PDA

View Full Version : Ware bekeringPhil Fourie
Oct 31st 2008, 09:15 AM
Kom ons praat bietjie oor wat is ware bekering, hoe lyk ware bekering, wat gebeur tydens ware bekering, vind daar 'n verandering plaas na ware bekering.

Kom ons praat oor hoe lyk bekering nie. Kom ons praat reguit oor die sg. "sinners prayers" en of dit werklik beteken dat as mens hierdie gebed opse jy nou gered is.

Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Johannes 3:5

Ek sal graag eers dat julle as julle kan hierdie video kyk:

http://www.youtube.com/watch?v=AYsClDclvf0

Groete
Phil

Sonia Smit
Oct 31st 2008, 11:02 AM
Hi Phil :hug:,

Ware bekering kan jy net in iemand se lewe sien wanneer sy lewe daarvan getuig. Baie mense kom tot bekering, maar gaan aan met die dinge van die wreld, waar die Bybel vir ons s ons moenie die wreldse dinge aanhang nie, maar Hom voluit volg.

Die "sinners prayers" wat jy noem - daar is nie 'n regte gebed om te bid nie. Jy moet met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is, en dit werklik glo, en glo dat Hy vir jou sonders gesterf het, en weer uit die dood uit opgestaan het:

Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
Rom 10:10 want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

Die belangrike ding is die GLO gedeelte, en dat jy dan regtig 'n ommekeer in jou lewe maak (betekenis van bekering). Mense moet dan regtig 'n verandering in jou lewe begin sien, en jy as persoon moet ook regtig 'n ware poging aanwend om te verander soos God van ons verlang.

Ja ons is mens, en ons het ook struikel blokke in ons lewens, maar as ek na myself kyk, en hoe ek voor 14 April 2006 opgetree het, en hoe ek na dit begin optree het, en steeds probeer optree, is ek twee verskillende mense. Daar het beslis 'n ware verandering in my en my man plaasgevind, maar ons het toegelaat dat die Here ons lei deur sy Heilige Gees. Het ons gesukkel, ja ons het, maar die woord s ook ons moet volhard tot die einde toe.

Ongelukkig is daar mense wat tot bekering kom, en dit nie ernstig opneem nie. Ek ken so persoon, maar ek glo in my hart dat die Here dit sal hanteer.

Ek kon nou nie die video kyk nie, en miskien wou jy spesifiek oor die video gepraat het?

Phil Fourie
Oct 31st 2008, 11:10 AM
Sonia

Toemaar, die video se presies wat jy hier genoem het. As ek jou mag vra, wat dink jy van die toestand van die Christendom vandag aangaande hul bekering. Dink jy daar is baie mense wat daar buite rondloop met 'n valse sekuriteit oor hul bekerings, terwyl daar tydens hul bekerings nooit 'n sondebesef was nie?

Sonia Smit
Oct 31st 2008, 11:37 AM
Ek dink daar is baie mense wat onder 'n wan-indruk is aangaande bekering - en ek s dit met baie respek - en dis skrikwekkend.

Mense hoor al wat jy hoef te doen om in die Hemel te kom, is om tot bekering te kom - maar daar word nie verduidelik wat ware bekering is nie. Mense s 'n gebed van bekering, maar hulle verstaan nie die krag daarin nie, en in baie gevalle val die mense weer terug - dis wat met my gebeur het. Ek het tot 'n volle besef gekom wat ware bekering is, toe ek regtig verstaan wat met my gebeur, en ek geleer het wat om met dit te maak.

Ek weet dit is nou die tyd om siele te red vir die Here, maar dis al waarop party fokus. Iemand wat tot bekering wil kom moet eers gevat word en gevra word, hoekom wil jy die Here aanneem? Verstaan jy wat dit vir jou beteken? Weet jy watse impak dit gaan h op jou lewe? En sodra dit vir die persoon duidelik is wat van hom/haar verwag word en wat gaan gebeur en die opofferings wat 'n mens moet maak, sou ek s is dit ware bekering.

Ek glo die Heilige Gees lei 'n mens, en wanneer jy op 'n persoon afkom met so 'n valse sekuriteit, sal die Heilige Gees jou aandag daarop vestig, en wat great is daarvan is dat jy die kans sal h om so persoon, met die leiding van die Gees, te kan help.

Phil Fourie
Oct 31st 2008, 11:59 AM
Dink julle ons kan dalk die verskil tussen ware en valse bekering sien in dievolgende Skrifgedeelte?:

39 *En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en ges: As U die Christus is, verlos Uself en ons.
40 *Maar die ander een antwoord en bestraf hom en s: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? --
41 *ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.
42 *En hy s vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.
43 *En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
Lukas 23:39-43

Sonia Smit
Oct 31st 2008, 12:32 PM
Defenitief.
Die een kwaaddoener het glad nie in Jesus as die Christus geglo nie. Hy het 'n bespotting van die hele saak gemaak en Jesus probeer uittart, maar die een wat aan die ander kruis gehang het, het besef dat hy gesondig het en hy het geweet dat Jesus onskuldig is, en hy het in sy hart geglo dat Jesus die Christus is.

Die man het natuurlik geweet omdat hy gesondig het, dat hy nie na die koninkryk toe sal gaan nie, maar omdat hy sonde besef gehad het, en dit met sy mond bely het, en Jesus die opregtheid in hom gesien het, het hy vir die man ges hy gaan saam Paradys toe.

Gene
Oct 31st 2008, 01:13 PM
Ek kan nie anders as om met julle saam te stem nie. Bekering en wedergeboorte is NIE maar net die opse van 'n gebedjie nie... Nadat ek die EEIII kursus gedoen het, het ons 'n EEIII aksie in ons dorp begin en weekliks uitgereik na mense in die dorp, op die EEIII manier. En alhoewel ek dink die EEIII is 'n wonderlike kursus om te doen, het ek gou van die aksie onttrek, juis om hierdie rede. Mense word in hulle huise gekonfronteer en daar word druk op hulle geplaas om die oorgawe gebed te bid. En aan die einde van die aand kom die EEIII werkers bymekaar en gee statistieke deur. Daar word met groot fanfare aangekondig hoeveel "oorgawes" elke span gehad het. Maar die meeste van daardie sogenaamde oorgawes, verdwyn binne die volgende aantal weke in die niet. Want mense het net 'n gebed opgese, sonder om die implikasies daarvan te besef.

Hierdie is my passie - dit is die las wat die Here op my geplaas het. Om te werk met "kerkmense" Goeie mense wat opreg glo dat alles reg is en dat hulle siele gered is, omdat hulle eens op 'n tyd 'n gebed opgese het....maar hulle lewens het nooit verander nie. (En daar is letterlik duisende van hulle in Suid- Afrika) Dis 'n baie moeiliker sendingveld as om onder heidene te werk, juis omdat kerkmense glo hulle is op die regte pad, om die verkeerde redes.

Die eerste ding wat nodig is, is dat 'n mens jou eie totale verlorendheid moet besef. Mens moet jouself sien soos wat God jou sien, en onder die besef van jou eie sondigheid en jou eie onvermoe kom. En dan, die uitreik na Jesus, die Enigste Een wat jou kan verlos van hierdie "doodsbestaan" En natuurlik, 'n totale ommekeer. Daarom die woord "wedergeboorte" Daar word as't ware 'n nuwe mens gebore!

