PDA

View Full Version : "Passion of the Christ" mees omstrede filmRoelof
Mar 30th 2008, 05:24 AM
Ek hoor vanoggend op RSG dat 'n webbladsy 'n meningsopname gemaak het en dat die genoemde film aangewys is as die mees omstrede Christelike film.

Ek weet dis 'n ou film, maar wat is julle mening?

CFJ
Mar 30th 2008, 07:25 AM
Roelof,

Ek het al getuienisse van mense gehoor wat positief aangeraak was deur Passion en wil niemand oordeel wat dit gesien het nie, maar ekself het geen behae om Passion te sien nie en daar is ook mense wat na hulle dit gesien het, dit glad nie aanbeveel nie.

Daar was 'n tyd waar ek dit oorweeg het om te gaan kyk en die Here het in daardie tyd, 'n paar dinge aan my gewys wat nie toevallig was nie. Ek het gelees hoe die kerkvaders van ouds geen skilderye van Christus of enige afbeelding van Hom, goed gekeur het nie. Hulle eensgesindheid hieroor was suiwer gebaseer op die 2de gebod...


Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
(Exo 20:4)
Ter bevestiging kry ek toe hierdie gedeelte uit Deuteronmuim...


Neem julle dan terde in ag ter wille van julle siele—want julle het gn verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie— sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n afbeelding van man of vrou,
(Deut 4:15-16)
Vrder het dit vir myself duidelik geword dat die mens verslaaf geraak het aan kitskos en alles wat kits en maklik en gerieflik en sonder moeite is. Die mens stel nie meer belang om die skat van die Bybel te ondersoek, te leef en te beproef nie. Om die ware brood te breek en te eet en versadig te word nie. Die hele boek Job, is byvoorbeeld 'n tipe van die lydingsweg van Christus en vrder word die intense gebeure rondom die kruisdood van ons Here, op vele ander plekke in veral die Ou Testament, in groot detail uitgewys (Jes 53 is maar een). In veral Genesis tot Deuteronmium, is daar baie beelde van die kruisiging en dinge rondom die kruisiging. Byvoorbeeld, die paaslam was presies 3 uur die middag geslag, presies op die 3de dag het hulle deur die Rooisee getrek en op 50 dae het hulle die Wet van die Berg Sinai ontvang. Seuntjies is byvoorbeeld op die 8ste dag besny en Jesus se opstanding was op die 8ste dag om die besnydenis van die hart te kon illustreer..., waar die syfer 8 simbolies nuwe lewe, 'n nuwe begin aandui en keer 8 op sy sy, dan dui dit in wiskunde oneindigheid aan! Daar is net een ding wat vir 'n gelowige moet waar word... en dit is die Woord van die Here wat vir jou moet begin lewe. Al kyk jy al die flieks oor Hom en al lees mens al die boeke oor Hom, maar Sy Woord het nooit vir jou gelewe nie, was alles net 'n gemors van tyd en is daar vir jou geen heil nie...

Gene
Mar 31st 2008, 07:01 AM
Ferdi

Ek stem glad nie saam met jou wat betref die uitbeelding van Christus in 'n film nie. Ek was vir vier jaar lank aktief deel van 'n Jesusfilm aksie, waar ons evangelisasiewerk gedoen het met behulp van die Jesusfilm, wat op die Markus evangelie gebaseer is. Jy sal verstom wees as ek jou vertel hoe kragtig die Here daardie film gebruik (wreldwyd) om siele tot inkeer te bring. Letterlik miljoene mense is deur die jare weergebore as 'n direkte uitvloeisel van die film. (Ons het bv 'n aantal kerke in Botswana geplant wat vandag nog floreer en groei met die Jesusfilm.)

En dan is daar ander puik films oor die lewe van Jesus, soos die Matteus Evangelie van Reghardt vd Bergh, wat suiwer woord is, en myns insiens baie waardevol is.

Soos ek dit sien gaan die gebod in Exodus 20:4 glad nie oor die afbeelding van enigiets nie, maar oor die aanbidding van afgode. (Jy mag nie vir jou 'n afbeelding maak en dit aanbid nie.) Verder moet ons ook in gedagte hou dat God nie uitgebeeld word in 'n film nie. Jesus was 'n gewone mens soos ek en jy, wat vir 33 jaar op die aarde geleef het. Duisende mense het Hom gesien en Hom gehoor praat. Hy het in 'n menslike liggaam geleef. En dis bloot daardie liggaam wat uitgebeeld word in sulke films. Nietemin, ek het begrip vir jou siening.

Wat "Passion of the Christ" betref, is daar 'n aantal goed wat pla. Mel Gibson, wat die film vervaardig het, is 'n katoliek en die katolieke klem kom duidelik na vore in die film, bv die oordrewe klem wat op Maria se rol geplaas word. En dan is daar die uitbeelding van satan wat deurentyd by is en met Jesus praat, wat my nie werklik aangestaan het nie. Verder is dit geweldig bloedig en wreed. MAAR vir my l die waarde van die film juis daarin. Ek dink die kruisiging van Jesus het deur die jare so afgewater en alledaags geword, dat ons nie aldag werklik besef wat Jesus presies moes deurmaak nie. Ons het grootgeword met, ek wil amper s, 'n "romantiese" beeld van die kruisiging, en hierdie film bring 'n mens met 'n harde slag aarde toe. Dis ongelooflik realisties, en ek kon na ek dit die eerste keer gesien het, vir 'n hele paar uur met niemand praat nie - ek was te ontsteld en het tyd in gebed deurgebring. Dit ruk 'n mens werklik tot stilstand. Om daardie rede heg ek persoonlik nogal baie waarde aan die film.

Dis maar my siening.....

Eugene

CFJ
Mar 31st 2008, 07:22 AM
Eugene,

Vir myself is dit belangrik gewees om te weet waar om die ware skat te ontdek en miskien kom die plasing hierbo voor, asof ek glo dit 'n algemene siening moet wees, maar ek is oortuig dat die Here verkies dat mense eerder hierdie skat by Homself in Sy Woord vind, as in uitbeeldings daarvan. God werk op baie maniere en op verskillende tye in mense se lewens en mens moet dit kan erken. In die eerste sin meld ek wel dat daar mense is wat ek weet, positief benvloed was deur o.a. Passion, maar ook die Jesus film wat jy tereg meld. Dit kan wondere verrig op die tyd daarvoor bepaal. My plasing was egter meer persoonlik van aard en hoe ekself daarna kyk in my eie lewe. Ek het ongelukkig nie 100% daarop gewys nie en dit lyk soos 'n veralgemening, maar ek glo dat daar tog mense sal wees wat by die ware skat moet en wil kom, wat ook soos ekself sal kyk na films soos Passion.

My hele argument gaan bloot oor hoe ongelooflik lewendig God se Woord kan wees en dit is baie belangriker om iemand se passie vir die Bybel op te wek as om net op "kitskos" te fokus. Daar is 'n tendens in ons dag om ook op hierdie kits-manier (films en DVD's), met dinge om te gaan wat saligheidswaarde het. Ek glo nie daar is fout om die Jesus film te promofeer nie, maar daar is fout as mense nie gewys word daarop, dat God se Woord dieptes bevat wat ontdek moet word nie. Geen film kan werklik hierdie dieptes simuleer en vervang nie, maar kan dit slegs stimuleer. Mense (myself ingesluit) kyk die een DVD na die ander om hul verhouding met die Here op te vlam, maar mens kom net tot op 'n punt, dan moet mens maar jou Bybel opneem en versoen raak met die ware skat.

Roelof
Mar 31st 2008, 08:29 AM
Eugene,

My hele argument gaan bloot oor hoe ongelooflik lewendig God se Woord kan wees en dit is baie belangriker om iemand se passie vir die Bybel op te wek as om net op "kitskos" te fokus. Daar is 'n tendens in ons dag om ook op hierdie kits-manier (films en DVD's), met dinge om te gaan wat saligheidswaarde het.

Ek stem saam dat ons soos in die "ou dae" meer klem moet le op die bestudering van die Woord.

Gene
Mar 31st 2008, 09:49 AM
Ferdi en Roelof

Ek hoor wat julle s, maar ek dink 'n mens moet onderskei tussen verskillende mense met verskillende vlakke van geloof. Iemand wat nie weergebore is nie, gaan nie maklik vanself die ware skat in die Woord ontdek nie. Dis maklik om te s, fokus eerder op die Woord. Maar films kan mense tot stilstand ruk en na die Woord toe dwing. Of selfs net 'n saadjie plant wat later kan ontkiem. Ek dink die Here gebruik films soos hierdie ook as instrumente in Sy hand. Selfs wedergebore christene kan myns insiens baat by films, maar dit sal uiteraard verskil van persoon tot persoon. (Dieselfde geld natuurlik bv dagstukkies. Self bestudeer ek eerder God se Woord as om 'n dagstukkie te lees - soos Ferdi tereg s, dit is soos "kitskos" Maar daar is christene wat intelektueel nie op dieselfde vlak as ons is nie, wat groot baat vind by dagstukkies.) Maar dit is so dat "kitskos" heeltemal te gewild geraak het en mense is geneig om op allerhande "hulpmiddels" en "foefies" te fokus eerder as op die Woord self.

Ferdi, ek verstaan heeltemal wat jy s - dit is 'n persoonlike ding, en ek stem heeltemal saam. Soos ek jou eerste pos verstaan het, het dit ges dat die uitbeelding van Christus as sulks verkeerd is, en daarmee het ek nie saamgestem nie - ons is egter nou op dieselfde bladsy!

Groetnis!
Eugene

Ta-An
Mar 31st 2008, 10:13 AM
Ferdi, ek hoop nie ek Hi-Jack die draad nie....... maar meer oor Ex 20:4..... die rede hoekom ons nie afbeelding mag maak nie :Deut.4:12En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie--net 'n stem was daar.
13 Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.
14 Ook het die HERE my in di tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem.
15 Neem julle dan terde in ag ter wille van julle siele--want julle het gn verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie--
16 sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle 'n gesnede beeld, 'n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: 'n afbeelding van man of vrou,
17 'n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, 'n afbeelding van enige gevleuelde vol wat in die lug vlieg,
18 'n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, 'n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is;
19 dat jy ook jou o nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele ler van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie--dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het

Die rede hoekom ons nie afbeeldinge mag maak nie is sodat ons dit nie sal aanbid nie ;)

Roelof
Mar 31st 2008, 10:46 AM
Ferdi

En dan is daar ander puik films oor die lewe van Jesus, soos die Matteus Evangelie van Reghardt vd Bergh, wat suiwer woord is, en myns insiens baie waardevol is.

