PDA

View Full Version : Hulp met simpel vraeMercyChild
Feb 3rd 2009, 07:30 PM
Ek het besluit dat ek erens 'n beginpunt moet maak om die Bybel te lees, maar haak so nou en dan vas met 'n paar goedjies, en het gehoop dat julle my miskien met sekere dingetjies en vrae kan help.

1.Ek benodig 'n verklaring vir die onderstaande vers.

Mat 5:29As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg
van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie
jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
Mat 5:30 En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg
van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie
jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

Duidelik is dit nie letterlik bedoel nie, maar hoe kap jy hierdie soortgelyke
struikelblokke af?

2:Wat beteken die word mammon soos in onderstaande skrif?

Mat 6:24 Niemand kan twee here dien nie; want f hy sal die een haat en die ander liefh, f hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God n Mammon dien nie!

3:Wie/wat is Belsebul
Mat 12:24 Die Farisers het hiervan gehoor en ges: "Hy dryf bose geeste
uit alleen met die hulp van Belsebul, die aanvoerder van die bose geeste."

:hmm::hmm::hmm:

Ta-An
Feb 3rd 2009, 07:41 PM
Dis nie simpl vrae nie,,,dis moelike vra :D

Mammon is die Geld-god,,,, dit verwys na materialisme :)

Ta-An
Feb 3rd 2009, 07:43 PM
3:Wie/wat is Belsebul
Mat 12:24 Die Farisers het hiervan gehoor en ges: "Hy dryf bose geeste
uit alleen met die hulp van Belsebul, die aanvoerder van die bose geeste."

:hmm::hmm::hmm:


Eastons Bible dictionary : Beel'zebul, the name given to Satan, and found only in the New Testament (Matt. 10:25; 12:24, 27; Mark 3:22). It is probably the same as Baalzebub (q.v.), the god of Ekron, meaning "the lord of flies," or, as others think, "the lord of dung," or "the dung-god."

marline
Feb 4th 2009, 05:10 AM
Matt 5 : 29 - 30 right eye . . . right hand. The right side often stood for the more powerful or important. The eye is the medium through which one is tempted to lust, and the hand represents the physical actions that result from lusting. cut it off. Jesus uses deliberate overstatement to emphasize the importance of maintaining exclusive devotion to one's spouse. Even things of great value should be given up if they are leading a person to sin.

Jammer vir die Brits, ek het nie 'n verklarende Afr Bybel nie, en is nie so goed met vertaling nie.
Hierdie kom uit die ESV Studie Bybel, lees ook die vers in konteks, dit gaan oor owerspel. Ek hoop dit help darem so bietjie!!!

Gene
Feb 4th 2009, 06:34 AM
Mercychild

Die verklarings hierbo is in die kol. Maar as ek na die Bybel lees, dan probeer ek altyd sien wat die Here vir my in vandag se konteks daardeur probeer se.

Matteus 5:29 & 30 se bloot dat 'n mens struikelblokke moet vermy, al kos dit 'n prys. Selfs al moet jy jou regterhand en oog veroor, is dit wat jy wen nog die moeite werd. As ek bv iemand is wat 'n swakheid het vir pornografiese rolprente, dan se die Here, raak liewer ontslae van jou televisie en DVD masjien, of die internet, of wat ookal vir my kan laat struikel. Dis beter om die prys te betaal en daarsonder klaar te kom, as om die gerief daarvan te geniet en daardeur in die verderf ingelei te word. As drank 'n probleem is, bly weg van sosiale geleenthede en raak selfs ontslae van vriende wat jou in die versoeking kan lei. Dis beter om daarsonder klaar te kom, as om saam met hulle in die verderf te beland.... ens.

Matteus 6:24 praat van 'n verdeelde hart. Mammon vewys na wel geld, maar dit kan enigiets wees. Jy kan nie die Here dien en terselfdertyd iets anders in jou lewe "aanbid" nie. Niks of niemand mag vir jou belangriker as God wees nie. Hy alleen is God. Jy kan nie met een voet by die Here staan en 'n ander voet in die wereld nie.

Matteus 12:24 verwys na die satan. Die Fariseers het gese dat Jesus Sy krag van die satan gekry het, en daardeur het hulle die werking van die Helige Gees willens en wetens ontken, en so teen die Heilige Gees gelaster - 'n sonde wat volgens vers 31 nie vergewe kan word nie.

Hoop dit help

Psalm
Feb 4th 2009, 07:03 AM
Hi Mercychild,

Jy noem dat jy iewers n beginpunt moet maak om die Bybel te begin lees. Ek moet jou gelukwens daarmee, dat jy die rein gedagte in uitvoering begin bring het, jy is al baie verder as die meeste mense as jy die plan in uitvoering begin bring het.
Jy gaan baie leer en jou geloof verskriklik baie versterk deur die Woord te lees! Mag die Heilige Gees jou lei en die Woord vir jou oopbreek en jou verstand helder maak!

Ek het n voorstel, maar dis net n voorstel, jy hoef dit nie so te doen nie, dit is jou besluit. Jy moet doen soos die Heilige Gees jou lei.
My voorstel is dit: Dat jy die Bybel by die begin begin lees, dis nou by Genesis.
Baie mense sal nie met my saamstem nie maar soos ek ges het dis my opinie.
Die rede hoekom ek dit voorstel is want dan het jy agtergrond van wat gebeur het voor die koms van Jesus. Jesus se koms is tog daar vir n rede, soos om onder andere die wet en profete te vervul en dit is opgeskrywe in die ou testament.
Jy sal sien in die Nuwe Testament word daar verkriklik baie terug verwys na die ou testament toe, bv sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet ens.
Toe die dinge van die Nuwe Testament besig was om te gebeur was al die geskrifte waarna hulle kon terugwys die skrifte gewees en dit was die Ou Testament, want die Nuwe Testament was toe in wording, nognie eers neergepen nie.
Om die Nuwe Testament werklik te verstaan moet die Ou Testament teminste gelees word, want die Nuwe Testament is die Ou Testament geopenbaar, en die Ou Testament is die Nuwe Testament verborge. Dink bietjie hieroor.

