PDA

View Full Version : BELANGRIK Skrifte van God se beloftes!MercyChild
Jan 8th 2009, 08:23 AM
Sommige kere het 'n mens skrif nodig om ons weer net op te lig. Ek plaas sommer net 'n paar skrifte wat vir my van aller belang geword het die afgelope tyd!


Wat sal ons dan van hierdie dinge se? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? (Rom 8:31)

MercyChild
Jan 8th 2009, 08:34 AM
Joh 6:37
Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.

MercyChild
Jan 8th 2009, 08:43 AM
Heb 4:16
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word.:pray:

Son of the South
Jan 8th 2009, 08:46 AM
(34:20) Resj. Menigvuldig is die tespoede van die regverdige, maar uit di almal red die HERE hom.
(Psa 34:19)

Psalm
Jan 8th 2009, 09:30 AM
Jesaja 11:1 - 9

"Maar daar sal n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en n loot uit sy wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE. En Hy het n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy o sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie; maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan l by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies l bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek."

Ek kry trane in my o van blydskap en opgewondenheid wanneer ek dit lees!

Die Filadelfieer
Jan 8th 2009, 09:55 AM
Sjoe ! Ek dog eers jy stel die twee idees teenoor mekaar. :blush:

Hier is ene om oor na te dink :1 Joh 5:14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.
15 En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

MercyChild
Jan 8th 2009, 10:00 AM
Spr 3:5-6
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou we, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

MercyChild
Jan 8th 2009, 10:13 AM
Sjoe ! Ek dog eers jy stel die twee idees teenoor mekaar. :blush:Lol............ek is jammer Fiela, ek is effens stadig van begrip vanmore. Ek het gepoog om die titel te verander, maar ek kon nie.....ek dink ek was net te haastig om die skriffies hier te kry. God se beloftes is werklik iets waaraan 'n mens kan vashou! Dit bemoedig, ondersteun, bou op, inspireer en soveel meer. God se Woord is waaragtig lewendig en kragtig!:pp

MercyChild
Jan 8th 2009, 10:39 AM
Num 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets s en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
Num 23:20 Kyk, ek het ontvang om te sen; en het Hy gesen, dan kan ek dit nie keer nie.:hug:

protea
Jan 8th 2009, 11:41 AM
Ek het onmiddellik aan die situasie in die Midde Ooste gedink toe ek die gedeelte lees:

2 Kron. 20
vs15 : Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie n saak vir julle nie , maar vir God.
vs 17 :Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle.

MercyChild
Jan 9th 2009, 05:41 PM
Jud 1:24 Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig,
25 aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.:)

Ta-An
Jan 9th 2009, 06:52 PM
2 Kron. 20

vs 17 :Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. YES!!!!!! :pp .

Ta-An
Jan 9th 2009, 06:55 PM
Markus 5:34 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=41&CHAP=5&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=34) En Hy s vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees.


:pp :pp :pp :pp :pp :pp :pp

MercyChild
Jan 9th 2009, 09:05 PM
Fil 4:6

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.:pray::pray:

Son of the South
Jan 11th 2009, 06:32 PM
MercyChild, maar jy is lekker dweperig n! Na ek tot bekering gekom het, het ek die Bybelverse met die hand uitgeskryf en teen my koshuiskamer se mure opgeplak. Nou "plak" ons dit sommer hier en dit stig sommer almal. Tegnologie is darem maar lekker. :lol:

MercyChild
Jan 11th 2009, 06:34 PM
Ek is gebore vir Tegnologie...............:lol:. Tegnologie maak dinge makliker en 'n baie goeie hulpmiddel op sommer baie gebiede.

Ta-An
Jan 11th 2009, 06:53 PM
Hebrers 13:5 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=58&CHAP=13&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=5) Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het ges: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie :pp.

MercyChild
Jan 11th 2009, 06:56 PM
Hebrers 13:5 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=58&CHAP=13&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=5) want Hy het ges: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie :pp.

Wonderlike skrif!:pp:pp:pp Hoop vir die toekoms!:pp

Lanie
Jan 12th 2009, 09:17 AM
Jeremia 29:11-13 Want ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.

MercyChild
Jan 12th 2009, 02:57 PM
Jeremia 29:11-13 Want ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.

Sjoe, hoe meer ek lees, hoe meer beloftes is daar om te vind.....:pp:pp:pp Dankie vir die bogenoemde skrif Lanie.

Lanie
Jan 12th 2009, 03:30 PM
Linda,

God se Skrif is propvol beloftes. As jy nooit weer 'n ander boek lees nie en net die Bybel lees sal jy nog steeds al die raad en bemoediging kry wat jy ooit in jou lewe nodig sal h.... dit is nou werklikwaar die handboek vir elke mens op aarde, elke mens wat nog ooit geleef het en elke mens wat nog gaan leef. Prys Hom daarvoor dat Hy soooo lief is vir ons om dit vir ons te gee!!!!

manieverster
Jan 16th 2009, 07:59 PM
Ek het onmiddellik aan die situasie in die Midde Ooste gedink toe ek die gedeelte lees:

2 Kron. 20
vs15 : Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie n saak vir julle nie , maar vir God.
vs 17 :Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle.

Hierdie teks laat my dink aan Elisa wat gebid het dat God sy dienskneg se oe oopmaak.

2Konings 6:17 En Elsa het gebid en ges: HERE, open tog sy o, dat hy kan sien. En die HERE het die o van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elsa.

Son of the South
Jan 19th 2009, 11:50 AM
Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is n skild en pantser.
(Psa 91:4)

So mooi. :( Ag, mens kan sommer al die Psalms hier plak en sommer als bold ook.

protea
Jan 19th 2009, 06:27 PM
Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is n skild en pantser.
(Psa 91:4)

So mooi. :( Ag, mens kan sommer al die Psalms hier plak en sommer als bold ook.

Ek stem saam , Son. In die Psalms kry jy n teks of boodskap vir elke emosie , probleem , behoefte aan lofprysing, boetedoening van sonde, behoefte aan God se nabyheid, behoefte aan God se vrede en so kan ek aangaan. Voorwaar n kosbare boek.

MercyChild
Jan 20th 2009, 08:55 AM
Fil 4:19

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus:hug: