PDA

View Full Version : Ek wil julle vra om my te HelpAntonvs
Oct 24th 2008, 06:24 PM
Sal julle my help om oor die Konsep van Herlewing (Revival) te dink?

Gaan spesifiek na Jonah 3:1-10. Kyk na die volgende, en maak waarnemings deur slegs die vrae te beantwoord. Kan julle net by die vrae hou want ek wil dit as 'n Steekproef gebruik? Miskien kan julle vriende kry om te help.

1. Hoe groot was die Stad?

2. Hoe euwel/sleg was die Stad?

3. Wat het gebeur na Jonah?

4. Wat het Jonah gepreek?

5. Wat was die Reaksie in die Meederheid van die Bevolking (of minderheid)?

6. Het daar 'n verandering in mense se Harte plaas gevind?

7. Kan ons glo dat die Nineviete van daardie tydstip saam met ons in die Hemel gaan wees?

8. Was dit 'n Revival / Herlewing?

9. Kan ons wat ons vandag sien met mense gebeur 'n Herlewing noem?

10. Was sonde besef en berou 'n belangrike eienskap van die Nineveh Herlewing van 765 V.C.?

11. Is Sonde besef en berou 'n belangrike eienskap van die 2008 "herlewings."

Phil Fourie
Oct 27th 2008, 06:30 AM
1. Hoe groot was die Stad?

Die teksgedeelte se baie groot, drie dagreise te voet, daar is bewerings dat ons praat van hier in die omgewing van 600,000 mense, die Woord noem wel die mense wat nie onderskeid kon tref tussen wat ek sal se goed en kwaad nie, op 120,000. So vir daardie tyd was dit 'n massiewe stad.

2. Hoe euwel/sleg was die Stad?

Wel, Jona 1 stel dit duidelik dat in God se oe die stad boos was, ek dink elke ongeredde persoon is boos, so ek wil nie onderskeid tref tussen die stad se mense en ongeredde mense vandag nie, maar feit bly staan, hul lewens was onaanvaarbaar vir God. Hulle was mense wat die verderf verdien het.

3. Wat het gebeur na Jonah?

Daar was 'n massa bekering, die hele stad het hul tot God gewend.

4. Wat het Jonah gepreek?

Die toorn van God, vuur en swawel ;) Ons weet seker nie als wat Jona gese het nie, maar die Woord se "Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes." Ja Anton, dit is tyd dat ons weer die toorn van God begin preek.

5. Wat was die Reaksie in die Meederheid van die Bevolking (of minderheid)?

Die Woord se hulle het ernstig tot God geroep. So, ek sien hier 'n inkeer, 'n sondebesef en 'n roep tot God vir genade en vergifnis, WARE BEKERING.

6. Het daar 'n verandering in mense se Harte plaas gevind?

O ja, ek glo beslis so, want God is Een wat die harte van mense ondersoek.

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;
Psalms 139:23

As ek dan lees in Jona 3 dat God hulle werke gesien het en hul bekering van hul verkeerde wee en aan hulle genade betoon het, dan ja, dan glo ek God het hulle harte ondersoek en gesien dat daarin ware bekering plaasgevind het, 'n ware hartsverandering.

7. Kan ons glo dat die Nineviete van daardie tydstip saam met ons in die Hemel gaan wees?

Anton, ja, ek glo so, ek basseer dit op dievolgende:

Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en -- meer as Jona is hier!
Matteus 12:41

Nou, hierdie aanname van my kan foutief wees, maar ek glo ook dat die gebeure soos ons lees in die boek Jona een van die sterkste skadus is na Jesus se sterwe en opstanding uit die dode, so ek gaan 'n "bold statement" hier maak en se dat die boek Jona baie sterk evangeliese eienskappe het.

8. Was dit 'n Revival / Herlewing?

Ja Anton, dit was 'n ware herlewing, 'n ware herlewing kan slegs plaasvind as daar 'n sondebesef en 'n inkeer was en dit sien ons duidelik in hier, die massiewe skaal waarop dit plaasgevind het maak dit net soveel duideliker dat die die hand van God is wat hier aan die werk is en nie die hand van mense nie. En daardeur se ek nie dat getalle bloot 'n herlewing bepaal nie, maar sulke getalle wat gepaardgaan met 'n vooraf sondebesef en inkeer kan niks anders wees as 'n Gees bewerkte God gedrewe herlewing nie.

9. Kan ons wat ons vandag sien met mense gebeur 'n Herlewing noem?

Ek gaan ongelukkig moet se nee. Ek sien nie in vandag se "herlewings" 'n sondebesef en inkeer nie, ek sien nie dat vandag tydens herlewings God se toorn en opregte liefdevolle waarskuwing van oordeel verkondig word nie. Vandag se "herlewings" is wat ek eerder sal noem "Feel good" humanistiese herlewings.

