PDA

View Full Version : 'n sinvolle vraagPaul Pienaar
Apr 30th 2009, 04:20 AM
Hallo Julle,


Hoe sou julle die volgende vraag antwoord?


"Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?

Hoe sou julle so 'n vraag met duidelike Bybel tekste kan antwoord sonder om van 'n persoonlike opinie/siening gebruik te maak?


Ek hoor graag 'n paar antwoorde.

Paul

Phil Fourie
Apr 30th 2009, 06:09 AM
Dalk die feit dat die mens 'n ongeregtige en onregverdige wese is en God absoluut geregtig en absoluut regverdig is :hmm:

Ons kan nie menslike eienskappe met Goddelike eienskappe vergelyk nie, ons kan nie dit wat op ons (as sondige wesens) van toepassing is op God van toepassing maak nie, ons kan nie God se optrede meet aan die mens se optrede nie, wie is 'n mens dat hy God se raadsman wil wees, wie dink 'n mens is hy dat hy God kan adviseer?

Die Woord leer duidelik dat daar diegene sal wees wat ter helle sal gaan, dit is wat Jesus leer, dit is wat ons moet glo, anders kan ons die Woord totaal net verwerp, want dan is daar geen meer doel om jou lewe daarvolgens in te rig nie.

Groete
Phil

Gene
Apr 30th 2009, 06:57 AM
Paul

Die probleem is dat die vraag wat jy vra, vanuit 'n menslike oogpunt gevra word. Dis 'n vraag wat getuig van onkunde, en 'n gebrek aan kennis van God. Job het ook sulke vrae aan God gevra, maar in Job 42:3 lees ons: "Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. 4 Hoor tog, en k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my! 5 Volgens hoors het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. 6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as."

Jy sien, dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan ALTYD oor God, en oor Hom alleen. Ons is hier om Hom te verheerlik. Ons is die skepsels, Hy is die Skepper! En as 'n mens dit verstaan, dan verstaan jy ook dat ALLE sonde teen God gepleeg word, nie teen mense nie.
(Psalm 51:6 "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u o, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.")

Wanneer mense jou en my te na kom, dan sondig hulle nie teen ons nie maar teen God! En Hy sal vergeld. (Romeine 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here")

Die feit is ook dat ALMAL van ons erens in ons lewens al iemand anders te na gekom het. Indien nie, het ons verseker vir God te na gekom. Hoe kan ons dan onder sulke omstandighede weier om ander te vergewe as hulle ons te na kom? Dit is waarom die Here se dat die een wat self sondeloos is, die eerste klip moet gooi.... Dit is waarom Hy alleen (wat nooit self sonde gedoen het of iemand te na gekom het nie,) die reg het om te vergeld.

Die ander sy van die saak is natuurlik dat Hy alle kante van 'n saak ken, terwyl jy en ek net van een kant af na 'n saak kyk. Ons sien gewoonlik net ons eie "seerkry" en "onregte" raak. Maar God sien die hele situasie in volmaakte perspektief. Daarom is Hy in 'n beter posisie om te oordeel, en "straf" uit te deel, as dit nodig is.

Johnny
Apr 30th 2009, 06:58 AM
Job het BAIE vrae teenoor God gehad. Vir bykans 38 hoofstukke het God hom nie geantwoord nie....en toe vrae God die vrae:

Job 38:1 Daarna het die HERE Job uit n storm geantwoord en ges:
Job 38:2 Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?
Job 38:3 Gord dan soos n man jou heupedan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.
Job 38:4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Job 38:5 Wie het sy afmetinge bepaal? jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Job 38:6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gel?
Job 38:7 Toe die mresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
Job 38:8 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?
Job 38:9 Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.
Job 38:10 Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;
Job 38:11 en ges het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word n grens gestel vir jou trotse golwe.
Job 38:12 Het jy, solank as jy lewe, die mre ontbied, die dageraad sy plek aangewys,
Job 38:13 om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskud word?
Job 38:14 Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder n sel; en die dinge kry gestalte soos n kleed.
Job 38:15 En aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die ho arm word verbreek.
Job 38:16 Het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wreldvloed?
Job 38:17 Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die doodskaduwee gesien?
Job 38:18 Omvat jou begrip die breedtes van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.
Job 38:19 Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisterniswaar is tog sy plek,
Job 38:20 sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis?
Job 38:21 Jy weet dit seker wel, want jy is toe gebore! En die getal van jou dae is groot!
Job 38:22 Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,
Job 38:23 wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?
Job 38:24 Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind hom uitsprei oor die aarde?
Job 38:25 Wie het n kanaal gesplyt vir die stortvloed en n pad vir die onweerstraal;
Job 38:26 om te laat ren op n land waar geen mens is nie, op n woestyn waar niemand woon nie;
Job 38:27 om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit?
Job 38:28 Het die ren n vader? Of wie verwek die doudruppels?
Job 38:29 Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemelwie baar dit?
Job 38:30 Die waters word hard soos n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aanmekaar.
Job 38:31 Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van die Oron losmaak?
Job 38:32 Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei?
Job 38:33 Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?
Job 38:34 Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat n oorvloed van water jou oordek?
Job 38:35 Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou s: Hier is ons!
Job 38:36 Wie het wysheid neergel in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte?
Job 38:37 Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemelwie giet hulle leeg
Job 38:38 wanneer die stof saamvloei tot n stuk gietwerk en die kluite aanmekaar klewe?
Job 38:39 (39:1) Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak
Job 38:40 (39:2) as hulle neerbuig in die lplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?
Job 38:41 (39:3) Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?

