PDA

View Full Version : NGK kan weer gesond wordGene
Oct 8th 2008, 06:53 AM
Ek open hierdie draad doelbewus nie op die kontroverse forum nie want ek wil graag he dat almal dit moet lees. Maar as die moderators voel om dit soontoe te skuif, is julle welkom. Ek besef at die NGK al male sonder tal op hierdie forum bespreek is en dat die onderwerp al deurgetrap is. Ek dink die meeste van ons stem min of meer saam oor hierdie onderwerp. Maar na die soveelste snedige opmerking oor die NGK op ander drade, het ek gevoel dat ek die saak hier bietjie in perspektief wil stel.

Laat ek dit eerstens duidelik stel dat ek saamstem dat die NGK op hierdie stadium “siek” is. Dinge is beslis nie in orde binne die NGK nie. Oor die detail hoef ek nie hier verder uit te brei nie, julle weet waarvan ek praat. Op hierdie oomblik is ek self in die proses om die NGK na 52 jaar te verlaat, wat vir my redelik traumaties is, maar daar is goeie redes daarvoor. Die feit is egter dat ek glo daar wel hoop vir die NGK is, al weet ek almal hier gaan nie met my saamstem nie. Sien, ek het die afgelope tyd so bietjie eerstehandse inligting bekom, wat my opgewonde maak. Oor die detail kan ek uiteraard nie uitwei nie, maar daar is beslis hoop…..

Dis belangrik om te weet dat die dinge wat in die pers verskyn, en die persone wat in die openaar uitlatings maak en dwaalleer verkondig, nie noodwendig die NGK verteenwoordig nie. Dis meesal individue (wat welliswaar in sleutelposisies staan) wat op hul eie optree. Ook die besluite wat deur die sinode geneem word, verteenwoordig nie altyd die deursnee gevoel van lidmate en leraars in die NGK nie. Wat my die meeste pla van alles rondom die NGK, is die kerk se oenskynlike onvermoe om stndpunt in te neem. Wanneer dinge in die openbaar gebeur, of uitlatings gemaak word, bly die NGK stil. Ook die afgewaterde en niksseggende besluit van die sinode rondom homoseksualiteit is ‘n goeie voorbeeld van hierdie “neutraliteit” wat tans in die NGK heers. Maar die feit is dat gemeentes op grondvlak beslis nie gelukkig is met die situasie nie, en dinge is besig om af te stuur op ‘n grootskaalse konfrontasie. Dat dit gaan lei tot die skeuring van die kerk, is redelik seker. Maar die groot vraag is, wie gaan loop en wie gaan bly?

Die gevoel van baie lidmate en leraars op grondvlak in die NGK is op hierdie stadium dat die dwaalleraars en “probleempersone” in die minderheid is. Daarom word daar gepraat van “om ons kerk terug te vat” eerder as “om die kerk verlaat” Die gevoel is dat die sondebokke die pad moet vat en dat die NGK weer waarlik “kerk van Christus” moet word. Maar indien dit nie gebeur nie, is dit onvermydelik dat lidmate en leraars op groot skaal die kerk gaan verlaat en ‘n nuwe kerk gaan vorm. Daaroor het ek min twyfel.

Die punt wat ek wil maak, is dat ons moet begin om ernstig vir die NGK en sy lidmate te bid, eerder as om snedige aanmerkings oor die kerk te maak. By God is enigiets moontlik, en die kerk KAN weer gesond word! En om op die kantlyn te staan en te kritiseer, is maklik, maar dit is nie God se wil nie. Ons wat wedergebore is (waarvan daar duisende in die NGK is) is immers almal deel van dieselfde familie. Laat ons dus ophou om vinger te wys en te veroordeel, en laat ons mekaar se hande vat, en saam iets begin doen aan die probleem.

Ek hoop julle hoor my hart!

Die Filadelfieer
Oct 8th 2008, 07:35 AM
Ook die besluite wat deur die sinode geneem word, verteenwoordig nie altyd die deursnee gevoel van lidmate en leraars in die NGK nie.


Baie dankie vir jou skrywe Gene. Natuurlik wil niemand sien hoe 'n kerk "vou" nie, alhoewel ons almal hier geredelik kan saamstem dat daar ernstige veranderinge nodig is. Wat my egter pla is die gedeelte wat ek bo aangehaal het. Hoe gesentraliseer is die kerk ? Kan 'n gemeente haarself losmaak van 'n sinodebesluit waarmee daar nie saamgestem word nie ?

Behalwe vir die huidiglike gesprekke oor gays en die bestaan van die duiwel, sit die kerk natuurlik nou nog met die tammeletjie van kerkvereninging, en ek dink eerlikwaar dat dit hierdie punt, en nie 'n teologiese debat gaan wees wat die kerk gaan seermaak soos nog nooit tevore nie. Politiek en Godsdiens meng soos olie en water, en hierdie kerkvereniging storie is niks anders as 'n politieke speelballetjie, met ondere andere die kerk se bates wat op die spel is nie.

Gene
Oct 8th 2008, 07:51 AM
Hoe gesentraliseer is die kerk ? Kan 'n gemeente haarself losmaak van 'n sinodebesluit waarmee daar nie saamgestem word nie ?


Fila

Ek is nie seker wat jy bedoel met jou vraag nie. Die gemeente waar ek tans nog aanbid, is een van baie NG gemeentes wat op hierdie oomblik besig is met stappe om hulle amptelik te distansieer van sekere besluite en gebeure. Maar ek dink nie dis my reg om op hierdie stadium hier verder oor die detail daarvan uit te brei nie. Al wat ek kan se, is dat die gemeente, (en baie ander gemeentes) 'n punt bereik het waar hulle se, tot hiertoe en nie verder nie - dinge moet nou na 'n punt beweeg...

Wat betref die eenwording, dis natuurlik vir my persoonlik 'n baie teer punt. En dit is iets wat beslis aangespreek sal moet word. Maar op hierdie stadium dink ek die probleme binne die NGK self is eers besig om op die spits gedryf te word. Die tyd sal leer.....

Die Filadelfieer
Oct 8th 2008, 08:04 AM
Dit is inderdaad baie interesante nuus Gene. Ek respekteer jou besluit om nie meer inligting weer te gee nie, en ek hoop regtig dat wendinge soos hierdie net goeie dinge vir die NGK gaan inhou, alhoewel my eerste indrukke van jou skrywes vir my klink asof die kerk perdalks op die rand van 'n skeuring staan. Ek het as voorbeeld gedink dat 'n gesaghebbende gemeente soos Moreletta haar al lankal sou afsny van die sentrale sinode, en duidelik was ek tot dusver verkeerd gewees. Ek hoop dus dat die "behoudenis" eerder die kerk in 'n bepaalde rigting sal lei , eerder as om te waai. (Indien so iets enigsins kerkregtelik moontlik is)

Smuggler
Oct 8th 2008, 08:15 AM
Ek hoor jou hart en ek sien ook jou seer, want ja, dit is sleg om nou iets te moet vaarwel roep waar jy solank in veilig gevoel het, gevoed was en goeie tye beleef het. 'n Mens het asteware jou "plek" voor God in die NGK gevind . . .

Vergun my om hier 'n ander kant van die saak ook aan te roer.
(verskoon asb as ek nou heeltmal uitlyn is en as ek die "punt" eerder op 'n ander lyntjie/draadjie moet plaas)
Maar vir my, is daar 'n groot gevaar in die opset van die kerk en sy struktuur... en dit is: Ek leer nooit om werklik self op te staan vir dit wat ek glo nie. Ek kan maklik agter die kerk "wegkruip". Die NGK het nog altyd die vermoeë gehad om vir sy lidmate in die bres te tree, want die Kerk moes sy kant van die ooreenkoms hou wat hy met die lidmate met hul aanneming\voorstelling gemaak het.

Gaan lees gerus weer die bewoording van jou belydenis aflegging... Jy sal sien dat jy eintlik Ja sê vir die Kerk en nie vir God nie . . .

Ek dink dit is miskien 'n goeie ding dat die "ware" gelowiges nou so bietjie gedwing word uit hul "comfort zone" en moet leer om op hul eie twee beentjies te staan.

Uit my eie lewe kan ek maar net die volgende getuig:
As ek sê dat ek is 'n tee sakkie en ek lyk en ruik soos 'n tee sakkie, is dit nog nie te sê dat ek IS 'n tee sakkie nie . . .Die Waarheid rondom wie ek is word eers duidelik as ek in WARM water gedompel word.

Glo my God is getrou en toe ek die bogenoemde beginsel gesnap het en toe gevra het om getoets te word . . . is my gebed gehoor en dit is beantwoord... O ja, ek het omtrent ge-"moan" en ge-"groan" toe dit wel gebeur, maar vinnig was die reaksie..."Jy het dan gevra hiervoor en dis vir My, God, die beste...!
Deel van God se antwoord op my gebed was dat ek moes die NGK afsê en net vir God aanbid, want God is 'n jaloerse Elohim en hy wil my self leer.