Nadat Jesus gekruisig is en aan die emmausgangers verskyn het, lees wat het Hy vir hulle gedoen in Luk 24:25-27:
En Hy s vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgel in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

Daarna verskyn Jesus aan Sy apostels in Luk 24:44-27
En Hy s vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. En Hy s vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.

Toe Paulus voor die koning Agrippa verskyn het om sy saak te verdedig van die weg (let op die weg in die Nuwe Testament) waaraan hy behoord het het hy dit ges:
Hand 26:22-23
Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses ges het dat sou gebeur nie: dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.

Wat het die koning Agrippa toe onder andere geantwoord bietjie later?
Hand 26:27-28
Glo u die profete, koning Agrppa? Ek weet dat u glo. En Agrppa s vir Paulus: Jy beweeg my byna om n Christen te word.

Ek kan soooooo baie voorbeelde aanhaal en uitwys, daar is soooo baie.
Wanneer jy ook die Ou Testament gelees het en dan sien hoe Jesus die Wet, Profete en Psalms vervul EN NIE ONTBIND NIE, sal dit jou geloof geweldig baie versterk, en jy sal bitter baie valse leringe en dogmas kan teenstaan wat vandag mense soos golwe rondslinger wat nie die Nuwe Testament verstaan nie, omdat hulle amper geen agtergrond het van die Ou Testament en hoe dit inmekaar pas nie.

Daar is ook baie dinge wat moeilik is om te verstaan in die Ou Testament en jy sal baie vrae h, maar die meeste vrae sal beantwoord word in die Nuwe Testament.

As jy besluit om die Ou Testament te begin lees, oppas net om die die groef van wettisme te val, en ja, die Profete is erg moeilik om te verstaan (dit kan jaaaaare vat), maar die Heilige Gees sal dit oopmaak en Vader sal mense op jou pad stuur om dit vir jou oop te maak as jy Hom bid en vra om dit te doen, ek dink bv net aan myself en bv die Hofdienaar. Sien Hand 8:27-35

Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was n man van Ethipi, n hofdienaar, n staatsamptenaar van Kandac, die koningin van die Ethipirs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe s die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy s: Verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord: Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die Skrif wat hy besig was om te lees, was dt: Soos n skaap is Hy gelei om geslag te word, en soos n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en s vir Filippus: Ek bid u, van wie s die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig.

Op die ou einde gaan jy BAIE makiliker Openbaring verstaan en die valse leringe wat rondwaai kan weerl.

Ek wil soooo baie s maar dit is alles daar geskrywe in God se Woord.
My tip aan jou, moenie in die middel begin lees nie maar begin by die begin, dan gaan jy die omstandighede en gebeure in die middel beter verstaan, en die eindtye waarin ons leef vandag waarvan die Profete baie akkurater is as oormore te nuus ook beter verstaan en beter voorbereid wees as om te spartel tussen die lering en daai lering ens. Dit gaan baie langer vat, maar jy gaan meer verstaan.
Onthou net, daar gaan baie dinge wees wat jy nie gaan verstaan nie, maar hou net moed en vra dar die heilige Gees dit vir jou sal oopmaak, en Hy sal! Dit sal miskien eers n paar jaar later wees, maar dit sal gebeur!

As jy nie besluit om by Genesis te begin nie, en jy lees iets in een van die evengelies wat jy nie verstaan nie, soos bv. in Mattheus, gaan soek dieselfde stuk in een van die ander evangelies, soms is daar meer detail in die ander evengelies (Mattheus, Markus, Lukas en Johannes)

Jou besluit, Sterke!

MercyChild
Feb 4th 2009, 07:52 AM
Baie dankie vir al die antwoorde, dit maak perfekte sin en ek begryp dit ten volle. Al drie my vrae is inderdaad beantwoord.:hug:

Psalm ek het reeds 'n poging aangewend om die Ou Testament te lees, maar het vir die een of ander rede besluit om op te skop en by die Nuwe Testament te lees. Ek sal terug gaan en my beplanning verander om eerder beide te lees. Dis net ek wil graag so veel as moontlik van Jesus weet en leer. Ek wil net nie afskeep wat ek lees nie, en begryp wat ek lees, so ja, dit mag dalk langer neem as wat ek gedink het, maar ek gaan dit beslis probeer.

MercyChild
Feb 4th 2009, 08:58 AM
1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."

2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het ‘n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas ‘n mens en wat is die rede hiervoor.

Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

3: Die onderstaande skrif verwys spesifiek na tempelbelasting, sluit dit aan by tiende betaling? Jesus het die belasting betaal, duidelik is dit iets wat ons ook moet doen. Ek dra kennis van ‘n skrif wat se ons moet ons grondwette gehoorsaam. Is dit wat Jesus hier as voorbeeld gebruik het, is of is dit tiende betaling?

Mat 17:24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
Mat 17:25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting—van hulle seuns of van die vreemdelinge?
Mat 17:26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
Mat 17:27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi ‘n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy ‘n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.

MercyChild
Feb 6th 2009, 10:03 AM
Is daar enige iemand, wat my moontlik kan help met die bogenoemde vrae, of raad, hoe ek die Bybel beter kan verstaan:hmm:

Ta-An
Feb 6th 2009, 11:38 AM
2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas n mens en wat is die rede hiervoor.

Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.
Die het te doen met bevryding... party keer kan vrysetting van verdrukking slegs plaasvind wanneer mens vas...

