PDA

View Full Version : Luister na aanlyn preke en video-prekechisel
Feb 19th 2008, 06:12 AM
Een van die moderators van die 'Christian Answers' forum het hierdie skakel beskikbaar gestel en ek het daarna geluister en gevind dat dit uitstekend is. Die predikant wat die preek aanbied is een van die min 'old school' manne wat nog die evangelie aanbied gebasseer op die sieninge van mense soos Spurgeon en Wesley ens.

Dit is 'n kragtige vertelling van die verlossings boodskap en bevat baie handige informasie om veral ateitste se vrae rondom ons doel op aarde en die doel van Jesus se kruisoffer te beantwoord.

http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=2200715514

MrT
Feb 19th 2008, 12:46 PM
Een van die moderators van die 'Christian Answers' forum het hierdie skakel beskikbaar gestel en ek het daarna geluister en gevind dat dit uitstekend is. Die predikant wat die preek aanbied is een van die min 'old school' manne wat nog die evangelie aanbied gebasseer op die sieninge van mense soos Spurgeon en Wesley ens.

Dit is 'n kragtige vertelling van die verlossings boodskap en bevat baie handige informasie om veral ateitste se vrae rondom ons doel op aarde en die doel van Jesus se kruisoffer te beantwoord.

http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=2200715514

Ek het die MP3 afgelaai maar die klank is vreeslik onduidelik en swak. Was dit met jou ook die geval?

chisel
Feb 19th 2008, 01:47 PM
Ongelukkig, ja

Sit maar die rekenaar se klank op sy hardste. As mens 'dubbel-click' op die luispreker 'icon' aan die regter onderkant van die skerm(waar Windows die tyd wys), en mens stel die Play Control asook die Wave/Mp3 op maksimum is die klank redellik hard...

Antonvs
Feb 20th 2008, 03:57 AM
Hier is dieselfde boodskap in video
http://www.youtube.com/watch?v=uuabITeO4l8

chisel
Feb 20th 2008, 07:56 AM
Hi Anton,

Ek is nie seker of ek die verkeerde link beet het nie, maar dis nie dieselfde boodskap as die 'audio file' nie. Maar die Video is ook goed.

chisel
Feb 20th 2008, 06:53 PM
Het iemand al na die preek geluister? Enige kommentaar?

CFJ
Feb 20th 2008, 10:09 PM
Vim,

Ek het nog net 'n deel geluister en kan elkeen, veral diegene wat Kletskerk nou en dan besoek, sterk aanbeveel om na hierdie preek te luister. Mens kan verstaan hoekom jy dit hier geplaas het...

Antonvs
Feb 21st 2008, 04:33 AM
Kom ouens kry hierdie man (Paul Washer) in Suid Afrika -- die jeug en sluimerende kerkgangers het so iemand nodig.

chisel
Feb 21st 2008, 05:07 PM
Hierdie is ook 'n baie goeie preek...en hierdie keer is die klank mooi duidelik.

Dit handel oor redding en hoe mens seker kan wees dat mens gered is.

http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=5220621750

David2
Sep 14th 2008, 06:11 AM
Hierdie is 'n Congregational gemeente in Port Elizabeth (onafhanklik, fundamenteel en sterk Bybels gesentreerd). Al hulle preke word op die web geplaas en hulle preek in albei tale.
http://www.stmarks.org.za/

CFJ
Dec 26th 2008, 06:52 AM
As iemand graag preke in Afrikaans wil luister, besoek gerus hierdie interkerklike skakel...

http://www.idea-bank.info/G-aksie/

David2
Mar 29th 2011, 08:35 PM
Ons is vier ouens wat saamwerk aan 'n blad op Facebook. Dit gaan redelik goed en die blad het nou al 2000 kontakte. Hierdie is nou maar soos facebook werk. As ons iets nuuts plaas op die blad, dan verskyn dit by al ons kontakte (behalwe die wat dit gekanseleer het). Ons het op die blad nou al 18 video-prekies wat die fundamentele benadering tot die Bybel uitlÍ en ook baie klem lÍ op die kruis. Ons is besig om te beplan vir daaglikse oordenkings wat van binnekort af ook sal verskyn en deur meeste van ons kontakte gesien sal word. Die temas wat ons hiervoor beplan het is vir die eerste 5 maande:
1. Die kruis.
2. Verlossing, regerdigmaking en heiligmaking.
3. Verlossing uit genade alleen.
4. Christus gesentreerde lewenswandel.
5. Gesante om Christus wil.

Of jy nou op facebook is of nie, jy kan na ons bladsy gaan kyk by www.facebook.com/wapenrusting (http://www.facebook.com/wapenrusting)
As jy een van ons kontakte wil word, moet jy natuurlik eers op facebook ingeteken wees en dan daarna op die "like" knoppie op ons blad kliek.
Hoop ek sien jou daar! (al weet ek nie daarvan nie!)

Die Filadelfieer
Mar 30th 2011, 05:46 AM
Ek het so bietjie gaan loer, dankie vir die skakel David ! Iet wat nogals vir my uitgestaan het :


Is dit nie tyd dat die mensdom meer begrip begin toon vir die rede waarom hulle hier is en waarheen hulle op pad is nie? Sekerlik ja, maar waar kry ons die inligting vandaan? Gaan lees die Maker se handleiding. En as ek die Bybel nie so lekker verstaan nie? Dan het jy 'n paar sleutels nodig. Dit is ons doel om mense opgewonde te maak oor die werklikheid en waarheid van die Bybel as jy die bedoeling eers verstaan.

David2
Aug 15th 2011, 05:17 AM
Daar is nou 15000 kontakte op ons facebook bladsy. Natuurlik nie almal aktief nie. Ons beplan 'n konferensie in Pretoria, dispensasioneel georienteerd, met preke oor die eindtyd, herstel van Istael, gebeure in die Moslem-wÍreld, ens. Dan sal daar ook die preke oor die huidige bedeling van die genade van God wees en ons boodskap vir vandag. Konferensie is Vrydag 9-11 Sept. in Belvederestraat, Pretoria. www.bybelglo.com/konferensie.html

David2
Jan 5th 2012, 06:58 AM
Het nou 19000 kontakte op ons fcebook blad en 8 admins wat aan die blad saamwerk. Ons is nou een jaar lank aan die gang en om die eerste jaar te vier het ons die volgende plasing daar gemaak:

DIE VOLLE WAPENRUSTING IS EEN JAAR OUD!

Kom ons kyk net gou waarvan ons praat as ons sÍ: "Die volle Wapenrusting"

1. Dit is 'n bediening waar ons uit die Bybel leer dat God die mens uit genade alleen red op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis.

2. Dat God in die OT met die volk Israel alleen 'n verbond aangegaan het en dat die tekens van die verbond die wet en die besnydenis was. Die wet en die besnydenis is nooit op enige van die nie-Joodse nasies oorgedra nie.

3. Maar God het in die OT reeds aan Israel verduidelik dat die wet nie kan werk nie en dat Hy 'n nuwe verbond aan hulle gaan gee, sonder 'n wet wat op hulle afgedwing word, maar dat Hy die wet in hulle harte sal skryf. Hulle sal dus uit liefde begeer om God te dien.

4. Jesus het toe tydens sy bediening op aarde die volk Israel voorberei om die nuwe verbond te aanvaar en die koninkryk op aarde wat aan Israel beloof is, te ontvang. Maar Israel wou hulle nie bekeer nie.

5. Toe red God vir Paulus op die pad na Damaskus en stuur hom uit om die boodskap van genade sonder enige onderskeid tussen mense na al die nasies uit te dra. Israel is tersyde gestel en sal eers as volk by die wederkoms gered word en die belofte van 'n koninkryk op aarde sal dan waar gemaak word (die duisendjarige vrederyk)

6. Nou is daar geen onderskeid tussen Jood en heiden nie. Die kruis word alleen gepreek as versoening vir elke mens op aarde. Elke Joodse seremonie en wet is tot niet gemaak en is nie na die ander nasies oorgedra nie.