Gene
Oct 8th 2008, 09:04 AM
Smuggler

Ja, die Here loop met elkeen van ons 'n pad en 'n mens moet gehoorsaam wees wanneer Hy jou stuur, al maak dit seer. Persoonlik loop ek al lank met hierdie worsteling, maar tot dusver was ek gelei om te bly en 'n verskil te probeer maak. Interressant dat ek in 'n lewende gemeente beland het en dat die wending wat die saak nou geneem het, begin het nadat ek finaal die "opdrag" van die Here gekry het om die pad te vat....:hmm:

Ja daar is baie dinge in die NGK wat aangespreek moet word, en ons sal moet wag en sien of die kerk heel anderkant gaan uitkom. (Een van die eerste dinge sal myns insiens wees om weg te doen met die teologiese fakulteite by universiteite, en terug te keer na 'n Teologiese Seminarium, waarheen dosente deur die kerk beroep word en nie deur die universiteit aangestel word nie) Maar die feit is dat daar lig in die tonnel blyk te wees. En juis daarom dink ek ons moet almal vir die NGK en sy lidmate bid soos nooit tevore nie.

Fila, ek is nie seker of die inligting waaroor ek beskik, vertroulik is nie. Dit is beslis sensitiewe inligting en daarom wil ek nie op hierdie stadium meer uitbrei nie. Net 'n ander gedagte, die stigting van die EI (Evangeliese Inisiatief) dink ek was die begin hiervan. Baie mense (veral miskien 'n gemeente soos Moreletapark) het gehoop dat dit groter vrugte sou afwerp, wat tot nou toe nie regtig gebeur het nie. Nou voel mense die tyd is ryp om die bul by die horings te pak.

Die ander probleem is natuurlik dat duisende lidmate eenvoudig vas aan die slaap is in hul gemaksone, maar soos dinge op die spits gedryf word, word mense (soos Smuggler ook opgemerk het) gedwing om op te staan en 'n besluit na een of ander kant toe te neem. Voorwaar interressante tye......

CFJ
Oct 8th 2008, 12:10 PM
Ek open hierdie draad doelbewus nie op die kontroverse forum nie want ek wil graag he dat almal dit moet lees. Maar as die moderators voel om dit soontoe te skuif, is julle welkom.

Eugene,

Dit sal jammer wees as mens hierdie saak nie in lig van die oop forums kan bespreek nie. Mens is 100% oortuig dat hierdie draad nie in die kontroverse forum hoef te eindig nie. Elkeen sal egter net seker moet maak dat emosies en gesindhede te alle tye stigtend en realisties bly.

Daar is verseker positiewe dinge in die NGK, maar verseker ook dinge wat ernstige kommer wek. Enige regverdige mens teenoor die waarheid, sal beide pole in die NGK moet erken. Mens hoop werklik hierdie draad kan 'n seën wees vir diegene wat dit lees...

Roelof
Oct 9th 2008, 03:26 AM
Alhoewel ek ook oppad uit die NGK is, behoort ek ook aan 'n nasionale forum wat staan teen die dwaallleringe en liberale teologie in die kerk, en bid dus ook gereeld vir die kerk en haar dwaalleringe. My seun wat finale jaar katkisasie is, is my laaste draadjie met die NGK

Om die kerk "terug te vat" is nie maklik nie, daar is te veel gevestigde belange soos pensioene en eiendomme wat miljoene werd is.

Wat die kameel se rug gebreuk het, is toe ek agterkom die NGK het 'n sleutelrol gespeel in die Wet op Burgerlike Huwelike (tussen gays).

Ek voorsien wel 'n tipe van "kanton" stelsel waar gemeentes baie los van die Sinode gaan voortbestaan

Dan is daar natuurlik ook die probleem met dalende lidmaatgetalle, wat ook een van die redes is vir al die foefies wat ingebring word.

Ek is ook baie hartseer, maar in hierdie Laaste Dae wil ek aanbid in 'n kerk waar die Heilige Woord suiwer verkondig word.

Phil Fourie
Oct 9th 2008, 07:12 AM
Roelof se besware en bekommernisse was ook my besware en bekommernisse toe ek die NGK verlaat het. Uit my ondervinding was dit 'n stryd teen 'n sisteem wat nie gewens sou kon word nie en die enigste manier wat ons hierdie stryd kon stry was om diegene binne die kerk te waarsku oor dit waarvoor hulle hul ore uitleen, want ek was met my bakleiery tot by sinodale vlak en daar is dit uiteindelik toegesmeer. Die probleem tans is dat die manne wat die "shots call" bo die manne is wat die dwalilnge die gemeentes instuur.

Ek stem saam met Eugene, die enigste manier hoe dinge kan verander is deur terug te beweeg na die seminarium/onafhanklike kweekskool sisteem om buite die invloed van die sekulere wereld te kom.

In my opinie het die groot probleem gekom met die NGK se betrokkenheid by politiek wat die kerk 'n magsposisie gegee het. Nou het die kerk daardie magsposisie verloor en het geen meer vaste fondament om op te staan nie en dus val die struktuur uitmekaar. Die fokus het lank terug verskuif vanaf God na die wereld en die resultate is nou duideliker as ooit. Die NGK sal homself totaal moet suiwer van bo af en weer heilig word, afgesonder vir God, uit die wereld, want op hierdie stadium funksioneer die NGK in my opinie net soos 'n groot sekulere klub. Daarmee se ek nie alle gemeentes binne die kerk is so nie, maar dit is die struktuur wat tans daar is en dit gaan baie moeilik wees vir enkele gemeentes om appart die struktuur aan te vat en staande te bly en nogsteeds erken word as NG Kerke. Ek kan tans nie sien hoe dit moontlik is nie, want daar word allerhande planne gemaak, maar die kerk in geheel wil homself nie voor God verootmoedig nie.

En die virus van liberale teologie is baie verder versprei as wat ons bewus is, ons het inligting bekom van mense in die topstrukture van die sinode, mense wie ek nie hier gaan noem nie, wat vir ons skokkende inligting meegedeel het oor die geestelike toestand van die kerk se "leiers" en dit waarvoor hulle staan. Daarom glo ek dat verandering van bo af sal moet kom, maar soos Roelof ook se, daar is miljoene se bates hier betrokke wat hierdie belanghebbendes nie sommer net gaan opgee nie.

Voorwaar, dit maak my baie hartseer.

Smuggler
Oct 9th 2008, 07:17 AM
Goeie môre Roelf

Is jy bewus van die Sarel van der Merwe DVD's (Nuwe Strominge in die teologie) wat die dwaalinge in die NKG en ook hulle toekoms visie van die kerk ondersoek en bloot lê?
Daar is nou ook 'n opvolg wat so pas bekend gestel is , waarin daar oa. gekyk word na hoe moet ek en jy dit hanteer. Ek het vir my so 'n stelletjie bestel en wag nou geduldig daarvoor . . .:yes:

CFJ Mag ek die inligting rondom die DVD's hier plaas ?

WaarheidTeenoorLeuenmultimedia produksies

DVD’s en CD’s oor DWAALLEER in die KERK en TEOLOGIE

1. “Nuwe” Strominge in die Teologie: Word die Hart van die
Evangelie Uitgeruk?

1-UUR DOKUMENTÊRE DVD oor die dwaalleer van die sg Jesus
Seminaar en die Nuwe Hervorming en hoedat dit die Teologiese
Opleiding van die die NG Kerk infiltreer. Hier kan u aan die hand van
eksklusiewe video-materiaal, die standpunte van verskeie teoloë uit hulle
eie mond hoor.
’n MOET SIEN vir elke Christen wat dit nog nie gesien het nie.
Koste: R 100 + R 20 versending = R120. Spoedpos: R 30 ekstra
Vir meer inligting oor die DVD sien aanhegsel è

2. Dwaalleer in die Kerk en Teologie.

STEL VAN 3 LERING DVD’s (± 6 ure in totaal) opgeneem voor ’n gehoor
tydens ’n dagseminaar aangebied deur Sarel van der Merwe.

DVD 1 ˜Persoonlike getuienis Sarel vd Merwe: Bekering vanuit die New
Age Beweging.
˜ Wat is Dwaalleer ? – ’n Bybelse Perspektief (aanbieder saam
geredigeer met Power Point aanbieding van Skrifgedeeltes).

DVD 2 ˜ In diepte Kritiese Evaluering van die verskillende aspekte van
die dwaalleer waarna kortliks in die Nuwe Strominge DVD
verwys word soos die sg “Nuwe” Wêreldbeeld, Godsbeeld,
Christologie, ens (saam geredigeer met aanhalings van teoloë).
˜Weerlegging van die teëwerpinge van die teoloë teen die Nuwe
Strominge DVD.

