PDA

View Full Version : Rein van hande en suiwer van hartPhil Fourie
Sep 17th 2008, 06:06 AM
Ek is tans besig om werklik refleksie op myself te doen en veral die manier hoe ek God aanbid.

Almal se jy moet in jou binnekamer met God wees, jy moet Sy aangesig soek, maar min mense is bereid om vir jong gelowiges te verduidelik hoe jy God se aangesig soek en wat jy nou eintlik daar in jou binnekamer moet doen.

Ek is tans besig om hierdie pad te stap met 2 jong gelowiges en huidiglik is ons baie intens besig om hierna te kyk.

Nou wil ek graag julle insette kry oor wat is rein van hande en suiwer van hart.

Hoe lyk iemand wat rein van hande en suiwer van hart is en hoekom se die Woord dat mens rein van hande en suiwer van hart moet wees as jy wil klim op die berg van die Here.

Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?
Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
Ps 24:3-4

Kom ons kyk bietjie dieper hierna as die gewone antwoorde wat jy in Sondagskool sal kry. Daarmee probeer ek niks lelik se of Sondagskool sleg praat nie, ek weet net dat hier iets diepers hierin le, veral as ons dievolgende teksgedeeltes ook in ag neem:

Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Mat 5:8

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Joh 4:24

Ek sien uit daarna om saam met julle oor hierdie onderwerp die Woord te ondersoek

Groete
Phil

Gene
Sep 17th 2008, 07:52 AM
Persoonlik dink ek dat dit te doen het met die wyse waarop ons met die sonde in ons lewens handel. Om rein van hande en suiwer van hart te wees, beteken tog om vlekkeloos (sonder sonde) te wees. En dit is 'n vereiste om voor God te verskyn, en om Hom in "gees en waarheid" te aanbid. Tog weet ons, niemand is sonder sonde nie, en dit mag dalk klink asof die Bybel hier 'n onmoontlike vereiste stel... Maar ek voel dat dit in die eerste plek beteken dat 'n mens nie ligtelik met die sonde in jou lewe mag omgaan en verwag om 'n diep binnekamerverhouding met God te he nie. Want daardie sonde vorm 'n muur tussen jou en God (Jesaja 59:1-2)

God vergewe sonde, omdat Christus reeds die straf daarvoor gedra het, en ons vrygemaak is van die sondelas. Maar baie mense gebruik daardie vryheid om aan te hou om sonde te doen, en dit dan bloot met die volgende gebed so in die verbygaan te bely, dan is alles weer reg en dan kan ek maar weer voortgaan soos vroeer..... Maar sonde is baie ernstiger as dit, en dit moet so hanteer word. Wanneer 'n mens verstan hoe God or sonde voel, sal 'n mens nie ligtelik daarme kan omgaan nie. Sonde is iets wat nie in die lewe van 'n weergeborene hoort nie, en wanneer dit gebeur moet dit met opregte berou na God toe gebring word en vergifnis daarvoor moet verkry word. Dawid stel die voorbeeld in Psalm 51 van hoe ware berou en skuldbelydenis moet lyk. In vers 12 se hy : Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Slegs wanneer daar behoorlik met sonde gehandel is, en die sonde wat skeiding tussen my en God bring, verwyder is, kan ek met rein hande en 'n suiwer hart voor God verskyn. Ons moet besef, God is heilig, Hy is nie ons speelmaat nie. En dikwels vergeet mense dit, en dis dan wanneer die binnekamerverhouding nie op dreef wil kom nie. En dan kan ons nie verstaan waarom nie.

So wat ek wil se, is, handel met die sonde in jou lewe, sodat jy rein van hande en suiwer van hart kan wees, want alleen dan sal jy God in gees en waarheid kan aanbid.

