag nadat die partytjie al lankal verby is, maar aan die ander kant is dit ook lekker want dit lyk vir my tog asof die waarheid die manier het om na vore te kom.

Ek het ook Walter Veith se DVDs gekyk en ek wou graag nog kopieŽ hÍ om vir ander mense ook te gee. Die DVDs het egter kopiereg op (sal nie weet waarom nie) maar ek het uitgekom by Anne-Marie van die Sewende Dagse Adventiste se boekwinkel. Sy was baie behulpsaam en ek kon wettige kopieŽ kry teen R5 / DVD. Haar tel no: 011 856 4464 Sy DVDs is natuurlik deurspek met SDA teologie (vanselfsprekend), maar alhoewel ek verskilletjies daarmee het, het ek nogal nie so groot probleem met hulle as wat ek aanvanklik gevrees het nie. Is dit dalk 'n geval van onbekend is onbemind? Moenie hierop antwoord nie. Miskien as ek eendag van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet (dis my bynaam vir die verbode draad met krapperige sake) kan ons verder oor hulle gesels.

Daar is nog iemand wat vir jou reguit sal sÍ dat die Vrymesselaars uit die put van die hel is. David Pawson. Sy materiaal kan bestel word deur www.truthtotell.co.za (http://www.truthtotell.co.za) (mag mens hier adverteer?). Kyk, ek wil hom nou nie te hoog ophemel nie, maar ek wil amper sÍ ek is 'n navolger van David Pawson soos wat hy 'n navolger van Christus is. Dit klink in elk geval erg...ek bedoel maar net dat sy materiaal baie dinge wat ek reeds geglo het kom bevestig het. En hy wakker by jou 'n honger vir die Woord aan soos nog nooit! Sy goed is alles in Engels, maar ons is mos Brits magtig.

CFJ
Jun 6th 2008, 02:02 PM
Ek is nog splinternuut op die forum en lees alte lekker aan alles wat al gesels is. Aan die een kant is ek bietjie bekaf want dit voel so asof ek opdaag nadat die partytjie al lankal verby is, maar aan die ander kant is dit ook lekker want dit lyk vir my tog asof die waarheid die manier het om na vore te kom.

Ek het ook Walter Veith se DVDs gekyk en ek wou graag nog kopieŽ hÍ om vir ander mense ook te gee. Die DVDs het egter kopiereg op (sal nie weet waarom nie) maar ek het uitgekom by Anne-Marie van die Sewende Dagse Adventiste se boekwinkel. Sy was baie behulpsaam en ek kon wettige kopieŽ kry teen R5 / DVD. Haar tel no: 011 856 4464 Sy DVDs is natuurlik deurspek met SDA teologie (vanselfsprekend), maar alhoewel ek verskilletjies daarmee het, het ek nogal nie so groot probleem met hulle as wat ek aanvanklik gevrees het nie. Is dit dalk 'n geval van onbekend is onbemind? Moenie hierop antwoord nie. Miskien as ek eendag van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet (dis my bynaam vir die verbode draad met krapperige sake) kan ons verder oor hulle gesels.

Daar is nog iemand wat vir jou reguit sal sÍ dat die Vrymesselaars uit die put van die hel is. David Pawson. Sy materiaal kan bestel word deur www.truthtotell.co.za (http://www.truthtotell.co.za) (mag mens hier adverteer?). Kyk, ek wil hom nou nie te hoog ophemel nie, maar ek wil amper sÍ ek is 'n navolger van David Pawson soos wat hy 'n navolger van Christus is. Dit klink in elk geval erg...ek bedoel maar net dat sy materiaal baie dinge wat ek reeds geglo het kom bevestig het. En hy wakker by jou 'n honger vir die Woord aan soos nog nooit! Sy goed is alles in Engels, maar ons is mos Brits magtig.

