PDA

View Full Version : Sondige gedagtes....Lanie
Feb 2nd 2009, 03:01 PM
Ons weet die Here s vir ons dat selfs al het ons net 'n sondige gedagte, is dit asof ons daardie sonde gepleeg het.

Nou wil ek hoor, vind julle dit moeilik om ontslae te raak van sondige gedagtes? Ek bedoel, dis relatief maklik om jouself daarvan te weerhou om fisies 'n moord te pleeg of om fisies 'n buite-egtelike verhouding te h... of om nie die Here se naam ydelik te gebruik nie, of om iets te gaps ,as jy 'n wedergebore Christen is. Maar dis 'n ander storie om nie gedagtes te h dat jy iemand se nek letterlik sal omdraai van woede nie. (Robert Mogabe?) Hoe beveg mens gedagtes of veral emosies waaroor mens moeilik beheer het?

Die Filadelfieer
Feb 3rd 2009, 06:54 AM
Eish..... prozac ? ;)

Lanie
Feb 3rd 2009, 06:58 AM
Watse vloekwoord is daai???? Ek glo nie aan goed wat jou breinfunksies beinvloed nie. My ma was jare afhanklik van die goed en jy sal my moet vasbind of oor die kop slaan om my sover te kry om dit te sluk. Ek drink nie eers pille as ek griep het nie....

(Nee man, hoe hou mens op om goed te voel en te dink wat jy nie moet voel en dink nie?)

Die Filadelfieer
Feb 3rd 2009, 07:21 AM
Ek spot natuurlik net 'n bietjie ! Persoonlik dink ek dit is onmoontlik om ontslae te raak van die dinge waarvan jy praat Lanie, en ek glo dit is hoekom dinge soos pornografie, prostitusie, egbreek en en en al hoe meer aanvaarbaar raak in die nuwe, "verligte" samelewing waarin ons onself bevind. Dit is baie makliker om net te aanvaar en me te leef as om te beveg.

Die Woord vertel egter vir ons 'n interesante ding :Eph4:20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
21 as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet afl wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.Dus, is dit moontlik vir die ou, verlore mens om ontslae te raak van hierdie dinge ? Nee, nie sonder Prozac nie, maar wat van 'n splinternuwe, opnuut geskape mens ? Natuurlik ! :pp:pp:pp:pp:pp


( Edit : terloops, die res van Ep. 4 is ook die lees werd in hierdie verband. )

Psalm
Feb 3rd 2009, 07:26 AM
Hi Lanie,

Ja dit seker een van die moeilikste dinge om te doen in ons stryd tot oorwinning.
Ek kan onmoontlik nie in woorde plaas dit wat ek ivm die sondige gedagtes geleer het deur die openbaring wat die Heilige Gees my gegee het nie maar ek gaan dit tot die beste van my vermoe hier probeer neerplaas en en glo die Heilige Gees wat dit aan my geopenbaar het, dit ook aan jou en die wat dit sal lees en 'n opregte hart het sal openbaar. My eie woorde ia maar baie bebroke.
Net vinnige agtergrond verduideliking soos ek lig ontvang het ivm die situasie:

Die slegte nuus eerste Die gedagtes, idees en versoekinge gaan altyd daar wees terwyl ons in ons tydelike tentwoning is, en die versoeker nognie gebind is nie - hoe gouer mens dit aanvaar hoe beter.
Hiervoor is daar nie n quick fix, een versie los die probleem op nie maar dis n stryd wat voortduur.

Die goeie nuus God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, sien 1Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Dis nie God wat ons versoek nie, maar ons eie begeerlikhede, Sien Jak 1:12-15
Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Sien die versoeking as n geleentheid om oorwinning te kry, maar dis n groot stryd, soos Paulus ges het, ons het nognie eers ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie.

Dan hoe bied mens weerstand daarteen?
Almal kwoteer altyd die versie in Jakobus 4:7 weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug dis waar, maar ongelukkig n halwe waarheid daar staan: Onderwerp jou aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug
Die Onderwerp jou aan God deel word gewoonlik van vergeet. Dis n voorvereiste, sodat jy die duiwel kan weerstaan en hy van jou af wegvlug.
Die onderwerp jou aan God is n lewenswyse, 'n lewensstyl, n totale oorgawe van jou hele lewe, in Siel, Gees en Liggaam waarvan jou gedagtes val in jou Siels area.