10. Was sonde besef en berou 'n belangrike eienskap van die Nineveh Herlewing van 765 V.C.?

Soos ek in punt 8 geskryf het, absoluut, nie net was dit 'n belangrike eienskap nie, dit was die kern van die herlewing, dit sal altyd die kern wees van ware herlewing.

11. Is Sonde besef en berou 'n belangrike eienskap van die 2008 "herlewings." [/quote]

Ek glo nie, nee. Gaan ons weer 'n herlewing sien? Ek weet nie, die Woord se in die laaste dae sal daar afval wees. Is ons God groot en almagtig. Absoluut, ek sal Hom steeds bid vir persoonlike herlewing in mense se harte, ek sal Hom steeds bid vir persoonlike sondebesef en inkeer in mense se harte, as Hy dit so sal wil dat daar weer 'n ware herlewing met sondebesef en inkeer as die kern, gedrewe deur die Heilige Gees moet plaasvind, dan sal ek Hom verseker loof en prys daarvoor.

Groete
Phil

Die Filadelfieer
Oct 27th 2008, 08:12 AM
Interesante vrae Anton,

Dink jy die tydsvlak waarin Jona afspeel het 'n invloed op jou vrae ? (Na die vloed, maar voor die verkiesing van die Verbondsvolk)

Antonvs
Oct 27th 2008, 09:53 PM
Phil hulle ek sal se "You nailed it down" - ek is beindruk deur jou waarnemings

Fila - ek glo nie dat daar 'n invloed kan wees nie. Daar is sommige wat beweer dat die Niniviete nie tot bekering gekom het nie, want hulle is nie in die "verbond" in gewei nie, ek gaan maar op Jesus se woorde in Mat 12:41

Onthou in alle "bedelings/dispensations" was daar geleentheid vir "gentiles" of eerder heidene om tot bekering te kan kom - dink aan Nebukadnezer

Die Filadelfieer
Oct 30th 2008, 08:31 AM
Fila - ek glo nie dat daar 'n invloed kan wees nie. Daar is sommige wat beweer dat die Niniviete nie tot bekering gekom het nie, want hulle is nie in die "verbond" in gewei nie, ek gaan maar op Jesus se woorde in Mat 12:41

Onthou in alle "bedelings/dispensations" was daar geleentheid vir "gentiles" of eerder heidene om tot bekering te kan kom - dink aan Nebukadnezer

Dankie Anton,
Ek wonder egter nog steeds of hier van 'n herlewing gepraat kan word, wat dit beteken dat die mense van die stad oorspronklik gelowig was, nie waar nie ?
Wat my egter die vraag laat vrae het is die inligting tot ons beskiking oor wie die stad gebou het : Nimrod, vader van Babel. ( Gen 10 ter verwysing)

Dink jy dat, ten spyte hiervan, Nineve' nog steeds as 'n stad van gelowiges was wat dan later eers afvalig geraak het ? Waarop baseer jy jou antwoord ?

Antonvs
Oct 31st 2008, 06:11 AM
Ek dink ons moet kyk of daar nie vaagheid by die term "Revival/ Herlewing" is nie. Herlewing beteken vir my nie "belangstelling" in geloof nie - of valslik soos mense beweer - "toewyding of meer erns-making" van sake rakende geloof. Dis snert! Dis 'n vals lering van die Second Blessing Movement - wat glo jy kan gered wees, en dan eer jare later - "dedicated" of "toegewyde" Christen word. Twak! Jy is ernstig oor geloof of jy is nie. Daar is nie so iets soos lou Christene en toegewyde Christene nie - God doen nie 'n halwe werk met weder-geboorte nie, nog minder 'n halwe werk van Heiligmaking.

Dus as ek die term herlewing gebruik, gebruik ek dit in die konteks van iemand wat tot bekering kom, m.a.w. uit geestelike dood oorgaan na die lewe - ewige lewe.

Waarom wonder jy oor Nineveh se geloof - daar was "geen" gelowiges voor Jonah - so glo ons anders sou God nie die stad wou vernietig nie. Maak ek sin?

Ek verstaan nie wat Nimrod met die sake te maak het nie - help my ou maat.

Die Filadelfieer
Oct 31st 2008, 06:28 AM
Aaah jy sien, ons het twee verskillende definisies van "herlewing."
Ek verstaan nou wat jy bedoel met herlewing in die konteks wat jy dit gebruik, vir my beteken dit iets anders, meer spesifiek dat herlewing daarop dui dat daar "lewe" was, wat verlore geraak het, en dan weer toegevoeg word.
My vraag staan dus nog steeds, dink jy dat Nineve op 'n stadium gelowig was en toe afvalig geraak het, of was hulle ongelowig van die begin af ?


Ek noem Nimrod spesifiek omrede sy invloed as stigter van Nineve impliseer dat die stad nooit gelowig was om mee te begin nie.

