PDA

View Full Version : Bespreking Die 3de TempelJohnny
Apr 2nd 2009, 07:21 AM
Ek sien nie juis iets oor die 3de Tempel in die forum nie. Miskien soek ek op die verkeerde plek. In elk geval, weet julle ouens hoe naby die herbou van die 3de Tempel werklik is? Hoe belangrik is dit dat ons dit weet? Het dit enige funksie in die eindtyd? Ek het 'n baie interessanthede oor die onderwerp en sal sien watter vrae word gevra en dit dan probeer beantwoord.

Phil Fourie
Apr 2nd 2009, 07:34 AM
Hi Johnny

Ek skuif hierdie draad van jou na die Gesprek oor die Eindtye en Aktuele Sake forum ;)

MG Van Wyk
Apr 2nd 2009, 08:16 AM
Haai Johnny,

Hoekom sit jy nie solank van die inligting op van wat jy het nie? Soos waar word die tempel gebou ens? Dan kan mense dit lees en dit sal meer vra ontlok?

Groete Mari

Johnny
Apr 2nd 2009, 08:41 AM
Goed, kom ons kyk:

"The Temple Institute" in Jerusalem het alreeds meeste van die "artifacts" wat in die 3de Tempel gebruik gaan word, vervaardig. Dit sluit in alles volgens die Bybelse voorskrifte. Selfs die kledingstukke wat deur die Priesters gedra sal word is reeds klaar.
Die Sanhedrin is weer na bykans 2500 jaar weer in Tiberias gestig.
Die Menora wat sowat 1,5 ton weeg, van goud is Desember 2008 vanaf die Cardo nader aan die Tempelberg verskuif.
Priesters word alreeds opgelei om diens te verrig in die 3de Tempel.
Die Tempel gaan op die Tempelberg gebou word waar "The Dome of the Rock" staan. Nie noodwendig op dieselfde plek nie, maar heel moontlkik langsaan.
Die Tempelberg is seker die mees kosbare stukkie "Real Estate" op hierdie aarde.
Die Tempel moet binnekort herbou word want die antichris gaan die wreld vanuit die tempel regeer en ons weet dat die koms van die Here naby is, so dit kan nie meer te ver wees nie.
Dit s ook vir ons dat die 7 jaar verdrukking naby is, want al hierdie dinge gaan gedurende daardie tydperk gebeur.
Sal nog gedagtes wissel sodra die vrae inrol.

MG Van Wyk
Apr 3rd 2009, 05:13 AM
Het jy enige bewyse van hierdie punte behalwe die Bybel?

RR van Wyk
Apr 3rd 2009, 05:49 AM
Hi Johnny,

Baie interresante onderwerp. Daar is heelwat vrae wat opduik....
Wat sal die doel wees van hierdie 3de tempel?? Nerens staan daar enigiets opgeskrywe van 'n derde tempel nie.
Wat 'n mens wel kan lees wat die naaste hieraan is wat ek opgetel het, staan so aan die einde van Danil.
Die offers wat afgeskaf gaan word en die ding wat 'n gruwel in God se o is wat in die geweide plek gaan staan. Wat is die geweide plek op die oomblik?

As Christen is ek natuurlik heeltemal gekant teen die bou van 'n derde tempel, want dit beteken dat diere offers weer ingestel gaan word?
Jesus het reeds die laaste tempel afgebreek en die nuwe een in drie dae opgebou :)

Geen diereoffer kan 'n mens skoonmaak van sy sonde nie, kan Jesus basies vervang nie.
Volgens my het die derde tempel niks tedoen met ons, maar het slegs betreking op Judaisme, die ouens wat glo dat Jesus net 'n profeet was, en dat die ware Mesias nog moet kom?

Ek is glad ne seker wat hierdie derde tempel se rol in die eindtye is nie, en daar is natuurlik honderde teorie.... ons sal seker maar moet kyk wat gebeur...

Phil Fourie
Apr 3rd 2009, 07:11 AM
Hi RR

Die derde tempel moet gebou word, want dit is daar waar Jesus sal regeer as Hy terugkom, maar dit is ook daar waar die anti-chris sal regeer, wat vir ons beteken dat sodra die tempel klaar is, die anti-chris op die toneel kan verskyn, wat vir ons 'n baie goeie aanduiding van die einde is.

RR van Wyk
Apr 3rd 2009, 08:26 AM
Hi Phil, hierdie Tempel waarvan jy praat waaruit Jesus sal regeer, is dit die een wat in Openbaring afgemeet word? Hoe kom hierdie tempel en die een wat hulle nou skeinbaar besig is om te bou bymekaar?

En weereens, my grootste bekommernis... watter rol gaan hierdie tempel vervul wat die mense wil bou? Is dit, soos met die eerste en tweede tempel, in opdrag van God?

Phil Fourie
Apr 3rd 2009, 08:50 AM
Dit is in God se plan ja RR, maar dit het te make met die Jode, het geen implikasie vir ons wat verlos is deur die bloed van Christus nie, ons staan net en toekyk hoe dinge besig is om in die "heilige land" af te speel.

Hoekom moet daar weer 'n tempel wees:

die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
2 Tessalonisense 2:4

Maar dan sal Jesus die anti-chris verdelg en sal Hy regeer op die troon van Dawid:

tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die lerskare sal dit doen.
Jesaja 9:6

Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,
Lukas 1:32

En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die lerskare, en om die huttefees te vier.
Sagaria 14:16

Dit het alles betrekking op Jesus se heerskappy op aarde in die 1,000 jarige vrederyk, daarom moet die tempel weer herbou word, eers sal die anti-chris soos Jesus self daar kom sit en hulle sal dink hy is hulle Messias, maar dan sal die ware Verlosser kom en Hy sal regeer vanaf die troon van Dawid.

Hoop dit maak die implikasie van die tempel vir jou duideliker, sien weer Daniel, dit gaan daaroor dat die Jode hulle Messias verwag, dat hulle die tempel wil regkry daarvoor, die anti-chris sal kom, hulle sal dink hy is hulle Verlosser, hy sal vir hulle weer die offers instel, dan sal hy dit staak en hulle begin vervolg, dan sal die ware Verlosser kom.

RR van Wyk
Apr 3rd 2009, 09:01 AM
Dankie vir jou duidelike antwoord, ek sal beslis dieper daarin kyk as ek bietjie meer tyd het. Dit maak ook nou sommer 'n bietjie meer sin ook!

Elimelek
Apr 4th 2009, 11:26 PM
Beste Phil Fourie, RR van Wyk, MG van Wyk, Johnny en andere

Hierdie derde tempel goed laat my kopkrap. Dit lyk vir my dat die belangrikheid van Jesus se woorde in Johannes 2:19-22 dalk misgekyk word:
Jesus antwoord en s vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig. En die Jode s: Ses-en-veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig? Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle ges het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. (OAV)

Ook die ironiese misverstand van die valse getuienis teen Jesus is belangrik. Markus 14:57-59 (vgl. Matteus 26:61 & Handelinge 6:14 - Stefanus se getuienis):
En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en ges: Ons het Hom hoor s: Ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie. En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie (OAV) Die vals getuienis l nie daarin dat Jesus ges het dat Hy die tempel sal afbreek en in drie dae opbou nie, maar in watter na verwys word. Is Jesus se belang by die fisiese tempel of by 'n ander soort tempel?

Dit is ook interessant dat Jesus deur die verbygangers beledig is met die woorde (Matteus 27:40):
U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! (OAV)

Die duidelike ironie wat uit Jesus se uitlatings oor die tempel gemaak is, kom uit as 'n mens besef dat die tempel nie die regte simbool van God se teenwoordigheid hier op aarde is nie, maar dat God juis in die persoon van Jesus die ware tempel opgerig het. Anders gestel, God is teenwoordig in 'n mens, die Seun van God en self God. Hy word nie in koue klip vasgevang nie. Daarom is die Joodse godsdiens duidelik dood.

Dit is interessant dat Paulus in 1 Korintirs 3:16-17 dit duidelik maak wie en wat die ware tempel is:
Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.(OAV) (Kyk ook na 1 Korintirs 6:19, 9:12-13.)