Die Filadelfieer
Apr 30th 2009, 07:07 AM
"Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?(my bold)
Dalk verstaan ek nie die vraag heeltemal nie, maar God het dan juis Sy Seun aarde toe gestuur om vir ons sondes te sterwe, en ter vergifnis van hierdie sondes ?
As daar reeds betaal is vir Sy kinders se sondes, dan is dit mos vergewe, en omrede God dit op so 'n besliste manier gedoen het, verwag Hy dieselfde van ons !

Gene
Apr 30th 2009, 07:20 AM
Dalk verstaan ek nie die vraag heeltemal nie, maar God het dan juis Sy Seun aarde toe gestuur om vir ons sondes te sterwe, en ter vergifnis van hierdie sondes ?
As daar reeds betaal is vir Sy kinders se sondes, dan is dit mos vergewe, en omrede God dit op so 'n besliste manier gedoen het, verwag Hy dieselfde van ons !

Fila

Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE. Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie. Dis die rede waarom Jesus aarde toe gekom het, om namens ons gestraf te word vir sonde. Dis redelik tegnies, maar ek glo dis waarna Paul verwys.

Phil Fourie
Apr 30th 2009, 07:23 AM
Paul

Die anderkant van die saak is natuurlik dat jy ontken dat daar 'n hel is en mense wat daar sal opeindig wat bekend staan as universile rekonsiliasie wat mens nie uit die Woord kan regverdig nie :hmm:

Phil Fourie
Apr 30th 2009, 07:25 AM
Eugene

Jy is absoluut korrek, as God sonde net sou afgeskryf het, was Hy 'n leuenaar en nie absoluut regverdig nie, maar God is dit nie en is absoluut regverdig, daarom is daar geen vergifnis van sondes sonder die vergieting van bloed nie.

Sonde kan nie ongestraf gelaat word nie, as ons so redeneer, dan s ons God sal in Sy absolute heiligheid onheiligheid voor Hom vedra.

Maar ek glo Fila stem ook hiermee saam en praat van vergifnis in Jesus Christus wat reeds die prys betaal het :)

Die Filadelfieer
Apr 30th 2009, 07:27 AM
Fila

Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE.


Ek verstaan die konsep van "Straf vir sonde is die dood", maar hoekom vra ons dan vir vergifnis, soos ons deur Jesus geleer om te doen ?

Luk 11:4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is..................

Hierdie is tog sekerlik nie 'n nuttelose versoek nie ? Ek wil die kwessie anders stel en s dat God inderdaad ons sondes vergewe, omdat daar klaar voor betaal is.

Phil Fourie
Apr 30th 2009, 07:37 AM
Vergifnis is in Jesus, Hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur Hom nie. Daarom is daar geen vergifnis buite Hom nie, as jy nie in 'n verhouding met Hom staan nie, is daar vir jou geen vergifnis nie.

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Romeine 8:1

Gene
Apr 30th 2009, 08:08 AM
Wanneer ons om vergifnis vra vir ons sondes, vra ons inderwaarheid vir God om dit teen die rekening wat Jesus reeds aan die kruis vereffen het, te debiteer. Dis die enigste manier waarop ons vrygespreek kan word. Maar God vergewe nie die sonde nie, Hy plaas dit net oor op Iemand anders. Iemand is gestraf daarvoor, dit word nie sondermeer afgeskryf nie. Soos ek verstaan, is Paul se vraag dan, waarom moet ons diegene wat teen ons oortree, vergewe, as God nie bereid is om dit te doen nie?

