PDA

View Full Version : Evangelies gefokusPhil Fourie
Sep 11th 2008, 12:32 PM
Ek plaas hierdie in Vrae en Menings oor die Bybel aangesien ek nie hier 'n moddergooiery wil he nie, maar werklik wil he dat ons stilstaan en dievolgende vanuit die Woord bespreek.

Is die kerk waar jy jouself tans in bevind se fokus evangelies van aard?

Ek gaan 'n baie sterk standpunt hier inneem en se dat as jy vandag in 'n kerk sit waar die sentrale fokus nie daarop is om mense by die kruis van Christus uit te bring nie, dan sit jy in 'n wesenlike siek kerk.

Ek praat die ander dag met iemand en ek vra: "Wanneer laas was daar in een van julle dienste 'n oproep gedoen tot bekering?" Die antwoord was dat die gemeente spesiale dienste reel so nou en dan waar mense hulle harte kan oorgee. Ek meen, kan ons nie die probleem hiermee sien nie? Het ons so gemaklik beginne raak om kerk kerk te speel dat ons net nie meer 'n passie het vir ander se siele nie?

Is jou gemeente nog evangelies gefokus? Moet 'n gemeente nog evangelies gefokus wees, of moet ons eerder groot sale bou, groot klankstelsels insit en basaars hou?

Ek weet nie of dit is wat Jesus se idee was met Sy kerk hier op aarde nie.

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Matteus 28:19

Praat asseblief saam met my hieroor, ek is werklik bekommerd.

Groete
Phil

protea
Sep 11th 2008, 12:53 PM
Phil , die vraag wat hierby aansluit, is : As my kerk se situasie nie is wat die Bybel aan ons voorhou nie, moet ek ry of moet ek bly om n verskil juis IN my huidige gemeente te maak ? Hieroor wroeg ek al baie lank.

Gene
Sep 11th 2008, 12:58 PM
Phil

AMEN!!! Wat is die hoofdoel van die kerk van Christus op aarde? Waarom red die Here ons siele en dan los Hy ons in hierdie gebroke wereld vol versoekinge, sonde en swaarkry? Waarom neem Hy ons nie dadelik hemel toe sodra ons sonde vergewe is en ons siele gered is nie? Skep Hy dan behae in ons stryd op aarde? Die antwoord is tog voor die hand liggend. Die Kerk bestaan op die aarde, omdat Hy ons hier nodig het. Evangelisasie is die hooftaak van die kerk! Natuurlik moet ons mekaar ook bemoedig en bystaan terwyl ons hier is, maar dis nie die hoofrede waarom die kerk bestaan nie. Evangelisasie was die opdrag waarmee Jesus sy volgelinge agtergelaat het toe Hy die wereld verlaat het. Hoe kan 'n kerk dan werklik kerk wees as hy nie evangelies gefokus is nie? Lees maar Paulus se sendbriewe (en die van die ander apostels) Dis almal geskryf aan christelike gemeentes, maar tog is die evangelie altyd vooropgestel. (1 Kor 2:2 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=46&CHAP=2&SEARCH=jesus king lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=2) want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.)

Die probleem is dat kerke ontaard het in christelike klubs, waar lidmate mekaar lekker warm broei, waar luukshede soos klankstelsels, videoprojektors, sagte kussings en lugreeling belangriker geword het as die evangelie. En in die proses gaan miljoene siele met kerk en al verlore! Dit klink hard, maar ek kan myself nie sterk genoeg uitdruk hieroor nie. 'n Kerk wat nie evangelis gefokus is ne, is nie 'n ware kerk nie.

'n Tydjie terug het ek en my skoonpa na 'n video gekyk van 'n afgtrede EG leraar wat die stelling gemaak het dat die probleem in ons kerke begin by die feit dat daar nie meer bekering gepreek word nie. Twee dae later het die dominee my skoonouers besoek en ek was toevallig teenwoordig. My skoonpa het hom van die video vertel en gevra waarom daar nie meer bekering in die kerk gepreek word nie. Die antwoord was eenvoudig : "'n Mens kan tog nie bekering preek vir mense wat reeds bekeer is nie?" En dis net daar waar hy die pot totaal en al mis sit. Die persepsie dat die kerke vol geredde mense sit, is die satan se grootste wapen vandag. En so slaap die "christendom" rustig voort, terwyl die satan in sy mou lag....

Gene
Sep 11th 2008, 01:09 PM
Phil , die vraag wat hierby aansluit, is : As my kerk se situasie nie is wat die Bybel aan ons voorhou nie, moet ek ry of moet ek bly om n verskil juis IN my huidige gemeente te maak ? Hieroor wroeg ek al baie lank.

Protea

Ek weet almal op hierdie forum stem nie met my saam hieroor nie, maar ek glo dat as jy 'n roeping het, bly daar! Die kerke wat op 'n dwaalspoor is, het mense wat die waarheid ken en bereid is om op te staan daarvoor, nodig. Onthou dat die kerk vol lidmate sit wat nog nooit die waarheid gesnap het nie, en wat nie bewus is van die misleiding en die gevaar nie. En mense soos jy en ek kan 'n verskil maak.

Ek het die afgelope jare in my kerk gebly, nieteenstaande die feit dat ek lankal reeds bewus is van die probleem in die kerk, juis om dieselfde rede. Ek het van tyd tot tyd preekgeleenthede gekry in die kerk, en glo vas dat die Here my daar gehou het om 'n verskil te probeer maak, al was dit dalk net in die lewe van een enkele persoon. Maar skielik het daardie deur vir my toegegaan en dis duidelik dat die Here nou van my vra om verder te gaan. Ek is tans in die proses om die kerk te verlaat.

Hoor jy wat ek se? Solank as wat jy 'n roeping daar het en 'n verskil kan maak, se ek, bly daar en maak 'n verskil. Maar as jy meer nie so 'n roeping of geleentheid het nie, het jy niks daar verloor nie, Skud die stof so gou moontlik van jou voete af....

Lanie
Sep 11th 2008, 01:42 PM
Julle weet, ek neem nou die dag troufoto's en sit toevallig oorkant die tafel van ons nuwe dominee en sy vrou. Hy s toe hy hoor ons verhuis. Die gesprek loop so bietjie verder en ons praat oor kerke daar en ekke s ek weet nie, ons sal maar bietjie rondkuier en soek tot ons die regte kerk kry. En wat s mevrou dominee vir my.... gaan na die kerk (menende NG) die naaste aan ons, daar is nie 'n regte kerk nie. Al die kerke is die regte kerk. Ek was so verbaas ek het openlik my kop geskud en vir haar reguit ges - Nee, ek dink nie so nie....

CFJ
Sep 11th 2008, 01:42 PM
Protea

Ek weet almal op hierdie forum stem nie met my saam hieroor nie, maar ek glo dat as jy 'n roeping het, bly daar! Die kerke wat op 'n dwaalspoor is, het mense wat die waarheid ken en bereid is om op te staan daarvoor, nodig. Onthou dat die kerk vol lidmate sit wat nog nooit die waarheid gesnap het nie, en wat nie bewus is van die misleiding en die gevaar nie. En mense soos jy en ek kan 'n verskil maak.

Ek het die afgelope jare in my kerk gebly, nieteenstaande die feit dat ek lankal reeds bewus is van die probleem in die kerk, juis om dieselfde rede. Ek het van tyd tot tyd preekgeleenthede gekry in die kerk, en glo vas dat die Here my daar gehou het om 'n verskil te probeer maak, al was dit dalk net in die lewe van een enkele persoon. Maar skielik het daardie deur vir my toegegaan en dis duidelik dat die Here nou van my vra om verder te gaan. Ek is tans in die proses om die kerk te verlaat.

Hoor jy wat ek se? Solank as wat jy 'n roeping daar het en 'n verskil kan maak, se ek, bly daar en maak 'n verskil. Maar as jy meer nie so 'n roeping of geleentheid het nie, het jy niks daar verloor nie, Skud die stof so gou moontlik van jou voete af....

Eugene,

Alhoewel ekself nie in 'n denominasie is nie, is dit wat jy hier s die kruks van die saak. Mens kan nie sommer net uit 'n Kerk beweeg, sonder die roeping om 'n verskil te maak nie. As mens die waarheid reg sny, sal die tekens waarop mens sinvol kan reageer, noodwendig volg...

Phil Fourie
Sep 11th 2008, 01:57 PM
Hier is die omvang van my teleurgesteldheid in baie kerke.

Die engele het begeer om hierdie taak te kan verrig, God het ons nie nodig nie, Hy kon self die evangelie aan die wereld bring, maar God gebruik ons, nietige mense, omdat ons Sy kinders is, omdat Hy ons liefhet en 'n verhouding met ons wil he, 'n pad ment ons wil stap. Wat doen ons, ons bere so maklik die evangelie net weer onder die kerkbank.

Mense ek is jammer as dit wat ek nou hier pos hard is, maar ek is opreg as ek se, ons moet ophou kerk kerk speel en seker maak ons is deel van die kerk wat op die Rots gebou is, want daardie kerk bou op die fondament wat Jesus is en ons bouwerk sal soos 1 Kor 3 se deur vuur getoets word.

Wee my as ek al die tyd met stokkies gebou het.

Die kerk moet weer besef hoe onsettend bevoorreg sy is om hierdie taak te kry van God af, laat ons waak dat ons nie God teleurstel nie.

Lanie
Sep 11th 2008, 03:00 PM
Phil , die vraag wat hierby aansluit, is : As my kerk se situasie nie is wat die Bybel aan ons voorhou nie, moet ek ry of moet ek bly om n verskil juis IN my huidige gemeente te maak ? Hieroor wroeg ek al baie lank.

Protea, hierdie wroeging van jou is die rede hoekom ek nog nie die NG Kerk vaarwel kon roep nie. Jy het op 'n ander draad vir my presies dieselfde ges.

Die ding wat ek vandag besef het is dat ek myself moet gaan vra wat was God se bedoeling met die kerk. Evangelisasie - ek weet. Maar wat is die rede dat k moet kerk toe gaan. Hoe moet die kerk my bedien? Wat moet ek daaruit kry? Ja, miskien wil die Here my gebruik waar ek nou is, maar watse verskil kan ek maak aan 'n groot organisasie soos die NG Kerk se standpunte wat nie in lyn is met God se Woord nie.

Ook moet die suiwer woordverkondiging en leiding wat ek van die leraar en my gemeente kry my help om geestelik te groei. Ons moet werk maak van ons eie geestelik groei. Dis 'n opdrag. Anders bly ons soos babas in die geloof waarvan Paulus in 1 Kor 3 vertel. Ek weet hier is baie ek's en my's in hierdie post maar voor ek iemand anders kan bedien op 'n geestelike vlak of 'n verskil kan maak in 'n kerkopset moet my eie geestelike lewe ook eers van werklike groei kan getuig.

Willem
Sep 11th 2008, 08:54 PM
Hi Phil, Lanie,

ek dink juis terug aan oggend toe die ? ring afgevaardigde met ons gepraat het oor die gay kwessie en die feit dat ek geweet het dit is nie bybels nie, maar nie genoeg kennis gehad het om te kon "tug" / teregwys / se : "daar staan geskrywe " nie.