Jesus is die Perfekste voorbeeld hiervan toe Hy self net soos ons in alle opsigte versoek is Sien Mattheus 4:1 11, ek gaan nou nie alles hier behandel nie, net 1 sekere punt uitlig (daar is baie om hieroor te s) anders gaan dit te veel wees om te skryf en te lees, vra asb vir die Heilige Gees om dit oop te maak vir jou Sien vers 10 1 1 :

Toe s Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.

en

Maat 26:39 En Hy het n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Jesus het self n verskriklike wroeging in sy Siels area gehad hier iets wat gladnie eers in die vliek Passion of the Christ wat vol Poison is uitgebeeld is nie en waar die GROOTSTE stryd was.
Jesus het homself totaal onderwerp aan God, alhoewel dit vir hom ook bitter baie moeilik was want hy self was versoek. Dis hoekom Hy self die woorde gebruik het Die Here God moet jy ALEEN aanbid en Hom ALLEEN dien Dis die Onderwerp jou aand God, weerstaan die duiwel en Daarna het die duiwel Hom laat staan en dis die en hy sal van jou af wegvlug


Word minder van jouself en Meer van Jesus. Sien ook Romeine 12:1-2
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Soek na die wil van God, en vernuwe jou denke/gemoed daarmee, vul jou met die Woord van God ons sal leef van elke Woord wat uit God uitgaan.
Wandel in Christus wie jy aangeneem het Kol 2:6-7
Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.

Bedink die dinge van daarbo, nie wat op aarde is nie Sien Kolesense 3:1-8
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroer gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles afl, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Dit is nie altyd maklik nie en ons word maklik afgetrek, dis hoekom Paulus so hard probeer het om dit oor te dra aan die gemeentes. Heiligmaking, heiligmaking en weereens heiligmaking.

Bly altyd in Jesus, en laat Sy woorde in jou bly, ons kan NIKS uit onsself doen nie, maar alleenlik deur die krag van die Heilige Gees en die Genade van God en deur in Jesus te bly.

Johannes 15:1-8
Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, di maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil h, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

(Vers 16) Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.


Ivm daai naam wat jy genoem het in hakkies:
Spr 21:1 Die koning (kleinletter koning) se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil. Daar is n doel hoekom sekere elemente in sekere posisies is en sekere dinge doen. Vat bv. Faro Vader het sy hart verhard sodat die wreld Sy krag (God se krag) kan sien.

Daardeur regverdig ek nie daai koning (kleinletter koning) se dade nie, maar sien God se hand daarin. God is nog altyd in beheer oor Sy skepping, en daar is bitter BITTER baie voorbeelde van wat daai koning (kleinletter koning) doen opgeskryf in die Woord van God tot voorbeeld vir ons maar meeste mense kyk dit mis want hulle is te vol van dogma en te min gevul met die Woord van God. Ek gaan dit nie uitspel nie, lees dit self in onder andere Rigters daar is voorbeelde daarvan oor en oor en oor en oor.


Ek hoop my gebroke woorde dra darm die konsep oor, mag die Heilige Gees dit laat groei.

Lanie
Feb 3rd 2009, 07:34 AM
Dankie vir jou moeite Psalm. Nee, ou Bob was net 'n voorbeeld.... ek wroeg die laaste week met iets baie, baie ernstiger en jou plasing word waardeer...

Ta-An
Feb 3rd 2009, 07:45 AM
LAnie, solank mens nie die gedagtes "entertain" nie, daarmee bedoel ek: Moenie daarop voortborduur of dwel nie.

Wanneer 'n gedagte wat nie opbouend is jou kop binnekom, neem kontrole daaroor, en verwerp dit, en dink willekeurig aan dit wat opbouend is, dit wat goed is, bedink wat goed is voor alle mense..... hou jou gedates besig met goeie dinge :)

Die gedagte wat jou kop onwillekeurig inkom moet jy vervang met 'n willekeurige gedagte.

