PDA

View Full Version : Bloedlynvloeke, is dit Bybels?CFJ
Feb 24th 2008, 10:33 AM
Na aanleiding van hierdie artikel (Die Valse Teorie van Bloedlynvloeke) (http://www.jesus-is-lord.co.za/Lifeline/Afrikaans/Die%20Valse%20Teorie%20van%20Bloedlynvloeke.htm), sal mens graag ondersoek wil instel oor die denkwyse dat kinders hul eie ouers se sondes deelagtig is?

Ta-An
Feb 24th 2008, 05:50 PM
IS 'n aangeleerde verkeerde sondige gedrag nie nie maar erf-sonde nie? Soos: "Alkoholisme"??


Wat van die gevolge van sondes wat oorgedra word op jou kinders, is dit nie ook erf-sondes nie?? Soos van betrokkenheid by die Vrymesselaars?? :hmm:

Phil Fourie
Feb 24th 2008, 07:20 PM
Ek gaan maar eers 'n bietjie lees hier voor ek my antwoord gee ;)

CFJ
Feb 25th 2008, 07:05 AM
IS 'n aangeleerde verkeerde sondige gedrag nie nie maar erf-sonde nie? Soos: "Alkoholisme"??


Wat van die gevolge van sondes wat oorgedra word op jou kinders, is dit nie ook erf-sondes nie?? Soos van betrokkenheid by die Vrymesselaars?? :hmm:

Ek glo nie ACCM. Daar is twee soorte sondes, erfsonde en sondesmet. Erfsonde is die sonde wat Adam gepleeg het wat die hele mensdom 'n sondige natuur gegee het. Sondesmet is die sonde wat ons self kan sien, hetsy jou eie sondes of iemand anders s'n.

Phil Fourie
Feb 25th 2008, 07:10 AM
Kyk, ek glo natuurlik deur Christus word jy verlos van al jou sondes, erfsonde bloedlynsonde watookal.

Maar wat maak ons dan nou van 'n ongeredde mens en dievolgende:

4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
Eks 20:4-5

Goed, vrymesselaars buig voor ander gode, val hul nageslag dan nie in by hierdie teksgedeelte nie? :hmm:

Ta-An
Feb 25th 2008, 08:19 PM
Ek glo nie ACCM. Daar is twee soorte sondes, erfsonde en sondesmet. Erfsonde is die sonde wat Adam gepleeg het wat die hele mensdom 'n sondige natuur gegee het. Sondesmet is die sonde wat ons self kan sien, hetsy jou eie sondes of iemand anders s'n. IS die nie ook erf-sonde nie.... ?????
Exodus 34:7 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=2&CHAP=34&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=7) ....... wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

CFJ
Feb 25th 2008, 08:39 PM
IS die nie ook erf-sonde nie.... ?????
Exodus 34:7 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=2&CHAP=34&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=7) ....... wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

Ek skat dit is, want die 2de ADAM het herstel, wat eerste Adam weggehel en die wet was bygevoeg weens die oortredinge, om die effek van erfsonde uit te wys. Genadiglik het Jesus erfsonde in die kiem gesmoor, toe Hy 'n oorwinning vir almal bewerk het. Hierdie deel in Romeine wys op die verloop van sonde en daarna die oorwinning...


Daarom, soos deur een mens die sonde in die wreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het want vr die wet was daar al sonde in die wreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat ‘n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
(Rom 5:12-14)
En dan hierdie deel oor Christus se vryspraak oor ons misdade...


Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die n baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur n wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit n tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die n die dood geheers het deur die n, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die n, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
(Rom 5:15-18)

Antonvs
Feb 26th 2008, 04:33 AM
Esegil 18:20 vebrokkel die hele bloedlyn vloek idee - dis 'n valse leer wat deur
Rebecca Brown en kie uitgedink is.

Dit het geen Bybelse gronde nie, terloops dit is Hiper-deterministies

Die Filadelfieer
Feb 26th 2008, 09:30 AM
Esegil 18:20 vebrokkel die hele bloedlyn vloek idee - dis 'n valse leer wat deur
Rebecca Brown en kie uitgedink is.

Dit het geen Bybelse gronde nie, terloops dit is Hiper-deterministies


Dankie Anton, jy neem die woorde uit my mond uit.
Ek dink wel Annekke se voorbeelde is dalk 'n meer praktiese idee van hoe sondes "bloedlyn" sondes kan wees, maar ek twyfel baie sterk of die standaard heilsleer bloedlynsondes ratifiseer.

Prof Johan Mallan het hier (http://www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Afrikaanseartikelslys.htm) 'n paar Afrikaanse artikels, ek sien daar is 'n paar wat oor die onderwerp gaan.

Ta-An
Feb 26th 2008, 02:29 PM
Ja "Fila", dit is maklik om te s: So s die Bybel, woord vir woord....... maar die praktiese lewens wat ons lewe is tog vergelykbaar met wat die woord s....

Ons moet kyk na die praktiese 'dade' van wat is 'bloedlyn' sondes, wat is voorbeelde daarvan...????
Wat is 'erf sonde' wat is voorbeelde daarvan...???
Wat is voorbeelde van 'sonde smet'..???
Kan mens die goed regtig in kategorie opdeel?? :hmm:

Ja, ek stem saam, die Bloed van Jesus bevry ons van alle sondes... maar daar is 'n geneigdheid tot sekere sondes in mens se lewens as jy van klein-tyd daaraan bloot gestel was.... soos bv. Alkoholisme... 'n sonde wat van ouer na kind oorgedra kan word bloot deur blootstelling aan die sonde....

Party keer praat mense groot woorde wat ek nie verstaan nie.... ek is 'n baie praktiese mens...alles moet 'sin' maak vir my... alles moet 'n verduideliking h..... ja, ek is mal oor simboliek, want dit maak sin vir my, dit is die praktiese uitdrukking van 'n begrip...

Ek as ek gladnie vir jou sin maak nie.... moenie worry nie, ek leef op 'n ander planeet :D

14390876
Feb 26th 2008, 02:34 PM
Inteendeel, ek stem met jou 100% saam.

14390876
Feb 26th 2008, 02:48 PM
Een ding wat ek graag sal wil uitwys, is dat daar so iets is soos gene. Dit is al heel oortuigend bewys dat alkoholisme ene depressie beide geneties kan wees. Met ander woorde, `n mens sou vind dat as `n oupa groetjie alkoholies was, die gene weer kan opduik in die agterklein kind al was dit nie teenwoordig in die oupa of pa nie.

Ek glo in "generational curses" net soos wat ek in ander "vloeke" glo. Ek het getuienis van mense wie se lewe verander het, nadat hierdie soort vloeke gebreek is. Ek sal weer met my pastore gaan praat, maar ek is seker die skrof in Eksodus kan geinterpriteer word op die manier. Ek kom uit `n charismatiese kerk, so ek sal erken dat ek gewoont is aan hierdie soort ding.

Ta-An
Feb 26th 2008, 02:54 PM
Een ding wat ek graag sal wil uitwys, is dat daar so iets is soos gene. Dit is al heel oortuigend bewys dat alkoholisme ene depressie beide geneties kan wees. Met ander woorde, `n mens sou vind dat as `n oupa groetjie alkoholies was, die gene weer kan opduik in die agterklein kind al was dit nie teenwoordig in die oupa of pa nie.

Ek glo in "generational curses" net soos wat ek in ander "vloeke" glo. Ek het getuienis van mense wie se lewe verander het, nadat hierdie soort vloeke gebreek is. Ek sal weer met my pastore gaan praat, maar ek is seker die skrof in Eksodus kan geinterpriteer word op die manier. Ek kom uit `n charismatiese kerk, so ek sal erken dat ek gewoont is aan hierdie soort ding. Ja, en hier stem ek nou met jou 100% saam :)

Alhoewel ek en my kerk nie hieroor saam stem nie..... maar ek is lewende getuienis van wat jy hier s

CFJ
Feb 26th 2008, 03:52 PM
Iets wat my net opval, is die effek wat mense oor die algemeen op mekaar het. 'n Vriendekring of selfs net 'n skool waarin 'n kind is, het basies dieselfde manipulerende effek op mens se gewoontes as wat families op mekaar kan h. Ek glo nie bloedlynvloeke is as sulks geregverdig nie, want hoekom is daar nie ook vriendekringvloeke nie... of bly-in-dieselfde-woonbuurt vloeke nie? Dat ouers wel 'n invloed op hul kinders kan h is verseker so, maar geen enkele mens kan 'n vloek dra, bloot omdat iemand anders dit veroorsaak nie. Jy dra 'n vloek omdat jyself dit so bewerk het en jy oop daarvoor is, omdat jy Jesus nie ken nie. Mense wat ek ken wat in ouerhuise groot geword het, waar die pa of ma of beide alkoholiste was, word verseker nie almal "alkies" nie. As bloedlynvloeke outomaties op hulle sou rus, sou die uitslag 100% gewees het. Dit spreek dus vanself dat iets anders veroorsaak dat 'n vloek op jou rus. As mens Jesus nie ken nie, is jy blootgestel aan vloeke en hierdie vloeke kom vanuit verskeie oorde, nie noodwendig bloedlyne pers nie.

Dit gaan daaroor dat mens maklik struikel en wee hom wat 'n ander laat struikel. Wee die wreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom.
(Mat 18:7)

Dit is wel moontlik dat 'n ouer se gedrag 'n vloek op 'n kind kan plaas en dat hierdie vloek gebreek kan word, daaroor kan mens seker nie redekawel nie. Jesus het egter ouers se gedrag ondergeskik aan die waarheid gemaak, Hy het kinders en ook elke liewe ding denkbaar ondergeskik aan Hom alleen gemaak, toe Hy die volgende ges het, "Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie."
(Mat 10:37-38)

Die punt is net, almal word nie geaffekteer nie, want dit is nie 'n universele beginsel dat iemand outomaties vloeke op almal plaas wat hul pad kruis nie, veral nie dat sulke vloeke dan ook outomaties op sulkes sal rus nie. Elke mens bring self vloeke op hul neer, bloot omdat hul Jesus nie ken nie.

14390876
Feb 26th 2008, 04:00 PM
Ek wil nog steeds weet wat jy sal s oor genetika. Ek glo `n bloedlyn vloeke werk preises soos wat gene werk.

CFJ
Feb 26th 2008, 04:32 PM
Ek wil nog steeds weet wat jy sal s oor genetika. Ek glo `n bloedlyn vloeke werk preises soos wat gene werk.

Iain,

Is dit nie maar ook wat die "gay" gemeenskap op sinspeel nie, dat hul sonde 'n genetiese probleem is? Kan alkoholisme werklik gekoppel word aan genetiese oorerwing en is daar studies wat dit omonwonde kan bewys?

14390876
Feb 26th 2008, 04:52 PM
Daar is `n belengrikke verskil: Die geen wat in "gay" mense opgelet is, beinvloed die hormonale belaans binne die mens. Dit betekin dat `n persoon bv. meer vroulim voel. Dit gaan dus hier tot `n gevoel, wat op die beste van tye maar onbetroubaar is. Die "gay" gemeenskap se aanspraak dat daar `n geen is wat hulle op `n sekere manier beinvloed het betreking, maar dit betekin nie dat dit wat hulle doen nie sonde is nie. Wat ek s is dat mense so gebore akn word sodat die kanse dat die soort sonde `n faktor in `n mens se lewe kan wees, baie groter is by sekere mense as by ander. Inderdaad plaas ek alkoholosme en homoseksualiteit in dieselfde kategorie. Die feit dat daar iets is soos gene wat sekere mense kan "predispose" tot sekre neigings is goed gedokumenteer. As dit waar is dat mens blou o van jou ouers kan erf, hoekom nie hormone nie?

Dit is redelik maklik om dit te toets: Kyk na die sogenaamde tweeling studies. Vat `n tweeling, neem hulle apart sodat hulle in totaal verskillende omgewings grootword. Hierdie studies is meestal gedoen met die oog op sekere siektes (soos diabetes). Die rusultate vir alkoholisme en dwelm verslawing toon `n baie goeie verband. Die reaksie op behandeling is ook baie die selfde.

