PDA

View Full Version : Bespreking Die Heilige GeesMercyChild
Nov 17th 2008, 10:24 PM
Ek wou oorspronklik hierdie draad op die engelse kant plaas, maar jong om boer te wees, maak die engels nie altyd maklik nie.

Ek wil graag meer weet oor die Heilige Gees.

Reg in Genises1 word daar gepraat van die Gees van God wat oor die waters gesweef het. Intressant dat dit betrokke was by die skepping. Dan weer in die begin van die Nuwe Testament in Matt 1:18-20 was die Gees betrokke by die koms van Christus. (weereens nuwe lewe) En dan in die laaste deel van die Bybel in Openbaring 22:17 bid die Heilige gees om die weerderkoms van Christus.

Dit was vir my interessant dat die Gees genoem word in die begin van Genesis, begin van Matt, en afsluit in Openbaring. Elke keer voor nuwe lewe geskep was, was die Gees betrokke. Was die Gees dan betrokke by my ook, voor my bekering, verstaan ek dit reg?:hmm:

Ek is so seker daarvan dat daar tussen in 'n goudmyn van kennis moet le wat die Heilige Gees betref. Ek het nie veel kennis oor die Heilige Gees nie, en het 'n brandende begeerte om meer te weet.

Phil Fourie
Nov 18th 2008, 06:24 AM
Was die Gees dan betrokke by my ook, voor my bekering, verstaan ek dit reg?:hmm:

Linda

Dit is vir my wonderlik hoe jy begin erns maak met die Woord van God, waarlik kosbaar.

Ja, jy is reg, voor jou bekering was die Heilige Gees reeds besig om jou hart voor te berei, om jou ontvanklik te maak tot die Woord van God, om jou ontvanklik te maak om Christus aan te neem as jou Verlosser. Jy sien, geen mens het hierdie geloof uit homself nie, dit word hom gegee deur die Heilige Gees.

Jou waarneming oor die Heilige Gees aan die begin van hierdie belangrike tye is baie goed, maar dit gaan nog verder, jy sien, die Heilige Gees het 'n baie pertinente rol in al die dispensasies. Nou dispensasies is net 'n groot woord vir die tye van God. (Sorry vir die geleerde ouens as ek dit nou oorvereenvoudig). Jy sien, in die OT was die Heilige Gees se werking in mense se lewens wat ons noem sporadies en insedenteel. Dit beteken dat Hy nie permanenet in mense se lewens gewerk het soos Hy vandag in kinders van God werk nie. Ek noem 'n voorbeeld of twee as ek mag ;)

Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gel. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.
Numeri 11:25

En die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy di woorde hoor, en hy het baie kwaad geword.
1 Samuel 11:6

Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.
1 Samuel 16:14

Jy kan maar net gaan soek, dan sal jy sien hoe dit gewerk het in die Ou Testament. Maar dan kom ons by die Nuwe Testament, spesifiek Handelinge 2, waar die Gees van God soos geprofeteer in Joel 2:28 oor die mense uitgestort is.

En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
Jol 2:28

En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
Handelinge 2:4

Jy sien, in die Nuwe Testament, of altans die Genade Dispensasie, kom die Heilige Gees inwonend en verseelend bly in die mense wat Jesus as hul persoonlike Verlosser en Saligmaker aangeneem het, dit sien ons hier:

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
Romeine 8:16

En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle versel is tot die dag van verlossing.
Efesirs 4:30

Dan kom ons by die wegraping net voor die groot verdrukking, waar die Heilige Gees wat inwonend en verselend in die harte van die kerk (die ligaam van Christus) woon saam met die ligaam van Christus opgeneem sal word. Wat ek bedoel is dat die kerk, die ligaam van Christus dan nie meer hier sal wees nie, soos ons lees hier:

En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.
2 Tessalonisense 2:6

Nou hierdie praat van die openbaring van die Anti-chris, en die teehouer is die ligaam van Christus deur die krag van die Heilige Gees. Sodra die teehouer weggeneem word (wegraping), dan sal die Anti-chris openbaar word en die 7 jaar verdrukking kom, waar die Heilige Gees weer insedenteel en sporadies sal werk soos in die Ou Testament en ons sien dit in die 144,000. Hierdie 144,000 is nie die kerk van vandag nie, dit is nie 'n geestelike Israel nie, maar dit is ware Jode wat God sal oproep om in hierdie tyd die evangelie uit te dra na die ongereddenes, maar die Heilige Gees sal diegene wat in hierdie tyd gered word nie soos in die tyd waarin ons nou leef verseel tot die einde toe nie.