As ek gelukkig genoeg word dat ek duidelike leiding kry om te gee-pad sal ek, want ek dien nou iemand anders as die kerk:pp, maar tot dan sal ek waar ek kan vrae vra en getuig en leer en help.

Ek kon ook paar manne na die' jaar se kamp op Greytown met Angus vat en daaroor getuig in gemeente en as dit vir een van ons of die mense vir wie ons getuig het 'n ontmoeting of herlewing van ons verhouding met God beteken het was dit mos al genoeg rede dat Hy my daar wou he.

Lanie, miskien was jou kopskud vir mev ds die ding wat iemand anders moes raaksien om hulle ann die dink te kry? Ek weet nie hoe Hy werk of wat ek moet doen nie, maar ek weet dat die bybel se Hy sal nie 'n gebuigde riet? breek nie, so miskien sal ons almal eendag lekker lag oor die wonders van die werk wat Hy in menseharte gedoen het waar ons gedink het alles is hopeloos.

Miskien is dit wat my broer by werk vanoggend met my gedeel het wat nodig is; dat ons profeteer " se wat die woord se en mekaar so in die gemeente onderrig?"
1Co 14:18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal;
1Co 14:19 maar in die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrig, as tien duisend woorde in n taal.

Die' het my veral gevang...
1Co 14:24 Maar as almal profeteer en daar n ongelowige of n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel;
1Co 14:25 en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is.
1Co 14:26 Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle n psalm of n lering of n taal of n openbaring of n uitlegginglaat alles tot stigting geskied.

Vir die wat soos ek OK nie die stiging woord verstaan het nie, dis soos opbou (daai ingilse edify wat hulle altyd oor praat wat ek nie geweet het wat die klomp nou se nie:blush:)

Phil Fourie
Sep 12th 2008, 06:39 AM
Lanie

Verskoon tog, ek gaan reguit praat soos jy altyd verwag ek moet doen ;)

Ek tel op in jou plasings dat jy self nog baie geestelike groei moet deurgaan, jy en jou man saam.

Vra die Here of jy daardie geestelike groeie en Woordvoeding gaan kry waar jy tans is, want as jy self nog baie moet leer, dan kan jy nie onder die konstante geklank van dwaalleer staan nie. As jy geroep is om 'n verskil te maak, sal jy dit weet, moet net nie toelaat dat jy aan geestelike hongersnood lei oordat jy bang is om buite jou gemaksone te gaan nie. En hier bedoel ek dit nie lelik nie, ek het ook lank vasgeklou aan 'n kerk waar dinge jare nie meer reg was nie oordat ek gemaklik was daar, maar God het my gemaksone kom skud en my elders gevat.

Bly getrou aan hom en neem verantwoordelikheid vir jou geestelike voeding ;)

Ek hoop dit kon help.

Groete
Phil

Gene
Sep 12th 2008, 06:51 AM
Protea, hierdie wroeging van jou is die rede hoekom ek nog nie die NG Kerk vaarwel kon roep nie. Jy het op 'n ander draad vir my presies dieselfde ges.

Die ding wat ek vandag besef het is dat ek myself moet gaan vra wat was God se bedoeling met die kerk. Evangelisasie - ek weet. Maar wat is die rede dat k moet kerk toe gaan. Hoe moet die kerk my bedien? Wat moet ek daaruit kry? Ja, miskien wil die Here my gebruik waar ek nou is, maar watse verskil kan ek maak aan 'n groot organisasie soos die NG Kerk se standpunte wat nie in lyn is met God se Woord nie.

Ook moet die suiwer woordverkondiging en leiding wat ek van die leraar en my gemeente kry my help om geestelik te groei. Ons moet werk maak van ons eie geestelik groei. Dis 'n opdrag. Anders bly ons soos babas in die geloof waarvan Paulus in 1 Kor 3 vertel. Ek weet hier is baie ek's en my's in hierdie post maar voor ek iemand anders kan bedien op 'n geestelike vlak of 'n verskil kan maak in 'n kerkopset moet my eie geestelike lewe ook eers van werklike groei kan getuig.

Lanie

Ek wil net reageer op iets wat jy se m.b.t. die kerk. Jy vra waarom jy (Lanie) kerk toe gaan en hoe die kerk jou moet bedien..... Ek dink dis 'n foutiewe persepsie wat baie mense het - dat die kerk daar is om jou en my te bedien. Die feit is dat jy en ek die kerk IS. Die kerk is die liggaam van Christus, waar elkeen van ons ons onderskeie gawes aanwend tot voordeel van die liggaam en tot die uitvoering van die taak van die kerk, naamlik evngelisasie. Ek gaan nie kerk toe om iets te ontvang, of om bedien te word nie, maar om te gee, en om te bedien! Juis omdat dit die persepsie van so baie mense is, kry 'n mens die moderne model van die kerk, waar die lidmate alte heerlik terugsit en wag om bedien te word, terwyl 'n klein groepie aan die stuur van sake hulle doodwerk om almal gelukkig te hou. En bewaar die kerk as ek verwaarloos word..... As 'n mens nie 'n bydrae lewer nie en net wag om bedien te word, dan hoort jy nie in die kerk nie, want dan is jy nutteloos vir die liggaam.

Wat betref jou vraag, watter verskil jy kan maak aan 'n groot organisasie soos die NGK, wil ek ook net se, doen wat jou hand vind om te doen, en arbei daar waar die Here jou geplaas het. Moenie oor die groter geheel bekommer nie, dis nie jou taak/roeping nie. Al maak jy in jou hele lewe net 'n verskil in een enkele persoon se lewe, dan is dit een siel wat gered word, en ons lees in die Bybel dat daar vreugde en blydskap in die hemel is oor een siel wat gered word. Die Here verwag nie van jou en my om die hele NGK om te keer nie, net om te arbei daar waar Hy ons geplaas het...

