PDA

View Full Version : Die krag van die KruisCFJ
Mar 20th 2008, 04:12 PM
Daar sal nooit vanuit die intellek, 'n wenner in geloof kan wees nie. Oorwinning kom in die dood en die dood kom in verskillende vorme. Die grootste oorwinning kom wanneer die mens die minste kan wees. Daar is geen groter oorwinning, as wanneer 'n bloedige oorlog tot 'n einde kom nie. Selfs die sogenaamde wenner in 'n oorlog, kom 'n verloorder daaruit, vir solank die oorlog woed. Die moment wat die oorlog sterf, begin die ellende sterf en sodoende word mense verlos van die wreedheid en pyniging wat daarmee saamgaan.

Dit werk dieselfde met 'n egskeiding wat lelik uitdraai. Die oorwinning kom net wanneer die betrokke partye se begeerte van selfregverdiging, tot sterwe kom. Eers dan kom die oorwinnings en eers dan is dit tot voordeel, van byvoorbeeld die kinders en ander mense wat ook betrokke is.

Die enigste geloof-sisteem wat oorwinning kan bring, is een wat vra dat die mens sal sterf in sy verwoestende self. Daar is net een geloof waar die voorbeeld van hierdie oorwinning deur die Eienaar van daardie geloof, dit self kom illustreer het. Dit bring versoening en hierdie versoening is absoluut, absoluut...

Iets kan net versoenend wees, as dit onvoorwaardelik vir almal beskikbaar is en dit sluit juis almal in en is nou beskikbaar, maar net as jy sou belangstel. Die ego's in ons dag, wys maar net hoe verwoestend die eie-ek is. Daar word geswets en beledig en aangeval, sonder 'n sweempie versoening. Die eienaardige is, dat die hoofdoel van mense se lewe, juis daaroor gaan om een of ander versoening te bewerk en vrede na te jaag wat daarmee saamgaan. Mens wil dit kategories stel, dat daar net een versoening is wat werk en dit is die enigste praktiese bewysbare versoening, dit wat op die kruis van Golgota gebeur het.

Kruisig jouself en daar sal versoening en bevryding kom. Regverdig jouself en daar sal bindings wees en oorlog woed!

Yolande~
Mar 20th 2008, 05:53 PM
Daar sal nooit vanuit die intellek, 'n wenner in geloof kan wees nie...Mens wil dit kategories stel, dat daar net een versoening is wat werk en dit is die enigste praktiese bewysbare versoening, dit wat op die kruis van Golgota gebeur het. !

Dit is baie waar Ferdi!

Die verlossingsboodskap van die kruis is so geweldig!

Johannes 16:8-11 som die evangelie vir my so mooi op:

Die Heilige Gees deur die Woord oortuig ons "van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wereld geoordeel is"

Sonder die Heilige Gees wat ons deur die Woord oortuig, kan die beste intellek ons nerens bring nie.

Hy oortuig ons van
1) God se oordeel : Ons is kinders van Satan, en is daarom verdoem tot 'n ewige oordeel in die hel. Ons 'eenheid' met Satan, (en elke mens word so gebore) maak ons verdienstig van God se ewige straf
2) Geregtigheid : Ons kan egter deur te glo in Jesus, en Sy verlossingswerk aan die kruis vir ons, "die Geregtigheid van God word in Christus". Ons kan dus totaal geregverdig staan voor God, nie gebasseer op ons eie self-geregtigheid nie, maar gebasseer bloot op die geregtigheid van Jesus Christus, wat nou genadiglik ons s'n word, deur die geloof
3) Sonde : Ons enigste sonde wat ons dus hel toe kan neem, is om hierdie genadegawe van geregtigheid in Christus te verwerp, deur nie in Hom te glo nie, deur Hom nie aan te neem as verlosser deur Sy versoeningswerk aan die kruis nie.

Deur die kruis, kan ons totaal regverdig staan voor God. Ons beste pogings om God in eie krag te behaag is soos 'n wegwerplike kleed. Daarom het ons niks om op trots te wees nie. Net 'n diepe dankbaarheid, vir die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis van Golgota vir my en jou. En dit is die enigste plek in die heelal waar ons kan ontglip van die ewige oordeel wat alle mense te beurt sal val, wat nie die bloed van Jesus op die deurkoesyne van hulle harte het nie.

Mag ons nooit so 'gewoond' raak aan die kragtige evangelieboodskap wat deur Paulus aan ons gebring is, dat ons dit nie meer waardeer nie, en elke dag dankbaar staan vir die ontsettende genade wat God met ons gehad het om ons te gered het.