DVD 3 ˜ Hoe moet ons Dwaalleer in die Kerk hanteer ? – Bybelse en
praktiese riglyne (saam geredigeer met Skrifgedeeltes).
˜ 8 Bybelgelowige Christene vertel hulle persoonlike verhale van
hoe hulle deur dwaalleer uit hulle eie gemeentes verdryf is.
Koste: R 180 vir die stel van 3 DVD’s + R 20 versending = R200.
Nuwe Strominge DVD + Dwaalleer reeks van 3 DVD’s beloop
R100 + R180 + R20 versending = R 300. Spoedpos: R30 ekstra

3. Teologiese Opleiding van die NG Kerk Onder Skoot .

1-UUR CD van ’n debat oor die Nuwe Strominge DVD tussen Sarel van
der Merwe (vervaardiger van die DVD) en prof Cas Vos en dr Flip du Toit
(van die Fakulteit Teologie van Tukkies) – uitgesaai tydens twee
agtereenvolgende RSG Oopgesprek radioprogramme. Hierdie CD werp
heelwat meer lig op die verskillende sake wat in bg DVD’s ter sprake kom.
Koste: Hierdie CD word GRATIS saamgestuur wanneer enige van bg
DVD’s bestel word.

4. The Emerging Church.

45 MIN CD van ’n radio-onderhoud met Roger Oakland oor sy boek
Faith Undone: The Emerging Church – A New Reformation or an End-Time
Deception ? Die sg Emerging Church is die mees resente “Stroming” in die
Teologie waardeur allerhande vorme van misleiding die Christelike Kerk
binne gedra word. Dit is uiters belangrik dat elke Christen kennis neem van
die tydige waarskuwing op hierdie CD.
Koste: Hierdie CD word GRATIS saamgestuur wanneer enige van bg
DVD’s bestel word.

HOE U DIE BG DVD’s MET MEEGAANDE CD’s KAN BESTEL:

TELEFONIES is die maklikste. Skakel ons by : Tel (011) 472- 6964
Sel 082 689- 7603

OF per E-POS by sarelwtl@telkomsa.net

OF per LANDPOS by Posbus 88, Florida Hills, 1716.

Phil Fourie
Oct 9th 2008, 07:34 AM
Smuggler

Jy kan gerus dit is doodreg, ek weet oom Sarel sal nie omgee as dit hier beskikbaar is nie. Oppas net dat jy nie dalk my bakkies sien op daardie nuwe DVD nie, jy mag dalk skrik, ek het toestemming gegee dat hy my daar mag opsit, maar ek weet nie (en hoop eintlik nie) hy het nie :lol:

Phil Fourie
Oct 9th 2008, 07:35 AM
Ek dink ek mag dalk op DVD 3 wees, o gits, ek het gedink die oom grap :lol:

Ek gaan wegkruip :lol: :lol:

Smuggler
Oct 9th 2008, 08:01 AM
Ah ha! Phil is beroemd ! :pp(sien my raak, sien my raak) . . .
Of is dit berug ??? :o (ek hoop nie iemand sien my HIER nie)

Phil Fourie
Oct 9th 2008, 08:11 AM
Nee ek weet nie, ek sal maar eers self moet gaan seker maak of ek op die DVD is :lol:

Willem
Oct 9th 2008, 08:21 PM
Hi Julle,

hoekom stel ons nie 'n e-pos saam met basiese bybelverse wat verduidelik hoekom die Gay kwessie nie volgens God is nie, hoekom teologiese kweekskole Jesus se opstanding bevraagteken en dan laat ons dit in die gemeentes in nie. Die deursnee lidmaat on ons kerk wil God eer, wil Hom eerste stel en Hom dien en dis al drie jaar lank terwyl ons ds soek dat dit die vereistes is. So ek het hoop.Maar ek het ook al geleer dat ons baie foute en goed het wat verkeerd is wat reg moet kom.Miskien is dit tyd om die regte vrae te vra en die antwoorde in die Bybel te wys en mense wakker te maak!

Ek is kapabel en doen so ding, maar sal seriously leiding en bevestiging moet kry dat God dit wil he en dat dit volgens Sy plan is voor ek dit sal doen. Ek glo en vertrou dat hy wel die gebede van ons sal verhoor en ons sal lei of dit nou uit die kerk uit is of om in die kerk te werk en op te staan en te praat teen dit wat teen God se woord is, maar ek weet dat dit geen kans het as dit nie van Hom af kom en volgens Sy wil is nie.

Roelof
Oct 10th 2008, 03:06 AM
Hi Julle,

hoekom stel ons nie 'n e-pos saam met basiese bybelverse wat verduidelik hoekom die Gay kwessie nie volgens God is nie, hoekom teologiese kweekskole Jesus se opstanding bevraagteken en dan laat ons dit in die gemeentes in nie.

Alhoewel ek ook oppad uit die NGK is, behoort ek ook aan 'n nasionale forum wat staan teen die dwaallleringe en liberale teologie in die kerk, en bid dus ook gereeld vir die kerk en haar dwaalleringe. My seun wat finale jaar katkisasie is, is my laaste draadjie met die NGK

Ons baklei reeds teen donderweer en rotse

Gene
Oct 10th 2008, 07:29 AM
hoekom stel ons nie 'n e-pos saam met basiese bybelverse wat verduidelik hoekom die Gay kwessie nie volgens God is nie, hoekom teologiese kweekskole Jesus se opstanding bevraagteken en dan laat ons dit in die gemeentes in nie. Die deursnee lidmaat on ons kerk wil God eer, wil Hom eerste stel en Hom dien....

Willem

Jy dink beslis in die regte rigting. Die meeste lidamate in die NGK se intensies is heeltemal opreg, maar baie van hulle sit ongelukkig vas aan die slaap. Hulle sal wakker gemaak moet word en gedwing word om 'n keuse te maak. Jou gedagte sluit aan by dit wat tans in baie gemeentes gebeur. Enersyds is die gedagte om lidmate bewus te maak van die probleem en andersyds om standpunt in te neem en onsself te distansieer van die dwaalleringe.

Roelof

Daar is iets wat my pla in jou plasing. As jy oortuig is dat jy die NGK moet verlaat, waarom is dit dan nodig dat jou kind klaar katkiseer en aangeneem word?

Smuggler
Oct 10th 2008, 08:00 AM
Phil
Het jy ook 'n stadium beleef waar jy sommer woedend kwaad was vir die kerk . . .:mad:
Ek meen, toe jy ontdek dat die kerk en sy leeringe is 'n struikel blok en BAIE mense word "verlei" :sad:

Ek persoonlik het deur so 'n stadium gegaan waar ek alles wat ek deur die kerk geleer was, op die operasie tafel geplaas het vir ondersoek.

Dit was vir my 'n sleg tyd want ek het baie nou verhoudinge met al 4 Leraars van ons gemeente gehad. Ek moes leer om te vergewe en vry te spreek, MAAR dit wou ook nie lekker by my sit nie, want 2 van die Lerrars het erken dat hulle presies weet waarmee hulle besig is, hulle weet dit bots met die Woord, maar hulle was bang om hulle "werk" te verloor ! :giveup:
Die laaste "strooitjie" was 'n rings vergadering waar dit so duidelik was dat hulle die heeltyd "demokraties" wou optree en die mense se behoeftes wou bevredig. Hulle was nie gepla met God en sy Woord nie. Toe ek opstaan en 'n "Theokratiese" oplossing gee, was daar slegs een ou afgtrede Leraar (wie se hart reg was) wat dit verstaan het en dit ondersteun het. My eie Oom (Phil,miskien het jy hom geken, prof "heilige" Dawid de Villiers, Dekaan van Teologiese fakulteit, Stelenbosch) het my "sagkuns" van die tafel gevee en met die nodige "respek" ook die ander ondersteuners van my voorstel "reggehelp" van hulle "dwaling".

Toe het ek besef dat die "vrot" sit baie diep . . .

Terloops, Prof Dawid het op 78 jarige ouderdom tot werdegeboorte gekom en Sy Messias ontmoet! Prys die Here vir Sy genade ! Hy het toe nog 5 jaar gelewe waarin sy lewe radikaal verander het... Hy het self teenoor my 'n jong "bogsnuiter" soos hy my genoem het :) kom regmaak. Dit was :pp Wow!

:OFFT:

Hallo Willem... Goeie idee !:idea:

Hallo Roelof ... Ek wil saamstem met Gene oor sy opmerking oor jou kind se aanneemings "ritueel" . . .
Kyk gou na die "beloftes" wat jou kind moet gaan maak.
Wil jy regtihg hê hy moet ja sê dit die volgende ?

Ten eerste: Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die
artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die
ware en volkome leer van die verlossing is?
Ten tweede: Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy
genade in die beiydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en
alle Ieringe wat daarvan afwyk, te verwerp?
Ten derde: Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is
en dat jy Hom liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor
die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem?
Ten slotte: Beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug?


Ons sê 3 keer ja vir die kerk . . .:o

Ek besef dat dit dalk baie "probleme" kan veroorsaak, Maar dit kan dalk net die geleentheid wees waar jy met jou kind 'n pad kan loop wat later groot vrug kan mee bring.
Ek het al baie gesien hoe ons Hemel Vader juis sulke "situasies" of "krisisse" gebruik to voordeel van SY Koninkryk en dis waaroor dit moes nou eintlik gaan. Partykeer is dit ook al wanneer ons regteig van koers kan verander wanneer Hy ons in die diepkant ingooi . . en dan is dit ek wat verdrink en Chrsitus in my wat opstaan. :pp

Gene
Oct 10th 2008, 08:31 AM
....want 2 van die Lerrars het erken dat hulle presies weet waarmee hulle besig is, hulle weet dit bots met die Woord, maar hulle was bang om hulle "werk" te verloor ! :giveup:
Die laaste "strooitjie" was 'n rings vergadering waar dit so duidelik was dat hulle die heeltyd "demokraties" wou optree en die mense se behoeftes wou bevredig. Hulle was nie gepla met God en sy Woord nie.....