Natuurlik moet ons geestelik groei, en natuurlik is ons ook daar om deur mekaar bedien te word. Maar dis nie ons primere doel in die kerk nie, dit kom vanself. Terloops, ek kan uit persoonlike ervaring getuig dat geestelike groei teen 'n fenominale tempo plaasvind wanneer 'n mens aan die werk is vir die Here, en nie soseer wanneer jy warm gebroei word in die kerk nie. Om kennis op te doen, en die Bybel te bestudeer, is deel van christen-wees, maar dis wanneer jy beweeg, dat jy werklik geestelik groei (en uit jou skoene geseen word)

Eugene

Phil Fourie
Sep 12th 2008, 07:03 AM
Eugene

Ek verskil van jou hier, ja, ek stem saam, baie van jou geestelike groei is jou eie verantwoordelikheid, maar wanneer die leeraar (per implikasie van die naam behoort hy tog leering te gee) nie die suiwer waarheid verkondig nie en nie sy boodskappe evangelies van aard fokus nie, dan strem dit jong Christenne se geestelike groei. Jong Christenne kyk op na dominees, hulle glo maklik dat alles wat hierdie manne se is reg en goed en edel, maar ek en jy weet dit is nie so nie, daarom glo ek dat as jy self nog baie geestelike groei het om te doen, kom onder die geklank van dwaling uit en kom in 'n kerk waar jy grootgemaak kan word in die geloof.

'n Baba kan homself nie versorg nie, so ook kan geestelik onvolwassenes nie hulself voer nie, hierdie moet van betroubare leeraars afkom.

As jy iemand na die Here toe lei, los jy hom net daar en se, dit is nou goed en wel, jy is nou wedergebore, laat jy geestelik groei? Nee, jy stap 'n pad met daardie persoon, jy dissipileer daardie persoon, jy gee hom gepaste geestelike voeding, later sal daardie persoon self kan eet, maar wanneer hy nog op die geestelike bottel is, kan hy nie daardie bottel vir homself aanmaak nie. Wat sal gebeur as regte babas gelos word om hulself groot te maak. Hulle sal doodgaan :shock:

Gene
Sep 12th 2008, 07:49 AM
Phil

Jy is verseker reg. Ek het dit ook duidelik gemaak in my tweede pos hierbo, dat christene niks verloor het in 'n gemeente waar die waarheid nie suiwer verkondig word nie, tensy die Here jou daar wil he vir 'n spesifieke rede.

.....Maar as jy nie so 'n roeping of geleentheid het nie, het jy niks daar verloor nie, Skud die stof so gou moontlik van jou voete af....

Ek stem dus heelteml met jou saam, veral wat betref jong christene. Die kerk is immers die plek waar christene leer en geestelik groei. My bedoeling is nie dat 'n mens aan jou eie oorgelaat is om geestelik te groei nie. Miskien het ek myself verkeerd uitgedruk. Die punt wat ek wil maak, is bloot dat die kerk nie 'n plek is waar lidmate op hul agterstewe moet gaan sit en wag om bedien te word nie. Ons is nie deel van die kerk om iets daaruit te ontvang nie, maar om iets te gee. En elkeen van ons beskik oor 'n spesifieke gawe, wat in die kerk aangewend moet word. En in die interaksie in die kerk word mens se kennis en ondervinding meer en vind geestelike groei plaas. (Maar as dit 'n kerk is waar die waarheid suiwer verkondig word, sal die leraar ook hierdie dinge weet en dit ook so verkondig.

Terloops, die amp van leraars, soos ons dit vandag ken, is nie 'n Bybelse amp nie. Dis bloot 'n praktiese reeling wat mense uitgedink het - om iemand te onderhou om 'n gemeente voltyds te bedien. (Nie noodwendig verkeerd nie) Die Bybelse model is dat lering maar een van die onderskeie gawes is wat tot voordeel van die gemeente aangewend moet word. Dis nie 'n belangriker of beter gawe as enige ander geestelike gawe nie. Sommiges het die gawe van lering ontvang, net soos ander ander gawes ontvang het, en die kerk is 'n plek waar al daardie gawes tot voordeel van mekaar en tot uitbreiding van God se Koninkryk aangewend moet word. Die dominee is nie die alfa en die omega in die kerk nie, en dit is 'n beginsel wat baie misverstaan word vandag. ELKEEN het 'n rol om te speel, en dit is wat ek met my pos wou tuisbring

Ek hoop ek het myself nou meer verstaanbaar uitgedruk

Eugene

Phil Fourie
Sep 12th 2008, 08:08 AM
Askies Eugene, dit lyk my ek het jou so bietjie mis gelees :blush:

So ja, ons stem dan redelik saam, wat vir my baie bemoedigend is.

Daar is egte 'n klein puntjie waar ek steeds met jou verskil en dit is dat die amp van leeraar nie 'n Bybelse amp is nie, maar ek gaan nie verder die draad daaroor ontspoor nie, ek gaan eerder 'n nuwer draad oopmaak ;)

Groete
Phil

Lanie
Sep 12th 2008, 08:40 AM
Verskoon tog, ek gaan reguit praat soos jy altyd verwag ek moet doen ;)

Ek tel op in jou plasings dat jy self nog baie geestelike groei moet deurgaan, jy en jou man saam.

Vra die Here of jy daardie geestelike groeie en Woordvoeding gaan kry waar jy tans is, want as jy self nog baie moet leer, dan kan jy nie onder die konstante geklank van dwaalleer staan nie. As jy geroep is om 'n verskil te maak, sal jy dit weet, moet net nie toelaat dat jy aan geestelike hongersnood lei oordat jy bang is om buite jou gemaksone te gaan nie. En hier bedoel ek dit nie lelik nie, ek het ook lank vasgeklou aan 'n kerk waar dinge jare nie meer reg was nie oordat ek gemaklik was daar, maar God het my gemaksone kom skud en my elders gevat.