Ook in 2 Korintirs 6:15-16 vind ons hoe Paulus die tempel vanaf die fisiese tempel na die ware tempel ons as Jesus se kerk verskuif. Ek dink dat Efesirs 2:19-22 dit mooi saamvat:
So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgehou word tot 'n woning van God in die Gees. (OAV)

As Jesus in Openbaring (wat ons weet 'n boek is wat in beelde praat - dit is immers Apokaliptiek en moenie letterlik opgeneem word nie) in hoofstuk 3:12 aan die gemeente van Filadelfia s:
Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die Nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam (OAV)

Weereens, die tempel in die Ou en die Nuwe Testamente verteenwoordig God se teenwoordigheid. In die Nuwe Testament word Jesus die ware tempel. Die tempel van klip is maar net 'n vooruitskouing dat God teenwoordig is in hierdie wreld. As Jesus se hande en voete (ons is sy liggaam) of as die draers van die Heilige Gees (wat daarop dui dat God by ons is) is ons ook God se tempel. Ons verteenwoordig God in die wreld. As ons egter getrou is, sal ons vir ewig in God se teenwoordigheid wees, ons sal pilare in die tempel wees - met ander woorde ons sal nooit uit God se teenwoordigheid weggevat kan word nie. Hierdie tema herhaal op 'n paar plekke in Openbaring.

In Openbaring 7:13-17 lees ons:
Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lan. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en dors h nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; wan die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. en God sal alle trane van hulle o afvee. (OAV)

In Openbaring 11:18-19 vind 'n interessante ding plaas, soos wat die ongetroues geoordeel word word die getroue diensknegte, profete en heiliges beloon.Die gelowiges verreis as die tempel van die Here (11:19) in die hemel. Met ander woorde dit word gebou uit die gelowiges wat tot die einde toe volhard het. Hierdie gelowiges kan nooit-ooit uit God se hand geruk word nie.

Ek sukkel om te sien hoe die derde tempel as 'n fisiese tempel verstaan kan word, as die Nuwe Testament nooit die fisiese tempel positief skets nie en dat ons reeds vind dat Jesus die tempel in Homself opneem. Die tempel is die simbool van God se teenwoordigheid.

Vriendelike groete
;)

Elimelek

RR van Wyk
Apr 6th 2009, 09:03 AM
Jy het dit mooi saamgevat Elimelek. Dit is hoe elke Christen dit moet sien. Ek stem tenvolle saam met jou.

Vir ons as Christenne is die fisiese derde tempel van geen waarde, behalwe natuurlik dat dit maar net vir ons as 'n rigtingwyser werk wat met die iendtye tedoen het. Natuurlik moet ons ook nou nie vir die antichris sit en wag voodat die groot afvalligheid gekom het nie....(of is ons in die midde daarvan?? Alles gaan erg, maar hoe erg moet dit gaan voordat dit kan bestempel word as die groot afvalligheid?)

Maar as Jesus terugkom, van waar gaan Hy dan regeer? Hier kan dalk so iets soos 'n fisiese "Tempel" dalk ter sprake kom. Maar voordat Jesus weer terugkom, glo ek glad nie in so iets as 'n fisiese tempel wat uit klip gemaak is nie, dit dien geen doel in ons lewe nie.
Behalwe natuurlik as die tempel bloot net soos 'n Christen kerk gebruik word, waar die Here geloof en geprys word.

Ek sou amper so ver gaan om te s dat om die daaglikse offers weer in te stel sal 'n gruwel in ons God se o wees.... Dit is immers waarvoor Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, iets wat ons juis as Christenne hierdie naweek gaan herdenk!

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 09:23 AM
RR en Eli

Onthou a.s.b. dat ons steeds sit met Israel wat verblind is tot hierdie dinge waarvan julle praat, daarom dien die tempel vir hulle 'n doel en vir ons as 'n aanwyser van hoe God se planne besig is om voor ons af te speel.

Dan natuurlik as mens chiliasties in jou verstaan is van eindtye dan sal jy ook verstaan wat die belangrikheid is vir die tempel in Jesus se millenium regering.

Groete
Phil

Elimelek
Apr 6th 2009, 01:40 PM
Beste RR van Wyk en Phil Fourie

Ek dink nog steeds nie dat daar 'n derde tempel gaan wees wat deur mense gebou is nie. As daar so iets is, gaan God nie daarvan af regeer nie. Volgens Openbaring 21 is die nuwe Jerusalem die tempel van God. In Openbaring 21:3 lees 'n mens:
Kyk, die tentwoning van God is nou onder mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle o afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Oor die hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het eenvoudig verbygegaan (NLV)

Dit is baie interessant dat die tempel soos dit in Esegil se visioen beskryf word en hoe die nuwe stad Jerusalem beskryf word, besonderse ooreenkomste vertoon. Hierdie ooreenkomste is nie toevallig nie. Daar is nie meer 'n tempel met 'n heiligste en allerheiligste wat God en mens van mekaar kan skei nie, God se teenwoordigheid verhelder die stad. Dit is ook nie toevallig dat die stad juis met 'n goue meetstok uitgemeet word nie (Openbaring 21:15-17).

In Openbaring 21:22 lees ons ook:
Ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie, wat die Here God, die Almagtige, en sy Lam is sy tempel.(NLV)

Vriendelike groete
;)

Elimelek

Phil Fourie
Apr 6th 2009, 01:43 PM
Hi Eli

Wat sal jy dan maak van Openbaring 20, Jesus wat op aarde kom regeer, Sagaria 14, Jesaja 9 (op die troon van Dawid, oor Dawid se koninkryk). Jy haal wel Openbaring 21 aan en dit is korrek, maar hoe voel jy oor die 1,000 jarige vrederyk wat voor dit moek kom, soos ons byvoorbeeld ook van lees in Jesaja 11? :hmm:

Johnny
Apr 7th 2009, 11:17 AM
Elimelek,

Kom saam met ons Israel toe vanaf 3 September - 16 September 2009 en ek gaan wys jou die 3de Tempel se herbou is voor die deur. Kom sien die prag van die artikels wat reeds vervaardig is by "The Temple Institute" in Jerusalem. O, hoe brand die Jode se harte nie om weer vir die eerste keer sedert 70 NC 'n offer aan G_D te bring in die tempel nie. Waarlik, daar sien jy die passie en die verlange van 'n volk na hul Skepper! Die gebede by die klaagmuur...die verlange.Beste RR van Wyk en Phil Fourie

Ek dink nog steeds nie dat daar 'n derde tempel gaan wees wat deur mense gebou is nie. As daar so iets is, gaan God nie daarvan af regeer nie. Volgens Openbaring 21 is die nuwe Jerusalem die tempel van God. In Openbaring 21:3 lees 'n mens:

Dit is baie interessant dat die tempel soos dit in Esegil se visioen beskryf word en hoe die nuwe stad Jerusalem beskryf word, besonderse ooreenkomste vertoon. Hierdie ooreenkomste is nie toevallig nie. Daar is nie meer 'n tempel met 'n heiligste en allerheiligste wat God en mens van mekaar kan skei nie, God se teenwoordigheid verhelder die stad. Dit is ook nie toevallig dat die stad juis met 'n goue meetstok uitgemeet word nie (Openbaring 21:15-17).

In Openbaring 21:22 lees ons ook:

Vriendelike groete
;)

Elimelek

Johnny
Apr 7th 2009, 01:20 PM
Derde Tempel-kultuur Vat in Israel Pos

Op 24 Januarie 2005 is die elfde Tempelfees in Jerusalem gehou. Verskeie Tempelberg-groepe, asook regeringsverteenwoordigers, het hieraan deelgeneem. Die beweging vir die bou van die derde tempel is besig om groot openbare steun in Israel te verkry. Sedert die heropening van die Tempelberg vir besoekers in September 2003, het 85 000 Jode die terrein besoek dit is n gemiddeld van 5000 per maand. In die lig hiervan word daar van n derde tempel-kultuur gepraat wat besig is om in Israel sy beslag te kry.
In die geskiedenis en profesie oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:
1. Die tempel van Salomo. Hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes maar n Israel se herstel uit die ballingskap weer herbou. Dit staan as die eerste tempel bekend.
2. Die tempel van Herodes. Hierdie tempel is in die laaste eeu voor Christus deur Herodes vir die Jode gebou. Dit staan as die tweede tempel bekend.
3. Die tempel van die verdrukking. Hierdie tempel sal in die komende verdrukking (in die 70ste jaarweek van Danil) n n verbond met die Antichris in Jerusalem gebou word. Hierna word as die derde tempel verwys. Die Antichris sal homself in di tempel tot God verklaar. Die huidige inisiatiewe in Israel vir die bou van die tempel, sal na die oprigting van hierdie tempel lei. Dit sal verdere dryfkrag aan die ortodokse beweging gee om die eenmalige offer van Jesus Christus (Jeshua Ha Mashiach) aan die kruis te verwerp en weer met daaglikse diere-offers te begin.
4. Die tempel van die Messiasryk. Hierdie tempel sal n die koms van die ware Messias in Jerusalem gebou word (Eseg. 40-44). Hierna word as die vierde tempel verwys. Dit sal in die vrederyk die doel dien as n terugverwysing na die offer van die Messias as die Lam van God wat vir die sondes van die hele wreld geoffer is (Heb. 10:5-12). Die grondplan van die tempel neem die vorm van n kruis aan, waarop daar sewe verwysingspunte is waar die voorwerpe vir die tempeldiens geplaas word. Die een lyn begin by die buitenste poort, wat simbolies op Jesus dui Hy is die poort deur wie ons toegang tot die heiligdom en genadetroon van God verkry. Die volgende punt op di lyn is die brandofferaltaar wat na die offer van Jesus heenwys. Daarna is daar die koperwaskom of afspoelwaentjies, waarin bloed en water gemeng was die bewys van n volbragte offer (vgl. die bloed en water uit die sy van Jesus). Steeds op dieselfde reguit lyn kom ons in die tempel by die reukofferaltaar uit, wat na gebed in die Naam van Jesus wys. Deur gebed kry ons, deur die geskeurde voorhangsel heen, toegang tot die genadetroon in die Allerheiligste (die verste punt op die een reguit lyn), waar Jesus ons Voorspraak by die Vader is om versoening vir ons sondes te doen. Die ander lyn wat oor hierdie een sny om n kruis te vorm, strek van die goue kandelaar af tot by die tafel met die toonbrode. Die brandende kandelaar verwys na Jesus as die lig van die wreld wat deur middel van die olie van die Heilige Gees in die wreld skyn, en die toonbrode na Jesus en sy Woord as die brood van die lewe.
Die vierde tempel sal dus n sterk getuieniswaarde in die tyd n die koms van Christus h, terwyl die derde tempel in die teken van die verdere verwerping van die Here Jesus sal staan, en gevolglik n belangrike deel van die valse messias se misleiding van die Joodse volk sal uitmaak.

bennie
Apr 8th 2009, 02:29 AM
Elimelek,

Kom saam met ons Israel toe vanaf 3 September - 16 September 2009 en ek gaan wys jou die 3de Tempel se herbou is voor die deur. Kom sien die prag van die artikels wat reeds vervaardig is by "The Temple Institute" in Jerusalem. O, hoe brand die Jode se harte nie om weer vir die eerste keer sedert 70 NC 'n offer aan G_D te bring in die tempel nie. Waarlik, daar sien jy die passie en die verlange van 'n volk na hul Skepper! Die gebede by die klaagmuur...die verlange.

Die ander opsie is natuurlik dat hulle hul God sal aanvaar. Dan is daar geen rede vir 'n derde tempel nie.
Ek wonder baie of Jesus langs die Vader sit en huil. En wonder. " Wat meer kan ek vir die mense gedoen het as om te sterf vir hulle."
God het vir ons kom sterf. Hy IS die vinale offering. Sy bloed is genoeg.

Bennie

Phil Fourie
Apr 8th 2009, 05:23 AM
Bennie

Ek dink jou pos hierbo is een wat gemaak word sonder om in ag te neem wat reeds op hierdie draad geskryf is. Die tempel het niks tans te make met my en jou saligheid nie, het niks te make met ons aanvaarding van die finale offer wat Jesus gebring het nie, maar het baie te make met 'n volk wat steeds verblind is. Dit gaan oor God se raadsplan vir die eindtyd en hierdie is die manier hoe die volk Israel verlei sal word om die anti-chris as Messias aan te neem, maar wanneer hy die offers weer sal afskaf en hulle begin vervolg sal hulle besef dat hy dit nie is nie.

As jy Open en Thes lees, dan sal jy besef, die seun van verderf moet openbaar word en moet in die tempel sit asof hy self God is. Dit is wat die Woord ons leer, ons kan nie daar verby kom nie, hierdie is dinge wat moet gebeur en is duidelike tekens vir ons van die einde wat nader.

Groete
Phil

Psalm
Apr 8th 2009, 06:09 AM
Elimelek,

Kom saam met ons Israel toe vanaf 3 September - 16 September 2009 en ek gaan wys jou die 3de Tempel se herbou is voor die deur. Kom sien die prag van die artikels wat reeds vervaardig is by "The Temple Institute" in Jerusalem. O, hoe brand die Jode se harte nie om weer vir die eerste keer sedert 70 NC 'n offer aan G_D te bring in die tempel nie. Waarlik, daar sien jy die passie en die verlange van 'n volk na hul Skepper! Die gebede by die klaagmuur...die verlange.

Hi Johnny,

wat ek nou gaan s, moet dit asb nie sien as 'n persoonlike aanval teen jou nie, maar God se Woord is bo alles geskrywe, selfs bo 'n "passie en die verlange van 'n volk na hule skepper" wat die Woord van God noem - Die Antichris.
Trane en pragtige lang gebede en goud en silwer is nie wat God na verlang nie, hulle kan maar ween en ween by die "westwall" en offers bring aan God in die tempel gebou met mensehande/TLB's maar dit gaan hulle nerens bring solank as wat hulle Jesus verwerp nie.

Dadelik gaan daar genoem word dat ek "oordeel", nee, ek beoordeel net wat ek waarneem deur die Woord van God

1 Joh 2:21-26
Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun lon. Elkeen wat die Seun lon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei.

Self hier vir die arme jode wat die Torah bestudeer nogal in die oorsproklike Hebreeus vertel Johannes dat "As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly."
In Deut 18:15, in hulle eie wet wat hulle wil hou, word die belofte van die Messias gegee, maar selfs die wet wat hulle probeer hou, hou hulle nie eers volkome nie, wat help dit? In Handelinge 3:19 - 26 verwys Petrus vir hulle terug na die Torah hoe daar selfs in die Torah (1ste 5 boeke van die Bybel) wat hulle so bestudeer en "kastig" probeer hou, maar tog nie hou nie.
Sien ook Hand 7:35-39, hulle wou selfs na Moses nie luister nie, maar hulle beroem hulle op die tempel en om die wet te onderhou? Selfs die wet verwys na Jesus en dat hulle na Sy Woorde moet luister en daai deel van die wet verkies hulle om nie te hou nie. (Hand 7:51 - 53)

Ek sien die stelling van "O, hoe brand die Jode se harte nie om weer vir die eerste keer sedert 70 NC 'n offer aan G_D te bring in die tempel nie. Waarlik, daar sien jy die passie en die verlange van 'n volk na hul Skepper!" heeltemal ONSKRIFTUURLIK en TEEN die Woord van God! Dis geen passie nie, dis misleiding op sy beste.

As hulle waarlik 'n verlange na hul skepper gehad het, sou hulle Hom gehoorsaam gewees het, en dit sluit Deut 18:15 IN.

1 Joh 4:13 - 15
Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God isGod bly in hom, en hy in God.

As daar van hulle is wat hulle verharde harte versag teenoor God, en hulle verlosser Jesus Christus aanneem soos die Woord van God van Genesis - Openbaring uitwys, goed, dan het ek nie 'n probleem met hulle nie, maar die wat hulle harte bly verhard teenoor God en kastig "ween" by die westwall en Jesus verwerp - God se Woord is duidelik oor wie en wat hulle is!
Ek sien 'n groot probleem daarmee dat ons hulle moet sien as "hoe brand hulle harte" want hulle harte brand NIE vir God nie, hulle harte is verhard en wie die seun verwerp, verwerp ook God.

Moenie dat jy mislei word deur die Antichriste wat vertel hulle harte brand om aan God 'n offer te bring nie, want dis 'n LEUN, hulle word deur die Woord van God genoem Antichriste.
Ek sal nie 1c betaal om na die Antichriste te gaan om hulle te sien "ween" en 'n tempel van klip en steen (soos hulle harte verhard is teenoor God - klip en steen harte) te sien nie, al is daar pragtige mooi silwer en Goud woorwerpe in die nuwe tempel, dit beteken niks!

God vra een ding - Geen my jou hart! Nie tempels en goud en silwer nie!

Oppas vir die misleiding van die Antichriste! Al ween hulle hulleself papnat!

Gooi my maar met klippe, dis reg, maar Luister na die Woord van God!

RR van Wyk
Apr 8th 2009, 06:11 AM
Hierdie draad sover is beslis 'n oogoopmaker vir my, dit plaas alles baie mooi in perspektief en verklaar dele van die bybel wat ek lankal mee stoei.

Dit gee my net meer rede om dankbaar te wees vir die grootste geskenk wat God ooit aan my kon gee... die kennis oor Christus! Net meer rede dat ons gebede na Israel se kant toe mik.

bennie
Apr 8th 2009, 03:19 PM
Bennie

Ek dink jou pos hierbo is een wat gemaak word sonder om in ag te neem wat reeds op hierdie draad geskryf is. Die tempel het niks tans te make met my en jou saligheid nie, het niks te make met ons aanvaarding van die finale offer wat Jesus gebring het nie, maar het baie te make met 'n volk wat steeds verblind is. Dit gaan oor God se raadsplan vir die eindtyd en hierdie is die manier hoe die volk Israel verlei sal word om die anti-chris as Messias aan te neem, maar wanneer hy die offers weer sal afskaf en hulle begin vervolg sal hulle besef dat hy dit nie is nie.

As jy Open en Thes lees, dan sal jy besef, die seun van verderf moet openbaar word en moet in die tempel sit asof hy self God is. Dit is wat die Woord ons leer, ons kan nie daar verby kom nie, hierdie is dinge wat moet gebeur en is duidelike tekens vir ons van die einde wat nader.

Groete
Phil

Hi Phil.
Ek het die draad gelees voor ek my plasing gemaak het. Die grootste verskil hier is teologie. Ons glo die Bybel leer ons verskillende dinge.
Jy glo die jode is God se nasie, ek glo almal wat Jesus aanneem as sy verlosser is God se nasie.
Jy glo 'n aardse tempel MOET gebou word, ek glo ons is die aardse tempel. ( Gaan kyk na die grieks vir die woord temple in Tess and Petrus en jy sal sien dit is die selfde woord : Naos.) Almal wat Jesus aanvaar is die temple.
Ek glo God homself het 'n seel op die teple mount geplaas. Die dome of the rock. Daar sal nooit weer 'n temple gebou word nie.
Jy sien die antichrist as 'n mens wat seker uit rusland of 'n moslem of wat ook al is, ek sien dit nie so nie. Ek dink ek sal oor so paar weke 'n draad begin in die engelse afdeling in Contro oor wie die antichrist is. As jy wil deelneem is jy meer as welkom. Ek doen dit in engels vir twee redes. My afrikaans is besig om swakker en swakker te raak, en al my studies is in engels. Ek gebruik nie ;n afrikaanse bybel nie. Engels, hebrew en grieks.

Bennie

Phil Fourie
Apr 9th 2009, 05:25 AM
Bennie

Nou wat as die tempel daar lewensgroot staan, gaan jy nogsteeds s daar is nie 'n tempel nie?

Jy wys my daarop dat ek verkeerd is, en ek is altyd oop vir oortuiging uit die Woord, so wil jy nie a.s.b. jou mening dalk vir my met die Woord staaf nie, groot asseblief.

Baie dankie
Phil

Johnny
Apr 9th 2009, 06:02 AM
Elimelek,

Moenie bekommerd wees nie. Jy val my nie aan nie. Die aanslag wat jy op die Jode doen in jou e-pos rig jy dan ook aan Jesus. Hy is vandag nog 'n Jood. Ek sal laat die Woord jou 'n antwoord gee op jou skrywe en hoe jy oor die Jode (antichriste) voel.

Genesis 12:3 En Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek;


Hi Johnny,

wat ek nou gaan s, moet dit asb nie sien as 'n persoonlike aanval teen jou nie, maar God se Woord is bo alles geskrywe, selfs bo 'n "passie en die verlange van 'n volk na hule skepper" wat die Woord van God noem - Die Antichris.
Trane en pragtige lang gebede en goud en silwer is nie wat God na verlang nie, hulle kan maar ween en ween by die "westwall" en offers bring aan God in die tempel gebou met mensehande/TLB's maar dit gaan hulle nerens bring solank as wat hulle Jesus verwerp nie.

Dadelik gaan daar genoem word dat ek "oordeel", nee, ek beoordeel net wat ek waarneem deur die Woord van God

1 Joh 2:21-26
Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun lon. Elkeen wat die Seun lon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei.

Self hier vir die arme jode wat die Torah bestudeer nogal in die oorsproklike Hebreeus vertel Johannes dat "As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly."
In Deut 18:15, in hulle eie wet wat hulle wil hou, word die belofte van die Messias gegee, maar selfs die wet wat hulle probeer hou, hou hulle nie eers volkome nie, wat help dit? In Handelinge 3:19 - 26 verwys Petrus vir hulle terug na die Torah hoe daar selfs in die Torah (1ste 5 boeke van die Bybel) wat hulle so bestudeer en "kastig" probeer hou, maar tog nie hou nie.
Sien ook Hand 7:35-39, hulle wou selfs na Moses nie luister nie, maar hulle beroem hulle op die tempel en om die wet te onderhou? Selfs die wet verwys na Jesus en dat hulle na Sy Woorde moet luister en daai deel van die wet verkies hulle om nie te hou nie. (Hand 7:51 - 53)

Ek sien die stelling van "O, hoe brand die Jode se harte nie om weer vir die eerste keer sedert 70 NC 'n offer aan G_D te bring in die tempel nie. Waarlik, daar sien jy die passie en die verlange van 'n volk na hul Skepper!" heeltemal ONSKRIFTUURLIK en TEEN die Woord van God! Dis geen passie nie, dis misleiding op sy beste.

As hulle waarlik 'n verlange na hul skepper gehad het, sou hulle Hom gehoorsaam gewees het, en dit sluit Deut 18:15 IN.

1 Joh 4:13 - 15
Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God isGod bly in hom, en hy in God.

As daar van hulle is wat hulle verharde harte versag teenoor God, en hulle verlosser Jesus Christus aanneem soos die Woord van God van Genesis - Openbaring uitwys, goed, dan het ek nie 'n probleem met hulle nie, maar die wat hulle harte bly verhard teenoor God en kastig "ween" by die westwall en Jesus verwerp - God se Woord is duidelik oor wie en wat hulle is!
Ek sien 'n groot probleem daarmee dat ons hulle moet sien as "hoe brand hulle harte" want hulle harte brand NIE vir God nie, hulle harte is verhard en wie die seun verwerp, verwerp ook God.

Moenie dat jy mislei word deur die Antichriste wat vertel hulle harte brand om aan God 'n offer te bring nie, want dis 'n LEUN, hulle word deur die Woord van God genoem Antichriste.
Ek sal nie 1c betaal om na die Antichriste te gaan om hulle te sien "ween" en 'n tempel van klip en steen (soos hulle harte verhard is teenoor God - klip en steen harte) te sien nie, al is daar pragtige mooi silwer en Goud woorwerpe in die nuwe tempel, dit beteken niks!

God vra een ding - Geen my jou hart! Nie tempels en goud en silwer nie!

Oppas vir die misleiding van die Antichriste! Al ween hulle hulleself papnat!

Gooi my maar met klippe, dis reg, maar Luister na die Woord van God!

Psalm
Apr 9th 2009, 06:33 AM
Ek hoop nie dit gaan nou in 'n klipgooi verander nie, as die moderators so dink moet hulle doen soos hulle goeddink.
Ek is jammer as ek so iets begin het, ek sal nou stilbly hierna.

Jesus was nie 'n Jood nie, hy't self gese dat hulle addergeslag is, het Hy homself dan nou vervloek daardeur? Ek neem aan Johannes het ook Jesus vervloek in die stukkie wat ek aangehaal het? Verdeelde koninkryk kan tog nie bly staan nie.
Jesus was verwek deur die Heilige Gees, nie deur 'n mens nie. Hy was wel 'n Jood genoem want die mense het nie geweet/besef/verstaan dat Hy deur die Heilige Gees opgewek is nie, hulle het gevra "Is hy nie Jesus, die seun van Josef..." (Joh 6:42) - Hulle het gedink hy's 'n Jood want Hy's die seun van Josef, maar Jesus is die Seun van God, opgewek deur die Heilige Gees. Ja, Jesus was wel volkome mens, en is versoek in alle opsigte net soos ons.

