PDA

View Full Version : Verassingmarline
Oct 1st 2008, 03:56 PM
Hi almal, Ons doen 'n studie oor verassing vs begrawing gebasseer op die Bybel. Staan daar in die Bybel dat verassing verkeerd is? en waar? Ek het heelwat ge-googel, maar meestal was dit persoonlike opinies wat gelig is. Ek sal julle hulp baie waardeer. Jesus groete
Marline

paidforinfull
Oct 1st 2008, 04:44 PM
Hi almal, Ons doen 'n studie oor verassing vs begrawing gebasseer op die Bybel. Staan daar in die Bybel dat verassing verkeerd is? en waar? Ek het heelwat ge-googel, maar meestal was dit persoonlike opinies wat gelig is. Ek sal julle hulp baie waardeer. Jesus groete
Marline
Haai Marline - ek het op die Engelse Online Bible in drie verskillende Bybels gaan kyk, maar kry niks oor verassing (cremation) nie.

Ek wonder net: dis nie ongewoon vir mense om in vure te sterf nie. Dis tog 'n vorm van verassing, en, alhoewel gruwelik, heel natuurlik. Ek mag verkeerd wees, maar myns insiens is daar nie veel verskil tussen dit en verassing nie, en ek kan niks verkeerd vind met lg. nie. (:hmm:)

Lanie
Oct 1st 2008, 05:15 PM
Hi Marline,

Dis inderdaad so dat verassing 'n grys area is. In die Bybel is daar geen verwysing daarna en of dit aanvaarbaar of afstootlik vir God is nie. Soos met enige grys area, waar die Bybel nie vir ons 'n duidelike riglyn geen nie, sal jy maar na almal se persoonlike menings moet luister en dan jou eie opinie vorm, nadat jy dit natuurlik ook self met God uitgemaak het. Ek kan ook dalk vir jou noem dat verassing oorspronklik 'n heidense gebruik was. Ek persoonlik wil nie veras word nie want dis nie wat met Jesus se liggaam gebeur het toe hy gesterf het nie. Hoop dit help.;)

Phil Fourie
Oct 2nd 2008, 06:42 AM
Ek stem baie saam met Lanie hier, daar is 'n draad hieroor gewees in Vrae en Menings oor die Bybel, iemand kan dit vir ons gaan soek, anders sal ek later gaan kyk of ek dit kan kry.

Ek persoonlik (en ek gaan seker weer gestenig word :lol:) is sterk gekant teen verassing

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 07:52 AM
Ek stem 100 % saam met Lanie en Phil. Ek is sterk gekant teen verassing en my rede is dat die woord s ons is van stof gemaak en sal tot stof terugkeer. Wanneer jy iets brand, kry jy as - nie stof nie.

Dis my mening, en ek sal ook glad nie veras wil word nie want soos Lanie ges het, dis nie met Jesus se liggaam gedoen nie - en die woord s tog immers ons moet in Jesus se voetspore volg.

Hoop ek klink dalk nie te kras nie, maar dis iets waaroor ek nogal sterk voel. Ek het in my lewe ook nog nooit 'n verassings diens bygewoon nie.

Optimis
Oct 2nd 2008, 08:21 AM
My persoonlike opinie:
Ek dink as my gees id hemel is, is ek gelukkig.... wat hulle dan met die as en stof en vleis maak is nie so van belang nie, wou op 'n stadium 'n kadawer word vir studente maar my liefie het vir my baie mooi vertel dit sal nie gebeur nie.....
Vlees, Siel, Gees? ..... maak dit saak: (as of vrot ...) nie vir my nie!!!

Gene
Oct 2nd 2008, 08:31 AM
Toe ek die titel van hierdie draad lees, het ek opgewonde oopgemaak om te sien wat die verrassing (surprise) is....:lol:

Persoonlik sien ek geen probleem met verassing nie - die feit dat dit nie die gebruik was onder die Jode in die Bybelse tyd nie, maak dit beslis nie verkeerd nie. 'n Mens se liggaam is uiteindelik net stof en dit gaan in elk geval tot niet. Wat belangrik is, is wat met jou gees (siel) gebeur. Wat van bv die mense wat op die vliegtuie in die 911 ramp oorlede is? Hulle liggame is waarskynlik tot as verbrand. Ek kan persoonlik nie sien dat dit enigsins iets kan wees wat die Here 'n probleem mee kan he nie. Maar dit is my persoonlike oortuiging, ek wil nie probeer voorgee dat ek alleen reg is nie.

Die vorige draad oor hierdie onderwerp het nogal heelwat interressante menings en kommentare hieroor. Gaan kyk gerus daarna :http://bibleforums.org/showthread.php?t=130869

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 12:09 PM
Ek het interessante inligting oor verassing gekry. Mag ek 'n link plaas of hoe gaan ek iemand laat weet waar om dit te kry?

Phil Fourie
Oct 2nd 2008, 12:45 PM
Sonia

Jy mag 'n skakel plaas, solank dit net nie na 'n kommersiele webwerf (waar hulle goeters verkoop) of na 'n ander forum ("message board") toe is nie.

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 01:10 PM
Baie dankie!

Ek het so bietjie gaan soek en het hierdie gekry. Miskien kan julle dit gaan lees.

http://www.egafrikaans.co.za/verassing.htm

Dit het my ook bietjie meer insig gegee, maar ek stem nogsteeds nie saam met verassing nie ;)

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 01:30 PM
Ek het nog inligting gekry oor verassing, maar wil nie die links plaas nie want ek is bang ek doen iets verkeerd. Kan ek dit hierin "copy & paste"? Van dit is net baie lank....

Die Filadelfieer
Oct 2nd 2008, 02:21 PM
O jitte hier gaan ons weer.......:rolleyes:


Sonia skryf :


Ek is sterk gekant teen verassing en my rede is dat die woord s ons is van stof gemaak en sal tot stof terugkeer. Wanneer jy iets brand, kry jy as - nie stof nie.


Eerstens moet ons onthou dat "stof tot stof" soos ons dit in Genesis 3 vind deel is van God se vervloeking wat Hy uitgespreek het na die sondeval. Dit is dus nie 'n "opdrag" nie, maar 'n vloek wat oor die mens uitgespreek is.