Eugene

Eugene

Ek het self 'n kopie van Reghardt se Jesus film en beskou dit as uiters professioneel, gebaseer op die Woord en sonder geweld.

CFJ
Mar 31st 2008, 10:54 AM
Eugene,

Ons is op dieselfde bladsy..., ek verstaan jou argument en is dit met jou eens, dat mense wat die skat nie ken nie, op baie maniere na die skat gebring kan word en films is deel daarvan, die bewyse spreek vanself.

Anneke,

Dankie, dis hoe ek dit ook verstaan. Die Here s ons sal Hom sien soos Hy s eendag. Afbeeldings kan 'n struikelblok wees, maar hoef nie...

Die stuk in Deut 4 s spesifiek dat hulle Hom nie gesien het nie, js oor die rede waaroor ons praat...

Ta-An
Mar 31st 2008, 10:57 AM
soos Hy s eendag. Afbeeldings kan 'n struikelblok wees, maar hoef nie...

Die stuk in Deut 4 s spesifiek dat hulle Hom nie gesien het nie, js oor die rede waaroor ons praat...Selfde rede is ook sodat ons nie van Sy Naam 'n afbeelding kan maak nie :)

Roelof
Apr 9th 2008, 02:23 PM
Wat my pla is Satan wat deurentyd op die agtergrond is. As jy nog nie vir Jesus as Saligmaker aangeneem het nie, sal die geweld en Sy lyding jou dalk skok en tot oorgawe bring.

daughter
Apr 9th 2008, 03:02 PM
Dit is 'n goeie prent, maar dit nie volg die Bybel. Byvoorbeeld: "St Veronica" was sy gesig. dat is 'n katoliek tradisie. dit konsentreer op christus fisieke pyn, maar dit alleen toon 'n oomblik van die opstanding. dit is 'n goeie prent alhoewel.

Sommige mense gedink dit was te geweldadig. Miskien hulle is reg?

Son of the South
Mar 19th 2009, 12:53 PM
"Dit is presies soos dit gebeur het", het 'n paar mense opgemerk nadat hulle die Passion fliek gekyk het. (Regtig? Watter Bybel lees jy?) "Ons het Jesus se lyding aan die kruis gevoel.", het meeste dan met tranerige o bygevoeg. Nee, ons was emosioneel uitgemergel deur die matelose geweld en geen mens kan onaangeraak daarna kyk nie, maar van Jesus se werklike lyding, dat Hy wat vlekkeloos is die wereld se sonde moes dra, daarvan het ons nie die vaagste begrip nie.

Ek het 'n video: "The Poison in the Passion" wat die onbybelse misleiding in die fliek uitwys. Lees meer oor die hele sak (vrot) patats hier (http://www.av1611.org/Passion/passion.html) en ook hier (http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract12.html) (dis in Ingils, maar die fliek mos ook).

Die Filadelfieer
Mar 19th 2009, 01:22 PM
Baie interesante plasing SOS, ek het hierdie week toevalig 'n kopie van Passion gekry, sal dit nou weer mooi gaan bekyk in die lig van die skakels wat jy geplaas het.

Die Filadelfieer
Mar 19th 2009, 01:48 PM
Interesante aanhaling uit SOS se eerste skakel :

"One thing may bother some earnest souls: why so many good people approve the religious movie. The list of those who are enthusiastic about it includes many who cannot be written off as borderline Christians. If it is an evil, why have not these denounced it?
The answer is, lack of spiritual discernment. Many who are turning to the movie are the same who have, by direct teaching or by neglect, discredited the work of the Holy Spirit. They have apologized for the Spirit and so hedged Him in by their unbelief that it has amounted to an out-and-out repudiation. Now we are paying the price for our folly. The light has gone out and good men are forced to stumble around in the darkness of the human intellect."
(Tozer, A.W.. Tozer on Worship and Entertainment)

Roelof
Mar 19th 2009, 01:50 PM
Baie interesante plasing SOS, ek het hierdie week toevalig 'n kopie van Passion gekry, sal dit nou weer mooi gaan bekyk in die lig van die skakels wat jy geplaas het.

Fila

Gee ons asb jou indrukke as jy die film klaar gekyk het
Vir my was die film net te geweldadig en bloedig vir enigiemand onder 25

CFJ
Mar 19th 2009, 07:26 PM
Ek het 'n video: "The Poison in the Passion" wat die onbybelse misleiding in die fliek uitwys. Lees meer oor die hele sak (vrot) patats hier (http://www.av1611.org/Passion/passion.html) en ook hier (http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract12.html) (dis in Ingils, maar die fliek mos ook).

SOS,

Ek het die video in Afrikaans en dit is uitstekend. Mens kan kwalik tot geen meriete sien vir hierdie film, na mens die video gesien het. Dit is een van Pastoor Dries van As, ken jy hom?

Roelof
Mar 20th 2009, 05:43 AM
SOS,

Ek het die video in Afrikaans en dit is uitstekend. Mens kan kwalik tot geen meriete sien vir hierdie film, na mens die video gesien het. Dit is een van Pastoor Dries van As, ken jy hom?

CFJ

Ek ken die pastoor, hy is van AGS Vaalpark in Cheetah geweste (Sasolburg)

Hy is baie Woordgedrewe en het al baie falshede ontmasker

Son of the South
Mar 20th 2009, 06:07 AM
SOS,

Ek het die video in Afrikaans en dit is uitstekend. Mens kan kwalik tot geen meriete sien vir hierdie film, na mens die video gesien het. Dit is een van Pastoor Dries van As, ken jy hom?Nee, ek het 'n ander ene, maar ek stem saam met jou slotsom.

Ek het ook eers die Passion gekyk en heelwat later die Poison DVD. Dit was nogal vir my 'n wekroep toe die ou op die DVD s: "Onthou jy in die fliek, so en so?" Die misleiding taktiek is so goed, dat jy sekere detail van die fliek nie kan onthou, totdat iemand dit aan jou uitwys nie.

Byvoorbeeld, kan die van julle wat die Passion gekyk het onthou hoe die soldate Jesus geslaan het toe hulle hom gevange neem? Soveel so dat hy by 'n bruggie geval het? Hoe strook dit met wat in die evangelies opgeskryf is:


En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die Farisers geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle ges: Wie soek julle? Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasarner. Jesus s vir hulle: Dit is Ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe Hy dan vir hulle s: Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.

(Joh 18:3-6)
Man, die waarheid is hulle broekies het gebewe toe hulle Jesus gevange moes neem!

Dit is maar net een voorbeeld van hoe hierdie lasterlike fliek Jesus wil verkleineer.

CFJ
Mar 20th 2009, 06:49 AM
Byvoorbeeld, kan die van julle wat die Passion gekyk het onthou hoe die soldate Jesus geslaan het toe hulle hom gevange neem? Soveel so dat hy by 'n bruggie geval het? Hoe strook dit met wat in die evangelies opgeskryf is:


Een wat my opgeval het in pastoor Van As se DVD, was 'n toneel by die graf (as ek nou reg onthou), waar Maria Magdalena daar staan. Die film word dan snit vir snit gespeel net om te wys, dit is nie 'n vrou wat daar staan nie, maar 'n demoon. Dit is soos met hierdie Coca Cola advertensies wat basies net geflits word en pouses gaan koop almal koeldrank. Hier word Maria Magdalena net geflits..., weet nie wat gaan mens dan in die pouse doen nie, maar mens kan seker maar bietjie dink oor hierdie stukkie manipulering... :hmm:

Die Filadelfieer
Mar 20th 2009, 06:51 AM
Fila

Gee ons asb jou indrukke as jy die film klaar gekyk het
Vir my was die film net te geweldadig en bloedig vir enigiemand onder 25


Ek gaan verseker so maak my maat.
'n Indikasie van die aard van die film is dat ek moet wag tot my laaitie gaan slaap tot ek dit kan kyk !? Ek vind dit op sigselwers vreemd.

My seuntjie (nou amper twee) is nogals 'n goeie indikator van wat regtig in rolprente aangaan. Ek en vroutjie is nogals fliekvlooie, en besit 100'e DVD's met al wat 'n fliek is waaraan jy kan dink. Wat mens vinnig agtekom met seuntjie in die omtrek is hoe afgestomp mens raak oor dinge soos geweld, en hoe min films daar in derwaarheid is wat kinders ook kan kyk ! Ons het maar die meeste van ons versameling in die stoor gaan bre .....en interesant genoeg word dit nie eers gemis nie !

Ek kan egter nie meer 'n gesprek voer sonder om Finding Nemo aan te haal nie..............

CFJ
Mar 20th 2009, 07:55 AM
CFJ

Ek ken die pastoor, hy is van AGS Vaalpark in Cheetah geweste (Sasolburg)

Hy is baie Woordgedrewe en het al baie falshede ontmasker

Jip Roelof, mens kan hom aanbeveel. Ek het 'n hele paar van sy DVD's en is op die oomblik besig met die een oor die groot piramiede, iets wat alle gelowiges gerus kan kyk!

Son of the South
Mar 20th 2009, 11:32 AM
Ek gaan verseker so maak my maat.
'n Indikasie van die aard van die film is dat ek moet wag tot my laaitie gaan slaap tot ek dit kan kyk !? Ek vind dit op sigselwers vreemd.

My seuntjie (nou amper twee) is nogals 'n goeie indikator van wat regtig in rolprente aangaan. Ek en vroutjie is nogals fliekvlooie, en besit 100'e DVD's met al wat 'n fliek is waaraan jy kan dink. Wat mens vinnig agtekom met seuntjie in die omtrek is hoe afgestomp mens raak oor dinge soos geweld, en hoe min films daar in derwaarheid is wat kinders ook kan kyk ! Ons het maar die meeste van ons versameling in die stoor gaan bre .....en interesant genoeg word dit nie eers gemis nie !

Ek kan egter nie meer 'n gesprek voer sonder om Finding Nemo aan te haal nie..............:rofl:Ons is in dieselfde bootjie, my ou maat!

Terloops, het jy geweet dat God se naam ydellik gebruik word in Finding NEMO??? :o Luister bietjie mooi as die tandarts se vistenk so vuil is en hy so met sy vinger daaroor vee, dan s hy: "C****, look how filthy this is..."