Gene
Oct 31st 2008, 01:16 PM
Die moordenaar aan die kruis het daar besef dat hy verlore is en dat hy op pad hel toe was. Hy het Jesus erken as die Seun van God en die enigste Een wat hom kon verlos van sy sonde. En hy het uitgereik na Jesus! Dit was inderdaad 'n ware bekering.

simonpetra
Oct 31st 2008, 01:17 PM
Baie mense kom tot 'n ware sondebesef en besef werklik dat hulle in die hel gaan brand. En hulle besef dan werklik dat Jesus vir hulle sondes gesterf het en Hy hulle so gered het en hulle neem Hom werklik aan as Verlosser.

Maar in die deurmekaar wereld besef nuwelinge in Jesus nie hoeveel van hulle dade deur God verwerp word nie en hulle poog om Jesus te volg tot dit wat hulle dink hul beste is. Dit is "normaal" vandag om in Jesus te glo maar te se jy is nie geroep vir evagelisasie nie. Dit is vandag "normaal" om in Jesus te glo maar weg te bly van kerke af.

Ek glo dat hierdie bg. mense wel hemel toe gaan want hulle het 'n persoonlike verhouding met Jesus waar hulle daagliks na Hom roep en Hom deel maak van hul besluite. Maar bekeerlinge wat hulself buite 'n christelike gemeenskap hou, groei net eenvoudig baie stadig in Die Here nie want hul reg-en-verkeerd beginsels word nie reg gestel nie.

Dan is daar mense in kerke met baie goeie skrif onderrig wat baie goeie redenasies daaruit kan staaf maar hulle le nie in die aande en gesels met Jesus oor die vreugdes en teleurstellings van hul dag nie. En hulle vra Hom nie om die leiding in hul besluite te neem nie. Ek dink hulle is nie werklik gered nie.

Wat ons baie versigtig voor moet wees- voor ek tot ware bekering gekom het was ek soos 'n Fariseer wat almal anders se foute gesoek het en uit gewys het. Ek het boksies gesoek om mense in te sit om te oordeel wie gaan Hemel toe en wie nie. Terwyl my eie redding nog 'n vraagteken was. Na my bekering het my fokus verander van ander se foute na my eie foute en ek werk nou om die balke uit my oog te haal i.p.v. om ander te analiseer.

Ja, mens moet elke dag 'n beter mens word onder die vuur van die Heilige Gees. Maar dit is 'n lang proses wat eers eindig die dag wat ons by ons Here is. Maar ek glo ons as mens kan nie sien wie gered is en wie nie, behalwe vir dit wat uit die mond kom. Wat die hart van vol is loop die mond van oor en 'n hart vol Jesus kan net eenvoudig nie ophou met Jesus en sy liefde nie. Maar ons gaan almal nog ons sondes he.

Phil Fourie
Oct 31st 2008, 01:31 PM
Hi SP

Hoe voel jy daaroor dat mens eers 'n sondebesef moet he voor wedergeboorte, dat bekering is dat jy draai vanaf die wereld na Christus toe? Voel jy mens kan wedergebore word sonder 'n sterk sondebesef?

Dan wil ek ook vra, wat van die ander man aan die kruis, die een wat ons glo in die hel sal wees? Is sy hart nie baie soos sommige bekeerlinge vandag wat na die kruis kom om iets van Jesus te kry nie, in hierdie geval het hierdie man 'n aardse begeerte gehad, om van die kruis af te kom?

Sy hart lyk wel vir my soos baie bekeerlinge wat ek vandag sien wat na Jesus kom vir die goedvoel daarvan en nie oordat hulle besef hulle is vinnig in hul sondes oppad hel toe en dat slegs Jesus hul kan verlos nie. Was hierdie man nie seker een van die wat die naaste aan die poorte van die hemel gekom het en nie daar ingegaan het nie. Ek is bekommerd vir die duisende wat soos hy tans binne kerke in dieselfde posisie staan :cry:

Dan terug by my openingsvraag, wat is ware bekering? Is ware bekering om na Christus te kom vir die goeie lewe wat soveel predikers verkondig? Met goeie lewe bedoel ek nie ewige lewe nie, ek praat van die hier, die nou? Kan jy net se "Jesus ek wil U in my hartjie aanneem" en dit is so? Kan dit ooit geskied sonder 'n sondebesef, 'n diepe inkeer, bekeer en omkeer van jou lewe vanaf die wereld na Christus?

simonpetra
Oct 31st 2008, 01:48 PM
'n Ware sondebesef is die noodsaaklike beginpunt van bekering. Waarvoor anders het ons Jesus nodig?

Ja, mense kom vandag en se met hul monde "Ek glo in Jesus" met die oog op die beloftes van die bybel eerder as die dankbaarheid vir wat Jesus gedoen het. Hulle stel nie belang in Jesus en wat Hy binne in hulle en deur hulle wil doen nie.

Maar ek het een keer deur my sondebesef gegaan en kom nou in stilte tye voor die Here vir Sy Gees om my my sondes te wys. Ek handel dit af en waneer ek vergewe is loop ek weer oor van dankbaarheid en vreugde en lewe ek in die seen en beloftes van die Woord.

So as jy my nou by die kerk sou sien sing en dans en "goed voel" in die teenwoordigheid van 'n Asemrowende God, sou jy se ek het nie 'n hartsbekering gehad nie?

Net Die Heilige Gees kan (as Hy dit goed vind) aan jou openbaar of ek 'n hartsbekering gehad het. Of, jy sal dit optel na 'n redelike lang gesprek met my. Jy sal nie na my optrede aleen kan kyk nie want ek kan dalk net 2dae gered wees en nog baie snoeiwerk he. Verstaan jy waarmee ek saamstem en waarmee ek verskil?

Die man aan die kruis het gese "AS.. soos in IF you are The Christ." Hy het nie geglo nie. Hy het, soos jy se die aardse prys gesoek. Die moordenaar het defnitief nie gelyk volgens sy dade of hy 'n hartsbekering gehad het nie maar uit sy woorde kon mens sien, hy glo.

marline
Oct 31st 2008, 02:52 PM
Moet jou bekering noodwendig met 'n "big bang" gebeur? Op sus en so datum so en so laat is ek bekeer? As dit nie so gebeur het nie is jy nie regtig bekeer nie?
Ek ken ook arrogante christene. Ek sal nie so ver gaan om te se hulle is nie bekeer nie, of hulle speel net christen nie. My ondervinding was dat hulle alles maar alles weet, hulle ken ook al die antwoorde. Ek voel dat elke mens vir homself moet besluit of hy werklik bekeer is, sy lewe sal dit weerspieel. As iemand dan net Christen speel, sal die Heilige Gees met hom werk, juis omdat hy heeltyd in aanraking kom met Jesus Kinders.
As iemand homself aan die Here oorgee, het jy as die persoon se leier 'n verantwoordelikheid om saam met hom 'n pad te stap totdat hy weet wat van hom verwag word, en hy bekend is met die Here.
Bekering is myns insiens die eerste stap. Die man wat langs Jesus aan die kruis gesterf het, kon nie sy lewe regkry nie, daar was nie tyd vir hom nie, maar ons wat tyd het, kan die regte pad stap.

David2
Nov 1st 2008, 04:53 AM
Hi julle
Baie interessante draad hierdie. Kom ek begin eers by die woord bekering. In evangeliese kringe woord hierdie woord gebruik vir die gebeurtenis waar 'n verlore sondaar 'n Christenmens word. Maar nou die vraag: Is dit in Bybelse terme reg? Ek is nie so seker nie. Ek meen dat in die meerderheid gevalle waar "bekering" in die Bybel voorkom, was dit kerkmense, geloofsmense wat teruggekom het na die Here toe en hulle verhouding met Hom herstel het. In die lig van die Bybel verkies ek om van bekering te praat en bekering te preek vir kerkmense, geloofsmense wat afgedwaal is en nie vir ongeredde buitestaanders nie.