Antonvs
Oct 31st 2008, 06:52 AM
Ek dink was daar gelowiges, sou die stad God nie so gegrief het nie.

So, nee ek dink nie tot en met Jonah se kom, was daar geen gelowiges nie.

'n generasie later, was daar niks te siene van die geloof nie - in 722 het hulle Israel wegevoer.

Ons moet bietjie gesels oor die konsep van herlewing en of ons terminologie regdoen aan die Bybel se leringe.

Ek glo as sulks is herlewing nie "leef weer" nie, maar eerder "nuwe lewe" soos in wedergeboorte.

Ek dink as ons mense moet aanhits om weer belang te stel in hulle geloof, of hulle geloof te "revive" of te laat "her-lewing" bring aan 'n geloof van soos 'n kamvuur nou net smeul. Sou ons van so iets praat is dit eintlik 'n baie lae siening (dalk 'n lasterlike siening van die Christen geloof, die werk van Christus, en die werk van die Heilige Gees.

Ek dink ons almal gaan deur tye met ons geloof - soms aan die brand soms minder - maar waar die vuurtjie nou net na smeulende kole toe oorgaan sou ek meer geneig wees om te dink daar was nooit werklikware "wedergeboorte" in die eerste plek nie.

Phil Fourie
Oct 31st 2008, 08:10 AM
Anton

Ek stem redelik saam met jou hier, ek glo ook herlewing kan ook gesien word saam met wedergeboorte, jy word weer lewend gemaak soos in Joh 3.

Ek sal vir mense wat "backslide" eerder oproep tot heiligmaking, so ek onderskei tussen herlewing en 'n oproep tot heiligmaking. Ek vind die oproep tot heiligmaking partymaal baie moeiliker met mense as om mense te laat verstaan dat hulle wedergebore moet word. Weer die "ek het my kerk" sindroom :rolleyes:

Die Filadelfieer
Oct 31st 2008, 08:23 AM
Dankie vir jou antwoord Anton. Hierdie kan nogals maklik in 'n interesante gesprek onketting wat "eens gered altyd gered" betref, maar dit is dalk 'n onderwerp vir 'n ander draad.

Antonvs
Nov 1st 2008, 06:11 AM
Of dalk - kan iemand gered wees m.a.w. wedergebore wees - maar nooit heiligmaking beleef in sy/ haar lewe?

Is daar iets in die Skrif wat wys dat iemand gered maar "onheilig" voortleef?

Is daar iets in die Skrif wat wys dat 'n mens kan afdwaal en permanent volhard in 'n onheilige lewe?

Son of the South
Nov 2nd 2008, 06:40 AM
4. Wat het Jonah gepreek?

Die toorn van God, vuur en swawel ;) Ons weet seker nie als wat Jona gese het nie, maar die Woord se "Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes." Ja Anton, dit is tyd dat ons weer die toorn van God begin preek.


Hier is 'n skakel na 'n preek genaamd Ten Shekels and a Shirt (http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?sermonID=10180222445), ongelukkig in Brits, maar PUIK! (Ek self het sommer net die pdf weergawe van die transkripsie vir my afgelaai; dit is voldoende.) Ek het sommer die lęer onder 'n ander naam gestoor op my PC: POWER GOSPEL

Phil Fourie
Nov 3rd 2008, 06:45 AM
Of dalk - kan iemand gered wees m.a.w. wedergebore wees - maar nooit heiligmaking beleef in sy/ haar lewe?

Is daar iets in die Skrif wat wys dat iemand gered maar "onheilig" voortleef?

Is daar iets in die Skrif wat wys dat 'n mens kan afdwaal en permanent volhard in 'n onheilige lewe?

Ek dink ons kan begin by 'n vers soos dievolgende en van daaraf verder werk ;)

as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.
1 Korintiërs 3:15

Daar is nog baie ander teksgedeeltes, maar ek sal graag dat iemand anders ook bietjie die tyd neem om te delf in hierdie onderwerp in en so self uit die Woord te leer wat ware heiligmaking is, wat ware verlossing is

Antonvs
Nov 4th 2008, 01:30 AM
1 Kor 3:15 is 'n klassieke vers wat handel oor die "getrouheid" van die "Geredde" en sy werke - nie noodwendig goie / slegte dade nie maar eerder "werke van die Gees" - d.w.s. wat het jy met jou "redding en gawes v/d Gees" gedoen - "Het jy dit begrawe?, noot uitgeryk, nooit meer nagelees nie? Nooit meer belangesteln nie? " - of "Het jy jou gawes net vir jouself aangewend?" Dis waaroor hierdie "judgment" gaan = dis 'n oordeels troon SLEGS vir GELOWIGES.

Onthou - hierdie teks verwys na die "behma-seat" en is nie dieselfde troon van oordeel van Open 20. wat vir ONGELOWIGES is.