Ta-An
Feb 26th 2008, 06:11 PM
Iain,

Is dit nie maar ook wat die "gay" gemeenskap op sinspeel nie, dat hul sonde 'n genetiese probleem is? Kan alkoholisme werklik gekoppel word aan genetiese oorerwing en is daar studies wat dit omonwonde kan bewys?Ferdi, alkoholisme is nie 'n siekte nie... dit is 'n onderdrukking deur a gees van Alkoholisme ;)

Phil Fourie
Feb 26th 2008, 06:31 PM
Dankie dat jy dit noem ACCM. Daar is 'n groot verskil tussen 'n siekte en 'n binding ;)

CFJ
Feb 26th 2008, 09:37 PM
Ferdi, alkoholisme is nie 'n siekte nie... dit is 'n onderdrukking deur a gees van Alkoholisme ;)


Issie, kyk dan hoe siek raak mense daarvan dat hul skoon naar raak en party spoeg glads lewer of iets uit. :o:blush::lol:

Pierre van Zyl
Feb 27th 2008, 06:03 AM
Ek WAS n alkoholis, ek het myself net op Sondae rustig gedra, en dan het ek so 18 biere en paar brandewyne gedrink. My pa het ook baie gedrink, ek sou s dat ook hy n alkoholis was. Maar nou moet ek by noem, as kind tot ouderdom 21 22 het ek nooit my pa besope gesien nie. Wat ek hiermee bedoel hy het nie rond geslinger en aggresief geraak nie. Ek het ook die modus operandi later in my lewe perfek bemeester. Ek het nie een van my Oupas geken nie, beide was reeds dood voor my geboorte. Beide my oupas kon klaarblyklik n bottel seer maak.
Ek het vir my ma (na my bekering) gevra wanneer min of meer het hierdie omswaai plaasgevind. Klaarblyklik was my ander voorsate baie welaf, en het net n wyntjie af en toe genuttig.
Daar is drie voorvalle wat pertinent na vore gekom het, en wat my aandag getrek het. Oupa 1 was in die Ossewa Brandwag, het destyds gedink Adolf Hitler is die beste ding sedert Ice Cream.
Dieselfde oupa se broers was in twis oor geld, die een het die ander bevark, die ene wat bevark is, het alles verloor, so vr ek dit het, het hy selfmoord gepleeg. Die ander ene het as multi miljoenr anderkant uitgestap. Hy is egter sowat 5 jaar gelede oorlede as n arm man.
My pa het by die vrymesselaars aangesluit, alhoewel hy nie eers n jaar verbonde was aan hulle nie (my ma het hom klaarblyklik gedreig met n egskeiding) dink ek tog die eed het n invloed gehad.

Nou ek wou ophou rook, so in my agterkop wou ek ophou drink, maar vir die wat nie verstaan nie, daai bottel is jou beste pl. Ek meen as jy kwaad is hardloop jy na hom toe, as jy hartseer is, as jy sosialiseer. Die kern is daai bottie.
Ek was op vakansie saam met my vrou en kind, toe ek die middel Zyban begin gebruik om op te hou rook. Ek het sulke rooi kolle uitgeslaan. Ek het die middel se gebruik gestaak. Na die vakansie is ek dokter toe. Hy laat toe n lewerfunksie toets doen. Uitslag 236, normaal is 50.
Ek is toe na my gunsteling drinkgat om hier my fenominale punte telling te vier. Daar kry ek toe n ou maaitjie van my. Hy s toe, nee wat, sy telling is 980 en hier staan hy nog. 3-4 weke daarna is ou Jan dood, pankrea titus. Een Saterdag oppad na n braai stop ek toe maar by die slagters om my bloed te trek. Die Dinsdag is ek dokter toe, my lewertelling het toe geklim na 294 toe. My rooibloedselle was reeds vergroot. Klinies was ek n volslae alkholis.
Die dokter verduidelik toe vir my:
Rook jy ? Ja dokter.
Wel, as jy aanhou rook, KAN jy longkanker kry, KAN jy efiseem kry
As jy aanhou drink GAAN jy pankrea titus kry.
Ek is baie hartseer daar weg, ek het geweet dat daai dag neem ek afskeid van my beste pl. Ek het vir my 12 biere gaan koop, n bottel brandewyn en ek is na my drinkgat toe
Daai aand, net so dronk gaan ek toe op my knie, en vra die Here om my te help. Ek belowe die Here toe, ek sal nooit weer my lippe aan drank sit nie, as Hy my sal verlos van die drank. Ek dink ek het n weerlig straal verwag en whhoooops weg is my lus. Maar die Here het ander planne gehad. Ek kan nie vir julle s hoeveel drank het ek verniet gekry nie!
Ek het al die ontrekkingsimptome gehad, ek het my pl gemis. Maar wanneer ek my Bybel oopgeslaan het, was daar altyd n versie wat my bemoedig het. Vir 12 maande het ek nie n druppel gedrink nie. Toe gaan ek uit saam met van my klinte. Ek begin toe hier en daar n whisky drink. Geen hernude lus het my gevat soos die medici s dit sou nie. Maar my finansies het begin tuimel.
Ek het weer voor die Here gekniel en om vergifnis gevra. Dit is nou hierdie jaar 4 jaar gelede wat ek die eerste keer opgehou drink het, en net so oor die 2 jaar wat ek aan geen drank meer raak nie. My finansies is nie waar dit moet wees nie, maar stelselmatig herstel dinge. Ek weet, ek het gefoutteer. Ek weet ek is in die Here se hande, dus is ek in die BESTE HANDE.
Ek blameer geensins die Here vir my finansile krisis wat ek op n stadia deurgegaan het nie. Ek was nie sensitief vir Sy stem nie, en het weer n hoop planne van my eie gehad.
(moet net noem ek is nie n voorstaander van welvaartsteologie nie)
n Vers waaraan ek baie vasgehou het is Gal 5:1

Vir die wat drank los, of wil los, dit is nie n maklike pad nie, ek het nie net my pl drank verloor nie, maar al my vriende wat ek gehad het van skool af, met die uitsondering van een, wat ook in tussen tot bekering gekom het, hy bly in Matatiele.
Maar dit is deur en deur die moeite werd. Drank is nie meer my God nie. Want dit is nou maar eenmaal so, drank word jou God. Dit is die middelpunt van jou lewe. Alles wentel daarom. Die heel eerste keer wat ek n gedagte gehad het om op te hou, dit is nou voor die vakansie, was toe ek kerk toe was. Die Ds. Het die wet voorgelees, soos normaalweg. My brein het vasgesteek by : Jy mag geen ander gode dien nie
Die hele diens het daai stukkie deur my kop gegaan, ek weet tot vandag nie wat die ds. Gepreek het nie, net daai vers het oor en oor deur my kop gegaan.

Klinies gesproke as jy eenmaal n alkholis is, is jy altyd ene, ek kan met alle eerlikheid getuig dat die Here my volkome verlos het van drank. My lewer telling is terug na 38, ek word nie lus vir drank nie. Ek mis nie daai lewe nie. Soms gaan eet ek n pub lunch en drink soda water, ek kan nie anders as om die om my jammer te kry nie.
:pp

CFJ
Feb 27th 2008, 06:42 AM
Fantasties Pierre! Iets wat my opval is dat jy self jou eie drankprobleem moes hanteer en self vergifnis moes ontvang. Daar is nie meriete daarin om 'n vloek te breek wat jou pa op jou geplaas het nie, want elkeen gaan vir sy eie sondes geoordeel word. Jou pa kon 'n invloed gehad het in jou struikeling, maar jyself het gestruikel en jyself het genesing nodig gehad. As dit nodig was dat jy eers jou pa se vloeke pertinent moes breek, sou dit nie plaasgevind het soos dit wel plaasgevind het nie.