Welkom by ons, Seun van die Suide! ;)

Dit wat jy skryf klink amper of dit ekself is wat dit skryf. Ek hou net so baie van David Pawson en die res van jou waarnemings en gevolgtrekkings is soos ekself dit ook sien. Hoop jy geniet dit hier! :)

protea
Jun 6th 2008, 03:21 PM
Hallo Seun van die Suide,

Nee, die partytjie is nog laaaank nie oor nie. Kom gesels saam en drink n kuber-koffietjie saam met ons .

Terloops , wat is SDA teologie?

David Pawson is ook my groot gunsteling en ek lees sy Unlocking the Bible soos mens neut-sjokolade eet ...stadig en ondersoekend want ek is so bang dit raak op.;)

Thomas Marx
Jun 7th 2008, 09:26 AM
Terloops , wat is SDA teologie?Sewendedagse Adventiste teologie?

Thomas Marx
Jun 7th 2008, 09:34 AM
Ek beaam wat Protea oor die Broederbond (nou die AB) gesÍ het. Hulle was nie 'n frontorganisasie vir die Vrymesselaars nie - in teendeel was daar baie duidelik gewaarsku teen betrokkenheid by Vrymesselaars vanuit hul geledere. Lidmaatskap hieraan is egter nie altyd aan almal bekend nie.

CFJ
Jun 7th 2008, 12:40 PM
Ek beaam wat Protea oor die Broederbond (nou die AB) gesÍ het. Hulle was nie 'n frontorganisasie vir die Vrymesselaars nie - in teendeel was daar baie duidelik gewaarsku teen betrokkenheid by Vrymesselaars vanuit hul geledere. Lidmaatskap hieraan is egter nie altyd aan almal bekend nie.

Hi Thomas,

Bepaald is dit wat opsigtelik waarneembaar was, dit waarvoor die BB gestaan het mooi en goed. Mens sal jouself net die vraag moet afvra, wat is die wÍreldse motief en ook Bybelse meriete vir enige geheime organisasie, wat in agterkamers sekere doelwitte nastreef en hoe sal die mens se natuur, wat van nature korrup is, so organisasie se volhoubaarheid kan stig?

Ek is oortuig dat die BB se stigting te doen het met die Vrymesselary wat op een of welke wyse aanleiding gegee het dat so organisie gestig moes word om Afrikanerbelange te bevorder op die wyse wat satan dit wil hÍ. Daar is basies 'n oop deur geskep om binne in 'n lokval te beland, "sooner than later" soos die Ingelsman sÍ...

Roelof
Jun 8th 2008, 04:37 AM
Bepaald is dit wat opsigtelik waarneembaar was, dit waarvoor die BB gestaan het mooi en goed.CFJ

Ek stem saam, as mens die amptelike webadresse van die VM lees, is hulle doel liefdadigheid en broederskap (gee om vir mekaar)

Andrť
Jun 23rd 2008, 02:39 PM
Net een regstelling - die AB of die vorige Broederbond dan, het sy oorsprong direk van Vrymesselary. Daar moet ook gelet word op die feit dat daar meer as een Konstitusie is van Vrymesselary o.a. Skotse, Engelse en dan die Groot Losie van Suid-Afrika of GLSA. Ook natuurlik die Iere. Baie van die vorige staatsmanne van SA en ook leiers van die Groot Trek was lede hiervan o.a. Piet Retief. Gaan kyk gerus na die uitbeelding van sy waterbottel en die teken daar op in die Voortrekkermonument.

Roelof
Jun 24th 2008, 05:21 AM
Welkom by die forum.

Philip dT
Jun 24th 2008, 01:04 PM
'n Belangrike teken in Vrymesselary is die driehoek. In die eerste prente op die draad is daar bv. 'n regop en onderstebo driehoek. Die regop en onderstebo driehoek in mekaar maak natuurlik die heksagram. Sien bv. die prentjie van Tonton in pos #15 (http://bibleforums.org/showpost.php?p=1432290&postcount=15)

Dit is interessant wie almal aanspraak maak op die heksagram. Sien bv. hierdie wiki-artikel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hexagram

Amos 5:26.
Hd 7:43.