Phil Fourie
Sep 17th 2008, 08:22 AM
Eugene

Ek kry hoendervleis as ek hierdie plasing van jou lees, jy verstaan lyk my presies wat op hierdie huidige stadium in my hart aangaan ;)

Jy kan nie verwag om na die troon van God te kom sonder dat jy geheilig word deur die bloed van Christus nie en dit bedoel ek vir al jou sondes, ek is eerlik hier en ek praat uit persoonlike ondervinding. Moenie vir God vra hoekom voel dinge so dood en dan loop jy uit die binnekamer en steek weer die volgende sigaret op nie, want jy is nie besig om met sonde in jou lewe te handel nie.

Ons moet begin besef God is 'n heilige God en dat ons moet begin ag gee op harte en offers (soos Rom 12:1 stipuleer) van ons liggame wat vir Hom aanneemlik is.

Kyk na Ester byvoorbeeld, gaan ondersoek die boek en kyk deur watter voorbereiding sy byvoorbeeld moes gaan net om 1 aand voor 'n aardse koning te verskyn, hierdie dui vir my baie daarop dat ons ook ons harte moet voorberei en ons hande reining om voor die Koning van konings te verskyn. Gaan lees gerus die verhaal van Ester, dit het my nogals baie geruk, daar is ook 'n film hieroor gemaak wat ek sterk kan aanbeveel, die film se naam is "One Night With The King".

God het nie verander nie, Hy is dieselfde God waarvan Josua se:

Maar Josua het vir die volk ges: Julle kan die HERE nie dien nie, want Hy is 'n heilige God, Hy is 'n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie.
Josua 24:19

Ja Eugene, ons moet met sonde handel in ons lewens, ons moet die vleeslike by die voet van die berg los en ons harte ondersoek voor ons op die berg van die Here gaan, na Sy heilige plek, wat vir my en jou vandag daar is waar ons die aangesig van God soek. Ons kan nie net God se heiligste instorm nie, ons moet nederig by Hom ingaan nie met 'n hart vol van wat ek wil he nie, maar met 'n hart wat daarna smag om God te behaag.

Kom ons kyk weer na Ester:

Toe die beurt van Ester, die dogter van Abgail, die oom van Mrdegai, wat haar as sy dogter aangeneem het, kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie, behalwe wat Hegai, die hofdienaar van die koning wat die vroue bewaak, ges het; en Ester het guns gevind in die o van almal wat haar gesien het.
Ester 2:15

Ester het verlang om na die koning te vat dit wat Hegai gese het, want Hegai het die koning geken en geweet wat hom sal behaag, net so moet ons net dit verlang om na die Koning te vat wat die Heilige Gees se.

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Johannes 4:24

Ons moet besef, dit gaan nie oor wat ons wil he nie, dit gaan oor wat God wil he, ons moet ophou met 'n mensgesentreerde aanbidding, ons moet 'n Godgesentreerde aanbidding he.

Hoe voel julle hieroor, of dink julle ek verstaan nie lekker nie :hmm:

protea
Sep 17th 2008, 05:12 PM
Eugene

Ek kry hoendervleis as ek hierdie plasing van jou lees, jy verstaan lyk my presies wat op hierdie huidige stadium in my hart aangaan ;)

Jy kan nie verwag om na die troon van God te kom sonder dat jy geheilig word deur die bloed van Christus nie en dit bedoel ek vir al jou sondes, ek is eerlik hier en ek praat uit persoonlike ondervinding. Moenie vir God vra hoekom voel dinge so dood en dan loop jy uit die binnekamer en steek weer die volgende sigaret op nie, want jy is nie besig om met sonde in jou lewe te handel nie.

Ons moet begin besef God is 'n heilige God en dat ons moet begin ag gee op harte en offers (soos Rom 12:1 stipuleer) van ons liggame wat vir Hom aanneemlik is.

Kyk na Ester byvoorbeeld, gaan ondersoek die boek en kyk deur watter voorbereiding sy byvoorbeeld moes gaan net om 1 aand voor 'n aardse koning te verskyn, hierdie dui vir my baie daarop dat ons ook ons harte moet voorberei en ons hande reining om voor die Koning van konings te verskyn. Gaan lees gerus die verhaal van Ester, dit het my nogals baie geruk, daar is ook 'n film hieroor gemaak wat ek sterk kan aanbeveel, die film se naam is "One Night With The King".