As ek jou reg verstaan is dit die kruks van jou getuienis en 'n kragtige een daarby! :pp

Pierre van Zyl
Feb 27th 2008, 06:57 AM
Ferdi
Ja dit is min of meer wat ek wil s. Dit help nie ek gaan en breek die vloeke wat moontelik deur my voorouers op my gestel is nie, maar ek het die vrugte van dit wat EK gesaai het. In die Bybel staan daar mos, wat jy saai sal jy maai
Ek moes deur daai tyd gaan, ek het gemaai, dit wat ek gesaai het. Ek mos verantwoordelikheid neem. Ek mos die keuse maak, of die dood en drank, of God en lewe.
Sou ek nou maar s: Ek het die vloeke gebreek wat deur my voorouers op my geplaas is Het EK nog nie verantwoordelikheid geneem vir MY eie dade nie. Dan het ek doodeenvoudig n verantwoordelikheids verskuiwing gedoen. Ek dink ek sou sommer dan op dag een weer n drankie gedrink het.

Ek het nagelaat om hier bo te noem, my vrou wou baie kere my verlaat oor my drank. Die dokter het so 2 of 3 jaar voor ek opgehou drink het, een van daai pille in my maag geplant, dit word so n cm diep ingeplant. Dit werk nie hoor. As jy onder die Here se genade uit is, dan is satan magtig. Ek het daai pil uitgesuip. My liggaam het fisies daai pil verwerp en hy het uitgesweer. Ek het nou nog die gat in my maag net onder my naeltjie.

CFJ
Feb 27th 2008, 07:11 AM
Pierre,

In 1996/1997 kyk ek een aand 'n gespreksprogram op SABC2 ek dink. Felicia Suttle-Mabuse het die prograam aangebied en as 'n rel het die program-reeks 'n liberale gees verteenwoordig. Die spesifieke aand was die gehoor, wat altyd soort van die renboognasie verteenwoordig het, vorige alkoholiste en hul families gewees.

Meeste alkoholiste het getuig hoe hulle drank gelos het en sonder 'n enkele uitsondering, ongeag die kleur van die renboog, het elke liewe getuienis presies dieselfde genesing bewerk, sonder dat bloedlynvloeke besweer was. Elke een het verskillende dinge probeer om ontslae te raak daarvan, maar net Jesus kon hulle genees en dit was elke enkele een se getuienis, dat hulle eie sondebesef die deurslag gegee het!

Ek sal dit nooit vergeet nie, want dit het alles teen die verloop van die normale denkrigting in die program plaasgevind. God werk daar waar mens nie altyd besef Hy werk nie... en mens moet eintlik kyk of mens nie 'n afskrif van hierdie program kan versprei tot uitbreiding van die evangelie nie.

14390876
Feb 27th 2008, 03:31 PM
Ek wil een ding s wat ek laas nagelaat het: Die bloedlyn vloek is nie self `n sonde nie. Dit kom as gevolg van sonde, maar self is dit net `n swakpunt. M.a.w. ek neem glad nie die verantwoordelikheid van mense weg om teen sonde te waak nie. Daar is definitief gevalle in die Bybel waar `n sekere huishouding gevloek is op `n sekere manier. Kyk maar na Aram bv. Abraham se nageslag is gesen danksy sy geloof, hoekom kan die teenoorgestelde dan nie gebeur nie?

Soos ek s, ek het al baie mense gesien wie se lewens verander het nadat bloedlyn vloeke gebreek is. Ons het `n hele kurses (Fondasies 4) waarvan dit `n groot deel uitmaak. Ek self het al een van die kursese deurgegaan. Wat ek daar aanskou het, het my oortuig.

Ta-An
Feb 27th 2008, 03:32 PM
Pierre , Dankie vir jou deel..... :hug: Ja, ek stem , net G_d kan mens van die pes van Alkoholisme vry maak.

Ferdi(e) ??
As jy gaan kyk na kinders van Vrymesselaars.... wat sien jy??
My Pa was 'n Vrymesselaar, van die goed wat ons as kinders oorgekom het is :
Miskrame, Finasiele beslommernisse bv. likwidasies, kleinkinders met oog gebreke, kleinkinders met fisiese liggaamlike gebreke, kinderloosheid...

CFJ
Feb 27th 2008, 05:48 PM
ACCM

Bepaald kan ek nie met jou verskil nie, nie as hierdie dinge gebeur het voor jy tot wedergeboorte gekom het nie. Alle mense is onder 'n vloek van een of ander aard, as hulle buite Christus staan. Dat bloedlynvloeke kan bestaan, moet mens aanvaar, maar die probleem vir myself as ek die Skrif reg verstaan, is dat daar geen vloek op iemand rus wat Jesus ontmoet en aangeneem het nie. 'n Ontmoeting met Jesus maak mens skoon, witter as sneeu en alle vloeke word in hierdie beginsel ingesluit. 'n Gelowige kan verseker terugval in geloof, maar dit het nie pertinent en/of uitsluitlik met iets soos bloedlynvloeke te doen nie, maar met die swakheid in die mens se vleeslikheid.


Want ek weet dat in my, dit wil s in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.
(Rom 7:18-20)
Moontlik gebruik ons verskillende terminologie, want ek verstaan wat jy s. Ongelowiges se kinders is onrein en uiteraard sal dit vloeke op hulle plaas, maar gelowiges val nie onder hierdie vloeke nie. Gelowiges moet doelbewus ongehoorsaam wees om onder 'n vloek te kom, waar ongelowiges outomaties onder 'n vloek is.

CFJ
Feb 28th 2008, 07:14 AM
Net iets wat my opval oor die wet, is dat die wet mens onder die vloek of onder 'n sen plaas...


En daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die sen en die vloek, net soos dit geskrywe staan in die wetboek.
(Jos 8:34)


Vloek >>> Exo 20:5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
Sen >>> Exo 20:6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig.
(Dan 9:11)

Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
(Gal 3:10)
Christus het almal kom loskoop van hierdie vloek...


Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang— sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
(Gal 3:13-14)
Die vloek wat die mens dra, vandag nog, het suiwer te doen met dit waaronder die wet jou plaas, sou jy God nie dien nie. Dat ouers 'n geweldige invloed op hul kinders het, is 'n gegewe feit en ouers kan deur ongehoorsaam te wees aan God se wet, hul kinders onder die vloek van die wet plaas. Tog kan ouers wat gehoorsaam aan God se wet is, hul kinders onder God se sen plaas.