7. Die Nuwe Verbond wat in die OT aan Israel beloof is, is nie ingestel nie omdat die koninkryk op aarde nog nie gekom het nie, maar die evangelie wat vandag verkondig word, die evangelie van die kruis, is in wese gebou op die geestelike beginsels van die nuwe verbond. Jesus het aan die kruis die prys betaal vir Jood en heiden sodat sy hart verander kan word en hy deur die liefde van Jesus Christus kan lewe!

Hierdie is 'n kort opsomming van wat ons glo en verkondig. Ons leer mense nie om mensgemaakte tradisies na te kom nie, maar om die Bybel te lees en te verstaan soos hy daar geskryf is. Die essensie van ons geloof is om Jesus Christus alleen vir mense aan te bied en Hom as gekruisigde (1 Kor. 2:2). Alles wat ons het en alles wat ons is, ons verlossing, regverdigmaking en ons heiligmaking, is afkomstig van Jesus se offer aan die kruis (1 Kor. 1:30). Ons roem alleen in die Here Jesus Christus (1 Kor. 1:31).

Dit is waarmee ons vandag een jaar gelede hier op facebook begin het. Mense wat hier betrokke is, kom uit verskillende agtergronde, maar het almal by hierdie een vaste waarheid uitgekom en verkondig dit as eenheid en is net soos Paulus van ouds baie sterk onder die besef dat God vir ons 'n bediening gegee het en 'n boodskap wat vir ons belangriker is as ons eie lewe (Hand. 20:24).

Mense het in hierdie een jaar reeds by ons aangesluit en absoluut oortuig geraak van die evangelie van God se genade wat ons een en enigste boodskap is. Ons sal van mŰre af - een per dag - 'n paar getuienisse plaas van mense wat by hierdie bediening betrokke is. Lees dit! Raak verder geÔnspireerd! Raak meer betrokke en word deel van die bediening van God se genade!

CFJ
Jan 6th 2012, 08:27 AM
2. Dat God in die OT met die volk Israel alleen 'n verbond aangegaan het en dat die tekens van die verbond die wet en die besnydenis was. Die wet en die besnydenis is nooit op enige van die nie-Joodse nasies oorgedra nie.

5. Toe red God vir Paulus op die pad na Damaskus en stuur hom uit om die boodskap van genade sonder enige onderskeid tussen mense na al die nasies uit te dra. Israel is tersyde gestel en sal eers as volk by die wederkoms gered word en die belofte van 'n koninkryk op aarde sal dan waar gemaak word (die duisendjarige vrederyk)Dankie vir die interessante inligting David. Sonder om onnodig in debat met jou te gaan, sal ek graag net nog 'n perspektief wil plaas en daarmee wil ek nie disrespek toon aan wat julle glo nie. Ek haal spesifiek punt 2 en punt 4 aan, want ek glo tog daar is 'n onmisbare band tussen die verbond met Abraham in Genesis 17 en dat Jesus juis hierdie verbond kom vervul het en baie spesifiek deur Sy dienskneg Paulus. Ek sal werklik skuldig voel as dit wat die Skrif ronduit getuig, nie ook op die tafel is nie. Die verbond met Abraham was baie spesifiek, in die sin dat hy die vader van 'n menigte van nasies sou wees en Paulus het in opdrag van Christus die verbond wat in Hom met Abraham bekragtig is (Gal 3:17), kom uitdra na die nasies (Efe 2 & 3). Hierdie nasies was van die begin die hoofsaak in God se plan... en Israel was net die vervoermiddel om dit na die nasies te bring. So het hierdie verbond met Abraham begin...Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.
(Gen 17:4-6)


Paulus kon dit wat God aan Abraham belowe het, dat dit eintlik oor die nasies gegaan het, nie beter verwoord nie...Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is— as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het; waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie waarvan ek ‘n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag.
(Efe 3:1-7)


Ek glo dit sal in orde wees met jou... :)