Nogsteeds is die punt en teks relevant Phil - want ek glo 'n persoon wat gered is, maar nie heilig / heiligmaking word nie - sal uit die aard van die saak nooit/ selde vrug op die bediening he nie. Daarom sal daardie persoon niks kan wys nie, of dit wat hy wys "strooi en stoppels" maklik kan verbrand word"

1 Cor 3:15 - gaan oor veral die predikant - wat nooit dieper wou gaan met die teks, nooit 'n boek, handboek, joernaal of artikel wou optel om meer te leer nie, sy preke is binne 'n uur of drie afgehandel. Die aard v/d saak is dat sy bediening en kansel bediening OPPERVLAKKIG en met Strooi gebou is - Hy sal gered word, maar hy sal BESKAAM staan.

Is Romeine 12:1-2 Opsioneel, of 'n Nie-onderhandelbare opdrag vir elke Christen.

Phil Fourie
Nov 4th 2008, 06:43 AM
Is Romeine 12:1-2 Opsioneel, of 'n Nie-onderhandelbare opdrag vir elke Christen.

Ja Anton, ek is saam met jou aangaande die Behma stoel vir die gereddenes voor die bruilofsmaal en dan die Wit Troon oordeel vir die ongelowiges na die 1,000 jarige vrederyk. ;)

Nou, na Rom 12:1-2:pp

Nie-onderhandelbaar

Hoekom sal Phil nou so iets hards kom se? Kom ons gaan kyk na die teksgedeelte:

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
En word nie aan hierdie węreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Rom 12:1-2

1. Redelike godsdiens

Redelike hier vertaal vanaf die Griekse woord logikos, wat tog self redelik verduidelikend is, dit is logies/logika, julle logiese godsdiens. Ek glo hierdie redelike/logiese godsdiens waarvan Paulus hier praat is nie eer die diepe binnekamer gesprekke met God nie, dit is nie eers hierdie amazing openbaring wat mens uit God se Woord kry as jy daarin delf nie. Om jou liggaam as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer te stel is as ek vir Paulus hier reg verstaan amper die minimum vereiste van jou geloof. Dit sal iets wees wat natuurlik sal wees vir die persoon wat Jesus as sy Verlosser aangeneem en vervul is deur die Heilige Gees.

So nee, gebasseer aan die redelike godsdiens "toets" is hierdie stel van jou liggaam aan God as 'n heilige offer nie opsioneel nie.

2. Ongelykvormigheid aan wereld

Kom ons gaan kyk hoe word geloof beskryf in die geloofshoofstuk van die Bybel.

Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle 'n stad berei.
Hebreërs 11:16

die węreld was hulle nie werd nie -- hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond.
Hebreërs 11:38

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die węreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die węreld wil wees, word 'n vyand van God.
Jakobus 4:4

Gebasseer op hierdie toets sal ek ook se, nee, Rom 12:1-2 is nie opsioneel nie, God soek mense wat Hom gaan dien wat heilig is, afgesonder vir Hom, nie gefokus op die węreldse nie, maar gefokus op Hom en Hom alleen.

Ek hoop my "toetsies" hier het sin gemaak.

Groete
Phil

Antonvs
Nov 6th 2008, 07:32 AM
Regtig - my mond hang oop - jou vaardigheid met die Woord verstom my.

Ek is met jou oor Romeine 12:1 - dis ons "redelijke godsdienst" soos W. a` Brakel dit beskryf.

Dit is 'n oproep om ons hele lewe (Twenty Four Seven) 'n daad van aanbidding te maak. Rom 12:1 = Offer van Self + Gedurige Transformasie van ons Denke = Basiese Godsdiens.

Ons hele lewens moet "coram deo" geleef word - "voor die aangesig van God" in aanbidding.

So, as ek bank toe gaan - Offer ek myself (my regte op) + Weerstaan węreldse invloed + Vernuwe my denke = Aanbidding of Redelike Godsdiens.

So, as ek werk toe gaan . . . dieselfde is 'n daad van Aanbidding.

So, as ek kerk toe . . . . dieselfde is 'n daad van Aanbidding.

Geen aspek in die Christen se lewe behoort "buite" die sfeer van aanbidding te val nie.

Gene
Nov 6th 2008, 08:44 AM
Ek stem 100% saam dat, om heilig of "afgesonder vir God" te leef, is nie opsioneel nie. Dit is die logiese (redelike) gevolg van wedergeboorte. Nie dat een van ons ooit in hierdie lewe volkome daarin slaag nie, maar dit is en bly 'n OPDRAG om daarna te streef met alles wat ons het! Ek stem ook saam dat 'n mens se lewe nie in kompartemente geleef kan word nie en dat daardie heligheid deel is van elke fasset van ons lewens (werk, ontspanning, besigheid ens) Maar ek het 'n vraag oor Romeine 12:2. Ek het dit nog altyd effens anders verstaan.