Tweedens 'n interesantheid : Kyk na die woord "stof" se verklaring in die Strongs :aphar -- pronounced: aw-fawr'
from 6080; dust (as powdered or gray); hence, clay, earth, mud: KJV -- ashes, dust, earth, ground, morter, powder, rubbish.mmmm..... dit wil voorkom asof dieselfde hebreeuse woord vir stof en as gebruik kan word ! :hmm:

Ek glo eerlikwaar dat wat met mens se oorskot gebeur niks met jou saligheid uit te waai het nie. Ek gaan ook nie veroordelend teenoor iemand staan wat die keuse tussen begrawe en veras maak nie. God se Woord is absoluut. Indien dit wel so sou gewees het dat verassing 'n gruwel in die o van die Here is, wat gemaak met die honderde duisende Christene wat vir hulle geloof op brandstapels vermoor is ?

Sonia Smit
Oct 2nd 2008, 02:41 PM
Tweedens 'n interesantheid : Kyk na die woord "stof" se verklaring in die Strongs :


mmmm..... dit wil voorkom asof dieselfde hebreeuse woord vir stof en as gebruik kan word ! :hmm:


Okay, hoe meer ek eintlik inligting oor die verassings kry, hoe meer is ek ook besig om myself verkeerd te bewys :D

Kyk hierna (ek kan nie die link plaas)
Ek wil vandag die sluier net effens lig oor een van die ontelbare aspekte waaroor ons mense mislei word in ons dag nl. die menslike en Onskriftuurlike instelling en gebruik van liggaamsverbranding of beter bekend as verassing. Tydens hierdie lering wat moontlik in twee dele gedek sal word, gaan ons geen ander bron raadpleeg as die Heilige Skrif, die Woord van ons God nie.
2 Tim. 3:16-17 verklaar onomwonde dat die Skrif die betroubare bron is om te raadpleeg: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Wil u Hom ten volle behaag, Sy wil vir u lewe soek en ten volle toegerus wees vir elke goeie werk of is u maar tevrede met 'n normale "godsdienstige lewe"? As u Sy volkome wil vir u lewe soek, sal u ook gehoorsaam raak aan wat Sy Woord s. Wanneer u u beplanning doen wat betref u liggaam na die dood, het u al daaraan gedink om te kyk wat die Woord daarvan s? Het dit by u opgekom dat u liggaam die tempel van die Heilige Gees is, geskape na die Beeld en gelykenis van die Almagtige of vir uself die vraag gevra: Wat sal God behaag met my liggaam gedoen moet word? Die meeste mense kyk na alles behalwe wat God se wil hierin is of hoe Hy daaroor voel. Dit gaan eerder oor dinge soos kostebesparing, wat my begrafnisondernemer of selfs my leraar / predikant daarvan s, maar weining oor wat die Woord daarvan s. 'n Hele reeks verskonings word aangebied, maar nie een keer gevra: Wat is die wil van God? nie !! Sy wil is in Sy Woord duidelik uiteengesit (volgende keer breedvoerig behandel).
1 Kor. 3:16 "Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie:" Of u liggaam lewend is of dood, dit bly die eiendom van die Almagtige. U kan nie met hierdie tempel handel en besluit soos u wil nie. God moet vir u besluit daaroor, want dit behoort aan Hom. Hy kom weer op die wolke om dit op te wek, met belning vir die gehoorsames of veroordeling vir die ongehoorsames. Die keuse is u s'n wat u gaan ontvang.
In hierdie deel van my boodskap het ek 'n inleiding gegee tot die ware feite omtrent begrafnis of verassing. Moenie die volgende uitgawe of twee mis nie, waarin ek u duidelik gaan lei in wat God se Woord omtrent hierdie uiters sensitiewe onderwerp te s het. U sal ook sien waarom sekere begrafnisondernemers dit verkies dat u liggaam verbrand moet word i.p.v. in 'n kis begrawe moet word. Let wel, die misleiding is groot, daarmee saam gaan altyd die ongeregtigheid en die leuen! Moenie u laat mislei nie!
Volgende keer o.a. Skrifverwysings na verbranding van liggame asook na begrafnisse - hoe en om watter rede elkeen hanteer is in Bybelse tye.

Kom ons kyk na sekere Skrifgedeeltes waar verwys word na o.a. liggaamsverbranding en ook begrafnisse van die liggame van mense.
Wanneer ons na die Skrif gaan sal ons eerstens sien dat misdadigers van ernstige oortredinge liggaamsverbranding moes deurmaak en wel as 'n strafmaatrel en om geen ander rede nie. Dus - die verbranding van die menslike liggaam volgens die Skrif was streng toegepas slgs as strafmetode, 'n teken van oordeel deur die Almagtige aan wie die vergelding en die straf toekom. Enkele voorbeelde: Gen. 38:24 - "Na omtrent drie maande het hulle Juda laat weet en ges: Tamar, jou skoondogter het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery! En Juda s: Bring haar uit, dat sy verbrand kan word."
Lev. 20:14 "En as 'n man 'n vrou en haar moeder neem (seksuele konnetasie), is dit 'n skandelike daad; hulle moet hom en di twee met vuur verbrand: daar mag geen bloedskande onder julle wees nie." Jos. 7:25 "En Josua het ges: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi."
Ook gelowiges in die Woord is op brandstapels verbrand as strafmaatrel.
Tweedens leer die Skrif ons dat in gevalle van die oordeel en straf van die banvloek, verbranding toegepas was soos in die geval van Agan in Jos 7:15 wat gesteel het: "En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van God oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het."
Die feit dat hierdie oordeel en straf van verbranding deur die Almagtige slf ingestel is, asook die spesifieke doel en rede waarom dit so bepaal is, nl. weereens as strfmaatrel, is duidelike bewys van die wil van God betreffende verbranding van die liggaam wat Hy self geskape het. Slegs God kan die finale besluit neem oor die mens se liggaam omrede Hy die Skepper en Alleeneienaar van die menslike liggaam is.
Aan die einde van hierdie dispensasie sal vuur weer 'n prominente rol speel wat die mens se wese betref en wr verbandhoudend met straf en oordeel nl. Gehenna - die ewige poel van vuur en swael vlg. Judas vers 7 (en ander Skrifte): "terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan."
Bo en behalwe bg. verwysings as strafmaatrel en oordeel deur die Almagtige is die oorsprong van verbranding van menslike liggame, ook van heidense afkoms. Dit is verdermeer as algemene strafmetode gebruik om hekse en ketters te straf in die middeleeue deur verbranding.