Sterretjie
Jun 24th 2008, 09:19 PM
So entjie ondertoe sien ek iemand sÍ daar is nou Vroue Messelaars ook. Ek het al van die knape (en dan nou knapinne) gehoor en nooit regtig daaraan gesteur nie. My Christenskap is vir my meer as genoeg. Maar tot onlangs wat ek gehoor het familie van my is 'n Messelaar was dit ook iets soos, "ja en?". Maar vandag het iemand die uitlating gemaak dat dit wat hulle doen/is/wees/bearbei/preek/wat ookal? is die werk van satan en dis 'n sataniese organisasie.:o

Werp asb bietjie lig vir my daarop? Ek is aangesÍ om by truthmaker te gaan kers opsteek en is ook gewaarsku dat dit een van daardie goed is waar jy weg bly, iets soos, wat jy nie weet nie kan nie pla nie.

:idea:Ek wil graag weet wat hier aan die gang is, maar ek dink dis veiliger om kennis te soek by mede Christene.

Help asb julle?:hmm:

protea
Jun 25th 2008, 05:40 AM
Sterretjie,

Die intree lae of ordes word dit aan voorgehou dat die Vrymesselaars net n diensorganisasie is wat goed doen in die maatskappy en donasies gee en ouetehuise bv help finansier ens. maar wanneer jy die heel boonste ordes bereik (van 30e op) sweer jy trou aan satan . En dis wat so ontstellend is , want die intree vlakke se mense weet nie daarvan nie. Hulle dink dis maar net goody-goody. En bitter min LEWENDE vrymesselaars bokant die 30e orde het al die beweging verraai. Soos die spreekwoord blykbaar lui: Daar is nie so -iets soos n lewende EX- Vrymesselaar nie...Soek die informasie van prof Walter Veith erens op die forum. Daar sal jy al jou vrae beantwoord kry.

Roelof
Jun 25th 2008, 06:22 AM
Sterretjie

Dis reg dat Christene die vyand, die bose leer ken. Bid net vooraf dat die Heilige Gees jou sal beskerm.

Protea is 100% reg.
Ek het iewers 'n skakel vir Vroue VM's gegee.

Ons mag nie skakels vir "bad" webblaaie gee nie, maar gebruik gerus google en "Freemasons"

Philip dT
Jun 25th 2008, 09:09 AM
'n Belangrike teken in Vrymesselary is die driehoek. In die eerste prente op die draad is daar bv. 'n regop en onderstebo driehoek. Die regop en onderstebo driehoek in mekaar maak natuurlik die heksagram. Sien bv. die prentjie van Tonton in pos #15

Dit is interessant wie almal aanspraak maak op die heksagram. Sien bv. hierdie wiki-artikel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hexagram

Amos 5:26.
Hd 7:43.

Ek sien die Knight of St Andrew se teken gebruik ook o.a. die heksagram. Die filosofie van vrymesselary het natuurlik sy oorsprong in Kabbalah - Babilonies-Joodse mistiek - (waarin die heksagram ook sterk figureer) dieselfde filosofie waarop Teosofie, Astrologie, New Age, Boedhisme, Numerologie gebou is. Meeste ortodokse Jode steun natuurlik sterk op Kabbalah, veral die Chabad Lubavitch beweging.

Sterretjie
Jun 25th 2008, 02:48 PM
;)Julle, baie dankie! Ek kan amper sÍ ek weet meer as wat ek regtig wou weet! Dit is grusaam!

Wat vir my baie ironies is, is dat soos ek gesÍ het familie het wat lid is hiervan. Maar hoewel watter pogings ookal aanwend, kan ons net nie by mekaar uitkom nie.