God het nie verander nie, Hy is dieselfde God waarvan Josua se:

Maar Josua het vir die volk ges: Julle kan die HERE nie dien nie, want Hy is 'n heilige God, Hy is 'n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie.
Josua 24:19

Ja Eugene, ons moet met sonde handel in ons lewens, ons moet die vleeslike by die voet van die berg los en ons harte ondersoek voor ons op die berg van die Here gaan, na Sy heilige plek, wat vir my en jou vandag daar is waar ons die aangesig van God soek. Ons kan nie net God se heiligste instorm nie, ons moet nederig by Hom ingaan nie met 'n hart vol van wat ek wil he nie, maar met 'n hart wat daarna smag om God te behaag.

Kom ons kyk weer na Ester:

Toe die beurt van Ester, die dogter van Abgail, die oom van Mrdegai, wat haar as sy dogter aangeneem het, kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie, behalwe wat Hegai, die hofdienaar van die koning wat die vroue bewaak, ges het; en Ester het guns gevind in die o van almal wat haar gesien het.
Ester 2:15

Ester het verlang om na die koning te vat dit wat Hegai gese het, want Hegai het die koning geken en geweet wat hom sal behaag, net so moet ons net dit verlang om na die Koning te vat wat die Heilige Gees se.

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Johannes 4:24

Ons moet besef, dit gaan nie oor wat ons wil he nie, dit gaan oor wat God wil he, ons moet ophou met 'n mensgesentreerde aanbidding, ons moet 'n Godgesentreerde aanbidding he.

Hoe voel julle hieroor, of dink julle ek verstaan nie lekker nie :hmm:
Die vraag is : Gaan ons maar weer met ons gebruiklike versoekskriffie na God omdat ons iets van Hom verlang of gaan ons in ootmoed en in erkentlikheid vir sy genadegawe op Golgota om net by Sy voete te sit , Hom te vertel hoe lief ons Hom het sodat ons wanneer ons daar opstaan , totaal deurweek is van die Heilige Gees. God toets die harte van mense en Hy weet wie het die sondes van die wereld afgele en wie nie. Iemand het eenkeer gese dat hy op daardie stadium 4 jr vantevore laas iets van God gevra het omdat ons Vader weet wat ons nodig het. God soek harte wat totaal geledig is van die wereld sodat Hy ons kan vul met Sy Gees.

Willem
Sep 17th 2008, 09:11 PM
Ek is tans besig om werklik refleksie op myself te doen en veral die manier hoe ek God aanbid.

Ek is tans besig om hierdie pad te stap met 2 jong gelowiges en huidiglik is ons baie intens besig om hierna te kyk.

Hoe lyk iemand wat rein van hande en suiwer van hart is en hoekom se die Woord dat mens rein van hande en suiwer van hart moet wees as jy wil klim op die berg van die Here.

Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?
Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
Ps 24:3-4

Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Mat 5:8

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Joh 4:24

Phil

Sjoe! Slaan jy my wind nou uit! Is dit hoekom ek voel dat ek iets verloor het?

Soos Gene se "ons vergeet Hy is heilig.", dan storm ons sommer net in en dink die skietgebede en dagstukkie en lees en bid so deur die dag is TYD saam met Hom...

Laaste vers wat ek WEET ek gekry het was Ps 46:10"Laat staan en en weet dat ek GOD is" en ek wonder nou of die skoon hande en hart verlore geraak het .....basies oor te besig wees?

Dan kan ek nie luister na Gees nie en nie oortuig word of "onthou" van die sondes wat ek moet bely nie, waarvoor ek vergifnis moet vra nie en dan is daai muur daar...want die waarheid wat die Gees aan my moet openbaar het ek nie tyd /kans gegee nie?