Die Filadelfieer
Feb 3rd 2009, 07:53 AM
Wow, Psalm, jy het werklik baie moeite gedoen met daardie plasing van jou. Veral hierdie gedeelte vat dit vir my mooi saam :


Dit is nie altyd maklik nie en ons word maklik afgetrek, dis hoekom Paulus so hard probeer het om dit oor te dra aan die gemeentes. Heiligmaking, heiligmaking en weereens heiligmaking.

Bly altyd in Jesus, en laat Sy woorde in jou bly, ons kan NIKS uit onsself doen nie, maar alleenlik deur die krag van die Heilige Gees en die Genade van God en deur in Jesus te bly.


Lanie,
Ek vra omverskoning as ek lighartig oor die onderwerp voorgekom het, dit is in der waarheid 'n ernstige vraagstuk wat ernstige antwoorde nodig het.

Lanie
Feb 3rd 2009, 09:23 AM
Alles reg, Fila.... :hug:

mari
Feb 3rd 2009, 09:42 AM
LAnie, solank mens nie die gedagtes "entertain" nie, daarmee bedoel ek: Moenie daarop voortborduur of dwel nie.

Wanneer 'n gedagte wat nie opbouend is jou kop binnekom, neem kontrole daaroor, en verwerp dit, en dink willekeurig aan dit wat opbouend is, dit wat goed is, bedink wat goed is voor alle mense..... hou jou gedates besig met goeie dinge :)

Die gedagte wat jou kop onwillekeurig inkom moet jy vervang met 'n willekeurige gedagte.


Ja, An....... mens kan nie keer dat die kraaie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan sowaar keer dat hulle daar nesmaak !! ....:spin:


die beste raad wat ek nog gekry het vir enige negatiewe gedagtes - oor jouself of oor 'n geliefde, selfs 'n vyand, is :

" aanval is die beste verdediging "


dit klink radical. maar nie as jy besef waar die aanval vandaan kom nie :

Eff 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

en dan :

Fil 4:
6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

8 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is--watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
.... so, soos jy se, VERVANG daardie negatiewe / sondige gedagtes met God se gedagtes.......wat ek sommer doen as die lus om iemand te na te kom my wil oorval, is BID vir daardie persoon, Woord uitspreek oor daardie persoon ...... myself ingesluit, as dit moet....:pray: dankie Heer dat :

Die werk wat U in hom / haar / my begin het, U sal volbring.....

vir 'n nuwe skepping in Christus...... die ou dinge is verby, alles het nuut geword ......

vir oorwinning in Christus.....

vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan....

dat alles ten goede sal meewerk, want ek kies om te glo......

ens....ens.....( wat nogal baie help as dinge jou breins in trurat stuur, is eenvoudig in tale bid vir die persoon / situasie....... die duiwel moet dan vinnig wyk ! :mad: )


groetnis
m

paidforinfull
Feb 3rd 2009, 10:02 AM
Goeie antoorde hier. Ja, die ou gedagtes .... maar 'n moeilike ding daardie.

My ouma het altyd haar een skouer (linker?) so 'n klap gegee en dan hardop gese "hiert, jou satan, weg is jy jou vuilgoed!" as 'n sondige gedagte by haar opgekom het. Nou ja, ekself se ook sommer hardop "nee nee nee nee nee!" (of in my gedagtes as ek nie kan hardop praat nie), en dan bid ek dadelik en vra die Here om vergifnis vir so 'n gedagte. Dit werk vir my.

Soms kom gedagtes vanuit onsself by ons op, en soms is dit maar die vyand wat sulke gedagtes by ons laat opkom, maar hoe dit ookal sy, die Here kan ons help om van hulle ontslae te raak.

Lekker dag.

Lanie
Feb 3rd 2009, 10:31 AM
Dankie vir almal van julle se plasings.

B....

Ek glo nie daarin dat die satan gedagtes binne in ons kan plaas nie. Die skrif stel dit duidelik dat sonde vanuit die vlees kom. Die satan is wel 'n meester op die gebied om jou omstandighede te gebruik of te manipuleer om jou sover te kry om oor te gee aan jou sondige emosies of gedagtes...

M...

Ek hou van jou "aanval is die beste verdediging"-plan.... en God het tog vir my 'n swaard gegee om mee aan te val, het Hy nie? So ipv om te l en broei as ek bed toe gaan, sal ek nou maar Bybel lees totdat ek aan die slaap raak....

En die res vd dag sal ek my lofprysing cd's aansit....

paidforinfull
Feb 3rd 2009, 10:40 AM
Haai Lanie - ek weet satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar ek glo hy kan wel gedagtes in ons kop plaas. Ek kom vanuit 'n okkultiese agtergrond, en ek kon gedagtes in mense se koppe plaas. Dit was absoluut demonies gewees, natuurlik, en dit is hoekom ek glo dat hulle dit kan doen. Daar is ook vele ander okkultiese praktyke wat staatmaak op demoniese input. Hierdie draad gaan nou nie oor hierdie onderwerp nie, maar as julle wil kan ons so 'n draad oopmaak en dit verder bespreek.

Die Filadelfieer
Feb 3rd 2009, 11:35 AM
Haai Lanie - ek weet satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar ek glo hy kan wel gedagtes in ons kop plaas. Ek kom vanuit 'n okkultiese agtergrond, en ek kon gedagtes in mense se koppe plaas. Dit was absoluut demonies gewees, natuurlik, en dit is hoekom ek glo dat hulle dit kan doen. Daar is ook vele ander okkultiese praktyke wat staatmaak op demoniese input. Hierdie draad gaan nou nie oor hierdie onderwerp nie, maar as julle wil kan ons so 'n draad oopmaak en dit verder bespreek.


Ek dink dit sal dalk die regte ding wees om te doen PaidFor, ek self sal graag meer oor jou stelling wil weet.

Lanie
Feb 3rd 2009, 12:01 PM
Ek het ook 'n paar vrae wat ek jou wil vra, maar ek sal wag vir die nuwe draad, sodat ek nou nie my eie draad ontspoor nie... ;)

paidforinfull
Feb 3rd 2009, 12:13 PM
Hallo Fila en Lanie - ek sal vanaand (ons vanaand - dis nou oggend hier :)) werk maak aan die OP vir so 'n draad.

Lekker dag verder.
B.

MercyChild
Feb 3rd 2009, 07:17 PM
Ek val toe sommer net hier in, en maak sommer gebruik van julle goeie raad wat hierbo verskaf is. Gedagtes ja, is seker werklik een van die moeilikste dinge om te weerstaan, maar om hier te lees dat daar inderdaad 'n uitweg is om sulke gedagtes te weerstaan, bring sommer nuwe moed. Dankie vir die skrifte:hug:

RR van Wyk
Feb 4th 2009, 05:54 AM
Al julle plasings is baie insiggewend. Om te weet waaroor alles gaan, te weet waar sondige gedagtes byvoorbeeld hul oorsprong het is die taak reeds maklikker om hierdie versoekoinge te weerstaan.

Dit is letterlik 'n oorlog wat binne een mens kan woed teen vlees en gees. Alhoewel die vlees nooit sal ophou om aanvalle te loots, word dit darrem al makliker vir die gees om dit te oorkom, een oorwinnig na 'n ander....
In die wreld waarin ons vandag leef, het die vlees soveel meer ammunisie om ons gees af te takel, selfs 'n ding wat doodonskuldig lyk soos televisie...

Ons moet sterk staan, die oorwinning oor die vlees se voordele is eindeloos. Dit maak lewe op aarde lekkerder(vir baie wat swem in die genot van vlees sal dit seker nooit verstaan), jou verhoudinge met geliefdes, familie en vriende het meer waarde en die poorte van die hemel staan 'n ewigheid oop vir ons.

mari
Feb 4th 2009, 06:38 AM
Pff.....

satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar hy kan allerande manupilasies gebruik om ons gedagtes te probeer beinfloed deur ons sintuie ...... daarom is dit belangrik om te let op waarna ons kyk en luister .... ( die computer "jijo" wet is hier van toepassing : junk in, junk out :cool: ) .........