Smuggler

Ek het dieelfde ervaring gehad in 'n vorige gemeente. Ek het met die leraar gesels oor wat in die NGK aan die gang is, en hy het my verseker dat hy self diep bekommerd is daaroor. Ek was verheug, tot ek gehoor het waaroor hy bekommerd was.... hy se hy is bekommerd omdat dit lyk asof die kerk gaan skeur, en hy sien nie kans om die "regte" keuse te maak as dit gebeur nie, want hy is bang hy verloor sy salaris, pensioen, vervoer/behuisingstoelae ens. (Seker maar menslik)

Die groot probleem met die NGK is juis hierdie passiwiteit, hulle wil op niemand se tone trap nie en wil graag almal gelukkig hou. Kyk maar na die besluit oor homoseksualiteit - hulle weet dis nie reg volgens die Bybel nie, maar.... en op die ou end is dit 'n niksseggende besluit wat nie standpunt na die een of ander kant toe inneem nie.

Die gemeente waarin ek tans is, het twee leraars. Een is 'n man wat vir baie jare geskors was omdat hy hom laat herdoop het, maar met hierdie nuwe "verdraagsaamheid" in die NGK het hulle besluit om hom weer in sy amp te herstel. Ek het respek vir iemand wat bereid was om sy loopbaan, salaris, pensioen ens prys te gee ter wille van sy oortuigings (ongeag hoe 'n mens oor die doop as sulks voel) Die ander leraar is 'n man wat op 'n laat stadium in sy lewe eers geroep is en gaan studeer het - hy was een van die getuies in die saak wat sy vriend en mede student Ferdi Mulder aanhangig gemaak het teen sekere dosente oor dwaalleer. Hy was byna ook nie gelegitimeer nie, juis daaroor en oor sy uitgesprokenheid. Duidelik twee leraars na wie mens kan opsien en kan vertrou.

Phil Fourie
Oct 10th 2008, 08:37 AM
Smuggler

Ja, ek was baie kwaad vir die kerk, ek was baie kwaad vir my kerkraad dat hulle nie die kudde beskerm het nie, dat hulle vroom in 'n vergadering sit en vir my 'n briefie in die hand druk waar hulle bevestig dat hulle sal bly staan op die Woord van God, maar dat hulle in praktyk so ver daarvan af is dat dit net skokkend was. Vandag besef ek dat hulle self erg verblind was (ek weet nie of hulle nog is nie).

Maar weet jy, daardie agressie het my bediening baie skade aangedoen, dit het my fokus van God afgehaal en dit op mense geplaas. Dit is so dikwel waarin ons verval, ons voer 'n stryd teen hierdie mense soveel so dat ons versaak om die evangelie te verkondig. Ons moet elkeen waak dat dit nie met ons gebeur nie.

Ek dank die Here vir jou oom, dat hy tot inkeer gekom het, dit is wonderlik en vir my 'n aanmoediging dat ons self nie moet ophou om die evangelie te bly verkondig selfs aan dwaaleeraars nie, maak nie saak hoe sterk hulle oortuigings en hoe diep gewortel hulle dwalings is nie. Ons God is Almagtig.

Groete
Phil

Willem
Oct 10th 2008, 07:42 PM
Ons baklei reeds teen donderweer en rotse:D ja maar ons het die Een wat die donderweer stilmaak en rotse gemaak het aan ons kant!:pp:pray:

Smuggler==>Terloops, Prof Dawid het op 78 jarige ouderdom tot werdegeboorte gekom en Sy Messias ontmoet! Prys die Here vir Sy genade ! Hy het toe nog 5 jaar gelewe waarin sy lewe radikaal verander het... Hy het self teenoor my 'n jong "bogsnuiter" soos hy my genoem het :) kom regmaak. Dit was :pp Wow! SIEN Hy maak die werk klaar ! Iewers eendag het iemand regtig eerlik gevra en gesoek en al het dit so lank geneem en so skewe pad gevolg , Hy is getrou en genadig:pray:

Smuggler,

dankie vir die oe oop oor die aanneming, ek moes daai tyd al gelusiter het na die stemmetjie wat gewonner het hoekom die kerk so baie daar feature.....O, wat beteken die doop beloftes as ouers? Ek het belowe ne verstaan dat ek God belowe om my kinners grootte maak om Hom te leer ken en volgens wat Sy woord ons leer. Is daar 'n ander siening oor die NGK se doop beloftes?

Phil,
Jy is wys! "dit het my fokus van God afgehaal en dit op mense geplaas." solank ons dit voor kan hou en Hom ons fokus kan hou en mense red die doel, dink ek sal ons ver kan kom.... as ons dan nog almal vir Hom vra om die NGK te suiwer en regte pad te bring en lidmate wakker te maak, en doen soos wat Hy ons dan lei.... jinne maar ek kry sommer hoenervleis, maar dis weer waar ek bang is dat ek so exited raak oor die gebeur, dat ek fokus van Hom af skuif.:(

Wie stel in elk geval leraars aan? Gemeentes? En wie stel ringe aan, leraars van gemeentes? SO dis mag dalk slef menslik moontlik wees om 'n rebellie te doen.:monkeyd::crazy:

Wat van gebedsketting om Here te vra om ons te lei oor dwaalleer in ons land en dat Hy dan ons lei oor wat Hy wil he ons moet doen. Want wat ook al ons slimkoppe mee opkom, Hy weet wat nodig is, ons moet mos net vra, dis oorlat ons nie kry nie:pp

Phil Fourie
Oct 10th 2008, 09:52 PM
Ja Willem, ons moet wakker wees, die Duiwel is baie slinks :rolleyes:

Roelof
Oct 12th 2008, 04:49 AM
Roelof

Daar is iets wat my pla in jou plasing. As jy oortuig is dat jy die NGK moet verlaat, waarom is dit dan nodig dat jou kind klaar katkiseer en aangeneem word?

Gene

My oudste seun was in Julie 2007 in 'n ernstige motorongeluk en was in Milpark vir 3 weke onder verdowing. Ten spyte van 2 koerantberigte het nie een van 4 NGK dominees hom besoek nie, of selfs ons net gebel nie. Pateties !!!
Toe ek ons wyksdominee hiermee konfronteer, was hy antwoord dat "hy 'n oopdeur beleid het" Hoe belaglik!!! Sederdien was ek nog nie weer in die NGK nie. My oudste seun gaan ook nie meer na die NGK nie

Ek het my ander seun, wat finale jaar katkisasie is, 'n keuse gegee waar hy wil aanbid, maar hy verkies om saam met sy maats in die NGK te bly. Ek bid egter dat die Heilige Gees hom na 'n kerk wat omgee en die waarheid verkondig, sal lei.

Na vele e-posse met 'n pro-gay NGK dominee het die kerkraad die gays in ampte goedgekeur. Ek beskou dit as afvalligheid van die Laaste Dae.

Dit mag vreemd klink, maar ek aanbid tans in die Kerk van die Nasarener, die AGS en Metodiste kerk, omdat ek uiteenlopende behoeftes het. Ek is baie gelukkig en ervaar geestelike groei.

Nou weet jy my "sad story"

Son of the South
Oct 12th 2008, 08:24 AM
:D ja maar ons het die Een wat die donderweer stilmaak en rotse gemaak het aan ons kant!:pp:pray:
SIEN Hy maak die werk klaar ! Iewers eendag het iemand regtig eerlik gevra en gesoek en al het dit so lank geneem en so skewe pad gevolg , Hy is getrou en genadig:pray:

Wat van gebedsketting om Here te vra om ons te lei oor dwaalleer in ons land en dat Hy dan ons lei oor wat Hy wil he ons moet doen. Want wat ook al ons slimkoppe mee opkom, Hy weet wat nodig is, ons moet mos net vra, dis oorlat ons nie kry nie:pp

Ek is baie bly oor hierdie draad.

Ek is tans deel van 'n huiskerk en woon al maande lank nie die NGK se dienste by nie. Ek verskil al jare lank met van die leringe van die NGK, maar ek het ook 'n punt bereik waar ek net nie meer bereid is om maar net te laat begaan nie. Ek het nog 'n goeie verhouding met mense van die gemeente en die leraars. Ek wonder nou al lank oor wat ons te doen staan. EK het tog nie die krag om die NGK te verander nie :B

Eergister het ek 'n volledige stel van David Pawson se DVDs gaan koop en ek het dit gister vir ons Ds. gaan gee. My gebed is maar net dat hy 1.) dit wel sal kyk en 2.) daardeur na die waarheid gelei al word.