Paul Pienaar
Apr 30th 2009, 03:11 PM
Paul

Die probleem is dat die vraag wat jy vra, vanuit 'n menslike oogpunt gevra word. Dis 'n vraag wat getuig van onkunde, en 'n gebrek aan kennis van God.


Hallo gene,

Juis! Ek vra dit vanuit 'n menslike oogpunt want dit is die enigste oogpunt wat ek as mens het. En ek vra dit juis op 'n forum soos hierdie waar gelowiges kan gesels en aan die hand van die Woord die vraag kan probeer antwoord.Jy sien, dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan ALTYD oor God, en oor Hom alleen. Ons is hier om Hom te verheerlik. Ons is die skepsels, Hy is die Skepper! En as 'n mens dit verstaan, dan verstaan jy ook dat ALLE sonde teen God gepleeg word, nie teen mense nie.
(Psalm 51:6 "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u o, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.")OK, ek is heeltemal met jou op hierdie puntWanneer mense jou en my te na kom, dan sondig hulle nie teen ons nie maar teen God! En Hy sal vergeld. (Romeine 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here")Steeds met jou op wat jy hierbo skryfDie feit is ook dat ALMAL van ons erens in ons lewens al iemand anders te na gekom het. Indien nie, het ons verseker vir God te na gekom. Hoe kan ons dan onder sulke omstandighede weier om ander te vergewe as hulle ons te na kom? Dit is waarom die Here se dat die een wat self sondeloos is, die eerste klip moet gooi.... Dit is waarom Hy alleen (wat nooit self sonde gedoen het of iemand te na gekom het nie,) die reg het om te vergeld.Gene, ek is van oortuiging dat ek en jy as mens/skepsel moet vergeef. En ek probeer my bes. Soms is ek meer suksesvol as ander kere, maar ek probeer soveel as wat ek kan. Partykeer neem dit langer.Die ander sy van die saak is natuurlik dat Hy alle kante van 'n saak ken, terwyl jy en ek net van een kant af na 'n saak kyk. Ons sien gewoonlik net ons eie "seerkry" en "onregte" raak. Maar God sien die hele situasie in volmaakte perspektief. Daarom is Hy in 'n beter posisie om te oordeel, en "straf" uit te deel, as dit nodig is.


Gene, ek dink dat ek grootliks nie verstaan hoe baie gelowiges by 'n siening kom dat god se oordeel altyd op die ou einde 'n "ewige dood" of "ewige hel" of of ... tot gevolg sal he nie.
Is die doel van oordeel en die daaropvolgende straf dan nie om die persoon te red nie?

Paul Pienaar
Apr 30th 2009, 03:20 PM
Fila

Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE. Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie. Dis die rede waarom Jesus aarde toe gekom het, om namens ons gestraf te word vir sonde. Dis redelik tegnies, maar ek glo dis waarna Paul verwys.


*My bold


Gene,

Die bold gedeelte het ek al baie gehoor. Maar wee' jy, ek het nog nooit gesien hoe iemand dit skriftelik uit die Bybel aan my kon wys nie.
Ek ontken dit daarom nie, maar is regtig oop vir 'n goeie verduideliking oor hoekom God nie regverdig sal wees as HY nie alle sonde met die dood sou straf nie.

Paul Pienaar
Apr 30th 2009, 03:38 PM
Paul

Die anderkant van die saak is natuurlik dat jy ontken dat daar 'n hel is en mense wat daar sal opeindig wat bekend staan as universile rekonsiliasie wat mens nie uit die Woord kan regverdig nie :hmm:


Hallo Phil,

Nee, ek hang nie universiele rekonsiliasie aan nie. UK het nie Jesus se offer nodig nie, so ek dink ook nie dat UK uit die Woord geregverdig kan word nie.
Tog wanneer my Bybel praat van Hades en Gehenna en grave, erken ek dit, maar hoekom sal ek "hel" erken as dit nie in Bybel staan nie?
Selfs my King James, wat ek meestal gebruik, beveel aan dat "hel" eerder gelees moet word as onderskeidelik Hades, Gehenna of grave afhangende van watter teks dit in verskyn.

So ek ontken nie, Hades, Gehenna en grave nie, hoe kan ek as ek dit dan daar kan lees.
Wat ek wel ontken is 'n sekere siening oor wat die "hel" is.

Paul Pienaar
Apr 30th 2009, 03:50 PM
Wanneer ons om vergifnis vra vir ons sondes, vra ons inderwaarheid vir God om dit teen die rekening wat Jesus reeds aan die kruis vereffen het, te debiteer. Dis die enigste manier waarop ons vrygespreek kan word. Maar God vergewe nie die sonde nie, Hy plaas dit net oor op Iemand anders. Iemand is gestraf daarvoor, dit word nie sondermeer afgeskryf nie. Soos ek verstaan, is Paul se vraag dan, waarom moet ons diegene wat teen ons oortree, vergewe, as God nie bereid is om dit te doen nie?


Hi Gene,

Dalk het ek my vraag nie duidelik genoeg gestel nie.
Ek aanvaar dat ons diegene wat teen ons sondig, moet vergewe.

Die kern van my vraag is, of God 'n standaard stel wat HY self nie aan gaan voldoen nie?
M.a.w., moet ons as skepsels alle sondaars vergewe, maar GOD gaan op die einde die wat teen hom sondig en Sy vergifnis nie soek/aanvaar nie, vir ewig straf?

Self sal ek NEE antwoord op my boonste vraag, maar ek sal steeds graag wil sien hoe die vraag skriftelik beantwoord word.


Groete
Paul

Phil Fourie
Apr 30th 2009, 04:37 PM
Paul

Dan het jy 'n baie groot probleem met die poel van vuur en swawel, neem tog net kennis dat dit wel is wat ons as Bible Forums bely en dat ons enigiets hierteen teenstaan, want die Bybel praat duidelik van 'n ewige hel

chisel
Apr 30th 2009, 05:58 PM
Die kern van my vraag is, of God 'n standaard stel wat HY self nie aan gaan voldoen nie?
M.a.w., moet ons as skepsels alle sondaars vergewe, maar GOD gaan op die einde die wat teen hom sondig en Sy vergifnis nie soek/aanvaar nie, vir ewig straf?

Hallo Paul,

Ek dink 'n teksgedeelte wat jou dalk sal help in jou soeke na die antwoord is die volgende:

Toe kom Petrus na Hom en s: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek s vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en s: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en ges: Betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en s: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en s vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.
(Mat 18:21-35)

As mens God se geregtigheid en die opdrag dat ons moet vergewe vanuit die bostaande benader is daar geen teenstrydigheid tussen die twee nie.

Ons is sondig en God is nie, dis die bottomline.
Ons kan nie handel vanuit 'n posisie van geregtigheid soos God doen nie, want ons is gevalle. Die posisie waarop ons lewe en handel is gebasseer op God se genade.

Die konsep kom ook duidelik na vore in die Onse Vader.
Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Ons moet vergifnis skenk omdat vergifnis deur ons ontvang is. God as sondelose Wese het nie nodig om vergifnis te ontvang nie, dus is God nie in dieselfde kategorie as ons nie en hoef Hy nie vergifnis te skenk nie. Inteendeel, vir God om vergifnis te skenk beteken dat Hy die Wet moet breek, want die Wet bepaal dat die sonde die dood verdien, en die Wet is goed. Vir God om dus teen die Wet te gaan is om te s dat die Wet sleg is. Maar ons het ons aanspraak op geregtigheid verloor omdat ons die Wet verbreek het.

Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. (Rom 6:20-23)
Is die doel van oordeel en die daaropvolgende straf dan nie om die persoon te red nie?

Nee, die doel van straf is nie redding (of rehabilitasie) nie maar sodat reg en geregtigheid volbring kan word. Wanneer 'n geharde krimineel die doodstraf ontvang is daar geen rehabilitasie nie, die krimineel leer geen les daaruit nie, en word ook nie 'n beter mens nie, maar die doel is om die skaal van 'lady justice' weer terug te bring na ewewig toe.

Ek hoop dit help jou

Groete

V.

CFJ
Apr 30th 2009, 06:33 PM
Hallo Julle,


Hoe sou julle die volgende vraag antwoord?


"Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?

Hoe sou julle so 'n vraag met duidelike Bybel tekste kan antwoord sonder om van 'n persoonlike opinie/siening gebruik te maak?


Ek hoor graag 'n paar antwoorde.