'n Bloedlynvloek hoef nie addisioneel gebreek te word, sou iemand Jesus ontmoet nie, want hierdie ontmoeting neem alle vloeke weg. Dit kan egter wees dat voor hierdie ontmoeting, sekere vloeke besweer kan word. Tog kompliseer dit 'n baie eenvoudige beginsel, deurdat Christus outomaties alle vloeke breek. In die Naam van Jesus, is satan oorwin en alle demone word ingesluit. Mens hoef nie demoon vir demoon vir demoon, veral 'n gelowige los te maak van bindinge nie, dit is 'n dwaling glo ek, want net een gebeurtenis is nodig om die juk van slawerny en totale bevryding vir die mens te bring, 'n ontmoeting met Jesus Christus is volkome. Wat sekeres as demoniese bindinge sien, sien ander weer as sondige vlees. Miskien praat hulle net verby mekaar...

marline
Nov 25th 2008, 01:25 PM
Hi, Amper maak ek alweer 'n nuwe draad oor hierdie onderwerp oop. Wens my nou eers geluk!:pp:pp
'n Vriendin van my het vreeslike dinge in haar lewe ondervind, sy het 'n baie ernstige plaasaanval oorleef, toe is haar man dood aan 'n hartaanval, en 'n paar jaar later haar seun aan kanker.
'n Persoon het die opmerking gemaak dat daar 'n bloedlyn vloek op hierdie familie rus, en dit terwyl hulle diep gelowige mense is.
Hoe weet jy of daar 'n vloek op jou is, of gaan jy maar outomaties vir bevryding na bekering vir net ingeval?

Antonvs
Nov 26th 2008, 05:39 AM
Daar is ongelukkig 'n vloek op jou en jou familie, jy almal in julle familie sal doodgaan.Ons almal het die vloek van Adam se sonde op ons - ons almal gaan dood gaan.

Ongelukkig enige iets buite hierdie raamwerk is blote spekulasie - so niemand het vloeke op hulle familie nie. Daar is tog families en nasies (soos Suid Afrika) wat hulle harte daarop het om hulle te verset teen God se Woord en Sy waarheid - die resultaat daarvan is ondergang en verdelging deur God.

CFJ
Nov 26th 2008, 08:16 AM
Daar is ongelukkig 'n vloek op jou en jou familie, jy almal in julle familie sal doodgaan.Ons almal het die vloek van Adam se sonde op ons - ons almal gaan dood gaan.

Ongelukkig enige iets buite hierdie raamwerk is blote spekulasie - so niemand het vloeke op hulle familie nie. Daar is tog families en nasies (soos Suid Afrika) wat hulle harte daarop het om hulle te verset teen God se Woord en Sy waarheid - die resultaat daarvan is ondergang en verdelging deur God.

Een van die beste argumente wat ek nog gelees het Anton, juis omdat dit so baie s in so min woorde en dit plaas die meriete van fisiese bloedlynvloeke onder 'n buitengewone groot soeklig. Bepaald kan familie mekaar benvloed, maar hoe groot is hierdie invloed teen die invloed van die kruis en watter invloed weet ons, het alles oorwin? Die enigste vloek wat op die mens rus vandag, is dit wat in die Gees negeer word. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie... en bloedlynvloeke wil soms vir my lyk 'n baie vleeslike uitkyk te h. As mens na die volgende gedeelte kyk, dan wil dit werklik voorkom of dit suiwer oor ons gesindheid van vlees versus Gees gaan...


Maar ek s: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.
(Gal 5:16-18 AOV)

Die Filadelfieer
Nov 26th 2008, 08:43 AM
Die enigste vloek wat op die mens rus vandag, is dit wat in die Gees negeer word. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie... en bloedlynvloeke wil soms vir my lyk 'n baie vleeslike uitkyk te h.


Ek stem heltemal saam met jou Ferdi, bloedlynvloeke is inderdaad baie vleeslik ingestel.
Dalk kan ons bietjie gesels oor die vloeke wat wel op mense rus vandag. Ek dink die bekendste en mees opvalendste sal sekerlik die strawwe wees wat God met die sondeval uitgedeel het, maar is daar nog wat julle aan kan dink ? Is Noag se vervloeking van Kanaan 'n voorbeeld ?

CFJ
Nov 26th 2008, 09:23 AM
Fila,

Hoe meer ekself kyk na die dogma van demone agter die bloedlynvloek teorie en veral dat die demone verdryf en gebind moet word, hoe meer lyk dit vir my dat hierdie uitkyk die werke van die vlees deur die werke van demone vervang en dat 'n baie eenvoudige beginsel geweldig gekompliseer word. Bepaald maak dit sin per geleentheid, maar sovr ek onthou, was dit bloot 'n gesindheidsverandering wat my vleeslike werke oorwin het en nie om demone spesifiek te verdryf nie. Nou en dan ja, maar nie as 'n rel nie en dan het ek satan bestraf en nie spesifieke demone nie. Tog is dit so dat demone agter die werke van die vlees sit, maar 'n gelowige het al die mag oor die vader van demone ontvang, bloot oor wat in Joh 1:12 staan. Hoe moet mens dan nou weer die demoon oorwin en spesifiek by die naam noem, naamlik die demoon van wellus, as mens net 'n voorbeeld kan noem en as mens se mag oor die satan self is en ook totaal oor die bose is (Luk 10:19). As mens die eerste keer hierdie totale mag oor die bose ontvang, wanneer verloor 'n gelowige dit en moet daar weer so identiese oorwinning wees? Hieronder word weereens net bevestig, dat die werke van die vlees doodgemaak moet word en ook hoe mens dit doen...


Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie; want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God. Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
(Rom 8:12-16 AOV)
Dit lyk vir myself dat mens slegs jou gesindheid moet verander, om die werke van die vlees dood te maak. Vrder moet mens net in die Gees wandel en die werke van die vlees sal verdwyn. Dit is wat ek hierbo lees, ek weet nie of dit is wat jy ook lees nie Fila?

marline
Nov 26th 2008, 10:07 AM
Daar is ongelukkig 'n vloek op jou en jou familie, jy almal in julle familie sal doodgaan.