marline
Oct 2nd 2008, 08:01 PM
Baie dankie vir jull insette. Jammer ek het weer hierdie onderwerp aangeraak, ek het nie gesien dit is al bespreek nie. Dit gaan baie help met ons studie. Ek het ook altyd gedink ek moet veras word, maar twyfel ook nou sterk daaraan, veral toe ek opgelees het oor die offerhandes aan Magog!!! en toe ek lees presies wat gebeur met mens se liggaam tydens verassing. Mense, dit is "brutal" Nee, ek dink my liggaam moet maar rustig self tot stof kom.

paidforinfull
Oct 2nd 2008, 09:34 PM
...en toe ek lees presies wat gebeur met mens se liggaam tydens verassing. Mense, dit is "brutal" Nee, ek dink my liggaam moet maar rustig self tot stof kom.
Hier in Paraguay veras hulle nie mense nie, want dis meesal katolieke hier. Wat hulle wel doen is om sulke 'doodshuise' te bou (bo-gronds of in ondergrondse kelders), en dan word die hele famielie se kiste nou in so 'n doodshuis geplaas. 'n Jaar na die begrafnis word die lyk dan weer uitgehaal, oopgemaak en deur die famielie skoongemaak voordat die mooi blink bene dan teruggeplaas word in die kiste. Nou dink ek so - ek verkies dit dan maar liewers om veras te word as wat my man en kinders my geraamte moet staan en skoonmaak (gril gril). Gelukkig het ek nou die dag gehoor hulle het so 'n ruk terug 'n 'regte' begraafplaas buite die stad gebou vir die wat liewers daar begrawe sou wou word. (Sou nog steeds verassing verkies - kan die idee van wurms nie verdra nie - maar dis nou maar net hoe ek oor die saak voel. :2cents:)

Lanie
Oct 3rd 2008, 03:28 AM
Ek is besig om 'n boek oor Amos te lees en kom toe gisteraand op hierdie af -

Amos 2:1-2

So s die HERE: Oor drie oortredinge van Moab, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het. Daarom sal Ek 'n vuur slinger in Moab, en dit sal die paleise van Krijot verteer; en Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met krygsgeskreeu en basuingeskal.

Ek ken nie die hele storie nie, ek sal as ek tyd het gaan soek, maar hier straf God Moab omdat hulle die koning van Edom se beendere verbrand het. Is dit nie 'n bewys dat God teen verbranding van 'n dooie se oorskot is nie?

mari
Oct 3rd 2008, 08:06 AM
Ek stem 100 % saam met Lanie en Phil. Ek is sterk gekant teen verassing en my rede is dat die woord s ons is van stof gemaak en sal tot stof terugkeer. Wanneer jy iets brand, kry jy as - nie stof nie.

Dis my mening, en ek sal ook glad nie veras wil word nie want soos Lanie ges het, dis nie met Jesus se liggaam gedoen nie - en die woord s tog immers ons moet in Jesus se voetspore volg.

Hoop ek klink dalk nie te kras nie, maar dis iets waaroor ek nogal sterk voel. Ek het in my lewe ook nog nooit 'n verassings diens bygewoon nie.


Jesus se liggaam is
...in doeke toegedraai
....in 'n grot geplaas
.....met 'n klip voor die opening.......

sou julle dit dan as Christelikke norm verstaan ?.....

nog 'n vragie dan .....

hoe moet die Christen orgaan skenking dan verstaan ?

Phil Fourie
Oct 3rd 2008, 08:18 AM
mari

Jesus se liggaam het ook nie verrot nie ;)

Dit bly 'n saak van oortuiging, my oortuiging is dat ek sal bly (as ek die keuse het) by die norm van die Woord daar stel en die Woord stel 'n duidelike norm dat die liggaam natuurlik moet ontbind. Hoekom? Ek weet nie, maar die Woord doen moeite om vir ons te verduidelik dat dit is wat God met Moses gedoen het. Dit is ook waarby ek graag sal wil volstaan. 'n Natuurlike proses soos God dit (in my nederige opinie natuurlik) van die begin af bestem het.

mari
Oct 3rd 2008, 09:23 AM
presies Phil.... jy verstaan dus vaarop ek sinspeel.....


deesdae se begrafnisse sluit in :

duur balsem prosedures om die oorskot so 'n rukkie langer uit die wurms se kele te hou...
duur edelhout, sybeleinde, vergulde handvatsel kiste
in 'n gat in die grond
in 'n duur begraafplaas
met 'n duur seremonie
en tonne blomm ( 'n heidense gebruik van offers aan die dode !!! )
en 'n marmer grafsteen op 'n versierde graf...

alles gegrond op so duur as moontlik om die naasbestaandes se skuldgevoelens te vertroetel.....

... is die Bybelse verwysings nie van toepassing op die spesefieke persone nie ? :
'n koning moes op 'n spesifieke manier begrawe word ( wat later Jesus as "koning" beklemtoon het, oor sy graf )
oortreders is lewendig verbrand as straf.....

as verbranding "straf" is...wat gemaak met :
die martellaar Christinne in Nero se tyd...
gelowiges wat in natuurlikke brande, of menslikke rampe ( 9/11) , of in oorlog, of deur weerlig sterf ??
gelowiges wat verdrink en die oorskot in die see vergaan ( nie "stof" nie )

Gaan God jou, wat die Lewende Jesus as verlosser aangeneem het, dan die hemel belet oor jou oorskot..... het dit regtig enigiets met jou ewige verlossing te doen ?

.............

in Amerika is daar deesdae 'n nuwigheid van "natuurlikke" begrafnis - die oorskot word in die woestyn gelaat vir aasvoels en goggas om te verorber en die bene om tot "stof" te vergaan !!!!! sou dit dan aanvaarbar wees vir 'n gelowige ??!!!