Wie is die grootste evangeliste in die Bybel? Watter een van die vier Evangelies s direk dat sy Evangelie geskryf is sodat mense gered sal word? Is dit nie dalk Johannes nie? En hierdie Johannes gebruik die woord "bekering" nooit. En na Johannes, onder wie se bediening is die meeste siele ingebring onder die heidene? Was dit nie Paulus nie? Ook Paulus gebruik die woord "bekering" beswaarlik ooit.

Bekering is nie 'n boodskap om te preek vir ongeredde heidene nie. Bekering is bedoel vir lou of afgedwaalde kerkmense. Bekering vind ook nie net eenkeer plaas nie. Mens moet by herhaling terugkom na die Here toe en jou verhouding met Hom herstel. Ek stem dus saam: Bekering word verwaarloos in die meeste kerke. Bekering behoort die hoofboodskap van elke kerk te wees. Bekering is juis 'n boodskap vir kerkmense en geloofsmense, maar dit word tragies in die meeste gemeentes verwaarloos. Die rede hiervoor is juis omdat predikers bekering verkeerd verstaan. Hulle dink dit is 'n boodskap vir ongeredde heidene, maar dit is nie. Hulle voel dit is 'n skending van hulle lidmate se status of 'n belediging om van hulle te verwag om te bekeer, maar dit is nie. Bekering is die belangrikste boodskap van die gevestigde kerk.

Maar as jy met 'n ongeredde heiden te doen het, dan is jou boodskap nie bekering nie. Om vir so 'n arme drommel te s hy moet ophou om sonde te doen is totaal nutteloos en geheel en al teenproduktief. Daarom preek die Bybel se groot evangeliste, Johannes en Paulus, nie bekering aan heidene nie. Aan ongeredde heidene preek jy die kruis en die liefde van Christus. Jy preek Joh. 3:16. Jy preek die volle waarheid van die persoon van Jesus Christus. Die beginpunt van die geloofslewe is nie sonde en bekering nie, maar Jesus Christus.

Die fondasie onder die voete van 'n nuwe bekeerling moet nie sy besluit wees om heilig te lewe nie, nie sy berou oor sy sonde nie, nie die dag en datum waarop hy sy sonde bely het nie, nie sy voorneme en beloftes om heilig te lewe nie, maar alleen die sekere wete dat hy Jesus in sy lewe verwelkom het. Daarna moet die Christus-lewe en die realiteit van God binne is jou deur die werking van die Heilige Gees en deur die bestudering van die Woord 'n kragtige verandering in jou lewe tot stand bring. (2 Kor. 5:14 - "die liefde van Christus dring my").

Wee die nuwe bekeerling as dit sy berou of sy besluit of sy sondebesef of sy wat ook al is wat die fondament onder sy voete moet wees.

Nee, as dit nie die volle besef van die teenwoordigheid van die Seun van God is wat die verandering in my lewe moet maak nie, dan kan ons maar los. "Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te preek nie as Jesus Christus en Hom as gekruisigde".

Groete
David

simonpetra
Nov 1st 2008, 06:11 AM
Hi David

Ek verstaan dat jy uitwys dat bekering nie deur ons reg verstaan word nie. Soos ek bekering verstaan beteken dit "Draai weg van die ou, sondige lewe en draai na Jesus toe." Nie "draai nou weg van die ou en moenie weer 'n voet verkeerd sit nie."

As mens in praktyk vandag net skoon die Boodskap van Jesus preek dan neem die mense wel Jesus aan met woorde en meng Hom met hulle tarotkaarte, oosterse praktyke en sterrelees. Want die geloof onder jong mense vandag is New Age wat glo alle paaie lei na God. Maar hulle sien hulleself as redelike goeie mense wat nou nie regtig sondig nie. Want wat is nou eintelik sonde?

Of mens sit weer met die situasie soos Gene genoem het waar EEIII tel hoeveel die regte gebed gebid het en niks verder het gebeur nie.

In Handelinge het die heidene die boeke van hul ou praktyke verbrand toe hulle Jesus aan geneem het. Jy gaan nie R9000 se goed eers vandag brand as jy nie deur 'n sondebesef en dankbaarheid van bevryding gegaan het nie.

Ek stem saam dat kerkmense hulle ook moet bekeer en moet werk aan hul verhouding met Jesus. Want hoe belanriker Jesus vir jou is, hoe meer luister jy na Sy woorde en volg jy sy voorbeeld. Daaruit verander jou optrede.

David2
Nov 1st 2008, 06:56 AM
'n Mens wat Jesus die eerste keer in sy lewe aanneem het geweldig baie om te leer. Hy kan dit nie alles in een dag doen nie. Die boodskap vir daardie eerste dag is die totale mag en glorie van die kruis van Jesus Christus. As iemand op daardie eerste dag onder sterk sonde oortuiging is, baie goed. Eintlik is dit die normale gevolg van egte Jesus-prediking dat die lig van die evangelie die vuil kolle in die mens onmiddellik uitwys. Loof die Here as dit gebeur. Dit is wat ek bitter graag sal wil sien. Mense wat onder die lig van Jesus Christus en van die evangelie hulle rug op die sonde draai.

Ek wil Jesus Christus in ware opregtheid, volheid en waarheid aan mense voorhou. Daar moet 'n opregte begeerte wees na Hom. Hy moet die totale sentrum wees van wat op daardie eerste dag plaasvind, anders is alles op losse skroewe. Ek preek dus nie op daardie eerste dag bekering nie, ek preek Jesus Christus en sy kruis. Die aller noodsaaklike bekering wat dan ook so gou as moontlik moet plaasvind, moet opkom uit drang tot die reaksie uit die hart van die mens wat deur Jesus Christus aangeraak is.

En dan moet daardie eerste bekering wat volg op die teenwoordigheid van Jesus in mens se lewe groot asseblief nie die laaste een wees nie. En dit is my groot bekommernis. Ons sien Christene wie se lewe nie reg is nie en dan dink ons die skuld daarvoor is sy eerste bekering wat verkeerd verloop het. Nee, dit is nie die probleem nie. Die probleem is dat hy gedink het dat 'n Christen net een keer tot bekering moet kom. Die persoon wat hom na die Here toe gelei het, het waarskynlik ook die woord "bekering" gebruik asof dit iets is wat net eenmaal plaasvind wanneer jy gered word. Dit was 'n fout. Die mens moes daardie eerste dag al geleer het dat wanneer jy Jesus as Here van jou lewe aanneem, dan plaas jy jou voet permanent op die pad van herhaalde bekering. Maar nou het die mense net eenkeer tot bekering gekom en hulle sien nie die noodsaak tot herhaalde bekering nie en hulle predikante roep hulle ook nie weer en weer op tot bekering nie.

Hoe kom ons in die hemel? Is bekering die weg en die waarheid en die lewe? Nee, Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Die bekering en lewensnoodsaaklike verandering wat moet plaasvind, moet kom deur Jesus Christus want Hy is die weg. Dit kan nie andersom gebeur nie. En hierdie verandering word nie op een dag voltrek nie. Daarom hou ons aan om vir die res van sy lewe aan daardie mens Jesus Christus tot bekering voor te hou.