Ons het dit ook eers agtergekom toe ons die fliek die seweduisend-driehonderd-agt-en-veertigste keer gekyk het. Dit bederf seker ook nogal vir jou die hele fliek, n? ;) Voel jy ook nou so verneuk? :B

Die Filadelfieer
Mar 20th 2009, 11:58 AM
**SUG**

Wel, ek gaan kyk of ek die klankbaan kan edit, want as ek nog een keer Happy Feet kyk, gaan ek finaal iets oorkom. Ek is reeds op medikasie as gevolg van Ice-Age.


http://www.cinepaenz.de/04/images/iceage.jpg

Gene
Mar 20th 2009, 01:20 PM
Ek het die DVD van pastoor van As baie skepties begin kyk. "Al weer iemand wat wil fou vind met alles...." het ek gedink. Maar hoe langer ek gekyk het, hoe meer het my nekhare begin rys. Hierdie is nie 'n christelike film nie, maar wat vir my verskriklik is, is die misleiding wat daarmee gepaard gaan. Soveel mense, insluitend wedergebore Christene (waarvan ek self een was) eet alles in die film soos soetkoek op. Die Bybel se nie verniet dat die satan hom voordoen as 'n "engel van die Lig" nie. Mense, ons sal moet bid vir onderskeiding in hierdie tyd waarin ons leef......

Ek het die die skakel gelees wat SOS verskaf het nie - dis eenvoudig te lank en ek het nie die krag nie. Maar ek vermoed dit bevat min of meer dieselfde inligting as in die DVD van pastoor van As. Enkele voorbeelde:

*Die feit dat die draaiboek gebasseer is op 'n boek deur 'n Rooms Katolieke non wat baie verbintenisse met die okkulte gehad het, Catharine Emmerick (Sy het waarseery beoefen, asook astrale projeksie en het vele bonatuurlike magte gehad)

*Die rol van Maria, en die magiese krag wat sy in die film besit. Die suggestie word duidelik geskep dat Jesus sy krag by haar kry - bv in die toneel waar Hy struikel met die kruis, en slegs kan opstaan as Hy in haar oe kyk...

*Die satan wat deurentyd teenwoordig is en voorgestel word as 'n vrou met die stem van 'n man...

*Die "baba" (demoon?) wat satan in sy arms vashou wanneer Jesus gegesel word, wat volgens Pastoor van As 'n verwysing na die Antichris is....

* Die kindertjies wat vir Judas martel....

* Die feit dat Jesus vir feitlik die hele film met net een oog uitgebeeld word (die alsiende oog van satan?)

*Die kraai wat die moordenaar aan die kruis se oog uitpik, het waarskynlik ook hiermee te doen. (Al die "slegte mense" in die film het net een oog)

* Die ooglopende teenstrydighede met die Bybel, bv waar Jesus van 'n brug afgegooi word, en waar Maria Sy liggaam op haar skoot vashou nadat Hy van die kruis afgehaal is, die feit dat Hy aangerand word deur die soldate wat Hom gevange neem ens ens.

* Die feit dat die film hoofsaaklik in 16de eeuse Latyns gemaak is (16de eeuse Latyns het baie definitiewe konnotasies met die okkulte vandag) Daar word ook 'n klein bietjie Aramees gepraat, net om die kykers te mislei. Meeste mense dink dat die taal slegs Aramees is.

*Voeg daarby die absolute wreedheid en bloed in die film.

Soos ek se, hierdie is maar enkele voorbeelde. In elk geval konsentreer die film op Jesus se mishandeling, terwyl Sy grootste beproewing nie die fisiese kruisiging was nie. Die beker waarvoor Jesus nie kans gesien het toe Hy gebid het dat dit by Hom moes verbygaan, was nie die kruis nie. Vele mense is in daardie tyd gekruisig, en baie mense sou na Hom ook gekruisig word. Sy eintlike beproewing was die feit dat Hy die sonde van die wereld op Hom moes neem en deur Sy Vader verlaat sou word. En dit is 'n boodskap wat nie in die film uitgebeeld word nie. Die rede vir Sy dood kom nie duidelik na vore in die film nie.

paidforinfull
Mar 21st 2009, 11:04 PM
Ek het baie daarna uitgesien om 'The Passion of Christ' te gaan kyk, maar my gees was baie omgekrap daarna.

Ek moes toe na die tyd hoor dat die vrou wat Maria van Magdala gespeel het 'n vreeslike losbandige vrou is, en dat die vrou wat die duiwel uitbeeld 'n lesbiese vrou is. Hoe waar is al hierdie stories? Ek weet nie - ek het nie eers die moeite gedoen om dit te staaf of nie. Wat ek wel weet is dat Mel Gibson 'n katoliek is, en dat die pous baie ingenome met die film was. Daar was ook baie onskriftuurlike tonele (blykbaar op katolieke geskrifte gebasseer - weet nie watse geskrifte nie. Wil ook nie weet nie).

Ek sal geen persoon aanraai om dit te gaan kyk nie, en wil dit self nooit weer in my lewe sien nie.

Roelof
Mar 22nd 2009, 06:53 AM
Ek het die DVD van pastoor van As baie skepties begin kyk. "Al weer iemand wat wil fou vind met alles...." het ek gedink. Maar hoe langer ek gekyk het, hoe meer het my nekhare begin rys. Hierdie is nie 'n christelike film nie, maar wat vir my verskriklik is, is die misleiding wat daarmee gepaard gaan.

Gene

Ek het 'n baie vroeer PowerPoint aanbieding van Pastoor Dries gesien (Ongelukkug nog nie die video / DVD nie)

Wat jy vir ons beskryf het, is presies ook wat ek gesien het. Dis een grrot misleiding en lyk soos die werk van die Fals Profeet

Dankie vir jou moeite

CFJ
Mar 22nd 2009, 09:48 AM
Ek het baie daarna uitgesien om 'The Passion of Christ' te gaan kyk, maar my gees was baie omgekrap daarna.

Ek moes toe na die tyd hoor dat die vrou wat Maria van Magdala gespeel het 'n vreeslike losbandige vrou is, en dat die vrou wat die duiwel uitbeeld 'n lesbiese vrou is. Hoe waar is al hierdie stories? Ek weet nie - ek het nie eers die moeite gedoen om dit te staaf of nie. Wat ek wel weet is dat Mel Gibson 'n katoliek is, en dat die pous baie ingenome met die film was. Daar was ook baie onskriftuurlike tonele (blykbaar op katolieke geskrifte gebasseer - weet nie watse geskrifte nie. Wil ook nie weet nie).

Ek sal geen persoon aanraai om dit te gaan kyk nie, en wil dit self nooit weer in my lewe sien nie.

Hi Belinda,

Daar was 'n stadium wat ek die film wou sien, juis omdat so baie Christene dit gaan kyk het. Ek het werklik 'n worsteling hieroor gehad, want my gees het nie saamgestem met hierdie film nie. Toe ek besluit om dit tog maar te gaan kyk, toe gee die Here hierdie skrif...


Neem julle dan terde in ag ter wille van julle sielewant julle het gn verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle n gesnede beeld, n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: n afbeelding van man of vrou, n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, n afbeelding van enige gevleuelde vol wat in die lug vlieg, n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is; dat jy ook jou o nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele ler van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien niedinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het.
(Deut 4:15-19 AOV)
Vir my was dit duidelik, hierdie film het die Here my gestop om te gaan kyk en het ek hierna nie meer na mense geluister nie. Die Here het dit juis genoem, ter wille van mense se siele en ook die rede verskaf, hoekom mens Hom nie moet afbeeld nie, "sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle n gesnede beeld, n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie:" In dieselfde tyd het ek gelees hoe gekant die kerkvaders was teen enige afbeelding van Jesus Christus en dat hulle dit geweldig teengestaan het. Vrder het ek hierdie Skrif gekry, ook in dieselfde tyd om as bevestiging dit te kon versel...


Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
(1Joh 3:2 AOV)

Willem
Mar 22nd 2009, 08:46 PM
Neem julle dan terde in ag ter wille van julle sielewant julle het gn verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle n gesnede beeld, n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: n afbeelding van man of vrou, n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, n afbeelding van enige gevleuelde vol wat in die lug vlieg, n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is; dat jy ook jou o nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele ler van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien niedinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het.


(Deut 4:15-19 AOV)

Dankie Ferdi.. dink nou oor anner movies ook... snaaks hoe die beelde so lank in jou geestesoog "vars" kan bly of moet mens eerder se "vas" kan sit?

Roelof
Mar 23rd 2009, 03:33 AM
Ekself besit 'n kopie van Regardt vd Bergh se "Jesus film," 'n pragtige skoon film wat100% op Mattheus se Evangelie gebaseer is. Dit kan met vrymoedigheid vir sending gebruik word en aan enige ouderdomsgroep gewys word (dis in goeie Brits)

Die "Passion" wil ek nooit weer sien nie en is beslis nie geskik vir enigiemand jonger as 21 nie

Gene
Mar 25th 2009, 06:51 AM
Ekself besit 'n kopie van Regardt vd Bergh se "Jesus film," 'n pragtige skoon film wat100% op Mattheus se Evangelie gebaseer is. Dit kan met vrymoedigheid vir sending gebruik word en aan enige ouderdomsgroep gewys word (dis in goeie Brits)

Die "Passion" wil ek nooit weer sien nie en is beslis nie geskik vir enigiemand jonger as 21 nie

Hi Roelof

Ek besit verskeie films oor die lewe van Jesus, en ek stem met jou saam, die Matteus-weergawe van Reghardt vd Bergh is verreweg die beste van die lot. Dit is 100% Skrif. Die enigste probleem is dat dit te lank is (ongeveer 5 ure) Maar hulle het nou 'n verkorte weergawe met die belangrikste uittreksels daaruit vrygestel, met die naam: "Who is Jesus?" Puik!! Ek het ook gehou van een wat op die Johannes evangelie gebasseer is. Maar ook die amptelike Jesus-film, wat vir evangelisasie gebruik word en in baie tale oorgeklank is, is Skrifgetrou en bereik baie mense. (Dit is weer gebasseer op die boek Markus) Dan is daar nog "Jesus of Nazareth" "The Gospel Road" en "Judas". Almal aanvaarbare weergawes. Baie van hulle is egter gedramatiseerde weergawes van die lewe van Jesus, en dus nie altyd 100% Skrifgetrou nie.

Maar my Passion DVD het in stukkies in die vuilgoedblik geeindig.

Roelof
Mar 25th 2009, 07:01 AM
Hi Roelof

Ek besit verskeie films oor die lewe van Jesus, en ek stem met jou saam, die Matteus-weergawe van Reghardt vd Bergh is verreweg die beste van die lot. Dit is 100% Skrif. Die enigste probleem is dat dit te lank is (ongeveer 5 ure) Maar hulle het nou 'n verkorte weergawe met die belangrikste uittreksels daaruit vrygestel, met die naam: "Who is Jesus?"