Phil ek dink jy verstaan mooi en stap moontlik met meer as 2 jonges ( my ook gehelp(Hy laat nie die werk onaangedaan nie , ne' :pray:(waar is die dankie se gebed gesiggie?)

Phil Fourie
Sep 18th 2008, 06:13 AM
Willem

Ek was werklik gelei om hierdie onderwerp hier na Lighuis te bring en as ek kyk wat dit vir jou beteken, dan loof en prys ek die Here daarvoor, maar weet verseker, die Here is besig om my lewe ook te skud met hierdie waarhede.

Ek het dit moontlik al hierbo gese, maar ek verstout my om dit weer te noem. Wanneer ons die aangesig van God soek, kan en mag dit nie gaan oor my nie, dit mag slegs gaan oor God en Sy perfekte wil vir my lewe. Daarmee se ek nie dat jy nie na God kan gaan vir jou daaglikse behoeftes en sorge nie, want Hy is jou Vader wat vir jou wil uitkoms gee, maar dit KAN en dit MAG NIE gaan oor my begeertes nie, dit MOET gaan oor wat vir God aanneemlik is, wat Hom sal behaag en wat Hom behaag in aanbidding is rein hande en 'n suiwer hart. Laat ons dan die troonkamer van die Koning nader deur die reddende genade wat ons ontvang het in Christus Jesus, onder die absolute leiding van die Heilige Gees. Laat ons nie met 'n wereldse persepsie na die troonkamer gaan nie, maar volkome onder leiding van die Heilige Gees.

Ek dink David se gebed is die perfekte plek vir ons om ook te begin wanneer ons waarlik die aangesig van God soek:

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;
en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!
Psalm 139:23-24

Verskoon die Ingels, maar die KJV stel dit baie goed

Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
Psalm 139:23-24 (KJV 1611)

Lanie
Sep 18th 2008, 12:21 PM
daar is ook 'n film hieroor gemaak wat ek sterk kan aanbeveel, die film se naam is "One Night With The King".

Phil.... Askies, dis nou heeltemal van die punt af maar het die laaste deel van die fliek waar Esther saam met die koning en Haman geet het jou nie gepla nie? Ek praat spesifiek van die deel met haar halsnoer.

Phil Fourie
Sep 18th 2008, 12:38 PM
Nee nie regtig nie Lanie, daar is as jy mooi gaan kyk 'n paar dinge in die film wat nie 100% korrek is nie, maar onthou dit is ook nie wat die film "claim" om te wees nie, tog glo ek die boodskap van die Bybel kom baie sterk deur in hierdie film en dit is hoekom ek dit so baie geniet het en dit skets vir mens 'n redelike prentjie van hoe dinge daardie tyd gelyk en gewerk het, as jy dan Ester in die Bybel gaan bestudeer, word Ester vir jou net soveel ryker. Nie dat ek se 'n film kan die Bybel verryk nie, inteendeel, ek sal eerder se die Bybel het hierdie film verryk. Tog die boodskap in die film is baie suiwer ;)

Groete
Phil

Lanie
Sep 18th 2008, 02:15 PM
Phil,

Ek het ook van die fliek gehou. Wat my nou nog bybly is haar opmerking van Dawid se geloof (because he believed well). Mag ons almal daardie geloof h!

Mag hulle 'n bybelverhaal vat en sekere elemente verander om dit beter kykstof te maak? Is dit nie ook verdraaiing van die Woord nie?

Ek het 'n probleem gehad met die halsnoer wat sy teen die lig gehou het. Ek weet nie.....dit het my ongemaklik laat voel. My dogtertjie het ook die opmerking gemaak dat sy 'n "magic hangertjie" het. Ons moes mooi verduidelik.

