PDA

View Full Version : Oorgelewerde gebruike van die (Afrikaanse) voorgeslagteNicolaas
Feb 16th 2009, 03:42 AM
As jou beste vriend die dag staatspresident sou word, sou jy hom nie skielik "u" begin noem wanneer julle saam gaan vleisbraai nie, want hoewel di aanspreekvorm in Afrikaans gebruik word om respek en beleefdheid uit te druk handhaaf dit veral ook 'n professionele afstand teenoor die persoon wat aangespreek word. En "afstand" is die teenpool van "persoonlike verhouding."

Ek s dit weer:"Afstand" is die TEENPOOL van "persoonlike verhouding."

Ons s ons gebruik "u" as aanspreekvorm om respek en beleefdheid uit te druk, maar dit is nie heeltemal waar nie. Negentig persent van die mense vir wie ons die heel meeste respek het, die mense wat saam met ons die spreekwoordelike sak sout opgeet het, en oor baie jare heen bewys het dat hulle werklik ons respek verdien - juis hulle noem ons gewoonlik "jy" en "jou" en op die naam.

Vreemdelinge wat uit die niet verskyn en by die toonbank voor jou kom staan, of voor jou lessenaar kom sit - noem jy gewoonlik "u". - Want "u" druk wel 'n soort (ondeurleefde!) respek en beleefdheid uit, maar veral handhaaf dit 'n professionele afstand tussen jou en die persoon vir wie jy heel waarskynlik glad nie persoonlik van nader wil leerken nie.

"U" is aan die ander kant van die toonbank; aan die ander kant van die lessenaar; aan die ander kant van die regbank. "U" verwag van jou om saaklik en professioneel op te tree en jou persoonlike probleme by die huis te laat.

"U" vra of jy 'n paar minute nodig het om eenkant beheer oor jou emosies te gaan kry wanneer jy in die hof in trane of in woede uitbars. Maar "u" bied nie vir jou 'n skouer om op te huil nie. "U" vat nie jou hand om jou te troos nie, want "u" is bang jy reageer met 'n klag van seksuele teistering.

Jou verhouding met "u" is onpersoonlike en on-eg. Vooraf is jy altyd beleefd met "u," maar as "u" sy rug draai dop jy baie maal jou o om en snorklag saam met "jy-en-jou" oor "u" se stywe bolip en stywe rug.

As julle saans saamkuier, dan is "u" nie genooi nie. "U" is nooit by wanneer jy sommer net jouself is nie. "U" is net by waar jy jou beste voetjie voorhou:

Saterdag sny jy kortbroek gras, maar Sondag sit jou jou das aan en dan hoor jou kinders hoe bid jy ewe vroom terwyl die orrel saggies speel: "Laat U Naam geheilig word"

..Maar dit is nie hoe Jesus ons leer bid het nie. In die oorspronklike Grieks en Hebreeus is daar nie 'n afsonderlike aanspreekvorm vir God nie. In die oorspronklike taal gebruik jy dieselfde woord om te bid tot ons Pa wat in die hemel is en om langs die swembad "jy en jou" te roep na vriende met wie jy in 'n persoonlike verhouding staan.

..Here, durf ons die oorgelewerde gebruike van die Afrikaanse voorgeslagte handhaaf en vir Jou wat in 'n persoonlike verhouding met ons wil staan "U" noem?

Durf ons die teks van Jou Woord verwring om voor die taal van ons voorvaders die knie te buig?

Sal ons ons kinders leer bid, soos Jy ons nooit leer bid het nie: "Laat U koninkryk kom..?"

Lanie
Feb 16th 2009, 10:23 AM
Hi Nicolaas....

Ek vertaan soort van die punt wat jy probeer oorbring.....

Maar weet jy, ek noem my plle, my dokter, my dominee en die buurtannie wat my ma kon gewees het, almal jy en jou. Maar my ouers en grootouers sal ek nooit as te nimmer jy en jou nie..... ek het net te veel respek vir hulle. God is nie jou vriend nie, Hy is God en Hy is heilig en behoort met respek en nederigheid en groot ontsag aangespreek te word.

Gene
Feb 16th 2009, 01:08 PM
Ek stem saam met Lanie. Die twee woorde "jy" en "u" is iets wat eie is aan Afrikaans. Engels het bv nie twee verskillende woorde nie en as mens God dus aanspreek as "You" dan is daar niks mee verkeerd nie. Maar die Afrikaanse taal het twee woorde.

Ek dink nie dit het enigiets te doen met oorgelewerde gebruike nie. Dit het te doen met die taal waarin jy God aanspreek. En dit het alles te doen met respek. Ek kan nie sien dat daar ooit 'n dag sal wees dat ek God as "Jy" sal kan aanspreek nie.

Nicolaas
Feb 16th 2009, 05:20 PM
Hallo Lanie,

Dankie vir jou reaksie. Jy skryf onder meer:
Maar my ouers en grootouers sal ek nooit as te nimmer jy en jou nie..... ek het net te veel respek vir hulle.

Lanie, jy voel nie gemaklik daarmee om jou ouers en grootouers "jy en jou" te noem nie. Ek verstaan dit heeltemal. Nou het ek nog 'n vraag vir jou, wat my sal help om jou gebruik van Afrikaans beter te verstaan: Voel jy gemaklik daarmee om jou ouers in 'n gewone gesprek "u" te noem? Of vermy jy di aanspreekvorm k in die alledaagse gesprek, omdat jy ook nie werklik heeltemal gemaklik voel daarmee om hulle "u" te noem nie?

(Miskien skryf jy soms 'n kaartjie of briefie met die aanspreekvorm "u" daarin, of dalk stel jy per geleentheid 'n heildronk op die herdenking van hul geboortedag of huwelik in met di aanspreekvorm, maar ek wil graag spesifiek weet of "u" in jou alledaagse gesprek met hulle gebruik word.)

Ek hoor graag van jou..

Nicolaas
Feb 16th 2009, 05:34 PM
Hallo Gene,

Jy noem nie jou ouers "jy en jou" nie, neem ek aan. (Vermoedelik noem jy hulle darem ook nie gewoonlik "u" nie, of hoe?) Uit jou konteks en agtergrond sou dit dus vir jou vreemd wees om die Here as "Jy" aan te spreek. Ek verstaan dit. My suster se drie dogtertjies is almal jonger as tien. Hulle gebruik "jy en jou" met die nodige respek teenoor pa en ma en ouma en oupa, en natuurlik teenoor my. Vir hulle is dit normaal. Solank dit met die nodige respek funksioneer, keur ons dit nie af nie.

Dink jy kinders met hulle huislike taalgebruik (wat van joune verskil!) behoort 'n aparte term as aanspreekvorm te gebruik wanneer hulle aan God respek betoon, as wanneer hulle aan Oupa en Ouma respek betoon?

Dink jy nie die term sal vir hulle onpersoonlik en redelik abstrak wees nie?

Nicolaas
Feb 16th 2009, 05:39 PM
Dink julle ons behoort die Bybel by die Afrikaanse taal aan te pas, of dink julle ons behoort die Afrikaanse taal by die Bybel aan te pas wanneer ons vertaalwerk doen?

Duidelik het die Afrikaanse vertalings gekies om die Bybel voor die taal te laat buig. Die taal is nie in die Bybelse vorm gegiet nie. Die Bybel is in die taal se vorm gegiet. Hoe jammer! Ek voel ongemaklik daarmee. Miskien moet ons soos die nuwe generasie maak en leer om "jy en jou" met die nodige respek te gebruik. Dan is daar mos nie 'n probleem nie?

Lanie
Feb 16th 2009, 05:45 PM
Nee, daar het jy my nou.... ek noem nie my ouers of grootouers of selfs my bloed-ooms en tannies u nie. Ek sal iets s in die lyn van.. Mamma, sal Mamma asseblief vir my Mamma se koekieresep gee? :D Nou om so met God te praat sal ook nie lekker werk nie.

Ek wil jou nou weer iets vra. Dink jy nie jy vergelyk nou 'n mens tot God verhouding met 'n mens tot mens verhouding nie? Jou persoonlike verhouding met God kan nie gelyk gestel word of vergelyk word met enige ander verhouding met mense nie, want Hy is God. Die unieke verhouding wat ons met ons Skepper het vereis 'n aanspreekvorm wat wys hoe groot en almagtig en wonderlik Hy is. Kan jy jou indink dat jy voor God eendag sal staan en Hom jy en jou noem? Daar is nie 'n manier nie!!!!!!! :o

Lanie
Feb 16th 2009, 06:01 PM
Dink julle ons behoort die Bybel by die Afrikaanse taal aan te pas, of dink julle ons behoort die Afrikaanse taal by die Bybel aan te pas wanneer ons vertaalwerk doen?

Duidelik het die Afrikaanse vertalings gekies om die Bybel voor die taal te laat buig. Die taal is nie in die Bybelse vorm gegiet nie. Die Bybel is in die taal se vorm gegiet. Hoe jammer! Ek voel ongemaklik daarmee. Miskien moet ons soos die nuwe generasie maak en leer om "jy en jou" met die nodige respek te gebruik. Dan is daar mos nie 'n probleem nie?