Maar my Passion DVD het in stukkies in die vuilgoedblik geeindig.

Gene

Jammer, ek het ook die verkorte weergawe, ongveer 30 minute lank en dit is puik !!!

Johnny
Mar 26th 2009, 06:54 AM
Hi julle. Ek is in Pastoor Dries van As se gemeente. Ek het die dvd gemaak van sy lering oor "The Passion". Besoek gerus my webblad (www.oospoort.co.za (http://www.oospoort.co.za)) vir die nuutste dvd reekse. Die laaste een handel oor "The Shack". Nog 'n Godslasterlike boek wat 'n top verkoper by CUM boeke is. (e-pos verwyder)

marline
Mar 26th 2009, 07:33 AM
Hollo Johnny, Welkom by ons. Ek het so vinnig by jou webblaai ingelooer, lyk baie oulik. Ek het egter nie nou tyd om daar rond te kuier nie, sal vanmiddag darem 'n kansie kry.

Johnny
Mar 26th 2009, 07:45 AM
Dankie Marline. Is nog nie heeltemal gewoond aan hierdie manier van kommunikasie nie. Probeer nog vastrap plek kry. Ons gemeente in Vaalpark (Pastoor Dries van As) kry baie lering oor die eindtyd, misleiding, Israel en die naderende koms van Jesus. Moet nog tyd aan my webblad spandeer. Nie alle skakels werk al nie.

Lekker om by julle te wees.

CFJ
Mar 26th 2009, 08:07 AM
Hi julle. Ek is in Pastoor Dries van As se gemeente. Ek het die dvd gemaak van sy lering oor "The Passion". Besoek gerus my webblad (www.oospoort.co.za (http://www.oospoort.co.za)) vir die nuutste dvd reekse. Die laaste een handel oor "The Shack". Nog 'n Godslasterlike boek wat 'n top verkoper by CUM boeke is. (e-pos verwyder)

Hi Johnny,

Welkom by ons! Jy sal sien ons het 'n spesiale draad vir kontak besonderhede en jou inligting is verskuif daarna. Jy kan die draad hier (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2025365#post2025365) lees. Ons laat nie persoonlike kontak besonderhede toe nie, maar wel in die draad soos gegee is. Dit verseker dat net mense wat bedien, op so wyse gekontak kan word, want as mens almal toelaat om hul persoonlike besonderhede weer te gee, ontstaan daar probleme soos al reeds hier gebeur het. In die draad waar ons dit wel toelaat, kan ook net iemand wat bedien dit gee. Ek vertrou jy sal dit so in orde vind... :)

Die Filadelfieer
Mar 26th 2009, 08:29 AM
Welkom by Lighuis Johnny !
Jy't gister bietjie konsternasie onder die engelse moderators veroorsaak met die plasing van jou afrikaanse webtuiste aan die ingelse kant, maar ons kon dit darrem uitsorteer. :D

Johnny
Mar 26th 2009, 09:05 AM
Dankie vir al die verwelkoming. Voel alreeds soos een van die familie. Ons is mos....in Christus. Dit is nie altyd maklik om die waarheid aan mense oor te dra nie. Hulle wil eerder die leun glo en dan is jy die ou wat wil dwarstrek. Hoop ons kan goeie waarhede deel in die toekoms.

Die Filadelfieer
Mar 26th 2009, 10:17 AM
Johnny,
Hierdie artikel (http://www.oospoort.co.za/source/valse_profete.html)op jou webtuiste oor valse profete is baie goed gedoen. Is dit jou eie werk en het jy miskien 'n bronnelys waaruit jy of die skrywer gewerk het ? Ek hou veral van hoe daar klem gel word op 'n konstante toetsing teenoor die Woord.

Johnny
Mar 26th 2009, 10:48 AM
Ek het my maar self geleer om in Macromedia 'n webblad te bou. Die uitleg, foto's ens. plaas ek self in. Baie van die artikels kry ek uit die lering van Pastoor Dries en ons jeug Pastoor,Roelof se lering. Die spesifieke onderwerp het ek egter 'n paar jaar gelede rens op die web gevind en my eie uitleg daarvan gemaak. Baie mense het kopireg op hulle materiaal, waar ons seker een van MIN kerke is wat GEEN kopireg het nie. Ek voel (GLO) dat ons nie kopireg behoort te h as dit by die Woord van God kom nie, veral nie as ons mekaar help om die waarheid te deel nie. In Matteus s Jesus self dat ons die Evangelie verniet ontvang het en verniet moet ons dit weer gee. Die webblad is maar my manier om dit te doen, en ek het 'n passie om dit met mense te deel.

Die Here kry al die eer, want deur genade het Hy my ook gered.

Henry
Jun 25th 2009, 01:34 PM
Johnny,
Hierdie artikel (http://www.oospoort.co.za/source/valse_profete.html)op jou webtuiste oor valse profete is baie goed gedoen. Is dit jou eie werk en het jy miskien 'n bronnelys waaruit jy of die skrywer gewerk het ? Ek hou veral van hoe daar klem gel word op 'n konstante toetsing teenoor die Woord.

Hierdie artikel poog glo om "valse profete" te "ontmasker :D Hierdie sin het my opgeval. "Die eerste ding wat jy gewoontlik op hulle webtuistes sien is GELD. Gee vir ons GELD! (Dan verkoop ons jou siel). Soos ook op Kobus van Rensburg se webtuiste."

Maar op hierdie bladsy (http://www.oospoort.co.za/source/tuisblad1.html#) word geld gevra om Jode terug te stuur Israel toe. :lol: Kontak Alida. Dis 'n persoonlike webblad nie eers 'n amptelike kerk webtuiste nie verstaan ek. Is dit nie 'n kwessie van the pot calling the kettle black nie? Hoe kan mens iemand kritiseer as jy self agter die deur staan? :rofl:Nee wat, ek is teleurgesteld. Word daardie fonds ge-oudit? Deur wie? Watter % gaan vir "administrasie"? Die enigste verskil lyk my is dat die "valse profete" se bemarking meer effektief is.:lol:

Probeer jy nie God se arm draai om die wederkoms gouer te laat plaasvind nie? :rofl: Ek is dalk dom, maar ek verstaan regtig nie.

Ek moes eerste aan die ide gedink het!!!

Johnny
Jun 25th 2009, 01:53 PM
Hierdie artikel poog glo om "valse profete" te "ontmasker :D Hierdie sin het my opgeval. "Die eerste ding wat jy gewoontlik op hulle webtuistes sien is GELD. Gee vir ons GELD! (Dan verkoop ons jou siel). Soos ook op Kobus van Rensburg se webtuiste."

Maar op hierdie bladsy (http://www.oospoort.co.za/source/tuisblad1.html#) word geld gevra om Jode terug te stuur Israel toe. :lol: Kontak Alida. Dis 'n persoonlike webblad nie eers 'n amptelike kerk webtuiste nie verstaan ek. Is dit nie 'n kwessie van the pot calling the kettle black nie? Hoe kan mens iemand kritiseer as jy self agter die deur staan? :rofl:Nee wat, ek is teleurgesteld. Word daardie fonds ge-oudit? Deur wie? Watter % gaan vir "administrasie"?

Probeer jy nie God se arm draai om die wederkoms gouer te laat plaasvind nie? :rofl: Ek is dalk dom, maar ek verstaan regtig nie.

As jy die terugkeer van die Jode wil ondersteun (wat ek glo jy NIE wil doen nie), word die geld direk in Ebenezer se rekening ingeplaas. Ons gemeente of ek het niks daarmee te doen nie. As jy sal lees onder die "Sendeling" gedeelte op my webblad sal jy dit sien, maar hier is dit.....NET vir jou. Dit is nie 'n kerk se webblad nie, maar my eie.


Ebenezer Emergency Fund International
International Office
5a Poole Road
Ebenezer House
Bournemouth
BH2 5QJ.
United Kingdom.
Telephone : 44 (0) 1202 294455
Fax : 44 (0) 1202 295550
Email : info@ebenezer-ef.org (info@ebenezer-ef.org)
www.operation-exodus.org/Operation-Exodus/ (http://www.operation-exodus.org/Operation-Exodus/)

Ebenezer Emergency Fund International (Ebenezer Operation Exodus) Alida Schoultz
016 971 1766 tel/fax
Cell 083 206 2803
P O Box 61887
Vaalpark
South Africa
1948
http://www.oospoort.co.za/img/christianinvest_1774_5584617.gif

alidaeef@icon.co.za (alidaeef@icon.co.za)


Ek twyfel of jy hierdie dinge sal verstaan. Jy is nog besig met "melk" en nie vaste spys nie.:cry:

Henry
Jun 25th 2009, 02:34 PM
As jy die terugkeer van die Jode wil ondersteun (wat ek glo jy NIE wil doen nie), word die geld direk in Ebenezer se rekening ingeplaas. Ons gemeente of ek het niks daarmee te doen nie. As jy sal lees onder die "Sendeling" gedeelte op my webblad sal jy dit sien, maar hier is dit.....NET vir jou. Dit is nie 'n kerk se webblad nie, maar my eie.


Ebenezer Emergency Fund International
International Office
5a Poole Road
Ebenezer House
Bournemouth
BH2 5QJ.
United Kingdom.
Telephone : 44 (0) 1202 294455
Fax : 44 (0) 1202 295550
Email : info@ebenezer-ef.org (info@ebenezer-ef.org)
www.operation-exodus.org/Operation-Exodus/ (http://www.operation-exodus.org/Operation-Exodus/)

Ebenezer Emergency Fund International (Ebenezer Operation Exodus) Alida Schoultz
016 971 1766 tel/fax
Cell 083 206 2803
P O Box 61887
Vaalpark
South Africa
1948
http://www.oospoort.co.za/img/christianinvest_1774_5584617.gif

alidaeef@icon.co.za (alidaeef@icon.co.za)


Ek twyfel of jy hierdie dinge sal verstaan. Jy is nog besig met "melk" en nie vaste spys nie.:cry:

Ek is nog steeds omgekrap oor ek nie eerste aan die ide gedink het nie. :B

My vrae is nie beantwoord op daardie bladsy nie. :rofl: Ek weet van verkondig die evangelie en versorg die armes, maar hervestig die Jode terug Israel toe ??? :lol:

Die "valse profete" doen die eerste twee en die "ware profete" die derde een. Soos jy s ek is te dom om dit te verstaan, maar dit is 'n flippen goeie scheme. EK MOES EERSTE DAARAAN GEDINK HET!!! :B

Paul Pienaar
Jun 25th 2009, 04:45 PM
Rom 2:28 Want nie hy is n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;
Rom 2:29 maar hy is n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.