Hi Anton, Dit is nou nuus vir my!!! Ek het dit nie geweeeet nie!!!:spin:

Wat ek wil weet, as daar kanker in jou familie is, of enige so siekte wat jy as mens nie kan beheer nie. ( Ek praat nie van verslawing wat gebreek kan word nie, bv. alkohol, drugs ens.) Is dit dan nou 'n bloedlyn vloek? Daar is al so opmerking teenoor my gemaak van oorerflike siektes wat 'n bloedlyn vloek is. Volgens wat ek dit het is dit in die gene, dit is so op hierdie draad al genoem.
Nou wonder ek net, as die kanker (of wat ook al ) dan nou 'n bloedlyn vloek is, en jy gaan vir bevryding van hierdie demoon, dan sal die volgende geslagte
mos nou nie meer kanker kry nie. Het ek dit verkeerd? Jammer dit klink bietjie kru, maar ek weet nie hoe om dit anders te stel nie.

CFJ
Nov 26th 2008, 10:58 AM
..., maar is daar nog wat julle aan kan dink ?

Die profesie oor Tirus is 'n vervloeking wat nie herroep was nie...


Ese 26:1-5 En in die elfde jaar, op die eerste van die maand, het die woord van die HERE tot my gekom en ges: (2) Mensekind, omdat Tirus oor Jerusalem geroep het: Ha, ha! die poort van die volke is gebreek, dit is na my toe gedraai; k sal vol word, dit is verwoes— (3) daarom, so s die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Tirus! en Ek laat baie nasies teen jou optrek soos die see sy golwe laat optrek. (4) Hlle sal die mure van Tirus verwoes en sy torings afbreek; ja, Ek sal sy puin van hom af wegvee en hom ‘n kaal rots maak. (5) Hy sal binne-in die see ‘n droogmaakplek van nette wees; want Ek het dit ges, spreek die Here HERE; en hy sal ‘n buit vir die nasies wees.
Soos ek verstaan, was Alexander die Grote, die een wat die stad Tirus, klip vir klip en baksteen vir baksteen in die see in gery het. Vandag nog, is Tirus net 'n kaal rots, waar vissersbootjies aan vasgemeer is en waar visnette op drooggemaak word en is Tirus nooit weer herbou nie.

Antonvs
Nov 27th 2008, 10:27 PM
Hi Anton, Dit is nou nuus vir my!!! Ek het dit nie geweeeet nie!!!:spin:

Wat ek wil weet, as daar kanker in jou familie is, of enige so siekte wat jy as mens nie kan beheer nie. ( Ek praat nie van verslawing wat gebreek kan word nie, bv. alkohol, drugs ens.) Is dit dan nou 'n bloedlyn vloek? Daar is al so opmerking teenoor my gemaak van oorerflike siektes wat 'n bloedlyn vloek is. Volgens wat ek dit het is dit in die gene, dit is so op hierdie draad al genoem.
Nou wonder ek net, as die kanker (of wat ook al ) dan nou 'n bloedlyn vloek is, en jy gaan vir bevryding van hierdie demoon, dan sal die volgende geslagte
mos nou nie meer kanker kry nie. Het ek dit verkeerd? Jammer dit klink bietjie kru, maar ek weet nie hoe om dit anders te stel nie.


Ja, dis genetika - nie bloedlyn vloeke nie. Dis waarom jy jou familie geskiedenis gee by die hospitaal as hulle dink jy het 'n hartaanval gehad.

Tweedens, sou hartsiektes net 'n "bloedlyn-vloek" gewees het - dan sou jy dit kon breek - so niemand in die familie kry meer hartaanvalle op 30 nie. Reg - wel dis moeilik weerens om te s wat genitika te doene het met dinge - dalk trou jy met iemand wat gene het om goeie cholestrol op te stoot en dan is jou klein kinders gevrywaar van hartsiektes - of so iets!

Derdens, bloedlyn vloeke is wat ek noem "Charismatiese-Kwakkery" wat daar is geen Bybelse gronde in teendeel Esegiel 18 praat duidelik dat kinders NIE vir hulle vaders se sondes verantwoordelik is nie.

Vierdens, dit is wel moontlik dat sou jy in sekere sosiale-klasse in beweeg sal jy byvoorbeeld kinders sien uitdraai soos hulle ouers- generasie op generasie. Oupa het hom doodgedrink, nou drink pa homself dood, en moenie verbaas wees as "Boetie" homself dood drink op 30 nie - waarom? Voorbeeld, "monkey see, monkey do" kinders is na-apers - maar dis nie 'n bloedlyn vloek nie - dis net die "model" wat kinders sien. Geld vir geloofsake - as pa skynheilig was, moenie verbaas as "Boetman" ook 'n fariseer uitdraai nie.

Laastens, "Charismatiese teologie" en dinge soos "spiritual warfare" / "bloedlyn vloeke" is niks anders as "mitologie" en "afgodery".

Ons moet versigtig wees om God (Drie-eenheid) en Satan nie in die selfde klas te sit as die veel-godedom van die Grieke, Romeine, of Chaldeers. In Griekse godsdiens is die een god (wat effens goed is) altyd in stryd met 'n ander god(evil / slegter god). So kniehalter die een god altyd die ander god se werk, in vele male is mense in die kruisvuur soos die "Gilgamesh" vloedverhaal van die Sumere.

So in Charismatiese teologie is die God van die Bybel amper gewenaar deur 'n slegte god - Satan.

My vraag is: "Is dit in lyn met die Bybel" of is ons God ALMAGTIG en SOEWEREIN.

Lanie
Nov 28th 2008, 02:11 AM
Derdens, bloedlyn vloeke is wat ek noem "Charismatiese-Kwakkery" wat daar is geen Bybelse gronde in teendeel Esegiel 18 praat duidelik dat kinders NIE vir hulle vaders se sondes verantwoordelik is nie.

Vierdens, dit is wel moontlik dat sou jy in sekere sosiale-klasse in beweeg sal jy byvoorbeeld kinders sien uitdraai soos hulle ouers- generasie op generasie. Oupa het hom doodgedrink, nou drink pa homself dood, en moenie verbaas wees as "Boetie" homself dood drink op 30 nie - waarom? Voorbeeld, "monkey see, monkey do" kinders is na-apers - maar dis nie 'n bloedlyn vloek nie - dis net die "model" wat kinders sien. Geld vir geloofsake - as pa skynheilig was, moenie verbaas as "Boetman" ook 'n fariseer uitdraai nie.

Laastens, "Charismatiese teologie" en dinge soos "spiritual warfare" / "bloedlyn vloeke" is niks anders as "mitologie" en "afgodery".Hi Anton,

Dankie vir Esegil 18. Het glad nie daardie skrif geken nie. Ek het rens gehoor van bloedlynvloeke maar dit nooit ondersoek of gaan oplees nie, maar die heeltyd so bietjie gewonder of dit nie die rede is vir die baie "moet-troues" in my man se familie (behalwe vir hom en sy sussie en hulle een neef moes de laaste een van al die neefs en niggies aan albei kante van die familie trou agv swangerskappe) en ook vir al die homoseksualiteit aan sy ma se kant van die familie.