Ek moet net hieroor iets s. Niemand gaan met my stry dat daar 'n geweldige probleem onder vandag se kinders is in terme van respek teenoor volwassenes. Praat maar met enige onderwyser of onderwyseres.... Soos wat die samelewing al hoe meer liberaal raak smeer dit maar lekker aan ons en ons kinders en in die manier hoe ons hulle grootmaak af. En ons gaan kompromie aan sonder om dit agter te kom met die argument "maar dis outyds"! Ek is maar eerder outyds en maak my kinders met outydse maniere en waardes groot, want waar trek jy die streep en raak hulle nie te familir nie..... so myne Mamma, Mamma, Mamma ook maar tot hulle uitasem is. ;)

Ta-An
Feb 16th 2009, 06:18 PM
Nicolaas, ek spreek mense as "U". Dit is bloot goeie maniere, my kinders is so groot gemaak, en hulle spreek my ouers aan as "U"
Bv. "Hallo Oupa, hoe gaan dit met U?"

Jy en Jou is familir.... en 'n teken van disrespek.

Die Here is heilig, en Sy Naam is heilig, en ek sal definitief Hom nie Jy en Jou nie.

My kinders "Tannie" of "Oom" ook nie sommer enige volwassene nie, hulle word aangespreek as Meneer of Mevrou of wat ook al hulle titel sou wees, totdat die persoon self sal s: Noem my..so-en-so

Dit word "maniere" genoem :)

chisel
Feb 16th 2009, 08:30 PM
As jou beste vriend die dag staatspresident sou word, sou jy hom nie skielik "u" begin noem wanneer julle saam gaan vleisbraai nie, want hoewel di aanspreekvorm in Afrikaans gebruik word om respek en beleefdheid uit te druk handhaaf dit veral ook 'n professionele afstand teenoor die persoon wat aangespreek word. En "afstand" is die teenpool van "persoonlike verhouding."

Ek s dit weer:"Afstand" is die TEENPOOL van "persoonlike verhouding."

Ons s ons gebruik "u" as aanspreekvorm om respek en beleefdheid uit te druk, maar dit is nie heeltemal waar nie. Negentig persent van die mense vir wie ons die heel meeste respek het, die mense wat saam met ons die spreekwoordelike sak sout opgeet het, en oor baie jare heen bewys het dat hulle werklik ons respek verdien - juis hulle noem ons gewoonlik "jy" en "jou" en op die naam.

Vreemdelinge wat uit die niet verskyn en by die toonbank voor jou kom staan, of voor jou lessenaar kom sit - noem jy gewoonlik "u". - Want "u" druk wel 'n soort (ondeurleefde!) respek en beleefdheid uit, maar veral handhaaf dit 'n professionele afstand tussen jou en die persoon vir wie jy heel waarskynlik glad nie persoonlik van nader wil leerken nie.

"U" is aan die ander kant van die toonbank; aan die ander kant van die lessenaar; aan die ander kant van die regbank. "U" verwag van jou om saaklik en professioneel op te tree en jou persoonlike probleme by die huis te laat.

"U" vra of jy 'n paar minute nodig het om eenkant beheer oor jou emosies te gaan kry wanneer jy in die hof in trane of in woede uitbars. Maar "u" bied nie vir jou 'n skouer om op te huil nie. "U" vat nie jou hand om jou te troos nie, want "u" is bang jy reageer met 'n klag van seksuele teistering.

Jou verhouding met "u" is onpersoonlike en on-eg. Vooraf is jy altyd beleefd met "u," maar as "u" sy rug draai dop jy baie maal jou o om en snorklag saam met "jy-en-jou" oor "u" se stywe bolip en stywe rug.

As julle saans saamkuier, dan is "u" nie genooi nie. "U" is nooit by wanneer jy sommer net jouself is nie. "U" is net by waar jy jou beste voetjie voorhou:

Saterdag sny jy kortbroek gras, maar Sondag sit jou jou das aan en dan hoor jou kinders hoe bid jy ewe vroom terwyl die orrel saggies speel: "Laat U Naam geheilig word"

..Maar dit is nie hoe Jesus ons leer bid het nie. In die oorspronklike Grieks en Hebreeus is daar nie 'n afsonderlike aanspreekvorm vir God nie. In die oorspronklike taal gebruik jy dieselfde woord om te bid tot ons Pa wat in die hemel is en om langs die swembad "jy en jou" te roep na vriende met wie jy in 'n persoonlike verhouding staan.

..Here, durf ons die oorgelewerde gebruike van die Afrikaanse voorgeslagte handhaaf en vir Jou wat in 'n persoonlike verhouding met ons wil staan "U" noem?

Durf ons die teks van Jou Woord verwring om voor die taal van ons voorvaders die knie te buig?

Sal ons ons kinders leer bid, soos Jy ons nooit leer bid het nie: "Laat U koninkryk kom..?"

Jy het nie 'n clue waarvan jy praat en waarmee jy besig is nie. Inderdaad het ons 'n vriend in Jesus, maar dit is nie 'n 'jy en jou soort' vriend nie, en om te impliseer dat mens nie in 'n persoonlike verhouding met God staan tensy mens Hom 'jy' en 'jou' nie, is nie net waaghalsig nie, maar lasterlik.

Die dissipel Johannes was so naby aan Christus as wat kan kom en hoe het hy reaggeer toe hy Jesus sien?


Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy o soos ‘n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gel en vir my ges: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.
(Rev 1:12-18)

Jesaja het 'n soortgelyke reaksie gehad:

Toe het ek ges: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man onrein van lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want my o het die Koning, die HERE van die lerskare, gesien!
(Isa 6:5)

Salomo reken dat as mens wysheid soek en in wysheid wil toeneem, mens moet begin, nie deur kontemporre filosofie te bestudeer of selfs wreldse ondervinding moet opdoen nie, maar die beginpunt van wysheid, volgens Salomo, is die volgende:

Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug. (Pro 1:7)Durf ons die teks van Jou Woord verwring om voor die taal van ons voorvaders die knie te buig?
Die bostaande poging is uiters oneerlik, omdat jy diegene wat uit eerbied God as 'U' aanspreek, voor God probeer aankla en hulle eerbied as 'n verafgoding van die Afrikaanse taal afmaak, wat glad nie die geval is nie. Dit is blote smeertaktiek, dis al... en dit is soortvan sif en irriterend omdat dit al tot vervelens toe gebruik word deur liberale teoloe. Dit is presies dieselfde taktiek wat mense gebruik wanneer hulle reken dat diegene wat die Bybel as onfeilbare Woord van God beskou eintlik besig is om God tot 'n 'boekie' te beperk. En dan word daar ewe vroom en vol eie-geregtigheid ges, "MY God is groter as 'n boek."
Dit is maar net 'n manier om hulle liberale teologie te verhef en die traditionele Christen gelowige te demoniseer, en dit is presies wat jy nou ook hier probeer.

Noem my gerus maar verstok en outyds, maar die manier waarop jy God aanspreek is vir my aaklig en dit skep in my dieselfde gevoel as toe ek die email video-clip gesien het van 'n sirkus act waar 'n wintie outjie as die Grand Finale sy kop binne die oop kake van 'n krokodil druk. Hy het vir jare gereken dat die krokodil nie byt nie, omdat hy 'n spesiale gawe het en om met krokodille te werk. Turns out hy was al die jare net lucky. Een dag was hy nie...

Aangesien jy en God sulke 'close pelle' is. Kan jy Hom asseblief namens my vra om my sondes van vandag nie teen my te reken nie, want uit Sy Woord besef ek hoe Hy daaroor voel.

Di dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag, ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die ho hoekvestings. En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.
(Zep 1:15-17)

...En s ook vir Hom dankie dat ek vroeg vanoggend al my ou vuil sondes by die kruis kon aflaai en in ruil daarvoor, totaal onverdienst, geregtigheid as 'n kleed kon ontvang, omdat Hy, Jesus, deur God verpletter is om my onthalwe.

Nicolaas
Feb 17th 2009, 07:04 PM
Hallo Vim,

Jy skryf vir my: "Jy het nie 'n clue waarvan jy praat en waarmee jy besig is nie."

Ek en jy het al van tevore met mekaar hier op die forum te doen gekry. Ek het maar 'n beperkte kommunikasievermo: Ongelukkig slaag ek nooit daarin om doeltreffend met jou te kommunikeer nie, Vim. Hoe ek ook al probeer verduidelik, jy beleef altyd my gesindheid as boosaardig. Dit is jammer.

Ek vrees dit sal nie stigtelik vir enigiemand wees as ons die hele tyd by mekaar verby praat nie.

As jy vir my s: "Jy het nie 'n clue waarvan jy praat en waarmee jy besig is nie" dan voel dit vir my of jy skree. Ek neem aan dit is seker ook nie jou bedoeling nie, want uit respek vir die Almagtige behoort ons Sy kinders en alle deelnemers met die nodige respek te behandel.

Miskien sal dit beter wees as 'n moderator of een van die ander deelnemers op jou deelname reageer, want ek is duidelik nie bevoeg om dit te doen op 'n wyse wat vir almal stigtelik sal wees nie.

Dit laat my dink aan die toring van Babel. Ek en jy praat albei Afrikaans, maar ongelukkig bereik ons mekaar nie regtig nie. As ons gesprek nie vir almal opbouend kan wees nie, dan moet ons dit liewer daar laat.

Paulus wou nie weer vir Johannes Markus saamneem op sy tweede sendingreis nie. Barnabas wou vir Johannes met hulle saamneem. Ons lees: "Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is." Hand 15:39-41

Vim, ek dink ons moet maar maak soos di twee ware gelowiges, Paulus en Barnabas vir ons die voorbeeld stel en ooreenkom om in vrede van mekaar te verskil. Op di manier kan die mooi gesindheid van gesprekvoering behoue bly, en dan sal ons nie naderhand 'n slegte naam kry onder mense wat voel dat ons geredekabel die lig van lighuis onder die maatemmer laat beland nie..

Voel asb vry om jou stem te laat hoor, maar verstaan asb dat ek, vanwe my kommuniekasie-gebreke liewer nie weer persoonlik op jou deelname mag reageer nie.

Soos Paulus dit seker ook vir Barnabas voor sy bootreis moes toewens:

Vaarwel!

chisel
Feb 17th 2009, 08:21 PM
Dit is jammer dat jy op my eerste stelling reaggeer en die res van my kommentaar totaal ignoreer.

Ek mag dalk nie altyd Mr. Nice wees nie, en dit is verseker iets waaraan probeer werk, maar ek is tevrede dat ek jou beantwoord het en ek is ook tevrede dat my antwoorde uit die skrif gesubstansieer is en dat ek nie skrif verdraai of buite konteks aangehaal het nie. Ek kon dit beslis op 'n mooier manier gedoen het, maar bemarking en die oprig van 'n 'image' was nog nooit my fort nie. So, ja, dit is cool met my as jy nie verder klippe oor veronderstelde 'taal-afgodery' wil gooi nie.

Ek onthou ons vorige gesprek. Jy het toe ook sekere postmoderne sieninge as heilig probeer voorhou en die gewone Christen probeer swartsmeer. Dit is juis hierdie gewoonte en dan die skielike konstrasterende 'soetsappigheid' en sprake van 'saamstaan' wat veroorsaak dat mens begin wonder hoe jy die waarheid kan praat as jy hierdie metodes moet inspan.

Anyway, lekker aand verder.

bennie
Feb 17th 2009, 09:24 PM
Dit is jammer dat jy op my eerste stelling reaggeer en die res van my kommentaar totaal ignoreer.

Ek mag dalk nie altyd Mr. Nice wees nie, en dit is verseker iets waaraan probeer werk, maar ek is tevrede dat ek jou beantwoord het en ek is ook tevrede dat my antwoorde uit die skrif gesubstansieer is en dat ek nie skrif verdraai of buite konteks aangehaal het nie. Ek kon dit beslis op 'n mooier manier gedoen het, maar bemarking en die oprig van 'n 'image' was nog nooit my fort nie. So, ja, dit is cool met my as jy nie verder klippe oor veronderstelde 'taal-afgodery' wil gooi nie.

Ek onthou ons vorige gesprek. Jy het toe ook sekere postmoderne sieninge as heilig probeer voorhou en die gewone Christen probeer swartsmeer. Dit is juis hierdie gewoonte en dan die skielike konstrasterende 'soetsappigheid' en sprake van 'saamstaan' wat veroorsaak dat mens begin wonder hoe jy die waarheid kan praat as jy hierdie metodes moet inspan.

Anyway, lekker aand verder.


jou eerste stelling het die meeste impak. Nie baie nice nie. Jy maak jou punt well later, na die afbreking van 'n mede broer in Christus.

Bennie

Nicolaas
Feb 17th 2009, 11:03 PM
Hallo Gene,

Jy skryf:

"Die twee woorde "jy" en "u" is iets wat eie is aan Afrikaans. Engels het bv nie twee verskillende woorde nie en as mens God dus aanspreek as "You" dan is daar niks mee verkeerd nie. Maar die Afrikaanse taal het twee woorde."

Gene, jy is nie heeltemal reg oor die Engels nie, hoor. Hulle het die aanspreekvorm-bruggie net lank voor ons al begin oorsteek. Hulle het dit so suksesvol oorgesteek dat ek en jy vandag geen fout vind met hulle gebruik van "You" om God aan te spreek nie. Ons is nou al lekker gemaklik daarmee, n!

Kyk 'n oomblik saam met my na Dawid se psalm (139) in die "Modern King James" Bybel. In sy gebed spreek Dawid God aan met die term You, en soos jy tereg s is daar niks mee verkeerd nie:

"You have searched me and have known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. You search my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. "
(Psa 139:1-3 MKJV)

Dit was die "Modern King James" Bybel wat die lig gesien het in 1962, want in die Ou "King James" Bybel wat vandag nog in omgang is sedert 1769 noem Dawid God beslis nie "You" nie. Daar klink sy gebed soos volg:

"O LORD, thou hast searched me, and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways."
(Psa 139:1-3 KJV)

Jy sien, Gene, ook die Engels sprekendes het 'n keuse tussen "You" en "Thou" as aanspreekvorme vir God. So byvoorbeeld is "How great Thou art" 'n bekende lied wat nog gereeld by Godsdienstige byeenkomste gesing word.
In die "American Standerd Version" wat sedert 1897 gebruik word, spreek Dawid God ook aan as "Thou," maar mense spreek mekaar telkens onderling aan as "you". Dit is dieselfde tipe onderskeid wat ons in die Afrikaanse '83 Vertaling aantref.

Ek wonder Gene: Nou dat jy weet dat die Engels sprekendes ook hulle aanspreekvorm gemoderniseer het sal dit dalk vir jou makliker wees om te besef dat mens dit heeltemal skadeloos in Afrikaans ook kan doen, of hoe?

Of sal dit jou van nou af pla wanneer iemand in Engels bid en God met "You" aanspreek, aangesien jy nou wt hulle kon ook "Thou" ges het? Aangesien jy nou weet dat die Engelse Dawid vir baie eeue lank reeds "Thou" s?

Dit is nogal interessant: In beide die Ou en Nuwe King James Version is dit Dawid wat bid. In die Ou King James noem hy God "Thou" en in die Nuwe King James noem hy God "You," en dit alles net deur die keuses wat vertalers namens ons, en selfs namens Dawid gemaak het.

:idea: Miskien hoef jy nie vir 'n Nuwer Afrikaanse Vertaling te wag nie, Gene? Dalk kan jy die bruggie sonder die hulp van vertalers oorsteek? Of dalk het die meeste van ons 'n span vertalers nodig wat ons kan laat voel asof ons agter Dawid aanbid, wanneer ons die eerste keer waag om God aan te spreek in die taal van ons tyd? :hmm:

Maar wat sou Dawid doen as hy self kon kies? Dawid het nooit Afrikaans gepraat nie en ook nie Engels nie. Ons weet wat Dawid gedoen het, Gene. In sy eie taal het hy God aangespreek met dieselfde aanspreekvorm waarmee hy ook vir Jonatan aangespreek het!

Dalk slaan jy tg eendag jou Bybel oop, en lees in Psalm 139:

"Here, Jy sien dwarsdeur my, Jy ken my. Of ek sit en of ek opstaan, Jy weet dit, Jy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, Jy bepaal dit, Jy is met al my paaie goed bekend."

Dalk, as Dawid dit in Afrikaans so bid, dalk sal jy dan die vrymoedigheid kry om dieselfde te doen..

Gee ons nie dalk teveel mag aan vertalers nie? :hmm:

Nicolaas
Feb 18th 2009, 03:17 AM
Hallo ACCM,

Jy skryf: "Nicolaas, ek spreek mense (aan) as "U". Dit is bloot goeie maniere"

Sjoe! ACCM, di soort "goeie maniere" klink darem vir my baie formeel. Ek wonder: Spreek jy mense hier op die forum ook soms aan as "U"?

Phil Fourie
Feb 18th 2009, 06:04 AM
Ek wil net gou hier inspring.

Mense, dit is nie hoe ons op Lighuis met mekaar omgaan nie, indien jy 'n probleem het met iemand se plasing, rapporteer dit en die mod span sal daaraan aandag skenk. Ons het nog nooit en gaan ook nooit 'n moddergooiery hier op Lighuis toelaat nie, so daarmee vra ek dat elkeen wat homself hieraan skuldig maak sal besin daaroor en of die gesprek vermy of stigtend met mekaar kommunikeer.

Ek wil nie graag dat ons net links en regs drade toemaak nie, maak dit vir my a.s.b. moontlik om nie enige verdere aksies hoef te neem nie.

Baie dankie vir julle samewerking in die verband.