En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die sel van die lewende God; en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig
en ges: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde versel het nie.
En ek het die getal van die verseldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseldes uit al die stamme van die kinders van Israel
uit die stam van Juda twaalf duisend verseldes; uit die stam van Ruben twaalf duisend verseldes; uit die stam van Gad twaalf duisend verseldes;
uit die stam van Aser twaalf duisend verseldes; uit die stam van Nftali twaalf duisend verseldes; uit die stam van Manasse twaalf duisend verseldes;
uit die stam van Smeon twaalf duisend verseldes; uit die stam van Levi twaalf duisend verseldes; uit die stam van Issaskar twaalf duisend verseldes;
uit die stam van Sbulon twaalf duisend verseldes; uit die stam van Josef twaalf duisend verseldes; uit die stam van Benjamin twaalf duisend verseldes.
N hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;
Openbaring 7:2-9

Nou as jy kyk hierna, sal jy sien dat Johannes praat van 2 verskillende plekke, die eerste is op die aarde, waar die 144,000 verseel word, die tweede plek is voor die troon en voor die Lam, wat in die hemel is. Kyk mooi, die eerste op die aarde is kinders van Israel (nie ons nie), die tweede in die hemel is die kerk, die liggaam van Christus, die groot menigte, uit al die nasies en stamme en volke en tale (dit is ons wat Jesus aangeneem het as persoonlike Verlosser en Saligmaker):pp

Skies vir al die inligting Linda, ek het maar net probeer vir jou so 'n vinnige oorsig te gee, gaan jy en gaan beoordeel die teksgedeeltes wat ek jou gegee het asook die uitleg daarvan en laat die Heilige Gees jou daarin lei soos ek reeds sien Hy jou tans lei.

Groete
Phil

Philip dT
Nov 18th 2008, 06:59 AM
Linda, ek glo dat die Heilige Gees beheer wil h oor elke faset van 'n mens se menswees. God wil h ons moet die krag van sy Gees ervaar sodat ons sy getuies kan wees (Hand 1:8). Terme soos "doop met die Heilige Gees" en "vervulling met die Heilige Gees" word hiermee in verband gebring. Andrew Murray het ook daaroor geskryf. As jy wil kan jy hier (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=19) loer.

Groete
Philip

MercyChild
Nov 18th 2008, 07:41 AM
Phillip: En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle versel is tot die dag van verlossing.
Efesirs 4:30

Ek is te dankbaar vir al die inligting, en het sommige dae baie tyd op hande.

Een vinnige vragie, die skrif wat jy geplaas het, hoe bedroef mens die Heilige Gees?:hmm:

Philip dT
Nov 18th 2008, 09:14 AM
Hallo Linda, dit is Phil Fourie wat daardie teks geplaas het (hier is 'n Phil Fourie en 'n Philip du Toit).

Ek dink dit het te doen daarmee as jy die Gees se werking teenstaan. Dit kan of wees dat jy nie sy bonatuurlike werking of gawes erken nie, of dat jy ongehoorsaam is aan sy leiding in jou lewe.

Groete
Philip du Toit

Sonia Smit
Nov 18th 2008, 09:48 AM
Hi Linda,

Baie keer gee die Heer ons opdrag om seker take te doen, bv om vir iemand te bid, ens. Die boodskap word aan ons oorgedra deur die Heilige Gees.

Jy mag nooit 'n opdrag wat die Hielige Gees op jou hart l verontagsaam nie. As die Heer wil h jy moet jou skoen uitskop vir 'n ander, dan moet jy dit doen. Ons as mens is nogal geneig om die Heilige Gees anders te oortuig en baie verskonings te h, soos bv ons is te skaam of wat sal ander van my dink, ens.

'n Baie oulike storie wat ek eendag gehoor het, 'n man het in die kerk gesit, was nog nie wedergebore nie, en het vir God ges, as Jy regtig bestaan sal 'n man nou opstaan sy hemp uittrek en wawiele voor in die kerk doen. Wel net so anderkant die man spring daar toe 'n man op, trek sy hemp uit en draai wawiele voor in die kerk dat die spoeg eintlik spat! Net daar en dan het die man sy hart vir Jesus gegee, net omdat iemand gehoorsaam was aan die Heilige Gees...

Phil Fourie
Nov 18th 2008, 12:52 PM
Hi Linda

Om jou op jou vraag te antwoord, gaan ek dit tot die beste van my vermoe volgens my verstaan doen.

Jy sien, soos ek reeds vir jou gese het is jy reg, dit is die Heilige Gees wat 'n mens dring na God, dit is die Heilige Gees wat jou hart voorberei vir die evangelie, indien jy die evangelie dan sal verwerp en nie tot inkeer en bekering kom nie, verwerp jy die primere werking van die Heilige Gees (om jou tot inkeer te dring), jy bly voorleef in die wereld en jy word nie verlos nie, jy beland in die hel. Dus volgens my, enigeen wat nie tot inkeer kom en Jesus as sy Verlosser aanneem onder die oortuiging van die Heilige Gees nie, bedroef die Heilige Gees en dit sal veroorsaak dat hy in die poel van vuur gewepr word weens sy verset teen God.

Ek hoop dit maak sin en verwar niemand te veel nie :)

MercyChild
Nov 18th 2008, 01:40 PM
Ag jammer dat ek die name verwar het, baie dankie vir al die insettinge oor die Heilige Gees.

Dit beteken dus dat die Heilige Gees woonagtig is binne in my die oomblik toe ek my hart vir die Here gegee het, en Jesus aanvaar het as persoonlike saligmaker, en geglo het dat Hy vir my aan die kruis gesterf het vir my sondes.
En nou getuig Sy Gees saam met my gees dat ek wel 'n kind van God is. Amazing.............................:pp

MercyChild
Nov 18th 2008, 02:05 PM
Ok, hier is nog een, maar wees gewaarsku!
Maak vas julle sitplekgordels, hierdie een het my uit my stoel laat val!

Vandag tydens Bybelstudie, het die Amerikaner my probeer verduidelik hoe God 3 in een is, sy het vir my verduidelik dat dit soos 'n eier is. Die Vader, Seun en Heilige Gees, drie aparte dele, maar tog een. Ek het dit verstaan!

Ek het by die huis gekom en Johannes gelees, waar hy Jesus gedoop het.

Die ontdekking was toe Jesus gedoop was, het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus neergedaal.

Ek verstaan hierdeur die drie eenheid. Tydens Jesus se doop, was Jesus teenwoordig, God het uit die hemele gespreek, en die Heilige Gees het op Jesus gedaal. Dus was al drie teenwoordig.

A M A Z I N G !!!!!!!!!!!:idea:

Die Filadelfieer
Nov 18th 2008, 02:20 PM
En nou getuig Sy Gees saam met my gees dat ek wel 'n kind van God is. Amazing.............................:pp


Dit is erg amazing Linda, en 'n wonderlike deel van die goeie-nuus evangelie wat al God se kinders aan mekaar bind.

Lyk my die Amerikaner is goed vir jou ? Ek hou nogals van die eier vergelyking met die beskrywing van die 3-eenheid, wat opsigself glad nie 'n maklike begrip is om te snap nie.
Ek is self nie aldag seker ek verstaan dit mooi nie, maar soos daardie dominee van Phil op 'n keer ges het : " hoe meer mens die Bybel bestudeer, hoe meer kom jy agter hoe min jy eintlik verstaan van die Drie-eenheid " .

Dit is natuurlik hope pret om op 'n soektog te gaan en die verskillende fassette van God raak te lees in die Bybel.
Kom ek vra jou 'n vragie wat jou miskien verder gaan prikkel : Wie dink jy het met Moses uit die brandende bos gepraat ?

MercyChild
Nov 18th 2008, 03:30 PM
Kom ek vra jou 'n vragie wat jou miskien verder gaan prikkel : Wie dink jy het met Moses uit die brandende bos gepraat ?

:oEk sal gou moet gaan opsoek en lees, en sodra ek dink ek het die antwoord, pos ek dit!:spin:

MercyChild
Nov 18th 2008, 03:53 PM
Ag help my tog asb, waar in die Bybel kan ek lees van Moses en die brandende bos, ek soek 'n antwoord op Fila se vraag. Asb, asb, asb................:B

MercyChild
Nov 18th 2008, 03:58 PM
Ek het dit. Eksodus 3:2 se: Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos..................

Eksodus 3:5: Die Here se toe vir hom: Moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewiede grond.


Ag nee, nou is ek skoon verwar, was dit nou 'n Engel of was die Here God wat hier met Moses gespreek het.....................ek weet regtig nie.:hmm:

Lanie
Nov 18th 2008, 04:02 PM
Ag help my tog asb, waar in die Bybel kan ek lees van Moses en die brandende bos, ek soek 'n antwoord op Fila se vraag. Asb, asb, asb................:B

Gaan kyk by Eksodus 3.

Phil Fourie
Nov 19th 2008, 05:58 AM
Ek het dit. Eksodus 3:2 se: Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos..................

Eksodus 3:5: Die Here se toe vir hom: Moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewiede grond.


Ag nee, nou is ek skoon verwar, was dit nou 'n Engel of was die Here God wat hier met Moses gespreek het.....................ek weet regtig nie.:hmm:

Hi Linda, ek raak sommer opgewonde saam met jou.

Nou sal jy begin verstaan hoekom ons ouens hier maar so baie lief is vir die Ou Afrikaanse Vertaling en nie baie ag slaan op die Nuwe Afrikaanse Vertaling nie, want jy sien, in die Nuwe Afrikaanse Vertaling word Jesus uit die Ou Testament uitvertaal, soveel nog meer met die beplande vertaling vir 2016.

Nou aangaande jou vraag, kom ons gaan terug na die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53) om die vir jou op te los:

Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!
Ekodus 3:2

Sien jy hier word Engel met 'n hoofletter vertaal. Hoekom? Want dit is Jesus:pp

Jy sien, in die begin was die Woord daar, leer Johannes 1:1 vir ons, die Woord is Jesus, so, selfs wanneer God in die Ou Testament gepraat het met die profete, met Moses ens., was dit deur Jesus, want Jesus is die Woord van God en dus is dit Jesus wat met Moses gepraat het in die brandende bos, Jesus is die Woord van God, Jesus was van die begin af daar, die Woord is self God, dus is dit God self wat met Moses praat (deur Jesus) in die brandende bos. Sien, hierdie is ook 'n duidelike illistrasie van die Drie-Eenheid ;)

Ek hoop dit maak sin vir jou:)

Die Filadelfieer
Nov 19th 2008, 06:07 AM
Phil slaan die spyker oppie koppie. Vir my was die volgende 'n "wow" oomblik gewees, wat dit wat Phil skryf net soveel meer bevestig :

Toe Moses vir God vra wie moet hy s het hom gestuur was die antwoord :


Exodus 3:14 En God s vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook s Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.


En nou, kyk mooi na die volgende woorde van Jesus self :


Joh 8:58 Jesus s vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek.


Nou dit is amazing !! :pp:pp:pp

Phil Fourie
Nov 19th 2008, 06:24 AM
Dit is wonderlik ja Fila, werklik wonderlik

MercyChild
Nov 19th 2008, 08:47 AM
Wow.......................Ek gaan van nou af die ander Afrikaanse vertaling gebruik, ek verstaan presies wat julle bedoel.\


Fila, kyk gou wat het ek ontdek, maar julle moet my tog regtig regstel as ek verkeerd is!

Exodus 3:14 En God s vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook s Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

Die Bybelstudie wat ek nou doen, leer ek dat ek God se skepping is, en deur Hom gemaak is en aan Hom behoort. Dit is vir my so verbasend om te sien dat God Homself noem as EK IS. As ek oplet hoe die mens na homself verwys bv..... Ek is honger, ek is moeg, ek is lui......... is daar geen ander woorde wat gebruik kan word behalwe ek is nie. Dit is vir tog so duidelik dat ek dan God se skepping moet wees, omdat ek na hom vernoem is. Met alle respek bedoel. Geen mens kan dan stry dat Hy nie deur die EK IS geskep is nie.
:oHoop ek verduidelik reg. Dit is soos die dra van 'n familie naam, maar in die geval die dra van die Skepper se naam.:hmm:

Willem
Nov 19th 2008, 08:36 PM
Hi Linda,

Dankie vir die deel hiervan!:idea:

daai EK IS van God kom deur na ons in die manier wat ons na Sy beeld geskape is, ons dink in terme van onsself as; ek is Willem ; dit is my selfbeeld en persepsie van wie ek is, maar dit begin al by die beeld van God na wie ons gevorm is dan kom Willem eers by...


Fila: Joh 8:58 duidelik en een van daai wat mens lees maar nie click wat eintlik gese word nie:eek::pp

MercyChild
Nov 19th 2008, 08:59 PM
Dankie vir jou hulp Willem ek dink jy het dit effens duideliker gestel!:idea:

Son of the South
Nov 20th 2008, 11:54 AM
Ag, julle gesels so lekker en ek moet nog so hard werk. :blush: Ek kry net hier en daar 'n tydjie om te kom inloer en ek hou baie van wat julle gesels. Lyk my ek sal die naweek maar bietjie moet kom opvang. :P

Jesus het geskep, Hy het die verlossing kom bewerk en Hy gaan die regter wees wat ons gaan oordeel. Ek het altyd so prentjie in my kop gehad dat God die Vader alleen geskep het en dat Jesus die avokaat is wat ons verdedig terwyl God die Vader op die regterstoel sit, maar gaan lees maar weer mooi. God die Vader, die Heilige Gees en Jesus was van die begin af daar en sal altyd daar wees. Die drie-enige God IS die Alfa en die Omega, die begin en die voleinding.