Lanie
Feb 6th 2009, 12:33 PM
Hi Linda,

Ek sal vir jou verduidelik hoe ek dit verstaan. Dis dalk nie noodwendig reg nie en asseblief, enige iemand is welkom om my reg te help as ek dit verkeerd het. ;)


1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."

In Johannes 20:23 staan daar "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou." Dit beteken nie dat christene die reg het om mense se sondes te vergewe nie, maar dat di wat glo met sekerheid kan verklaar dat wanneer 'n sondaar sy sondes bely en die Here Jesus aanneem, daardie sondaar se sondes vergewe is. Net so kan gelowiges met sekerheid verklaar dat iemand wat nie die boodskap van God se plan van vergifnis deur geloof in Jesus Christus aanvaar nie se sondes nie vergewe is nie.

Die sleutels waarna Jesus verwys in die vers wat jy aanhaal is die gesag wat Hy aan Petrus en die ander apostels gee om met sonde in die kerk te handel en te kan verklaar wie se sondes vergewe is en wie nie. Dit beteken dat wanneer iemand deur die kerk (wat in die Woord lewe) as sondig verklaar word (op die aarde gebind) is dit omdat die kerk weet dis hoe die Here dit ook aanskou (ook in die hemel gebind). Net so weet die kerk dat wanneer iemand sy sondes bely en Jesus aanneem as sy Verlosser en Saligmaker sy sondes vergewe(op aarde ontbind) is omdat dit is hoe die Here dit ook sien (in die hemel ontbonde)2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas n mens en wat is die rede hiervoor.

Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

Een ding wat ek weet is dat vas en gebed hand aan hand gaan. Vas is 'n geestelike dissipline wat God ons gegee het om geestelik verryk te word en te groei. Ek glo vas berei ons voor vir gebed en help ons om net op God te fokus en ook getuig dit van ons verootmoediging voor God3: Die onderstaande skrif verwys spesifiek na tempelbelasting, sluit dit aan by tiende betaling? Jesus het die belasting betaal, duidelik is dit iets wat ons ook moet doen. Ek dra kennis van n skrif wat se ons moet ons grondwette gehoorsaam. Is dit wat Jesus hier as voorbeeld gebruik het, is of is dit tiende betaling?

Mat 17:24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
Mat 17:25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belastingvan hulle seuns of van die vreemdelinge?
Mat 17:26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
Mat 17:27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.

Hierdie gedeelte verwys nie na die tiende nie. Dit was tempelbelasting wat gehef was om die tempel in stand te hou.

Wat belasting en tiendes betref...

Ek glo dat ons belasting moet betaal (of ons nou daarvan hou of nie).

Oor die tiendes verskil baie christene. Ek glo nie aan die wettiese betaling van 'n tiende nie. Die Here het die blymoedige gewer lief. Jy moet gee soos wat die Here dit op jou hart l en met 'n blymoedige gees... Indien dit dan 'n tiende is, is dit reg, as dit minder of meer is, is dit ook reg....solank jy jou deur die Here laat lei. :)

Sonia Smit
Feb 6th 2009, 12:43 PM
1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."

Die sleutels waarvan gepraat word is geestelike sleutels (as ek dit so mag noem). Die sleutels verwys na die mag wat God ons gee as Sy kinders. Wanneer ons tot bekering kom word elkeen van ons toegerus met hierdie "sleutels", m.a.w. ons het vrye toegang tot God deur Jesus Christus. Die woord se ook: Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis dieselfde mag wat ons het as wat in Matt 16:19 van gepraat word.

Dit wat ons op die aarde kan bind is enige iets wat nie van God af is nie. Ons as kinders van God het die reg om satan en sy werke te bind in die Naam van Jesus Christus, dan sal dit ook in die hemel gebonde wees.

Maar omdat ons 'n verhouding met God deur Jesus Christus het, mag ons die Here vra om die vensters van die hemele oor ons oop te maak en dinge uit die hemel te ontbind, soos byvoorbeel vrede, gesondheid, liefde, ensovoorts.

Hoop ek maak sin.

Sonia Smit
Feb 6th 2009, 12:55 PM
Hierdie gedeelte verwys nie na die tiende nie. Dit was tempelbelasting wat gehef was om die tempel in stand te hou.

Wat belasting en tiendes betref...

Ek glo dat ons belasting moet betaal (of ons nou daarvan hou of nie).

Oor die tiendes verskil baie christene. Ek glo nie aan die wettiese betaling van 'n tiende nie. Die Here het die blymoedige gewer lief. Jy moet gee soos wat die Here dit op jou hart l en met 'n blymoedige gees... Indien dit dan 'n tiende is, is dit reg, as dit minder of meer is, is dit ook reg....solank jy jou deur die Here laat lei. :)

Lanie ek stem 100% saam met jou.
Ek het al baie mense gehoor se dat die predikers hulle baie sleg laat voel omdat hulle nie hulle tiendes betaal nie en dan voel hulle verskriklik sleg. Party van hierdie mensies kan regtig nie 'n tiende of 'n volle tiende betaal nie. 'n Tannie het eenkeer eintlik in trane uitgebars omdat die prediker haar so laat sleg voel het oor die kansel, dis onnodig. Tiendes is uit en uit 'n saak tussen jou as persoon en God.

MercyChild
Feb 6th 2009, 04:25 PM
Goed as ek dus dan reg verstaan, is dit dat vas nodig en skriftuurlik is, en dat gedoen word vir geestelike groei op alle vlakke.

Die sleutels is dus die gesag wat aan ons deur God gegee is.

Op die laaste vraag moet ons dus Jesus se voorbeeld volg om belasting te betaal.:hmm:

Lanie
Feb 6th 2009, 04:36 PM
Linda, ek moet byvoeg dat konings se seuns nie tempelbelasting betaal het nie. Streng gesproke was Christus dus nie verplig om die belasting te betaal nie (Hy is tog die Koning se Seun), maar het hy dit gedoen om nie aanstoot te gee nie.