Gen 12:3 verwys na Abraham, Abraham was nie 'n jood nie, Isak was nie 'n jood nie, Jakob was nie 'n jood nie! Abraham was 'n Hebrieer - Net ter interessantheid.

Daar is ware jode en valse jode. Sien Op 2:9
Ek't niks teen die ware jode (Judieers) nie.

Weereens, jammer as ek iets begin het, ek sal nou stilbly :)

Phil Fourie
Apr 9th 2009, 06:43 AM
Net vir balans hier, ek sien ons is weer besig om in 'n gevaarlike rigting te beweeg.

Ja, Jesus was hier op aarde 'n Jood, maar Hy is en bly die Seun van God, redding is vir almal, op hierdie stadium is die Griek in Jesus baie belangriker as die Jood wat verblind is, daar is nie meer onderskeid in Jesus nie, ons hoef nie Joodse gebruike te begin aanneem nie, daar is geen saligheid daarin nie, ons saligheid is in Christus en Hom alleen, geen gebruik nie, geen ritueel nie, net die bloed van Jesus, ons kan daar niks bysit nie.

Beteken dit dat wat tans in Jerusalem gebeur nie relevant is vir ons nie, absoluut nie, Jesus self het ges ons moet hierdie tekens dophou, Paulus praat hiervan, die hele Ou Testament praat hiervan, daar is nog baie profesiee wat in vervullling moet gaan, as ons reken alle profesiee het klaar in vervulling gegaan, dan is ons nie eerlik met die Woord nie, daar is selfs van Jesus se profesiee wat nog in vervulling moet gaan, die anti-chris het nog nie in die tempel gesit asof hy God self is nie.

Nou, as ons reken daar moet nie 'n tempel wees vir hom om in te sit nie, dan maak ons die Woord van God tot leuenaar, ons kan nie om hierdie dinge kom nie, maak nie saak hoe ons redeneer nie, daar is sekere dinge wat moet gebeur, beteken dit dat hierdie dinge ons saligheid beinvloed? NEE! Beteken dit dat van hierdie dinge nie God sal grief nie? NEE. Daar is baie dinge wat absoluut vir God grief wat moet gebeur, want dit is deur geprofeteer en profesie kom slegs van God af.

Die Filadelfieer
Apr 9th 2009, 08:00 AM
Jesus was nie 'n Jood nie, hy't self gese dat hulle addergeslag is.........


Ek stem nie saam met hierdie stelling nie Psalm.
As jy mooi gaan kyk sal jy sien dat Jesus 'n spesifieke groep jode, meer spesifiek die Farisers 'n addergeslag noem. Hy verwys o.a. na die joodse volk as "die verlore skape van die huis van Israel" (Mat 10:6) en het wel gepoog om Sy Evangelie aan hulle oor te dra.

Sonder twyfel was Jesus 'n jood gewees tydens Sy aardse bediening. Sy aardse ouers was jode, daar is 'n offer in die tempel met Sy geboorte gebring volgens joodse gebruike, en Hy is besny volgens joodse gebruike. Hy is selfs 'n Rabbi genoem deur Sy volgelinge.

bennie
Apr 9th 2009, 11:49 PM
Bennie

Nou wat as die tempel daar lewensgroot staan, gaan jy nogsteeds s daar is nie 'n tempel nie?

Jy wys my daarop dat ek verkeerd is, en ek is altyd oop vir oortuiging uit die Woord, so wil jy nie a.s.b. jou mening dalk vir my met die Woord staaf nie, groot asseblief.

Baie dankie
Phil


Phil

Jy sal moet vir my wys waar ek gese het jy is verkeerd. Ek het gese ons glo verskillende dinge aangaande teologie.
Ek gee nie om of daar tien tempels staan nie. God gie nie om oor die temple nie. Hy het self so gese in Matt. Dit is 'n bebou. Niks meer nie.
Is God nie die hoeksteen van die Tempel nie? Nou bedoel God 'n letterlike tempel, of 'm figuurlike tempel?
Ek sal later met skrif antwoord. Die skrif sal in engels wees as dit ok is met jou.

Bennie

Elimelek
Apr 14th 2009, 07:24 PM
Beste Johnny, Phil en ander

Johnny, ek vermoed jy verwar my met Psalm. Ek het nog nie gereageer sedert jy 'n uitnodiging gegee het om 3 September na Israel saam met jou te gaan nie.

Phil, dankie dat jy my aan Openbaring 20 en die ander twee toepaslike tekste herinner. Die hele konsep van die 1000 jarige vrederyk is nie maklik verklaarbaar nie. Ek sal graag dit so bietjie in die yskas wil hou totdat ek tyd het om jou rustig daarop te antwoord, want dit gaan nogal 'n klompie woorde vat en ek wil nie nonsens kwytraak nie.

Persoonlik stem ek saam dat Jesus 'n Jood was en nie 'n Christen nie, Hy is en was dan die Christus/ Messias.

Dit is steeds vir my moeilik om 'n derde of vierde tempel te regverdig uit die Bybel self. Dis nie net teologie nie, maar die bagasie waarmee ons na die Bybel toe kom weens ons teologiese standpunte, wat die manier wat ons die Bybel lees kleur.

Vriendelike groete
;)

Elimelek

Die Filadelfieer
Apr 15th 2009, 05:57 AM
Dit is steeds vir my moeilik om 'n derde of vierde tempel te regverdig uit die Bybel self. Dis nie net teologie nie, maar die bagasie waarmee ons na die Bybel toe kom weens ons teologiese standpunte, wat die manier wat ons die Bybel lees kleur.
Eli,
Kom ons nie maar almal met bagasie na die Bybel toe nie ? Dit is vermoedelik hoekom ons so lekker stry oor randkwessies soos tempels en wegrapings. Wat myself betref glo ek solank ons die Evangelie reg verstaan die verskillende menings binne hoofstroom protestantisme oop is vir debatte soos hierdie.
Natuurlik is daar baie wat met my verskil oor die ernstigheid van die verskillende menings en interpretasies, wat duidelik te bespeur is in dinge soos die getal dominasies wat binne hierdie hoofstroom protestantisme beweeg.

Elimelek
Apr 28th 2009, 11:45 PM
Beste Die Filadelfieer

Ek stem heeltemal saam met jou, dit is juis waarom ek die inklusiewe "ons" en nie 'n "julle" of 'n "hulle" gebruik het nie. Die belangrikheid is om te weet wat die bagasie is waarmee jy na die Bybel kom.

Groete
;)

Elimelek

Johnny
Apr 29th 2009, 09:44 AM
10. Feiglin: If I were PM, I'd rebuild the Temple (http://www.forzion.com/full-article.php?news=7155) http://www.forzion.com/news/images/main/moshe-feiglin-flag-sm.jpg

Moshe Feiglin, head of Manhigut Yehudit (Jewish Leadership Movement) said last week that if he was elected prime minister, he would try to rebuild the destroyed Temple in Jerusalem. "I don't know if I will have the merit of doing something that is the aspiration of every Jew," said Feiglin. "But if I become prime minister I will take away control over the Temple Mount from the Wakf [the Islamic trust] and reinstate Jewish sovereignty over the entire mount and, hopefully, rebuild the Temple." Feiglin said that rebuilding the Temple and all that it symbolized..[

Elimelek
Jun 20th 2009, 07:44 PM
Beste Phil

Ek moet nog een of ander tyd hier gesels oor Openbaring 20. Ek is dit nog verskuldig.

Groete

Elimelek

Johnny
Jun 23rd 2009, 05:02 AM
Jerusalem launches debate on sharing Temple Mount


Written by Chris Perver
Sunday, 21 June 2009This link from my friend Samuel. Religious leaders in Jerusalem launched a new project on Thursday, aimed at fostering peace between Judaism, Islam and Christianity through the sharing of Judaism's most holy site.

http://www.prophecynews.co.uk/content/view/1235/1/ (http://www.prophecynews.co.uk/content/view/1235/1/)

Johnny
Aug 3rd 2009, 08:15 AM
Temple Institute lays foundation of altar [/URL] (http://www.prophecynews.co.uk/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1276) Written by Chris Perver Saturday, 01 August 2009
(http://www.prophecynews.co.uk/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1276&itemid=1)(http://reddit.com/submit?url=http://www.prophecynews.co.uk/content/view/1276/&title=Temple Institute lays foundation of altar)


http://www.prophecynews.co.uk/images/altar.jpgThe Temple Institute, an organization which has tasked itself with the construction of the Third Temple, has embarked on an ambitious project to recreate the altar of sacrifice (http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.prophecynews.co.uk/content/view/1276/&t=Temple Institute lays foundation of altar).[URL]http://www.prophecynews.co.uk/content/view/1276/1/

Roelof
Aug 3rd 2009, 11:17 AM
Temple Institute lays foundation of altar Written by Chris Perver Saturday, 01 August 2009

The Temple Institute, an organization which has tasked itself with the construction of the Third Temple, has embarked on an ambitious project to recreate the altar of sacrifice (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132664).

