PDA

View Full Version : 'n Menigte sondes bedekPhil Fourie
Nov 20th 2008, 02:14 PM
Hi almal

Ek is tans besig met 'n in diepte studie van Jakobus, die hele boek. Gaan nou nie hier op detail ingaan oor die hoekom wat en waar nie, maar daar is 'n teksgedeelte wat my baie fasineer. Om die waarheid te se, die teksgedeelte fasineer my al 'n geruime tydjie. Ek plaas die teksgedeelte hierby aan en sal graag jul eksegese/uitleg van die teks wil hoor. Ek sien uit daarna.

Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer,
laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek.
Jakobus 5:19-20

Let veral op die vetdruk gedeelte.

Ek hoor graag van diege wat wil bydraes lewer in die verband.

Groete
Phil

Sonia Smit
Nov 20th 2008, 02:31 PM
1Pe 4:8 Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefh, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek.

Ek dink dit sluit by die bogenoemde teks vers aan. Wanneer ons tot 'n sonde besef kom en dit voor Jesus belei, bedek Hy dit met Sy bloed en vergewe ons AL ons sondes.
Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was Hy so belaai met sonde dat die Vader Hom nie kon aanskou nie, so dink ek is dit met ons ook. Voor ons Jesus aanneem as ons verlosser, kan die Vader nie die sonde in ons aanskou nie, daarom kom Jesus en Hy bedek dit met Sy bloed en s vir ons dat ons sondes vergewe is en dat dit van die verlede is, sodat ons rein voor die Vader kan kom.

God is Liefde, Jesus is liefde en Hy het ons lief en ons vir Hom.
Hoop ek maak sin...

Phil Fourie
Nov 20th 2008, 02:38 PM
Tog weet ons dat wanneer ons Jesus as ons persoonlike Verlosser en Saligmaker aanneem word ons gereinig van alle sondes. Hoekom blyk dit dan asof hierdie teksgedeelte amper se deur hierdie aksie te doen, kan sondes ook bedek word :hmm:

Kom ek stel dit so, as my sondes volkome in Jesus verlos is, hoekom sal die win van siele dan meer van daardie sondes bedek, dit is dan reeds alles mee gehandel ;)

Skies ek maak dit nou moeilik, sal later my eie idees aangaande die teksgedeelte wil deel, wil net he dat ons bietjie moeite doen en hierdie fasinerende teksgedeelte mooi ondersoek :)

Sonia Smit
Nov 20th 2008, 02:48 PM
Ek dink nie dat hierdie teksvers op die persoon wat die redding doen mik nie, maar op die persoon wat gered word se sondes wat bedek word.

Ek gaan baie beslis hierdie teks gedeelte bietjie meer ondersoek want jy het nou iets in my wakker gemaak!

Phil Fourie
Nov 21st 2008, 06:26 AM
Sonia

Ek dink jy is nou op die regte pad. Ons moet onsself afvra wie is die sondaar en wat is die sonde en wat is die implikasie daarvan om die sondaar reg te help ;)

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 07:21 AM
Hi Phil :D

Okay gisteraand to sit ek met my Bybel en ek het die volgende opsomming gemaak:

As ons spesifiek aandag gee aan: menigte sondes sal bedek (Jak 5:20). Hier word verwys na die sondes van die een wat afgedwaal het (of dalk ongered is) en hoe dit gebeur deur die verdienste van Christus.

Vergelyk Spr 10:12
"Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge."

en 1 Pet 4:8
"Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefh, want die liefde sal n menigte sondes bedek."

Sondes word bedek met liefde. Liefde stel in staat tot vergifnis omdat Christus ons ook vergewe het.
Vergelyk Ps 32:1
"n Psalm van Dawid; n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is."

en 1 Kor 13:7
"Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles."

Bedek alles: beteken om te verdra of om toe te dek deur te swyg. In die geval is altwee die betekenisse van toepassing.
Glo alles: Laat my dink aan die gesegde "Die liefde is blind". Die liefde is nie blind om tussen die waarheid en 'n leuen te onderskei nie, maar die liefde wek vanself vertroue. Die persoon wat jy liefhet, vertrou jy ook.
Hoop alles: Wat is liefde sonder hoop? Jy verwat tog die beste van die een wat jy liefhet? Wat is hoop sonder geloof? Geloof en hoop word hier gestel as eienskappe of vrug van liefde en daarom aan die liefde ondergeskik.
1 Kor 13:13
"En nou bly geloof, hoop, liefdehierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde."
Verdra alles: nie in 'n fisiese lydelike sin nie, maar in die betekenis van oorwinning van beproewinge. Met ander woorde die liefde is in staat om alles wat hy te ly mag h, te bowe te kom.

Romeine 4:7-8
"Rom 4:7 Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.
Rom 4:8 Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. "

Vergelyk met die verse Ps 32:1 + 2
"Psa 32:1 n Psalm van Dawid; n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.
Psa 32:2 Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie."

Welgeluksalig spreek om senwense.
Psalms val onder die profete, terwyl Genesis (verwas na Romein 4:3) val onder die wet (Abraham).
Romeine 3:25
"Hom het God voorgestel in sy bloed as n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God"

Versoening verwys ook na die sonde wat deur die bloed bedek en weggeneem (vergewe) word.
Ongeregtigheid word gesien as sonde en as die verontagsaamheid van die wet (Romeine 2:23: Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet?")

Regverdigmaking is vergewing van sondes en bedekking is deur versoening Romeine 3:25 - die grond van vryspraak.
Nie toereken nie - omdat dit toegereken is aan Christus, wie se geregtigheid aan ons toegereken word.
2 Kor 5:21
"Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom."

Hoe God die versoening van Christus bewerk het word hier uitgesrpeek. Hy (Christus) was volstrek sonder sonde (Joh 8:46, Heb 4:15, 7:26, 1Pet 2:22, 1Joh 3:5) tog is Hy in Sy vleeswording gestel tot draer van die sonde en vervloekte (Gal 3:13). Hy is met die sonde vereenselwig, sodat ons deur Sy werk met die geregtigheid van God vereenselwig kan word. Dit bring ons weer terug na die kruis en God se ewige liefde vir ons:

Joh 3:16:
"Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h."

Ek hoop ek maak sin...

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 09:13 AM
Enigiemand? Julle maak my nou bedommerd...

MercyChild
Nov 21st 2008, 09:25 AM
:wave:Hi Sonja ek is hier, en lees deur alles.

Wonderlike skrifte, net moeilik om saam te gesels, want ek is nie so seker wat alles beteken nie, maar ek leer ongelooflik deur hierdie plasings en skrifte wat uitgele is!

Phil Fourie
Nov 21st 2008, 09:59 AM
Sonia

Ek stem saam hier met jou, maar ek stuur eintlik op 'n ander punt af. Die een wat dwaal, die plig van my en jou om daardie dwaling aan te spreek. Die gevolg daarvan as die dwaling reggestel en die persoon tot inkeer/bekering kom. Die gevolg daarvan as so 'n persoon nie aangespreek en reggestel word nie.

Vandag word vir ons gou gese ons mag nie mense oordeel nie, wanneer dwalinge verkondig word en ons onsself daarteen uitspreek dan word gese jy moet nie oordeel nie, of dat daardie persoon dit anders interpreteer, maar nee, dit is nie reg nie, want deur aan te gaan pleeg hierdie dwaler 'n menigte sondes, nie net dit nie, sy woord wat uitgaan kan BAIE laat struikel (ek dink aan televangelists), wat lei tot nog meer sonde.

As hierdie dwaling gestop word, kan al hierdie sondes bedek word deur die bloed van die Lam, maar ook gekeer word dat die verder versprei, nie net na die dwaalleeraar nie, maar ook elkeen wat onder sy dwaling staan.

Ek dink nie ons besef die implikasie van MENIGTE SONDES nie. Ek dink nie ons besef aldag die geestelike/siele implikasie van dwaalleeraars nie. Duisende, nee miljoene mense sit onder die verkondiging van dwalinge en die sondes word net meer en meer, maar ons mag mos nie oordeel nie, ons moet toegee dat dit die dwaalleeraar se interpretasie is :rolleyes:

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 11:05 AM
Ek sien wat jy bedoel... Jammer vir die rooi maar ek gaan so tussen jou goed inskryf...


Die een wat dwaal, die plig van my en jou om daardie dwaling aan te spreek. Die gevolg daarvan as die dwaling reggestel en die persoon tot inkeer/bekering kom. Die gevolg daarvan as so 'n persoon nie aangespreek en reggestel word nie.

Ek dink dis ons plig as kind van God om so 'n persoon reg te help, en blye dag wanneer so 'n persoon tot inkeer/bekering kom want dan is sy sondes vergewe, maar as hy nie tot inkeer / bekering kom nie en jy hom telkemale probeer help het, gaan hy verantwoording doen en nie jy nie. Maar as jy nie ten minste probeer om so persoon reg te help nie, en jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy so persoon moet help, is die onus op jou ook, want die woord s ons moet probeer. Die gevolg daarvan sal ons nie ten volle weet nie want ons weet nie wie gaan die hemele ingaan en wie nie...

Vandag word vir ons gou gese ons mag nie mense oordeel nie, wanneer dwalinge verkondig word en ons onsself daarteen uitspreek dan word gese jy moet nie oordeel nie (jy oordeel nie want die oordeel kom ons nie toe nie, jy rig net jou opinies en bekommernisse. Mense gebruik hierdie verskonig al te gerieflik om hulleself te regverdig), of dat daardie persoon dit anders interpreteer, maar nee, dit is nie reg nie, want deur aan te gaan pleeg hierdie dwaler 'n menigte sondes, nie net dit nie, sy woord wat uitgaan kan BAIE laat struikel (ek dink aan televangelists), wat lei tot nog meer sonde. Weereens, die woord s wie 'n oor het laat hom hoor, as hy nie wil hoor nie... my pa het my ook geleer dat as jy 3 keer probeer het en die persoon nogsteeds nie wil hoor nie skud die stof van jou skoene af en l hom by die voete van die Here.

As hierdie dwaling gestop word, kan al hierdie sondes bedek word deur die bloed van die Lam, maar ook gekeer word dat die verder versprei, nie net na die dwaalleeraar nie, maar ook elkeen wat onder sy dwaling staan. Ek persoonlik sal daarvan hou as 'n persoon wat my miskien bietjie op die verkeerde pad gehad het my omverskoning kom vra en met my oor die hele situasie te gesels. Ek dink dit sou 'n baie beter rippel effek het van mense wat onder hom te keer om die dwaling te verkondig.

Ek dink nie ons besef die implikasie van MENIGTE SONDES nie. Ek dink nie ons besef aldag die geestelike/siele implikasie van dwaalleeraars nie. Duisende, nee miljoene mense sit onder die verkondiging van dwalinge en die sondes word net meer en meer, maar ons mag mos nie oordeel nie, ons moet toegee dat dit die dwaalleeraar se interpretasie is :rolleyes:

Jy sien dis ook een ding wat ek geleer het, moenie alles soos soetkoek opeet wat mense jou probeer wysmaak nie. Luister, neem kennis, maak notas en gaan ondersoek dit. Die enigste manier hoe Woord eintlik aan 'n mens geopenbaar behoort te word is deur die Heilige Gees en openbaringe. Maar nou kan jy ook manipilering (jammer ken nie die spelling nie) wees en mense vas oortuig dat dit is hoe hulle moet glo, glo my ek is al deur dit. Party mense leer daaruit en ander nie.

Hoop ek is nou op dieselfde track...

PS Jy het iets in my wakker gemaak (okay nie jy nie, maar jy het die saad geplant) om weer my Bybel te vat en studies te doen waar ek dit vir 'n oomblik verloor het. Baie dankie vir jou!

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 11:16 AM
:wave:Hi Sonja ek is hier, en lees deur alles.

Wonderlike skrifte, net moeilik om saam te gesels, want ek is nie so seker wat alles beteken nie, maar ek leer ongelooflik deur hierdie plasings en skrifte wat uitgele is!

Dankie vir jou! :hug:

RR van Wyk
Nov 21st 2008, 11:29 AM
Hi Phil,
Hoop nie ek neem die verkeerde rigting in nie, maar die eerste ding waaraan ek gedink het toe ek hierdie teksgedeelte lees, is 'n ondervinding van my eie...

'n Persoon wat ek ken is getroud met 'n goeie vrou en hulle het twee kinders.
Hy hou homself al jare besig met onsedelike dinge waarvan sy vrou niks weet, krap ander mense se lewens deurmekaar terwyl hy met 'n froom gesig rondloop.
Van nature kan ek nie my rug op sulke goed draai. Ek het hom gekonfronteer en hom gewaarsku om homself reg te ruk, dat ek hom dophou en dat as al sy streke moet uitkom hy basies alles kan verloor(veral sy vrou en kinders)
Ek twyfel of ek hom van die doderyk gered het, of hom terug op die regte pad gelei het(ek dink hy is te dikvellig en gevoelloos daarvoor), maar ek hoop vir sy pad dit het hom ten minste tweekeer laat dink.
Dis sy keuse van hier af of sy menigte sondes gaan bedek word....

RR van Wyk
Nov 21st 2008, 12:45 PM
Ek wonder maar net... is die menigte sondes wat bedek word, nie die sondes wat sou plaasvind as die sondaar nog sy ou self was? As die sondaar bekeer word, dan hou hy op om verkeerd te doen, dus geen meer sondes...

Lanie
Nov 21st 2008, 12:54 PM
Ek wonder maar net... is die menigte sondes wat bedek word, nie die sondes wat sou plaasvind as die sondaar nog sy ou self was? As die sondaar bekeer word, dan hou hy op om verkeerd te doen, dus geen meer sondes...

Dit was die eerste afleiding wat ek ook gemaak het, maar ek weet nie of dit reg is nie.

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 12:54 PM
Ek wonder maar net... is die menigte sondes wat bedek word, nie die sondes wat sou plaasvind as die sondaar nog sy ou self was? As die sondaar bekeer word, dan hou hy op om verkeerd te doen, dus geen meer sondes...

Iemand wat in die wreld is, of nie wedergebore is nie, se sonde word nie vergewe totdat so 'n persoon 'n sonde besef gehad het nie. Wanneer jy 'n sonde besef gehad het en tot bekering gekom het, beteken dit nie dat jy nie sonde doen nie. Niemand is sonder sonde nie, net een persoon en dit was Jesus Christus.

Ons word net meer sonde bewus, wat ek hiermee bedoel is dat wanneer ek sonde doen, s byvoorbeeld 'n pen vat wat nie myne is nie, dan sal die Heilige Gees (wat binne my woon) my aankla en laat sleg voel dat ek die pen gevat het. Indien dit dan van my moonlik is om die pen terug te gee verwag die Here dat jy dit moet gaan teruggee en omverskoning vra vir die persoon en om jou sonde te bely (steel). Wanneer ek in 'n situasie is waar ek nie die pen kan teruggee nie verwag die Here dat ons Hom moet omverskoning vra vir dit wat ek gedoen het, gesteel het. Val dit onder die 10 gebooie? Ja dit doen, maar ons wat wedergebore is val nie meer onder die wet nie, maar dis nou weer 'n heeltemal ander bespreking.

M.a.w. niemand is sonder sonde nie, die verskil is net dat ons as kinders van God meer sonde besef het en sonde makliker kan uitken as wat iemand kan wat nie wedergebore is nie.

Maak ek sin?

RR van Wyk
Nov 21st 2008, 01:19 PM
Dankie Lanie en Sonia, soos gewoonlik is ek weer meer verkeerd as reg!
Die liggie het nounet in my kop geflikker!!
Die waarheid is Jesus Christus, om van Hom af te dwaal beteken die ewige dood. Net Hy kan ons uit die doderyk verlos, omdat Hy vir ons gesterf het. En soos reeds genoem is, dit is Hy wat ons sondes bedek.

Ek moet leer om verder te dink oor wat ek lees voordat my denke sommer net oorneem! :)

Sonia Smit
Nov 21st 2008, 01:28 PM
Dankie Lanie en Sonia, soos gewoonlik is ek weer meer verkeerd as reg!
Die liggie het nounet in my kop geflikker!!
Die waarheid is Jesus Christus, om van Hom af te dwaal beteken die ewige dood. Net Hy kan ons uit die doderyk verlos, omdat Hy vir ons gesterf het. En soos reeds genoem is, dit is Hy wat ons sondes bedek.

Ek moet leer om verder te dink oor wat ek lees voordat my denke sommer net oorneem! :)

Ons is hier om mekaar te stig en by te staan. Wanneer iemand iets leer PRYS DIE HERE!:pp
Ek is net bly ek het sin gemaak, wat dink jy Phil?

paidforinfull
Nov 21st 2008, 04:32 PM
Haai julle - ja Sonia, jou uitleg van hierdie verse klink vir my reg. Ek wil hierby aansluit:

Die NIV (Engelse vertaling) se -
Js 5:19-20 - My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this: Whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins.
- Soos ons weet is die Evangelie van Jesus die Waarheid, dus, as ons die evangelie verkondig en iemand neem werklikwaar vir Jesus as Saligmaker aan, sal daardie persoon se sondes vergewe word.

en

1Pe4:8 - 8 Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
- As ons in ware liefde met mekaar wandel (as die Heilige Gees ons harte sag gemaak het en ons God se liefde met andere deel) sal ons sondes heeltemal vergewe wees, want ongereddes sal nie Goddelike liefde ervaar en met ander kan deel nie.

Klink dit reg?:hmm:

Blessings.

Willem
Nov 21st 2008, 08:17 PM
Hi Julle,

laas nag die gelees en vanoggend die stukkie van "love covers a multitude of sins" gelees en soort van verstaan dat as jy iemand liefhet jy baie van sy "sondes" wat jou irriteer sal oorsien en mee saamleef omdat jy hom liefhet. :hug:

DIS NOU ONS MENSLIKE MANIER :rofl::rofl:

Nou kom die Here en omdat Hy ons liefhet, gee Hy Sy Eie Seun om vir ons sondes te kom betaal en DAAI LIEFDE bedek alle sondes wat nog ooit gepleeg is en wat nog gepleeg sal word wat mense oor berou het en na God draai vir vergifnis.:pray::pp

DIS GOD SE MANIER :pp:pp:pray::pray:

RR van Wyk
Nov 22nd 2008, 06:22 AM
Daar is nou net 'n laaste ding wat my nog pla wat ek opgelos moet kry...

Die skrywer van hierdie teks en basies die hele boek was blykbaar Jakobus, die broer van Jesus. As hy werklik met die "waarheid" bedoel het as Jesus, hoekom nie dan net reguit so ges nie? Soos bv. "Jesus Christus, Die waarheid" of so iets. Duisende mense sou sy boodskap soveel vinniger verstaan het.

Sou 'n rede daarvoor wees dat hy dalk sou bang wees vir vervolging? Die Christelike geloof op daardie stadium was nog bitter jonk en baie was taamlik vyandig teenoor Christenne?
Of is ons besig om 'n dieper betekenis te heg aan 'n teksgedeelte as wat die skrywer se bedoelling was?

RR van Wyk
Nov 22nd 2008, 07:45 AM
Ek het bietjie verder nagedink.... Gedink wat anders kon bedoel word met waarheid, maar kan aan niks dink nie. daar is tog net een waarheid!

My gevolgtrekking is, en help my asseblief as ek verkeerd is, dat die boek Jakobus spesefiek geskryf is vir die gelowige Christenne. Hulle sou inelkgeval presies verstaan wat bedoel is daarmee. Die teikengehoor is juis nie die ongelowiges.
Die teksgedeelte s dus vir die Cristenne dat ons die waarheid moet verkondig, en sodoende as instrumente optree om mense uit die dode te red?

paidforinfull
Nov 22nd 2008, 10:44 AM
Ek het bietjie verder nagedink.... Gedink wat anders kon bedoel word met waarheid, maar kan aan niks dink nie. daar is tog net een waarheid!

My gevolgtrekking is, en help my asseblief as ek verkeerd is, dat die boek Jakobus spesefiek geskryf is vir die gelowige Christenne. Hulle sou inelkgeval presies verstaan wat bedoel is daarmee. Die teikengehoor is juis nie die ongelowiges.
Die teksgedeelte s dus vir die Cristenne dat ons die waarheid moet verkondig, en sodoende as instrumente optree om mense uit die dode te red?

Presies hoe ek dit ook verstaan, RR. Daar is net Een Waarheid.

Lekker naweek.

mari
Nov 22nd 2008, 09:55 PM
Klipinniebos :

.... is daar 'n verskil tusse "bedek" en "vergewe" ?

..... as jy 'n hoop vuilgoed bloot toegooi ( of onder die mat vee ) , is dit tog nie dieselfde as wat jy dit behoorlik wegvee nie...... ?

... wat sou die implikasie van "bedekte" sonde wees teenoor "vergeefde" sonde ..... ?


:hmm: m

Phil Fourie
Nov 24th 2008, 06:35 AM
Kom ons kom terug by die begin.

Ja, hierdie praat van die suiwer leer van die evangelie en dat iemand wat 'n valse leer verkondig sonde pleeg, maar nie net hy nie, elkeen wat sy leer aanneem, pleeg ook sondes.

Indien jy hom kan bekeer van sy valse leer, dan sal hy nie verder sondig in daardie leer nie, hy sal ook nie verder mense mislei nie en so word HOPE sondes bedek.

Kom ons vat byvoorbeeld die Jevovah Getuies. Indien iemand aan die begin hierdie beweging in die kiem kon smoor deur die ware evangelie, sou dit nie so versprei het nie, sou dit nie soveel mense verblind het nie, sou nie soveel mense in valsheid hierdie leer geglo en daardeur aanhou sondig nie. Want hierdie mense staan nie onder die bloed van Christus nie, hulle staan onder 'n valse leer.

Ek hoop dit maak sin

Sonia Smit
Nov 24th 2008, 06:57 AM
Hi Phil,
Dit maak hope sin. Ek dink daar is baie sulke valse lerings wat iemand in die kiem kon smoor het voor dit pos gevat het.

Maar dis nou waar ons as Christene inkom. Dis eintlik ons "werk" om die mense te oortuig dat hulle aan die valse lering aanklou en dat hulle nie onder die bloed an Christus is nie. Maar dis moeilik. Dis moeilik om byvoorbeeld 'n 70 jarige wat sy hele lewe aan die lering geglo het te oortuig, maar dis waar ons net 'n saadjie plant. Indien dit moet groei, sal God sorg dat dit moet groei.

Marie:
Ek dink nie 'n mens moet bedekte en vergewe sonde teenoor mekaar "opweeg" nie, want Jesus bedek en vergewe ons sonde met een slag. Ons as mens is net geneig om sonde te bedek, maar ons kom partykeer nooit by die vergewe gedeelte uit nie, byvoorbeeld wanneer 'n man en 'n vrou baklei en een van die twee koeie uit 'n baie ou sloot gaan haal. Dit s net vir my die oortreding was nooit vergewe nie, maar wel bedek. Jesus sal ons nooit aan ons ou sonde herhinner nie, dis Satan se werk. Satan herhinner ons aan ons ou sonde en probeer ons om die bos lei deur dit teen ons te probeer gebruik. Ons moet net sterk staan in die wete dat Christus dit bedek en vergewe het.

RR:
Ons moet onthou dat die Bybel geskryf is soos God dit wou gehad het. Die Heilige Gees openbaar aan elkeen van ons die Woord op verskillende maniere omdat daar verskillende vlakke (as ek dit so kan noem) van geestelike groei is.
In Christus se dae het baie nie saamgestem met die Woord wat verkondig was nie en ja Christene was vervolg gewees, maar in party lande is dit nogsteeds die situasie.
Daarom wanneer jy jou Bybel lees, bid en vra altyd die Heilige Gees om jou te lei en om die woord aan jou te openbaar op 'n manier wat jy sal verstaan.