Veral na onlangse dood in ons familie wat ons weer oor versterking van familie bande gepraat het. Ons het nog gespot, vroeŽr jare het familie mekaar op troues, doop en begrafnisse gesien. Vandag doen ons nie eers meer op begrafnisse nie!

Maar ek kan die Here dankbaar wees, dat Hy my so beskerm het om my van die mense af weg te hou. Sien, ek is van daai "suckers for punishment" ek is eerste in die ry as dit kom by liefdadigheid... Sien julle waarop dit sou afstuur?!?:confused

En ja, neef is in die politiek!:o

Dankie vir julle hulp en insig!

Andrť
Jul 2nd 2008, 10:30 AM
Ek lees graag wat hier bespreek word en kom onder die indruk dat daar tog 'n mate van beskerming bestaan teenoor die AB. Gaan lees gerus die boek "Die eerste 50 jaar van die Broederbond" - daar sal u vind dat hulle baie van die rituele, handdrukke ens. van die Vrymesselaars oorgeneem het. Die rede hoekom die Broeders nie lede van die VM mag gewees het nie, was oor taal en dit is al. Ek het geskrik om te lees van die ede wat die Broers moes aflÍ. Ironies genoeg was die meeste van ons NG dominees lede van die organisasie en is baie vandag nog steeds. As daar hier 'n dominee is wat nog lid is sal ek graag u siening wou hoor oor hoekom 'n eed daar dan aanvaarbaar is. Ja, ek is 'n aktiewe lidmaat van die NG-Kerk. Skynbaar beskou hulle dit as reg solank dit gaan oor patriotisme of dan seker die taal. Ek glo nie my taal, Afrikanerskap en toekoms moet deur 'n paar manne agter geslote deure beskerm word nie. Onthou wat gefluister word sal van die dakke af uitbasuin word. Ek is al genader vir die Bond, maar stel geensins daarin belang nie - ek vermoed my beroep is meer waarin hulle belang gestel het as my as mens. Gepraat van driehoeke - gaan kyk gerus na die Afrikanerbond se webwerf en dan praat ons weer. Vrede vir u almal deur die Vader.

Andrť
Jul 2nd 2008, 10:43 AM
Phil Fourie
Ek sien dat jy gevra het dat ek jou moet kontak, maar die tegnologie bly my pootjie en ek kan nie by jou uitkom nie. Jammer
Andrť

Phil Fourie
Jul 2nd 2008, 10:48 AM
Hi Andre, ja, daar is net ietsie wat ons moet regstel, so wil jy nie 'n draad gaan oopmaak in dievolgende forum nie, jy klik net op die new thread knoppie. Jy kan maar net se dit is die draad wat jy oopmaak, dan sal ek gou kom om met jou te gesels daar ;)

http://bibleforums.org/forumdisplay.php?f=84

Groete
Phil

Andrť
Jul 2nd 2008, 11:00 AM
Ek het so gemmak Phil - nou moet jy maar verder help.

Roelof
Jul 2nd 2008, 01:37 PM
Gepraat van driehoeke - gaan kyk gerus na die Afrikanerbond se webwerf en dan praat ons weer. Vrede vir u almal deur die Vader.

andre

Ek sien niks snaaks behalwe die driehoek nie. 'n Sekere kerk met die naam Driehoek gebruik dit ook. PM my asb wat jy raaksien.

Philip dT
Jul 2nd 2008, 06:35 PM
Dankie Andrť. Die broederbond is verseker maar net 'n sub-organisasie van die vrymesselary. Die logo is 'n driehoek met 'n heksagon binne-in. As mens die lyne verbind, kry mens ook die heksagram van die vrymesselaars, ens.

