PDA

View Full Version : HoogliedPhil Fourie
Apr 17th 2008, 07:56 AM
Hallo daar al my kuber maters.

Ek gaan binnekort 'n studie hier begin doen oor Hooglied. Ek wil saam met julle deur die boek werk en ek glo, nee ek weet, daar is wonderlike dinge wat vir ons te leer is in hierdie (soms blosende) boek;)

Groete
Phil

Die Filadelfieer
Apr 17th 2008, 08:16 AM
Ek kan nie vir jou begin vertel hoe ek na hierdie studie uitsien nie.....net solank jy NIKS uitlos nie. ;)

Roelof
Apr 17th 2008, 09:36 AM
Klink opwindend.

Phil Fourie
Apr 17th 2008, 10:04 AM
Ek moet se ek dink ek was effe braaf om hierdie studie hier aan te pak, maar ek sien regtig baie uit daarna, ek wil sommer probeer vanaand al beginne ;)

Ta-An
Apr 18th 2008, 09:40 PM
Ek wil net sÍ: Die Here kan wonderlike dinge laat gebeur met die boek :)... varal as mens dit as bid handleiding gebruik :)

Phil Fourie
May 5th 2008, 10:06 AM
Goed, kom ons begin

Ek wil vra dat as iemand 'n probleem het met die benadering wat ek tot die boek volg, dat hulle dit sommer hier sal noem en dan bespreek ons dit so ;)

Ek volg die benadering om Die hooglied van Salomo te gebruik as vergelyking vir die Bruidegom (Jesus) en die bruid (Sy liggaam/kerk)

Ek gaan dit stadig vat, ek begin vandag met Hooglied 1:1-4

As ons hierdie woorde van betrekking maak op ons verhouding met Christus, dan is dit wonderlik hoe dit vergelykend is van Sy kosbare liefde vir ons asook Sy wonderlike Naam.

Vers 3 se: "...,u naam is soos salf wat uitgegiet is..." Wat 'n wonderlike beskrywing van hoe lieflik die Naam van die Here Jesus is, dit is soos salf wat vir ons uitgegiet is, net soos Hy vir ons op Golgota Sy bloed uitgegiet het, dit word oor ons uitgegooi, sodat ons ons kan verheerlik daarin, sodat dit oor ons kan loop en ons daardeur gesalf kan word, gesalf as kinders van die Allerhoogste. Ons word gesalf tot koninklikheid deur die wonderlike Naam bo alle ander name, die naam van die Here Jesus Christus, ons word gesalf tot kinders van God (Joh 1:12) ons word hierdeur vrygemaak (Open 12:11).

Vers 4 se die koning het my in sy binnekamers gebring, hoe wonderlik nie ook hoe Jesus ons in die huis van God inbring nie (Joh 14), hoe Hy ons aan die tafel van die Koning laat sit om te eet, hoe daar vir ons 'n feesmaal voorberei word (Ps 23).

Vers 4 gaan verder om te se ons wil ons in die liefde van Christus verheug, ons wil Sy liefde prys meer as wyn, JA, ons wil Hom eer vir dit wat Hy vir ons kom doen het meer as enige aardse ding, meer as die lekkerste wat die aarde ons kan bied, ja, Hy is soveel meer verhewe as dit wat vir ons hier waardevol is.

God het jou duur kom koop deur die bloed van die Bruidegom, gaan na Hom vandag met vrymoedigheid, besing Sy wonderbare Naam en verheug jou oor Sy liefde wat oor jou uitgestort is, net soos wat die bruid die bruidegom besing in Hooglied.

Groete
Phil

protea
May 20th 2008, 03:48 PM
Phil , ons wag al vir die volgende 'episode'.....

Phil Fourie
May 20th 2008, 05:32 PM
Ja, ek ook :lol:

Ek gaan probeer vanaand later daarby uitkom, laat weet solank wat jy dink van die eerste deel ;)

protea
May 21st 2008, 05:35 AM
Ons kan nie wag om by hoofstuk 6 uit te kom nie....;)

LienQ
May 21st 2008, 01:15 PM
Wil ook net sÍ ek is saam met julle in Hooglied!

Roelof
May 27th 2008, 06:29 AM
Phil

Hooglied is 'n pragtige boek.

