PDA

View Full Version : Afrikaanse Vertalings Projek 2016Antonvs
Mar 31st 2009, 08:22 PM
Hier is 'n skokkende berig wat oor die 'proef-uitgawe' van die Nuwe Vertaling Handel.

Hierdie vertaling onderneem deur meesal liberale teoloe skryf dievolgende in die inleiding oor Genesis.

"[Genesis]bestaande uit verskillende vertellings van die oorspronge van die mensdom probeer beskryf uit die oogpunt van die godsdienstige oortuigings van die mense van die Bybelse tyd"!!!!! "Genesis is saamgestel uit verhale wat uit verskillende tye en omgewings kom."!!!!!

Ek sal ongelukkig nie veel verwag van hierdie projek nie.

Gene
Apr 1st 2009, 08:55 AM
Hier is 'n skokkende berig wat oor die 'proef-uitgawe' van die Nuwe Vertaling Handel.

Hierdie vertaling onderneem deur meesal liberale teoloe skryf dievolgende in die inleiding oor Genesis.

"[Genesis]bestaande uit verskillende vertellings van die oorspronge van die mensdom probeer beskryf uit die oogpunt van die godsdienstige oortuigings van die mense van die Bybelse tyd"!!!!! "Genesis is saamgestel uit verhale wat uit verskillende tye en omgewings kom."!!!!!

Ek sal ongelukkig nie veel verwag van hierdie projek nie.

Ek beskik oor 'n inligtings dokument wat handel oor hierdie vertaling, waarin daar gemeld word dat die vertalers onder andere amptelik opdrag ontvang het om alle verwysings na Christus in die Ou Testament te wysig sodat dit nie na Christus verwys nie

Ek haal aan: "Die tekste moet so vertaal word soos wat die eerste lesers dit waarskynlik sou verstaan. Die betekenis soos wat dit vir die eerste lesers en hoorders bedoel was, moet dus gehadhaaf word. Dit beteken onder andere dat al die verborge verwysings na Christus wat Nuwe Testamentiese skrywers in die Ou Testament gevind het, nie in die vertaling neerslag moet vind nie......Hierdie werkswyse is goedgekeur op 'n vergadering van die Kerklike Advieskomitee waarop al die medwerkende kerke en denominasies verteenwoordig is...."

Willem
Apr 1st 2009, 02:46 PM
Hi Gene,

kan jy miskien vir my 'n kopie pm?

Groete

Ta-An
Apr 1st 2009, 03:42 PM
Gene watter kerke was almal verteenwoordig? :hmm:

Ta-An
Apr 1st 2009, 03:56 PM
Anton verskoon my onkunde hier..... word die nuwe vertaling :"Handel" genoem, of was dit 'n tikfout?:hmm:

Gene
Apr 2nd 2009, 07:08 AM
ACCM

Jy kan my kom bad as ek weet...... (hoop nie ek vind ooit uit nie;)) Nee, ernstig, ek het regtig nie 'n benul nie. Seker maar die meeste hoofstroom kerke wat gewoonlik maar by Afrikaanse Bybelvertalings betrokke is, met die NGK heel voor! Ek neem maar so aan.

Nietemin, dis nie iets nuuts nie. Reeds in die 1983 vertaling en verskeie ander moderne engelse vertalings is die meeste verwysings na Jesus in die Ou Testament gewysig deur dit met 'n klein letter te spel sodat dit nie moet lyk asof daar van Jesus gepraat word nie. Dis maar net dat hierdie 'n amptelike opdrag aan die vertalers is, wat die hele kwessie net 'n stappie verder neem.

(En terloops, Anton se pos se bloot dat die berig oor die Nuwe Vertaling "handel" Dis waarskynlik net per ongeluk met 'n hoofletter gespel.)