Kom ons gebruik 'n analogie. Dis is nie dieselfde ding nie, maar dit is baie naby daaraan. Luther en Calvyn se hervorming. Hulle het nogal die regte idee gehad, want hulle het ges dat 'n gereformeerde kerk alleen kan bestaan as hy voordurend reformeer. Maar in die praktyk het dit nie gebeur nie. Die gereformeerdes het toe vasgesteek by die eenmalige gereformeerde dokumente van vier eeue gelede en hulle sit vandag nog daarmee. Dit is ook waarom die meeste gereformeerde kerke vandag nie meer geskik is om kerk van Jesus Christus op aarde te wees nie, want hulle het in vier spore vasgesteek by hulle eerste "bekering".

En nou dink Christene vandag ook dat mens net eenkeer tot bekering moet kom en as daar dan iets fout is, dan wil hulle daardie eerste bekering blameer. Nee, jy kan nie dit doen nie. Ons het toegelaat dat hulle met dag en datum en al vassteek by hulle eerste bekering. Dit was 'n massiewe fout. Die begeerte om daagliks te reformeer en daagliks weer tot bekering te kom, bestaan by die meeste nie en hulle is nie eers bewus van die noodsaaklikheid daarvan nie.

paidforinfull
Nov 1st 2008, 08:06 AM
Iemand wat werklik bekeer is word 'n nuwe wesen. Daar sal onmiddelik 'n harts-verandering in so 'n persoon plaasvind, en die persoon sal dan mettertyd al hoe meer soos Jesus word. Daar sal sigbare Geestelike Vrugte in so 'n persoon se lewe wees.

En mens weet dat jy weet dat jy weet as jy bekeer is. Mense wat wonder ...

Ek dink baie mense se die 'sinner's prayer', maar glo nie regtig nie. Hulle is soos die sade wat op die klippe of tussen die duwweltjies geval het. Hulle hoor die Evangelie, dit klink goed, hulle 'speel' selfs 'n bietjie kerk saam, maar hulle geloof het nie 'wortels' nie.

Een of ander tyd val hulle weg (ja, ek erken ek is nou een van daardie mense wat glo dat geen ware gelowige heeltemal kan wegval van God af nie. Die wat heeltemal wegval was, volgens hoe ek dit sien, in die eerste plek nooit gered nie. 'n Geredde kan 'terugval' maar nie wegval nie. My man dink weer anders, maar dis nou maar my opinie.).

Nou ja, 'n geloof sonder wortels kan soos mis voor die son verdwyn wanneer dit getoets word. Dus - tatta Jesus.

'n Ander groep 'gelowiges' dink hulle is Christene, maar hulle gaan kerk toe uit tradisie uit. Dis hoe hulle grootgemaak is: hulle is bang om hel toe te gaan en dink as hulle kerk toe gaan is alles ok. O ja - moenie vergeet nie, hulle ouers het hulle laat doop, dus is hulle nou outomaties gered. :rolleyes: Sondag sit hulle in die kerk, en Maandag vloek hulle, doen andere in en skop die kat. Daar is geen vrugte nie. Daar is geen wortels nie.

Ek ken baie mense wat dink hulle gaan hemel toe, maar ek moet se dat, as dit wel die geval is, gaan dit soos deur vuur heen wees. Hulle geloof het meesal betrekking op hulleself - wat hulle uit die Here kan kry, hoe hulle gebless kan word, hoe die Here 'hulle' ministry seen, ens. ens. "Lovers of themselves" soos die Engelse Bybel se. Noem hulle maar selfsugtige 'Christene'. Vrot klein vruggies.

Daar is ware kinders van die Here wat nie presies kan onthou wanneer hulle Jesus aangeneem het nie. Andere kan weer presies onthou hoe en wanneer dit gebeur het. Sommige mense neem die Here werklik as kind aan, en andere weer so op die nippertjie op hulle sterfbed.

Die punt wat ek wil maak is dit - daar is die wat dink (en maar hoop) hulle gaan hemel toe, en andere wat weet. Ek is van die opinie dat, as jy werklik wedergebore is, twyfel jy nie of jy is nie.

paidforinfull
Nov 1st 2008, 11:16 AM
Hi SP

Hoe voel jy daaroor dat mens eers 'n sondebesef moet he voor wedergeboorte, dat bekering is dat jy draai vanaf die wereld na Christus toe? Voel jy mens kan wedergebore word sonder 'n sterk sondebesef?Ja, Phil - daar moet 'n sondebesef wees voor mens werklik bekeer kan word - anders is dit maar 'n 'hol' soort van 'n bekering. Die Evangelie gaan juis hieroor: besef dat mens sondig en nietig is, en nie daartoe instaat is om op eie krag in die hemel te kom nie, en dat Jesus die enigste weg na die Vader is.

David2
Nov 2nd 2008, 05:39 AM
en nie daartoe instaat is om op eie krag in die hemel te kom nie, en dat Jesus die enigste weg na die Vader is. Paidfor
Ek hou van jou laaste sin. Ek het al te veel bekeringspreke gehoor wat vol is van sondebelydenis en leeg van Jesus Christus. Kom ons maak die preek liewer vol van Jesus Christus sodat HY die sondebesef tot stand sal bring en dit nie uit 'n mens is nie. "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word".

Elders op hierdie forum praat ons van die hoogste brug in die wreld (http://bibleforums.org/showthread.php?t=142708) waar ons moet oorgaan om by 'n Godgewyde lewe uit te kom. So 'n brug is Kol. 3:1-4. Wel, hier het ons dit nou. Daar is niks op aarde wat 'n mens se praktiese lewe so kan verander as hemelse en Christus-gesentreerde denke nie. Die mens vra rels en regulasies, maar God het geweet dat dit die mens nooit sal verander nie. Toe gee God vir hulle (Israel) die wet (as 'n proefneming) en laat hulle vir 1500 jaar daaronder swoeg en sweet. Het dit hulle verander? Nee! En tog wil duisende evangeliepredikers vandag voortgaan om mense te slaan met reels en wette wat hulle nie nakom nie. Vergeet daarvan. Die hele Kol. 2 s dit reeds. Vergeet van die wet. Fokus jou denke op Jesus Christus en dit wat Hy vir jou gedoen het. Dink aan die hemel waar Jesus Christus nou is. God ken die mens baie beter as wat ons onsself ken. As jy 'n geheiligde lewe tot eer van God begeer, stap dan oor die brug. Dit is jou denke wat moet verander (Kol. 3:1; Ef. 4:22-24 - veral vers 23 wat s dat die "gees van jou gemoed" moet verander; Rom. 12:1,2 - hier moet jou gemoed ook verander, wat is dit? Is dit sondebesef? Nee, dit is Christusgesentreerde denke.)

Wat was Paulus se heel grootste roem en oorwinningslied as Christen? Was dit sy sondebewustheid wat vir hom oorwinning gebring het? Nee! Dit was sy passie vir die majesteit van Jesus Christus binne in hom: "Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het." Nee, ek is nie gekant teen sondebewustheid nie, maar sondebewustheid wat kom deur sonde- en wetsprediking is oppervlakkig, aangeplak en vleeslik. Sondebewustheid wat kom deur Jesus Christus-gesentreerde denke is die regte evangeliese een waarna ons moet streef.

paidforinfull
Nov 2nd 2008, 12:14 PM
Paidfor
Ek hou van jou laaste sin. Ek het al te veel bekeringspreke gehoor wat vol is van sondebelydenis en leeg van Jesus Christus. Kom ons maak die preek liewer vol van Jesus Christus sodat HY die sondebesef tot stand sal bring en dit nie uit 'n mens is nie. "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word".