Ek moet bieg, ek bid nog nie naastenby soos ek moet nie! Willem, ek wil deel wees van so 'n gebedsketting.

protea
Oct 12th 2008, 09:37 AM
Smokkelaar, my pa was n tydgenoot van 'heilige Dawid de Villiers' en het baie van hom gepraat. My bekommernis is oor die opleiding van NG predikante wat in sy tyd as dosent en as dekaan onder sy hande deur is. Hy was deel van die besluitneming oor die beleid van die toelogiedepartement. Hoeveel dekades van sy studente is huidiglik predikante en hoeveel dwaallering is die wereld ingestuur? Ek is SO dankbaar oor sy wedergeboorte voor sy dood en die feit dat hy reggemaak het met sy 'bogsnuiter' nefie spreek boekdele oor sy opregtheid. Menslik is dit nie moontlik om die NGK te rehabiliteer nie, maar dis nie ons werk nie . Die Here van die leerskare sal dit doen AS ONS TOT HOM NADER EN DIT IN GEBED VRA. Ek bid graag saam met julle!

Willem
Oct 12th 2008, 06:44 PM
Ek weet nie hoe die goed werk nie, is daar iemand op die forum wat weet hoe om gebedsketting te maak ?

Stuur mens ma 'n e-mail uit en tdyskrifte.... NEE!

Vra net mense wat jy ken om asb te bid vir suiwer evangelie om verkondig te word en dat God ons,en ander mense, se oe sal oopmaak en die dwaal-lering sal ontbloot.

Toe my skoonsus se dogter kanker gekry het, het ons maar net so vir mense gevra en dit het "lewe" van sy eie gekry ( lees maar gerus die Here het definitief hand bygesit - sal nog post daaroor moet sit in getuienis )
Ek was oopbek van verbasing oor hoe vinnig en hoe ver dit geloop het, en ek het net geweet van die direkte kring mense met wie ons te doen kry.

So miskien maak ons dan maar so? Dink ons moet net eers bid vir leiding en bevestiging dat God dit wil he en sal seen anners mors ons ons tyd en sal dit net nie werk nie. Dit is so onbegonne taak dat as die Here dit nie doen nie dit geen kans het nie.

Grace Life
Nov 15th 2008, 08:24 AM
Ek het plasings met aandag gelees .Dankie vir elkeen se eerlike bydrae . Dit is miskien so bietjie mosterd na die maal ,maar aangesien die plasings vir 'n lang tyd nog gepubliseer bly en nuwe mense dit kom lees ,kan ek miskien ook iets bydra .

Daar is net EEN Kerk volgens die Woord en dit is die EEN Liggaam van Christus , Sy EEN Kerk ,waarvan Hy die enigste Hoof is . Aan hierdie EEN Kerk behoort elke gelowige wat in Christus glo . Jy kan nie lidmaatskap deur 'n vorm of belofte verkry nie . Jy word in die Liggaam van Christus ingedoop deur die Heilige Gees . Dit het gebeur toe jy GEGLO het .

Die Woord ken nie klomp "kerke" nie ,nog minder denominasies . Daar is gemeentes van die Liggaam van Christus .

Enige "kerk" wat mense onder die indruk bring dat hulle lidmaatskap van die Liggaam van Christus kry deur lidmaatskap by hulle denominasie of "kerk" op te neem ,mislei mense .

My vraag is , hoekom sluit denominasies mense uit wat nie by hulle lidmaatskap opgeneem het nie ? . Baie "kerke" werk met die veronderstelling dat hulle die ware Liggaam van Christus verteenwoordig .

Hulle se dit nie hard nie ,maar probeer bietjie om deel van hulle te wees sonder om lidmaatskap by hulle op te neem !

Daar is net een Kerk . Die ander is godsdienstige organisasies wat hulleself verkeerdelik Kerk noem . Hulle eie agendas geniet voorrang bo die Liggaam van Christus .

Dit help my om baie dinge te verstaan as ek na al die gemors kyk wat in "kerke" aangaan ,en dan net te besef , ons het hier met godsdienstige organisasies te doen wat 'n namaaksel van die ware Liggaam van Christus is.

Dit is iets anders as die Woord se riglyne en status om die Liggaam van Christus te wees. Hulle kan dit nie per se wees nie ,want daar is op ander fondamente gebou as op Christus .

Mense is gekondisioneer om nie meer die verskil te sien nie !

Ek gun godsdienstige organisasies die geleentheid om iets godsdienstig te doen en 'n diens aan mense te lewer . Ek kan nie enige gronde vind dat hulle die "LIggame" van Christus kan wees nie . Daar is net te veel ,daar's groot fout .

Gene
Nov 17th 2008, 10:28 AM
Grace Life

Sjoe, dis 'n mondvol! Daar is BAIE waarheid in wat jy se, maar dit is ook nie heeltemal so eenvoudig nie. Ja ek stem 100% saam dat die Liggaam van Christus (of die Kerk van Christus) nie na enige spesifieke denominasie verwys nie. Ek glo dat denominasies ontstaan het omdat die satan reg van die begin af besef het dat sy grootste wapen teen die christendom sou wees om verdeeldheid te saai, en hy het in 'n groot mate geslaag in sy doel. Verskillende denominasies is NIE Gods se wil nie.

Maar dit is nou maar eenmaal so dat mense (ook christene) van mekaar gaan verskil, en die vraag is, hoe hanteer 'n christen nou daardie verskille? Want een ding is seker, dit gaan beslis nie verander terwyl ons op hierdie aarde leef nie, daardie verskille sal ALTYD daar wees. Dis bitter jammer en dis bitter sleg, maar dit is 'n feit wat niemand kan wegredeneer nie.

Die oplossing is tog om 'n groep mense te vind wat min of meer soos jy voel en glo, en dan saam 'n gemeente te vorm waar julle God kan aanbid op die wyse waarmee julle die gemaklikste is. En siedaar: 'n denominasie! Dit beteken nie dat julle nou nie meer deel is van die Liggaam van Christus nie. Maar iets wat christene moet besef, is dat nie een van ons kan se dat ons alleen die waarheid ken en dat enigiemand wat anders dink en redeneer as ons, noodwendig verkeerd is nie. Ons moet ruimte maak vir iemand wat anders glo (Natuurlik binne die raamwerk van die christelike geloof) Dit beteken dat die denominasie waar ek aanbid, wel deel is van die Liggaam van Christus, maar nie eksklusief nie. Ander denominasies vorm ook deel daarvan. En ons is broers en susters, al behoort ons tot verskillende denominasies. Solank mens dit besef, en in liefde ruimte vir mekaar maak, bly ons tog deel van dieselfde Liggaam. (Natuurlik praat ek net van ware, opregte, lewende denominasies of gemeentes, waar die Here in gees en waarheid aanbid word, en die Woord suiwer verkondig word, ten spyte van verskillende interpretasies oor minder belangrike goed)

Nou die kwessie van lidmaatskap. Weet jy, die Kerk (enige ware denominasie) is, en behoort oop te wees vir ALMAL. Die doel van die Kerk op aarde is juis om Christus se hande en voete in die wereld te wees en om uit te reik na die wereld. So as 'n kerk (denominasie) nie toeganklik is vir iemand van die wereld nie, moet daardie denominasie weer gaan dink, want dan is hulle buite God se wil en wat my persoonlik aanbetref, nie deel van die ware Kerk nie.

MAAR...(en dis 'n groot maar!) Maar om lidmaat van 'n denominasie te wees, beteken tog dat jy deel worm van die Liggaam van Christus. Iemand wat nie wedergebore is nie, is nie deel van die Liggaam van Christus nie. En nou kan enigiemand tog nie toegelaat word om in 'n gemeente te dien en bv kinders by die Sondagskool te leer, of wat ookal as daar nie 'n redelike mate van sekerheid is dat so persoon self wedergebore is en dat sy/haar leer suiwer is nie. 'n Christelike denominasie kan tog nie sondermeer 'n satansaanbidder of 'n bhoedis gebruik om in die gemeente te werk nie? Daarom is daar reels en vereistes om lidmaat te word - dit maak tog sin. Hoe ver daardie reels gevoer moet word, is debateerbaar. (Wat my aanbetref, is die belangrikste dat so persoon minstens wedergebore moet wees en 'n getuienis van wedrgeboorte moet he.) Dit maak tog net sin om te se, slegs iemand wat die Bybel interpreteer soos ons dit interpreteer, kan deel van die binnekring word. En as 'n buitestaander aansoek doen om deel van daardie binnekring te word, moet daar tog vasgestel word of hy/sy aan die vereistes voldoen. Dit is so dat hierdie lidmaatskap aan baie denominasies heeltemal uit verband geruk word, maar die gedagte agter lidmaatskap van 'n gemeente of denominasie kan tog nie verkeerd wees nie?

Uiteindelik is daar net een Kerk! Een Liggaam. Maar daardie liggaam bestaan uit verskillende denominasies.

Grace Life
Nov 18th 2008, 02:44 PM
Grace Life

Sjoe, dis 'n mondvol! Daar is BAIE waarheid in wat jy se, maar dit is ook nie heeltemal so eenvoudig nie. Ja ek stem 100% saam dat die Liggaam van Christus (of die Kerk van Christus) nie na enige spesifieke denominasie verwys nie. Ek glo dat denominasies ontstaan het omdat die satan reg van die begin af besef het dat sy grootste wapen teen die christendom sou wees om verdeeldheid te saai, en hy het in 'n groot mate geslaag in sy doel. Verskillende denominasies is NIE Gods se wil nie.

