PDA

View Full Version : Hoe word iemand gered van 'n ewigheid in die hel?Yolande~
Nov 14th 2007, 10:47 AM
Die wat deelneem aan hierdie forum ken sekerlik almal die antwoord.

Maar wie se daar is nie vandag een soekende siel, wat na hierdie forum kom, om verlossing te vind nie....

Die bybel leer ons ons het ALMAL gesondig, en op ons eie kan ons nooit opmaak vir die sonde en ongeregtigheid wat ons gepleeg het nie.
Jesaja 64v6
"En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind"

Dit beteken al gaan jy jou lewe lank kerk toe, al gee jy al jou goed vir liefdadigheid, al probeer jy ook hoe hard, jou goeie werke (eie geregtighede) kan nooit opmaak vir jou sonde nie. Jou sonde verdien die ewige hel. WAnt God is heilig.

Dit is hoekom Jesus kom sterf het vir ons.


Die bybel se in Jesaja 53v5 ens
"Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak niel soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders - ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie....
v10 Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal Hy 'n nakroos sien..."

So sonder dat ons die verlossingswerk van JEsus aan die kruis, vir ons eie sondes aanneem, en Jesus aanroep as verlosser, is daar geen hoop vir ons nie, al lewe ons ook hoe voorbeeldig voor mense. Ons voorland, is 'n ewige hel sonder God se genade.

Efesiers 2v8
"Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God"

Die boodskap wat Petrus vir die eerste bekeerlinge gegee het in Handelinge 2v38 was:
"Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang."

Dit is dus nie bloot genoeg om net na Jesus te kom vir verlossing sonder om te wil breek met sonde in jou lewe nie. Jou daarvan te bekeer nie. Ons moet 'repent' van ons sonde, berou daaroor he, 'n 180 grade draai maak, Jesus vra om ons te vergewe en ons nuut te maak, en dan op Sy genade leuen om 'n Gees gevulde lewe te lei, waar ons nie langer deur die begeerlikhede van die vlees gelei word nie, maar tree vir tree deur die leiding van die Heilige Gees. Nadat ons ons bekeer het is dit ook belangrik in ons wandel met God dat ons ons laat doop en gevul word met die Heilige Gees.

Dit is die evangelieboodskap soos ek dit in die bybel verstaan.
Die kruis is die middelpunt, sonder die kruis van JEsus is ons almal verdoem vir alle ewigheid. Hy maak dit moontlik vir ons om te sterf vir ons vlees, en op te staan in 'n nuwe lewe saam met Christus.

Romeine 6v3,4
"Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. WAnt as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak wou word en ons nie meer die sonde sou dien nie."

Phil Fourie
Nov 14th 2007, 10:53 AM
Hi Yolande

Baie dankie vir hierdie plasing van jou, ek sal graag wil h dit moet ten doel dien vir dit waarvoor jy dit bedoel het, so ek gaan dit skuif na die Gebed Getuienis en Bediening forum en dit bo-aan plak dat dit daar kan bly en nie af beweeg nie.

Groete
Phil

Antonvs
Nov 16th 2007, 07:17 PM
Puik bydrae, dis 100% om in geloof op die evangelie boodskap te reageer met 180grade omkeer - dit is repentance of bekering.

Daar is 'n algemene wanopvatting wat veral ek dink deur Campus Crusade
en mense soos Bruce Wilkenson geleer is dat jy tot bekering kan kom sonder om Jesus "Here/ Meester / Baas van jou lewe te maak."

Bekering sluit juis dit in - dis 'n oorgawe van 'n lewe van Sonde - tot 'n lewe oorgegee aan Jesus onder sy heerskappy.

Nou, my vraag "Hoe weet ek "ek is gered"
My dominee het altyd gese: "Glo net" - ongelukkig dink ek dit skiet te kort aan die Bybel se boodskap. Ek wonder hoeveel tienduisendes sit Sondag op Sondag en hou hulself besig met "religion" en gaan dalk by die verkeerde adres op eindig.

Roelof
Feb 8th 2008, 11:35 AM
Ek stem saam dat om "uit die Hel te bly," moet Jesus Christus as Verlosser aangeneem word en die hooffiguur in ons lewens word.

Hier is eenvoudige kennis en stappe hoe om die Ewige Lewe te verkry:

Knowledge Required To Have Eternal Life
(New King James Version, 1982)

God Loves You
For God so loved the world that He gave His only-begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. (Joh 3:16)

All Are Sinners (confess it)
for all have sinned and come short of the glory of God, (Rom 3:23)

God’s Remedy For Sin (believe it)
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, (1Co 15:3)
and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures; (1Co 15:4)

All May Be Saved Now
For everyone, "whoever shall call on the name of the Lord will be saved." (Rom 10:13)
[B]Summary Of Knowledge How To Be Saved

Because if you confess the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you shall be saved. (Rom 10:9)

Antonvs
Feb 9th 2008, 06:28 AM
Roelf dink jy iemand kan b.g. stappe doen, en wegstap leef soos hy geleef het, en sy liefde vir die sonde nog verder koester en nog steeds gered wees.

CFJ
Feb 9th 2008, 07:34 AM
Roelf dink jy iemand kan b.g. stappe doen, en wegstap leef soos hy geleef het, en sy liefde vir die sonde nog verder koester en nog steeds gered wees.

My eie lewe is 'n getuienis van wat jy hier s Anton. Na my redding het ek vir ongeveer 5 jaar totaal weggeval, maar die Here was getrou om iemand op my pad te stuur, sodat ek tot besinning kon kom en sedertdien het ek deur genade alleen nog nooit weer terug gekyk nie.

Etienne Marais
Jun 13th 2009, 10:43 PM
Ek het toevallig die antwoord hierop. As jy Jesus in jou hart nooi dan is jy vir ewig gered van die hel. As mens op aarde dood gaan en Jesus bly in jou dan gaan jy hemel toe. Dan is jy gered teen die hel. Mens moet terwyl mens nog op aarde is kies waar jy die ewigheid wil deurbring want dit bepaal gaan jy hemel toe of hel toe as jy dood gaan.

lukeskywalker
Jun 18th 2009, 06:20 AM
Dankie vir die oorspronklike plasing (al was dit nou ook al amper 2 jaar gelede!) Ek kan die inligting beslis gebruik.

Die Filadelfieer
Jun 18th 2009, 07:01 AM
Bid maar vir ons as huisgesin sodat die twee ook so gou as moontlik tot bekering sal kom.

Dit is 'n grote hierdie LSW, wil jy nie 'n apparte draad vir jou versoek oopmaak nie ?