Elders op hierdie forum praat ons van die hoogste brug in die wreld (http://bibleforums.org/showthread.php?t=142708) waar ons moet oorgaan om by 'n Godgewyde lewe uit te kom. So 'n brug is Kol. 3:1-4. Wel, hier het ons dit nou. Daar is niks op aarde wat 'n mens se praktiese lewe so kan verander as hemelse en Christus-gesentreerde denke nie. Die mens vra rels en regulasies, maar God het geweet dat dit die mens nooit sal verander nie. Toe gee God vir hulle (Israel) die wet (as 'n proefneming) en laat hulle vir 1500 jaar daaronder swoeg en sweet. Het dit hulle verander? Nee! En tog wil duisende evangeliepredikers vandag voortgaan om mense te slaan met reels en wette wat hulle nie nakom nie. Vergeet daarvan. Die hele Kol. 2 s dit reeds. Vergeet van die wet. Fokus jou denke op Jesus Christus en dit wat Hy vir jou gedoen het. Dink aan die hemel waar Jesus Christus nou is. God ken die mens baie beter as wat ons onsself ken. As jy 'n geheiligde lewe tot eer van God begeer, stap dan oor die brug. Dit is jou denke wat moet verander (Kol. 3:1; Ef. 4:22-24 - veral vers 23 wat s dat die "gees van jou gemoed" moet verander; Rom. 12:1,2 - hier moet jou gemoed ook verander, wat is dit? Is dit sondebesef? Nee, dit is Christusgesentreerde denke.)

Wat was Paulus se heel grootste roem en oorwinningslied as Christen? Was dit sy sondebewustheid wat vir hom oorwinning gebring het? Nee! Dit was sy passie vir die majesteit van Jesus Christus binne in hom: "Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het." Nee, ek is nie gekant teen sondebewustheid nie, maar sondebewustheid wat kom deur sonde- en wetsprediking is oppervlakkig, aangeplak en vleeslik. Sondebewustheid wat kom deur Jesus Christus-gesentreerde denke is die regte evangeliese een waarna ons moet streef.


Ja, David2 - wat jy se is goed en waar, maar ek wil net byvoeg dat mens sal vind dat die 10 Gebooie aan die anderkant van die rivier ook is. Die verskil is dat God ons nou van binne-af deur Sy Gees oortuig dat sonde verkeerd is, ons die krag gee om nie God se Gebooie te oortree nie, en die Bloed van Jesus gee om ons weer rein te maak indien ons sou. Ons is nou nie meer op ons eie nie. :pp

(Die Heilige Gees versterk as'tware ons sondebesef.)

David2
Nov 2nd 2008, 04:38 PM
Paidfor

'n Vers wat nou al baie lank vir my geweldig baie beteken is Rom. 8:3,4

3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,

4 sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Die wet wou aanvanklik geregtigheid in die mens tot stand bring. Hy wou die sonde veroordeel in die vlees, maar hy kon nie. Hy was totaal kragteloos.

Toe kom Jesus Christus en sy Heilige Gees en Hy doen wat vir die wet onmoontlik was. Wie veroordeel nou die sonde in ons vlees? Is dit die wet of is dit Jesus Christus?

Waarvan moet ons harte en ons gemoed en ons strewe dus nou vol wees? Van die wet of van Jesus Christus en sy Heilige Gees?

8:10 Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.

8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Totale oorwinning oor die sonde is binne bereik van hulle wat Jesus Christus geheel en al die eer en die baasskap in hulle lewe gee. Die onderwerp van hierdie draad is "ware bekering". Rom. 8 is die toppunt van "ware bekering". Die liggaam kan hom nie onderwerp aan die eise van die wet nie, dit is totaal onmoontlik (8:7). Daarom is daar net een uitweg. Vat Rom. 8 se raad. Word 'n Christus mens. MAAK JESUS CHRISTUS KONING

paidforinfull
Nov 2nd 2008, 05:38 PM
Paidfor

Vat Rom. 8 se raad. Word 'n Christus mens. MAAK JESUS CHRISTUS KONING

Hmmmm - het dit alreeds LAAAANKAL gedoen.

Willem
Nov 2nd 2008, 11:06 PM
Ek lees die draad en al die argumente , en wonder of ek sou kwalifiseer....Ek weet dat dit my absolute besef was van wie en wat God is en die besef van myself en hoe verlore ek sonder Jesus is wat my lewe verander het.Baie kerk, CSV, bybel lees as kind en later weer en bid en vra, maar nooit daai "click " in my kop en hart en gees en siel waar ek skielik besef , God is waaragtig die God wat in die Bybel oor geskryf word in " technicolor" ens.Nie net dit wat ek gedink en uitgeredeneer het nie; so miskien is Gene reg en dis moeiliker om deur te dring tot ons kerkmense, maar moet asb nie ophou nie! Ek wil nooit weer eers voel dat ek dalk 'n tjoppie mag raak nie....Ek weet Hy wat dit begin sal dit klaarmaak, en miskien is dat jare terug begin, miskien het ma of pa vir my gebid en God se Gees het Sy werk begin wat nou onlangs eers vrug bereik het; ek weet nie, ek weet net ek is baie bly en verlig en dankbaar en ongelooflik hartseer? maar ek het VREDE..want ek weet ( al het ek daarna BAIE getwyfel ) maar eerlik getoets aand die woord vertrou ek en glo ek, want daar is vrugte...nie baie nie, maar 'n begin en ek is nie meer wie ek was nie...miskien moet die 2 saam getuig (vrugte en gewete ) van die nuwe mens?

paidforinfull
Nov 3rd 2008, 02:39 AM
Ek lees die draad en al die argumente , en wonder of ek sou kwalifiseer....Ek weet dat dit my absolute besef was van wie en wat God is en die besef van myself en hoe verlore ek sonder Jesus is wat my lewe verander het.Baie kerk, CSV, bybel lees as kind en later weer en bid en vra, maar nooit daai "click " in my kop en hart en gees en siel waar ek skielik besef , God is waaragtig die God wat in die Bybel oor geskryf word in " technicolor" ens.Nie net dit wat ek gedink en uitgeredeneer het nie; so miskien is Gene reg en dis moeiliker om deur te dring tot ons kerkmense, maar moet asb nie ophou nie! Ek wil nooit weer eers voel dat ek dalk 'n tjoppie mag raak nie....Ek weet Hy wat dit begin sal dit klaarmaak, en miskien is dat jare terug begin, miskien het ma of pa vir my gebid en God se Gees het Sy werk begin wat nou onlangs eers vrug bereik het; ek weet nie, ek weet net ek is baie bly en verlig en dankbaar en ongelooflik hartseer? maar ek het VREDE..want ek weet ( al het ek daarna BAIE getwyfel ) maar eerlik getoets aand die woord vertrou ek en glo ek, want daar is vrugte...nie baie nie, maar 'n begin en ek is nie meer wie ek was nie...miskien moet die 2 saam getuig (vrugte en gewete ) van die nuwe mens?

Aai, Willem, ek kry sommer hoendervleis as ek jou mooi boodskap hier lees. Ek hou van jou woorde 'vrugte en gewete' - ja, miskien moet hulle saam getuig.

Ons is almal maar (soos my een vriendin altyd se) sleggggggg - en waar sal ons dan ooit in die hemel kon kom sonder Jesus gekruisig?

God se ons moet ons sondes bely - hoe kan ons dit dan bely as ons nie 'n sondesbesef het nie, of as ons nie weet wat reg of verkeerd is nie? Al wat ek weet, is dat ek 'n swak sondaar is, en op God se genade staatmaak om my te vergewe omdat Jesus vir my sondes gesterf het, en ook om my te help om meer soos Jesus te word. Dis wat God belowe - dis wat ek glo.