Willem
Sep 18th 2008, 09:56 PM
Ek dink David se gebed is die perfekte plek vir ons om ook te begin wanneer ons waarlik die aangesig van God soek:

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;
en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!
Psalm 139:23-24

Verskoon die Ingels, maar die KJV stel dit baie goed

Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
Psalm 139:23-24 (KJV 1611)

Soek en jy sal vind ne' ?

Ek dink jy slaan die spyker op sy kop met die vers, dis hoe ons moet negin en dan still word en luister na jou hart waar Sy Gees woon en jou lei oor jou sondes wat jy moet bely.

Dan dink ek kan mens hart oopmaak oor alles, want dis beide God en Aanbidder en Hemelse Vader en Kind en die Gees sal ons "screw-ups " in ons gebed reg "vertaal" .. ek vra spesifiek daarvoor dat die Gees namens my vra en bid vir God se wil waar ek nie weet of kan hoor nie. God ken ons, soos David se , Hy deurgrond ons, so ek vertrou maar en glo dat Sy Gees beter as ek weet wat ek wil he en nodig het en vir my sal intree in gebed soos wat Jesus ook vir ons by God intree?:bounce: Enige kommentaar uit woord of regte rigting is?

Phil Fourie
Sep 19th 2008, 06:33 AM
Wel Willem

Die Woord antwoord ons wel hierop ;)

26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
27 En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
Rom 8:26-27

Vers 26 beskryf die rol van die Heilige Gees tydens gebed en vers 27 beskryf die rol van Jesus tydens gebed.

Ek hoop dit help :)

Philip dT
Sep 19th 2008, 10:21 AM
Dankie vir hierdie draad en almal se bydraes. Ek dink hierdie worsteling hang baie saam met hoe ons ons posisie in Christus verstaan en daaruit lewe.

Aan die een kant weet ons dat ons in Christus heilig gemaak is:

Kol 1:21-22 "Ook julle wat vroer vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen (22) in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel."

Let op die tydsaanduiding: "nou"

Die waarheid van die evangelie s vir my dat ek nooit goed genoeg kan wees vir God uit myself nie. Ek kan selfs nie nederig of gebroke genoeg wees nie. Ek kan bloot die Heilige Gees toelaat om daardie werk in my te doen. Ek dink dit is in die natuurlike denke van enige mens om op een of ander manier God se guns te probeer verdien, al is dit selfs deur ons "vlak van nederigheid"

Alle pogings vanuit myself of my eie krag is in elk geval 'n gemors voor die Here. En juis daarin l vir my die wonderlike troos van die evangelie. Ek kan selgs "inplug" by my Here - in Hom bly.

Amy Grant sing die ou hymn: "Rock of Ages" so mooi (op 4 tyd in plaas van 3 tyd). Die woorde s so raak:

"Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling."

En bloot net daardie besef is miskien wat God nie net met 'n rein hart bedoel nie, maar ook met 'n gebrokene van gees. En ek kry elke keer trane van diepe vreugde en dankbaarheid as ek daaraan dink.


...hier is die hele hymn:

Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the water and the blood,
From Thy wounded side which flowed,
Be of sin the double cure;
Save from wrath and make me pure.


Not the labor of my hands
Can fulfill Thy law’s demands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears forever flow,
All for sin could not atone;
Thou must save, and Thou alone.


Nothing in my hand I bring,
Simply to the cross I cling;
Naked, come to Thee for dress;
Helpless look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, Savior, or I die.

Phil Fourie
Sep 19th 2008, 11:52 AM
Ek is voorlopig klaar met my studie oor hierdie onderwerp. Ek se voorlopig, want hierdie is een van daardie waarhede in die Woord wat mens lank aan sal kan leer.

Ek heg hierby aan 'n Word dokument wat ek geskryf het, die meer geleerdes en beter skrywers hier moet tog maar verskoon as ek soms lomp oorkom met my woorde, maar ek glo werklik dat die Heilige Gees my gelei het hierdeur. Hierdie studie het my soms lou gebedslewe kom ruk en daarom as dit vir enigiemand anders tot seen kan wees, heg ek dit graag hier aan om te lees.