Andrť
Jul 3rd 2008, 07:08 AM
Roelof. Nee ek sien niks snaaks raak nie - ek reageer maar net op die uitsprake oor driehoeke. Die driehoek word deur baie instansies gebruik. Ek is net baie versigtig dat ons een groep mense wil uitsonder terwyl daar 'n legio ander is wat van dieselfde tipe logos gebruik maak. Ek steur my maar min aan die VM en AB en is nie regtig die heelyd op soek na wat hulle verkeerd of reg doen nie. Ek sal net nie graag wil sien dat hierdie goeie gespreksforum in een of ander heksejag ontaard nie. Ek is hier om kennis op te doen en te leer en my op daardie manier met kennis te bemagtig. Ek glo hier is baie mense hier by wie ek baie kan leer. Ek staan wel skepties teenoor enige geheime organisasie. Ek het al 'n ope aand van die VM bygewoon en niks wys geword nie. Die ouens is al jare besig in hierdie"game" en vir my vrae was daar al oor dekades die "regte" antwoord bedink. Daarom, om oningelig te wees kan baie gevaarlik wees en ek vermoed dit is om hierdie rede dat mense in die strikke van soortgelyke organisasies beland.

Andrť
Jul 3rd 2008, 09:12 AM
So bietjie gaan rondkrap op Google en op die volgende afgekom www.kanaanministries.org (http://www.kanaanministries.org) Gaan lees gerus op p.67 van die dokument.

Philip dT
Jul 3rd 2008, 01:45 PM
So bietjie gaan rondkrap op Google en op die volgende afgekom www.kanaanministries.org (http://www.kanaanministries.org/) Gaan lees gerus op p.67 van die dokument.

p. 67 van watter dokument? Ek is nie seker van watter dokument op die blad jy praat nie

Andrť
Jul 4th 2008, 08:10 AM
Tik die volgende in: http://www.kanaanministries.org/Downloads/afrikaans/VGeheimeOrganisasies.pdf Gaan dan na p.67. Die hele dokument is eintlik goed. Jammer die inligting was onvolledig.

CFJ
Aug 3rd 2008, 06:18 PM
Tik die volgende in: http://www.kanaanministries.org/Downloads/afrikaans/VGeheimeOrganisasies.pdf Gaan dan na p.67. Die hele dokument is eintlik goed. Jammer die inligting was onvolledig.

Welkom by ons Andrť... en dankie vir die skakel. Ek het juis in die week met Philip gepraat en stuur 'n DVD aan hom wat handel oor die vrymesselary in die algemeen maar meer spesifiek in Suid Afrika. Dit word heel toevallig versprei deur Kanaan Ministries en hierdie DVD is werklik aan te beveel.

Vrymesselary het 'n baie groter rol in die samelewing en wÍreldtoneel, as wat baie mense besef. Dit is nie maar sommer net 'n organisasietjie wat so bietjie hier en bietjie daar help nie...

Son of the South
Aug 4th 2008, 06:56 AM
Ek het so pas 'n reeks van DVDs van Mark Woodman klaar gekyk. Die reeks se naam is 'God's Final Call' (natuurlik in Engels).

Julle mensekinners! Die Satan is nog al die tyd besig om klip hard te konkel teen God en Sy Kerk!

Die reeks is in sekere opsigte soortgelyk aan die Verbasende Ontdekkings reeks van Walter Veith, maar hy gee weer ander inligting by wat baie insiggewend is.

Son of the South
Aug 4th 2008, 09:13 AM
...en stuur 'n DVD aan hom wat handel oor die vrymesselary in die algemeen maar meer spesifiek in Suid Afrika. Dit word heel toevallig versprei deur Kanaan Ministries en hierdie DVD is werklik aan te beveel...
CFJ, het jy dalk vir ons die titel van die spesifieke DVD?

Ek het gou vir Kanaan Ministries 'n e-pos gestuur en hulle het my 'n pryslys van hulle materiaal gestuur. Ongelukkig is ek nie seker watter die een is waarna jy verwys nie en hulle is 'n bietjie duur! Wat sÍ hulle op die DVD van kopiereg?

purchasedbyblood
Nov 22nd 2008, 04:07 AM
Daar is so baie inligtig beskikbaar oor die Illumunati en Vrymesselary en meer spesifiek Amerika en Europa. Maar waar kan ek meer inligting kry oor Suid Afrika se betrokkenheid en die name van bekendes, hoog geplaasdes?