Phil Fourie
Apr 2nd 2009, 07:31 AM
Gene en ACCM

Die Rooms Katolieke Kerk het ook 'n handjie in hierdie vertaling ;)

Antonvs
Apr 2nd 2009, 06:51 PM
Mense die Skrif is aan die Muur - rakende die 2016 Afrikaanse Bybel Vertalings Projek

Ek sal nie my asem ophou vir hierdie projek nie. Die waarskynlikheid dat die projek sal teleurstel is groot - hoewel ons vir die beste hoop. Ek glo ongelukkig dat die algehele korrupsie in vertalings filosofie die projek 'n onaangename karakter gaan gee - 'n smakie van post-moderne relativisme (en liberalisme)

My voorstel sal wees om jouself maar te bevoeg in die New King James Version of dalk self beter New American Standard Bible asook die English Standard Version (ESV) die antwoord gaan wees vir ernstige studente van die Woord van God.

Al drie hierdie vertalings stem 95% plus ooreen met Griekse en Hebreeuse Grondtekse.

Terloops het iemand vir my uittreksels van hierdie Vertaling?

Hier is 'n aanhaling uit Kletskerk wat wys hoe VROT die Projek regtig is

"Iets wat my opgewonde maak is die feit dat die Deuterokanonieke Boeke ook vertaal gaan word. Ek hou veral van die verhale van Tobit (Tobias) en Judit. Die voetnotas is ook heelwat meer." - [Wat???]

Die Filadelfieer
Apr 3rd 2009, 11:10 AM
Ek en nog 'n paar bekommerdes het 'n ellelange gesprek met een van die vertalers gehad en 'n klomp kwelvrae is bespreek. Aan die einde van die dag was daar konsensus onder die groep dat dit maar 'n geval van "wag en sien" gaan wees om te sien wat aangevang gaan word met hierdie vertaling.

Anton,
Inderdaad gaan die Deutro-kanonieke boeke ook (nuut) vertaal word, bloot omrede die RKK ook 'n vinger in hierdie pasteitjie het, en hulle ook belang stel om die vertaling te gebruik. Hierdie was ondere andere een van die vrae wat ge-opper is tydens ons sessie. Die antwoord, interesant genoeg, was dat die RKK nie 'n ander vertaling as ons gebruik nie, maar bloot die DK boeke bygevoeg het by die AOV. Ek het so 'n Bybel gaan koop en dit is inderdaad so : Dit is bloot 'n Ou Vertaling met ekstra boeke by. Daar is blykbaar ook nie enige vertalers van die RKK aktief betrokke by hierdie vertaling nie.

Dit is antwoorde soos hierdie wat ons op die "wag en sien" lysie geplaas het. :confused:confused

'n Ander saak wat bespreek was , was die geval van "Jesus uit die OT" haal, wat op sy eie ook 'n interesante gesprek afgelewer het. As julle belang stel kan ons hieroor ook gesels.

Phil Fourie
Apr 3rd 2009, 01:12 PM
Vir die wat belangstel kan julle dievolgende webwerf gaan besoek en daar 'n gratis PDF boekie aflaai:

2016 Vertaling (http://www.2016vertaling.co.za/main.html?src=%2F)

Elimelek
Apr 5th 2009, 09:55 PM
Beste Antonvs, Gene, Die Filadelfieer, ACCM, Willem en andere

Antonvs haal 'n gedeelte op bladsy 5 van die boekie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek (Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 2008) aan. (Ek wonder, Anton, waar jy die aanhaling gekry het, aangesien die boekie self 'n paar voorgestelde vertalings van die Nuwe Bybel bevat.) Verder is die aanhaling op die Kletskerk wat Antonvs aanhaal, iets wat ek geskryf het en waarby ek staan. Dit is jammer dat die hele Septuaginta nie vertaal word nie, maar net die Deuterokanonieke boeke. Dit is immers die Bybel gewees van die eerste Christene en nie die Hebreeuse Bybel nie. Hierdeur sÍ ek egter nie dat ons nie die Ou Testament van die Hebreeus moet vertaal nie. Dit is net baie belangrik en wetenswaardig vir ons verstaan van selfs die tekste van die Nuwe Testament.

Ek wil julle net herinner wat in artikel 6 van die Nederlandse Geloofsbelydenis staan oor die Ou Testamentiese Apokriewe/ Deuterokanonieke boeke:
Die kerk mag hierdie boeke wel lees en daar lering uit trek vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Hulle het egter geensins sodanige krag of gesag dat iemand deur hulle getuienis enige punt van die geloof of van die Christelike godsdiens sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige boeke, afbreuk doen nie.