Belinda

David2
Nov 3rd 2008, 03:37 AM
Willem
Ja ek het ook begrip vir alles wat jy s. Dit is die stryd waardeur 'n Christen gaan. Wat mens net altyd mooi van mekaar moet onderskei die BRON van lewe en die MANIFESTASIES van lewe. Ek is net partykeer so 'n bietjie bekommerd dat ons te veel na die manifestasies kyk en te min na die bron. Vat nou maar die ou pruimboom hier in my agterplaas wat nie wil dra nie. Dit gaan nie help om blommetjies en vruggies aan die ding te plak as hy nie wil dra nie. Die probleem is baie dieper as dit. Die probleem is by die werklike lewe van die boom en ek weet nie eers waar is dit nie. Die enigste een wat vrug in ons kan bewerk is Jesus Christus. Kom ons leer van Hom, praat met Hom, praat oor Hom, dink aan Hom en verheerlik Hom. Dan sal Hy die vrugte in ons werk wat daar moet wees.

Sonia Smit
Nov 3rd 2008, 07:43 AM
Ons sal nooit weet wie gaan Hemel toe en wie nie. Dis nie vir ons om dit te besluit nie en dis ook nie vir ons om te oordeel nie. Wat wel belangrik is om te onthou, wanneer jy regtig tot bekering kom, en jy jouself 'n kind van God kan noem, en jou lewe daarvan getuig, en jy die vrugte van die Gees dra, en jy 'n verhouding met Jesus het, dink ek, is jy seker dat jy tot ware bekering gekom het.

Dinge gebeur nie oornag nie, en dis baie belangrik om te bly glo.

Heb 11:1 Die geloof dan is n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Gene
Nov 3rd 2008, 09:59 AM
Mattheus 7:21 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=40&CHAP=7&SEARCH=jesus king lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=21) Nie elkeen wat vir My s: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Een probleem wat ek met baie "bekerings" preke het, is juis dat dit so maklik en eenvoudig gemaak word. "Al wat jy hoef te doen, is om Jesus aan te neem, dit kos niks, dan is jy gered. Wat kan jy verloor? Doen dit, se nou hierdie gebed agter my aan, dan IS jy gered..." Maar ek dink persoonlik dat dit 'n leuen van die satan is, om 'n valse gerustheid by mense tuis te bring. Om wedergebore te word, is NIE gratis en verniet nie, dit kos 'n prys! Natuurlik is redding slegs 'n genadegawe van God, in daardie sin kos dit niks. Maar in 'n ander sin kos dit jou hele lewe! En mense word dikwels nie voorberei om die koste te bereken nie. Se net 'n gebed op, so maklik soos dit....

Ek wil my nou nie hier uitlaat oor die term wat gebruik word nie. Of ons dit nou "bekering" noem, en of dit tegnies die regte woord is, maak nie saak nie. Maar daar MOET 'n verandering plaasvind. Jesus gerbruik die term "wedergeboorte" Hy se sonder wedergeboorte kan 'n mens NIE in die hemel om NIE. M.a.w. die geboorte van 'n nuwe mens (geestelik) Sonder daardie verandering, sonder om totaal Nuut te word, kan jy nie gered word nie. Wedergeboorte impliseer inderdaad bekering van die ou lewe, en 'n draai na God toe. Die ou lewe en die ou mens word agtergelaat en 'n nuwe wese word gebore.

Hoe kan 'n mens weet dat jy Jesus nodig het as daar nie 'n diepe sondebesef is nie? Jy moet besef dat jy VERLORE is, en dat Jesus die ENIGSTE Een is wat jou kan red. Jy moet weet dat dit gaan beteken dat jy jou hele lewe van nou af aan die Here moet wy, dat jy NIE dieselfde mens gaan wees nie, dat jy NIE kan aangaan soos tevore nie. Iemand wat Jesus so aanneem, is waarlik wedergebore. Om net Jesus aan te neem, is nie voldoende nie.

Willem
Nov 3rd 2008, 07:32 PM
Willem
Die probleem is by die werklike lewe van die boom en ek weet nie eers waar is dit nie. Die enigste een wat vrug in ons kan bewerk is Jesus Christus. Kom ons leer van Hom, praat met Hom, praat oor Hom, dink aan Hom en verheerlik Hom. Dan sal Hy die vrugte in ons werk wat daar moet wees.

Die here sorg nog steeds, nou besig met "beleef God" van Henry Blackaby en dis maar eerste vers wat ek moet onthou , leer , in hartskamers laat skryf soos Andrew Murray geskryf het; wat se " Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie."Daar is dit,..........as jy iets wil doen, bly in Hom....

Grace Life
Nov 8th 2008, 09:08 AM
Ouens ,wat s die Woord ?

Niemand soek God nie
Niemand vind God nie
Almal het afgedwaal
Almal sal bly afdwaal

Dit is net God wat mense kan verlig om Hom te vind . Geen menslike eienskap ,kondisie ,ingesteldheid of wat ook al opsigself , kan jou ooit by God uitbring nie . Berou of 'n gebrek aan berou het in hierdie saak geen rol om te speel nie

Jy kan nie deur berou jou redding “verdien” nie , jy kan ook nie deur 'n gebrek aan berou jou redding misloop nie .

Jy kan nie God vind nie ,jy kan Hom ook nie misloop nie .
As jy dwaal vind jy Hom nie , as jy nie dwaal nie ,vind jy Hom ook nie .

Dit is die basis van die Evangelie , geen mens is instaat om God te vind nie , net Hy kan jou vind .

Kan God jou halfpad vind ? . Kan God jou onvoldoende vind ? Kan God jou vind ,maar ongelukkig weer verloor ? . Die antwoord is vanselfsprekend , nee .

Jy kan nooit met God meewerk om jou te vind en te red nie . Dit is 101 persent net Sy wil en vermo wat dit kan doen . As mens enigsins van hierdie Skrif waarheid afwyk ,dan begin die gespin oor “sinners prayers” ens .

Bekering is 100 persent God se handeling .
Wedergeboorte is 100 persent God se handeling
Genade is nie 'n gevoel wat God het nie ,dit is 'n krag van God wat op jou inwerk .
Dit kan nooit onsuksesvol wees nie ,want dit is ook 'n Woord van God wat gespreek is deur Hom.

Jy kan nie meewerk in hierdie tipe van Krag wat God om jou onthalwe vrystel nie .

Waar en wanneer stel Hy dit vry ?

Hy het dit klaar ,volkome vrygestel aan die Kruis en opstanding uit die dood .
Hy het niks teruggehou nie , Hy kan nie meer genade in hierdie verband vrystel nie . '
Hy kan ook nie weer genade in hierdie verband vrystel nie .
Dit is klaar volbring .
Niemand is uitgesluit nie ,niemand word eers later bygevoeg nie ,die offer van versoening ,die daad van die versoening ,van God , ter wille van elke mens in die hele wreld het reeds aan die Kruis plaasgevind .
1 Joh 2:2 AOV
(2) En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir di van die hele wreld.
2 Kor 5:18 AOV
(18) En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
Joh 1:29 AOV
(29) Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy s: Dr is die Lam van God wat die sonde van die wreld wegneem!

Bekering en 'n geboorte van Bo -af is nie dieselfde nie .
Die woord “wedergeboorte” kom nie in die Griekse Bybel voor nie . Daar staan net “Van bo gebore , geboorte van bo af “ Dit is met “weer gebore” in die OAV vertaal wat die bron van hierdie geboorte weg vertaal het .