Hierdie sogenaamde Jode wat terugkeer na sogenaamde Israel (eintlik die Staat van Israel), is dit mos in die openbaar, dan nie? En hulle is mos fisies besny, reg?

Hoe strook hierdie besnyde Jode in die openbaar met wat Paulus skryf in Romeine hierbo? Glad nie.

Johnny
Jun 26th 2009, 05:36 AM
Paul & Henry,

Kan ek julle net reg verstaan. Julle glo nie in die terugkeer van die Jode na Israel...hulle beloofde land nie. Glo julle nie dat die Jode God se volk is nie.:hmm:

Paul Pienaar
Jun 26th 2009, 06:04 AM
Paul & Henry,

Kan ek julle net reg verstaan. Julle glo nie in die terugkeer van die Jode na Israel...hulle beloofde land nie. Glo julle nie dat die Jode God se volk is nie.:hmm:


Hallo Johnny,

Nee Johnny, ek GLO dit. Dit is dan so geskryf in die Bybel. Jou siening oor wat 'n Jood is en wat Israel is verskil egter met myne.

Hoe beantwoord jy egter Rom 2:28,29?

Johnny
Jun 26th 2009, 06:58 AM
In jou mening: Wie is Israel en wie is die Jode? Is hulle nie dieselfde nie?

Rom 2:1-29
Two things are presented here with respect to God; His judgment against evil the evil-doer shall not escape (the real difference of right and wrong would be maintained by judgment); and His mercy, patience, and long-suffering with regard to the evil-doer His goodness inviting him to repentance. He who continued in evil deceived himself by trying to forget the sure judgment of God and by despising His goodness. The consequences, both of a life opposed to God and to His truth on the one hand, and of the search after that which is pleasing to Him, and thereby for eternal life on the other, were sure tribulation and anguish in the one case, in the other glory and honour; and that without more respect to the Jews than to the Gentiles.
God judged things according to their true moral character, and according to the advantages which the guilty one had enjoyed. [9] Those who had sinned without law should perish without law, and those who had sinned under the law should be judged according to the law, in the day when God should judge the secrets of the heart according to the gospel which Paul preached. This character of the judgment is very important. It is not the government of the world by an earthly and outward judgment, as the Jew understood it, but that of the individual according to God's knowledge of the heart.
Also God would have realities. The Gentile who fulfilled the law was better than a Jew who broke it. If he called himself a Jew and acted ill (Rom_2:17), he only dishonoured God, and caused His name to be blasphemed among the Gentiles whilst boasting in his privileges. He then enlarges on the point that God requires moral reality, and that a Gentile who did that which the law demanded was better worth than a Jew who disobeyed it, and that the real Jew was he who had the law in his heart, being circumcised also in the spirit, and not he who had only outward circumcision. This was a condition which God could praise, and not man only.
Note #9
How strikingly this also brings out what so breaks everywhere through the doctrine of this epistle that everything is according to its reality before God, God being revealed through Christ and the cross. All must take its true character and result according to what He was. Note moreover that the terms suppose gospel knowledge "seek for glory, honour, and incorruptibility." These are known by Christianity.

Paul Pienaar
Jun 26th 2009, 11:37 AM
Hallo Johnny,

Ek het nou so 'n paar keer die stuk hierbo deurgelees, vinnig en stadig.

Ek moet bieg, ek verstaan nie wat die skrywer probeer se nie.

As jy uit die gedeelte die boodskap kan haal wat handel oor Rom 2:28,29 en dit in meer verstaanbare taal oorskryf, sodat ek kan verstaan wat dit se, sal ek daarop kan reageer.

Enige ander wat dit verstaan kan ook seker uithelp.

Henry
Jun 26th 2009, 12:48 PM
Hoekom moet die Jode teruggehelp word Israel toe?

Die Filadelfieer
Jun 26th 2009, 12:56 PM
Hoekom moet die Jode teruggehelp word Israel toe?

Ek gaan maak solank PopCorn. Wil nog iemand h ?

Henry
Jun 26th 2009, 03:39 PM
Ek gaan maak solank PopCorn. Wil nog iemand h ?

Wil jy nie ook weet nie? :D Ek dink nog steeds dis 'n briljante scheme. Dis my werk om ides te kry en nou kom ek hier op af.

Johnny
Jun 29th 2009, 07:39 AM
Wil jy nie ook weet nie? :D Ek dink nog steeds dis 'n briljante scheme. Dis my werk om ides te kry en nou kom ek hier op af.

Gaan bestudeer my plasing op die forum (wat gesluit is) oor die terugkeer van die Jode. Jy kan ook my webblad besoek en volg hierdie skakels.

http://www.oospoort.co.za/source/jode.html (http://www.oospoort.co.za/source/jode.html)

http://www.oospoort.co.za/source/israel.html (http://www.oospoort.co.za/source/israel.html)

Wanneer jy dit eendag bestudeer het EN dit verstaan :rofl:, laat my weet.;)

Paul Pienaar
Jun 29th 2009, 03:19 PM
Ek sien die skrywer/s van die bogenoemde skakels beweer dat hy/sy/hulle weet wanneer Jesus sal kom.

Het Jesus dan nie gese Hy weet elf nie wanneer nie?

Tonton
Jun 29th 2009, 03:59 PM
Ek sien die skrywer/s van die bogenoemde skakels beweer dat hy/sy/hulle weet wanneer Jesus sal kom.

Het Jesus dan nie gese Hy weet elf nie wanneer nie?
Jy is reg.

Markus 13:32 Maar van daardie dag en di uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

As iemand beweer hulle weet ook is dit onbybels... Tensy daar natuurlik ander Skrif is wat hierop die lig werp?

Anton

Roelof
Jun 30th 2009, 05:41 AM
Jy is reg.

Markus 13:32 Maar van daardie dag en di uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

As iemand beweer hulle weet ook is dit onbybels... Tensy daar natuurlik ander Skrif is wat hierop die lig werp?

Anton

As ons na die profesiee van Daniel kyk, wat reeds vervul is, asook die tekens van die eerste vier Seels, is dit duidelik dat die Wederkoms baie naby is.

Wanneer weet ek egter nie

Lanie
Jul 5th 2009, 07:13 PM
Ek gaan maak solank PopCorn. Wil nog iemand h ?

Hierso Ouboet. Kleinsus het gaan maak.... http://i464.photobucket.com/albums/rr1/Yolane/corn.gif

Ta-An
Jul 5th 2009, 08:01 PM
In jou mening: Wie is Israel en wie is die Jode? Is hulle nie dieselfde nie?

Rom 2:1-29
Two things are presented here with respect to God; His judgment against evil the evil-doer shall not escape (the real difference of right and wrong would be maintained by judgment); and His mercy, patience, and long-suffering with regard to the evil-doer His goodness inviting him to repentance. He who continued in evil deceived himself by trying to forget the sure judgment of God and by despising His goodness. The consequences, both of a life opposed to God and to His truth on the one hand, and of the search after that which is pleasing to Him, and thereby for eternal life on the other, were sure tribulation and anguish in the one case, in the other glory and honour; and that without more respect to the Jews than to the Gentiles.
God judged things according to their true moral character, and according to the advantages which the guilty one had enjoyed. [9] Those who had sinned without law should perish without law, and those who had sinned under the law should be judged according to the law, in the day when God should judge the secrets of the heart according to the gospel which Paul preached. This character of the judgment is very important. It is not the government of the world by an earthly and outward judgment, as the Jew understood it, but that of the individual according to God's knowledge of the heart.
Also God would have realities. The Gentile who fulfilled the law was better than a Jew who broke it. If he called himself a Jew and acted ill (Rom_2:17), he only dishonoured God, and caused His name to be blasphemed among the Gentiles whilst boasting in his privileges. He then enlarges on the point that God requires moral reality, and that a Gentile who did that which the law demanded was better worth than a Jew who disobeyed it, and that the real Jew was he who had the law in his heart, being circumcised also in the spirit, and not he who had only outward circumcision. This was a condition which God could praise, and not man only.
Note #9
How strikingly this also brings out what so breaks everywhere through the doctrine of this epistle that everything is according to its reality before God, God being revealed through Christ and the cross. All must take its true character and result according to what He was. Note moreover that the terms suppose gospel knowledge "seek for glory, honour, and incorruptibility." These are known by Christianity.

Johnny... wat s die in Boere Afrikaans?? :hmm:

Johnny
Jul 6th 2009, 05:53 AM
Vir my is Israel en die Jode een. Dit is hoe ek dit verstaan en begryp. Daar is egter mense op die forum....en in Suid Afrika wat dink dat die blanke afrikaners of boere volk die nuwe Israel is. Hulle haat die Jode met 'n passie. Veel mer hoef ek nie te verduidelik nie. Ek glo dat die Joodse volk die uitverkore volk van God is en dat die land Israel aan hulle behoort...en aan NIEMAND anders nie.

Paul Pienaar
Jul 6th 2009, 09:33 AM
Johnny,

Hierdie is nie 'n persoonlike aanval nie. Ek hoop jy sal kan sien dat
ek my skrywe aan jou goed bedoel.
Daar is iets wat ek dink jy oor kan gaan besin.

Die regering en leiers van die Staat van Israel, verteenwoordig wat
deur sommiges gesien word as die Israel waarna die Bybel verwys.
Hierdie regering en leiers, met die ondersteuning van die landsburgers wat
hulle verkies het, maak oorlog teenoor mense - die Palestyne.
In sommige gevalle uit selfverdediging, maar ander kere nie.
Hulle moor ander mense. In baie gevalle moor hulle onskuldiges.
Daar word na diesulkes verwys as collateral damage.

Nou, met wat ons weet van Christus en sy leringe, waar lees ons
dat Hy ons geleer het dat ons die lewe van 'n ander mag neem?
Nerens nie!
Hy het dit nooit aan enigiemand geleer nie. Daar is geen sprake
dat Hy enigsins geleer het dat ons in selfverdediging mag moor
of seer maak nie.

M.a.w., as iemand die Staat van Israel sien as die Israel van die Bybel,
en dan hierdie Staat ondersteun, ondersteun so 'n persoon indirek,
of selfs direk, die moor van mense. En dit is teen die lering van Christus.

Ek weet daar is baie opinies oor wie of wat Israel en die Jode is.
Gebruik gerus die gedagte dat Christus nooit geleer het dat ons
mag moor en 'n ander mag skade aandoen nie. Dit het my kop geswaai
oor wat ek vroeer as Israel en die Jode gesien het.