Bly getrou aan hom en neem verantwoordelikheid vir jou geestelike voeding ;)


Ek verwag niks minder nie, Phil. :hug:

Ek het so te s my mind opgemaak oor waarheen ek wil skuif. Bid asseblief saam met my dat die Here my sal help dat ek en my man eensgesind daaroor sal wees, want dis nog 'n rede hoekom ek nog nie kon skuif nie. Ek is glad nie op die oomblik in 'n gemaksone nie, inteendeel, dis vir my 'n wroeging om kerk toe te gaan.....


Lanie

Ek wil net reageer op iets wat jy se m.b.t. die kerk. Jy vra waarom jy (Lanie) kerk toe gaan en hoe die kerk jou moet bedien..... Ek dink dis 'n foutiewe persepsie wat baie mense het - dat die kerk daar is om jou en my te bedien. Die feit is dat jy en ek die kerk IS. Die kerk is die liggaam van Christus, waar elkeen van ons ons onderskeie gawes aanwend tot voordeel van die liggaam en tot die uitvoering van die taak van die kerk, naamlik evngelisasie. Ek gaan nie kerk toe om iets te ontvang, of om bedien te word nie, maar om te gee, en om te bedien! Juis omdat dit die persepsie van so baie mense is, kry 'n mens die moderne model van die kerk, waar die lidmate alte heerlik terugsit en wag om bedien te word, terwyl 'n klein groepie aan die stuur van sake hulle doodwerk om almal gelukkig te hou. En bewaar die kerk as ek verwaarloos word..... As 'n mens nie 'n bydrae lewer nie en net wag om bedien te word, dan hoort jy nie in die kerk nie, want dan is jy nutteloos vir die liggaam.

Natuurlik moet ons geestelik groei, en natuurlik is ons ook daar om deur mekaar bedien te word. Maar dis nie ons primere doel in die kerk nie, dit kom vanself. Terloops, ek kan uit persoonlike ervaring getuig dat geestelike groei teen 'n fenominale tempo plaasvind wanneer 'n mens aan die werk is vir die Here, en nie soseer wanneer jy warm gebroei word in die kerk nie. Om kennis op te doen, en die Bybel te bestudeer, is deel van christen-wees, maar dis wanneer jy beweeg, dat jy werklik geestelik groei (en uit jou skoene geseen word)

Eugene

Ai, ek sukkel partykeer om s om myself reg uit te druk.:help:Ek was bang my vraag gaan verkeerd verstaan word. Ek wou nie h dit moet klink asof ek met 'n selfsugtig "wat kan ek alles kry" uitkyk kerk toe gaan nie.:( Ek was tot onlangs baie betrokke by my kerk, Sondae en tydens die week. En ek het dit nie gedoen om iets daaruit te kry nie, in my hart wil ek eerlikwaar net dien, soos wat Jesus gedien het. Maar soos jy s ons moet mekaar bedien. En ongelukkig het iets in my hart verander. Ek het deur 'n geweldige emosionele, persoonlike krisis gegaan en het omtrent geen ondersteuning gekry nie. Inteendeel, ek voel veroordeel omdat ek my prioriteite moes verander ter wille my gesin en nie meer so betrokke kan wees nie. (Ek het meer ondersteuning hier op die forum gekry van mense wat ek nog nooit eens gesien het nie)

Die punt waarby ek eintlik wou uitkom met my vraag is presies wat Phil ook s, dat ek wel op my eie geestelik kan groei maar dit gaan net baie vinniger as mens in aanraking kom met mede-gelowiges wat waarlik wedergebore is en 'n lewendige verhouding het met ons Here. En bedien word met die Woord sonder dat dit gebuig word om by die wreld aan te pas nie...deur in herder wie se lewe ook daarvan getuig. Ek het byvoorbeeld al so baie hier op die forum geleer deur net met julle te gesels en baie het al in my geestelike lewe verander net as gevolg van die raad wat hier gegee word en die voorbeeld wat hier gestel word.

Gene
Sep 12th 2008, 09:42 AM
Lanie

Ek lees jou bydares op hierdie forum vandat jy hier aangesluit het, en ek het jou hart al so bietjie leer ken. Ek het regtig nie die indruk dat jy die kerk om selfsugtige redes bywoon nie. My pos was nie bedoel as 'n teregwysing vir jou persoonlik nie, maar ek het gevoel dt dit gese moet word na aanleiding van die manier hoe jy jouself uitgedruk het.

Ek stem heelhartig met jou saam. Die kerk is die plek waar jy geestelik gevoed moet word en moet groei, en as dit nie gebeur nie, dan hoort jy nie meer daar nie. Ek kan persoonlik daarmee identifiseer, soos ek in my vorige poste gese het, ek worstel al lank met dieselfde probleem en ek is tans ook in die proses om die kerk (na ongeveer 50 jaar) te verlaat. 'n Kerk wat nie Evangelies gefokus is nie, is 'n dooie kerk.