Iets wat my nog altyd gepla het is die geloofsbeleidenis wat ons afl in die NGK. Ons glo in God die Vader en ons glo in Jesus. En o ja, amper vergeet ek, daar is nog 'n Heilige Gees ook, maar moenie nou te veel daaroor bekommer nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek l hierdie geloofsbeleidenis saam af met volle oortuiging. Dit voel net altyd vir my ek wou meer ges het. Ek glo in die Heilige Gees, die vertrooster wat ons oortuig van sonde en wat saam met ons gees belei dat ons kinders van God is en...

Daar is net een enkele versie wat ek graag uit die nuwe vertaling aanhaal. In die ou vertaling lyk dit so:


Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

(Mat 5:3)
Dankie e-Sword!
In die nuwe vertaling s dit iets soos: "Gesend is die wat hulle afhanklikheid van God besef." (Waar is 'n nuwe vertaling as mens die dag een nodig het?)

Ek het eenkeer in 'n oomblik van 'n diepe afhanklikheidsbesef ges dat ek nie eers uit myself vir my vrou kan lief wees as dit nie was vir die werking van die Heilige Gees in my nie. My vrou haal dit natuurlik in haar emosionele tye graag buite konteks en verkeerd aan. ;) "Jy s jy kan nie vir my lief wees nie, boe-hoe, snik-snik! :("

MercyChild
Nov 20th 2008, 12:46 PM
Ek het eenkeer in 'n oomblik van 'n diepe afhanklikheidsbesef ges dat ek nie eers uit myself vir my vrou kan lief wees as dit nie was vir die werking van die Heilige Gees in my nie. My vrou haal dit natuurlik in haar emosionele tye graag buite konteks en verkeerd aan. ;) "Jy s jy kan nie vir my lief wees nie, boe-hoe, snik-snik! :("

Oe la la, ek neem aan jy het buite op die welkom matjie geslaap of hoe?

Ek let op toe ek lees van Johannes die Doper in Joh1:15 staan:

want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.

Nou verstaan ek waarom Johannes 'n buitengewone insig gehad het, en soveel uitsprake oor Jesus kon maak.

Dis nogal "cool" as mens daaraan dink. God het alles so haarfyn beplan, om uit te voer wat Hy belowe het.

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 07:33 AM
Ek sit hierdie hier vir inligting...

n Paar fiete oor die Heilige Gees vir u Persoonlike Bybelstudie
Die Heilige Gees is GOD: 2 Kor 3:17 Die Here(Lord) is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

Die Heilige Gees is n PERSOON in die Goddelike drie-eenheid (Hy kan praat Hy is nie net n energie nie) Open 2:7 Wie n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s

Die Heilige Gees is die KRAG in ons wat maak dat ons as Christene werklik leef: Gal 5:22-23 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.

Die Heilige Gees gee ons krag om te kan GETUIG: Hand 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samara en tot aan die uiterste van die aarde.

Die Heilige Gees is GROTER as enige ander gees: 1 Joh 4:1-4 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wreld uitgegaan. Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.

Die Heilige Gees is ons TROOSTER: Joh 16:7 Maar Ek s julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Die
Die Heilige Gees het die Woord van God GENSPIREER: 2 Pet 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Die Heilige Gees doen die OORTUIGINGSWERK in jou lewe: Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

As jy n Christen is, is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood OPGEWEK het in jou: Rom 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Dit is die Heilige Gees wat in jou getuig dat jy n KIND VAN GOD is: Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

TEN SLOTTE
Die Heilige Gees is deurdrenk in elke aspek van ons lewens. Gee Hom Sy regmatige deel, bedoelende alles!

MercyChild
Nov 21st 2008, 08:10 AM
Dankie Sonja,

Sjoe maar hierdie is kragtige inligting, baie dankie, dit maak soveel sin, en gee my soveel insig oor die Heilige Gees, ek gaan sommer dadelik alles deeglik deurwerk.:hug:

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 08:20 AM
Dis 'n plamsier, bly ek kon help!