Want selfs die feit dat die Heilige Gees ons oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel en ons wederbaar het as kinders van God, selfs dit is 'n werk van God, selfs ons geloof, is 'n gawe van God.

Daarom, ons wat so baie ontvang het, het oor genoeg rede, om elke dag, genadig te wees met ander...want was dit nie vir Sy groot genade met ons nie, waar sou ons vandag gewees het!

Roelof
Mar 25th 2008, 08:32 AM
Yolande

Baie waar woorde. Baie mense sukkel ook om aan die volgende te voldoen:

Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. (Eph 4:32)

Yolande~
Mar 25th 2008, 10:03 AM
Yolande

Baie waar woorde. Baie mense sukkel ook om aan die volgende te voldoen:

Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. (Eph 4:32)

Dit is waar Roelof.

Mense besef nie aldag hoe baie hulle vergewe is nie, hoe baie genade hulle ontvang het nie...as hulle net daarop sal mediteer sal hulle besef hoe on van pas dit is vir hulle om nie ook genade met ander te he en hulle ook te vergewe nie.

Vir diegene wat sukkel om te vergewe : Neem die eerste tree, bid vir God om jou ten minste gewillig te maak om te vergewe. En Hy sal. Laat gaan die aanstoot. Laat God die regter wees. Sit op jou hande en moet nie vingers wys nie, dan kan God jou saak behartig. Maar solank jy nog in die regterstoel sit en wil oordeel en verdoem, staan God terug.

WAnneer ons onvergifnis in ons harte koester bou ons twee tronke in ons hart. Een vir onsself en een vir die ander. Ons pooitjie onsself, ons koester die wrok, en ons probeer self God se rol speel. Maar wanneer ons dit oorgee vir Jesus, kan Hy genesing en heelmaking bring. Hy is getrou. Geen seer, geen teleurstelling is groter as Sy mag en Sy getrouheid nie, as ons Hom net sal vertrou, as ons Hom net 'n kans sal gee :) Hy is die Regverdige Regter. Hy is die goeie Herder!

Roelof
Mar 25th 2008, 11:07 AM
Yolande

Dis mooi en waar woorde.

protea
Mar 26th 2008, 03:06 PM
Dit is waar Roelof.

Mense besef nie aldag hoe baie hulle vergewe is nie, hoe baie genade hulle ontvang het nie...as hulle net daarop sal mediteer sal hulle besef hoe on van pas dit is vir hulle om nie ook genade met ander te he en hulle ook te vergewe nie.

Vir diegene wat sukkel om te vergewe : Neem die eerste tree, bid vir God om jou ten minste gewillig te maak om te vergewe. En Hy sal. Laat gaan die aanstoot. Laat God die regter wees. Sit op jou hande en moet nie vingers wys nie, dan kan God jou saak behartig. Maar solank jy nog in die regterstoel sit en wil oordeel en verdoem, staan God terug.

WAnneer ons onvergifnis in ons harte koester bou ons twee tronke in ons hart. Een vir onsself en een vir die ander. Ons pooitjie onsself, ons koester die wrok, en ons probeer self God se rol speel. Maar wanneer ons dit oorgee vir Jesus, kan Hy genesing en heelmaking bring. Hy is getrou. Geen seer, geen teleurstelling is groter as Sy mag en Sy getrouheid nie, as ons Hom net sal vertrou, as ons Hom net 'n kans sal gee :) Hy is die Regverdige Regter. Hy is die goeie Herder!

Hallo Yolande,
Dis my 'line' in die lewe: Vergifnis is n voorvereiste vir heling en genesing. En ek stem saam met jou . Ek wonder net hoeveel beradingsgevalle het onvergifnis as wortel? En dan bevestig Jesus dit deur te se dat as ons nie ons naaste hulle oortredings wil vergewe nie, Jesus ons ook nie sal vergewe nie.

Yolande~
Mar 26th 2008, 03:19 PM
Inderdaad, mense maak eintlik net hulleself seer as hulle nie vergewe nie.

MrT
Mar 31st 2008, 09:39 PM
Heeltemal waar! 'n kort persoonlike getuienis. Na my egkeiding het ek regtig baie swaar gekry. Eers nadat ek my X en die derde party in die verhaal vergewe het, dit was seker so twee drie jaar na die egskeiding, het ek ook vrede vir myself gekry en kon ek daadwerklik 'n verskil voel. My lewe het eensklaps verander, ek het 'n wonderlike "Goddelike" vrou ontmoet en is nou alreeds weer 'n jaar gelukkig getroud!

Prys die Here!

Roelof
Apr 1st 2008, 07:26 AM
MrT

Ek is bly vir julle part.

Loof die Here !!