Groete
Phil

RR van Wyk
Feb 18th 2009, 06:20 AM
Hi Nicolaas,

Ek is bietjie onkant gevang deur jou plasings en sit hier met 'n groot frons op my voorkop...
Die feit dat jy jouself so hard probeer verdedig oor jou siening maak my meer bekommerd en laat my wonder wat jou werklike intensies is.

My aardse vader respek ek met my lewe, ek jy en jou hom nie eers. Ek sal liewwer doodgaan as om so min respek teenoor my hemelse Vader te toon.

Ek hoef nie naastenby my persoonlike verhouding met die Here op te gee deur die nodige respek te toon. Inteendeel, dit versterk die verhouding nog meer....

My taal word gebruik om eer aan my Skepper te toon. Dit is 'n mooi taal, en ek voel gelukkig dat ek soveel meer respek aan die Here kan toon as baie ander mense met ander tale.

Ek vra jou mooi om versigtig te wees, om nie respek vir jou Skepper in die proses op te gee. Die Here is miskien God van liefde, maar Hy is ook 'n Vader wat nie huiwer om af en toe te tugtig nie (selfs dit is ook uit liefde!)
Die Here het vir ons gesterf aan die kruis, Hy is die koning van die heelal en ons moet aan Hom verantwoording doen- sofeel meer rede dat Hy met alle respek en selfs meer behandel moet word(ek is Hom nie waardig nie, niemand is!!!)
Die Here is baie beslis nie net 'n goeie huisvriend nie......

ek hoop jy luister...

CFJ
Feb 18th 2009, 07:19 AM
Nicolaas,

Iets wat mens net sal moet oorweeg, is die hoeveelheid name en titels, wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees onderskeidelik het.

Jesus het soos ek verstaan, by die 250 name en titels en bepaald het Hy die meeste, maar ook so het die Vader verskeie name en titels. Dit is juis al die verskillende aanspreek-vorme wat God so ryk in karakter maak. Terwyl mens Hom as Abba Vader kan aanspreek, waar Abba oorvertaal uit Hebreeus, Pappa is, is Hy ook die hoogste respek waardig, naamlik U. Die HERE gee aan niemand anders die eer, wat Hom alleen toekom nie!


Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
(Jes 42:8 AOV)

Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen—want ag, hoe is my Naam ontheilig! —en Ek sal my eer aan geen ander gee nie.
(Jes 48:11 AOV)
Tog ontferm Hy Hom oor ons soos 'n liefdevolle Vader en kan ons Hom enige iets vra, in die naam van Jesus. Hy is tegelykertyd liefde en gesag en dit is hierdie misterieuse aard van God, wat Hom God maak en wat Hom so lofwaardig maak. Selfs dit wat mens lees oor die aanspreekvorme by mense, spreek van gesag en liefde as 'n eenheid, waar Sara haar eie liefdevolle man, heer genoem het.


Want so het vroer ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig, soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom heer genoem het; wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie.
(1Pet 3:5-6 AOV)
Ek sal graag aan jou wil vra of "U"/"u", enigsins meriete in die Afrikaanse taal het en wat word presies daarmee bedoel?

Psalm
Feb 18th 2009, 09:02 AM
Nicolaas,
Ja daar is baie om te se oor die vertalings, vertalers en woorde wat gebruik word. Daar is baie foutjies in die Bybel met die oorvertaling, as ons die Bybel in sy presiese regte manier wou oorvertaal vanaf die Hebreeus en Grieks, sou ons almal teminste met trokke moes ry as ons ons Bybels wou saamvat na dienste waar ons as gelowiges saamkom, want dis hoe groot ons Bybels sou gewees het, die Bybel sou nie eers in n bakkie gepas het nie.
In Openbaring se die engel vir Johannes om die boekie (let wel, boekie) te neem en te eet, en hy het en dit was soet soos heuning in sy mond maar bitter in sy maag.
Ek dank Vader vir die boekie wat hy aan ons gegee het, wat baie bitter in my maag is en self Jesus se dissipels het self gese Dis n harde woord. En tog wanneer die woorde van die boekie in my mond is dan is dit soet soos heuning!
Soos ek gese het daar is maar die foutjies in die Bybel soos ons dit vandag het maar dis geen verskoning om eendag te se ek was bang en daarom het ek die penning wat U my gegee het gaan begrawe in jou geval sal jy seker lees ek was bang daarom het ek die penning wat jy my gegee het gaan begrawe ek se dis wat jy sal lees, ek se nie dis wat jy sal se eendag nie.
Ek self het al omtrend die sakie gedink, ek ken Hebreeus kan dit lees skryf en praat, maar in my hart voel ek baie ongemaklik om van Hebreeus direk oor te gaan na Afrikaans as jy (at).
Daar is baie sulke dinge wat ek oor wonder en met Vader praat terwyl ek grassny met my kortbroek, in my bakkie ry vuil wanneer ek my tuinvullis wegry, wanneer ek kaal in die bad le, maar wanneer ek sonde doen, dan praat ek nie meer met Vader nie, ek druk my ore toe en ek maak my oe toe. Ek het gevind dat ek eerder sal aandag skenk aan die dinge wat ek doen wat ek WEET is verkeerd en wat maak dat ek kontak breek met God en myself soos Adam gaan wegsteek van Vader se aangesig af. Wanneer die Heilige Gees my wys ek moet hieraan of daaraan werk dan probeer ek om prioriteit te maak van daai spesefieke saak, en nie te veel my kop te breek oor ander dingetjies nie.
Nicolaas, ek gaan jou nie gooi met skrifte nie, en jou prober oortuig oor hoe ek voel oor sekere dinge nie. Met sekere dinge wanneer mense sekere dinge kwytraak en ek weet dit is Lynreg teenoor die Woord van God, en die Heilige Gees dring my in my hart dat ek moet vermaan of teregwys dan sal ek so maak.
Wat ek vir jou wel wil se is dit ek ken nie jou hart nie, maar ek weet Vader ken jou hart. As dit jou pla en dis vir jou n groot saak, bid daaroor praat met Vader daaroor, vra vir Vader om jou hart te deursoek en te kyk of daar iewers duisternis is, en vir jou uit te wys as daar is ek insinieer nie dat daar is nie, ek gee net raad soos n broer wat n mede broer wil help en raad gee. As daar is, sal Vader dit vir jou wys, en dis jou keuse of jy gaan luister na die Heilige Gees, as daar nie is nie, dan is dit baie goed, streef dan om goeie vrug te dra in Jesus, sodat onse Vader kan verheerlik word daardeur!

Gene
Feb 18th 2009, 09:42 AM
Hallo Gene,

Jy skryf:

"Die twee woorde "jy" en "u" is iets wat eie is aan Afrikaans. Engels het bv nie twee verskillende woorde nie en as mens God dus aanspreek as "You" dan is daar niks mee verkeerd nie. Maar die Afrikaanse taal het twee woorde."

Gene, jy is nie heeltemal reg oor die Engels nie, hoor. Hulle het die aanspreekvorm-bruggie net lank voor ons al begin oorsteek. Hulle het dit so suksesvol oorgesteek dat ek en jy vandag geen fout vind met hulle gebruik van "You" om God aan te spreek nie. Ons is nou al lekker gemaklik daarmee, n!

Kyk 'n oomblik saam met my na Dawid se psalm (139) in die "Modern King James" Bybel. In sy gebed spreek Dawid God aan met die term You, en soos jy tereg s is daar niks mee verkeerd nie:

"You have searched me and have known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. You search my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. "
(Psa 139:1-3 MKJV)

Dit was die "Modern King James" Bybel wat die lig gesien het in 1962, want in die Ou "King James" Bybel wat vandag nog in omgang is sedert 1769 noem Dawid God beslis nie "You" nie. Daar klink sy gebed soos volg:

"O LORD, thou hast searched me, and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways."
(Psa 139:1-3 KJV)

Jy sien, Gene, ook die Engels sprekendes het 'n keuse tussen "You" en "Thou" as aanspreekvorme vir God. So byvoorbeeld is "How great Thou art" 'n bekende lied wat nog gereeld by Godsdienstige byeenkomste gesing word.
In die "American Standerd Version" wat sedert 1897 gebruik word, spreek Dawid God ook aan as "Thou," maar mense spreek mekaar telkens onderling aan as "you". Dit is dieselfde tipe onderskeid wat ons in die Afrikaanse '83 Vertaling aantref.

Ek wonder Gene: Nou dat jy weet dat die Engels sprekendes ook hulle aanspreekvorm gemoderniseer het sal dit dalk vir jou makliker wees om te besef dat mens dit heeltemal skadeloos in Afrikaans ook kan doen, of hoe?

Of sal dit jou van nou af pla wanneer iemand in Engels bid en God met "You" aanspreek, aangesien jy nou wt hulle kon ook "Thou" ges het? Aangesien jy nou weet dat die Engelse Dawid vir baie eeue lank reeds "Thou" s?

Dit is nogal interessant: In beide die Ou en Nuwe King James Version is dit Dawid wat bid. In die Ou King James noem hy God "Thou" en in die Nuwe King James noem hy God "You," en dit alles net deur die keuses wat vertalers namens ons, en selfs namens Dawid gemaak het.