Maar dit is nou maar eenmaal so dat mense (ook christene) van mekaar gaan verskil, en die vraag is, hoe hanteer 'n christen nou daardie verskille? Want een ding is seker, dit gaan beslis nie verander terwyl ons op hierdie aarde leef nie, daardie verskille sal ALTYD daar wees. Dis bitter jammer en dis bitter sleg, maar dit is 'n feit wat niemand kan wegredeneer nie.

Die oplossing is tog om 'n groep mense te vind wat min of meer soos jy voel en glo, en dan saam 'n gemeente te vorm waar julle God kan aanbid op die wyse waarmee julle die gemaklikste is. En siedaar: 'n denominasie!

Uiteindelik is daar net een Kerk! Een Liggaam. Maar daardie liggaam bestaan uit verskillende denominasies.


Hi Gene , Baie dankie dat jy baie moeite gedoen het om my gespreksgenoot in hierdie saak te word deur ordentelik oor alles wat gesê is te besin en dit neer te skryf . Ek waardeer jou opreg .

Ek besef deeglik dat die uitsprake wat ek gemaak het nogal radikaal mag voorkom ,maaar dit is nie vreemd aan wat die Woord leer nie .

Die woord “denominasie” beteken bloot “naamgewing ,benoeming ,klas of groep “ .

Elke groep gelowiges het mos reeds 'n naam gekry ,naamlik “Liggaam van Christus” . Hoekom moet hulle 'n ander naam kies ? . Paulus behou dieselfde naam deurentyd vir ALLE gelowiges en dui net verder die plek aan waar hulle teenwoordig is .

'n Ander naam skei jou af ,impliseer 'n ANDER groep , ANDER gelowiges wat ANDERS glo . Dit is nie volgens die eenheid wat die Woord ken nie .

Christus het vyf gawes aan elke gelowige gegee om daardeur opgebou te word vir hulle dienswerk ,individueel sowel as in 'n groep . Efes 4 :11 praat van die groep ,maar omdat elke gelowige verantwoordelik is om in verhouding met Jesus Christus te wees is dit sekerlik ook op individuele vlak van groot belang om deur die vyf gawes bedien te word . Die vyf gawes is : apostels wat “gestuurdes” beteken ,dit is al . Hulle het die gawe om die noodsaaklikheid van die fondament wat Christus gelê het heeltyd op hulle hart te dra, en te sorg dat mense ,nie iets anders as fondament probeer gebruik, of probeer bou nie .

1 Kor 3:11 AOV
(11) Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Net Christus het die fondament spreekwoordelik geword . Sonder Hom is daar geen ware fondament nie . Die eerste apostels en profete het hierdie fondament , Jesus Christus oral verkondig en spreekwoordelik voor mense neergelê om net daarop te bou . Daarvoor is hulle as 'n gawe uit die Hand van God aan mense gegee .

1 Kor 3:10 AOV
(10) Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

Efes 2:17-22 AOV
(17) En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;
(18) want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
(19) So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,
(20) gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,
(21) in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,
(22) in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

Die ander gawes behalwe die apostels ,of gestuurdes met die doel om die fondament se belange op die hart te dra , is profete .Hulle wys die rigting aan waarin die Here met die hele gebou beweeg . Dan is daar die evangeliste wat die mense wat nog buite die Liggaam is gaan haal en inbring deur die Heilige Gees. Die herders tree pastoraal op om mense te help versorg en die leraars gee goeie lering uit die Woord . Dit is ietwat simplisties gestel terwille van skryf ruimte . Ek weet jy sal verstaan .

Elke groep gelowiges is lede van die EEN Liggaam van Christus .Hulle is gemeentes . Hulle het EEN Hoof naamlik Jesus Christus . Hy gee aan hulle die gawes ,nie om dowe neute nie . Die gawes is van groot belang om die eenheid onder hulle te bewaar onder andere . Deur denominasies te stig ,maak hulle dit feitlik onmoontlik vir die gawes om vry ,soos God hulle stuur ,in Sy Een Liggaam, diens te doen .

In die praktyk het groepe mens self besluit dat apostels nie meer nodig is nie ,want sê hulle , “die fondamente is klaar deur die eerste apostels gelê “. Dit is inderdaad so ,maar wie dra die belang van die FONDAMENTE in vandag se tyd op die hart ?. Wie gaan rond tussen die groepe gelowiges en maak seker dat daar nog steeds op die regte fondamente gebou word ? . Dit is nog steeds gestuurdes wat daarvoor geroep en toegerus is . Die gawe van die apostels het nie verval nie ,dit kon nie verval het nie ,want fondamente is vandag nog net so belangrik as in die tyd van die eerste apostels .

Denominasies bou wild en wakker net soos hulle wil op hulle eie fondamente wat nie deur die gawes wat aan die volle Liggaam van Christus gegee is , getoets en bevestig is nie .Wat maak die gawes so spesiaal dat hulle oordeel belangrik is ? .Hulle praat nie net nie . Hulle teologiseer nie net nie ,hulle DOEN ook . Hulle dra die gesag en Krag van Christus en ELKE gelowige sal geen twyfel daaroor hê nie . Hulle het ook uitstekende ervaring . Hulle word eers deur Christus Self beproef VOORDAT hulle deur God aanbeveel word . Hulle swot nie daarvoor nie . God maak hulle bekwaam . Hulle beweeg in groot gebiede binne die Liggaam van Christus rond en kan dus gou -gou onderskei as 'n gemeente op 'n dwaalspoor is . Wanneer Paulus in 'n gemeente ingestap het , kon hy dadelik onderskei wat verkeerd was . Hy het gesag afgedwing en die wat opreg was het hom gerespekteer op grond van die vrugte wat hy gedra het .

2 Kor 12:12 AOV
(12) Die kentekens tog van ‘n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade.

Die gawe van die profete is nog 'n gawe wat vandag maklik deur groepe verwaarloos of selfs ontken word . Dit is vandag nog steeds baie belangrik dat daar gawes moet wees wat die rigting wat Christus met die Sy Liggaam beweeg aandui en sorg dat dit gehoorsaam kan word .

Sommige groepe verwaarloos die gawe van die evangeliste . Die werking daarvan is soms heeltemal afwesig by 'n groep ,of dit vorm net so 'n sytakkie van hulle gemeente waarvoor geld bewillig word as hulle so voel .

In die tradisie het dit so ontwikkel dat herders en leraars hoofsaaklik die gawes is wat erken word . Daar word gepoog om herders in te span om ook leraars ,evangeliste en selfs half onbewustelik ook profete en apostels en evangeliste se gawes te bedien . Dit is geen wonder dat predikante (herders en leraars) in gemeentes uitbrand of oneffektief probeer om iets te doen waarvoor hulle nie geroep is en die gawe ontvang het nie .

Soms probeer leraars ook al die ander gawes te bedien met katastrofiese gevolge .

Daar is groot fout omdat daar van die Woord afgewyk is in groepe .

As ek jou reg verstaan wi l jy so half en half sê dat ons dit maar as 'n gegewe in 'n gebroke wêreld moet aanvaar .

Vir my is dit nie moontlik nie ,omdat ek dan die Woord moet ignoreer en 'n kompromie daarmee moet aangaan . Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie . Ek sê nie dat jy dit doen of bereid is om dit te doen nie . Ek weet nie wat jou gawe is nie ,ek weet nie of Christus jou ook daarmee belas het soos vir my om te sien wat ek sien nie . Ek sien dit , daarom het ek die verantwoordelikheid om daaroor te praat waar moontlik .

In die praktyk het groepe besluit , of dit het so ontwikkel dat sekere van die gawes misbruik is en ander verwaarloos is . Dit beteken groepe het elkeen hulle eie fondament begin bou ,of op hulle eie manier op die fondament van Christus begin bou . Hulle het hulle eie rigtings begin inslaan . Net mense van buite laat inkom waarmee hulle hulleself kon assosieer ,ja selfs op grond van taal ,ras of sosiale status . Hulle het hulle net laat leer deur leraars wat hulle self gekies het . Hierdie leraars het hulle self laat oplei .

Dit veroorsaak chaos .

Efes 4 :11 sê duidelik :

Ephesians 4:11-16 AOV
(11) En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
(12) om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
(13) totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
(14) sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
(15) maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,
(16) uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

Christus GEE die gawes .
Hy ROEP die gawes
Hy RUS die gawes TOE
Hy BEPROEF die gawes
Hy STUUR die gawes
Hy gee gee DUIDELIKE VISIE en DOEL aan die gawes

So , elke gelowige wat nie tenminste deur AL VYF hierdie gawes bedien word nie ,as individu en in 'n gemeenskap van gelowiges nie , gaan hulle eie ding doen wat hooi en stoppels is volgens die Woord .

1 Kor 3:10-17 AOV
(10) Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.
(11) Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.
(12) En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—
(13) elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
(14) As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
(15) as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.
(16) Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
(17) As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

Hierdie toets van die vuur is nie EENDAG in die Hemel nie ,dit is nou, hier van toepassing . Jy is NOU tempel van God . Jou werk word NOU op die proef gestel “HOEDANIG dit IS “ ,nie WAS nie . Ons is nou 'n stad wat op 'n berg lê ,dit help nie mense wil dit in die hemel wees nie .