CFJ
Nov 22nd 2008, 08:03 AM
Daar is so baie inligtig beskikbaar oor die Illumunati en Vrymesselary en meer spesifiek Amerika en Europa. Maar waar kan ek meer inligting kry oor Suid Afrika se betrokkenheid en die name van bekendes, hoog geplaasdes?

MŰre purchasedbyblood,

Welkom by ons! Die DVD wat Kanaan Ministries versprei het so bietjie inligting daaroor en 'n hele paar Suid-Afrikaners se name word pertinent genoem, spesifiek Vrymesselaars. Daar is egter 'n paar boeke, waarvan ek net nie nou die name van kan onthou nie, wat ook al geruime tyd die rondte doen. Een van hierdie boeke het al die Broederbonders se name in en nog ander wat ek al onder oŽ gehad het, handel oor Vrymesselary. Mens sal net moet gaan delf om te sien waar mens hierdie boeke kan kry en ek laat weet as ek iets vind.

purchasedbyblood
Jan 6th 2009, 07:07 PM
Ek het 'n boek geskryf wat juis oor die okkulte handel. Dis 'n ware verhaal oor 'n vrou wat as bloedlyn satanis in Suid Afrika groot geword het. En dit vertel baie "hair raising" stories van rituele wat sedert die 70's in ons (afrikaanse) kerke plaas gevind het asook die uitwerking daarvan op die gemeenskap en individuele lewens.
As satanisme, of die okkulte dan, maar net tot glasie-glasie beperk was sou so baie mense 'n groter kans op "lewe" gehad het, maar ongelukkig is dit nie net ongereddes wat die vyand se proei word nie, maar ook christene wat dit ignoreer en in denial is - en nou praat ek nie van 'n rivier in Egipte nie.:lol:
Ek het die verwysing na addisionele inligting op die forum na gegaan en kon nie veel meer oor die Illuminati in SA wys word nie... seker omdat ek heeltemal te veel inligting alreeds het. Ek deel geen Illuminati of vrymesselary inligting in die boek nie, en noem ook nie bekende SA name nie, maar sou graag met iemand wou praat wat weet wat ek weet, sonder dat ek myself oor-expose.
Brice Taylor SA

CFJ
Jan 6th 2009, 08:18 PM
Welkom by ons purchasedbyblood. Het jy al Eben Swart se inligting oor veral Vrymesselary in Suid Afrika onder oŽ gehad?

Francois Marais
Oct 5th 2009, 01:52 PM
Jammer om die ou draad wakker te maak. Ek is besig om werk hiervan te maak om meer kennis te bou van die org. En net om julle in kennis te stel... Hulle steek dit nie weg nie. Julle weet net nie wat om voor te kyk nie. Ek sal bietjie kyk en vir julle post wat om voor te kyk...

Philip dT
Oct 5th 2009, 02:51 PM
Doen, so, sal interessant wees!

Die Filadelfieer
Oct 6th 2009, 05:34 AM
Kwaai, ek hou van sulke studies.

Gooi hom Francois, gooi hom. ! :D

Francois Marais
Oct 6th 2009, 02:20 PM
Vir die ouens wat dink hulle kruip weg:
http://www.freemasonry.bcy.ca/

Philip dT
Oct 6th 2009, 03:18 PM
Vir die ouens wat dink hulle kruip weg:
http://www.freemasonry.bcy.ca/

Het iemand gesÍ hulle kruip weg? Hulle het duisende blaaie op die net.

protea
Oct 6th 2009, 04:37 PM
Jammer om die ou draad wakker te maak. Ek is besig om werk hiervan te maak om meer kennis te bou van die org. En net om julle in kennis te stel... Hulle steek dit nie weg nie. Julle weet net nie wat om voor te kyk nie. Ek sal bietjie kyk en vir julle post wat om voor te kyk...