Johnny

My raming vir 'n volskaalse Nuwe Wereld Orde is 2012
Kan 'n 3e tempel teen dan klaar wees?

David2
Aug 3rd 2009, 03:25 PM
Kom ons wees baie eerlik en nugter oor hierdie saak. Ek vind baie Christene wat Israel hartlik steun om hulle tempel te herbou. Hulle lees nuusberigte uit Israel om uit te vind of daar nie dalk iets nuuts gebeur om te tempel te herbou nie. Hulle praat gedurig met rabbi's om hulle te pols oor die vooruitsigte van die herbou van die tempel, ens.

Maar wat is ons as Christene se belang by die herbou van die tempel? Totaal niks nie. Sou dit nie beter gewees het as ons in al ons gesprekke met Jode en met rabbi's alleen Jesus Christus as die enigste hoop vir Israel aan hulle voorgehou het nie? Ons leef in 'n krissisuur. Jode vestig hulle hoop op die tempel en op die koms van "die messias" wat vir hulle 'n gewone mens sal wees en nie Jesus Christus nie. En wat doen ons? Ons sterk hulle in hulle verdwaalde en verwronge godsdienstige idees. Ons moedig hulle aan om die nuwe tempel te bou, so al asof ons of hulle enige geestelike voordeel daaruit gaan put ...........? So al asof God wil h dat Israel weer hierdie tempel moet bou ..........?

Die Filadelfieer
Aug 4th 2009, 05:45 AM
Kom ons wees baie eerlik en nugter oor hierdie saak. Ek vind baie Christene wat Israel hartlik steun om hulle tempel te herbou. Hulle lees nuusberigte uit Israel om uit te vind of daar nie dalk iets nuuts gebeur om te tempel te herbou nie. Hulle praat gedurig met rabbi's om hulle te pols oor die vooruitsigte van die herbou van die tempel, ens.

Maar wat is ons as Christene se belang by die herbou van die tempel? Totaal niks nie. Sou dit nie beter gewees het as ons in al ons gesprekke met Jode en met rabbi's alleen Jesus Christus as die enigste hoop vir Israel aan hulle voorgehou het nie? Ons leef in 'n krissisuur. Jode vestig hulle hoop op die tempel en op die koms van "die messias" wat vir hulle 'n gewone mens sal wees en nie Jesus Christus nie. En wat doen ons? Ons sterk hulle in hulle verdwaalde en verwronge godsdienstige idees. Ons moedig hulle aan om die nuwe tempel te bou, so al asof ons of hulle enige geestelike voordeel daaruit gaan put ...........? So al asof God wil h dat Israel weer hierdie tempel moet bou ..........?


Daar is natuurlik mense wat bitterlik kwaad raak as mens bogenoemde durf s. Wat ons ook moet besef is dat die jode baie goed weet van hierdie Christene se ondersteuning wat die bou van die tempel betref (waar hulle natuurlik weer bloedoffers wil bring, asof Christus se dood niks beteken het nie ! ) , en hierdie ondersteuning gebruik in hulle konflikte met hulle buurlande. Dit is voorwaar 'n vreemde wreld waarin ons onself bevind.....

Johnny
Aug 4th 2009, 11:40 AM
So al asof God wil h dat Israel weer hierdie tempel moet bou ..........?


God wil nie net he die tempel moet gebou word nie....dit is alles deel van sy eindtyd plan!. Waaruit gaan die antichris die wereld regeer in die 7jaar verdrukking???? As daar NIE 'n tempel is nie, dan kan hy nie regeer nie. Hoe gouer die tempel gebou word, hoe gouer kan die Jode hulle ware Messias ontmoet en hoe gouer kan Jesus terugkeer na hierdie aarde. Al die volgende verse dui op die tempel wat herbou is. Dit het dalk geen betekenis vir jou nie, maar vir my het dit baie betekenis. Deel van God se plan.

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, (Antichris - in die 3de tempel) waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdomlaat hy wat lees, oplet
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; (in die 3de tempel) en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word

Paul Pienaar
Aug 4th 2009, 12:17 PM
Johnny,

Hoe lank glo jy gaan die 7 jaar verdrukking wees? 7 Kalender jare?

Johnny
Aug 4th 2009, 12:27 PM
Johnny,

Hoe lank glo jy gaan die 7 jaar verdrukking wees? 7 Kalender jare?

Ja, dit is so. 1260 dae die eerste 3,5 jaar en 1260 dae, die tweede helfte van die 7 jaar, waarna die Here Sy volk (Jode - Israel) na Petra sal neem om hulle daar te beskerm tydens die tweede helfte van die 7 jaar.

Die Filadelfieer
Aug 4th 2009, 12:29 PM
Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, (Antichris - in die 3de tempel) waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdomlaat hy wat lees, oplet
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; (in die 3de tempel) en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word

Johnny,
Het jy al na die moontlikheid gekyk dat hierdie profesie reeds vervul is terwyl die tweede tempel nog gestaan het ?

Johnny
Aug 4th 2009, 12:34 PM
Johnny,
Het jy al na die moontlikheid gekyk dat hierdie profesie reeds vervul is terwyl die tweede tempel nog gestaan het ?

As die Jode die 3de tempel gebou het gaan hulle 'n verbond sluit met die antchris. Hulle gaan hom aanvaar as hulle messias. Die antchris gaan sy verbond verbreek in die helfte van die 7jaar en dan sal hulle sien wie hy werklik is. Dit is wanneer hulle die ware Messias sal aanvaar (as 'n nasie tot bekering kom) en na Petra vlug om daar duer die Here beskerm te word. Hiedie profesie KON nog nie in vervullng gegaan het nie want DIE antchris het nog nie op die toneel verskyn nie.

Die Filadelfieer
Aug 4th 2009, 01:01 PM
Nie noodwendig nie Johnny.

Alhoewel ek self dink dat hierdie miskien slegs 'n voorsmakie was van DIE Antichris, is daar 'n definitiewe denkskool wat reken dat tekste soos Daniel 11 eintlik praat van 'n historiese figuur, 'n palestynse koning met die naam Antiogus Epiphanus, wat geheers het vanaf 175 VC tot 163 VC. Hierdie man het dit sy missie gemaak om die joodse geloof uit te wis, en het in die proses duisende joodse mans vrouens en kinders vermoor. Die daad waarvoor hy bekendheid verwerf het, en wat maak dat die Matteus profesie so mooi pas ( die gruwel van die verwoesting), is toe hy 'n vark op die tempel-altaar geslag het, die priesters gedwing het om dit te eet, en 'n altaar vir die god Zeus in die tempel binnehof opgerig het. Dit het veroorsaak dat die jode die tempel nie meer gebruik het nie, wat impliseer dat daar nie meer daaglikse offers was nie, (presies soos Daniel geprofeteer het), totdat die tempel weer terug gewen is met die Makabese revolusie.

Kyk nou na Daniel 11 :


Daniel 11:31 En deur hom sal lers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel.


Dit is presies wat gebeur het !


Hier is 'n baie goeie artikel (http://www.biblebb.com/files/mac/sg2369.htm)deur John Mcarthur oor die onderwerp wat die geskiedenis van Antiogus Epiphanus vertel, en mynsinsiens dit baie goed in verband bring met die komende groot verdrukking en wat daarmee saam hang.