Met die 1933/53 vertaling was die Ou Testamentiese Apokriewe vertaal en saam met die res van die Bybel in sekere uitgawes gepubliseer. Die 1611 King James Version het per se die Ou Testamentiese Apokriewe bevat. Ek sukkel dus regtig om te verstaan hoe 'n vertaalprojek as 'vrot' geklassifiseer kan word, omdat dit ook die Apokriewe Boeke ondervang.

Dit is nodig dat ons 'n vars vertaling van die Apokriewe het, omdat daar soveel nuwe inligting op daardie front is. Een van die redes waarom hierdie boeke nie in die Bybel opgeneem is nie, was omdat hulle nie beskikbaar was in die Hebreeus nie. Vandag het ons 'n Hebreeus en Aramese tektse van Tobit (ook bekend as Tobias) en die Wysheid van Jesus Sirag (of Ben Sira). Ons het briewe en ander dokumente wat in die tyd van die Makkabese opstande geskryf is. Dit alles is te danke aan die ontdekking van die Dooie Seerolle.

'n Vertaling van die Ou Testamentiese Apokriewe gee ons beter begrip van die leefwÍreld waarin Jesus gebore is en is daarom van uiterse belang vir enige ernstige en toegewyde Bybelstudent en nie beperk tot liberale teoloŽ nie.

Wat die vertaalspan van die Nuwe Afrikaanse Bybel aanbetref is die groep baie groter en uit 'n baie wyer groep kerke as enige van die vorige vertalings. Die 1933/53 vertaling was hoofsaaklik die werk 'n span uit die drie susterskerke (van gereformeerde afkoms), terwyl die 1983 vertaling met uitsondering van een of twee ook maar die werk van die susterskerke was. Nou is dit nie net die Rooms Katolieke Kerk wat betrek is nie, maar ook die Afrikaanse Baptiste, die Apostoliese Geloofsending en die Afrikaanse Protestante Kerk. (Daar mag nog ander denominasies wees, maar ek is nie bewus van hulle nie.)

Die Afrikaanse teologie het oor die laaste klomp jaar nog altyd getrou aan die Bybel en die boodskap van die Bybel gebly, maar het nie geskroom om eerlik met die probleme wat beide die konserwatiewe en die liberale teologie na die tafel gebring het, mee om te gaan nie. Standpunte soos wat Antonvs in die Inleiding tot Genesis 1:1-24 in die proefvertaling aangehaal het, is redelik algemeen aanvaarbare standpunte in die teologie en spel nie self 'n liberale oortuiging uit nie.

Ek dink ook nie dat dit regverdig is om 'n vertaling wat nog nie behoorlik van die been af gekom het, so gou te bevraagteken nie. Hoe minder 'n vertaling in dokrine of dogma vasgevang word, hoe beter is die vertaling. Die proeftekste wat ek gelees het, lyk vir my na 'n eerlike poging om die Hebreeus en die Grieks so nougeset moontlik weer te gee. Ons kennis van sekere begrippe en konsepte wat in die Bybel voorkom het die laaste paar jaar so uitgebrei dat dit natuurlik met raker woorde vertaal sal word. In Genesis 1 kry ons dus woorde soos 'koepel' en 'hemelruim' wat by die drieverdieping-wÍreldbeeld van die Ou Nabye Ooste aansluit. Ek dink dit is oneerlik om sulke konneksies te ignoreer omdat dit nie dalk by ons eie verstaan van 'n klassieke teksgedeelte aanklank vind nie.

Wat my wel pla van die nuwe vertaalprojek is dat daar nog geen aanduiding gegee is dat die vertaalspan van die Biblia Hebraica Stutgartensia na die Biblia Hebraica Quinta, die nuutste kritiese teks van die Ou Testament in Hebreeus gaan oorslaan nie. Die feesgeskrifte (Megilot), Deuteronomium, Rut, Esra, Nehemia en Spreuke is reeds beskikbaar en daar is belangrike voetnotas wat in die vertaling se teks moet verskyn, wat nie in die vorige uitgawe van die Hebreeuse Ou Testament verskyn nie. Verder sou ek graag wil sien dat die vertalers die Novum Testamentum Graecum Edition Critica Maior vir die boeke wat reeds daarin verskyn het moet gebruik en nie die Nestle-Aland of die UBS3 teks van die Nuwe Testament nie. Eersgenoemde uitgawe (hoewel nog onvolledig) poog om alle teksvariante van alle tekstradisies van die Nuwe Testament te reflekteer en sou belangrike voetnotas tot gevolg hÍ.

Oor Jesus en die Ou Testament - dit sou meer gepas wees om 'n voetnota in te voeg as om die teks self so te merk, as die Hebreeus nie dit bedoel nie. Die Bybel se eerste hoorders of lesers het die Bybel anders verstaan as die latere lesers. Om nie bevooroordeeld te wees nie, moet ons die eerste hoorders/ lesers saam met ons Christelike interpretasie kan hoor. God se Woord het mos net so veel beteken vir die eerste mense wat dit gehoor het as wat dit vandag vir ons beteken.

Een ding van die Nuwe Afrikaanse Vertaling wat baie mense mee sal genoŽ wees, is dat Jahweh met die HERE vertaal word.

Vriendelike groete
;)

Elimelek

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 05:51 AM
Oor Jesus en die Ou Testament - dit sou meer gepas wees om 'n voetnota in te voeg as om die teks self so te merk, as die Hebreeus nie dit bedoel nie. Die Bybel se eerste hoorders of lesers het die Bybel anders verstaan as die latere lesers. Om nie bevooroordeeld te wees nie, moet ons die eerste hoorders/ lesers saam met ons Christelike interpretasie kan hoor. God se Woord het mos net so veel beteken vir die eerste mense wat dit gehoor het as wat dit vandag vir ons beteken.
Hiermee stem ek heeltemal saam. As ons wil hÍ dat 'n vertaling so min as moontlik interpratiewe (dinamies-ekwavilente) tekste moet bevat, dan is dit reg dat 'n OT teks wat na Jesus verwys nie met hoofletters geskryf word nie. Dit beteken glad nie dat "Jeus uit dit OT gehaal" word nie. Hierdie is natuurlik een van die groot kwelpunte wat ge-opper is oor die 2016 vertaling, maar ek vermoed dat dit eerder uit onkunde gedoen word as 'n mens eers verstaan dat die verwysings oorspronklik nooit met 'n hoofletter, of enige ander indikasie gedoen is nie.

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 06:13 AM
Fila

Niks is met hoofletters geskryf nie, tog, die konteks dui duidelik vir ons waar van Christus gepraat word en veral as jy besef dat God ons in 'n baie bevoorregte posisie geplaas het met die Nuwe Testament as sleutel tot die Ou Testament, hoekom sal ons dan vir mense goed weer wil toesluit wat God deur die Nuwe Testament kom oopsluit het. As ons weet dat die teks Jesus Christus impliseer, dan is dit net reg dat ons die nodige respek daar gee met die hoofletter. Dit is nie 'n Hebreeuse ding nie, dit is 'n Afrikaner ding, dit is hoe ons met die naam van God en Jesus omgaan, deur die nodige respek, die Israeliet het sy manier van respek betoning deur sy skryfmetode ons ook, laat ons nie ons manier laat vaar nie.

Kom ons hou aan vir mense die volle waarheid gee en nie weer probeer vir mense dinge toesluit nie. Ja, die eerste hoorders was nie in die posisie wat ons in vandag is om te kon geweet het nie, moet ons dit respekteer nou vandag, ek glo nie nee, nie as mens in ag neem dat Jesus dit kom openbaar het nie, ek ding byvoorbeeld aan dievolgende teksgedeelte:

En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelÍ in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.
Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en Hy het gemaak of Hy verder wou gaan;
maar hulle het by Hom aangedring en gesÍ: Bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal; en Hy het ingegaan om by hulle te bly.
En toe Hy met hulle aan tafel was, neem Hy die brood en dank; en Hy breek dit en gee dit aan hulle.
Toe is hulle oŽ geopen en hulle het Hom herken, en Hy het uit hulle gesig verdwyn.
Lukas 24:27-31

Laat die Woord van God mense se oŽ open, ons durf nie dinge weer toemaak wat Jesus reeds oopgemaak het nie.