Francois , verduidelik gou wat jy bedoel met 'ons wat nie weet waarvoor om te kyk nie' :hmm:

Francois Marais
Oct 7th 2009, 05:00 AM
Francois , verduidelik gou wat jy bedoel met 'ons wat nie weet waarvoor om te kyk nie' :hmm:

TEkens, juwele goed wat hulle dra. Mense sien dit gewoonlik nie raak nie, dws as hulle nie oplet vir die tekens nie.

Dit is soms die kleinste goed wat mens nie raak sien nie. Dit help nogal as mens vir Vader kan vra (bid) dat Hy die mense sal bystaan en help.

Gewoonlik is die ouer mense nie so geneig om te praat as hulle betrokke was by die messelaar ouens nie. Van hulle sien dit as reg agv hull ouers wat betrokke was ens ens.

Bid vir hulle mense. Hulle weet nie wat hulle doen nie.

O ja, net so terloops. Ek sien niemand het dit opgetel in die webblad nie. Nie een van die web blaaie van hulle sÍ dieselfde nie. Die een persoon wat 'n FM is sal eer neem vir een ding dan sal die org dit afskiet.

Sal kyk of ek meer op SA gerig kan kry, maar ek probeer meer fokus op Amerika se FM op die stadium.

protea
Oct 7th 2009, 05:36 AM
Dankie Francois. Ek sien wel daardie dinge raak waarvan jy praat, want Dr Walter Weith het hulle almal uitgewys in sy DVD reeks Verbasende Ontdekkings. Maar geen geheime organisasie sal uit eie vrye wil sy DIEPSTE geheime openbaar maak nie. Hulle se ook: Daar bestaan nie so n ding soos n X - Vrymesselaar nie, net n dooie... :(

Francois Marais
Oct 7th 2009, 06:34 AM
Dankie Francois. Ek sien wel daardie dinge raak waarvan jy praat, want Dr Walter Weith het hulle almal uitgewys in sy DVD reeks Verbasende Ontdekkings. Maar geen geheime organisasie sal uit eie vrye wil sy DIEPSTE geheime openbaar maak nie. Hulle se ook: Daar bestaan nie so n ding soos n X - Vrymesselaar nie, net n dooie... :(

Nogal waar. Op een of ander manier sal hulle FM stil maak. Ek het gesien hoe mense al stil gemaak is. Nie te mooi nie, en dit maak die saad ook baie seer wat agter gelaat word.
Ander ding is ook die vloeke wat op daai gesin gespreek word deur die lede as so persoon sou wou uit kom.

Ek sal moet kyk of ek daai DVD kan kry. Klink of ek baie daaruit kan leer en te kenne kom.

Philip dT
Oct 7th 2009, 07:27 AM
Francois, miskien kan jy hierna (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39) kyk. Dit is 'n redelike in diepte studie oor die filosofie agter Vrymesselary.

Groete

CFJ
Nov 16th 2016, 12:31 PM
Francois, miskien kan jy hierna (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39) kyk. Dit is 'n redelike in diepte studie oor die filosofie agter Vrymesselary.

Groete

Hi Philip,

Hier is iets wat ek net graag as aansluiting by jou skakel ook wil gebruik. My verstaan is dat beide JudaÔsme en Rooms Katolisisme direk verbind kan word met Babilon. Die feite wat maklik verifieerbaar is bewys dit, beide uit die Bybel en ook historiese bronne. JudaÔsme wat gebou is op die Talmoed en die Talmoed wat op Babiloniese Kabbalisme gebou is, het 'n konneksie met die Rooms Katolieke Kerk wat die Bybel so noem, "...Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde" Open 17:5.