In vers 1 se Paulus dat om heilig te leef 'n opdrag is. Dan kom hy in vers 2 en hy se: word nie aan hierdie węreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Soos ek dit sien, se hy eintlik hier dat, self al leef ons vers 1 uit en streef ons met ons hele wese na 'n heilige lewe, selfs al gee ons ons liggame as heilige offers aan God, ons steeds aan die wereld gelykvormig kan wees en nie werklik kan weet wat God se volmaakte wil is nie. Die enigste manier om dit te weet, is om toe te laat dat God ons DENKE (gemoed) vernuwe. Die vernuwing van mens se gemoed is vir my die sleutelgedagte in hierdie teks. (Moenie aan die wereld gelyk wees nie, MAAR LAAT GOD JOU DENKPATROON VERANDER, sodat jy kan weet en verstaan hoe God dink en wat Sy wil is.)

Dis goed en wel om te se, leef 'n heilige lewe. Maar oor wat dit presies behels, verskil christene ook baie. Iets wat ek as wedergebore christen met 'n geruste hart doen omdat ek geen probleem daarmee sien nie, sal dalk vir iemand anders lyk na iets wat teen God se wil is. En die enigste manier hoe om hierdie probleem te oorbrug, is om bereid te wees om jouself oop te stel, jou persepsies en denke, wat oor BAIE jare gevorm is, te laat vaar. Om objektief te kyk na wat God se Woord se en Hom toelaat om jou te oortuig dat jy dalk al die jare verkeerde persepsies gehad het. Dis die enigste manier om verseker te kan weet of jy binne God se wil leef, anders loop jy die gevaar om aan die wereld gelyk te word.

Ek besef ek is so effens van die onderwerp af hier, maar ek sal graag wil weet of julle dink ek lees die teks verkeerd.

Antonvs
Nov 8th 2008, 05:39 AM
Heilig Lewe

"Maar oor wat dit presies behels, verskil christene ook baie" - Gene

Dit behels om dat die Woord die finale impetus en standaard van al ons aksies moet word - nie ons wereldse persepsies nie.

Kol 3:16 stel Paulus dat ons die Woord ryklik ons denke verander

Gene
Nov 10th 2008, 06:35 AM
Heilig Lewe

"Maar oor wat dit presies behels, verskil christene ook baie" - Gene

Dit behels om dat die Woord die finale impetus en standaard van al ons aksies moet word - nie ons wereldse persepsies nie.

Kol 3:16 stel Paulus dat ons die Woord ryklik ons denke verander

Anton

Ek stem volmondig met jou saam, die Woord moet die basis vorm van alles wat ons doen. Maar oor wat die Woord presies se, verskil christene geweldig. Kyk maar net hoeveel christelike, evangeliese denominasies is daar vandag - ek praat van denominasies waar die Here werklik in gees en waarheid aanbid word. Mense wat ernstig is oor God, en oor die Woord. Maar tot verskil hulle is soveel opsigte, want hulle interpreteer die Woord op soveel verskillende maniere. Neem maar hierdie forum as voorbeeld. Ons kan lekker van mekaar verskil, tog is almal van ons ernstig oor die Woord en oor die Here.

Persoonlik dink ek dit is waaroor Romeine 12:2 gaan. Die teks se dat, om te weet wat God se volmaakte wil is, om die Woord te interpreteer en te verstaan soos wat die Here bedoel het, is dit nodig dat ons toelaat dat God ons DENKE verander, en ons presepsies vernietig. As ons dit nie doen nie, dan is ons aan die wereld gelyk, want in die wereld geld 'n mens se intelektuele vermoeens en jou perepsies. In die wereld gebruik jy jou logika en gesonde verstand om dinge uit te redeneer en om opinies te vorm. Maar die Here vra dat christene nie soos die wereld moet wees nie, maar bereid moet wees om gestroop te word van jou eie intellek en jou eie mening, en om toe te laat dat God jou manier van dink nuut maak, want dit is die enigste manier hoe jy sal weet wat Sy volmaakte wil is.

Antonvs
Nov 11th 2008, 02:51 AM
Ek glo al verskil ons, is daar tog nie dogmatiese verskille wat die konsep en leringe oor Rom 12:1-2 gaan verander of verwronge idees propageer nie.

Tog waarneer iemand Rom 12:1 as 'n opsie of tweede "blessing" of "tweede werk van genade sien" of dit as 'n Oproep tot hoër Christenskap sien - dan gaan ons in ander leerstellinge moet buig om dit te akkomadeer.

Daar is iets soos "teologiese verskille/ verskille interpretasies" gebaseer op fynere nuanses v/d teks - maar die Skrif bly nog steeds in plek. Tog is daar ook so iets "teologiese verskille / interpretasie" wat die Woord verwrong en pervertiese verklarings meebring.

Jou verklaring val nie onder l.g. nie.