Groete
Phil

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 08:47 AM
Fila

Niks is met hoofletters geskryf nie, tog, die konteks dui duidelik vir ons waar van Christus gepraat word en..............

ahhh ! Jy is dus 'n voorstaander van 'n vertaling waar interpretasies namens die leser gemaak moet word, en die vertaling in des voege verander word om hierdie interpretasie te weerspiŽel ? Dit is presies wat die verandering na hoofletters doen !

Hoekom moet ek deur 'n vertaler gelei word om te weet dat daar van Jesus binne 'n ou-testamentiese konteks gepraat word as die Heilige Gees dit vir my kan doen ? Wat van as die vertaler 'n "fout" begaan en 'n Mesiaanse profesie nie met hoofletters dokter nie ? Is dit dan 'n vertaalfout, 'n verstaanfout of 'n drukfout ?

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 09:16 AM
Nee Fila, jy weet ek is nie, dit wat ek sÍ is juis dit: Gramaties Histories Letterlik ;) Konteks konteks konteks ;)

Anders kan jy vir my sÍ dat enige Hebreeuse woord wat meer as 1 betekenis het wat in Afrikaans vertaal is gedoen is op die DE metode, dit is nie waar nie, die woord is gebruik wat inpas by die,..........wag hier kom dit....... Konteks, konteks, konteks ;)

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 09:42 AM
Nee Fila, jy weet ek is nie, dit wat ek sÍ is juis dit: Gramaties Histories Letterlik ;) Konteks konteks konteks ;)Ek weet ja, dit is hoekom ek so verbaas is dat jy in hierdie geval dan juis 'n dinamies ekwavelente benadering wil hÍ met die vertaling van Mesiaanse profesiŽ in die Ou Testament. In die grondteks is daar nie hoofletters nie, en om dit te wil verander gebaseer op interpretasie (reg of verkeerd) en konteks ( reg of verkeerd) wyk af van die Histories-gramatiese vertaalmetode. Ek vra weer : indien die vertaler dan 'n profesie mis, en dit nie met hoofletters doen nie, word dit dan gesien as 'n vertaalfout ?Anders kan jy vir my sÍ dat enige Hebreeuse woord wat meer as 1 betekenis het wat in Afrikaans vertaal is gedoen is op die DE metode, dit is nie waar nie, die woord is gebruik wat inpas by die,..........wag hier kom dit....... Konteks, konteks, konteks ;)

Nee, dit is glad nie wat ek sÍ nie. Jy moet onthou dat Christene ook nie altyd saamstem oor wat met 'n bepaalde konteks bedoel word nie. (Kan ek maar as voorbeeld die "tale" draad aanhaal ? )

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 10:29 AM
Fila nee, ek dink ek moet dit tog weer duidelik maak, die hoofletter metode is Gramaties Histories Letterlik, die kleinletter bewegin het voortgespruit uit die Dinamies Ekwivalente vertaalmetode.

So, moet ons dan die Vader se name in die OT ook met kleinletters begin skryf?

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 10:44 AM
As ek mag wil ek graag vra, gegewe die teksgedeelte wat ek gebruik het in hierdie draad aangaande Jesus wat wys watter teksgedeeltes op Hom van toepassing is, glo jy dat Jesus Dinamiese Ekwivalent met hierdie teksgedeeltes omgegaan het? :hmm:

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 11:36 AM
So, moet ons dan die Vader se name in die OT ook met kleinletters begin skryf?