Wedergeboorte het nie met redding van sonde te doen nie ,dit het met die sien en nie-sien , die die ingaan en nie-ingaan in die Koninkryk van God te doen . Gaan lees weer Joh 3:3,5.

Die Koninkryk van God is nie die Hemel nie . Dit is die Koninkryk van God wat in die Hemel en net so ook op die aarde besig is om te funksioneer en nog verder gaan funksioneer .

Ok dit is die basics . Moenie daarvan afwyk nie , dan sal dit wat jy daarop gaan bou ook reg wees .

Nou , OMDAT jou sondes vergewe is en omdat jy van Bo-af gebore is deur die versoening van Jesus Christus aan die Kruis , besef jy , “God het my gevind omdat die krag van hierdie genade op my ingewerk het
Efes 3:6-8 AOV
(6) dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie
(7) waarvan ek ‘n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag.
(8) Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,

As 'n pastoor of dominee jou vertel dat jy die onmoontlike moet doen en “na God toe moet gaan sodat jy gered kan word “ ,dan vat dit net langer voordat jy besef dat God jou gevind en gered het . As jy dink jy het Hom gevind in plaas van Hy vir jou ,dan is jou vertroue in jou redding net so onseker soos jou menslike planne en moontlikhede .

So , God het lankal alles afgehandel . Die oomblik as jy dit besef omdat jy deur Sy krag oorweldig word om dit te besef ,dan doen jy niks meer om dit te verbeter of tot stand te bring nie . Jy gaan in Sy rus in .

Daar gebeur iets met jou ,jy laat nie iets gebeur nie . Jy GLO in dit wat jy in jou gees ervaar het .
Jy glo in Christus Jesus , nie in die feit dat jy 'n sinners prayer opges het nie .Waarmee glo jy ? . Jy glo met jou hart . Jou hart oortuig jou verstand (mind) om daarvolgens op te tree . As jou “mind” daarmee sukkel of tyd neem om dit reg te kry , verander dit niks aan die redding en wedergeboorte wat reeds in jou gees gebeur het nie .

Hoe meer jy ontspan en ophou om te probeer om 'n goeie gelowige te wees ,hoe vinniger tree jy op volgens dit wat jou gees vir jou voorskryf, omdat jou gees jou van geregtigheid en genade oortuig , nie van oordeel nie . Oordeel kom uit jou “mind” , nie jou gees nie . So jy kies geregtigheid of oordeel .

God kan jou nie meer in jou gees van sonde oortuig nie ,want Hy het dit vergewe en dink nooit meer daaraan nie .

As jy in die vlees wandel en nie in die gees nie , stel jy jouself bloot aan sonde en gaan jy daarvolgens optree .

Wow , hoe kan jy iemand ontmoedig om nie in die rus en verdienste van Christus te ontspan en alles wat vorentoe gaan gebeur in Sy Hande te laat nie . Hy is jou Alfa en Hy is ook jou Omega . God sal alles wat Hy in jou begin het voltooi . Hoe meer jy probeer om Hom te help hoe minder benut jy die volkome krag van God wat instaat is om jou van alles te red en te bewaar .

Is daar 'n stryd om te stry . Ja verseker . Die stryd is nie om sonde te vermy nie . Die stryd is om te glo in dit wat jy aan die kruis ontvang het . Die stryd is om te glo dat jy volkome vergewe is en volkome vergewe sal word . Die stryd is om te glo dat jy in Christus is deur Sy toedoen alleen . Die stryd is om te glo dat jy die geregtigheid van Christus ontvang het . Die stryd is om van oordeel en sonde weg te bly omdat jy vir die sonde en oordeel dood is . Die stryd is om mense se oordeel oor jou , hulle aanl van die wet op jou lewe weg te bly sodat die sonde nie weer vir jou
gemoed lewend gemaak word nie .

Rom 4:3-8 AOV
(3) Want wat s die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.
(4) Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste;
(5) aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.
(6) Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke:
(7) Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.
(8) Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie.


Genoeg vir eers ons gesels verder .

Smuggler
Nov 8th 2008, 10:09 AM
Mense, die draad is vir my BAIE hartseer. :cry:
Hier is soveel menings en "eie" vertolkings van die Skrif . . .Elkeen het sy "brilletjie" op waardeur hy/sy na die woord kyk en dit word dan so "gelees". Dit is dan ook sy/haar waarheid.

Verder stry ons dan ook om "my" standpunt/idee van redding te regverdig anders is my geloof/redding in gedrang...

As 'n "ongelowige" of "twyfellaar" hierdie moet lees...:confused

Dit was nie so in die tyd van die Apostels nie. Al die Apostels het presies dieselfde boodskap en interpretasie gehad en orals waar die boodskap dan verkondig is, het die boodskap dan ook presies dieselfde uitwerking gehad!
Ware wedergboortes !

Vandag het ons "baie" boodskappe en dit het dan ook baie verskillende gevolge, reaksies en uitwerkings.

Wat het dan gebeur of verander ?

Ek is die afgelope 3 weke al in 'n stryd oor iets anders, maar ek besef nou dat dit dalk ook juis hier ook die rede kan wees vir die "verwarring".

Ek wil julle almal iets vra . . .
As jy aan God dink, wat kom dan in jou verstand/gedagtes op ?

Die antwoord op hierdie vraag gaan bepaal hoe jy die evangelie boodskap van die Bybel gaan uitleef en getuig in die wreld van vandag.

As jou klem l op "God is liefde", dan sal dit jou evangelie wees . . .
As jy fokus op Sy regverdigheid, dan sal dit jou evangelie wees . .ens. ens.

Wat is die waarheid ?

Ek glo dat dit is die GROOT probleem vandag. Ons ken nie vir GOD nie!

Ons het God "afgebring" en "soos 'n mens" gemaak en nou is ons in die moeilikheid!:o
(Psa 50:21 Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor o stel.)

Soos Job van ouds glo ek moet ons ook erken:
Job 42:1 Toe het Job die HERE geantwoord en ges:
Job 42:2 Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
Job 42:3 Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.
Job 42:4 Hoor tog, en k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!
Job 42:5 Volgens hoors het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
Job 42:6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as.

Wie is God en hoe sien HY die wreld en wat is Sy boodskap.:hmm:

Jammer as ek nou die draad so bietjie "ontspoor" het.
Ons moet miskien 'n draad oopmaak waar ons die saak kan aanspreek en regstel...indien dit mootlik is.

Vrede-groete

paidforinfull
Nov 8th 2008, 11:26 AM
Mense, die draad is vir my BAIE hartseer. :cry:
Hier is soveel menings en "eie" vertolkings van die Skrif . . .Elkeen het sy "brilletjie" op waardeur hy/sy na die woord kyk en dit word dan so "gelees". Dit is dan ook sy/haar waarheid.
ens.


(Ek het so pas hierdie pos 'n bietjie 'ge-edit' vir duidelikheidsonthalwe.)

Hi Smuggler - jammer jong, maar ek kan nie met jou saamstem nie. Dit is waar dat mense hulle eie menings en opinies het - dieselfde geld vir die doop, praat in tale, ens. ens. Vir een of ander rede verstaan en vertolk die mensedom nou maar net nie altyd die Skrif op dieselfde manier nie.

Dis juis daarom dat ons dit hier op die Forum bespreek, sodat ons van mekaar kan leer.

(Ek persoonlik kan nie verstaan hoe 'n wedergebore nie 100 persent seker kan wees van sy saligheid nie, en dit is vir my nogal 'n openbaring dat andere anders hieroor voel. Daar blyk mense te wees wat God ken maar tog soms twyfel aan hulle saligheid. Beteken die feit dat hulle soms twyfel dat hulle nie werklik wedergebore is nie?) Dis nou juis hierdie soort idees wat ons hier bespreek.