MercyChild
Feb 6th 2009, 04:39 PM
Linda, ek moet byvoeg dat konings se seuns nie tempelbelasting betaal het nie. Streng gesproke was Christus dus nie verplig om die belasting te betaal nie, maar het hy dit eerder heel moontlik gedoen om nie aanstoot te gee nie.

Gits natuurlik, dit staan dan so geskrywe........maar ek het dit nie raakgesien nie!:eek: Dankie vir die bydraes, maak dinge meer verstaanbaar. Ek hou nogal daarvan om te weet wat ek lees.........Dankie:hug:

Ta-An
Feb 6th 2009, 06:55 PM
Baie dankie vir al die antwoorde, dit maak perfekte sin en ek begryp dit ten volle. Al drie my vrae is inderdaad beantwoord.:hug:

Psalm ek het reeds 'n poging aangewend om die Ou Testament te lees, maar het vir die een of ander rede besluit om op te skop en by die Nuwe Testament te lees. Ek sal terug gaan en my beplanning verander om eerder beide te lees. Dis net ek wil graag so veel as moontlik van Jesus weet en leer. Ek wil net nie afskeep wat ek lees nie, en begryp wat ek lees, so ja, dit mag dalk langer neem as wat ek gedink het, maar ek gaan dit beslis probeer.Om Jesus te verstaan, moet jy hom in die OT eers opspoor :idea: :D,

Ek stem 100% met Psalm saam,,,,, die OT is die begin, begin by die begin.:)

Willem
Feb 6th 2009, 08:08 PM
Hi Linda,

Ek sal vir jou verduidelik hoe ek dit verstaan. Dis dalk nie noodwendig reg nie en asseblief, enige iemand is welkom om my reg te help as ek dit verkeerd het. ;)

In Johannes 20:23 staan daar "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou." Dit beteken nie dat christene die reg het om mense se sondes te vergewe nie, maar dat di wat glo met sekerheid kan verklaar dat wanneer 'n sondaar sy sondes bely en die Here Jesus aanneem, daardie sondaar se sondes vergewe is. Net so kan gelowiges met sekerheid verklaar dat iemand wat nie die boodskap van God se plan van vergifnis deur geloof in Jesus Christus aanvaar nie se sondes nie vergewe is nie.

Hi Lanie, ek het die juis verstaan dat : (ou pos)

Ek weet wat jy bedoel... ek kan sondes vergewe omdat Hy in my Sy Gees gesit het en ek deur Hom in staat is om dit REGTIG te kan vergewe...
WOW Ek kan dit wat iemand teen my gesondig het vergewe en God sal dit "eer"? ( Hy sal my vergifnis erken en ook daai sonde as vegewe beskou ?)

Se nou vir my daar is nie 'n God wat regverdig is en Sy Gees in ons gegee het om ons in staat te stel om iemand te kan vergewe nie!:pp

*** so ons kan dit bely soos jy se , maar soos wat ek voorheen gepos en verstaan het ook?

Nie ek self nie maar Sy Gees wat in my is, want ek kan uit myself niks goed doen nie.
Joh 20:21 Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Joh 20:22 En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
Joh 20:23 As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.

Dit confuse my nog want ek verstaan dit letterlik, maar hoe nie so duidelik nie. Ek is nie God nie en net Hy kan sondes vergewe.. Christus het , maar Hy is God en kan harte lees en weet as vergifnis gebeur en dan is die sondes mos vergewe?:giveup:

Lanie
Feb 7th 2009, 06:03 AM
Hallo Willem, :wave:

Die gedeelte s glad geensins nie dat ons sondes kan of mag vergewe namens God nie. (Dit praat nie van wanneer iemand jou te nakom nie maar wanneer hulle teen God gesondig het, maar natuurlik moet ons iemand vergewe as hulle ons te na gekom het)

Dit bedoel dat wanneer jy 'n kerk het wat nou met die Woord omgaan en alles aan die Woord toets, sal daardie kerk weet dat wanneer iemand sy sondes bely en Jesus Christus as Verlosser aanneem, dat daardie persoon gered is en dat sy sondes vergewe is want dit staan so in die Woord. Die kerk verklaar dan eintlik net hoe God oor die saak voel. Net so met iemand wat kies om sy rug op die Here te draai en aan te hou met sy sonde. Die kerk weet ook hoe God daaroor voel en kan dan s dat die persoon se sondes nie vergewe is nie want dit staan so in Sy Woord. :)

MercyChild
Feb 7th 2009, 02:34 PM
Ek kan nie onthou waar die skrif staan nie, want ek het vergeet om dit neer te skryf. Maar die Bybel se dat wanneer ons laster teen die Heilige Gees, dit 'n onvergeeflike sonde is, as ek dit reg verstaan. Hoe weet ons wat is laster teen die Heilige Gees?:rolleyes:

Lanie
Feb 7th 2009, 03:34 PM
Hier is dit....

MATTEUS 12:31
"Daarom s Ek vir julle: Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie.

MATTEUS 12:32
As iemand iets teen die Seun van die mens s, kan dit hom vergewe word; maar as iemand iets teen die Heilige Gees s, kan dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie."

MARKUS 3:29
Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie maar bly ewig skuldig aan die sonde."

LUKAS 12:10
"Elkeen wat teen die Seun van die mens iets s, kan vergewe word; maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie.

Jesus het hier die Farisers aangespreek. Hulle het die wonders wat Hy gedoen het gesien maar wou nie erken dat Hy die Seun van God is nie.

Jesus s dat iemand wat nie weet nie of dalk nie getuie was van die werk wat die Heilige Gees deur Hom gedoen het nie nog vergewe kan word as hulle Hom ontken maar die Farisers was getuies van die Heilige Gees se werk deur Hom en tog ontken hulle Hom. Hulle skryf die wonders eerder toe aan Satan. (Markus 3:24) Dus laster hulle teen die Heilige Gees.

Ek lei dan af dat jy teen die Heilige Gees laster wanneer jy die werk van die Heilige Gees ontken wanneer jy eintlik in jou hart weet dat die Heilige Gees gewerk het...

MercyChild
Feb 7th 2009, 03:58 PM
Ek lei dan af dat jy teen die Heilige Gees laster wanneer jy die werk van die Heilige Gees ontken wanneer jy eintlik in jou hart weet dat die Heilige Gees gewerk het...

So, hoe weet mens of jy dit nie alreeds gedoen het nie. As dit 'n onvergeefbare sonde is, is dit moontlik dat jy dit onbewustelik kan doen. Meen God praat tog baie maal in 'n mens se hart, reeds voordat jy tot bekering kom, en in jou hart weet jy dat dit God is, maar vermy dit........staan dit dan tog nie ook gelyk teen laster teen die Heilige Gees nie?:rolleyes:

mari
Feb 7th 2009, 08:42 PM
MC.....

'n wyse dominee het eenmaal gese : " as jy nog wonder daaroor, selfs dalk bekommerd is...... raak rustig, dit beteken dat jy die NIE gedoen het nie, want jy is dan nog sensitief vir die stem van jou gewete in jou " ...........

Ta-An
Feb 8th 2009, 07:36 PM
:idea:
Bestel vir jou verjaarsdag 'n Verklarende Bybel. OF 'n Studie Bybel, of 'n Bybel Handboek .....

Bv. : King James Version Thomsons Chain Reference Study Bible.

Lanie
Feb 9th 2009, 05:42 AM
Linda, dankie vir jou wat my hierdie naweek gedwing het om regtig met die Woord te sit en antwoorde te soek. ;). (Ons dominee het toevallig gisteraand ook oor hierdie skrifgedeelte gepreek, maar nie spesifiek oor die onvergeeflike sonde nie)


So, hoe weet mens of jy dit nie alreeds gedoen het nie. As dit 'n onvergeefbare sonde is, is dit moontlik dat jy dit onbewustelik kan doen. Meen God praat tog baie maal in 'n mens se hart, reeds voordat jy tot bekering kom, en in jou hart weet jy dat dit God is, maar vermy dit........staan dit dan tog nie ook gelyk teen laster teen die Heilige Gees nie?:rolleyes:

Daar is hoeveel verse in die Bybel wat verwys na vergifnis van sonde en net op hierdie een geleentheid verwys Jesus na 'n onvergeeflike sonde. As ons ondersoek gaan instel sien ons dat Jesus 'n duiwelbesete man wat blind was en nie kon praat nie genees. Die skare het toe begin wonder of Hy nie die Messias is nie. Die Farisers het toe omdat hulle bedreig gevoel het Jesus daarvan beskuldig dat hy met die hulp van Satan duiwels uitdryf. Hierdie beskuldiging lok toe hierdie reaksie van Jesus uit waar Hy praat van die onvergeeflike sonde - lastering teen die Heilige Gees. Nou godslastering is nie soos wat jy wonder iets wat mens onbewustelik doen nie. Dis om bewustelik uittartend en oneerbiedig te wees bv. om God te vloek of om bewustelik heilige dinge te verneder.

Die Farisers het onteenseglike getuienis gesien dat Jesus wonderwerke in die krag van die Heilige Gees doen maar het eerder hierdie werke aan Satan toegeskryf. Daardie unieke omstandighede kan nie vandag herhaal word nie. Jesus is nie nou meer in die wreld soos Hy toe was nie, so dit maak dit onmoontlik dat daardie sonde vandag kan plaasvind. Hierdie voorval is die enigste keer waar daar na 'n onvergeeflike sonde verwys word. Verder word daar in die Bybel by geen uitnodiging tot verlossing ges "tensy jy die onvergeeflike sonde pleeg nie".

Al is daar nie vandag meer 'n onvergeeflike sonde nie is daar wel 'n onvergeeflike toestand, die toestand van volgehoue ongeloof. Daar is nie vergifnis vir iemand wat as ongelowige sterf nie. As iemand se hart verhard en sonde in jou lewe en die veroordeling van die Heilige Gees geignoreer word dan het daardie persoon later geen begeerte na God nie.

Maar wanneer daar 'n begeerte in jou hart na God is en jy bekommerd is dat jy dalk 'n onvergeeflike sonde begaan het, is jou hart nie verhard nie. :)

Lanie
Feb 9th 2009, 06:17 AM
:idea:
Bestel vir jou verjaarsdag 'n Verklarende Bybel. OF 'n Studie Bybel, of 'n Bybel Handboek .....

Bv. : King James Version Thomsons Chain Reference Study Bible.

Dis 'n baie goeie idee, Linda. Alhoewel ek moet s ek geniet dit vreeslik om die antwoorde op jou vrae te soek.

MercyChild
Feb 9th 2009, 10:19 AM
Dankie Lanie vir jou antwoord, ek verstaan geheel en al...........Jammer dat ek jou maak soek het, maar ek wou regtig net weet.......;)

Anneke, ek gaan beslis sodra ek meer tyd het, 'n draai maak en 'n paar hulp boeke aankoop............my verjaarsdag l nog veel te ver........so manlief moet maar daardie dun plastiek kaartjie uithaal en wys.....lol.

Dankie vir die antwoorde, geen verdere vrae omtrent die onderwerp!:D

Lanie
Feb 9th 2009, 10:52 AM
Linda, jy's welkom en ek gee regtig nie om, om te help nie. Ek geniet dit, so jy kan die vrae maar gooi, regtig!!!

Willem
Feb 11th 2009, 01:29 PM
Hallo Willem, :wave:

Die gedeelte s glad geensins nie dat ons sondes kan of mag vergewe namens God nie. (Dit praat nie van wanneer iemand jou te nakom nie maar wanneer hulle teen God gesondig het, maar natuurlik moet ons iemand vergewe as hulle ons te na gekom het)

Dit bedoel dat wanneer jy 'n kerk het wat nou met die Woord omgaan en alles aan die Woord toets, sal daardie kerk weet dat wanneer iemand sy sondes bely en Jesus Christus as Verlosser aanneem, dat daardie persoon gered is en dat sy sondes vergewe is want dit staan so in die Woord. Die kerk verklaar dan eintlik net hoe God oor die saak voel. Net so met iemand wat kies om sy rug op die Here te draai en aan te hou met sy sonde. Die kerk weet ook hoe God daaroor voel en kan dan s dat die persoon se sondes nie vergewe is nie want dit staan so in Sy Woord. :)

Thenks man!

Dit maak dit duidelik

Lanie
Feb 13th 2009, 06:56 AM
Pheeeeeewww! Jy's welkom Willem ! (Dankie tog my kommunikasie-skills verbeter....:lol: )

Psalm
Feb 16th 2009, 10:43 PM
MeryChild, ek gaan jou meedeel die lig wat ek ontvang het ivm die vragie:

1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."

Lanie het ges:

In Johannes 20:23 staan daar "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou."

Lanie Die deel wat ek hier geplaas het wat jy ges het van die vraag is 100% die regte antwoord, geen niks daarby nie (ek gaan dit nou nou hieronder verduidelik), die stuk wat jy hieronder geantwoord het is die Suurdeeg van die Fariseers, Pous, Roomse Kerk, Valse Profete, noem hulle maar op (oppas daarvoor):

Die sleutels waarna Jesus verwys in die vers wat jy aanhaal is die gesag wat Hy aan Petrus en die ander apostels gee om met sonde in die kerk te handel en te kan verklaar wie se sondes vergewe is en wie nie. Dit beteken dat wanneer iemand deur die kerk (wat in die Woord lewe) as sondig verklaar word (op die aarde gebind) is dit omdat die kerk weet dis hoe die Here dit ook aanskou (ook in die hemel gebind). Net so weet die kerk dat wanneer iemand sy sondes bely en Jesus aanneem as sy Verlosser en Saligmaker sy sondes vergewe(op aarde ontbind) is omdat dit is hoe die Here dit ook sien (in die hemel ontbonde)

Dis reg dat n mens Jesus aanneem as jou verlosser, maar dit gaan NIE oor enige gesag wat n kerk oor jou uitvoer NIE! Kerk verklaar jou NIE sondig of vergewe NIE.

Die Roomse kerk het baie selde die wat ek hier gekwoteer het gebruik om hulle die mag te gee oor die verlore skapies.

Nou, MercyChild, ek hoop jy en die wat hier lees gaan tot die einde deurlees om te begryp, en mag die Heilige Gees dit vir julle oopmaak.

Eerstens, hier is n paar dinge wat ek gaan noem wat jou sal help om die dinge wat Jesus ges het beter te verstaan.


As die Heilige Gees dit nie vir jou openbaar nie, gaan jy dit nooit verstaan nie, en die Heilige Gees besluit self hoe en wanneer Hy die Woord oopbreek.
Dus, bid dat die Heilige Gees die Woord vir jou sal oopmaak en lei in alle waarheid en Openbarings kennis sal gee en wysheid van de Woord en vertrou Vader daarvoor Dis tot GOD se eer!
As jy iets nie verstaan nie, lees die stuk/Hoofstuk voor die stuk NOUKEURIG deur en die stuk/hoofstuk na dit ook NOUKEURIG deur!
Verstaan waaroor gepraat vord in die VERBAND van die stuk voor en na.
BAIE BAIE belangrik: Hou in gedagte die Ou Testament bv. Wet, Psalms en Profete wanneer die Nuwe Testament gelees word. Jesus het ges in Matt 22:29 Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie Toe Jesus dit ges het het hy na die Skrifte verwys as na die Ou Testament want toe was die Nuwe Testament nog in wording Nognie eers neergepen nie. Hierdie is BAIE BAIE belangrik! Alles het nie verander na die kruis nie (vervul maar nie verander nie) Ons is die gebou van God Gebou op die fondamente van die apostels en die Profete.
Bedink die stuk wat jy nie verstaan nie dis tog die dinge van God soos in Kollesense 3:2 staan Bedink die dinge van daarbo.
Lees die stuk wat jy nie verstaan nie Mooi en Deeglik Lees wat daar staan, nie wat jy dink daar staan nie!
Gebruik jou verbeelding en sien die stukkie afspeel in jou gedagtes SOOS DIT DAAR STAAN IN DIE WOORD!
Kyk na die selfde stuk in die ander evengelies as die stuk wat jy nie versaan nie uit die evangelies uit kom, kyk na die stuk in die engelse Bybel soos bv King James Version 1611, as jy van die bronne besit, kyk na die Hebreeus/Grieks Dis nie noodsaaklik om in die oorspronklike tale te gaan kyk nie en ek glo die Heilige Gees sal dit nogsteeds vir jou oopmaak al kan jy nie gaan kyk na die oorspronklike tale nie. Goeie en n verniet manier Kry E-Sword en kyk in sy Strongs en BDB (Brown-Drivers-Briggs - vir die Ou Testament).
Oppas vir kennis in boeke, jy kan verseker weet dat jy suurdeeg gaan optel, en n bietjie suurdeg maak die hele deeg suur.(Jy weet nie of die persoon wat die boek geskryf het n goeie boom of n slegte boom is nie, al is dit n ds of pastoor of dr. of evangelis of watookal wat die boek geskryf het, dis elkeval b Opinie van iemand.)
Lees verby hoofstukke, partykeer eintlik baie keer gaan die volgende hoofstuk aan waar die vorige een opgehou het In die oorspronklike was daar nie hoofstukke nie.
Ek is nie dogmaties hieroor nie, maar as jy kan en ek stel jou baie ernstig voor, lees die Ou Vertaling bybel (1933/53), ek merk op in jou stukkie jy lees die nuwe vertaling Bybel. Ja die Ou vertaling bybel lees moeiliker, maar wanneer dit kom by die Ou Testament wat vervul word deur die Nuwe Testament, gaan jy meer sukkel met n Nuwe vertaling, en dan is jy al gewoond aan sekere dinge wat verander is in die Nuwe vertaling. As jy nie geld het om n Ou Vertaling Bybel te koop nie sal ek jou die geld gee sodat jy kan gaan koop. Vra net.

Nou om terug te kom na jou vraag oor Matt 16:19

Mat 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Lees die stuk net voor dit, dan sal jy sien dat Jesus het vir sy Dissipels gevra wie s die mense is hy en hulle het hom geantwoord sommiges s Johannes die doper, en andere n Profeet ens.
Toe vra Jesus maar wie s hulle (Sy dissipels) is Hy, en Petrus het geantwoord U is die Christus, die Seun van die lewende God Vir ons is dit nou maklik om te dink, ja ek het dit geweet, maar ons het dit al oor en oor gehoor en gelees, maar die dissiples het nie die Nuwe Testament gehad en gelees nie want toe was die Nuwe Testament nognie neergepen nie. Dit verander nou nogal die situasie Plaas jou in Petrus se skoene Dis net God wat dit aan hom kon openbaar het en dit was so! Nou volgens die Skrifte was die Christus die Messias Die verlosser, die een wat verlos, los koop, vergewe, vergifnis, lossingsreg volgens die wet Dit leer ons uit die Ou Testament Die nl. die Skrifte
Maw Petrus het eintlik hier ges, U is die een wat kom volgens die Wet van God en die Profete en die Psalms (bv Deut 18:15-19; Ps 22; Jes 44,53) om die wat veroordeel is deur die Wet los te koop van ons sonde en te verlos volgens die lossingsreg van God se wet (God is regverdig HY onderhou self ook sy eie wet wat hy gegee het) Op n ander plek se Jesus vir die fariseers Die seun van die mens het mag om op die aarde sondes te vergewe.

Toe s Jesus:
Mat 16:18 En Ek s ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Dis nou waar die Satan se groot vriend nl die Pous nou die hele konsep van vergifnis heeltemal gehijack het.
Die Man van sonde, nl die Pous s nou dat hier (ek gaan dit baie baie kortliks noem) het Jesus al die mag vir Petrus gegee, en Petrus het die kerk gestig (Roomse Kerk) en so is die mag van Petrus wat Petrus nou deur Jesus ontvang het oorgedra deur die geslagte aan die Kerk/Pous homself en dis hoekom hy (die pous) mag het om sondes op die aarde te vergewe en hy is God op aarde en as jy wil vergewe word moet jy jou sondes aan die pous se priesters en vaders kom bely in die hokkie en dan betaal jy jou silwer stukke en jy word vergewe. Ooja, en hulle het Petrus sy lyk onder in die Roomse kerk, maar gelukkig gaan dit nie oor Petrus nie.

Toe Jesus s op hierdie rots sal Ek my gemeente bou het hy nie bedoel op Petrus sal Ek my kerk bou nie, maar Jesus het ges op hierdie rots sal ek my gemeente bou Wat is hierdie rots? Dis nie Petrus nie, nie n mens nie maar die rots van die eeue waarvan die PROFETE oor en oor en oor en oor en oor praat. Wil jy weet wat en wie is die rots? Lees die Ou Testament Die Christus/Messias/Verlosser is die rots, die hoeksteen wat die bouers verag het.
So Jesus het ges vir Petrus Ja Petrus My Vader het jou bekend gemaak dat ek die Christus is, en op die rots (nl die Christus wie EK is) sal Ek my gemeente/My Liggaam bou (wat uit lede bestaan)
Jesus is die Hoof van die Gemeente, nie Petrus of die Pous nie, en die gemeente bestaan nie uit klip nie maar uit opregte bekeerde besnyde harte van vlees wat nie verrig is deur mensehande nie (lede), waarvan die hoeksteen die hoof is.
Nou Matt 16:19
Mat 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Onthou nou, die konteks van waarvan hier gepraat word is die Christus/Messias, verlosser vergifnis.
Lees nou aan in die Bybel Nou praat Jesus verder van dat Hy moet ly en gedood gaan word en op die derde dag gaan opstaan. Ly vir die sondes wat begaan is deur die oortreding van die wet VERGIFNIS bewerkstellig.
Dit gaan nou nou sinmaak, bly by my asb.
Ek kan nie alles hier verduidelik nie so ek gaan bietjie oorslaan tot by Matt 17:22-23 Lees self verder tot daar. Dan in Matt 17:22-23 vertel Jesus weer dat Hy moet oorgelewer word in die hande van die mense en hulle sal hom doodmaak Nes die Profete, en Psalms dit ges het Sodat die Profete vervul kan word.
Dan praat Jesus in Matt 18:1 6 van wie in die koninkryk van die hemele kan INGAAN Die wat word soos n kindjie Hoe is n kindjie? n Kindjie vergewe baie BAIE maklik ingaan sleutels om in te gaan vergifnis soos n kindjie.
Glo in Jesus (Jesus = verlosser verlos van sondes en word vergewe van jou sondes) soos n kindjie en vergewe.
Dan lees ons aan tot by Matt 18:15 Hier raak dit nou baie baie duidelik en begin dit nou oopgaan Jy sal nou sien hoekom ek bo ges het lees die stuk/hoofstuk voor en na. Lees nou baie deeglik Matt 18:15 35
In vers 18 kom daai stukkie weer voor:
Mat 18:18 Voorwaar Ek s vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.


