PDA

View Full Version : Bid asb vir NG Wilgespruit gemeenteMrT
Sep 1st 2008, 09:46 PM
Hallo almal

Ons gemeente het die laaste drie maande deur diep waters gegaan. (Dis hoekom ek ook so min hier was) Soveel so dat die ring moes ingryp en 'n ringsondersoek is gedoen. Die kerkraad het ongelukkig in die slag gebly en het ons gemeente oornag van 'n borrelende bruisende gemeente in 'n duiwels geteisterde nagmerrie verander.

Ons hou Sondag 06 September 08 gemeente vergadering waartydens 'n nuwe kerkraad verkies gaan word en ons as't ware van nuuts af gaan begin.

Ek versoek graag dat julle vir ons gemeente sal intree in gebed en veral sal bid dat God die gemeente sal lei en die nodige insig en wysheid sal verskaf sodat die regte mense geidentifiseer sal word om op die nuwe kerkraad te dien.

Bid ook asb dat die Here die mense wat benoem word sal lei, laat hulle die regte besluit sal neem, (Jy word benoem, verkies en bevestig op dieselfde vergadering, so daar is min tyd vir oorweging en bevestiging) en dat ons nuut verkose kerkraad altyd die HERE eerste sal stel en dat daar geen meer verskuilde agendas sal wees nie.

Bid ook vir ons gemeentelede, die fokus in ons gemeente het verskuif vanaf God, na mense en mense se opinies, bid asb dat ons weer op GOD sal fokus en dat dit wat in die proses afgebreek was vinnig sal herstel, dat ons sal fokus daarop om nou vergewingsgesind te wees en dat alles wat ons in die gemeente aanpak tot glorie en verheerliking van die HERE sal geskied.

Jesus Groete

Nardus Tredoux

CFJ
Sep 2nd 2008, 08:21 AM
Hi Nardus,

My gebede is met julle. Daar is egter iets wat baie logies is, sou mens dit vanuit die Woord benader. As kerkraadslede gekies word volgens die maatstaaf wat die Skrif voorhou, behoort die veldslag gewen te wees. Dit is ongelukkig 'n feit dat vakatures meesal net gevul word om 'n vol kerkraadsbank daar te stel. Stel voor dat net ouderlinge en diakens wat 'n getuienis van hul ontmoeting met Jesus het, gekies kan word. Al is daar dan net 4 wat gekies word, is dit 4 wat 'n verskil kan maak!

MrT
Sep 15th 2008, 07:43 PM
Hallo Julle

Ek gee graag terugvoering oor die ons kerkraadsverkiesing. Die gemeente vergadering het sonder enige voorvalle afgeloop, maar dit was 'n geweldige lang proses. Daar was sowat 50-70 nominasies waarvan 44 in totaal bereidwillig was om verkies te word. Daar is toe gestem, eers is 6 ouderlinge aangewys en toe 6 diakens.

Ek is genomineer as ouderling maar het ontrek nadat ek ook as diaken genomineer word. Ek is toe ook verkies as diaken en ons is onmiddelik voorgestel en bevestig.

Die gemeente se ondersteuning is uitstekend. Dit is duidelik dat almal die ongelukkige gebeure agter die rug wil kry en vorentoe wil gaan. Ek kry die volgende skrif so paar dae voor die vergadering:

"Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is” (Fil 3:13).

Wonderlik!

Die Kerkraad het toe Woensdagaand die eerste maal vergader. Die opwinding en afwagting van elke lid was tasbaar. Ek voel regtig dat die Here die regte mense laat verkies het en vertrou dat hy ons sal bystaan om die fokus van ons gemeente terug te plaas waar dit hoort. Op God!

Ek wil ook net dankie se vir almal se gebede, dit word opreg waardeer.

Groete In Jesus Christus

Nardus Tredoux

Ta-An
Sep 15th 2008, 07:51 PM
Nardus, Is Wilgespruit gemeente in Wilro Park??

MrT
Sep 15th 2008, 07:53 PM
Yep, die einste!

Ta-An
Sep 15th 2008, 07:56 PM
So 'n paar jaar terug het ek nogals gedink daar was 'kos' daar. :hmm:
Wat het gebeur??

MrT
Sep 15th 2008, 08:03 PM
So 'n paar jaar terug het ek nogals gedink daar was 'kos' daar. :hmm:
Wat het gebeur??

Eish, is 'n lang en sad storie, maar in 'n neutedop; mense en opinies het belangriker geword as die Wil van God. :cry: