PDA

View Full Version : Nog 'n gebedsversoekGene
Oct 1st 2008, 08:48 AM
Hierdie slag is dit ek wat wil vra vir gebed. Ek moet binnekort gaan vir 'n onderhoud waaroor ek BAIE opgewonde is, maar daar is heelwat struikelblokke wat eers uit die weg geruim moet word, en ek moet ook seker wees dat die Here se wil geskied, anders kan dit katastrofiese gevolge he. Bid asb dat die Here die pad sal gelyk maak as dit Sy wil is….

Dis genoeg inligting, die Here ken die detail. Maar vir diegene wat belang stel, so bietjie agtergrond. Ek het al vir baie jare 'n intense begeerte (en ek glo, ook 'n roeping) om voltyds vir die Here te werk. Ek is lidmaat van die NGK, maar is die afgelope jaar of twee al meer oortuig dat ek een of ander tyd sal moet besin oor my lidmaatskap, aangesien die NGK myns insiens besig is om die pad byster te raak. Tot dusver het ek in die NGK aangebly, om twee redes. Eerstens was daar vir my ‘n oop deur om van tyd tot tyd te preek (agv 'n paar teologiese kwalifikasies wat ek so paar jaar gelede behaal het) Ek het gevoel dat ek moet bly terwyl die deur vir my oop is, sodat ek kan probeer om 'n verskil van binne te maak. Tweedens is hier geen ander denominasie in my dorp waar ek regtig tuis sal voel nie. (Die oop deur het intussen toegegaan en daar is die afgelope tyd 'n dringendheid by my om 'n ander denominasie te vind.)

Sowat twee jaar gelede het ek verskeie denominasies genader om vas te stel of daar nie moontlik voltydse bedieningsmoontlikhede is nie. Om 'n lang storie kort te maak, niks daarvan het gerealiseer nie omdat ek nie aan die minimum vereistes voldoen het nie. Maar sowat drie weke gelede het ek egter uit die bloute 'n e-pos ontvang van iemand in die CG Kerk, deur wie ek my teologiese kwalifikasies verwerf het ('n denominasie waar ek beslis 'n geestelike heenkome sou vind indien hier 'n gemeente naby was) Hulle het versoek dat ek my CV vir hulle moet aanstuur.

Dit blyk dat hulle weer na my geval gekyk het en daar is beslis moontlikhede vir 'n voltydse bediening in een van hulle gemeentes, waarskynlik as 'n assistent leraar. Hulle het my nou genader om 'n afspraak te maak vir 'n persoonlike onderhoud met twee of meer van die leraars wat betrokke is by die legitimering van nuwe leraars, met die oog op 'n moontlike aanstelling. Hierdie onderhoud sal DV gedurende die naweek van 17 – 19 Oktober plaasvind.

Uiteraard is ek geweldig opgewonde hieroor. Dit lyk na die verhoring van my gebede van die afgelope aantal jare. Maar dis vir my baie belangrik dat ek binne die wil van die Here moet wees, anders kan dit katastrofies wees. En ek is bang dat ek (dalk onbewustelik) ‘n bediening soos hierdie vir die verkeerde redes begeer. Dan is daar ‘n klompie probleme wat in die pad staan, (Finansies, verlof, vervoer, verblyf ens) maar as dit die Here se wil is, weet ek Hy sal die pad gelyk maak.

Baie dankie by voorbaat vir julle gebede…

Eugene

Lanie
Oct 1st 2008, 10:04 AM
Ek sal beslis in my gebede aan jou dink, Gene. :pray: Baie sterkte. Ek wat nog nat agter die ore is as dit kom by my pad met Jesus, hoef nie vir jou te vertel dat as dit ons Here se wil is sal Hy alles in plek laat val vir jou.

Groete
Yolané

Ta-An
Oct 1st 2008, 10:52 AM
Ek voel opgewonde vir jou......:pp

Die Filadelfieer
Oct 1st 2008, 11:28 AM
Wow.
Verseker sal ek vir jou bid Eugene, jy moet ons asseblief op hoogte hou met die verwikkelinge.

Phil Fourie
Oct 1st 2008, 12:00 PM
Eugene, ek bid ook vir jou

Optimis
Oct 1st 2008, 01:21 PM
Ons bid vir Sy guns vir jou en dat jou ore oop sal wees vir die HG en toe sal wees vir bose. Amen ...... Dit klink lekker!!!

Willem
Oct 1st 2008, 11:30 PM
Hi Gene,

ek bid werklik dat jy Sy wil sal ken en duidelikheid sal kry oor wat jy moet doen. Dis great om te hoor waar Hy die goed doen en ek weet dat wat Hy doen werk! My swaer het iets soortgelyk deurgegaan mbt werk en lewensprioriteite en dis nou nog ongelooflik hoe God gewerk het en dis 2-3 jaar later....

Sterkte en vasbyt:pp

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 07:33 AM
Hi :D
Baie sterkte vir jou. Ek :pray: vir jou en ek weet dat God jou sal beskerm en jou nie sal laat mislei word deur jou persoonlike begeurtes nie! :pp

CFJ
Oct 2nd 2008, 03:06 PM
Sterkte Eugene, as die deur oopgaan sal jy weet... :pray:

Likkedilla
Oct 6th 2008, 08:03 AM
Baie sterkte met jou besluit. Dis altyd 'n voorreg om vir God te kan werk. Laat Hy jou lei

Gene
Oct 21st 2008, 10:28 AM
Ek wil graag vir elkeen wat vir my ingetree het, dankie se. Dit beteken baie om te weet daar is boeties en sussies wat omgee en saam die las dra....:pray:

Net so bietjie terugvoer vir diegene wat belang stel. Die gesprek met die CG Kerk het die afgelope naweek plaasgevind soos beplan. Dis wonderlik om te sien hoe die Here die een struikelblok na die ander uit die weg geruim het - meesal sonder dat ek 'n vinger verroer het. Wat betref die gesprek, ek het dit uiters positief ervaar. Dit was egter bloot 'n "inlydende" gesprek", wat die bal aan die rol gesit het. Die volgende ding wat nou moet gebeur, is dat daar onder andere 'n verslag oor ons gesprek opgestel en na 'n kommissie binne die kerk wat gemoeid is met sulke sake gestuur word. Hulle kan dan besluit om my uit te nooi om aansoek te doen om 'n assistent leraarspos, waarna ek sekere eksamens moet afle, proefpreke moet preek, en daar nog gesprekke moet plaasvind met my en my vrou, ens.

Daar moet dus nog baie water in die see loop voordat iets kan realiseer. Maar ek het groot vrede in my gemoed. Dit is in die Here se hande. Iets wat ek baie deeglik besef het die afgelope tyd, is dat hierdie hele ding nie oor my gaan nie, maar oor my Koning.... en wat ookal Sy wil is, sal (en moet) gebeur.

Dankie nogmaals vir julle gebede - dit het vir my baie beteken en dit het beslis deure oopgemaak.

Groetnis!

Eugene

CFJ
Oct 23rd 2008, 03:17 PM
Dankie vir die terugvoer Eugene. Mens hoop dat nie net jou eie lewe nie, maar elkeen of moontlik iemand wat hier lees, se lewe sal raak deur God se genade. Dis lekker om te sien dat die Here lewendig is en mens kry nooit genoeg daarvan nie. Sterkte vir jou! :)