... naar, maar waar:eek:....

marline
Oct 3rd 2008, 10:22 AM
Sonia, ek sou nou baie graag wou weet waar jy hierdie interressante boodskap gekry het, of wie dit geskryf het. Ek sien daar is nog verdere uitgawes wat op verassing betrekking het, en sou dit ook graag wou lees.
Groete
Marline

Sonia Smit
Oct 3rd 2008, 11:12 AM
Ek het gisteraand vir my man sy mening oor verassing gevra. Sy antwoord aan my was: "Hoekom is dit vir jou so belangrik om te weet wat ek met jou liggaam maak as jy dood is, jy is in elkgeval nie daar nie"

En dit het my laat dink. Ek verlaat my liggaam - hoekom moet dit vir my belangrik wees wat word van my liggaam? My man kan my hart en mond belowe hy sal my begrawe, en kom dit by my dood, veras hy my. Is dit nie vir die mense wat ons nalaat om te besluit wat om met ons liggame te maak nie? En hoe gaan ons weet hulle maak die regte besluite?

My pa het ook vir my ges, die verhaal van die bene wat in die dal gel het, toe God die bene bymekaar roep, het dit bymekaar gekom, maak nie saak of die roofdiere al daaraan geet het of nie, en toe beveel Hy vleis oor die bene en Hy gee opdrag dat siele teruggeroep moet word. By God is als moontlik, as hy bene bymekaar kan roep, kan hy stof ook bymekaar roep, is dit nie?:hmm: Persoonlik sal hy dit ook nie doen nie.

Ek dink hierdie topic is soos die doop en nagmaal, dit kan aan en aan en aan gaan want elke persoon het sy eie mening, dink julle nie ook so nie?

paidforinfull
Oct 3rd 2008, 11:13 AM
Ons ou liggame is maar uit stof gemaak, en sal tot stof vergaan. Wat met ons liggame gebeur na die dood is nie belangrik nie. Dit is ons siel/gees wat aanhou bestaan. Eendag gaan God in elk geval vir ons nuwe hemelse liggame gee wat nie kan vergaan nie.

(En nog 'n ding - wat van mense wat deur landmyne stukkend geskiets is, liggaamsdele verloor het, ens. ens.). Nee wat, my mening is dat dit nie die vlees is wat belangrik is nie, maar die gees. :2cents:

Phil Fourie
Oct 3rd 2008, 12:41 PM
mari

Nee, jy mis heeltemal die punt as jy dink dit gaan hier oor 'n gesprek van of jy hemel toe gaan of nie, vir my gaan dit daaroor dat ek terwyl ek op die aarde is sal doen soos ek glo die Here graag wil he, of dit nou met my saligheid te make het of nie, maak nie vir my saak nie, wat vir my saak maak is wat is God se wil hierin, nie wat wil ek he of wat is my humanitere uitkyk daarop nie.

God het vir Moses begrawe, ek wil ook begrawe word, dit is maar waarop dit neerkom ;)

En om heeltyd mense wat dood verbrand het hierin te bring is totaal buite konteks, want ons praat nie hier van die metode van sterwe nie, ons praat van wat is van toepassing en wat leer die Woord ons as daar wel 'n liggaam daar is na daardie persoon se sterwe. Wat verwag die Woord moet ons met so 'n liggaam doen, my persoonlike opinie is dat ons moet bly by die norm wat die Woord daar stel en dit is om daardie liggaam weg te bere (hoeookal) en toe te laat dat natuur sy gang gaan. Hoekom? Weereens, ek weet nie, maar dit is die norm wat die Woord daar stel en ek sal graag as ek 'n keuse het daarby wil bly ;)

Groete
Phil

mari
Oct 3rd 2008, 02:28 PM
mari

Nee, jy mis heeltemal die punt as jy dink dit gaan hier oor 'n gesprek van of jy hemel toe gaan of nie, vir my gaan dit daaroor dat ek terwyl ek op die aarde is sal doen soos ek glo die Here graag wil he, of dit nou met my saligheid te make het of nie, maak nie vir my saak nie, wat vir my saak maak is wat is God se wil hierin, nie wat wil ek he of wat is my humanitere uitkyk daarop nie.

God het vir Moses begrawe, ek wil ook begrawe word, dit is maar waarop dit neerkom ;)

alles reg Phil..... Marline vra mos juis opinies......

ek weer sal verkies dat my oorskot nie op die humanistiese selfvererings manier van vandag begrawe word nie, want ek glo nie dit is God se wil om die dodes soos die heidinne te vereer nie....... maar dis maar net my opinie ......... ;)


net 'n vragie...... wanneer jy dood is, watter deel van jou op aarde moet dan nog "doen wat jy glo die Here graag wil he" ?.... wonder maar net ...

m

marline
Oct 3rd 2008, 02:32 PM
[quote=Phil Fourie;1810705]mari

Nee, jy mis heeltemal die punt as jy dink dit gaan hier oor 'n gesprek van of jy hemel toe gaan of nie, vir my gaan dit daaroor dat ek terwyl ek op die aarde is sal doen soos ek glo die Here graag wil he, of dit nou met my saligheid te make het of nie, maak nie vir my saak nie, wat vir my saak maak is wat is God se wil hierin, nie wat wil ek he of wat is my humanitere uitkyk daarop nie.

Dankie Phil, jy het dit nou mooi saamgevat. Ons studie gaan juis oor wat die Bybel se, met die nodige tekse daarby natuurlik.

Phil Fourie
Oct 3rd 2008, 02:40 PM
alles reg Phil..... Marline vra mos juis opinies......

ek weer sal verkies dat my oorskot nie op die humanistiese selfvererings manier van vandag begrawe word nie, want ek glo nie dit is God se wil om die dodes soos die heidinne te vereer nie....... maar dis maar net my opinie ......... ;)


net 'n vragie...... wanneer jy dood is, watter deel van jou op aarde moet dan nog "doen wat jy glo die Here graag wil he" ?.... wonder maar net ...

m

mari

Dit is goed en wel, ons kan mekaar probeer subtiel beledig hier die heel dag lank en die een slimmer lyk as die ander, ek stel nie werklik belang in so 'n debat nie, daarom vra ek jou dievolgende:

Wys my 1 teksgedeelte in die Woord wat waarlik verassing goedkeur a.s.b.

Soos jy weet, die Woord is my absolute maatstaf vir wat aanvaarbaar is in lewe en in dood, ek se nie dat dit vir jou so moet wees nie, maar dit is hoe ek my lewe inrig en jy weet dit is hoe ek dit nog altyd gedoen het. My liggaam behoort ook aan God, want my alles behoort aan God, daarom het Hy die absolute se oor wat met dit moet gebeur, selfs al huisves dit nie meer my siel nie.

Phil Fourie
Oct 3rd 2008, 02:42 PM
Dankie Phil, jy het dit nou mooi saamgevat. Ons studie gaan juis oor wat die Bybel se, met die nodige tekse daarby natuurlik.

mariline

Ek het 'n goeie skrywe oor kremasie in die lig van die Woord, ek gaan dit die naweek vir jou probeer in Word formaat kry en dit dan hier as 'n attachment plaas :)

mari
Oct 3rd 2008, 02:49 PM
mari

Nee, jy mis heeltemal die punt as jy dink dit gaan hier oor 'n gesprek van of jy hemel toe gaan of nie, vir my gaan dit daaroor dat ek terwyl ek op die aarde is sal doen soos ek glo die Here graag wil he, of dit nou met my saligheid te make het of nie, maak nie vir my saak nie, wat vir my saak maak is wat is God se wil hierin, nie wat wil ek he of wat is my humanitere uitkyk daarop nie.

Dankie Phil, jy het dit nou mooi saamgevat. Ons studie gaan juis oor wat die Bybel se, met die nodige tekse daarby natuurlik.


jammer, marline, maar so ver was daar nog gees skrif wat direk met verassing te doen het op hierdie draad nie....

sonja se quote praat van die liggaam as die tempel van God wat nie geskaad mag word nie - is dit in die lewe of in die dood ?........

die ander verwysings is oor verbranding as teregstelling van oortreeders en nie verassing van oorskot na afsterwe nie......

Fila se uitleg van Gen 3 se " stof tot stof" is wel 'n verwysing wat toepassing het, want die woord kan stof of as beteken........

.....

.... moenie bekommerd wees nie, ek probeer regtig niemand in die afgrond aflei nie, maar hoop net julle dink aan dit wat julle hier se........

.... wil julle regtig begrawe word in 'n graf soos vandag..... ??? .... nee, ek het ook nie direkte Bybelverwysings daarteen nie, maar om so 'n ophef van stoflikke oorskot te maak met allerander heidense gewoontes wat "verchristelik" is om die storie so duur as moontlik te maak, klink darem gans te selfvererend en dit is sekerlik nie God se wil nie ???................

Lanie
Oct 3rd 2008, 04:24 PM
jammer, marline, maar so ver was daar nog gees skrif wat direk met verassing te doen het op hierdie draad nie....

sonja se quote praat van die liggaam as die tempel van God wat nie geskaad mag word nie - is dit in die lewe of in die dood ?........

die ander verwysings is oor verbranding as teregstelling van oortreeders en nie verassing van oorskot na afsterwe nie......

Fila se uitleg van Gen 3 se " stof tot stof" is wel 'n verwysing wat toepassing het, want die woord kan stof of as beteken........

Mari....

Wat van my skrifverwysing? Hoekom het God Moab gestraf omdat hulle Edom se koning se beendere verbrand het?

mari
Oct 3rd 2008, 09:16 PM
Mari....

Wat van my skrifverwysing? Hoekom het God Moab gestraf omdat hulle Edom se koning se beendere verbrand het?

Lanie... jammer man, ek wil nie he dit moet lyk of ek met enigiemand baklei nie......

..... gaan lees die stuk in konteks en jy sal sien dit gaan oor Moab wat die koning van Edom vermoor het teen Sy wil.......

..... 'n paar verse terug in Amos 1:13 word gepraat van die kinders van Anmon wat gestraf gaan word omdat hulle " swanger vroue oopgesny het " .... beteken dit dat keisersnee strafbaar in God se oe is, of dat die moord van swanger vroue in oorlogvoering veroordeelbaar is .... ?

( as ek hier verkeerd is, help my asseblief reg ..... )

mari
Oct 3rd 2008, 09:56 PM
mari

Dit is goed en wel, ons kan mekaar probeer subtiel beledig hier die heel dag lank en die een slimmer lyk as die ander, ek stel nie werklik belang in so 'n debat nie, daarom vra ek jou dievolgende:

.......

jammer Phil !!! daar verstaan ons mekaar alweer verkeerd....... :mad: :blush:

ek het 'n groot probleem met hedendaagse "begrafnis" stories juis oor heidense konnektasies met van die gebruike .... jammer as dit klink of ek wil baklei, dis regtig nie my bedoeling nie.......

...... en daar is ongelukkig nie Skrif vir of teen wat ons vandag as verassing ken nie....... net soos daar ook nie skrif is wat uitspel dat ons oorskot in 'n kis in 'n begraafplaas in die grond geplaas moet word nie.....

:confused
m

Phil Fourie
Oct 6th 2008, 06:46 AM
mari

Ek dink jy mis die "punchline" van die verskil hier. Dit gaan nie oor waarin die liggaam gesit word nie, dit gaan oor of dit gelos moet word om self tot niet te gaan en of dit veras mag word.

As jy nie omgee nie, wil jy nie vir my voorbeelde gee van hoe hedendaagse begrafnismetodes "verchirstelik" is vanaf heidense gebruike nie? :hmm:

mari
Oct 6th 2008, 03:10 PM
Phil...... ek wil nie probeer wysneus speel nie.....;) .... so net 'n paar gedagtes o te oordink :


waar staan dit presies dat elke gelowige se stoflikke oorskot"vanself" moet vergaan, en wat beteken "vanself" in elk geval - gebalsem in 'n kis is buitendien dan ook nie "natuurlik" nie.....


waar staan dit dat jou oorskot :

in 'n kis
in die grond
van oos na wes
in 'n kerkhof
met 'n enskripsie op 'n marmer grafsteen
met 'n rouseremonie
met blomme

.... begrawe moet word.....

en wat beteken dit regtig dat as iemand 'n graf besoek, blomme daarop sit, en met die gestorwene gesels........ !!!!! dink bietjie !!! :eek:


google " pagan rituals in christian burial " of iets soortgelyk .... en jy mag dalk geskok wees ! ... die Rooms Katolieke kerkvaders het ons 'n paar dinge wysgemaak wat die skrif defnitief nie goedpraat nie .......

verassing is minder profyt vir die "kerk" :hmm:


.... weer 'skuus... ek baklei nie..... ons as Christinne is soms so besig om die duiwel om elke bos te soek, dat ons die blatante leuen miskyk .....

m

Phil Fourie
Oct 7th 2008, 05:48 AM
Hi daar mari

Weet jy, ek is meer as bereid om jou vra te antwoord, maar jy gaan werklik eers bietjie moet probeer om myne ook te beantwoord, ek vra jou, nie vir google nie en ek wag nogsteeds vir die Skrifverwysings wat verassing goedkeur. So, kom ons begin a.s.b. daar en dan werk ons dit deur, anders gaan ek nie bereid wees om hierdie bespreking met jou te voer nie, want dan gaan ons hier gryp, daar stry, en dan kom ons nie by 'n punt uit nie ;)

Groete
Phil

Gene
Oct 7th 2008, 06:33 AM
Phil
Skies dat ek my neus weer hier in druk. Maar jy sal onthou dat ek die onderwerp aanvanklik begin het (op n ander draad) Ek het lank nie aan die gesprek deelgeneem nie want ek het nie gedink dat daar werklik meer iets is om by te voeg nie, dis duidelik dat ons gaan verskil oor hierdie onderwerp, en ek respekteer jou siening (en die van ander wat jou opinie deel)

Jy vra die vraag, waar in die Bybel mens n teks kan vind wat verassing goedkeur. Jy is heeltemal reg, daar is nie so n teks nie. Maar ek wil jou dan iets anders vra: Waar in die Bybel kry jy n teks wat dit verbied? En weereens is die antwoord, daar bestaan nie so teks nie. Die feit van die saak is dat die Bybel nie n klinkklare antwoord hierop gee nie. Jou oortuiging is gebasseer op jou interpretasie van wat die bedoeling van die Bybel hieroor is. Die tekste wat jy aanhaal, is tekste wat betrekking het op mense wat in die Bybelse tyd geleef het, en op die gebruike in die Bybelse tyd. (Waar staan dit byvoorbeeld in die Bybel dat ons ons nie ons skoene moet uittrek wanneer ons kerk toe gaan nie? Waar staan dit dat vroue hulle hare mag sny? Waar staan dit dat die sabbat op n Sondag gevier mag word? ens.)

Ek dink die kruks van die saak is dat hierdie een van daardie onderwerpe is waaroor ons nie tot n vergelyk gaan kom nie. Persoonlik voel ek dat n mens se liggaam na jou dood geen waarde meer het nie en dat dit in elk geval tot niet gaan. Of dit in n kis le en vergaan en of dit verbrand word (of deur roofdiere opgevreet word) is nie belangrik nie. Maar dit is en bly my eie persoonlike opinie. Ek is in geen posisie om my mening op ander te wil afdwing nie en daarom respekteer ek ander sieninge. Ek dink ons moet ons elkeen laat lei volgens ons oortuiging. As iemand nie volkome vrede het hieroor nie, bly dan weg daarvan! Dis so eenvoudig soos dit. Ek dink Romeine 14:14 wat handel oor die eet van vleis wat aan afgode geoffer is, het ook hierop betrekking:
"Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein"

Smuggler
Oct 7th 2008, 01:29 PM
Of moet ek eerder s ons moet sterwe sodat ons kan lewe !!!:pp

Ek het nie nou al die skrifte nie,(sal dit mre plaas) maar ek het ook al die sakie ondersoek en het die volgende gevind:
Verassing:
In Israel van ouds was dit soms 'n vloek om verbrand te word...
Soms egter was dit ook 'n "verheerliking" .

Begrafnis:
Soms was dit 'n eer om begrawe te word.
Soms was dit egter ook 'n vloek dat jou lyk deur die wurms get moet word.

Ek sal vannaand so bietjie my argiewe gaan deursoek en mre die tekste voorbeelde plaas.

marline
Oct 7th 2008, 01:55 PM
Ek het met al die besprekings en naslaan werk tot die gevolg trekking gekom, dat verassing as sulks nie die probleem is nie. Maar die gebeendere wat nie verbrand word nie word vergruis en dit is dan dit wat in 'n kissie geplaas wat aan die naasbestaandes oorhandig word. Ek het nie nou die teks byderhand nie, maar die gebeendere is begrawe na die verbranding. Reg genoeg, hulle het nie in daardie dae die vergruisers gehad wat ons vandag het nie, maar begrawe word oral in die Bybel genoem. Mari het dan ook vir my gewys dat ons na die ander kant van die penny ook moet kyk, nl waar kom begrafenis met duur kiste, blomme, ens vandaan. Ek ken 'n tannie wie se seun al 8 jaar dood is, en sy sit nog steeds met die kissie as voor die bed. Wat dink julle hiervan?

Sonia Smit
Oct 7th 2008, 02:53 PM
Ek ken 'n tannie wie se seun al 8 jaar dood is, en sy sit nog steeds met die kissie as voor die bed. Wat dink julle hiervan?

:eek: is al wat ek kan s...

Smuggler
Oct 8th 2008, 06:36 AM
Verassing - Wat s die Woord

2Ch 16:13 En Asa het ontslaap met sy vaders en gesterwe in die een en veertigste jaar van sy
regering.
2Ch 16:14 En hulle het hom begrawe in sy graf wat hy vir hom in die stad van Dawid gegrawe
het, en hom op die bed neergel wat vol speserye was, en dit van allerhande soorte,
volgens die kuns van n salfmenger klaargemaak; en hulle het vir hom n buitengewoon
groot wierookbrand aangesteek.

Die woord wierookbrand (engels-burning) : is - serephah -(H8316) in Hebreeus
en beteken : cremation: - burning. From H8313

Jer 34:4 Maar luister na die woord van die HERE, o Sedeka, koning van Juda! So s die HERE aangaande jou: Jy sal deur die swaard nie sterwe nie.
Jer 34:5 Jy sal in vrede sterwe, en net so n wierookbrand as vir jou vaders, die vorige konings
wat voor jou gewees het, sal hulle vir jou aansteek en jou beklaag met: Ag, heer! Want
k het die woord gespreek, spreek die HERE.

Die woord wierook brand in die teks is - mis-raw -faw (H4955)- in Hebreeus en beteken:
From H8313; combustion, that is, cremation (of a corpse), or calcination (of lime): - burning.

Dit blyk dat verassing het oa. by die volgende geleenthede gebeur:

Wanneer oordeel gevel was : Lev 21:9 ; Jos 7:21
Gedurende n oorlog: Amos 6:10 (besmoontlik om higiniese redes)
Om n persoon te vereer: 2Korn 16:13-14 ; Jer 34:4-5
God self het ook mense verras/verbrand: Amos 2:1
Koning Asa was verras - 2 Chron 16: 14 -14
Koning Zedekiah was verras - Jer 34 : 4 - 5

En hier is nou n lekker voorbeeld net om die appelkar heeltemal om te gooi . . .

Koning Saul was verras en toe begrawe - 1 Sam 31 :11 - 13

1Sa 31:11 Toe die inwoners van Jabes in Glead daarvan hoorwat die Filistyne aan Saul gedoen
het
1Sa 31:12 het al die dapper manne hulle gereed gemaak en die hele nag deur getrek; en hulle het
die lyk van Saul en die lyke van sy seuns van die muur van Bet-San afgehaal en by
Jabes gekom en hulle daar verbrand.
1Sa 31:13 En hulle het hul gebeente geneem en onder die tamarisk in Jabes begrawe en sewe
dae lank gevas.

Nou het ek al mense hoor s: Nee, Saul was vervloek of verlaat deur God en daarom is hy verbrand/verras.
Volgens 2Kron 21:18-19 hou die argument egter ook nie water nie . . .
2Ch 21:18 En n dit alles het die HERE hom in sy ingewande aangetas met n siekte waar geen
genesing voor was nie.
2Ch 21:19 En n enige tyd, naamlik teen die einde van die tweede jaar, het sy ingewande by sy
siekte uitgekom, sodat hy onder hewige pyne gesterf het; en sy volk het vir hom geen
wierookbrand gemaak soos die brand vir sy vaders nie.


My persoonlikke oortuiging rondom die saak is:
My huidige fisiese liggaam is tans onaanvaarbaar vir God en is onderworpe die vloek . Ek dink regtig nie die maak saak hoe dit verwerk word wanneer ek nie meer inwonend is nie . . .
Solank AVBOB (Alle Vrot Bene/Boere Onder Bewaking) net nie te veel geld uit my "lyk versorging" maak nie . . .miskien moet dit eerder maar jou keuse bepaal - hoeveel geld wil ek h moet my nageslag uitgee om van die uitgediende gegrimeerde vleisboks ontslae te raak . . .
Jammer as ek onsensitief klink, maar verassing is baie goedkoper en ek soek nie verering van dooies met blommetjies op my graf nie.

Vanuit my spreekwoordelike graf kan ek dan dikteer en my nageslag help om nie skuldig te wees aan die sonde van verering van dooies nie . . . wat n gedagte . . .:hmm:

Sonia Smit
Oct 8th 2008, 07:33 AM
Ek het nogal ook gewonder, nou dat smuggler noem van higieniese doeleindes. Verkies mense nie ook maar om mense te veras wat aan HIV/Vigs doodgaan nie?

mari
Oct 8th 2008, 10:53 AM
Ek ken 'n tannie wie se seun al 8 jaar dood is, en sy sit nog steeds met die kissie as voor die bed. Wat dink julle hiervan?

Marline

...... baie mense besoek gereeld ( of aan die begin in elk geval, daarna net op verjaarsdae ens, geliefdes se grafte, sit blomme daarop, gesels met die afgestorwene / bid vir of tot die persoon ens....... wat daarvan !!!...
Phil....

..... jammer as ek nie my gedagtes met teksverse kan beaam nie, want daar is ongelukkig geen skrif vir of teen die metode van verassing van oorskot van deesdae nie, jammer..........
Smuggler....

welkom..... en dankie vir die interessante studie......Sonia ...

Verassing van HIV/VIGS liggame is nie alleen vir higeene nie... die dood en daaropvolgende vergang van die menslike liggaam is maar 'n morsige storie en met die oorvol kerkhofte van deesdae, 'n gesondheidsrisiko waar ook al..... het jy al gesien ( en geruik ) hoe dit lyk as 'n begraafplaas in 'n vloed wegspoel :eek:.....groete almal
m

Gene
Oct 8th 2008, 12:12 PM
...... baie mense besoek gereeld ( of aan die begin in elk geval, daarna net op verjaarsdae ens, geliefdes se grafte, sit blomme daarop, gesels met die afgestorwene / bid vir of tot die persoon ens....... wat daarvan !!!...
m

Mari

Oor verassing stem ek heelhartig met jou saam. Maar sien jy werklik geen probleem met wat jy hierbo gese het nie?

Sonia Smit
Oct 8th 2008, 12:46 PM
Ek het nog nooit 'n begrafplaas gesien, of geruik, wat weggespoel het nie. Ons besoek ook nie die begrafplaas nadat ons iemand begrawe het nie, ons glo nie daarin nie, want in Lukas 9 lees ek:

Luk 9:59 En Hy s aan n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.
Luk 9:60 En Jesus s vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.

Ek verstaan die dooies waarvan hier gepraat word is die wat geestelik dood is, en dat hul die dooies (wat letterlik dood is) moet begrawe want die Here het beter doel met ons wat lewend (gered) is...

Gene
Oct 8th 2008, 01:00 PM
Ek het nog nooit 'n begrafplaas gesien, of geruik, wat weggespoel het nie. Ons besoek ook nie die begrafplaas nadat ons iemand begrawe het nie, ons glo nie daarin nie, want in Lukas 9 lees ek:

Luk 9:59 En Hy s aan n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.
Luk 9:60 En Jesus s vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.

Ek verstaan die dooies waarvan hier gepraat word is die wat geestelik dood is, en dat hul die dooies (wat letterlik dood is) moet begrawe want die Here het beter doel met ons wat lewend (gered) is...

Ek stem saam met jou interpretasie van die gedeelte in Lukas 9. Maar ek dink die kruks van die gedeelte is bloot dat iets soos die begrafnis van 'n naasbestaande nie belangriker geag mag word as God nie. Dit mag nie in die pad staan van jou roeping nie. Maar ek dink nie daar is noodwendig iets verkeerd daarmee om 'n graf te besoek nie. Ons weet dat dit net die afgestorwene se liggaam is wat daar begrawe le, en dat dit geen nut meer het nie. Maar dit was die laaste kontak met die persoon wat in daardie liggaam geleef het, en dis net menslik om eerbied aan die persoon op so 'n manier te betoon. Deur blomme op 'n graf te sit, wys mens maar net dat jy daardie persoon nie vergeet het nie, veral op belangrike dae...

Maar om met afgestorwenes te praat of nog erger, tot hulle te bid, is hoegenaamd nie Bybels nie, dit grens myns insiens aan voorvader aanbidding.