Ek glo nie een van ons betwyfel die belangrikheid van geloof en 'n persoonlike verhouding met God as dit by wedergeboorte kom nie.

Dus, kom ons gaan maar net so aan met die bespreking op hierdie draad (in liefde, natuurlik).

Blessings

David2
Nov 8th 2008, 12:49 PM
Smuggler

Ons het God "afgebring" en "soos 'n mens" gemaak en nou is ons in die moeilikheid!
Soos ek dit verstaan het God Homself afgebring en Homself 'n mens gemaak om een met ons te kon wees. As Hy dit nie gedoen het nie, was ons nou almal totaal in ons sonde verlore. Dit is juis die groot rede waarom al die lof en die danksegging nou aan Jesus Christus toekom. Dit is Hy wat ons waarlik met God versoen het.

Grace Life
Nov 8th 2008, 04:20 PM
Hi Smuggler , Dankie vir jou eerlike antwoord . God se antwoord op ons redenasies oor hoe naby ons aan Hom mag kom is :

Rom 6:5 AOV
(5) Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding;

Die Skrifgedeeltes wat jy aanhaal kom uit die Ou Testament . Mense het nie die inwoning van die Heilige Gees gehad soos ons na die uitstorting van die Heilige Gees nie . Hulle kon nie die intimiteit spontaan met Christus geniet wat ons beskore is na die Kruisiging en opstanding nie . Hulle het onder die wet geleef ,wat 'n totaal ander bedeling is .

Die punt is juis dat die Kruis die grootste oomblik ooit in die geskiedenis was . Die Kruis het alles verander . Die Skrif waarsku ons juis om nie die ou en nuwe dinge te meng nie .

Gal 2:21 AOV
(21) Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.

David2
Nov 8th 2008, 04:42 PM
Grace Life
Baie welkom hier by ons en dankie vir 'n pragtige antwoord!

Grace Life
Nov 9th 2008, 08:42 AM
Baie dankie ek waardeer jou David2 !

Phil Fourie
Nov 9th 2008, 11:39 AM
Luister almal asseblief

Hierdie is nie 'n uitverkiesingsdraad nie, kyk a.s.b. die video, bly a.s.b. by die trant van die openingsplasing waar daar duidelik 'n verskil gestel word tussen die hart van 'n ware bekering en die hart van 'n valse bekering. Probeer a.s.b. julle plasings in lyn hou daarmee en nie 'n Calvinistiese vs Armeniestiese debate nie. Al is dit moeilik vir sommiges wat wel wil probeer op alle geleenthede hierdie sienings van hul propageer, is dit nie die doel van die draad nie en vra ek regtigwaar baie mooi dat ons bekering sal bespreek en hoe ware bekering lyk, hoe die hart van 'n ware kind van God lyk.

Lyk dis soos die wereld of dra dit die vrugte van die Gees? :hmm:

paidforinfull
Nov 9th 2008, 11:49 AM
Luister almal asseblief

Hierdie is nie 'n uitverkiesingsdraad nie, kyk a.s.b. die video, bly a.s.b. by die trant van die openingsplasing waar daar duidelik 'n verskil gestel word tussen die hart van 'n ware bekering en die hart van 'n valse bekering. Probeer a.s.b. julle plasings in lyn hou daarmee en nie 'n Calvinistiese vs Armeniestiese debate nie. Al is dit moeilik vir sommiges wat wel wil probeer op alle geleenthede hierdie sienings van hul propageer, is dit nie die doel van die draad nie en vra ek regtigwaar baie mooi dat ons bekering sal bespreek en hoe ware bekering lyk, hoe die hart van 'n ware kind van God lyk.

Lyk dis soos die wereld of dra dit die vrugte van die Gees? :hmm:

Dankie, Phil ;)
Ps - ek hou van jou 'signature' - Spurgeon is een van my gunsteling skrywers.

paidforinfull
Nov 9th 2008, 09:53 PM
Hallo alweer:

Ek wil net die volgende bylas by wat ek voorheen oor die vrugte ens. gese het.

Ek staan al 'n hele rukkie in die bediening, en het al baie gesien dat daar mense is wat al jaaaaare die Here dien en (soos dit vir my lyk) werlklik bekeerd is. Hulle het 'n diepe besef van hulle sondes, maar sukkel om hulle sondes/swakhede te oorkom. Hulle probeer en probeer, maar val steeds nou en dan terug. Nie omdat hulle wil nie - hulle wil waaragtig die Here dien, en hulle wil regtig nie val nie.

Hulle harte is reg, maar hulle vlees is swak.

Nou ja, in sulke gevalle glo ek die Here kyk na hulle harte. Hy sien wat ons nie sien nie. Dis nie dat hulle opsetlik aanhou sondig nie, maar slegs dat hulle vir een of ander rede swak is en vir 'n lang tyd sukkel om oorwinning oor die vlees te kry. Wat wel gebeur is dat hulle dit al hoe minder en minder doen, en wel groei toon, al is dit min.

Die vrou wat my as jong Christen gementor het, het vir my gese dat sy na vele jare van bediening nog nie kon verstaan dat sommige mense baie vinnig geestelike groei toon, en andere weer nie. Sy het gevoel dat dit dalk te doene het met gehoorsaamheid aan God, maar ook dat daar tog mense was wat maar net plein swak is.

Miskien beteken ware bekering dat 'n persoon die Wil van God WIL doen; iemand wat God eerste plaas; wat God liefhet meer as enige iets- of iemand anders in die hele wereld. Iemand wat besef hulle is swak, maar tog probeer om gehoorsaam aan God te wees; iemand wat groei toon en vrugte dra, al is dit maar soms stadig en klein; iemand wat gehoorsaam aan God wil wees, en probeer wees - nie omdat hy of sy moet nie, maar omdat hulle God liefhet en Hom wil behaag.

Blessings.

David2
Nov 10th 2008, 04:40 AM
Phil

Luister almal asseblief

Hierdie is nie 'n uitverkiesingsdraad nie, kyk a.s.b. die video, bly a.s.b. by die trant van die openingsplasing waar daar duidelik 'n verskil gestel word tussen die hart van 'n ware bekering en die hart van 'n valse bekering. Probeer a.s.b. julle plasings in lyn hou daarmee en nie 'n Calvinistiese vs Armeniestiese debate nie. Al is dit moeilik vir sommiges wat wel wil probeer op alle geleenthede hierdie sienings van hul propageer, is dit nie die doel van die draad nie en vra ek regtigwaar baie mooi dat ons bekering sal bespreek en hoe ware bekering lyk, hoe die hart van 'n ware kind van God lyk.

Lyk dis soos die wereld of dra dit die vrugte van die Gees? :hmm:

Phil
Ek is nou nie moeilik nie, maar ek verstaan nie wat jy hier s nie. Ons moet praat oor ware bekering en die vrugte daarvan, maar ons mag nie s waar die vrugte vandaan kom nie. Ons mag nie s dat God die vrugte voorberei het sodat ons daarin kan wandel nie (Ef. 2:10). Ons moet oor die vrugte praat sonder om te s waar dit vandaan kom. Verstaan ek jou reg? Met ander woorde ons moet praat asof die vrugte deur die mens self produseer word. Is dit reg?

Phil Fourie
Nov 10th 2008, 08:06 AM
David

Hierdie is nie 'n vrye wil vs uitverkiesingsleer draad nie. Punt.