:idea: Miskien hoef jy nie vir 'n Nuwer Afrikaanse Vertaling te wag nie, Gene? Dalk kan jy die bruggie sonder die hulp van vertalers oorsteek? Of dalk het die meeste van ons 'n span vertalers nodig wat ons kan laat voel asof ons agter Dawid aanbid, wanneer ons die eerste keer waag om God aan te spreek in die taal van ons tyd? :hmm:

Maar wat sou Dawid doen as hy self kon kies? Dawid het nooit Afrikaans gepraat nie en ook nie Engels nie. Ons weet wat Dawid gedoen het, Gene. In sy eie taal het hy God aangespreek met dieselfde aanspreekvorm waarmee hy ook vir Jonatan aangespreek het!

Dalk slaan jy tg eendag jou Bybel oop, en lees in Psalm 139:

"Here, Jy sien dwarsdeur my, Jy ken my. Of ek sit en of ek opstaan, Jy weet dit, Jy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, Jy bepaal dit, Jy is met al my paaie goed bekend."

Dalk, as Dawid dit in Afrikaans so bid, dalk sal jy dan die vrymoedigheid kry om dieselfde te doen..

Gee ons nie dalk teveel mag aan vertalers nie? :hmm:

Nicolaas

Die engelse taal as sulks het baie verander oor die afgelope jare. Dink maar aan Shakespear se taalgebruik in vergelyking met vandag se engels. Die King James is geskryf in 'n tyd toe "Thee" en "Thou" woorde was wat alledaags gebruik was (soos "U" vandag in Afrikaans 'n woord is wat deel van die taal is en alledaags gebruik word) As jou beswaar die Afrikaanse taal is, neem dit dan op met iemand wat jou kan help om ons taal te verander, en die "u" te verwyder. Dan het dit niks te doen met die manier hoe ons God aanspreek nie, maar met die Afrikaanse taal as sulks.

Baie woorde verander maar so met tyd en word deur nuwes vervang. As jy byvoorbeeld vandag sou praat van "gekondenseerde melk" skrik jou kind hom dalk boeglam, want al wat hy ken, is "kondensmelk" Niemand praat meer van "gekondenseerde melk" nie, dit staan nie eens meer so op die blikkies gedruk nie. Maar dit het te doen met "taal evolusie." En dalk gaan daar 'n dag kom wat ons taal sodanig gaan verander dat niemand meer die woord "u" gebruik nie. Maar tot tyd en wyl dit gebeur, terwyl "u" deel is van ons alledaagse taalgebruik, sal ek God op geen ander manier aanspreek nie.

Ons moenie vergeet Wie God is nie. Daar word deesdae heeltemal te veel klem gele op die "liefdevolle" en "genadige" God, dat God al so ongesiens verlaag is tot op byna dieselfde vlak as 'n gewone mens. Maar God het nie verander nie. Hy is steeds die heilige en almagtige God van hemel en aarde, waarvan ons in die Bybel, en veral in die Ou Testament lees. Die kere wat mense in die Bybel direk van aangesig tot aangesig tot God gekom het, was hulle eerste reaksie ALTYD 'n besef van hulle eie nietigheid, teenoor God se heerlikheid. Dink maar aan Jesaja (Jes 6) en Johannes (Openb 1) Hulle het altyd op hulle aangesigte neergeval en Hom aanbid. God is nie ons "speelmaatjie" nie. In Nehemia 1:5 en 9:32 word Hy in die King James beskryf as 'n "great and TERRIBLE God.." Hoe kan 'n mens eers daaraan dink om Hom as "Jy" aan te spreek?

Die Filadelfieer
Feb 18th 2009, 10:03 AM
Ek "jy" en "jou" nie my ouers nie. Dit is plein ongeskik. My laaitie is nou amper twee en hy doen dit ook nie. Mens noem dit respek en goeie maniere.

Jesus is nie ons "vriend" nie. Hy is Die Man (let op die hoofletters.....uit respek uit) wat ons 'n evangelie gebring het wat niemand verdien nie. Ek dink dit is 'n baie eenvoudige konsep wat dalk besig is om verlore te gaan, veral as gevolg van ons jeug wat nie meer respek kan spel nie.

Phil Fourie
Feb 18th 2009, 10:23 AM
Mense het vergeet dat God 'n heilige God is en nie jou speelmaat nie.

Maar Josua het vir die volk ges: Julle kan die HERE nie dien nie, want Hy is 'n heilige God, Hy is 'n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie.
Josua 24:19

mari
Feb 18th 2009, 11:56 AM
Ons gesinnetjie sit met so 'n "generation gap" ..... my twee broers is amper 8 jaar uitmekaar ( met ekke inne mirrel ) .... ouboet was nog 2 jaar "grens" toe ens, kleinboet was nie army toe nie ..... ouboet is 'n regte boerseun en u ens al die pad....... kleinboet is 'n moderne "metro male" en jy en jou my pa met die grootste respek............. ekke innie mirrel "pa" net.....

Nic, soos jy noem in die Ingels, is dit maar 'n generasie ding.......... hier is seker maar van toepassing " laat dit met jou wees volgens jou geloof" ...... laat die een wat " U / thou " dit gebruik tot eer van God en laat die een wat " jy / you " dit gebruik tot eer van God....... en laat die twee nie mekaar veroordeel nie........

wees gegroet :)
m

Lanie
Feb 18th 2009, 12:12 PM
:o Dit kan net nie werk nie...... Ek dink nou aan die Onse Vader waar Jesus bid "Laat U naam geheilig word". Dit val sommer pleinweg gestel plat en simpel op my oor om te bid "Laat Jou naam geheilig word." Hoe heilig jy Hom en Sy naam as jy Hom wil jy en jou.....? Hierdie het vir my niks te doen met goeie maniere of slegte maniere, of God naby jou of God op 'n afstand, of taalgebruike nie...... Dit gaan oor God se Heiligheid!

Ta-An
Feb 18th 2009, 12:25 PM
Hallo ACCM,

Jy skryf: "Nicolaas, ek spreek mense (aan) as "U". Dit is bloot goeie maniere"

Sjoe! ACCM, di soort "goeie maniere" klink darem vir my baie formeel. Ek wonder: Spreek jy mense hier op die forum ook soms aan as "U"?

Nee, want dit gaan oor 'rangorde'...... wat ek bedoel daarmee is : Ouderdom, kwalifikasie, iemand wat by my respek afdwing.... nie dat ek die ander nie respekteer nie, maar ek ken die meeste van die ouens op voornaam basis, en het al met hulle 'n stukkie brood en braaivleis gedeel :D Maar ek spreek hulle wel op hulle naam aan..... Ken jy G_d se Naam?? Hoekom spreek jy Hom nie daarop aan nie, eerder as om Hom te 'Jy en Jou'??

Hier is wel 'n paar ouens wat daarvoor kwalifiseer dat ek hulle op "U" sal aanspreek :)

Ek ken jou ook nie persoonlik nie, maar iemand wat nie my Here met respek aanspreek nie..... wel dat spreek ek jou aan as 'jy',

Formeel..... Ja hoekom nie??
Wys respek aan die wat daarvoor kwalifiseer ....why not??

Ta-An
Feb 18th 2009, 05:59 PM
Ek self het al omtrend die sakie gedink, ek ken Hebreeus kan dit lees skryf en praat, maar in my hart voel ek baie ongemaklik om van Hebreeus direk oor te gaan na Afrikaans as jy (at).
!at vir vroulik 2e persoon (jy) and attah vir manlik 2e persoon (jy)
Maar wanneer ek s dat ek lief is vir Jesus, dan dan sal ek s: ani ohevet (v) et Yeshua, en vir 'n man : ani ohev et Yeshua... dan gebruik jy nie attah nie,,,ek kan wel s: ani ohevet otcha..... I suppose
Die et verwys na die Direkte objek

Ena
Feb 18th 2009, 07:29 PM
Sjoe, ek verstaan waar almal van julle vandaan kom in wat julle s,
maar Vim, dit voel regtig vir my of jy besig is met 'n persoonlike aanval
op Nicolaas.Hoe kan jy s hy het nie 'n clue waarvan hy praat nie?Hy het mos nie ges dat jy ongered is net omdat jy bid "U" nie? Hy probeer jou
ook nie aankla omdat jy dit doen nie, dis mos nog steeds jou reg om te doen wat jy wil, hy probeer bloot vir ons wys dat dit nie nodig is om so vreeslik formeel te wees nie, hy s nie een oomblik dat jy sonder respek en eerbied met die Here moet praat nie!!! Het jy werklik probeer verstaan wat hy probeer s? Ek kom agter dat jy nie eintlik omgee oor wat hy probeer
s nie, maar dat jy bloot uit beginsel van hom sal verskil, omdat jy
persoonlik nie van hom hou nie, hoekom weet net jy!
Ek het net soos jy groot geword Lanie. Ek s nou nog net soos jy: "Mamma, sal Mamma
asseblief Mamma se koekie resep vir my leen?"
Ek het my kinders dieselfde probeer leer, maar ongelukkig moes my
kinders vroeg al kleuterskool toe, en het hulle daar geleer s: "Juffrou,
sal jy......" Ek was so bang vir my ma-hulle se reaksie as die kinders
sou s "Ouma, sal jy asb....." Ek het hard probeer leer, maar die kleuterskool se invloed was net sterker, en weet jy wat, my kinders
praat met net soveel respek met my ma-hulle as ek tenspyte van die
"jy" aanspreek vorm.
Daarom verstaan ek wat Nicolaas s, dit maak vir my 100 persent sin,
maar dit is vir my vreeeeeslik moeilik om dit te doen, maar ek neem my
vandag voor om Jesus te vra om dit vir my makliker te maak, want ek
glo dat elkeen van ons makliker met ons Here gaan kommunikeer as ons
kan gesels soos ek en jy nou praat. Ek glo ook dat dit my kinders se
verhouding met die Here kan versterk, wanneer hulle besef, Mamma kan
enige iets so maklik met die Here bespreek, dan kan ek mos ook, ek hoef nie te voel of ek in die hoof se kantoor staan wanner ek bid nie.