Groete
Phil

Antonvs
Sep 19th 2008, 08:12 PM
Jy sal nie glo Phil ek het verlede week uit Psalm 24 gepreek net 'n Wonderlike Psalm. Jy is welkom as jy my eksegese van die Hebreeuse teks wil bekom - dit is amazing wat ek daarin ontdek het.

Willem
Sep 19th 2008, 08:47 PM
Dankie Phil,

dis die wat ek iewers gelees het/ gehoor het, maar nie verstaan dat vers 27 na Jesus verwys nie.

Dan volg vers 28 wat ek wel ken, vir hulle waGod Liefhet werk alles ten goedemee.

Ta-An
Sep 21st 2008, 08:50 PM
Phil.... Askies, dis nou heeltemal van die punt af maar het die laaste deel van die fliek waar Esther saam met die koning en Haman geet het jou nie gepla nie? Ek praat spesifiek van die deel met haar halsnoer.Hoekom pla dit jou?? :hmm:

Phil Fourie
Sep 22nd 2008, 06:15 AM
Jy sal nie glo Phil ek het verlede week uit Psalm 24 gepreek net 'n Wonderlike Psalm. Jy is welkom as jy my eksegese van die Hebreeuse teks wil bekom - dit is amazing wat ek daarin ontdek het.

Anton

Jy het nie 'n idee hoe belangrik ek glo hierdie boodskap vir ons vandag is nie, ek het hierdie stuk vir my leeraar ook gestuur, hy het nog glad dit nie gelees nie (ek weet, want ons is baie goeie vriende), maar hy het nou al 2 keer binne 'n week (3 keer in 2 weke) hierdie boodskap op verskillende maniere gepreek, soos God dit Woord vir hom gegee het.

Ek sal baie graag jou eksegese oor Ps24 wil he, ek sal ook net graag jou kommentaar oor die aangehegde dokument wil he ;)

Groete
Phil

Ta-An
Sep 22nd 2008, 10:57 AM
Anton , ek sal Phil beaam..... plaas asb Ps 24 se uitleg,,,Dankie ;)

Antonvs
Sep 22nd 2008, 09:18 PM
Psalm 24 is 'n taai Psalm - ek weet nie waarom ek dit gekies het nie, maar ek was besonder geinspireer.

Waarom?

1) Glorie en Heerlikheid van God
2) Die Gevaarlikheid van God
3) Die Ekslusiwiteit van Aanbidding
4) Die Heerlikheid van Aanbidding

Kyk maar self na die eksegese, en as julle julself wil laat kasty dan kan ek die preek vir julle laat aflaai.

Hier is die skakel
http://cid-ae4774f56733d422.skydrive.live.com/self.aspx/Psalms/Exegetical%20Preparation%20for%20Psalm%2024.pdf

Antonvs
Sep 22nd 2008, 09:29 PM
Lani ek sien jy noem oor Ester en haar "geluks-hangertjie"

Interessant is dat baie skrif-kenners glo dat Ester eintlik 'n ongeredde jodin was, wat eg aan haar kultuur was maar verwyderd was van reddende geloof. Soveel so, sou sy dalk van die Babiloniese / New Age gebruike in haar kultuur / geloof begin toelaat, soos baie Jode nog vandag wel doen b.v. Kabalisme ens.

Wat die outeur van Ester wou doen is om te wys, dat God getrou is aan sy verbonds volk - al was hulle afvallig in soveel opsigte selfs tydens die ballingskap was hy nogsteeds getrou om hulle teen uitwissing te beskerm - So dit is nie verbaasend dat Ester en haar familie dalk trots was oor hul joodse kultuur, maar ontrou aan God, en daarom kon hulle nie sy hand sien in sake in die boek oor haar lewe.

Die storie van Ester is God se hand, selfs tenspyte van ontrou, want Messias moes uit hierdie bloedlyn gebore geword het, so uit die 'remnant' (oorblyfsel) van Israel is die Messias later gebore.