Jy skryf verder :
“Die oplossing is tog om 'n groep mense te vind wat min of meer soos jy voel en glo, en dan saam 'n gemeente te vorm waar julle God kan aanbid op die wyse waarmee julle die gemaklikste is. En siedaar: 'n denominasie! “ .

Ek voel nou regtig gemeen om die bostaande sin van jou te kwoteer . Jy het soveel mooi en verstandige goed geskryf dat dit eintlik nie regverdig is om hierdie sin onder die vergrootglas te plaas nie .Ek doen dit terwille van verduideliking .Ek weet jy sal verstaan . Ek weet jy bedoel dit opreg en ek respekteer jou absoluut in liefde daarvoor .

Die oplossing is om te sorg dat al vyf die gawes wat Christus na jou gestuur het duidelike INSPRAAK in jou as individu en in julle as groep het . Of dit nou 'n huisgroep of groter is ,maak nie saak nie . Daar is MEER as vyf gawes . JOU gawe is net so belangrik . Daar is nie gawes wat belangriker is as ander nie . Die vyf gawes lyk my het hoofsaaklik te doen met die opbouing van die Liggaam . Hier is nog 'n paar ander ook .

1 Kor 12:28-31 AOV
(28) En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.
(29) Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie?
(30) Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê?
(31) Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg.

Die gawes sal sorg dat diegene BYGEVOEG word wat God wil byvoeg ,nie soseer wat die “gemaklikste” vir die groep is nie .

1 Kor 12:20-27 AOV
(20) Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam.
(21) En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.
(22) Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk;
(23) en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid,
(24) terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee,
(25) sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra.
(26) En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.
(27) Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

Hand 2:47 AOV
(47) terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.

Mense in gemeentes wil gewoonlik die swakstes uitwerk of verhoed om in die gemeente iets belangriks te doen . Die Woord draai dit net om gee die bevel om hulle met oorvloediger eer te beklee . Hoekom ? . Hulle het die Geneesheer miskien meer nodig . Gemeentes keur hulle ,verhoed hulle ,waarsku hulle ,dreig hulle . Dit alles is hooi en stoppels . Stoppels is deel van 'n dooie kerk . Ek gaan verseker nie daar bly en saam met hulle ,verder verdor nie .

Die gawes sorg dat die groep op die regte koers bly . Die gawes sorg dat die groep geleer word wat God weet hulle op daardie stadium nodig het ,nie wat hulle dink hulle nodig het ,of wat hulle noodwendig wil hoor op daardie stadium nie .

Die gawes sorg dat hulle pastoraal diegene versorg wat God wil hê hulle moet versorg . Nie noodwendig diegene wat hulle wil versorg nie .

Die gawes sorg dat diegene buite hulle groep , ingebring word . Weer nie diegene waarmee hulle die gemaklikste voel nie ,maar diegene wat God aan hulle sorg wil toevertrou .

Hulle kies nie wie hulle wil nie . God stuur diegene na hulle toe wat hulle nodig het . Hulle het die opdrag om die gawes te ontvang en te versorg .

Die gawes vertrek weer na 'n ander groep wanneer God hulle die opdrag gee . Nie wanneer hulle “beroep” word nie .

Nuwe gawes kom bou hulle verder . Hulle kan nie met een gawe vir 30 jaar sit en dink dit gaan voordelig vir hulle wees nie .

Is alle groepe wat in die Naam van Christus bymekaar kom ,deel van die Liggaam van Christus ?
Ja ek glo dit graag . Is hulle alleen die Liggaam van Christus ? . Verseker nie ! . Hulle is 'n selletjie van die Liggaam van Christus . Of hulle is gesond ,op goud gebou ,voorwerpe van goud , of hulle is hooi ,stoppels wat spoedig sal afsterf as groep . Sterf die hele Liggaam van Christus as hulle ondergaan ? Nee verseker nie . Hulle word vervang deur 'n groep wat nie heeltyd sê “Here ,Here ,maar NIE doen wat Hy sê nie . Die Liggaam van Christus word nie daardeur ontwrig nie .

God hou Sy Liggaam instand . Dit beteken ook dat Hy dooie selle met nuwe gesonde selle vervang en alles gee sodat hulle gesond kan bly . Hulle bly gesond deur aan Hom gehoorsaam te wees .

Luk 6:46-49 AOV
(46) En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?
(47) Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is.
(48) Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.
(49) Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot.

Ok . Wat ek dus gesê het is :

Denominasies is nie nodig nie . Daar is geen Skrifgronde vir hulle bestaan nie .
Die Woord bly staan . Daar mag net EEN Liggaam van Christus wees . Daar sal net een Liggaam
wees na wie toe Hy weer gaan kom .Dit sal 'n perfekte Liggaam wees ,nie 'n gehawende Bruid , met valse susters en 'n geskeurde trourok nie .

Ons kan nie na die werklikheid kyk en redeneer dat dit nou maar so is ,en so sal bly nie . Elke gelowige het die plig om sout van die aarde (ook vir “kerke”en godsdienstige organisasies) te wees . Hoe gouer ons self doen wat reg is , en verkeerd ,verkeerd noem in liefde omdat die Woord dit vir ons in Liefde leer ,hoe gouer sal die verandering kom . Ek sê dit opreg om as 'n bemoediging te dien ,en allermins om te oordeel .

Dit is weer 'n mondvol . Ons gesels weer verder .

Willem
Nov 18th 2008, 09:15 PM
Hi Grace Life,

Jy gee my baie om oor te dink, maar ok baie antwoorde op vrae wat ek het oor kerk en wat in NGK aangaan.

Miskien moet mens soos Jonathan opstaan en se ek sal iets doen en as hulle so en so se dan sal God dit vir ons gee, maar as hulle so en so se dan moet ek wag?

Ek weet ek weet gans en al te min, maar ek weet genoeg om ongemaklike vrae te he wat ek wil antwoorde op kry en waar oor ek die gemeente lede oor wil waarsku... nie net hulle nie maar die hele NGK

Kalahari
Nov 19th 2008, 03:08 PM
Hi almal

Net iets om aan te dink. Ek is al lank besig om oor die onderwerp te dink en te stoei. Tot nou toe is ek oortuig dat ek 'n bydrae het om te maak binne in die NGK omrede dit ook die bruid van Christus is en die Here nie vir my anders geopenbaar het nie.

Ons moet onthou dat die NGK 'n "ou" kerk is. Daar het sekere praktyke ontstaan in 'n tyd wat baie anders is as die waarin ons nou leef:hmm:. So was die oorgrote meerderheid lidmate op 'n tyd nie geskoold nie en kon hul die Woord nie self lees nie. Ek vermoed dat die Kerk klem op sekere dinge soos die werking van die Gees "afgewater" het om lidmate te probeer beskerm teen dwaalleraars ens:confused. Dit was belangrik om die Woord en die verkondiging van die saligheid van Christus te verkondig as om mense te bemagtig met die kragte van die Gees.

Ek hoop dit maak vir julle sin. Die werking van die Gees en die Gees dimensie is baie kragtig asook gevaarlik. Indien mens nie wedergebore is en die beskerming van die Heilige Gees het nie, is jy 'n maklike prooi vir die Duiwel en sy dwaalleraars:help:.

Dit is waarom ek dink dat sekere goeie eienskappe van die ware Kerk op die agtergrond is in die NGK. Die NGK het 'n struktuur probeer skep om die gelowiges te beskerm teen die gevare.

Tye het egter verander en die Duiwel se aanslae ook. Ons almal is vandag bekommerd dat die struktuur van die NGK vandag die probleem is en self dwaal sowel as die opleidingsentrums van die Kerk:cry:. Ek voel ook dat ons baie moet bid vir die Kerk en vra dat die Here die Kerk weer sal herstel tot haar vorige glorie as bruid van Christus. Daarvoor het ons die krag van gebed nodig van alle gelowiges, maak nie saak van watter denominasie nie:pray:. Ons as Christene kan nie sê dit maak nie saak of die NGK tot niet gaan of nie. Dit is 'n medebroer van ons in die geloof en dit is ons plig om 'n broer te help wat afvallig geword het.

Dit is belangrik dat ons as wedergebore Christene eensgesind sal wees in ons optrede en sal optree. Die Here gee ons die opdrag om nie skaam te wees vir Hom nie. As ons in 'n Christelike gesindheid die Kerk wys op sy foute sal die Here getrou wees en sy Gees sal die veranderinge bewerkstellig:pp. Dit kan 'n toets vir ons almal wees om te sien of ons Christus bo alles stel, selfs die Kerk.