Phil Fourie
Oct 8th 2008, 01:10 PM
Eugene

Ek stem saam met jou hier, om die waarheid te se, ek ken nie iemand wat daar gaan sit en tot die dooie persoon bid nie, as daar so iemand is hier rond, wil ek vir jou werklik se jy moet jouself daarvan bekeer :rolleyes:

Ek gaan besoek gereeld my pa se graf, ek doen dit met geen moetiewe om hom as persoon daardeur te verheerlik nie, ook nie om met afgestorwenis te gesels of so nie, ek gaan soontoe oordat ek na hom verlang, ek voel nie sy teenwoordigheid daar of iets nie, dit is nie waaroor dit gaan nie, maar dit is sekerlik die laaste ding hier op aarde wat van my pa nog oor is en dit is iets wat ek wil skoon hou en versorg. As ek in elk geval daar is praat ek met die Here en met Hom alleen, ek vertel Hom hoe hartseer ek is en Hy troos my daar net soos Hy op enige ander plek doen.

'n Begrafplaas is vir my 'n mooi plek, regtigwaar, want daar is soveel herhinderinge daar van mense wat nou nie meer met ons is nie, maar by die Vader is. Die anderkant is ook waar natuurlik, daar is meer hartseer ook seker daar, maar ek verbly my oor die goeie. 'n Grafsteen getuig van iemand se lewe, dit se dat hierdie persoon mense hier op aarde gehad het wat hom of haar liefgehad het, dat hy hier 'n verskil gemaak het, dat hy iets nagelaat het, in my pa se geval is dit wat hy my nagelaat het 'n besef van wie ek is, waar ek vandaan gekom het en waarheen ek oppad is, hy het vir my 'n voorbeeld van geloof nagelaat, dieselfde geloof wat ook nou in my is.

Skies, ek raak nou weer te liries hier :blush:

Sonia Smit
Oct 8th 2008, 01:11 PM
Dankie Gene,

:) Ek het dit nou net nie so mooi verduidelik soos jy nie ;).

Ek s nie daar is iets verkeerd met grafte besoeke nie, ons glo net nie daarin nie. Onthou eerder die persoon toe hy/sy nog lewend was, as wat jy die hartseer onthou van by die graf staan - dis maar my eie mening.

mari
Oct 8th 2008, 02:35 PM
Mari

Oor verassing stem ek heelhartig met jou saam. Maar sien jy werklik geen probleem met wat jy hierbo gese het nie?

Gene.... lees die hele draad en jy sal sien ek het 'n GROOT probleem juis hiermee........ ons veroordeel verassing en verkies 'n graf.... en vergeet van die nie-Bybelse konnektasies wat met grafbesoek gepaardgaan........

groete
m

mari
Oct 8th 2008, 02:52 PM
Ek het nog nooit 'n begrafplaas gesien, of geruik, wat weggespoel het nie. Ons besoek ook nie die begrafplaas nadat ons iemand begrawe het nie, ons glo nie daarin nie, want in Lukas 9 lees ek:

...


Sonia...... ek was as tiener in die Strand toe die begraafplaas langs die rivier gedeeltelik weggespoel het.... my oupa se graf ( met ouma se plekkie langsaan bespreek ) was darem nie onder die oorstroomdes nie...... ons het wel die grafsteen gaan regmaak en help met die opruim van ander gemeentelede se grafte.... net daar en dan het ek besluit 'n kis in die grond is nie waar ek my oorskot wil los eendag nie ! :o ... laas jaar het 'n begraafplaas hier in die suidkaap ook onder vloedwater deurgeloop en dit was dieselfde storie....... net my oortuiginge versterk......

my ma is 2 jaar gelede oorlede en haar oorskot is volgens haar wense veras .... nadat haar liggaam eers vir kankernavorsing ontleed is - ook volgens haar duidelike opdrag....... ons het pragtige fotos van haar toe sy gesond en vol energie was..... en ek kan enige tyd aan haar dink en die Vader dank vir die ma wat ek die genade beleef het om op hierdie aarde te he............ toemaar, ek is nie op 'n heksejag oor die graf storie nie ..... hoop net julle dink darem aan die ander kant van die sakie.......

groetnis
m

Phil Fourie
Oct 9th 2008, 06:59 AM
Gene.... lees die hele draad en jy sal sien ek het 'n GROOT probleem juis hiermee........ ons veroordeel verassing en verkies 'n graf.... en vergeet van die nie-Bybelse konnektasies wat met grafbesoek gepaardgaan........

groete
m

mari

Daar is niks on-Bybels daaraan om 'n graf te besoek nie, mense praat nie met die dooies as hulle dit doen nie, ek het nognooit van so 'n geval gehoor van iemand wat waarlilke wedergebore is dat hy na 'n graf toe gaan om met die dooie te praat nie.

Smuggler
Oct 9th 2008, 07:49 AM
Phil, jy is baie reg. As die oorledene wedergebore was, gaan dit 'n groot verskil maak aan jou motiewe om 'n graf of muur van herrindering (waar As "begrawe" word) te besoek. Indien jy self werdergebore is gaan jy 'n blye weensien verwagting h.
Indien jy egter nie wedergebore is nie, dan kry jy nogal snaakse goed . . .
Ek het 'n Vrye messelaar oom gehad wat Direkteur van Markte in JHB was en hy het sy Pa se as in sy kantoor gehou. As daar dan moeilke besluite kom, dan tik hy so op die kissie en s "Pa, wat sou jy gedoen het?" :hmm:
Toe sy Ma sterf, het sy ook in sy kantoor as raadgeefster gaan "woon". :giveup:

Sou 'n mens dit voorvader/moeder geeste aanbidding kon noem ...???

Ta-An
Oct 12th 2008, 07:33 PM
Hey man....het die modder bedaar, kan mens maar inkom?? :P

* Ons gaan mos 'n verheerlikte liggaam kry..... so hoekom het ons die skelet nodig??
** Hoeveel DNA is nodig om 'n nuwe lyf te bou??

marline
Jan 3rd 2009, 08:57 AM
mariline

Ek het 'n goeie skrywe oor kremasie in die lig van die Woord, ek gaan dit die naweek vir jou probeer in Word formaat kry en dit dan hier as 'n attachment plaas :)

Het jy vergeet of het ek die plasing gemis? :)