Dis nou nie meer soos in vers 16:19 jou nie maar julle Jammer pous, om jou ballon af te blaas. Die Gemeente bestaan uit LEDE nie oor magdom oor ander lede nie, maar wel mag oor die vyhand in Jesus Christus.

Dan praat Jesus van 2 of meer wat SAAMSTEM en in SY Naam vergader.
Eweskielik dan vra Petrus n vraag wat klink asof Petrus nou die onderwerp vermy en in n hele ander rigting inskiet, maar hy doen nie, hy is 100% in die regte rigting, nl Petrus vra hoe dikwels hy sy broerder moet vergewe, en Jesus antwoord hom 7 x 70 keer en vertel dan n gelykenis van die koninkryk van die hemele onthou nou Matt 16:19 se sleutels van die koninkryk van die hemele.
Dan vertel Jesus n gelykenis oor die koninkryk van die hemele, lees asb NOUKERIG Matt 18:23 34.

Dan in vers 35 is die antwoord
Mat 18:35 So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

Matt 18:28 Bind op aarde - onvergifnis
Matt 18:30 Bind op aarde onvergifnis
Matt 18:33-34 - Bind in hemele onvergifnis

Lees die onse Vader: Matt 6:12
Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde (In die hemele) , soos ons ook ons skuldenaars vergewe (hier op aarde);

Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde (Ontbind in die hemele) , soos ons ook ons skuldenaars vergewe (Ontbind op aarde);

Ons ontbind ons broerders wat teen ons verskuldig is op aarde deur hulle te vergewe, en net so ontbind Vader ons in die hemele van ons sondes teen Hom deur ons ons oortredinge te vergewe.

Indien ons nie vergewe op aarde nie die wat teen ons verskuldig is nie, sal ons ook nie vergewe word deur Vader in die hemele nie.


Mat 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Hoop jy verstaan, het net so rofweg vinnig verduidelik, ek glo die Heilige Gees sal dit en die fynere details vir jou oopmaak.
Moenie moedeloos raak nie, bid en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word.
Verskoon asb enige spelfoute.

Son of the South
Feb 22nd 2009, 02:57 PM
Kan die van julle met luukse studie Bybels my dalk asseblief help met die gedeelte:


En Hy s vir hulle: Toe Ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kortgekom? En hulle antwoord: Niks nie. Toe s Hy vir hulle: Maar nou, wie n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en n swaard koop. Want Ek s vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan My vervul moet word: En Hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op My, kom daar n einde. Hulle s vir Hom: Here, kyk hier is twee swaarde. En Hy antwoord hulle: Dit is genoeg.

(Luk 22:35-38)
Dit is Jesus se woorde aan sy dissipels net voor Hy gevange geneem is om gekruisig te word.

Lanie
Feb 23rd 2009, 06:25 AM
Kan die van julle met luukse studie Bybels my dalk asseblief help met die gedeelte:
Dit is Jesus se woorde aan sy dissipels net voor Hy gevange geneem is om gekruisig te word.


Ek het vir jou op drie verskillende plekke gaan soek...

Die gesprek gaan oor die dissipels se voorbereiding vir die vervolging wat op hulle wag. Die verwysing na die swaard kan mens dalk verwar want Jesus wou nie h hulle moet geweld gebruik om hom te verdedig nie. Jesus wou net h hulle moes hulleself kan verdedig. Vers 38 wat gaan oor die twee swaarde het my ook laat wonder want mens sou tog wou dink dat daar 'n dieper betekenis l, maar ek kon niks kry nie. Volgens al die gidse wat ek geraadpleeg het het hulle toe Jesus praat van die swaarde, twee swaarde te voorskyn gebring en vir hom gevra of dit voldoende sal wees en Jesus se antwoord "Dit is genoeg" is eenvoudig dat dit nou genoeg van sulke praatjies was....

Son of the South
Feb 23rd 2009, 09:25 AM
Ek het vir jou op drie verskillende plekke gaan soek...

Die gesprek gaan oor die dissipels se voorbereiding vir die vervolging wat op hulle wag. Die verwysing na die swaard kan mens dalk verwar want Jesus wou nie h hulle moet geweld gebruik om hom te verdedig nie. Jesus wou net h hulle moes hulleself kan verdedig. Vers 38 wat gaan oor die twee swaarde het my ook laat wonder want mens sou tog wou dink dat daar 'n dieper betekenis l, maar ek kon niks kry nie. Volgens al die gidse wat ek geraadpleeg het het hulle toe Jesus praat van die swaarde, twee swaarde te voorskyn gebring en vir hom gevra of dit voldoende sal wees en Jesus se antwoord "Dit is genoeg" is eenvoudig dat dit nou genoeg van sulke praatjies was....Jys 'n ster, Lanie :hug:

Ek het ook die 'genoeg van sulke praatjies' teorie gekry, maar ek weet nog nie of ek saamstem nie.


G2425

ἱκανός

hikanos

hik-an-os'

From ἵκω hikō (ἱκάνω or ἱκνέομαι; akin to G2240; to arrive); competent (as if coming in season), that is, ample (in amount) or fit (in character): - able, + content, enough, good, great, large, long (while), many, meet, much, security, sore, sufficient, worthy.


Ek wonder maar nog steeds of Jesus nie maar net bedoel het dat die twee genoegsame voorsiening is nie. :hmm: OK, dit gaan nou nie my saligheid bepaal nie. Ek wil maar net weet, want iemand het die gedeelte aangehaal as motivering daarvoor dat ons genoegsame voorsiening moet maak vir selfverdediging. Daar is in elk geval 'genoeg ges' ;) in ander gedeeltes daaroor. Ek dink byvoorbeeld maar net weer aan Dawid wat 5 klippies opgetel het.