Paul

Hallo Paul,

Hier is 'n paar interessante antwoorde wat jy al gekry het, maar ek gaan probeer om dit in die kortste moontlike antwoord weer te gee. Daar staan,


En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.
(Mat 12:32 AOV)
Hier s die Bybel duidelik dat nie alle sonde vergewe sal word nie, nie nou nie en ook nie in die hiernamaals of hel nie. Ek weet daar is 'n paar verskillende sieninge oor wat die sonde teen die Heilige Gees is, maar ek glo werklik dat dit die mens se ingeboude weerstand is om lief vir God te wees en ook om God se gesag aan te neem. Deur Sy Gees wil Hy ons beweeg om tot Hom te kom, maar omdat mense aanhoudend God se liefde en gesag weerstaan, gaan Hy nie kan vergewe nie. Mens kan net vergifnis ontvang as mens onderdanig is en sterf in jouself. Arrogansie en eie geregtigheid staan God teen en kan nie vergewe word nie. God weerstaan die hoogmoediges.

Jesus is nie self hier nie en Hy het self ges Hy laat 'n ander Trooster na, een wat ons wil beweeg om God te behaag. Staan die Trooster teen en jy bring afstand en selfs ewige afstand tussen jou en God die Vader.

Eben
Apr 30th 2009, 07:10 PM
Ek verstaan die vraag nie so mooi nie. God het ons reeds vergewe, "verlede tyd". En nou verwag Hy ons moet mekaar vergewe net soos Hy ons vergewe het.
Eph 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.
Ons moet dit net aanvaar in geloof. Die ouens wat dit nie glo nie het wel 'n probleem, en sal wel hel toe gaan soos Openbaringe 20:15 s.

Ta-An
Apr 30th 2009, 07:45 PM
Paul, is jy 'n Pa?
Wie maak die rels?
Jammer, maar ek kan nie verduidelik sonder om emosioneel betrokke te raak nie :)

S nou maar jy het 3 kinders, die middelste outjie het jou motor lelik seergemaak toe hy met jou sportsmotor gery het,,,,, jy wil sy nerwe aftrek, maar nou kom sy ouboet en hy is 'n paneelklopper en hy maak die motor vir jou gratis reg! So nou kom jy by middelboetie en s vir hom, Jou ouboet het die motor reg gemaak sodat jy nou nie meer in die moeilikheid is by my nie, maar nou wil ek h jy moet jou kleinsus (wat leer vir haarkapster) vergewe omdat toe sy die nuwe haarkleur op jou uitgetoets het, jou hare pampoen-kleur laat uitkom het.....

Middelboetie het nou die keuse, hy vergewe vir kleinsus omdat hy groot vergifnis ontvang het, of hy vergewe haar nie, maar nou moet hy betaal vir die motor se regmaak.

Dus die reel is: Vergewe of betaal. Matt 18.

Maar soos CFJ s: Daar is 'n sonde wat tot die dood lei 1 Johannes 5:16, Matt 12 ...teen die sonde word jy gewaarsku....
(net soos as kleinboet by ouboet se meisie gaan aanl, hy gaan gelooi word,,,,, nie kans vir vergifnis nie!!)

Psalm
Apr 30th 2009, 08:48 PM
*My bold


Gene,

Die bold gedeelte het ek al baie gehoor. Maar wee' jy, ek het nog nooit gesien hoe iemand dit skriftelik uit die Bybel aan my kon wys nie.
Ek ontken dit daarom nie, maar is regtig oop vir 'n goeie verduideliking oor hoekom God nie regverdig sal wees as HY nie alle sonde met die dood sou straf nie.
Die Bold gedeelte: Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie.


Die kort antwoord hiervan: As God vir Adam ges het dat hy sekerlik sal sterwe as hy ongehoorsaam is (ongehoorsaamheid is sonde) en dan hom nie laat sterwe nie, dan is God nie regverdig nie, sien dan skrifte hieronder wat uitwys dat ons ook in die sondige natuur gebore is deur die sonde wat van Adam af gekom het.

Gn 2:16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en ges: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,
Gn 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Deur Adam se sonde is ons gebore in n sondige natuur.

Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens (Adam) die sonde in die wreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het
Rom 5:13 want vr die wet was daar al sonde in die wreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.
Rom 5:14 Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
Rom 5:15 Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die n (Adam) baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.
Rom 5:16 En nie soos deur n wat gesondig het (Adam), is die gawe nie; want die oordeel was uit n tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.
Rom 5:17 Want as ten gevolge van die misdaad van die n (Adam) die dood geheers het deur die n, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die n, Jesus Christus.
Rom 5:18 Daarom dan, net soos dit deur een misdaad (Adam se sonde) vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid (Jesus wat as verlosser vir die sonde in ons sondige mense se plek kom sterwe het) vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
Rom 5:19 Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens (Adam) baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die n (Jesus Christus) baie tot regverdiges gestel word.
Rom 5:20 Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword;
Rom 5:21 sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

God het n wet ingestel van die Lossingsreg, volgens God se eie wet nl die lossingsreg, het God homself en ons geregverdig deurdat hyself deur Jesus (Onthou God 3 enig) vir ons sondes kom sterwe het in ons plek as die verlosser deur die lossingsreg God het sy eie wet daardeur self nie oortree nie, en dit wys op die regverdigheid, as God Sy eie wet wat HY vir ons gegee het, sonde = dood (Gen 2:17), maar kan losgekoop word deur losser (Eksodus,Levitikus, Rut, Numeri, Jesaja)

1Ko 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
1Ko 15:21 Want aangesien die dood deur n mens is, is die opstanding van die dode ook deur n mens.
1Ko 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
1Ko 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
1Ko 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
1Ko 15:25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
1Ko 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.


1Ko 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het n lewende siel geword; die laaste Adam (Jesus Christus) n lewendmakende Gees.
1Ko 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.
1Ko 15:47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.


2Ko 5:14 Want die liefde van Christus dring ons,
2Ko 5:15 omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het (Jesus vir ons as losser), hulle dan almal gesterf het (ons IN Jesus Gesterf het Sien Rom 6); en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.
2Ko 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tg nie meer so nie.
2Ko 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
2Ko 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
2Ko 5:19 naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie (omdat as ons IN Jesus is, dan het ons verlossing deur Jesus van die dood) en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Rom 6:1 Wat sal ons dan s? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
Rom 6:2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
Rom 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in n nuwe lewe kan wandel.
Rom 6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding;
Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
Rom 6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.
Rom 6:8 As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe,
Rom 6:9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.
Rom 6:10 Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.
Rom 6:11 So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.

Ag dit is eintlik so duidelik, mens moet net die Woord lees. Dit staan tog alles daar.

Net ietsie om oor na te dink: As iemand nie kan insien dat God die wat nie Jesus aanneem in die hel gaan werp nie, dan sal daai persoon nooit die gebeure op Golgota kan begryp nie...

Van die wat nou al my vorige aanmerkings al gelees het sal nou al weet dat ek altyd dit probeer duidelik maak, dat as mens nie die Ou Testament lees nie sal mens NOOIT die Nuwe Testament te volle verstaan nie, dan begin mens wonder oor sekere dinge en die duiwel is listig, hy laat mens begin twyfel oor dinge, maar as jy jou omgord met die waarheid en die swaard van die gees, nl die Woord van God gebruik, ken en beoefen en lewe van elke Woord wat uit God uitgaan, wat ook vir ons neergepen is, dan kan die duiwel mens nie laat wankel in die dag van besoeking nie, dan staan mens vas, sonder om te wankel.

Paul, nie enigeiemand hier kan jou oortuig met slim woorde of enige wysheid of kennis nie, om antwoord te kry op jou vraag kan ek jou net die raad gee, en dis om jou te beoefen in die swaard van die Gees, lees die Woord van Genesis tot Openbaring, en bid dat die Heilige Gees dit vir jou sal oopmaak, dan gaan jy baie dinge beter verstaan, en sterker staan in die geloof en die helm van verlossing gaan jou meer en meer begin beskerm teen die twyfel wat die vyhand by mens probeer skep.

Paul Pienaar
May 2nd 2009, 05:10 AM
Hallo Julle,

Dankie vir julle antwoorde.

Ek's besig om daarna te kyk en daaroor te dink.

Dit lyk my die draad trek baie na die "hel" se kant toe.
Ek wens dit kon anders.

Hoekom word daar in die algemeen gepraat oor die hel, wanneer daar na verskillende dinge verwys word, bedoelende poel van vuur, gehenna, graf, ewige dood ens.?

Kan iemand hier dit waag om 'n definisie te plaas van die "hel", waarmee belydende Bibleforum deelnemers kan saam stem?

Ek het al verskillende sienings vanuit verskillende protestantiese denominasies gehoor oor wat met "hel" bedoel word. Is daar konsensus hieraangaande onder die forum deelnemers?

Ek antwoord later op van julle plasings.

Paul

Ta-An
May 2nd 2009, 12:12 PM
Paul Pienaar, ek het hier gister so 'n draad oop gemaak : http://bibleforums.org/showthread.php?t=166594