en dan natuurlik - hy mag dalk nie weet nie wat ons dink nie, maar hy hoor wat ons se ....... so tel jou woorde :D ...... en wanneer jy negatiewe gedagtes uitspreek, hoor jou eie ore dit en word, wat dalk net 'n verbygaande gedagte so wees, op die plek bekragtig .......

daarom help dit ook om positiewe gedagtes, veral Woord, uit te spreek as negatiewe gedagtes jou pla......

voorbeeld :
jou kop dink : "ek is nie goed genoeg nie "
maak 'n keuse en spreek met jou mond : "ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus " .....

selfs al voel dit nie so in daardie oomblik nie - maak 'n wilskeuse en vervang die negatiewe denke met Woord Waarheid.....:bounce:

" taking every thought captive to the obedience of Christ "


groete
m

Son of the South
Feb 4th 2009, 01:51 PM
Pff.....

satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar hy kan allerande manupilasies gebruik om ons gedagtes te probeer beinfloed deur ons sintuie ...... daarom is dit belangrik om te let op waarna ons kyk en luister .... ( die computer "jijo" wet is hier van toepassing : junk in, junk out :cool: ) .........

" taking every thought captive to the obedience of Christ "
'n Eenvoudige kinderliedjie het my al baie gehelp om sterk te staan en te vlug vir versoeking. Ek is seker julle sal dit ken:

O be careful little eyes what you see, :eek:
O be careful little eyes what you see. :eek:
The Father up above is looking down in love, :hug:
O be careful little eyes what you see. :eek:

Willem
Feb 4th 2009, 09:51 PM
'n Eenvoudige kinderliedjie het my al baie gehelp om sterk te staan en te vlug vir versoeking. Ek is seker julle sal dit ken:

O be careful little eyes what you see, :eek:
O be careful little eyes what you see. :eek:
The Father up above is looking down in love, :hug:
O be careful little eyes what you see. :eek:

Ok gehoor dat iemand se dat God alles sien omdat Hy so lief is vir ons dat Hy nie sy oe van ons kan afhou nie! ( dis nou vir daai dag as boeta vra of God ALLES wat Hy doen sien:hug: )

Lanie
Feb 5th 2009, 10:38 AM
Hoe s die spreekwoord? LEDIGHEID IS DIE DUIWEL SE OORKUSSING!

Ek voel baie beter na al die raad wat ek my julle mense gekry het. Ek het net vanoggend weer tot die besef gekom dat die Satan enige iets sal doen om mens se vreugde te steel. Hy hou ons fyn dop en weet goed waar en wanneer en hoekom ons weerloos voel en gebruik dit dan teen ons om ons te kry om te struikel.... maar gelukkig staan ons nie alleen nie. God het ons so goed toegerus om die aanslae van die bose teen te staan... ons moet dit net onthou!!! Dankie dat julle my help onthou het!!! :hug:

marline
Feb 5th 2009, 04:36 PM
Ek het al gevoel om die 'delete' knoppie te gebruik. Daar is maar net situasies/mense wat ek nie kan hanteer nie, ek weet nie of dit verkeerd is nie, maar ek vermy liewer hierdie mense en broei nie op kwade gedagtes nie.

Henry
Jun 4th 2009, 09:31 AM
Ons weet die Here s vir ons dat selfs al het ons net 'n sondige gedagte, is dit asof ons daardie sonde gepleeg het.

Nou wil ek hoor, vind julle dit moeilik om ontslae te raak van sondige gedagtes? Ek bedoel, dis relatief maklik om jouself daarvan te weerhou om fisies 'n moord te pleeg of om fisies 'n buite-egtelike verhouding te h... of om nie die Here se naam ydelik te gebruik nie, of om iets te gaps ,as jy 'n wedergebore Christen is. Maar dis 'n ander storie om nie gedagtes te h dat jy iemand se nek letterlik sal omdraai van woede nie. (Robert Mogabe?) Hoe beveg mens gedagtes of veral emosies waaroor mens moeilik beheer het?

Lanie, Hier is jou Prozac. :D (2Kor 10:5) terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus

Die gedagtes gaan kom, moenie daaroor twyfel nie. Wat ek gedoen het was om elke keer as so gedagte kom, gee ek dit vir Jesus. Tot gedagtes moet gehoorsaam wees aan Hom. Ek beskou vir hierdie doeleindes gedagtes as fisiese goeters - soos die vurige pyle van die bose en s vir Jesus - partymaal hardop, maar saggies as ek verby die till se tydskrifrakke met die GQ's en FHM,s loop :D - Here, hierdie gedagte is nie van U af nie, vat hom asseblief en onderwerp hom aan U.

Ek dink mens kan selfs die gedagtes aanspreek en vir hulle s, "gaan pla vir Jesus." Dis nie bedoel om disrespekvol te wees nie, maar Jesus weet wat om met hulle te maak. After all, het ons nie ‘n hopriester wat nie met ons swakhede medelye kan h nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. (Heb 4:15)

Glo my as ek vir jou s dat dit werk. :cool: n!!

manieverster
Jun 4th 2009, 06:46 PM
Hoe s die spreekwoord? LEDIGHEID IS DIE DUIWEL SE OORKUSSING!

Ek voel baie beter na al die raad wat ek my julle mense gekry het. Ek het net vanoggend weer tot die besef gekom dat die Satan enige iets sal doen om mens se vreugde te steel. Hy hou ons fyn dop en weet goed waar en wanneer en hoekom ons weerloos voel en gebruik dit dan teen ons om ons te kry om te struikel.... maar gelukkig staan ons nie alleen nie. God het ons so goed toegerus om die aanslae van die bose teen te staan... ons moet dit net onthou!!! Dankie dat julle my help onthou het!!! :hug:
Lanie, baie interesante draad wat jy hier begin het. Goeie antwoorde was ook gepos en die beste een nog sover is sodra daardie gedagte in jou kop inkom BID! Nogiets wat ek net vir almal hier wil se: Jou vrede of vreugde kan nie gesteel word nie maar wel weggegee word. Jy gee dit vir Satan of wie ookal dit wil he. Lanie, verder bestraf die gedagtes in Jesus se Naam want dit is niks anders nie as geeste wat besit van jou wil kry.:kiss::hug:

Willem
Jun 6th 2009, 08:29 PM
Lanie, Hier is jou Prozac. :D (2Kor 10:5) terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus

Die gedagtes gaan kom, moenie daaroor twyfel nie. Wat ek gedoen het was om elke keer as so gedagte kom, gee ek dit vir Jesus. Tot gedagtes moet gehoorsaam wees aan Hom. Ek beskou vir hierdie doeleindes gedagtes as fisiese goeters - soos die vurige pyle van die bose en s vir Jesus - partymaal hardop, maar saggies as ek verby die till se tydskrifrakke met die GQ's en FHM,s loop :D - Here, hierdie gedagte is nie van U af nie, vat hom asseblief en onderwerp hom aan U.

Ek dink mens kan selfs die gedagtes aanspreek en vir hulle s, "gaan pla vir Jesus." Dis nie bedoel om disrespekvol te wees nie, maar Jesus weet wat om met hulle te maak. After all, het ons nie n hopriester wat nie met ons swakhede medelye kan h nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. (Heb 4:15)

Glo my as ek vir jou s dat dit werk. :cool: n!!
Klink bekend toe ke die lees:
"" Here, hierdie gedagte is nie van U af nie, vat hom asseblief" dan kom " ek wil nie so dink nie. " Amazing hoe die Gees werk :pp

Dankie vir die prozac, dis STERK merrisyne die !
2Co 10:3 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;
2Co 10:4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,
2Co 10:5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,
2Co 10:6 en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

Wow, dis die goed wat ek soek, praktiese "leer" as dit dan moet so genoem word uit die Woord..

Ek begin staan op my Rots , Jesus wat die Woord is en wat daarin staan... is dit hoe dit werk ? Soos sal letterlik se ek staan op Jesus, Hy is my Rots en Krag, in die Woord staan en ek glo dit en vertrou op Hom en in Hom. of dit nou in kop of hardop is in gebed..