Waar staan die naam van Jesus in die OT ? 'n Algemene spelreŽl is dat name met hoofletters geskryf word, en daarvan sal die vertalers seker (hopelik) nie afwyk nie.
Die naam van die Vader was nog altyd 'n teer punt met baie wat gevoel het dat LORD en HERE 'n te generiese vertaling was om mee te begin. Dit is, as ek vir Eli reg verstaan, een van die dinge wat gaan verander in die nuwe vertaling. ( Ek verbeel my dat die woord LORD soos dit in die KJV nie altyd so geskryf was nie, maar moet gaan seker maak hiervan)
As ek mag wil ek graag vra, gegewe die teksgedeelte wat ek gebruik het in hierdie draad aangaande Jesus wat wys watter teksgedeeltes op Hom van toepassing is, glo jy dat Jesus Dinamiese Ekwivalent met hierdie teksgedeeltes omgegaan het?


- Dink jy Jesus moes dit vir hulle neerskryf, of het hy dit sommer vir hulle vertel ? (En sodoende die geleentheid gehad het om hoofletters in te voeg aldan nie )
- Dink jy Jesus het die Hebreeuse OT gebruik ?

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 12:18 PM
Fila

Ek wil nou nie mense hier omkrap of iets nie, maar ons kom nou by die probleem uit. Eerstens, wil ons nie dalk terugbeweeg na 'n plek waar ons reken dat ons die Here se naam verkeerd gebruik en dus dalk daardeur nie waarlik God aanbid nie.

Tweedens, gaan dit oor hoe ons na Jesus verwys, sal jy Sy naam in skrywes met 'n kleinletter gebruik? Ek weet ek sal nie, nou probeer jy aanvoer dat ons nie waarlik kan weet watter dele in die OT nou werlik op Hom van toepassing is nie, want as ons weet, dan kan ons mos hoofletters insit, want ons weet ons praat van Jesus en dus die nodige respek daarmee saam. So, dan kom ons by byvoorbeeld Ps 110. Hoe vertaal ons dit?

Van Dawid. 'n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.
Psalms 110:1

SÍ ons die HERE het tot my Here gespreek, of sÍ ons die Here het tot my heer gespreek? Maklik, ons erken dat hierdie Psalm op Jesus van toepassing is, hoe? Want Hy antwoord dit self:

En toe die FariseŽrs saamgekom het, vra Jesus hulle
en sÍ: Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is Hy? Hulle antwoord Hom: Dawid s'n.
Hy sÍ vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sÍ:
Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete?
As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy sy seun?
En niemand kon Hom 'n woord antwoord nie; ook het geeneen van daardie dag af dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie.
Matteus 22:41-46

So, duidelik vanuit die bg. is hierdie 'n Psalm wat op Jesus betrekking het, soos baie NT tekste vir ons uitwys aangaande Jesus in die OT, Jes 53 ens ens ens. Dus, die argument dat die vertaling van Jesus in die OT met hoofletters dinamies ekwivalent is, is totaal ongegrond en is tog duidelik gramaties histories. Ek weet nie eers hoekom wonder ons hieroor nie, want dit is 'n "non issue". Vir ons is die OT openbaar deur die NT, om nou te gaan daardie tekste weer verberg is om die reddende genade van God wat aan almal verskyn het te probeer verberg. Dit is tog absoluut 'n stap agteruit in die verkondiging van die evangelie en stroop glad nie met progressiewe openbaring nie. Wat ek seker is meeste van ons hier glo, deur die Woord openbaar God vir ons Sy raadsplan, sodat as ons terugkyk na die eerste tekste, dit deur die latere tekste in die NT verlig word en is dit nie nodig dat ons spekuleer nie.

Sal jy as jy na Jesus met klein letters verwys? Ek sal nie, dus as die vertaler die verligting van die NT (nie sy eie interpretasie nie, maar skrif met skrif) ontvang aangaande OT tekste, dan sal hy mos ook nie na Jesus met klein letters verwys nie.

Groete
Phil

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 12:39 PM
Phil,
Is dit wat ek probeer aanvoer ? Regtig ?

Ek los dan maar vir eers die gesprek hier.