Johnny
Aug 4th 2009, 01:22 PM
Onthou, daar was baie voorlopers in die Ou Testament wat vervul word in die Nuwe Testament. Hierdie uittreksel kom uit die skakel wat jy my gegee het en tereg verwys John dat dit afspeel in die toekoms...die eindtyd ,al haal hy Ou Testament gebeure aan....gaan hy verder:

Signs of Christ's Return

The Abomination of Desolation
by
John MacArthur

Prophecy is very specific: the last three and a half years of the tribulation, during which all the horrors of the tribulation time are concentrated, will begin with the abomination of desolation--the desecration of the Holy Place.
V. THE PORTRAYAL OF THE ABOMINATION
In Revelation 13 is a graphic portrayal of the abomination of desolation. We meet the Antichrist, who is described in verse 1 as the beast. Verse 5 says, "There was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given to him to continue forty and two months." Forty two months equals 1260 days, or three and a half years. Once again, as in Daniel, we see the Antichrist will flourish during the second half of the tribulation. At the midpoint of the tribulation, he starts to blaspheme God: "He opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven" (v.6).
Not only does the Antichrist blaspheme God, but verse 7 tells us that he also attacks the saints: "It was given unto him to make war with the saints, and to overcome them; and power was given him over all kindreds, and tongues and nations." Then in verse 8 we read of the abomination of desolation: "All that dwell upon the earth shall worship him." The Antichrist will set up an image of himself as the object of worldwide worship (v. 15). Verses 11-15 describe the work of the false prophet, who does great signs and wonders, and brings the world to worship the image of the Antichrist.
Antiochus Epiphanes set up the image of a Greek god; the Antichrist will set up an image of himself. As Paul tells us in 2 Thessalonians 2:4, he will be the one who "exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God." The Antichrist will actually set himself up to be worshiped as God. That is the abomination of desolation.
Conclusion
What will drive Israel to rely upon the Antichrist? I believe it will be their fear of the Soviet Union and the Arabs. When I was in Israel I talked to some of the leaders, both military and civilian. They are afraid of the Arabs. They don't trust them because they know their hatred is so deep. They're also afraid of the Soviet Union, because whenever they capture weapons from the Arabs, they're always Soviet weapons. They know there is a Soviet-Arab alliance surrounding them.
During the end times the king of the north (Rosh--modern Russia), is going to come against Israel (Ezek. 38:2-3 NASB). Allied with the king of the north will be Persia (Ezek. 38:5). Ancient Persia basically occupied the territory of two modern nations: Iran and Afghanistan. Before the Soviet occupation of Afghanistan, it was difficult to see how that country fit into the picture, but now we know--Afghanistan is controlled by the Soviet Union. Ezekiel 38:5 also says that Put (modern Libya) will be allied with the king of the north. Libya's Colonel Qaddafi has obvious pro-Soviet leanings. Israel is surrounded by hostile nations allied with the Soviet Union.

Paul Pienaar
Aug 4th 2009, 01:23 PM
Ja, dit is so. 1260 dae die eerste 3,5 jaar en 1260 dae, die tweede helfte van die 7 jaar, waarna die Here Sy volk (Jode - Israel) na Petra sal neem om hulle daar te beskerm tydens die tweede helfte van die 7 jaar.


M.a.w. Johnny, wanneer die groot verdukking dus hier is, sal ons die aantal dae kan aftel tot Christus se koms. Tot op die dag.
So, die Woord sal m.a.w. nie meer korrek wees aangaande die boodskap dat niemand sal weet wanneer Christus kom nie.

Die siening dat daar na 7 kalender jare verwys word, impliseer dus dat mens Christus se koms sal kan bepaal tot op die dag. So 'n siening maak dus die Woord "vals".

Die gevolf is dat of die Woord is waar of die siening van 'n letterlike 7 jaar is vals.

Johnny
Aug 4th 2009, 01:34 PM
M.a.w. Johnny, wanneer die groot verdukking dus hier is, sal ons die aantal dae kan aftel tot Christus se koms. Tot op die dag.
So, die Woord sal m.a.w. nie meer korrek wees aangaande die boodskap dat niemand sal weet wanneer Christus kom nie.

Die siening dat daar na 7 kalender jare verwys word, impliseer dus dat mens Christus se koms sal kan bepaal tot op die dag. So 'n siening maak dus die Woord "vals".

Die gevolf is dat of die Woord is waar of die siening van 'n letterlike 7 jaar is vals.

Verwar jy nie miskien die wegraping met die 2de koms nie? Se gou vir my....maal die hoeveelheid dae per jaar met 7 jare. Wat kry jy?

Paul Pienaar
Aug 4th 2009, 01:48 PM
Verwar jy nie miskien die wegraping met die 2de koms nie? Se gou vir my....maal die hoeveelheid dae per jaar met 7 jare. Wat kry jy?


Nee,

en

365.25 (afgerond) 2556.75..... en jou punt is?

Johnny
Aug 4th 2009, 01:56 PM
Nee,

en

365.25 (afgerond) 2556.75..... en jou punt is?

My punt is dat NIEMAND weet presies wanneer die 7 jaar verdrukking begin nie. Die antchris gaan eers in die middel van die verdrukking geopenbaar word. Selfs dat sal 99% van die mense nie weet waaroor dit gaan nie. Jy sien, daar sal nie veel christinne oor wees op die aarde nie. Weinig chrsitinne vandag het enige kennis van die eindtyd, want dit word nie van die kansels ag gepreek nie.

Tweedens. As die 2 tydperke elk 1260 dae lank is, dan gee dit vir jou 2520 dae. Jou som gee 2556,75. Hoekom die verskil? Jy sien God werk op Sy kalender. Die Joodse kalender waar 'n jaar net 360 dae het....so jy is reeds uit met jou berekening en sal dus NIE die dag kan bepaal wanneer die Here terugkeer nie.

Moet nou gaan. Sal eers weer Maadag op die forum wees. Sal uit kantoor wees vir 3 dae.

Roelof
Aug 6th 2009, 11:11 AM
My punt is dat NIEMAND weet presies wanneer die 7 jaar verdrukking begin nie. ... Weinig chrsitinne vandag het enige kennis van die eindtyd, want dit word nie van die kansels ag gepreek nie.

........so jy is reeds uit met jou berekening en sal dus NIE die dag kan bepaal wanneer die Here terugkeer nie.Johnny

Stem met jou saam
Na al my navorsing weet ek dat:

Die Groot Verdrukking vrek naby is
Dat pastore en predikante in die algemeen baie oningelig is oor wat werklik aan die gebeur is met die Eindtye
Dat niemand weet wanneer die Wederkoms van Christus sal plaasvind nie

David2
Aug 6th 2009, 01:09 PM
God wil nie net he die tempel moet gebou word nie....dit is alles deel van sy eindtyd plan!. Waaruit gaan die antichris die wereld regeer in die 7jaar verdrukking???? As daar NIE 'n tempel is nie, dan kan hy nie regeer nie. Hoe gouer die tempel gebou word, hoe gouer kan die Jode hulle ware Messias ontmoet en hoe gouer kan Jesus terugkeer na hierdie aarde. Al die volgende verse dui op die tempel wat herbou is. Dit het dalk geen betekenis vir jou nie, maar vir my het dit baie betekenis. Deel van God se plan.

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, (Antichris - in die 3de tempel) waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; (in die 3de tempel) en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word

Johnny

Ja, op grond van profesie weet ek dat die tempel waarskynlik herbou gaan word, maar dit is beslis nie God se wil nie, dit is die werk van mense. God se wil is dat ons deur die offer van Jesus Christus alleen gered sal word - ons en Israel. Dit kan nie God se wil wees dat daar nou weer 'n tempel met 'n verdwalde godsdiens daarin. gebou word nie. Daarom mag ek as Christen nie in my gesprekke en my optrede die bou van die tempel steun nie, nooit nie, want dit trek 'n streep deur my geloof in Jesus Christus.

Ja, die tempel gaan warskynlik herbou word, maar uit die oopunt van die evangelie gaan dit 'n tragiese dag wees. Ons mag dit nie in die minste ondersteun nie en moet liewer Jesus Christus aan Israel verkondig anders gaan hulle in die uur van benoudheid in die groot verdrukking ons dalk bitterlik kwalik neem dat ons hulle in hulle verdwaaldheid gesteun het en nie eerder die verlossing in Christus aan hulle voorgehou het het nie.

Al "betekenis" wat die herbou van die tempel vir my het, is dat dit 'n teken van ongeloof en 'n jammerlike eiesinnige godsdiens is. Wee die Christene wat die herbou van die tempel ondersteun.

Johnny
Aug 7th 2009, 05:55 AM
en moet liewer Jesus Christus aan Israel verkondig


David...en wat het jy al gedoen om die evangelie aan hulle te verkonmdig? Kom.....wees nou EERLIK!