Grace Life
Nov 15th 2008, 07:40 AM
Hi Phil , Jy het geskryf :

" Hoekom sal Phil nou so iets hards kom se? Kom ons gaan kyk na die teksgedeelte:

Gebasseer op hierdie toets sal ek ook se, nee, Rom 12:1-2 is nie opsioneel nie, God soek mense wat Hom gaan dien wat heilig is, afgesonder vir Hom, nie gefokus op die węreldse nie, maar gefokus op Hom en Hom alleen.

Ek hoop my "toetsies" hier het sin gemaak."

Phil , Ek sien dat jy daarvan hou om Rom 12 :1-2 te gebruik om aan te dui dat mense hulle van die wereld moet afsonder . Jy gebruik dieselfde teks in jou "kersfees" antwoord ook . Sou jy se dat die wereld 'n slegte plek is ? . Hoe rym jy Rom 12:1-2 met :

Joh 12:47 AOV
(47) En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die węreld te oordeel nie, maar om die węreld te red.

Ons kan weer verder praat ,maar kyk mooi na Rom 12 : 2 . Dit praat van 'n ander wereld as die een waarna jy verwys .

Groetnis

Phil Fourie
Nov 17th 2008, 07:16 AM
GL

Van watter wereld sal jy reken praat Rom 12?

Ek herhinder jou net daaraan dat die woord wereld hier verwys na die wereldse en nie die fisiese aarde nie, m.a.w. presies dieselfde as Jak 4:4 ;)

Groete
Phil

Phil Fourie
Nov 17th 2008, 07:32 AM
GL

Ook net nog iets, jy vra of ek sal reken dat die wereld 'n slegte plek is. Sal jy reken dat dit 'n goeie plek is, ten spyte daarvan dat die god daarvan die Satan is, ten spyte van tekste soos dievolgende:

Toe sę Hy vir hulle: Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
Lukas 10:18

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.
1 Petrus 5:8

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele węreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Openbaring 12:9

Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
Openbaring 12:12

Ek hoor graag weer van jou in die verband.

Groete
Phil

Grace Life
Nov 18th 2008, 04:19 PM
GL

Ook net nog iets, jy vra of ek sal reken dat die wereld 'n slegte plek is. Sal jy reken dat dit 'n goeie plek is, ten spyte daarvan dat die god daarvan die Satan is, ten spyte van tekste soos dievolgende:

Toe sę Hy vir hulle: Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
Lukas 10:18

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.
1 Petrus 5:8

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele węreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Openbaring 12:9

Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
Openbaring 12:12

Ek hoor graag weer van jou in die verband.

Groete
Phil

Hi Phil ,
Hmmm, Ja ek dink die aarde is 'n uitstekende , goeie plek om te wees omdat dit radikaal deur die Kruis van Jesus Christus verlos is .Ek glo dat die Lig al helderder word tot die volle dag toe en dat die hele hele aarde van die Heerlikheid van God vol sal word .

Romeine 12 :2 verwys vir my na die wereld van die Fariseers en Skrifgeleerdes . Paulus begin hierdie lang redenasie in Romeine 9:1 en eindig daarmee in Romeine 12 .

Dit het my laat wonder na watter wereld jy verwys en jy het my geantwoord . Dankie !

Groetnis

Phil Fourie
Nov 18th 2008, 05:55 PM
GL

Probleem is net, Paulus praat nie met die Skrifgeleerdes hier nie :hmm:

Dan ook, wat maak jy met die Skrif wat duidelik se dat die wereld slegter, slegter en meer immorreel gaan word, wat maak jy met Heb 11 dan byvoorbeeld, wat maak jy met Lukas 17, Lukas 21, wat maak ons dan basies met allles wat Jesus aangaande die eindtye gespreek het?

Grace Life
Nov 19th 2008, 01:52 PM
GL

Probleem is net, Paulus praat nie met die Skrifgeleerdes hier nie :hmm:

Dan ook, wat maak jy met die Skrif wat duidelik se dat die wereld slegter, slegter en meer immorreel gaan word, wat maak jy met Heb 11 dan byvoorbeeld, wat maak jy met Lukas 17, Lukas 21, wat maak ons dan basies met allles wat Jesus aangaande die eindtye gespreek het?

Hi Phil , Hy praat van hulle wereld van wet en oordeel en liefdeloosheid .
Ons sien dit in die lig van die Kruis en verheerlik God vir Sy verlossing van die bose .

Phil Fourie
Nov 19th 2008, 02:03 PM
Hi GL

Ek sal graag wil meer leer oor hoe jy uitkom by hierdie siening van jou aangaande Rom 12:1-2 :hmm:

Phil Fourie
Nov 19th 2008, 02:05 PM
En dan ook, die teksgedeeltes wat ek hier en plasing 25 plaas, verstaan jy dit in 'n geestelike sin of in 'n fisiese profetiese sin, spesifiek Lukas 17 en 21
Groete
Phil

Grace Life
Nov 19th 2008, 04:23 PM
Hi GL

Ek sal graag wil meer leer oor hoe jy uitkom by hierdie siening van jou aangaande Rom 12:1-2 :hmm:

Hi Phil die konteks help mens .