Dit maak my baie hartseer as party medebroers en susters die NGK verlaat en dan baie neerhalend is teen die "ou Kerk":cry:. Soos ek reeds gesê het dit bly die bruid van Christus. Ek bestudeer gedurig die Woord sowel as die belydenisskrifte van die Kerk. Ek wonder of baie gelowiges vandag dit nog bestudeer:hmm:. (Ek dink die probleem begin met Sondagskool). Volgens my is die Kerk op vaste fondamente gebou d.i. Christus. Die probleem is nie dit waarvoor die Kerk staan volgens sy belydenis nie, maar die uitvoering daarvan deur sy amptenare. Ja, ek het ook 'n probleem met die Kerk se onvermoë om vandag standpunt in te neem. Miskien is ons te bang om die opdrag van tugtiging toe te pas.(Mat 18)

Om die situasie op te som volgens maatskappybeginsels. Die grondwet van die Kerk is gesond en hoef nie verander te word nie, maar die Kerk se direksie is op die verkeerde pad en behoort verander te word.

Jesus groete

Kalahari

Grace Life
Nov 19th 2008, 03:44 PM
Dankie vir jou antwoord Willem . Ek dink mens kan vir jouself baie baklei en onnodige frustrasie spaar deur die volgende te besef .

Ons is gestuur om vissers van mense te wees . Ons is gestuur om die vis te vang ,nie om dit skoon te maak nie . Dit kan God Alleen deur Jesus Christus doen omdat dit in mense se HARTE gedoen moet word . Ons kan nie eers daarin sien nie ,wat nog te se daarin werk !

1 Korinthians 2:11 AOV
(11) Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.

Soek mense wat bereid is om jou wandel in die Gees en die Woord te respekteer . As hulle dit nie doen nie ,gaan weg van hulle af . Skoon gaan jy hulle verseker nie maak nie . Jy is nie vir hulle geroep nie . God kan miskien iemand anders gebruik ,maar terwyl hulle jou nie respekteer nie ,is dit nie jy wat kan help nie .
Groetnis

Lanie
Nov 19th 2008, 05:12 PM
Baie welkom Kalahari! :wave:

Willem
Nov 19th 2008, 09:21 PM
Kalahari, Welkom! (dankie Lanie my maniere is nie aldag op dreef nie :blush:)

Dankie vir die insig, sien weer vandag die Here werk op sy manier en maak deure oop waar nodig? in ons gemeente. Ek wil nie oordeel nie , want dan sal ek ook so geoordeel word!

Maar waarsku oor goed wat Woord se?; miskien meer Woord deel met gemeente /vriende / kollegas ens. dit sal ek meer en meer moet doen dink ek. Weet nie of dit in Woord ook staan nie, maar eenkeer iemand gehoor wat se ;

"evil succeeds when good men say/do nothing":hmm:

Intussen gered/ teruggekom as verlore kind en weet nou dat good men niks daarmee te make het nie! Soos Angus se" Good people don't go to heaven , believers do!" ( met verwysing na geloof en vertrou en hoop op Jesus as seun van God en jou redder en Here en koning van jou lewe )

So vir seker moet ons meer bid soos jy se, maar miskien kan ons ook meer goed deel wat woord se en so mense laat hoor wat God te se het...... ek weet ek het baie goed nie geweet nie en baie hier geleer (dankie almal:hug:)
al was ek al 20 jaar konstant in kerk en betrokke ens.

Grace for Life,

ek weet ek kan nie skoonmaak nie.. ... .... dis net asof iets vir my se ek moet nog bly... en as Hy my kon vang in die kerk ( vis ) dan dink ek mag daar nog visse daar wees wat ons vir Hom kan vang en een van die hartseerste goed in die Woord vir my is die mense wat eendag gaan dink hulle het Hom gevolg en wat weggejaag gaan word omdat hulle Hom nie geken het nie.... juis lidmate wat net suiker klontjies gevoer word en bv nie gese word dat self mense wat net jok , en dis so algemeen vandag , gaan hel toe gaan nie! Jy moet jouself ondersoek en kyk of jy vrug van Gees dra. Moenie slaap nie word wakker! Miskien moet ek net vir een mens daai wekker wees wat die Here gebruik om hom/haar wakker te maak

Gene
Nov 20th 2008, 11:12 AM
Denominasies bou wild en wakker net soos hulle wil op hulle eie fondamente wat nie deur die gawes wat aan die volle Liggaam van Christus gegee is , getoets en bevestig is nie .Wat maak die gawes so spesiaal dat hulle oordeel belangrik is ? .Hulle praat nie net nie . Hulle teologiseer nie net nie ,hulle DOEN ook . Hulle dra die gesag en Krag van Christus en ELKE gelowige sal geen twyfel daaroor hê nie . Hulle het ook uitstekende ervaring . Hulle word eers deur Christus Self beproef VOORDAT hulle deur God aanbeveel word . Hulle swot nie daarvoor nie . God maak hulle bekwaam . Hulle beweeg in groot gebiede binne die Liggaam van Christus rond en kan dus gou -gou onderskei as 'n gemeente op 'n dwaalspoor is . Wanneer Paulus in 'n gemeente ingestap het , kon hy dadelik onderskei wat verkeerd was . Hy het gesag afgedwing en die wat opreg was het hom gerespekteer op grond van die vrugte wat hy gedra het .

Grace Life

Jy maak in die aanhaling hierbo aanhalings wat nie gegrond is nie. Hoe kan jy se dat ALLE denominasies nie op die regte fondament bou nie? Op grond waarvan kan jy alle verskillende denominasies oor dieselfde kam skeer? Glo jy werklik dat geen enkele denominasie op die regte fondament (Christus) bou nie?

Ek stem volmondig saam met jou wat die gawes betref. Maar daardie gawes kan ook binne 'n denominasie aangewend word tot voordeel van die Liggaam?

Dan maak jy ook 'n opmerking oor gelowiges wat nie "swot" nie maar deur die Here toegerus word. Weet jy, ek het 'n probleem daarmee. As iemand ander wil leer, is dit myns insiens noodsaaklik dat hy kennis opdoen. Sektes ontstaan wanneer mense sonder enige opleiding die Woord begin interpreteer....Noem vir my een enkele voorbeeld uit die Bybel waar iemand begin preek het sonder dat hy eers opleiding ontvang het. (Behalwe natuurlik Jesus self) Nou se ek nie hiermee dat 'n persoon noodwendig sewe jaar moet swot en sekere grade moet he om te kan preek nie, maar daar moet 'n mate van opleiding wees. 'n Mens moet 'n basiese kennis he van die agtergrond waarteen die Bybel geskryf is, asook die skrywers, kultuur van die tyd ensovoorts om die Bybel in konteks te kan verstaan. Ek voel persoonlik nogal sterk daaroor dat iemand wat deur die Here geroep is om ander te leer, 'n mate van kennis moet opdoen.

En ja, ek dink verskillende denkpatrone en denominasies is ongelukkig 'n gegewe wat ons moet aanvaar - dit sal nie in hierdie dimensie waarin ons leef verander nie. Dit is beslis nie ideaal nie, maar hoe anders stel jy voor ons hanteer die probleem van verskillende Skrif interpretasies? Een ou glo die Bybel leer van 'n wegraping, die ander lees dieselfde Bybel en se, nee, daar is nie so iets nie. Een ou glo jy kan maar as baba gedoop word, die ander ou se die Bybel se jy moet eers glo. Een ou glo jy mag nie hande klap in die kerk nie, en 'n ander weer glo daar is niks mee verkeerd nie. Een ou glo jy mag nie dromme in die kerk speel nie, 'n ander het geen probleem daarmee nie. Een ou glo denominasies is verkeerd, 'n ander glo dat dit 'n praktiese manier is om verskille tussen mense te hanteer, ens ens ens... Tog kan al hierdie mense wedergebore wees en dus deel vorm van die Liggaam van Christus, al verkil hulle van mening. Hulle lees dieselfde Bybel, hulle bou op dieselfde fondament, hulle gebruik dieselfde gawes, maar hulle verskil onderling oor minder belangrike goed. Hoe hanteer ons hierdie verskille?

Ek glo die oplossing is om te aanbid op die manier en plek waar jy persoonlik mee gemaklik is. Om daar tussen ander gelowiges wat ook soos jy glo, te aanbid en jou gawes tot voordeel van die gemeente aan te wend. MAAR jy mag nooit jou groep eksklusief maak nie. Jy moet besef dat ander mense, wat nie noodwendig met jou saamstem oor alles nie, ook dalk reg kan wees, en meer nog, dat ander wat nie altyd met jou saamstem nie, ook gered kan wees. Met ander woorde hulle is deel van dieselfde Liggaam waaraan jy deel is, hulle is broers en susters. Daar kan nie van "ons" en "hulle" gepraat word nie. Al verskil ons, kan daar by christene net sprake van "ons" wees.

Natuurlik praat die Bybel nie van denominasies nie, want daar het nog nie denominasies bestaan nie. Die verskille het eers later gekom. (Ek glo persoonlik dat dit die werk van die satan was) En name beteken op die ou end niks, dis maar net 'n woord waarmee die bepaalde groep van ander onderskei kan word. Almal kan tog nie net bekend staan as "kerk" nie, dink net watter verwarring dit sal veroorsaak. Ons moenie te veel waarde heg aan die name van denominasies nie.

Weet jy, dit is eerlikwaar hoe ek die saak sien. Ek verstaan wat jy se, en ek stem saam dit sou wonderlik wees as dit so eenvoudig kon wees. Maar dit is nou maar eenmaal nie. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer se.