David2
Aug 9th 2009, 02:21 AM
Johnny,
Jou vraag of ek al iets gedoen het om die evangelie aan Jode oor te dra, gaan nie 'n verskil maak aan die waarheid nie. Of ek dit al gedoen het of nie, gaan nie bepaal of dit gedoen MOET word nie. As ek dit nie gedoen het nie, is ek net so skuldig as enige een anders.

Ten minste sien ek raak dat Christene wat die herbou van die tempel steun, heeltemal teenproduktief is. Ons kan nie die instelling van 'n Christus-onterende en Christus-miskennende stelsel steun nie - nooit nie!

Op die Engelse Contro forum kan jy gaan kyk na my gesprekke met die Jood, Fenris. Op daardie Forum is dit baie min Christene wat die Jood met Jesus konfronteer. Die ander "ondersteun" hom maar net.

David2
Aug 9th 2009, 09:42 PM
Vir die wat gevra het: My gesprekke met Fenris was op 'n paar drade, maar let veral op hierdie een

http://bibleforums.org/showthread.php?t=166269&page=26

en kyk veral na plasing 389 en verder. Die punt was dat Israel nie sondermeer "ondersteun" kan word nie, maar beslis op hulle afdwalings gewys moet word en op die noodsaklikheid om Jesus as hulle Here en Verlosser aan te neem.

Johnny
Mar 30th 2010, 11:40 AM
Jlem posters call for 3rd Temple
By ABE SELIG
29/03/2010 00:51


Posters leaving out Al Aksa mosque plastered on buses with e. Jerusalem routes

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=172008

Ek weet hoe julle voel oor die 3de Tempel. Tog is dit iets wat MOET plaasvind want dit is vanwaar die antichris gaan regeer tydens die 7 jaar verdrukking. Hiermee se ek ook nie ek ondersteun die herbou daarvan nie, maar dit is eindtyd profesie wat ons nie kan wegwens nie.

Johnny
Apr 12th 2010, 05:12 AM
Jewish activists in Jerusalem are using buses to deliver an in-your-face message to Muslims by calling for the immediate destruction of the Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock on the city's disputed Temple Mount.

http://www.forzion.com/full-article.php?news=8764

Johnny
May 17th 2010, 11:16 AM
The Third Temple and the Third World War
Israeli Muslims know the Third Temple is coming, and insist war is coming with it | Aviel Schneiderhttp://www.israeltoday.co.il/Portals/0/052010_temple.jpg
TEMPLE OR MOSQUE? The Temple Mount embodies a conflict of religion, revelation and nationalism
Israeli Muslims seem to take the possible building of the Third Temple in Jerusalem much more seriously than the nation's Jews. This became a hot-button issue with the reconstruction of the Hurva Synagogue in the Jewish Quarter of the Old City, which Israeli Arabs and Palestinians saw as a sign that the Jews are planning to rebuild the Temple.
Muslim politicians and clerics issued dire warnings: "Save Jerusalem from the Jewish threat!" "Save the the Mosque of Al Aksa from destruction!" "Construction of the Third Temple is a Jewish conspiracy to control the world!" From their point of view, the Third Temple is a recipe for the Third World War.
The Temple Mount is the focal point of the Israeli-Palestinian conflict. As the site of the two biblical Temples it is the holiest place in Judaism, and Muslims claim it as the third holiest place in Islam. It represents the clash between two revelations, the Bible and the Koran, and between Jewish and Muslim nationalism.

Johnny
Apr 17th 2012, 08:05 AM
Net om die draad weer so 'n bietjie lewend te maak na aanleidng van Philip se kommentaar in die "Antisemitisme" draad oor die offers wat die Jode nie meer bring nie, maar wat ons glo weer 'n realitiet gaan word.....binnekort.


The Third Temple

http://www.lamblion.com/images/publications/articles/Solomons-Temple-2.jpg

When will it be built?

by Dr. David R. Reagan

The Bible clearly teaches that a new temple — which will be called The Third Temple — will be built in the future. The First Temple was the one that Solomon built and which was destroyed in 586 BC. The Second Temple (516 BC to 70 AD) was built after the Jews returned from Babylonian captivity. The platform on which it sat was greatly expanded and beautified by King Herod, as was the temple itself, but since the sacrifices were never stopped during this renovation and expansion, the new temple was still considered to be The Second Temple.

The Third Temple will exist during the Great Tribulation. Daniel refers to this temple when he says that "the prince who is to come" (the Antichrist) will enter it and stop the sacrifices in the middle of the Tribulation (Daniel 9:27). The Apostle Paul mentions it when he declares that the "man of lawlessness" will profane the temple by entering it and declaring himself to be God (2 Thessalonians 2:3-4). The Third Temple is also mentioned in the book of Revelation when John is told to measure it — a symbolic way of telling him to assess its spiritual condition (Revelation 11:1-2).

This raises the question as to precisely when the temple will be rebuilt. The Bible does not reveal the answer to this question. All it says for certain is that the temple will be in existence when the Antichrist reveals himself (2 Thessalonians 2:3-4), and that will be in the middle of the Tribulation (Daniel 9:27). Since this will be only three and a half years into the Tribulation, many have concluded that the temple will likely be rebuilt before the Tribulation begins, because how could such a magnificent building be constructed in such a short period of time?

But this conclusion overlooks the fact that the temple can be literally resurrected overnight! That's because the Jews plan to erect a tent temple like the Tabernacle of Moses, and they are ready to do so at any moment. Everything has been prepared. Once this temporary temple is put up, they will resume the sacrifices and then start building a more permanent structure around and above the temporary one.

Currently there are two major obstacles to the reconstruction of The Third Temple. One pertains to its location. The next temple can only be built where the two previous temples stood because the Holy of Holies must be on the exact same spot. But no one knows for sure where the previous temples were located on the Temple Mount. Most scholars believe that they stood where the Dome of the Rock currently stands. That conclusion may be wrong, but there is no way to prove the exact location without conducting archeological excavations on the Temple Mount, something which is currently prohibited by the Muslims. If The Third Temple is to be built where the Dome of the Rock now stands, then that Muslim structure must first of all be removed either by Man or God. It could, of course be burned to the ground by a saboteur, or it could be destroyed by an earthquake.

The second obstacle is the attitude of the Jewish people and their leaders. Currently, there is no desire among them to build a third temple. The average Israeli is very secular. He knows that any attempt to build a third temple would result in immediate war with the Muslims. Only a handful of ultra-Orthodox Jews have a passion for The Third Temple. They are the ones who have made all the preparations. But they have no popular support. Something will have to happen to create a surge of nationalistic pride that will demand a new temple. This catalytic event could be the discovery of the Ark of the Covenant.

There is a distinct possibility that the ancient temples were not located where the Dome of the Rock currently sits. There is strong evidence that their location was to the north of the Dome and that the sacrificial altar inside the Dome was the one that Solomon built in "the middle of the court" to handle the thousands of special sacrifices which he offered to the Lord on the day The First Temple was dedicated (2 Chronicles 7:7). If that is so, then The Third Temple could be built north of the Dome of the Rock, putting the Dome in the Court of the Gentiles. This may well be the solution the Antichrist will come up with when he negotiates a peace between the Jews and the Arabs (Daniel 9:27).

To summarize, there is definitely going to be a third temple. It will most likely be erected at the beginning of the Tribulation in the form of a tent temple, like the Tabernacle of Moses. A more permanent structure will then be built around and above it. The Antichrist will desecrate this temple in the middle of the Tribulation.

The Third Temple will be destroyed at the Second Coming of Jesus. The great earthquake at that time will radically change the topography of Jerusalem and all the earth (Revelation 6:12-17). In Jerusalem it will result in the provision of a very large level area where the Millennial Temple will be constructed. This is the temple from which Jesus will reign over all the earth. It is described in detail in Ezekiel 40-46.

Hiermee 'n paar fotos met laasjaar se Israel toer by die Tempel Instituut in Jerusalem, voor die Menorah en ander vessels wat reeds vervaardig is vir diens in die 3de tempel. 'n Skildery/Banner wat ek in die Joodse kwartier afgeneem het buite 'n winkel van die toekomstige 3de Tempel. Hulle is gereed!

10756107571075810759


Nog 'n goeie skakel om te volg:

Israel the third temple and the coming Jewish holocaust
http://www.thepropheticyears.com/reasons/Jews.htm