Romans 12:1 AOV
(1) Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Eerstens die woordtjie "dan" help mens om te sien dat hy nou besig is om 'n gevolgtrekking te maak op grond van wat hy , Paulus, bespreek het . As mens die bespreking backtrack dan sien mens dat dit in Rom 9 :1 al begin het . Paulus het nie gesukkel met lang redenasies nie ,dit weet jy .

As mens die bespreking noukeurig volg dan sien mens dat hy die wereld van die Fariseers en Skrifgeleerdes beskryf .

Tweedens praat hy in vers 2 van HIERDIE wereld . Dit bevestig weer dat mens moet gaan kyk van watter wereld hy praat . Hy verwys nie na DIE wereld nie ,maar na HIERDIE wereld ,dws die een waaroor sy hele betoog oor drie hoofstukke gegaan het .

Rom 12:2 AOV
(2) En word nie aan hierdie węreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Dit is veel gevaarliker om aan die wereld van die Fariseers en Skrifgeleerdes gelykvormig te raak ,want dit is bloot godsdienstig sonder liefde . Dit maak mens blind vir die Woord ,want dit is wet . Ek meen selfs die sondaars , hulle wat aan die fisiese wereld verknog was en daarin geleef het kon sien dat Jesus die Verlosser is ,maar die Fariseers en Skrifgeleerdes was deur hulle wereld ,hulle godsdienstigheid verblind om dit te sien . Baie gevaarliker dus .

Die res van hoofstuk 12 wy Paulus daaraan om die liefde ,vergifnis ,genade ens te beskryf .Alles dinge wat die fariseers en skrifgeleerdes nie gedoen het nie .
Groetnis

Grace Life
Nov 19th 2008, 04:46 PM
Phil ,

In 2 Kor 3 en 4 volg Paulus dieselfde redenasie en kom hy weer by HIERDIE wereld uit . Lees hoofstuk 3 en kyk waarvan hy skryf .

Hfs 4 begin met DAAROM ,dus met 'n gevolgsin wat die gevolgtrekking op die voorafgaande redenasie bevat .

2 Kor 4:1 AOV
(1) Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.

2 Kor 4:3-4 AOV
(3) Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,
(4) naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie węreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Die duiwel het in die tyd van Jesus die wereld van die Fariseers en Skrifgeleerdes gebruik om sy doel te bereik ,naamlik om Christus te vernietig (soos hy gedink het ) . Hy kon nie die Romeine of ander goddelose mense primer gebruik nie ,want hulle kon die waarheid sien . Hy moes hulle gebruik wat nie deur sy planne kon sien nie ,hulle wat verblind was vir die waarheid ,dit was die Fariseers . Die duiwel word beskryf as die god van hulle wereld . Die duiwel het net beheer oor hulle gehad ,nie oor die hoere en tollenaars ,dws sondaars nie . Hulle het geglo . Die Fariseers het tot die einde toe Christus almeer gehaat en verwerp .

Dit maak 'n verskil in mens se siening wat God vandag in die wereld doen . Daar was nog nooit 'n tyd in die geskiedenis waar soveel mense in God geglo as nou nie . Dit is my redenasie dus ,die hele aarde is besig om gevul te word met die Heerlikheid van God .

Grace Life
Nov 19th 2008, 05:27 PM
En dan ook, die teksgedeeltes wat ek hier en plasing 25 plaas, verstaan jy dit in 'n geestelike sin of in 'n fisiese profetiese sin, spesifiek Lukas 17 en 21
Groete
Phil

Phil ,ek verstaan dit binne die konteks van die Kruis en wat Jesus op aarde vermag het .

Ek verstaan dit fisies ,maar nie dat dit na gebeure verwys wat nog MOES gebeur nie ,maar op grond van die Kruis reeds gebeur het omdat Jesus duidelik gese het dit gaan in HULLE GESLAG gebeur .

Luk 21:6 AOV
(6) Hierdie dinge wat julle sien daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.

Die tempel is in 70 na Christus finaal afgebreek .

Luk 21:20 AOV
(20) En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.

Dit het REEDS gebeur .

Luk 21:31 AOV
(31) So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

Later se Jesus vir hulle die Koninkryk van God kom NIE met sigbare tekens nie ,die Koninkryk van God is IN julle .

Luk 17:20-21 AOV
(20) En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesę: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.
(21) En hulle sal nie sę: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Luk 21:32 AOV
(32) Voorwaar Ek sę vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

Jesus kom IN 'n wolk staan hier ,nie op 'n wolk nie . Dit is soos ek dit verstaan nie 'n fisiese wolk wat uit water bestaan nie ,maar 'n wolk van HEERLIKHEID .