Terloops, na aanleiding van wat jy se oor hierdie forum. Is die forum nie ook maar in wese "kerk" nie? Dis immers 'n plek waar broers en susters mekaar in liefde bedien, opbou, leer, bystaan, vermaan ens. Dit is 'n plek waar die Woord suiwer verkondig word, en waar almal 'n bydrae het om te lewer, na gelang van ons geestelike gawes. En ons almal se uiteindelike doel is tog om hier meer toegerus te word om ons taak in die wereld te kan uitvoer. Is dit nie presies wat kerkwees beteken nie? Al sien en ken ons mekaar nie persoonlik nie, is ons tog (myns insiens) op 'n unieke manier 'n goeie voorbeeld van die Kerk (Liggaam van Christus)

Lanie
Sep 12th 2008, 10:07 AM
Lanie

Ek lees jou bydares op hierdie forum vandat jy hier aangesluit het, en ek het jou hart al so bietjie leer ken. Ek het regtig nie die indruk dat jy die kerk om selfsugtige redes bywoon nie. My pos was nie bedoel as 'n teregwysing vir jou persoonlik nie, maar ek het gevoel dt dit gese moet word na aanleiding van die manier hoe jy jouself uitgedruk het.

Ek stem heelhartig met jou saam. Die kerk is die plek waar jy geestelik gevoed moet word en moet groei, en as dit nie gebeur nie, dan hoort jy nie meer daar nie. Ek kan persoonlik daarmee identifiseer, soos ek in my vorige poste gese het, ek worstel al lank met dieselfde probleem en ek is tans ook in die proses om die kerk (na ongeveer 50 jaar) te verlaat. 'n Kerk wat nie Evangelies gefokus is nie, is 'n dooie kerk.

Terloops, na aanleiding van wat jy se oor hierdie forum. Is die forum nie ook maar in wese "kerk" nie? Dis immers 'n plek waar broers en susters mekaar in liefde bedien, opbou, leer, bystaan, vermaan ens. Dit is 'n plek waar die Woord suiwer verkondig word, en waar almal 'n bydrae het om te lewer, na gelang van ons geestelike gawes. En ons almal se uiteindelike doel is tog om hier meer toegerus te word om ons taak in die wereld te kan uitvoer. Is dit nie presies wat kerkwees beteken nie? Al sien en ken ons mekaar nie persoonlik nie, is ons tog (myns insiens) op 'n unieke manier 'n goeie voorbeeld van die Kerk (Liggaam van Christus)

Dis reg, Gene.:hug: Ek sukkel baie om myself reg uit te druk en word nogal dikwels misverstaan. Ek stem saam met jou dat die forum ook 'n kerk is, met al die eienskappe van 'n kerk. Al verskil is ons gooi nie geld in 'n kollektebordjie nie. :lol: Mmmmm, daar's iets om aan te dink.........

Phil Fourie
Sep 12th 2008, 10:34 AM
Goed, die kollekte sal opgeneem word by die "log out" knoppie, ons vra ook julle ekstra basaar bydraetjies vir Oktober :P

Maar ernstig nou.

Lanie

Ek weet ek is seker nie die diplomatieste mens met die vleiendste manier om met mense te praat nie en ek kom partymaal effe kru oor en sommer soms net eenvoudig onsimpatiek en hardkoppig (:saint:), maar weet verseker, ek verstaan waardeur jy op hierdie stadium gaan en ek gaan waarlik vir jou en M bid dat julle die Here se leiding hierin sal ervaar en die regte besluit sal neem om dus uit te kom waar Hy julle wil he. En as dit dalk hier by my kerkie in Pietersburg is, dan sal ek glad nie kla nie :saint:

Groete
Phil

Lanie
Sep 12th 2008, 10:42 AM
Goed, die kollekte sal opgeneem word by die "log out" knoppie, ons vra ook julle ekstra basaar bydraetjies vir Oktober :P

:rofl::rofl::rofl:


ernstig nou.

Lanie

Ek weet ek is seker nie die diplomatieste mens met die vleiendste manier om met mense te praat nie en ek kom partymaal effe kru oor en sommer soms net eenvoudig onsimpatiek en hardkoppig (:saint:), maar weet verseker, ek verstaan waardeur jy op hierdie stadium gaan en ek gaan waarlik vir jou en M bid dat julle die Here se leiding hierin sal ervaar en die regte besluit sal neem om dus uit te kom waar Hy julle wil he. En as dit dalk hier by my kerkie in Pietersburg is, dan sal ek glad nie kla nie :saint:

Groete
Phil

Dankie vir jou gebede! Ek sal vir jou dominee moet vra of julle kommissie kry vir lidmate gewerf....:rofl::rofl::rofl: - Trek net jou been, hoor!!!!

Lekker naweek! Ek gaan nou hier afklim en regmaak want my liefie kom oor 'n paar uur huis toe - Jippeeee!:pp

Phil Fourie
Sep 12th 2008, 10:47 AM
Lanie, seen vir julle vir die naweek.

Ja, ek kry 'n tiende van al die tiendes van die lidmate wat ek werf :lol:


Net 'n grappie :saint:

CFJ
Sep 12th 2008, 10:57 AM
Dis reg, Gene.:hug: Ek sukkel baie om myself reg uit te druk en word nogal dikwels misverstaan. Ek stem saam met jou dat die forum ook 'n kerk is, met al die eienskappe van 'n kerk. Al verskil is ons gooi nie geld in 'n kollektebordjie nie. :lol: Mmmmm, daar's iets om aan te dink.........

Lanie,

Ek het geleer dat dit 'n baie positiewe inwerking op mense se geestes-vermo het, om te skryf wat mens dink, want soms moet mens skryf om te sien wat jy dink en ander kere dink mens weer wat jy skryf. 'n Forum soos hierdie het my al ongelooflik gehelp in die praktiese sendingveld... en dit, sonder dat mens dit noodwendig besef het. Eers na mens terug gekyk het, dan sien jy baie van die antwoorde wat mens kon gee of wat spontaan gekom het, hulle oorsprong hier of nou en dan op 'n ander forum gehad het.