So, ja die hangertjie mag jou pla, maar dit was ongelukkig die toestand van sake tydens en selfs na die ballingskap.

Was die Fariseers dalk anders - nee, hulle gebruike en geloof was baie vermeng en onsuiwer- iets wat Jesus gegrief het.

Hoop dit help

Lanie
Sep 24th 2008, 05:35 AM
Dankie vir jou verduideliking, Anton. Ek verstaan nou beter. ;)

David2
Sep 24th 2008, 11:31 AM
Hoe kry ons dit reg om rein van hande en suiwer van hart te wees?
Is baie Christene nie dikwels uitmekaar geskeur tussen die begeerte om God in alle opregtheid te dien en aan die ander kant die swakheid van die vlees nie?

Is dit waar dat Christenskap vir baie Chrstene baie wilskrag vereis, min vreugde, baie frustrasie en teleurstelling en die verlies van baie dinge wat hulle eers geniet het? Is daar dalk baie Christene wat sukkel om die lys moenie's in Kol. 3:5-8 na te kom? En wat dan nog van die lys moet's in Kol. 3:12-17? Vind hulle dit maklik om al hierdie goed te doen?

Twee sleutelwoorde in Kol. 3 is "maak dan dood ..." (v.5) en "beklee julle ..." in vers 12. Maar is dit moontlik om hierdie twee opdragte te gehoorsaam? Hoe doen mens dit? En as jy dit kan doen, is dit nie dan maar net 'n menslike en selfgemaakte evangelie wat hier verkondig word nie?

Willem
Sep 29th 2008, 09:58 PM
Twee sleutelwoorde in Kol. 3 is "maak dan dood ..." (v.5) en "beklee julle ..." in vers 12. Maar is dit moontlik om hierdie twee opdragte te gehoorsaam? Hoe doen mens dit? En as jy dit kan doen, is dit nie dan maar net 'n menslike en selfgemaakte evangelie wat hier verkondig word nie?

Ek stem David2 dan is dit ons self;
MAAR "Hy wat die goeie werk begin het..." :pp
Dis impossible vir my om eers te begin om te vertsaan hoe om dood te maak in die' sin en dan te beklee? :giveup:

Al wat ek kan doen is al my hoop op Hom sit en glo Hy sal Sy woord gestand doen en sal die werk voltooi( al moet ek ook teen die kop geklap word om die boodskap te kry :lol: ) maar ek moet bereid wees om dit wat Hy vra te doen en gehoorsaam te wees. DIS wat my worry! Dat ek nie sal hoor nie of te chicken sal wees:confused

Lanie
Sep 30th 2008, 04:18 AM
DIS wat my worry! Dat ek nie sal hoor nie of te chicken sal wees:confused

Dan hou jy net vas aan die wete dat God jou so goed ken, Hy sal nooit iets van jou verwag as Hy nie seker is jy is in staat om dit te kan doen nie. Nie dat dit vergelykbaar is nie, maar ek dink altyd aan my liefde vir my eie kiddies as ek probeer verstaan hoe lief God ons het en hoe Hy ons hanteer. Ek sal nie van my 5-jarige verwag om kar te bestuur nie. God sal nooit iets van jou vra wat Hy weet jy nie kan doen nie. ;)

David2
Sep 30th 2008, 04:22 AM
Willem
Dit is baie waar. Ons moet ons Here, Jesus Christus binne in ons toelaat en die geleentheid gee om die werk te doen!

Kom ons kyk weer na daardie twee verse. Kol. 3:5 s: "Maak dan dood ..." en 3:12 s: "Beklee julle dan ...". Hoekom staan daar dan in altwee die verse? In Engels is dit "therefore". Dit beteken eenvoudig dat die twee verse nooit as 'n begin of alleen gelees mag word nie. As ons hierdie verse alleen sou lees, dan klink dit soos die wet van die OT. Dit is eenvoudig net 'n opdrag wat jy moet doen ... Maar dit is nie wat dit veronderstel is om te wees nie.