Ek dink wanneer elkeen van ons besef dat ons soos die kindertjies moet
word in ons geloof wat so maklik praat met die Here in hulle gebed, ongekunsteld en opreg sonder enige formaliteite en wie gee om watter aanspreekvorm, want my bedoeling en gesindheid is opreg. Dis al
wat saakmaak!Hoekom moet gebed 'n stywe toe-oog storie wees,as ek my
opgewondenheid, hartseer,bekommernis of vrees met my Beste Vriend wil deel?

Nicolaas
Feb 18th 2009, 10:05 PM
Ons gesinnetjie sit met so 'n "generation gap" ..... my twee broers is amper 8 jaar uitmekaar ( met ekke inne mirrel ) .... ouboet was nog 2 jaar "grens" toe ens, kleinboet was nie army toe nie ..... ouboet is 'n regte boerseun en u ens al die pad....... kleinboet is 'n moderne "metro male" en jy en jou my pa met die grootste respek............. ekke innie mirrel "pa" net.....

Nic, soos jy noem in die Ingels, is dit maar 'n generasie ding.......... hier is seker maar van toepassing " laat dit met jou wees volgens jou geloof" ...... laat die een wat " U / thou " dit gebruik tot eer van God en laat die een wat " jy / you " dit gebruik tot eer van God....... en laat die twee nie mekaar veroordeel nie........

wees gegroet :)
m

Uitstekend Mari! Jy stel die saak bondig en baie goed! Kyk net hoe laat julle gesin ruimte vir mekaar!

En dit is nie NET 'n generasie ding nie, hoor: My pa is al diep in die sestig en eintlik hoogs konserwatief. Sy ma is jare gelede al oorlede.

Hy het haar as "jy" aangespreek. Haar anders kinders ook.

Nicolaas
Feb 18th 2009, 10:21 PM
Dis mos nou die kersie op die koek! Dankie Ena, jy bring ons terug by die eintlike onderwerp en som die eintlike kern van die saak op met di woorde:


Hy het mos nie ges dat jy ongered is net omdat jy bid "U" nie? Hy probeer jou
ook nie aankla omdat jy dit doen nie, dis mos nog steeds jou reg om te doen wat jy wil, hy probeer bloot vir ons wys dat dit nie nodig is om so vreeslik formeel te wees nie, hy s nie een oomblik dat jy sonder respek en eerbied met die Here moet praat nie!!! Het jy werklik probeer verstaan wat hy probeer s? Ek glo ook dat dit my kinders se
verhouding met die Here kan versterk, wanneer hulle besef, Mamma kan
enige iets so maklik met die Here bespreek, dan kan ek mos ook, ek hoef nie te voel of ek in die hoof se kantoor staan wanner ek bid nie.

Ek dink wanneer elkeen van ons besef dat ons soos die kindertjies moet
word in ons geloof wat so maklik praat met die Here in hulle gebed, ongekunsteld en opreg sonder enige formaliteite en wie gee om watter aanspreekvorm, want my bedoeling en gesindheid is opreg. Dis al
wat saakmaak!Hoekom moet gebed 'n stywe toe-oog storie wees,as ek my
opgewondenheid, hartseer,bekommernis of vrees met my Beste Vriend wil deel?

Nicolaas
Feb 18th 2009, 10:44 PM
Selfs dit wat mens lees oor die aanspreekvorme by mense, spreek van gesag en liefde as 'n eenheid, waar Sara haar eie liefdevolle man, heer genoem het.

Hallo CFJ,

Natuurlik het ek geen probleem met die aanspreekvorme "Heer" of "Here" nie. Dit is immers 'n vertaling van woorde wat in die oorspronklike tale staan.

Ek verskil enkel en alleen van die on-Bybelse gebruik van 'n afsonderlike aanspreekvorm, nl "U," wat nie in die oorspronklike tale onderskei word van die algemene aanspreekvorm vir die medemens nie.

Al wat ek eintlik s is: "Weg met oorgelewerde gebruike, en terug na die Woord van God toe!"

Phil Fourie
Feb 19th 2009, 05:47 AM
Mense

'n Waarskuwing! Julle is besig om op 'n baie gevaarlike terrein te beweeg. Die eerbiedige manier van God aanspreek het nog nooit as 'n struikelblok gestaan vir 'n intieme verhouding met Hom nie, julle probeer dit nou so oorbring en ek gaan totaal daarteen staan. Ek het 'n besondere verhouding met my Vader, my eie pa is oorlede toe ek 12 jaar oud was, God het vir my Pa geword. Ek sal Hom nogsteeds met die nodige eerbied aanspreek, selfs in ons intiemste oomblikke.

Wat is volgende, gaan ons terug na kleinletterjies en dan is dit nie meer Jy en Jou nie, maar jy en jou.

Die mens moet baie versigtig wees dat hy nie besig is om vir homself 'n god te skep en dit dan God te noem nie. Hier word 'n fatale fout gemaak in die hele redenasie, daardie fout le in die feit dat julle probeer die model van menslike verhoudings en aanspreekvorms toepas op jul verhouding met God, dat julle jul menslike manier van omgaan met ander as die primere fokus gebruik tot die bou van jul verhouding met God. Dit kan nie werk nie.

Die tjommie tjommie moet end kry mense, julle wil 'n verhouding betree met 'n Heilige God, Hy is nie ons speelmaat nie, dit is nodig dat ons weer leer wat is die vrees vir die Here.

Groete
Phil

RR van Wyk
Feb 19th 2009, 05:56 AM
Moet ons nie liewwer probeer om die Here tot die beste van ons vermo te respekteer met ons lewe nie? Daarmee bedoel ek dat as ek 'n hor beter woord as selfs "U" kan kry, sal ek dit gebruik om eer te betoon aan my enigste lewende God. Al die lof, prys en dank kom Hom toe, die Here is my Skepper....en wie is ek? Hoe vergelyk ek teen sy almag? As God wil kan Hy 'n bloedspatseltjie van my maak, in 'n oogwink...

Ek dink net ons moet nie kop verloor wat hierdie saak betref. Die Here is nie my vriend nie, Hy is ontsettend baie meer as net dit. 'n vriend skiet by ver tekort teenoor God se genade en liefde. My vreugde l juis in Sy almag en Grootheid, hoe meer ek myself voor Hom verkleineer, hoe groter raak my opgewondenheid.
Hy is die Alfa en Omega, en ek 'n stoffie in tyd vasgevang...

CFJ
Feb 19th 2009, 06:16 AM
Hallo CFJ,

Natuurlik het ek geen probleem met die aanspreekvorme "Heer" of "Here" nie. Dit is immers 'n vertaling van woorde wat in die oorspronklike tale staan.

Ek verskil enkel en alleen van die on-Bybelse gebruik van 'n afsonderlike aanspreekvorm, nl "U," wat nie in die oorspronklike tale onderskei word van die algemene aanspreekvorm vir die medemens nie.

Al wat ek eintlik s is: "Weg met oorgelewerde gebruike, en terug na die Woord van God toe!"

Nicolaas,

Die Engelse "you", het verskillende aanspreekvorme in een woord vasgevang, waar in Afrikaans 'n spesifieke woord voor gebruik word. In Afrikaans is een van hierdie aanspreekvorme, "u". Alhoewel sekere mense seker "jy" en "jou" gebruik, is dit tradisioneel nie hoe Afrikaans gebruik was nie en wanneer respek teenoor ander aangedui word, is "u" gebruik. Daar is mense vir wie dit op geen ander manier gebruik kan word nie en Afrikaans is uiteraard 'n onafhanklike taal, waarin mense tot God nader. Is God die volgende aanspreekvorm waardig, "Your Highness"? As dit God nie waardig sou wees nie, hoekom sal dit op aarde dan nie kan wees soos in die hemel nie?

Ek is oortuig jy maak te veel van 'n onderwerp waar dit moeilik gaan wees om 'n streep te trek. As dit by "u" begin en mens sogenaamd terug moet beweeg na die Woord van God, wat is nog alles verkeerd? Dit gaan later daarop neerkom dat ons almal of Hebreeus of Grieks vlot sal moet praat en skryf, sou ons tegnies 100% korrek wil wees. Ek glo werklik nie daar is baie meriete in jou argument nie, maar ek glo wel dat jy vry is om dit te doen soos jy reken, mits jy nie jou eie vryheid op ander wil afdwing nie, veral nie as dit debatteerbaar is nie.

Psalm
Feb 19th 2009, 08:47 AM
Ja dis reg, dankie, ek raak altyd deurmekaar met "at" en "atah" omdat met die ander vorme is "-ah" soos in "gadolah" vroulik. Ek het na die "atah" verwys soos in Ps139 soos vernoem in vorige skrewe hierbo.
Kan dit nie oor my hart kry om ons Almagtige Vader van "atah" oor te spreek as "jy" of "jou" nie.

Luk 21:25 En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in n wolk, met groot krag en heerlikheid.

Wanneer Jesus terugkom na die aarde toe kom Hy nie terug met 'n skaap lammetjie in Sy arms en rooi wange soos ons kinderbybels ons geleer het nie maar met groot krag en heerlikheid.
Mense se harte sal beswyk, en kniee sal buig, ek weet nie hoe kan iemand vir Jesus dan wil "jy" en "jou" nie.

Baie mense verstaan ook die Bybel heeltemal verkeerd, die Profete het vertel van 'n koning wat kom, wat moet ly. Toe Jesus die eerste keer gekom het, het Hy gekom as die Losser, en die mense het die groot Koning verwag wat hulle gaan kom verlos van die Romeinse ryk, 'n Koning met netjiese fris perde en ruiters wat nou net gaan hulle kom verlos van die Romeinse ryk, toe kom die Koning in die stad op 'n donkie?

Wat hulle nie verstaan het nie is dat die profete vertel het dat die verlosser sal kom, maar Hy het eers gekom om ons sondes te verlos, needrig is die Lam deursteek vir ons sondes, maar NOU kom die Koning in Krag en Heerlikheid, om te regeer en te oordeel.

Vandag verwag almal nou weer 'n sagte Jesus met rooi wange en 'n skapie in sy arms wat sommer net genoem kan word "jy" en "jou". Nee NOU kom Hy op die groot fris perd met 'n swaard uit sy mond, met Groot Krag en Heerlikheid en harte sal beswyk!

Antonvs
Feb 19th 2009, 10:16 PM
Lees gerus

2 Tim 2:22-23 & 24

Deel van die begeertes van die jeugdige vlees is om in stryery en argumente betrokke te raak.

Vers 23 praat van "foolish" & "ignorant" spekulasies wat net argumentasie voortbring.

Ook aan ons almal - dit is 'n waarskuwing aan ons almal, veral ons "conspiracy theory" ouens op hierdie werf (Zionisme; Illuminati; Protocols of the Elders of Zion, ens)

1 Tim 6:4, praat van 'n "morbid interest in controversial issues . . . disputes about words . . . evil suspicions. . ."

Dit blyk vir my dat selfs in Paulus se tyd hierdie "conspiracy" en "harekloof" ouens was wat sy lewe "hel" gemaak het. Paulus blyk vir my sien sulke mense as "onvolwasse in hulle geloof" en jeugdig.


Of wat se julle?

Nicolaas
Feb 20th 2009, 09:10 PM
Ter opsomming van ons gesprek tot dusver:

Hallo Julle,

Dit lyk my sommige van julle verwar my met die nder Nic?

Kyk na die foto hier onder:

Dit is ek wat die ander wang draai vir die afskuwelike insinuasies dat ek nie die Here my God tot die allerhoogste mate sou respekteer nie.
Kyk na die volgende foto:

Is dit CFJ wat sy kop wegdraai sodat ek nie die splint uit sy oog moet haal nie? Nee, darem nie! Dit is CFJ wat ook sy ander wang draai, dalk omdat hy voel ek insinueer dat mense wat God as "U" aanspreek nie 'n persoonlike verhouding met Hom het nie.

Ek is jammer as dit is hoe party van julle my verstaan het. Ek is jammer dat ek dit nie uit die staanspoor duidelik gemaak het dat dit NIE is wat ek bedoel nie. Natuurlik is daar op di oomblik reeds baie mense in die Hemel wat God as "U" aangespreek het tydens hulle Afrikaanse lewens hier op aarde.

Dit is tog waarvoor wedersydse gesprekvoering daar is: Sodat die een kan hoor wat die ander s. En ook sodat die een kan hoor wat die ander NIE s nie.

Nou dat julle hoor wat ek NIE s nie, kan julle dalk weer vars kyk na wat ek wel s, of hoe? My bedoeling is nie om enigiemand te beledig nie. Wat sou ek daardeur bereik? Party van julle snap lankal wat ek s. Ena en Mari begryp dit nie net nie, hulle het dit ook in hulle eie woorde uitgespel. Loer gerus weer na hulle bydraes.

Ena skryf: "Daarom verstaan ek wat Nicolaas s, dit maak vir my 100 persent sin, maar dit is vir my vreeeeeslik moeilik om dit te doen, maar ek neem my vandag voor om Jesus te vra om dit vir my makliker te maak, want ek glo dat elkeen van ons makliker met ons Here gaan kommunikeer as ons kan gesels soos ek en jy nou praat."

Verder s sy: "Ek glo ook dat dit my kinders se verhouding met die Here kan versterk, wanneer hulle besef, Mamma kan
enige iets so maklik met die Here bespreek, dan kan ek mos ook, ek hoef nie te voel of ek in die hoof se kantoor staan wanner ek bid nie."

Ek hoop van harte noudat ek dit in soveel woorde uitgespel het, voel niemand meer te na gekom nie! As ons almal die ander wang kan draai, dan is daar hoop.. Dan kan die emosies bedaar, en dan kan ons as gelowiges wys dat ons sinvol verder kan gesprek voer.

Antonvs
Feb 21st 2009, 05:11 AM
Jou "antwoord" het vir my mooi geplaas van hoe nederig jy is - of nie is nie.


Soms is "Ek is jammer ouens, dankie vir julle raad" dis sou die mees oortuigende verduideliking.

Jy het ongelukkig jou hake in geskop en jou eie eer verdedig. . .dis die verskil tussen iemand wat werklik geestelik volwasse is. . . en iemand nog moet leer

Maar jy sal nog leer . . .so hoop ek

RR van Wyk
Feb 21st 2009, 05:58 AM
Ek moet met jou saamstem Anton. Jammer Nicolaas, ek het persoonlik niks teen jou, maar ongelukkig moet ek standpunt opneem hier. Selfs jou verduideliking steek my dwars in die krop.

Nicolaas
Feb 21st 2009, 04:25 PM
Jou "antwoord" het vir my mooi geplaas van hoe nederig jy is - of nie is nie.


Soms is "Ek is jammer ouens, dankie vir julle raad" dis sou die mees oortuigende verduideliking.

Jy het ongelukkig jou hake in geskop en jou eie eer verdedig. . .dis die verskil tussen iemand wat werklik geestelik volwasse is. . . en iemand nog moet leer

Maar jy sal nog leer . . .so hoop ek

Boodskap onduidelik. :confused

Nicolaas
Feb 21st 2009, 04:30 PM
Ek moet met jou saamstem Anton. Jammer Nicolaas, ek het persoonlik niks teen jou, maar ongelukkig moet ek standpunt opneem hier. Selfs jou verduideliking steek my dwars in die krop.

Wat omtrent my verduideliking steek jou dwars in die krop, RR van Wyk? Ek sou dink dit is deeglik gedoen. Of is dit net die feit dat ek nie van standpunt oor die "U" aanspreekvorm verander het nie wat jou pla?

mari
Feb 21st 2009, 06:14 PM
Nico....... ek herhaal gou eers wat ek vroeer geskryf het :

........ hier is seker maar van toepassing " laat dit met jou wees volgens jou geloof" ...... laat die een wat " U / thou " dit gebruik tot eer van God en laat die een wat " jy / you " dit gebruik tot eer van God....... en laat die twee nie mekaar veroordeel nie........


.... die fout wat jy dalkies maak is om ander wat nie dieselfde soos jy glo nie, te veroordeel, om iets wat JY as 'n "probleem" sien, ander s'n te maak en hulle dan te wil aanvat daaroor... :

Jy skryf in jou inleiding in 'n derde persoon vorm ( praat met die Here, maar slaan eintlik stok :o ) ... :

..Here, durf ons die oorgelewerde gebruike van die Afrikaanse voorgeslagte handhaaf en vir Jou wat in 'n persoonlike verhouding met ons wil staan "U" noem?