Ek wil net by jou hoor van die "spiritual warfare" Jy s dis niks anders as mitologie en afgodery? Jy het nou so bietjie die wind uit my seile gehaal want ek verstaan dan nog die heeltyd dat ons in 'n stryd is met die bose? Kan jy asseblief vir my verduidelik hoekom jy so voel?

Son of the South
Nov 28th 2008, 07:29 AM
...Vierdens, dit is wel moontlik dat sou jy in sekere sosiale-klasse in beweeg sal jy byvoorbeeld kinders sien uitdraai soos hulle ouers- generasie op generasie. Oupa het hom doodgedrink, nou drink pa homself dood, en moenie verbaas wees as "Boetie" homself dood drink op 30 nie - waarom? Voorbeeld, "monkey see, monkey do" kinders is na-apers - maar dis nie 'n bloedlyn vloek nie - dis net die "model" wat kinders sien. Geld vir geloofsake - as pa skynheilig was, moenie verbaas as "Boetman" ook 'n fariseer uitdraai nie. ...Ek vermoed dat die 'tot in die vierde geslag' dalk net eenvoudig so prakties is soos dit. 1) Die effek van sonde in die ouers se lewens sal die kinders en kleinkinders laat swaarkry, en 2) Hulle leer die gedrag aan wat vir hulle gemodelleer word. Ek dink dit is dalk eerder 'n waarskuwing van 'n God wat beter weet as van 'n venynige God wat s: "Julle sal boet." Wat s julle?

marline
Nov 28th 2008, 08:43 AM
Ja, dis genetika - nie bloedlyn vloeke nie. Dis waarom jy jou familie geskiedenis gee by die hospitaal as hulle dink jy het 'n hartaanval gehad.

Tweedens, sou hartsiektes net 'n "bloedlyn-vloek" gewees het - dan sou jy dit kon breek - so niemand in die familie kry meer hartaanvalle op 30 nie. Reg - wel dis moeilik weerens om te s wat genitika te doene het met dinge - dalk trou jy met iemand wat gene het om goeie cholestrol op te stoot en dan is jou klein kinders gevrywaar van hartsiektes - of so iets!

Derdens, bloedlyn vloeke is wat ek noem "Charismatiese-Kwakkery" wat daar is geen Bybelse gronde in teendeel Esegiel 18 praat duidelik dat kinders NIE vir hulle vaders se sondes verantwoordelik is nie.

Vierdens, dit is wel moontlik dat sou jy in sekere sosiale-klasse in beweeg sal jy byvoorbeeld kinders sien uitdraai soos hulle ouers- generasie op generasie. Oupa het hom doodgedrink, nou drink pa homself dood, en moenie verbaas wees as "Boetie" homself dood drink op 30 nie - waarom? Voorbeeld, "monkey see, monkey do" kinders is na-apers - maar dis nie 'n bloedlyn vloek nie - dis net die "model" wat kinders sien. Geld vir geloofsake - as pa skynheilig was, moenie verbaas as "Boetman" ook 'n fariseer uitdraai nie.

Laastens, "Charismatiese teologie" en dinge soos "spiritual warfare" / "bloedlyn vloeke" is niks anders as "mitologie" en "afgodery".

[/U]

Dankie Anton vir die inligting. Dit is soos ek dit ook gehad het, maar ek het nogal getwyfel.
Weet julle wat is manifestasie? Is dit soos om 'n demoon in jou te h? Of is dit 'n bespreking vir 'n ander draad?

Antonvs
Nov 28th 2008, 06:44 PM
Dankie aan almal vir leerbare harte - leerbaar deur die Skrif

Lanie - "Spiritual Warfare" is 'n konsep van "Dominion Theology" ondersteuners wat buite beheer geraak het. (http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Theology). Ongelukkig het baie hoofstroom kerke daarin gekoop, en kerk lidmate niks anders as karakters van "Lord of the Rings" en "Chronicles of Narnia" gemaak het. Jy sien in die "Spiritual Warfare" beweging is jy "een van die soldate" wat teen die magte van die duistenis veg saam met 'n "goeie" koning of prins. Die probleem die Prins van die lig en die Prins van die duisternis is ewe magtig, m.a.w. as jy lord of the rings kyk weet jy eintlik nooit wie gaan wen nie - is ek reg? Want beide heersers is ewige sterk, ewe taai, ewe slim - so jy weet nie wie wen nie. Goed hier is die kern van die saak ons plaas vir Jesus en die duiwel op die selfde basis as ons in Spiritual Warfare betrokke raak - tog s die Bybel dat hy die Alfa en Omega is en dat alle mag aan Hom gegee is - dat die Duiwel reeds oorwin is en dat die duiwel en sy engele se lot beslis is. Ek sien 'n almagtige God (Prins) in die Bybel wat die "Prins van die bose magte" reeds oorwin het.

As ons na antieke mitologie gaan kyk is dit dieselfde - honderde gode - gode wat goed is, gode wat sleg is, en daar is altyd 'n stryd tussen hulle, soms is mense in die spervuur. In antieke mitologie moet mense ook die "goeie-gode" help en "oorwen" aan hulle kant - as jy dit nie regkry nie dan gaan dit swaargaan met jou. As jy die fliek "Gladiator" kyk sal jy sien hoe die hoof aktuer vele kere na gode toe uitroep maar hy weet ook nie wie gaan wen nie - slegte gode of die goeie gode is 'n raaisel.

Son of the South

Jy is reg - dit gaan oor die "voorbeeld" en "model" wat in die ouerhuis geskep is wat maklik tot die "agter-klein kinders" kan beinvloed. Is dit ook nie waar dat as jy as geredde mense Jesus Christus lief het, dat as jou kinders daarna kyk hulle jou "godsdiens" gaan aanleer - (tog weet ons dat elke persoon tot redding moet kom en dit nie slegs van ouers of opvoeding afhang nie)

Marline - demoniese manifestasies is dalk beter op 'n ander draad bespreek, maar kom weer terug op die selfde punt -- verwronge beeld van Christus se mag, Sy werk aan die Kruis en die Wedergeboorte.

Ek wil dit beklemtoon dat "Bloedlyn vloeke" en "Spiritual Warfare" / "Territorial Spirits" / "mapping" ens. soos wat ons sien deur b.v. Rebecca Brown, Frank Peretti, en selfs Bennie Mostert is niks anders as 'n verbasterde Christendom - wat 'n Koning uitbeeld wat nie heeltemal opgewasse is teen die stryd en daarom die "hulp" van mense kinders nodig het. Gaan ons Chronicles of Narnia glo of die Bybel?