Die dan koppel beide die verse met Kol. 3:1-4. Jy mag 3:5 en 3:12 dus alleen lees as jy dit saam met 3:1-4 lees.

3:1 "As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.

3:2 "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

3:3 "Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

3:4 "Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word."

Nou die vraag: Hoe verander die betekenis van Kol. 3:5 en 3:12 as ons die dan in daardie twee verse reg verstaan?

Willem
Oct 1st 2008, 09:44 PM
Dankie Lanie, juis vandag weer ding gekry oor pa wees en kinners en mens vergeet soms hoe klein die laaitie is en hoe baie hy nog moet leer ..... dan soos jy se hoe vergelyk ek my as kind en God as Vader dis exponensieel se moses meer ALLES en tog is my liefde vir my kinners net 'n drogbeeld( dis menslike liefde ) van Sy liefde vir ons.

David2

nou lees ek weer en dink ek weer en so onderrig en ondersteun ons mekaar ne'?

die hele stuk maak nou meer sin. Afrikaans is pragtig, maar vertalings van anner tale sal altyd maar iets mis he?. Daai manier van se wat jy van kleintyd al geleer is soos een van my kollegas altyd se.

Kol 3 "As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroer gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles afl, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgel het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

Nou kwessie van jy is nuwe mens, "gaan en moet dit nie weer doen nie"? by wyse van spreke. Kyk na jou lewe en die wat jy weet verkeerd is werk daaraan en hou op. Jy leef nou in Christus.

Dan die tweede deel: Trek aan die nuwe "mens" OF leef in Christus..

Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Ek vind ook dat om die verse weg te vat help om dit te lees soos miskien meer 'n brief of storie sou wees in teenstelling met 'n regeringskonsepwetgewing of iets met punt a, subtitel die en daai. Chuck Missler? se goeie raad.

Phil Fourie
Oct 3rd 2008, 06:39 AM
Om terug te kom by die tema van die draad.

Ek weet nie hoekom ek dit gemis het nie, maar waarlik, die Here leer ons elke dag uit die Woord. Gisteraand toe ek besig is met my stiltetyd en Bybelstudie (ek doen die twee saam), gaan ek aan met my studie oor die boek Jakobus. Jakobus is soos ons weet 'n man wat 'n redelike begrip gehad het van wat gebed is en hier tel ek weer op hoe die ware gesindheid van gebed behoort te wees.

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!
Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid.
Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Jak 4:8-10

Ek staan altyd verstom oor hoe duidelik en breedvoerig die Woord 'n leering kan verduidelik, ons moet net tyd met God en Sy Woord spandeer.

Willem
Oct 3rd 2008, 07:24 PM
Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!
Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid.
Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Jak 4:8-10

Ek staan altyd verstom oor hoe duidelik en breedvoerig die Woord 'n leering kan verduidelik, ons moet net tyd met God en Sy Woord spandeer.

Dankie Phil, net gesukkel in e-sword, maar dis nou Jas 4.8 in ingils.
Jas 4:11 Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Di wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie n dader van die wet nie, maar n regter.
Jas 4:12 Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat n ander oordeel?

....dis weer die ding wat ek nie wil doen nie, tussen God en wat Hy vir Homself uithou, kom. (oordeel, vergelding ens.) Kry elke nou en dan weer so koue water oor die kop en daai vrees vir Hom help so om die duiwel tee te staan en nie te sondig nie..MAAR sonder genade het ek nog steeds gebraai, want mens raak mos soms halstarrig dapper onnosel en dan doen jy wat jy weet verkeerd is.


wat is die menigte sondes hieronder dan?is dit maar net dat in bekering sondes vergewe word ?

Jas 5:19 Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer,
Jas 5:20 laat hy weet dat die een wat n sondaar van sy dwaalweg bekeer, n siel uit die dood sal red en n menigte sondes sal bedek