Paul

Ta-An
Jul 6th 2009, 10:45 AM
Ek maak 'n nuwe draad (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2124672#post2124672) oop, oor Israel en die Jode, want nou raak die draad lelik ontspoor en hou nie meer die OP in gedagte nie

Johnny
Jul 6th 2009, 11:20 AM
Ek maak 'n nuwe draad (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2124672#post2124672) oop, oor Israel en die Jode, want nou raak die draad lelik ontspoor en hou nie meer die OP in gedagte nie

Ta-An/Fila,

Ek moet my stelling terugtrek oor wat ek geplaas het: "Afrikaners en nuwe Israel". Dit is wel waar dat daar buite sulke mense en organisasies is, maar nie op die forum nie. Wat ek wel kan getuig is dat nie almal op die forum lief is vir die Joodse volk nie, maar dit glo ek is 'n gebrek aan kundigheid aangaande die Jode, Israel en hulle rol in die eindtyd. Dit wat God beplan vir hulle en hoe Hy hulle gaan herstel om nie meer die ongehoorsame volk te wees wat hulle is nie. Dat NIEMAND hulle sal kan uitwis nie.

CFJ
Jul 6th 2009, 12:07 PM
Ta-An/Fila,

Ek moet my stelling terugtrek oor wat ek geplaas het: "Afrikaners en nuwe Israel". Dit is wel waar dat daar buite sulke mense en organisasies is, maar nie op die forum nie. Wat ek wel kan getuig is dat nie almal op die forum lief is vir die Joodse volk nie, maar dit glo ek is 'n gebrek aan kundigheid aangaande die Jode, Israel en hulle rol in die eindtyd. Dit wat God beplan vir hulle en hoe Hy hulle gaan herstel om nie meer die ongehoorsame volk te wees wat hulle is nie. Dat NIEMAND hulle sal kan uitwis nie.

Johnny,

Ek dink daar is 'n groot verskil tussen Jode-haat en om Jode se posisie sonder Christus, as anders te beskou as enige ander volk of mens se posisie sonder Christus. Daar is verseker groepe wat Jode haat, groepe soos die Israelvisie is o.a. so groep, maar op hierdie forum is daar nie veronderstel, om Jode-haters te wees nie, ons sal dit ook nie toelaat nie.

Johnny
Jul 6th 2009, 01:00 PM
Johnny,

Ek dink daar is 'n groot verskil tussen Jode-haat en om Jode se posisie sonder Christus, as anders te beskou as enige ander volk of mens se posisie sonder Christus. Daar is verseker groepe wat Jode haat, groepe soos die Israelvisie is o.a. so groep, maar op hierdie forum is daar nie veronderstel, om Jode-haters te wees nie, ons sal dit ook nie toelaat nie.

Dankie CFJ. As daar sulkes is, wil ek hulle waarsku dat God met hulle sal afreken, soos hy met die nasies gaan doen aan die einde van tyd. Daar is skrif daarvoor, maar hulle kan maar bietjie "huiswerk" gaan doen.

CFJ
Jul 6th 2009, 01:41 PM
Johnny,

Ek dink waarvoor jy begrip sal moet h, is dat dit vreemd lyk om 'n verlore Chinees, anders te hanteer as 'n verlore Jood. Die vriende van Israel het seker bepaalde meriete, omdat dit oor sake gaan wat groter as die mens of die Jood self is, maar ek glo verseker daar is mense wat perspektief kan verloor. Miskien moet mens dit as verskillende bedieninge sien, want soos daar vriende van Israel is, is daar vriende van die vervolgde Kerk en nie almal het 'n hart vir die vervolgde Kerk in die 10/40 Venster nie.


The 10/40 Window is an area of the world extending from 10 degrees north to 40 degrees north of the equator, and includes countries in Africa, the Middle East and Asia. It is home to about 4.1 billion people i.e two-thirds of the world's population. 95% of the people living here are unevangelised.

Statistics show that about 8% of the missionary efforts and less than half of 1% of the budget of our churches go to reach the peoples in the 10/40 Window. There is a great need for the Good News in these lands. Sometimes referred to as The Resistance Belt, the 10/40 Window is also known as the Window of Opportunity.

Johnny
Jul 6th 2009, 01:52 PM
Johnny,

Ek dink waarvoor jy begrip sal moet h, is dat dit vreemd lyk om 'n verlore Chinees, anders te hanteer as 'n verlore Jood. Die vriende van Israel het seker bepaalde meriete, omdat dit oor sake gaan wat groter as die mens of die Jood self is, maar ek glo verseker daar is mense wat perspektief kan verloor. Miskien moet mens dit as verskillende bedieninge sien, want soos daar vriende van Israel is, is daar vriende van die vervolgde Kerk en nie almal het 'n hart vir die vervolgde Kerk in die 10/40 Venster nie.

Ek stem saam. Net om iets reg te stel. My "Avatar" wys die Dawid ster met vriende van Israel daaroo geskry. Ek behoort nie aan 'n "Vriende van Israel" beweging nie...ek bevestig net daardeur dat ek as persoon 'n vriend van Israel en die Joodse volk is.

Roelof
Jul 6th 2009, 02:04 PM
Johnny,

daar vriende van die vervolgde Kerk en nie almal het 'n hart vir die vervolgde Kerk in die 10/40 Venster nie.

The 10/40 Window is an area of the world extending from 10 degrees north to 40 degrees north of the equator, and includes countries in Africa, the Middle East and Asia. It is home to about 4.1 billion people i.e two-thirds of the world's population. 95% of the people living here are unevangelised.

CFJ

Uit 'n ander bron beskou:

Volgens wiki is die wereldbevolking tans 6.7 bijoen

Onbereikte nie-Christene is 1.847 biljoen in 10/40 venster

http://en.wikipedia.org/wiki/10/40_Window

Dis in lyn met die Gideons se webbladsy wat stel dat 2 biljoen wereldwyd nog nie die Evangelie gehoor het nie.

CFJ
Jul 6th 2009, 02:34 PM
Dankie vir die inligting Roelof. Ek dink dis een van daai dinge om mens op statistiek te verlaat, maar dat daar 'n buitengewone groot nood in die 10/40 venster is om die evangelie uit te dra, is gewis.

Ta-An
Jul 6th 2009, 05:51 PM
Ek stem saam. Net om iets reg te stel. My "Avatar" wys die Dawid ster met vriende van Israel daaroo geskry. Ek behoort nie aan 'n "Vriende van Israel" beweging nie...ek bevestig net daardeur dat ek as persoon 'n vriend van Israel en die Joodse volk is.Hieroor hou mense nie van die Jode nie, Ster = 6 lyne om ster te vorm, 6 driehoeke in ster en 6 punte in die ster,,,, 666, die nommer van die Anti-Chris, en Ja, die Jode is Anti-Christene,,,,,

MAAR hulle o is deur G_d self gesluier sodat jy en ek en elke een van die goyim wat moet inkom, in kan kom ;)

Gaan lees my draad oor die Jode ;)

Johnny
Jul 7th 2009, 06:36 AM
Hieroor hou mense nie van die Jode nie, Ster = 6 lyne om ster te vorm, 6 driehoeke in ster en 6 punte in die ster,,,, 666, die nommer van die Anti-Chris, en Ja, die Jode is Anti-Christene,,,,,

MAAR hulle o is deur G_d self gesluier sodat jy en ek en elke een van die goyim wat moet inkom, in kan kom ;)

Gaan lees my draad oor die Jode ;)

EK stem nie heeltemal saam met jou stelling nie. Ek sien nie die verband met 666 nie. In elk geval, enige iemand wat nie in Jesus glo of 'n valse leraar is, is 'n antichris. (Daar is BAIE in die kerke vandag)

(1Jn 2:18) Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
(2Jn 1:7) Want baie verleiers het in die wreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.

2Ti 4:3 want daar sal n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle n menigte leraars (valse, antichriste) sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

Paul Pienaar
Jul 7th 2009, 08:20 AM
Johnny,


M.a.w., diegenes wat die Joodse geloof het, is dan antichriste, korrek?

Ek is ook nie so seker dat ons kan aanvaar dat 'n valse leraar 'n antichris is nie. Ek dink daar is baie valse leraars, maar hulle is nie noodsaaklik antichriste nie. Ek verstaan 2Joh 1:7, soos jy aangehaal het, as ('n) definisie van die antichris.

Basies moet die meerderheid van leraars dan valse leraars wees, want daar is soveel verskillende menings, bekend as denominasies. Reg? Almal kan tog nie reg wees as hulle almal met mekaar verskil nie.

Johnny
Jul 7th 2009, 09:51 AM
Johnny,


M.a.w., diegenes wat die Joodse geloof het, is dan antichriste, korrek?

Ek is ook nie so seker dat ons kan aanvaar dat 'n valse leraar 'n antichris is nie. Ek dink daar is baie valse leraars, maar hulle is nie noodsaaklik antichriste nie. Ek verstaan 2Joh 1:7, soos jy aangehaal het, as ('n) definisie van die antichris.

Basies moet die meerderheid van leraars dan valse leraars wees, want daar is soveel verskillende menings, bekend as denominasies. Reg? Almal kan tog nie reg wees as hulle almal met mekaar verskil nie.

Weet jy dat daar baie Mesiaanse Jode is wat ook in die Nuwe Testament glo? As jy Ta-An se plasing lees sal jy sien dit is gemik NET op die Jode, terwyl ALMAL op hierdie aarde nie in Jesus glo voor ware bekering nie....insluitend ek en jy...as jy dus nou waarlik bekeer is, dan geld dit nie vir jou nie. Om gelowig te wees beteken nie jy glo in die God van die Bybel nie! Om net die Dawid ster ook sommer reg te stel. Dit kom nie van die pagan's af nie, die pagan's het dit by die Jode gesteel.

Baie mense, selfs sommige met wie ons saamstem oor sekere dinge, wil die Dawidster verduiwels. Die ster bestaan al van voor die tyd van Jesus.