Son of the South
Nov 29th 2008, 04:19 AM
Ek het nie eerstehandse ondervinding met die breek van vloeke, uitdryf van demone en geestelike oorlogvoering nie, so die met ondervinding moet s as ek dwaal. :help:

Ek het nog altyd geglo dat die antwoord bloot l in eenvoudige gebed in kinderlike geloof tot God dat Hy ons sal red uit ons verknorsings. :pray:


Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalmsing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van n regverdige het groot krag. Ela was n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes ren nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie geren nie; en hy het weer gebid, en die hemel het ren gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.

(Jam 5:13-18)
As ek of 'n mede gelowige met 'n probleem sukkel, sal God dan nie reageer as ek maar net uitroep: "Here help!" nie? Ek weet nie altyd of dit nodig is vir al hierdie 'Cloak & Dagger' :cool: "Ek bestraf jou in die naam van Jesus" stuff nie. Is ek nog net onvolwasse wat die goed betref, is daar werklik meer aan as wat ek nou daarvan maak?

Ek kyk nou maar net na die voorbeeld van Jesus. Ek kan nie onthou dat Hy bloedlynvloeke gebreek het nie? Of dat Hy hocus-pocus 'Geestelike oorlogvoering' gedoen het en byvoorbeeld by die stadspoorte die magte en duiwels gaan 'aanspreek' het en al sulke jazz nie. Hy het meerendeels MET MENSE gewerk en hulle vry kom maak. Ek kan wel onthou van die besetene van Gadara waar Hy demone ges het: "Vat jul goed en trek."

Daar is diegene wat te min daarvan maak en selfs die bestaan van demone afmaak, maar ek dink dan is daar ook diegene wat weer heeltemal te veel daarvan wil maak.

Son of the South
Nov 30th 2008, 03:33 PM
Sjoe, my vermoedens wat ek in my vroere plasing probeer verwoord het is toe nie so ver van die waarheid nie. Hier (http://www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Afrikaanseartikelslys%20Transform.htm) is 'n paar artikels wat mens maar gerus kan deurlees voor jy jou in geestelike oorlogvoering, breek van vloeke of selfs berading begewe. Die Ingilse s: "The road to hell is paved with good intentions." Dit is hartseer wanneer gelowiges hul begewe in goed wat op die oog af so reg en edel lyk, maar waarvoor daar geen Bybelse gronde is nie. :cry: Dit mors soveel energie en tyd en ontneem mense van die werklike vrymaking wat God vir hulle beplan het.

Ta-An
May 3rd 2009, 02:04 PM
Mag ons maar nuwe lewe in die draad inblaas?

Ferdi, wat dan van die skrif? Het Jesus nie ook self duiwels uitgedryf nie, en selfs ges hoe dit gedoen moet/kan word : Mattheus 17:21 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=40&CHAP=17&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=21) Maar en hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur en gebed en vas nie

CFJ
May 3rd 2009, 04:02 PM
Mag ons maar nuwe lewe in die draad inblaas?

Ferdi, wat dan van die skrif? Het Jesus nie ook self duiwels uitgedryf nie, en selfs ges hoe dit gedoen moet/kan word : Mattheus 17:21 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=40&CHAP=17&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=21) Maar en hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur en gebed en vas nie
Hi ACCM,

Die duiwels wat Jesus uitgedryf het was nooit van iemand wat gelowig was nie, maar van ongelowiges. Bloedlynvloeke as 'n dogma soos ek vesrtaan, kom daarop neer dat gelowiges onder demoniese bindings staan en dat hulle by die spesifieke naam van 'n demoon uitgedryf moet word.

Ta-An
May 3rd 2009, 04:16 PM
Hi ACCM

Die duiwels wat Jesus uitgedryf het was nooit van iemand wat gelowig was nie, maar van ongelowiges. Bloedlynvloeke as 'n dogma soos ek vesrtaan, kom daarop neer dat gelowiges onder demoniese bindings staan en dat hulle by die spesifieke naam van 'n demoon uitgedryf moet word.OF die aksie van so 'n houvas op 'n persoon se lewe..... deur Skrif daarvoor te gebruik.... :)

janoosthuizen
May 14th 2009, 03:01 PM
Dankie Anton, jy neem die woorde uit my mond uit.
Ek dink wel Annekke se voorbeelde is dalk 'n meer praktiese idee van hoe sondes "bloedlyn" sondes kan wees, maar ek twyfel baie sterk of die standaard heilsleer bloedlynsondes ratifiseer.

Prof Johan Mallan het hier (http://www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Afrikaanseartikelslys.htm) 'n paar Afrikaanse artikels, ek sien daar is 'n paar wat oor die onderwerp gaan.

Ja dis waar dat daar baie 'slim' mense is wat aan sulke onbybelse goed glo maar Prof Malan verklaar dit nogal breedvoerig en as ons by die Woord bly kan daar geen misverstande wees nie.Net n vraag,wat dink julle van rokers?Het God nie in die begin gese ons as mense moet heers oor die diere van die veld en oor al die plante nie?Dis mos verkeerd as ons dit omdraai en dat die plante oor ons heers,of wat anders gebeur met rokers?

Ta-An
May 14th 2009, 04:24 PM
Goeie vraag janoosthuizen, maar dalk moet jy die vraag as 'n nuwe topic begin. :D

Hennie du Buisson
May 21st 2009, 08:56 AM
Hi Almal
Joh 9:1 En toe Hy verbygaan, sien Hy n man wat blind was van sy geboorte af.
Joh 9:2 En sy dissipels vra Hom en s: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?
Joh 9:3 Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word.
Lyk my ons stoei hier met 'n ou ou vraag. Nou, hoe kon die man self gesondig het, sodat hy van geboorte af blind was?

Lekker dag
Hennie

mari
May 26th 2009, 02:23 PM
Eks 20:5 ....... want Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;

........... :B

mari
May 26th 2009, 02:27 PM
.............. Het God nie in die begin gese ons as mense moet heers oor die diere van die veld en oor al die plante nie? Dis mos verkeerd as ons dit omdraai en dat die plante oor ons heers,of wat anders gebeur met rokers?

...... Seker dieselfde as wat gebeur met die wat hulle ooreet aan pap en vleisies ........ wat kossie as god dien en die evidence aan die pensie en heupies dra...... ( natruurlik die wat nie geneties met 'n onderaktiewe tiroied sit nie ) .....

..... ;)