Phil Fourie
Jul 7th 2008, 09:31 AM
Verskoon tog dat ek so sloer met hierdie :blush:

Goed, kom ons kyk hier verder na die eerste hoofstuk:


Ek is bruin gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo.
Moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie: die seuns van my moeder was toornig op my; hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde; my eie wingerd het ek nie opgepas nie.
Vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wei, waar laat u smiddags die vee lÍ en rus? Want waarom sou ek wees soos een wat haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle?
Hooglied 1:5-7
Hierdie dui vir my baie op die verhouding van die bruid (die Kerk) met die Bruidegom (Christus), hoe die bruid (ons) nie werklik enige aanspraak het op dit wat haar gegee is nie, dat die bruid eintlik verlee staan teenoor die guns van die Bruidegom (Christus), hoe ons nie deel het aan die verbondsvolk van God nie, maar ingelyf is in die familie, ja, die verbondsvolk mag moontlik ongelukkig wees hieroor en mag moontlik voel die bruid het geen aanspraak op die huis van die Koning nie, maar die Bruidegom stel die bruid gerus soos hier in Hooglied 1 vers 8


As u dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue, gaan dan uit op die spore van die skape en laat u bokkies wei by die hutte van die herders.
Hooglied 1:8

Laat ons dan nie nou as bruid gaan en vir die verbondsvolk se ons is beter as julle en ons het niks aan julle nie, want dit bly tog immers steeds die volk van God en die Bruidegom se tog immers vir die bruid "laat u bokkies wei by die hutte van die herders" ook leer die Bruidegom ons hier in vers 8 dat dit noodsaaklik is dat jy gaan sit by die herders, dit is diegene wat die Here daar gestel het om ons te leer in die Woord, of dit jou dominee of pastoor is, die oudstes van die gemeente, dat hulle die ware leer moet bewaar en jou goeie Woord onderrig moet gee.

Kyk na die woord wat gebruik word in vers 7 vir die Bruidegom "my sielsbeminde", is dit hoe ons ook in ons verhouding met die Bruidegom staan, eer ons hom ook elke oomblik van elke dag as ons sielsbeminde?

Hoor hoe beskryf die King James Version hierdie gedeelte:


Tell me, O thou whom my soul loveth

DIE EEN WAT MY SIEL LIEFHET. WONDERLIK


Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk ek u, my vriendin!
Lieflik is u wange tussen die kettinkies, u hals in die snoere.
Ons sal vir u goue kettinkies maak met silwerknoppe.
So lank as die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur gegee.
My beminde is vir my 'n bossie mirre wat tussen my borste rus.
My beminde is vir my 'n tros henna-blomme in die wingerde van …ngedi.
Hoe mooi is u tog, my vriendin! Hoe mooi is u tog, u oŽ is soos duiwe!
Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik; ook is ons bed in die groenigheid.
Hooglied 1:9-16
In verse 9 tot 16 lyk dit vir my of die Bruidegom vir die bruid beskryf hoe kosbaar sy vir Hom is en hoe lief Hy haar het, dat Hy vir haar die mooiste gee, net die beste, want net die beste is goed genoeg vir Sy bruid, ja, Hy het gekom sodat ons die ewige lewe kan he en vir altyd en ewig in verheerlikte vorm by Hom kan wees.

Let op vers 12, die vers het nogals vir my baie diep betekenis.So lank as die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur gegee.

Daar is vir my 'n ander kant ook, as die bruid nie by die tafel van die Bruidegom is nie, dra sy nie geur nie, solank jy saam met die Bruidegom aan tafel is, sal jy geur dra, vergelyk dit met Johannes 15 wat praat van die Wingerdstok en die lote.

Dan kom ons aan die einde van die hoofstuk met vers 17


Die balke van ons huise is seders, ons paneelwerk sipresse.
Hooglied 1:17

Die huis wat Christus vir ons gaan voorberei het is 'n ewige tuiste, gemaak soos die skrywer hier se van seders en sipresse, waardevolle en duursame hout, wat beskrywend is van ons ewige tuiste saam met die Bruidegom, waardevol en duursaam, gebou om vir ewig te staan.


In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesÍ het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
Johannes 14:2-3

Laat ons ook getuig saam met die Hooglied skrywer dat die Bruidegom ons sielsbeminde is, die Een waarop ons met ons alles wag, die Een wat vir ons 'n wonderlike tuiste gaan voorberei het en laat die wat nie die Bruidegom ken nie besef wat dit is wat hulle kortkom uit hierdie gedeelte in Hooglied 1.

Groete
Phil