Kyk na geheime organisasies oor die algemeen wat gebou is op 'VERBORGE KENNIS' en die beginsel van "verligtheid" en "verligtes" wat ook aan Babilon gekoppel word en maak die konneksie wat Openbaring 17:5 op wys t.o.v. verborgenheid en dan geld dit vir vals Jode met al hulle verborge werkinge en organisasies en ook die Rooms Katolieke Kerk (RKK) se JesuÔtiese orde. Hier is 'n skakel wat wys hoe die vals Jode nog altyd 'n inspraak gehad het in die RKK , "Catholic Church Always Crypto Jewish" (http://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html)

Die kort en die lank is dat Babilon beide JudaÔsme en die Rooms Katolieke Kerk aan mekaar bind...

Hoe sien jy die skakel hierbo ["Catholic Church Always Crypto Jewish" (http://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html)]?

Philip dT
Nov 16th 2016, 01:50 PM
Amazing hoe mens 'n draad sonder slag of stoot na 7 jaar net kan voortsit! :lol:

Net so!

Ek het ook al vroeŽr gekyk na die hele Kripto-Judaistiese invloed in die RKK. Want baie van die RKK rituele is gemodelleer op JudaÔsme. Die tegniek in die okkulte is dikwels om te werk met "diversion". Ek sou sÍ die RKK is 'n bepaalde "diversion" wat geskep is om die aandag van die uiteindelike vyand weg te lei. En wie is die uiteindelike vyand? Ook nie JudaÔsme nie, maar die duiwel self. Die duiwel gebruik wel JudaÔsme en RKK op 'n prominente manier om sy agendas uit te voer. Maar net so het die werk van die vyand ook in die evangeliese kerk geÔnfiltreer. Iets soos 90% (ek praat onder korreksie) van Amerikaanse evangelicals "staan saam met Israel" of het een of ander Hebrew-Roots invloed. Maar net so gebruik die vyand iets soos postmodernisme en die hedendaagse akademie om die aandag weg van Christus en weg van die betroubare openbaring in die Skrif te lei.

CFJ
Nov 16th 2016, 03:30 PM
Amazing hoe mens 'n draad sonder slag of stoot na 7 jaar net kan voortsit! :lol:

Dis net die druk van 'n knoppie...:thumbsup:


Net so!

Ek het ook al vroeŽr gekyk na die hele Kripto-Judaistiese invloed in die RKK. Want baie van die RKK rituele is gemodelleer op JudaÔsme. Die tegniek in die okkulte is dikwels om te werk met "diversion". Ek sou sÍ die RKK is 'n bepaalde "diversion" wat geskep is om die aandag van die uiteindelike vyand weg te lei. En wie is die uiteindelike vyand? Ook nie JudaÔsme nie, maar die duiwel self. Die duiwel gebruik wel JudaÔsme en RKK op 'n prominente manier om sy agendas uit te voer.

Dis goed gestel!Maar net so het die werk van die vyand ook in die evangeliese kerk geÔnfiltreer. Iets soos 90% (ek praat onder korreksie) van Amerikaanse evangelicals "staan saam met Israel" of het een of ander Hebrew-Roots invloed. Maar net so gebruik die vyand iets soos postmodernisme en die hedendaagse akademie om die aandag weg van Christus en weg van die betroubare openbaring in die Skrif te lei.

Dit sal nogal interessant wees om veral hierdie beheptheid met fisiese Israel van nader te bekyk..., dit maak nie sin nie en soos jyself al telkemale op gewys het, die Nuwe Testament ken nie so fokus nie, want alles moet oor Christus handel.

As mens net na die Suid Afrikaanse prentjie sou kyk, sien mens dat hierdie buitengewone beheptheid met fisiese Israel feitlik afwesig was so 60 jaar gelede en proggressief het dit al meer en meer op die voorgrond begin verskyn. Ek is oortuig dat sedert 1994 het dit hand oor hand toegeneem!