Star of David - Is it Pagan? Is it the star of Rompha (Acts 7:43)?
THE SEAL OF DA'UD
(The two triangles, the doubling of the letter dalet in palaeo-Hebrew).
In ancient Hebrew, Israels' king's name was spelled: DALET-WAW-DALET (three letters).Because the Babylonian script (called "modern Hebrew", or Aramaic) is what is typically thought ofwhen people think of Hebrew letters, the original, ancient letters shapes are not widely known today.
The original shape of the Hebrew letter "dalet" is a simple triangle, and signified a "door" (as to a shepherd's tent).The name of a king was an important item, and was commonly used as a seal. The seal of the presidency of the United States serves to do the same today for the office of the president. A seal is the same as a "mark"; a sign indicating the owner's authority or sovereignty.
The seal of the United Nations (world government, new world Jesuit order) is the Earth encircled with the olive leaf laurel/wreath of Caesar. Emblems, animals or names may be seen in seals.
YHWH is the only true KING of Israel, however Israel requested a human king, to be like the nations.
The 2nd human king of Israel was a fellow with incredible zeal for the Name of YHWH, and opened up an extra-large can ofwhoop-you-in-the-head on a Dagon-worshipping Philistine (Palestinian) Nephili Pagan dog, named GOLYATH, slinging a stone into hisforehead for blaspheming the personal Name of the Most High -- then he removed his head, and allowed the birds of the air toeat his flesh. He did this with no armor; his only weapons were a stone, a sling -- and of course the Name of YHWH.
This fellow is known today as "DAVID", the son of Yishai ("Jesse" is the form it took in English).
Yesha Yahu (Isaiah) chapter 11 lets us know that the day will come when the wolf will dwell peacefully with the lamb,and dangerous animals will become eaters of straw, and a child will lead them. The Earth will be filled with theknowledge of YHWH as the waters cover the sea. 11:10 tells us "In that day" (a future time), there shall be a sign of the ROOT (offshoot) ofYishai, standing as a BANNER to the people -- this can refer to the Mashiach and His Testimony also, but could literally be a couple of other things. Then, at 11:12 we see that aBANNER is raised by the Mashiach for the nations, to GATHER the outcasts (diaspora, scattered, lost) of Israel (all 12 tribessewn into the nations, Amos 9:9). What is on this banner (like a flag)? Possibly the NAME of YHWH, or the SEAL OF DA'UD, dude, used on the flag of Israel today!
("da'ud" means "beloved" in Hebrew). It could have been pronounced "DUDE", since if we attempt to transliterate our word "dude"into Hebrew, it has to be spelled DALET-WAW-DALET to make it happen. "YHWH NISSI" means Yahuah is my banner.
Aside from being an identifying mark or sign of Israel, the seal of Da'ud basically represents the king's name (upon which the throne of Da'ud is to be reestablished). It was (and may be again) used as a signet, to prove authenticity of authority, or for security-sealing documents (bulla). It is synonymous to a "logo" or trademark as we understand it today. This symbol has also been called the "seal of Solomon", and may have been used to mark his property. Several decades ago, a discovery was made about 20 miles from Lima, Peru, in what appeared to be an ancient abandoned gold mine. Deep in the mine, 3 enormous cut stones weighing many tons each contained the seal of Da'ud at one end, cut into them with great skill. Some have postulated that this was one of the mines from which was extracted what is called the "gold of Ophir" in Scripture. YHWH uses fine gold as a metaphor for His most special treasure, His bride Israel.
The Mashiach (Yahushua ben YHWH) will be seated upon the throne of Da'ud as a King and Kohen, and the house of Da'ud will be reestablished (Luke 1:32, Acts 15:16). This "logo" will be used to draw Israel from among the nations like a magnet attracts iron.
It's my personal opinion that the "star (as it is referred to in modern times) of Da'ud" was adopted by Pagans, just as the serpent Nehushtan on the pole was, but the original articles remain undefiled. As with many things, it's the use that they are put to that really matters. Kabbala, Masonry, and other symbol-oriented sorceries borrow from all kinds of sources, and interpret the signs and omens of them in order to beguile the fertile minds of the unwary. So, while people may dredge-up their "proof" of the symbol being used by satanists or other Pagans in the past, It really doesn't mar the original item in the least. The same can be said of wholesome Hebrew words which were "adopted" by Pagans, like "el". Sure, the Pagans named one of their deities "EL", but the word existed as a pronoun before that. If people call on the "name" EL, that's bad; however if they simply use the word "el" as it is used in YHWH's Word, it's fine. If Pagans suddenly decided to adopt the 7th day as the day of rest to honor their false deity, that doesn't make our Sabbath profaned in the least. The original item remains pure -- Pagans cannot bend what YHWH has made straight. Hostility against Israel can take on many forms, so we should expect that one of the two most important recognizable symbols of Israel would be under attack. Scholars both within and without Israel admit that the seal of Da'ud is certainly NOT any sort of "religious" symbol in any way; it is merely the symbol that refers to the personal name of the king, and his secular throne.
The other recognizable symbol for Israel IS a religious one; the MENORAH. It represents the Torah, the light of which all Israel and the nations should walk in. The oil that burns in it represents the Name of YHWH, and the wise will call upon it and depart from all unrighteousness. YHWH guides the wise in paths of righteousness for His Name's sake.
ISRAEL is a nation of priests (kohanim), and we are to teach the nations the Torah of YHWH. That is the reason we havepreserved the Torah, and the reason we have been preserved until this day.
written by Lew White

Ta-An
Jul 7th 2009, 11:15 AM
Weet jy dat daar baie Mesiaanse Jode is wat ook in die Nuwe Testament glo? As jy Ta-An se plasing lees sal jy sien dit is gemik NET op die Jode, terwyl ALMAL op hierdie aarde nie in Jesus glo voor ware bekering nie....insluitend ek en jy...as jy dus nou waarlik bekeer is, dan geld dit nie vir jou nie. Om gelowig te wees beteken nie jy glo in die God van die Bybel nie! Om net die Dawid ster ook sommer reg te stel. Dit kom nie van die pagan's af nie, die pagan's het dit by die Jode gesteel.

Johnny, jou aanklag is dat Christene die Jode nie aanvaar nie, so my antwoord aan jou was direk oor die Jode, nie oor ander nie,

Johnny
Jul 7th 2009, 11:27 AM
Johnny, jou aanklag is dat Christene die Jode nie aanvaar nie, so my antwoord aan jou was direk oor die Jode, nie oor ander nie,

Die meerderheid "sogenaamde" christelike kerke het nie 'n saak met die Jode of Israel nie. As ons kyk na die wereld populasie soos volg:


World (http://www.theodora.com/wfbcurrent/world/world_people.html)


6,602,224,175

Dit is 6,6 BILJOEN. In Israel, en dan sluit dit almal wat daar bly in (nie net Jode), is 104 op die lys met

Israel (http://www.theodora.com/wfbcurrent/israel/israel_people.html)


6,426,679

6,4 MILJOEN inwoners.

Ek wonder.....is die meeste anti-christe buite Israel of binne Israel.

Surprise ....surprise.:pp

Ta-An
Jul 7th 2009, 12:17 PM
Ek wonder.....is die meeste anti-christe buite Israel of binne Israel.

Surprise ....surprise.:ppDit het niks te doen met anti-christene nie, jou saak is oor die Jode..... :D

Paul Pienaar
Jul 7th 2009, 12:17 PM
Hi Johnny,

Jy skryf,
"Weet jy dat daar baie Mesiaanse Jode is wat ook in die Nuwe Testament glo?"

Is dit nou iemand wat die Joodse geloof gehad het en toe Chtistus as verlosser aanvaar het?

M.a.w. 'n Christen?

Ta-An
Jul 7th 2009, 12:21 PM
Weet jy dat daar baie Mesiaanse Jode is wat ook in die Nuwe Testament glo?
'n Messiaanse Jood, is juis 'n Jood wat in die Messias vd NT glo :D

Johnny
Jul 7th 2009, 12:29 PM
'n Messiaanse Jood, is juis 'n Jood wat in die Messias vd NT glo :D

Paul. Ta-An het jou so pas mooi geantwoord. Dit is wat ek bedoel Ta-An. Hulle sien Jesus as hulle Messias.

Dalk gaan dit eerder oor anti-semiete in die gesprek.:hmm:

......en....wat nou van die "666".....huh?:lol:

Ta-An
Jul 7th 2009, 12:42 PM
Paul. Ta-An het jou so pas mooi geantwoord. Dit is wat ek bedoel Ta-An. Hulle sien Jesus as hulle Messias.

Dalk gaan dit eerder oor anti-semiete in die gesprek.:hmm:

......en....wat nou van die "666".....huh?:lol:Ek het jou ges Johnny.... :rolleyes: ..... dis wat die mense s, ek is nie die mense nie.... ek swem stroom-op :idea:

Paul Pienaar
Jul 7th 2009, 12:48 PM
Ok Julle,

As die Jood dan die Messias as sy verlosser aanvaar, is daardie persoon mos dan 'n christen, nie waar nie. Nie meer 'n Jood nie. Is die term Messiaanse Jood nie verwarrend nie?

Ok, nou wat is semiete? Is dit die afstammelinge van Sem wat nou hoofsaaklik in die Staat van Israel bly?

Ta-An
Jul 7th 2009, 12:52 PM
Ok Julle,

As die Jood dan die Messias as sy verlosser aanvaar, is daardie persoon mos dan 'n christen, nie waar nie. Nie meer 'n Jood nie. Is die term Messiaanse Jood nie verwarrend nie?
'n Messianic soos in Eng. is 'n Jood wat 'n Christen is.... die rede hoekom Jode, wanneer hulle Christus as Messias aanvaar, nie 'n Christen genoem wil wees nie, is oor die Rooms Katoliek konnotasie... die afbeelding van G_d.... die Jesus figuur aan die kruis,,,,,, want nogsteeds mag jy GEEN beeld maak om dit te aanbid nie.

Paul Pienaar
Jul 7th 2009, 12:56 PM
Ok, wel te kenne. Die naam is Boer, Mystic Messianic Boer.

Ta-An
Jul 7th 2009, 01:04 PM
Ok, wel te kenne. Die naam is Boer, Mystic Messianic Boer. Mattheus 7:20 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=40&CHAP=7&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=20) So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

Net soos jy wil ;)

Paul Pienaar
Jul 7th 2009, 01:16 PM
Ta-an,

Ek hoop nie jy lees my verkeerd nie.

My laaste skrywe was tong-in-die-kies bedoel.
As hulle rede is omdat hulle nie saam stem met die katolieke, in die
sin dat hulle beelde maak nie, hou ek nogal van die idee.

Tog is 'christen' 'n term wat ons ken vanuit die Woord.

Ta-An
Jul 7th 2009, 01:25 PM
Tog is 'christen' 'n term wat ons ken vanuit die Woord. Korrek, wat ek ook kan byvoeg, is dat dit wat Hitler gedoen het hy onder die vaandel van "Christen" gedoen het...