Eks 24:16 AOV
(16) En die heerlikheid van die HERE het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit ses dae lank oordek. En op die sewende dag het Hy na Moses geroep uit die wolk.

Joh 17:22-24 AOV
(22) En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.
(23) Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die węreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.
(24) Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die węreld.

Iewers is hierdie HEERLIKHEID wat God aan die Seun gegee het ook reeds aan hulle gegee . Hulle het Sy Heerlikheid aanskou met die uitstorting van die Heilige Gees toe die Gees hulle harte verlig het . Jesus is nie so ver van ons af as wat mense dink nie .

Joh 17:16 AOV
(16) Hulle is nie van die węreld nie, net soos Ek nie van die węreld is nie.

Hulle het die heerlikheid ontvang ,maar was nog verseker lewendig op die aarde . Die HEERLIKHEID is ook nader aan ons as wat mense dink .

Groetnis

Phil Fourie
Nov 20th 2008, 06:08 AM
Hi GL

Ek wil tog maar se dat vir my die groot gevaar van koninkryk nou teologie is dat daar maklik weg beweeg word van die volle konteks van verse, hoofstukke en boeke in die Bybel.

As ons meer duidelik gaan kyk na Lukas 21 en die hele hoofstuk saam sien as 'n geheel, dan verstaan ons gou wat Jesus se. Hier profeteer Jesus self oor die eindtye en die geslag wat Hy van praat is die geslag wat die tekens sou sien wat hy beskryf, nie die geslag waarmee hy praat nie. Jesus se nie "julle geslag nie", nee Jesus se "hierdie geslag" wat dui op die geslag wat hy net voor dit beskryf, die geslag wat die tekens sal sien.

Nou goed, Jesus profeteer wel daar van die tempel se verwoesting in 70 nC, maar Hy gaanverder.

Jy sien, jy spring sommer van vers 6 na vers 20 hier, maar daar is baie wat gebeur tussenin. Jesus praat van oorloe en opstande in vers 9, Jesus praat van aarbewings ens. Jesus se ook VOOR HIERDIE DINGE sal hulle die hande aan Sy dissipels slaan. Jy sien, ons moet bly by kronologie. Die tempel is in 70nC verwoes, Johannes, die langslewende apostel is eers hier in die omgewing van 90nC verban Patmos toe, so dan het dit met hom volgens jou tydlyn NA HIERDIE DINGE gebeur.

Se vir my, wanneer gebeur vers 25? Wanneer word die kragte van die hemel geskud in vers 26. Nou ek reken jy kan vir my se dit is met Jesus se kruisiging, maar dan praat Jesus mos baie deurmekaar en dit is nie hoe God werk nie, God het nog altyd 'n ding haarfyn beplan en aan die mens oorgedra, daar was nie 'n rondspring in tyd nie.

Goed, wat maak ons van die vyeboom wat moet bot? Wie is die vyeboom? Nou, hier kom ons by die kern van hierdie geslag en baie kenners op die gebied van eskatelogie stem saam dat die geslag waarvan Jesus praat die geslag is wat die vyeboom sal sien bot. Nou my vriend, as ons reken die vyeboom het met of net na Jesus se kruisiging gebot, dan het ons 'n probleem, want daardie geslag het verbygegaan en 'n hele klomp daarna ook.

Dan kom ek weer by Rom 12, hoekom as ons reken als is goed en wel nou in die wereld, doen Paulus soveel moeite om te se ons moet nie aan die wereld gelykword nie, hoekom lees ons in Heb 11 dat ons nie aan die wereld gelyk moet word nie, hoekom lees ons in Jakobus 4 dat vriendskap met die wereld vyandskap teen God is. By elke geleentheid praat hierdie "wereld" nie van dit wat jy se nie, dit praat van die morele stand van ongeredde mense om ons, dit is weens die feit dat die god van hierdie wereld die Satan is, hoekom sal ons vir onsself hier 'n woning wil inrig, hoekom sal ons onder die heerskappy van Satan wil staan deur wereldlinge te wees. Dit maak net bloot nie sin nie.

Groete
Phil

Grace Life
Nov 20th 2008, 08:08 AM
Laat dit vir jou wees volgens jou geloof Phil .

Groete

Antonvs
Nov 21st 2008, 04:40 PM
Laat dit vir jou wees volgens jou geloof Phil .

Groete

Wat beteken dit? Bepaal jou 'geloof' of 'geloofs-oortuiging' wat die Bybel sę of is dit andersom - die Bybel bepaal jou geloofs oortuiging

Die aanbreek van die 'eskaton' eindtyd het nie plaas gevind in 70NC = preterisme - wat glo die verdrukking het al reeds plaasgevind.

Phil, jy gee weer wat die Bybel weergee.