Durf ons die teks van Jou Woord verwring om voor die taal van ons voorvaders die knie te buig?Dan skryf jy later :

Duidelik het die Afrikaanse vertalings gekies om die Bybel voor die taal te laat buig. Die taal is nie in die Bybelse vorm gegiet nie. Die Bybel is in die taal se vorm gegiet. Hoe jammer! Ek voel ongemaklik daarmee.Baie op hierdie forum het 'n besondere liefde vir ons taal, maar is hier as Kinders van God eerste en om so 'n afleiding te maak is so bietjie skoorsoek, :blush: daarom sal jy maar "verkeerd" gelees word.............. tog het jy idee heelwat meriete, veral t.o.v. die verandering in die kultuur van ons spreek taal wat dan tog ons aanbiddingstaal sal beinvloed , soos opgemerk deur Edna in die opkomende generasie....... dit sal interessant wees om ander se bydraes te lees... dalk sonder die veroordelings onderstrominge en eerder in 'n gees van verdraagsame leersaamheid ??? ......:hug:

vat dit net bietjie rustiger ..... as-u-blief ;)
m

Ena
Feb 23rd 2009, 06:17 AM
Ai mense, dit gaan my verstand te bowe dat die ou duiwel so lekker kry
oor meeste van julle se reaksies!!!!! Is ons nie hier om met mekaar
te gesels en te probeer uitvind wat in elkeen se hart omgaan nie, om mekaar te probeer aanvul in geloof, want vir een openbaar die Here iets
heeltemal anders as vir die ander, en ek Glo dat HY wil h dat ons die
dinge met mekaar moet deel, sodat ons almal daaruit kan leer en geestelik
groei. Hoe kan julle almal vir Nicolaas so verkeerd verstaan?? Lees julle nie dalk met 'n veroordelende bril nie? Ek het nog niks wat hy skryf as veroordelend of aanvallend beleef nie, tog is 90persent van julle se reaksies so persoonlik aanvallend en negatief. Al veroordeling wat ek raak lees is die oordeel wat julle oor Nicolaas uitspreek! Sies, is dit hoe julle dink die Here teenoor ons gaan reageer? Moet ons nie Hom as voorbeeld in ons lewe h nie? Wanneer het Nicolaas enige iemand
veroordeel wat die Here as "U" aanspreek, nee regtig, julle wil nie regtig
met mekaar gesels nie, julle is lus vir 'n gemodder gooi en die een wil probeer meer tekse en verduidelikings aanhaal as die ander, dit lyk my eerder asof julle probeer bewys dat die een die Bybel beter ken +verstaan as die ander, plaas daarvan dat julle julle harte oopmaak en probeer om die ander se standpunte in te sien.

Ek dink ons voel almal iets hier diep binne in ons, oor wat Nicolaas skryf, juis daarom die vreeslike reaksie, want ons is almal te bang vir verandering, want wat sal die ander mense tog s wat my hoor bid? Natuurlik sal hulle dalk dieselfde reaksie h as wat julle almal gehad het oor dit wat die Here aan Nicolaas openbaar het! Ek wonder wie van julle kan
'n tyd onthou toe vrouens nie sonder 'n hoed in die kerk gesien is nie, en langbroeke was reguit uit die Hel. Geen man sou sonder 'n pak klere in die kerk wees nie, dan sou hy onder tug geplaas word, maak nie saak hoe snik hetend warm dit was nie, en het DIT enige iemand in die Koninkryk laat ingaan? Verseker nie!!! Ons het 'n ver ent gekom van daardie dae af. Ek glo ons gaan nog eendag terug kyk en dalk dieselfde voel oor ons ander formaliteite.

Ek stel voor julle gaan lees weer 'n keer die heel eerste deel wat Nicolaas
geskryf het, maar ek daag julle uit, bid eers voordat jy dit doen, en vra die Here dat Hy jou sal help om nie altyd die negatiewe uit elke ding te wil lees nie, vra Hom om jou te help, want dalk wil die duiwel vir jou negatiewe oogklappe aansit en jy lees dalk die deel wat die Here vir jou bedoel het heeltemal mis. Maar nou ja, die Bybel s mos 'n profeet (soos Nicolaas) word nie in sy eie stad gereken nie.

Sterkte Nicolaas!
Liefde in die Here
Ena

RR van Wyk
Feb 23rd 2009, 06:27 AM
Hi Nicolaas,

Nee, dit raak al meer as net die "U" aanspreekvorm. Ek voel net vreeslik kriewelrig oor hierdie spesefiekke plasings, baie ongemaklik.
Ek gaan beslis nie hierdie onderwerp in 'n tenniswedstryd laat verander waar beide van ons elkekeer die bal aan die ander kant van die net gooi nie. Dit is nie die moeite werd om te baklei oor iets waaroor ons nie saamstem. Kom ons gesels liewer oor die goed waaroor ons wel saamstem.

CFJ
Feb 23rd 2009, 06:33 AM
Hallo Ena,

Ek verstaan jou uitkyk en veral dat ons 'n bepaalde vryheid in Christus het, soos met byvoorbeeld die onderwerp van hierdie draad. Die "U", aanspreekvorm, is egter iets wat baie van ons kosbaar vind en mens moet ook kan verstaan dat mense dt wat vir hulle kosbaar is, sal verdedig. Hopenlik het elkeen nou hulle standpunt gestel.

Phil Fourie
Feb 23rd 2009, 07:12 AM
Hi Edna

Ek moet jou net daarop wys dat ons nie kan toelaat dat emosies ooit bo die Woord geplaas word nie. Wat ek en jy voel het immers geen waarde as dit gemeet word teen die Woord van God nie. Ek weet dit is 'n verskriklike ding om te lees, maar die feit van die saak is, wat is vir God aanvaarbaar, nie wat is vir ons aanvaarbaar en hoe wil ons he God moet lyk nie.

God openbaar Homself in die Woord as 'n Heilige God en daarom moet ek en jy Hom respekteer. God verwag dat ons steeds Hom moet vrees, of ek en jy dit wil doen of nie het geen implikasie nie, dit is steeds die standaard wat vir ons gestel word.

Hoop jy kan insien dat hierdie in geen opsigte gaan oor 'n moddergooiery of om iemand aan te val (wat niemand nog gedoen het nie), maar dat dit gaan oor die heiligheid van God.

Groete
Phil

Phil Fourie
Feb 23rd 2009, 07:12 AM
Hi Edna

Ek moet jou net daarop wys dat ons nie kan toelaat dat emosies ooit bo die Woord geplaas word nie. Wat ek en jy voel het immers geen waarde as dit gemeet word teen die Woord van God nie. Ek weet dit is 'n verskriklike ding om te lees, maar die feit van die saak is, wat is vir God aanvaarbaar, nie wat is vir ons aanvaarbaar en hoe wil ons he God moet lyk nie.

God openbaar Homself in die Woord as 'n Heilige God en daarom moet ek en jy Hom respekteer. God verwag dat ons steeds Hom moet vrees, of ek en jy dit wil doen of nie het geen implikasie nie, dit is steeds die standaard wat vir ons gestel word.

Hoop jy kan insien dat hierdie in geen opsigte gaan oor 'n moddergooiery of om iemand aan te val (wat niemand nog gedoen het nie), maar dat dit gaan oor die heiligheid van God.

Groete
Phil

Gene
Feb 23rd 2009, 07:52 AM
Hi Edna
Hoop jy kan insien dat hierdie in geen opsigte gaan oor 'n moddergooiery of om iemand aan te val (wat niemand nog gedoen het nie), maar dat dit gaan oor die heiligheid van God.

Groete
Phil

Ek stem saam. God se heiligheid is onaantasbaar en ononderhandelbaar. Ek hoor wat Nicolaas se.....daar is soveel godsdienstige dinge wat ons doen omdat ons so geleer is, en baie hiervan het min betekenis. Ons is geneig om ons deur tradisies te laat lei sonder om dit te bevraagteken en te vra, watter waarde het dit regtig. In daardie opsig stem ek heelhartig met Nicolaas saam.

Maar die aanspreekvorm van God val vir my nie in hierdie kategorie nie. God moet geheilig word, en aanbid word op die heel eerbiedigste wyse wat vir ons beskikbaar is. Ongelukkig is daar nie 'n hoer aanspreekvorm as "U" nie, anders sou ons dit verseker gebruik het. Maar "Jy" is 'n verlaging van die standaarde, en daarom is dit myns insiens totaal en al onaanvaarbaar. Wanneer ons eendag in die hemel is, gaan ons dalk op 'n heel ander manier eer aan God gee, en Hom op 'n heel ander manier aanbid (Dalk is daar in die hemelse taal wat ons gaan gebruik, ook nie twee aparte aanspreekvorms soos in die Afrikaanse taal nie) Maar terwyl ons in Afrikaans aanbid, moet God geeer word en aangespreek word op die heel beste en eerbiedigste wyse moontlik.

Phil Fourie
Feb 23rd 2009, 08:07 AM
Eugene, jy het dit situasie puik opgesom, daar is niks by te voeg en niks weg te neem nie. Op daardie trant word die draad dan gesluit, enige iets wat verder gese kan of wil word is onnodig.