So nou word 'n Jood, wanneer hy Christus as Verlosser (Messias) aanneem, iemand wat 'n homself vereenselwig met mense wat 'n beeld aanbid, en met 'n moordenaar wat Jode doodgemaak het... :o Dit is die rede wat hulle voorhou,

Johnny
Jul 7th 2009, 01:27 PM
'n Mesiaanse Jood hou nog steeds die gebruike van die Jode. Hy onderhou nog steeds die feeste, bid nog by die klaagmuur, hou nog die Shabat. Dit is in hulle bloed al vir duisende jare. Hulle praat nog steeds die taal van die Bybel, Hebreeus, wat maar sedert 1948 weer hulle amtelike landstaal geword het. As jy in Israel was, sal jy baie meer verstaan oor hulle kultuur.

Hulle gaan nie nou eweskielik "braaivleis en pap" eet nie. Hulle is deur God uitverkies, en dit is wat hulle so anders en spesiaal maak, ongeag wat hulle nou doen of al vir duisende jare. Hulle bly God se volk.

Ta-An, moenie aanhaal wat die mense se nie. Dit stel net die Jode onnodig in 'n slegte lig. Hulle word genoeg gehaat in die wereld....en gaan nog 'n groter verdrukking binne as met Hitler....en gaan nog MEER gehaat word! Die Bybel leer dat ALLE nasies (en dit sluit "christinne" in) teen hulle gaan draai, insluitend Amerika, en dit is vinnig besig om te gebeur. Suid Afrika, ons eie land is alreeds teen hulle. :cry:

Philip dT
Jul 7th 2009, 03:25 PM
Die heksagram is wesenlik kabbalisties, en die rede waarom jy die heksagram in die Joodse tradisie sal terugvind is juis omdat die Kabbala eg Joods is (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39). Kabbala het sy oorsprong in die mondelinge tradisie van die Joodse "ingelyfdes." Die kabbalistiese tradisie kan terug herlei word reg vanaf die ontstaan van Babilon (Gen 10), wat sedert die begin van die Joodse tradisie parallel daarmee saamgeloop het en later daarmee verweef geraak het.

Sedert die koms van die Nuwe Testament, word God se kinders / volk gereken as diegene wat glo - 'n geestelike nageslag. Alle fisiese / etniese oorwegings vir kind /volk van God wees, is beindig in Christus.

Johnny
Jul 8th 2009, 08:13 AM
Die heksagram is wesenlik kabbalisties, en die rede waarom jy die heksagram in die Joodse tradisie sal terugvind is juis omdat die Kabbala eg Joods is (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39). Kabbala het sy oorsprong in die mondelinge tradisie van die Joodse "ingelyfdes." Die kabbalistiese tradisie kan terug herlei word reg vanaf die ontstaan van Babilon (Gen 10), wat sedert die begin van die Joodse tradisie parallel daarmee saamgeloop het en later daarmee verweef geraak het.

Sedert die koms van die Nuwe Testament, word God se kinders / volk gereken as diegene wat glo - 'n geestelike nageslag. Alle fisiese / etniese oorwegings vir kind /volk van God wees, is beindig in Christus.


'n Baie dieper betekenis van die Dawid ster is die volgende:
Hulle moes bloed aan die deurkosyne smeer.
In die Nuwe Testament is Jesus die Paaslam wat geslag is.
By no 1 as jy drie lyne sou trek vorm dit die eerste driehoek van die Dawid ster. Sien foto 1.
By no 2 vorm dit die tweede ster as jy die punt op die kruis verbind.

Dit wys die vol simboliek van die reddende genade van God en soos baie van hul simbole verstaan selfs die Jode nie die volle betekenis van hul vlag nie.

Onthou simboliek is soos n geslypte diamand dit het baie fassette!

Philip dT
Jul 8th 2009, 08:26 AM
Johnny


Onthou simboliek is soos ‘n geslypte diamand – dit het baie fassette!Dit is hoe die okkulte werk ja.

Die voorbeelde wat jy van Christus se kruisiging wys is juis om okkultiese waarde aan Christus se kruisiging te heg. Dit is wat die gnostici ook gedoen het. Dit kom van die Griekse "gnosis" wat "kennis" beteken. Dit veronderstel dat daar geheime / dieper / allegoriese / okkultiese (verborge) betekenis agter alles sit. Dit is 'n okkultiese voorveronderstelling. Ek stel voor jy kyk bietjie dieper in hierdie onderwerp in dat jy agter die kap van die byl kan kom:

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

Johnny
Jul 8th 2009, 08:51 AM
Johnny

Dit is hoe die okkulte werk ja.

Die voorbeelde wat jy van Christus se kruisiging wys is juis om okkultiese waarde aan Christus se kruisiging te heg. Dit is wat die gnostici ook gedoen het. Dit kom van die Griekse "gnosis" wat "kennis" beteken. Dit veronderstel dat daar geheime / dieper / allegoriese / okkultiese (verborge) betekenis agter alles sit. Dit is 'n okkultiese voorveronderstelling. Ek stel voor jy kyk bietjie dieper in hierdie onderwerp in dat jy agter die kap van die byl kan kom:

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

Sodra ek 'n "gap" kry sal ek dit doen, maar ek belowe niks.

Philip dT
Jul 8th 2009, 09:27 AM
OK, neem gerus jou tyd. Die ander een wat net so relevant is, is "Die vriende van Israel verskynsel (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=15)"

Roelof
Jul 9th 2009, 07:52 AM
Die Bybel leer dat ALLE nasies (en dit sluit "christinne" in) teen hulle gaan draai, insluitend Amerika, en dit is vinnig besig om te gebeur. Suid Afrika, ons eie land is alreeds teen hulle. :cry:

Johnny

Het jy dalk vir my teks asb?
Ek stem saam dat die VSA besig is om haar bande met Israel te verbreek
Kyk net na Obama se eise vir 'n Palestynse staat en verdeling van Jerusalem.

Die Filadelfieer
Jul 9th 2009, 08:34 AM
OK, neem gerus jou tyd. Die ander een wat net so relevant is, is "Die vriende van Israel verskynsel (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=15)"

Phillip,
Mens hoef nie met alles in jou artikel saam te stem om nog steeds te dink dat dit 'n uitstekende stukkie skryfwerk hierdie is nie.

Philip dT
Jul 9th 2009, 09:06 AM
Phillip,
Mens hoef nie met alles in jou artikel saam te stem om nog steeds te dink dat dit 'n uitstekende stukkie skryfwerk hierdie is nie.

Dankie. Julle is welkom om van my te verskil!

Johnny
Jul 9th 2009, 09:48 AM
Johnny

Het jy dalk vir my teks asb?
Ek stem saam dat die VSA besig is om haar bande met Israel te verbreek
Kyk net na Obama se eise vir 'n Palestynse staat en verdeling van Jerusalem.

Joe 3:10 Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat die swakke s: Ek is n held.
Joe 3:11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle. Laat u helde, HERE, daarheen aftrek!
Joe 3:12 Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jsafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom.

Johnny
Jul 9th 2009, 10:15 AM
Johnny

Dit is hoe die okkulte werk ja.

Die voorbeelde wat jy van Christus se kruisiging wys is juis om okkultiese waarde aan Christus se kruisiging te heg. Dit is wat die gnostici ook gedoen het. Dit kom van die Griekse "gnosis" wat "kennis" beteken. Dit veronderstel dat daar geheime / dieper / allegoriese / okkultiese (verborge) betekenis agter alles sit. Dit is 'n okkultiese voorveronderstelling. Ek stel voor jy kyk bietjie dieper in hierdie onderwerp in dat jy agter die kap van die byl kan kom:

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

Ek het sommer by jou inleiding in jou studiestuk vasgehaak. Dit verwys na die Rooms Katolieke Kerk. Het nie eers verder gelees nie. Hulle is die ouens wat die songod aanbid, voor beelde neerbuig, simbole aanbid....wat ryk en verryk geword het en aan niks gebrek het soos Openbaring weergee. Hulle dra purper en goud. Het vir jou 'n dvd oor "Die vrou op die dier", of kyk gerus Dave Hunt se dvd van "A women rides the Beast". Dit is die BABILON van Rome waarna jy verwys. Die byl is "skerper" as wat jy dink. Sal dvd's GRATIS vir jou stuur.

<LI class=g>Whore of Babylon - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon)

Historicist interpreters commonly used the phrase "Whore of Babylon" to refer to the Roman Catholic Church. The Catholic Church denies the claim that it is ...
en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon - Cached (http://209.85.229.132/search?q=cache:jibXYHoQSXgJ:en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon+roman+catholic+church+is+babylon&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=za) - Similar (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=related:en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon)
<LI class=g style="MARGIN-LEFT: 3em">Chaldean Catholic Church - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Catholic_Church)

The Chaldean Catholic Church or the Chaldean Church of Babylon (Arabic: .... in the centuries simply to imitate the Roman rite, and for pastoral reasons. ...
en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Catholic_Church - Cached (http://209.85.229.132/search?q=cache:K1547bzBz8MJ:en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Catholic_Church+roman+catholic+church+is+ babylon&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=za) - Similar (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=related:en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Catholic_Church)
<LI class=g>The Whore of Babylon (http://www.remnantofgod.org/whoreofbabylon.htm)

Eagles are used as symbols all over the Roman Catholic church. ..... When Babylon captures church she breaks down all the great pillars supporting ...
www.remnantofgod.org/whoreofbabylon.htm - Cached (http://209.85.229.132/search?q=cache:-JuFcBWTbBQJ:www.remnantofgod.org/whoreofbabylon.htm+roman+catholic+church+is+babylo n&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=za) - Similar (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=related:www.remnantofgod.org/whoreofbabylon.htm)
<LI class=g>The Whore of Babylon (http://www.catholic.com/library/Whore_of_Babylon.asp)

In another tract, Hunting the Whore of Babylon, we looked at nine arguments given .... (EC) and a revived Roman empire with the Catholic Church at its head. .... No other church gets accused of being the Whoreonly the Catholic Church. ...
www.catholic.com/library/Whore_of_Babylon.asp - Cached (http://209.85.229.132/search?q=cache:Drmkmt6zxZwJ:www.catholic.com/library/Whore_of_Babylon.asp+roman+catholic+church+is+baby lon&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=za) - Similar (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=related:www.catholic.com/library/Whore_of_Babylon.asp)

Philip dT
Jul 9th 2009, 10:39 AM
Johnny, ek dink tog jy moet bietjie verder lees, dan sal jy ook die wortels van die Roomse tradisie beter verstaan. Ek dink die Roomse kerk vorm deel van die prentjie, maar Babilon strek veel dieper as dit.