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 12:55 PM
maar ek vermoed dat dit eerder uit onkunde gedoen word

Fila, nee, ek lÍ nie woorde in jou mond nie, maar ek wil tog net dat ons agter die waarheid hier kom. Aangaande wat ek hier bo aanhaal, wil ek jou tog net daarop let dat die boekie wat hierdie probleem aanspreek opgestel is Ds Danie Haasbroek wat geen leek is op hierdie gebied nie, onder andere het hy 'n boek uit met die naam "Die wonder van Jesus in die Ou Testament" of iets soos dit asook 'n boek oor Jesus in die Psalms. So, dit is regtig 'n persoon wat erns maak die Woord op hierdie gebied.

Groete
Phil

Die Filadelfieer
Apr 6th 2009, 01:02 PM
Dankie Phil,
Ek copy en paste my plasing aan Phillip vanuit die "tale" draad, en staan vereers by dit : ( Ek is bly ek is nie een van die vertalers nie, want om 'n klomp Afrikaners tevrede te kry oor 'n ding gaan bykans 'n onbegonne taak wees. ;) )


Ek dink hierdie is een van daardie onderwerpe waar almal met hulle uiteenlopende standpunte en opinies 'n deel van die waarheid beet het, en niemand noodwendig heeltemal 100% reg of verkeerd kan wees of bewys kan word nie. Hierdie is dan ook gewoonlik die soort onderwerpe wat niks met 'n mens se saligheid of die kernboodskap van die Evangelie (wat wel volgens ons almal hier 'n absolute is) te make het nie.

Ek sal graag wil sien dat ons dit in die lig hiervan kan bespreek, maar ek verstaan dat dit soms nodig is om bietjie warm onder die kraag te raak, al is dit net om later weer te besef dat ons eintlik almal goeie pÍlle op hierdie forum is.

Elimelek
Apr 6th 2009, 01:28 PM
Beste Phil Fourie

Ek is dronkgeslaan oor hoe die kwessie van hoofletters, kleinletters en Jesus in die Ou Testament jou en Die Filadelfieer kan laat kopkrap. Jy skryf:
Aangaande wat ek hier bo aanhaal, wil ek jou tog net daarop let dat die boekie wat hierdie probleem aanspreek opgestel is Ds Danie Haasbroek wat geen leek is op hierdie gebied nie, onder andere het hy 'n boek uit met die naam "Die wonder van Jesus in die Ou Testament" of iets soos dit asook 'n boek oor Jesus in die Psalms. So, dit is regtig 'n persoon wat erns maak die Woord op hierdie gebied.

Van ds. Haasbroek is daar een ding te sÍ, hy het deursettingsvermoŽ - daarvoor het ek respek. Sy kruistog oor die jare het egter nie sy standpunt meer aanvaarbaar by Teologiese Fakulteite van die NG Kerk gemaak nie. (Daar was 'n tyd wat hy dikwels sy boeke by die teologiese fakulteite versprei het.) My indruk van sy boek "Jesus in die Ou Testament" is dat hy Jesus so graag in die Ou Testament wil hÍ, dat hy Hom inwens en dan redelik baie 'mind-gimnastiek' moet doen om Hom daar te hou. (Dit sÍ ek met respek en deernis.) Ek bevraagteken nie die goedbedoeldheid van sy motiewe nie, maar dit beteken nog nie dat sy begrip van die Ou Testament die korrekte verstaan is nie.

Ek weet nie van Jesus nie, maar dit is duidelik dat die evangelieskrywers nie die Hebreeuse Ou Testament aangehaal het nie, maar die Griekse vertaling daarvan, genaamd die Septuaginta. In sekere gevalle is die Septuaginta op 'n ouer teks as die Hebreeuse Ou Testament gebaseer. Ek sou geen beswaar gehad het as die Septuaginta die nodige hoofletters in die teks gekry het nie, maar aan die anderkant vind ons nie hoofletters in die gedeeltes wat tradisioneel op Jesus vantoepassing gemaak word, in die latere manuskripte van die Septuaginta nadat hoofletters en kleinletters deurmekaar gebruik begin word is nie.


Ek dink 'n gepaste voetnota sal 'n beter keuse wees as om die hoofletters in die teks vas te vang.

Vriendelike groete
;)

Elimelek