Wat Eugene s oor Lighuis is verseker so, hierdie is niks anders as Kerk nie, niks anders as die liggaam van Christus wat funksioneer nie. Dit kan egter nie mens se enigste vorm van kerkwees raak nie, maar by my was dit al met tye die enigste plek waar ek gebou was in die Here. Bibledatabase veral, het my so van tyd tot tyd al die kos gegee, wat ek op daardie stadiums nodig gehad het.

Optimis
Sep 12th 2008, 12:25 PM
dis vir my 'n wroeging om kerk toe te gaan.....Die punt waarby ek eintlik wou uitkom met my vraag is presies wat Phil ook s, dat ek wel op my eie geestelik kan groei maar dit gaan net baie vinniger as mens in aanraking kom met mede-gelowiges wat waarlik wedergebore is en 'n lewendige verhouding het met ons Here. En bedien word met die Woord sonder dat dit gebuig word om by die wreld aan te pas nie...deur in herder wie se lewe ook daarvan getuig.Baie ouens s wees die klip in die skoen, nie die ou wat die klip na die skoen gooi nie....(ek dink hulle leer dit op universiteit) in van ons kerke vandag is daar ongelukkig 'n klomp poletiek en oorgerfde gebruike en "nie gebruike".... Prys die Here vir herlewing ook in ons kerke!!!

Ek glo as ons probeer sal ons in/by enige kerk foute kan vind.....maar as dit tyd is om te gaan (en die gawes van God word nie weggesteek nie) ....(en daar word nie tiende preke gehou nie)...(en waar die HG teenwoordig en welkom is).... gaan, skuif, groei, leef, en geniet wat God vir jou wil skenk!!!

ps: Onthou net om nie op te hou bid vir jou vorige kerk en die dienare nie!

protea
Sep 12th 2008, 04:28 PM
Protea

Ek weet almal op hierdie forum stem nie met my saam hieroor nie, maar ek glo dat as jy 'n roeping het, bly daar! Die kerke wat op 'n dwaalspoor is, het mense wat die waarheid ken en bereid is om op te staan daarvoor, nodig. Onthou dat die kerk vol lidmate sit wat nog nooit die waarheid gesnap het nie, en wat nie bewus is van die misleiding en die gevaar nie. En mense soos jy en ek kan 'n verskil maak.

Ek het die afgelope jare in my kerk gebly, nieteenstaande die feit dat ek lankal reeds bewus is van die probleem in die kerk, juis om dieselfde rede. Ek het van tyd tot tyd preekgeleenthede gekry in die kerk, en glo vas dat die Here my daar gehou het om 'n verskil te probeer maak, al was dit dalk net in die lewe van een enkele persoon. Maar skielik het daardie deur vir my toegegaan en dis duidelik dat die Here nou van my vra om verder te gaan. Ek is tans in die proses om die kerk te verlaat.

Hoor jy wat ek se? Solank as wat jy 'n roeping daar het en 'n verskil kan maak, se ek, bly daar en maak 'n verskil. Maar as jy meer nie so 'n roeping of geleentheid het nie, het jy niks daar verloor nie, Skud die stof so gou moontlik van jou voete af....

Baie dankie , Gene!
Ek en my man bly vir eers totdat ons n duidelike opdrag kry om te ry. My bedieningsveld bly : Die Markplein. My man vra al laaaankal nie meer vir my hoekom dit vir my so lank vat om n broodjie en botter te koop nie...;) Vir my is dit die maklikste ding om met ENIGiemand te praat: Die kassier in die groentewinkel , die bedelaar op die winkelstoep, die afgetrede teologie prof in die winkel ens. DIS my bedieningsveld en nie noodwendig in my denominasie nie. Ek glo die Here wil my op die markplein gebruik.

Maar nou kom ons by n behoefte om te behoort aan n gemeenskap van gelowiges waar die Evangelie suiwer verkondig word. En ook die behoefte aan n ware HERDER in die gemeente waaraan ons aan behoort. Ons dorp was so aan die brand na MMC en na Retha MacPherson se koms en baie van die gemeente en predikante se visie is opnuut op Jesus gevestig. MAAR van terugBEWEEG as reaksie op wat gepredik is , het nog min tereg gekom. En ons wil AANBEWEEG en nie stagneer saam met mense wat maar met die melkkossies tevrede is nie. Ons soek GEESTELIKE STEAKS! En as ons dit nie in prediking kry nie , gaan haal ons dit by die BRON : God se Woord!

Maar as die Here beveel : RY , dan ry ek gister al...

CFJ
Sep 14th 2008, 08:41 AM
Maar as die Here beveel : RY , dan ry ek gister al...


protea,

Aan die einde van die dag is dit seker die veiligste opsie, doen wat die Here s of beveel. In my eie logika wou ek al dinge doen, wat onskynlik reg gelyk het, maar dan besluit die Here anders...

9449
Oct 18th 2008, 12:44 PM
Die vraag oor die Kerk en evangelisasie het my laat dink oor hoe ons as lidmate van n Kerk handel met dit wat aan ons gebring word! Dit is so moeilik om te verwoord wat ek in my hart voel. Moet ons nie maar gedurig bid vir onderskeiding om te kan weet wanneer dit wat verkondig word, waarheid of dwaling is nie? Help my asb waar ek verkeerd praat, het juis by die Forum aangesluit sodat ek met mede kinders van God kan praat en deel oor die wonderlike Liefde van Jesus Christus en so opgebou te kan word tot Sy eer. Begin evangelisasie nie by onsself nie, in die gesin, deur met ons kinders daaroor te praat nie? Is die gesin nie ook kerk in die kleine nie? Ja uit eie ervaring weet ek ook dat soms kan jy teenkanting kry selfs van die kerkleiers, wanneer jy uitreik na ander met die evangelie, net omdat jy nie eers toestemming van hulle verkry het nie! Vir wie moet ek dan gehoorsaam wees? Jesus het gese "Gaan" en daarom wil ek aan Hom gehoorsaam wees en nie aan n mens nie. Ons moet ook weet dat soms sal satan ook wil meewerk om ons van die Kerk af weg te kry en dan sal hy ook wil vertel dat die kerk waarin jy is nie reg is nie. dit mag gebeur dat ons dan van kerk tot kerk trek om later dalk kerk-loos te raak. Ek se nie dis wat altyd gebeur nie, maar ons moet pasop vir dit. Ek het ook getrek na n ander kerk waar dit baie belangrik is om die Evangelie te verkondig en nou ervaar ons weer teenkanting selfs van jou eie familie, maar dankie, Jesus het gese in hierdie wereld sal ons dit nie maklik he nie!

protea
Oct 18th 2008, 02:28 PM
9449,
Baie welkom! Ons glo jy gaan ook sommer gou familie raak! Wat jy hier aanraak is baie belangrik. Ek glo daar is baie mense wat geglo het hulle doen die regte ding deur te verander van kerk en dan later teleurgesteld is . Die gawe van onderskeiding het ons in vandag se tye nodiger as ooit! Om duidelik by die Bron te hoor wat is waarheid en wat is dwaalleer. Die Gees se influisteringe en die geskrewe Woord sal mekaar nooit opponeer nie. Maar dit kos 'wandel in die Gees' om die Stem te erken wat se: DIT is die weg, wandel daarop!

Smuggler
Oct 18th 2008, 08:16 PM
Hallo Phil

Hier is my :2cents: in die kollektebordjie. Dalk help dit iemand om klarigheid te kry of hy/sy moet ry of bly.:)

Toe die waarheid oor die kerk, sy leringe en struktuur tot my deurgedring het, was ek vuur en vlam om die kerk te help om terug op die regte pad te kom. My ywer was egter gou gekaap deur die kerk om weereens sy doelwitte te verwesenlik en nie God sin nie.

Ek wou toe die kerk verlaat, maar God het my gestop ! :dunno: Hy het dit vir my duidelik gemaak dat ek in rebellie was en dit is nie Sy Wil dat ek die kerk uit rebellie moet verlaat nie.

In my worstel hieroor het dit oa. vir my duidelik geword dat die kerksisteem soos hy tans bestaan onbybels is. Volgens wat ek kon sien het Babilon (geld, eie gewin) in my kerk in ge-suurdeeg.:hmm:

In my geween en kla hieroor by Hemel Vader, het ek by die grootste klaer van alle tye, :cry: Jeremia, uitgekom en die volgende skrif ontdek:

Jer 51:8 Skielik het Babel geval en is verbreek. Huil oor hom; gaan haal balsem vir sy pyn! Miskien sal hy gesond word.
Jer 51:9 Ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie; verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land; want sy strafgerig raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke.

Ek was nogal getref oor die duidelikheid van die skrif rondom die reg stel van n foutiewe regering stelsel (Ek het dit deurgetrek na die Kerk regering/bestuur)
My gevolgtrekking was dat ek kon probeer om n stem wat roep te wees en miskien n paar drenkelinge red, maar ek sal nie die kerk sisteem kan verander nie.
Toe word ek weer herinner aan n vroere skrifte in Jeremia :idea:.

Jer 5:30 n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur:
Jer 5:31 die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so h. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan?
Jer 6:1 Vlug, kinders van Benjamin, uit Jerusalem uit; en blaas die basuin in Teka, en hef n vuurteken op bo Bet-Hakkrem; want onheil dreig uit die Noorde en groot verwoesting.

Jer 50:6 n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lplek vergeet.
Jer 50:7 Almal wat hulle kry, het hulle opgeet; en hulle testanders het ges: Ons maak ons nie skuldig nie, omdat hulle gesondig het teen die HERE, die Woning van geregtigheid en die Verwagting van hulle vaders, die HERE.
Jer 50:8 Vlug uit Babel, en gaan uit die land van die Chalders, en wees soos bokke voor die trop kleinvee uit!

Na ek die skrifte oordink het, het ek duidelikheid gekry oor my pad vorentoe. Ek moes uit die "land van die kerk" gaan omdat ek nie saamstem met die leringe en bestuur van die kerk nie, MAAR ek moet so doen dat ek hierin n voorbeeld stel vir andere wat ook die paadjie gaan loop. :thumbsup:

Ek het toe maar al die bedankings briefies geskryf en die Predikante face to face gaan sien.:eek:
Ek het ook gevra dat my naam van die lidmaat registers verwyder moes word.

Ek het regtig n groot vrede en kalmte beleef in die tyd en kon baie mooi die drade knip. Ek is vandag nog vriende met die leraars.

Ek kan ook met groot blydskap getuig dat daar al n hele paar drenkelinge :sleeping:" vanuit die betrokke gemeente gered is en ware vrugte van wedergeboorte dra!

Prys die Here ! :pp:pp:pp

Laastens het die volgende skrif vir my ook nuwe betekenis gekry:
2Kor 6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
2Kor 6:15 En watter ooreenstemming het Christus met Blial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?
2Kor 6:16 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My n volk wees.
2Kor 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;
2Kor 6:18 en Ek sal vir julle n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.
2Kor 7:1 Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

Vrede-groete

protea
Oct 19th 2008, 12:28 PM
Smokkelaar,
Ek sit nou en giggel hier in my binneste.:) Al jou tekste het ons ook al onder oe geneem en al jou redenasies maak sin en alle moontlike dwaalleringe het ons al van hierdie en daardie kant beskou . Die Here ken my en Hubby se harte en daarom beweeg ons slegs as Hy die bevel gee en nie voor die tyd nie. EN daarom kan ons die VREDE he wat ons het.
Lawjoelots
Protea