PDA

View Full Version : 'n Lyn in die sandPhil Fourie
May 14th 2009, 01:37 PM
Ek glo dit het tyd geword dat manne van God sal opstaan en 'n bannier sal lig vir Sy naam en Sy glorie, dat ons op sal staan met alles wat ons in ons het en ons lewens op die lyn sal plaas vir evangelie van die Here Jesus Christus, Hy het 'n duur prys betaal, ons durf nie Sy leer en woorde goedkoop maak nie.

Hierby heg ek aan my skrywe: My Heuwel Om Op Te Sterf

Ta-An
May 14th 2009, 02:00 PM
Phil ek hoor wat jy s, maar die hoogste vorm van aanbidding vir my bly nog steeds :"Gehoorsaamheid" Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here Jesus aan ons geleer het om te doen. Vir my is 1 Korinthrs 13 en Markus 12: 29-31 nog steed bo aan die lys :hug:

Die Filadelfieer
May 15th 2009, 06:01 AM
Ek sukkel alweer om attacnments oop te maak, is die skrywe te lank om hier te plak ?

Ta-An
May 15th 2009, 08:40 AM
Fila ek sal dit opbreek en hier posMY HEUWEL OM OP TE STERF


Vir lank is daar al n hewige wroeging in my hart. Christenne is besig om die evangelie goedkoop te maak en min indien enige is besig om op te staan om die gesonde leer van die Here Jesus Christus te verdedig. Ons het n ruggraatlose samelewing geword wat vir niks meer staan en vir enigiets val.

Seker die mees aangehaalste teksgedeelte in die Woord was altyd Johannes 3:16, vandag egter is die teksgedeelte wat jy die meeste hoor Matteus 7:1. Hierdie teksgedeelte word so buite konteks gebruik om mense se humanisme aan te vuur sodat hulle nooit voor die spiel van n heilige God se standaard hoef te staan nie. Ons verwerp die oordele van God, want God is liefde, hiermee durf geen van ons stry nie, want ieder een van ons is hellelinge, oppad na n ewige verderf en slegs deur die genade van n liefdevolle God kon die skip van ons lewens rigting verander na n veilige hawe. Egter sal jy nooit in die Woord lees dat God liefde, liefde, liefde is nie, ons lees wel Hy is HEILIG, HEILIG, HEILIG. Tog bring ons soveel onheilighede voor die aangesig van n absolute heilige God, ons besoedel Sy heiligdom met ons rebelse lewens en ons onwilligheid om ons lewens in te rig volgens die standaard wat Hy daar gestel het, ons is vriende van die wreld en dink steeds ons kan bly gemeenskap hou met God. Jy kan nie. As jou denke meer wrelds is as op God gefokus, dan moet jy reeds besef, jy het n vriend van die wreld geword en n vyand van God.

Wat dan is die gesonde leer?

Dat geen mens goed in hom het nie, hy is n rebel wat die god van sy eie lewe wil wees, wat as hy kon God van Sy troon sou afruk en Hom dood maak om self op daardie troon te sit, net soos sy vader die duiwel. Hy is tot niks goeds in staat nie ek kan die Here nie ken nie, want hy is so totaal deur sy sonde verwyder van n heilige God, dat hy Hom nie kan soek nie en Hom nie wil soek nie, ons kan maar net Romeine 3 gaan lees om die duisterheid van hierdie prentjie te verstaan.

Die skip van jou lewe is oppad na n hawe van verwoesting en dit is slegs God wat jou rigting kan verander na n veilige hawe. Sonder Hom sal jy daar nie uitkom nie, want jy ken die pad daartoe nie en sal dit nooit vind nie. As jy Hom nie ken nie, ken jy nie die weg na die veilige hawe nie en dus moet jy Hom persoonlik ken sodat Hy die stuurman van jou skip kan word.

Hoe kan jy Hom ken? Deur perfek, volkome regverdig en totaal heilig soos Hy te wees. En dit is hier waar die krisis van die eeue inkom, hoe kan n absoluut sondige, volkome ongeregtige en totaal onheilige wese wees soos Hy wat die teenoorgestelde is?

JESUS!

Ta-An
May 15th 2009, 08:42 AM
Deel 2 .
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Johannes 14:6

Enigeen wat hierdie evangelie nie suiwer verkondig nie, is nie n gesant van God nie. Ons is nie deur Hom uitgestuur om motiferingssprekers te word, om weeshuise te begin en die hele wreld te bemoedig en hulle op te tel uit hulle verdrukking nie. Ons is nie deur Hom uitgestuur om gebedsdae ren uit te roep en mense op te roep tot gebed vir die wreld nie. Nee, ons is deur Hom uitgestuur om mense Sy dissipels te maak, hulle te leer in alles wat Hy ons geleer het en hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

Om n dissipel te word van Jesus sal beteken jy begin heilig lewe soos Hy heilig lewe. Dit beteken nie jy gaan nie val nie, dit beteken nie jy gaan nie sondig nie, maar dit sal jou hartsbegeerte wees om in die voetspore te volg van die Man wat reeds deur die dal van die dood gegaan het om jou saam met Hom by die poorte van die lewe uit te bring. Jy kan dit nie word as jy nie saam met Hom en in Hom gekruisig is nie, jy sal nie met n greintjie selfgeregtigheid deur die oog van die naald gaan nie, jy sal Hom moet toelaat om jou absoluut te verander in dit wat Hy jou wil maak. Klei in die hande van n Meester Pottebakker.

Die dissipel van Jesus sal heilig word, dit beteken hy sal afgesny word van die wreld, eenkant gesit word vir diensbaarheid aan God, nie van die wreld nie, maar n reisiger oppad na n stad waarvan God die fondamente gel het. Gaan lees Hebreers 11, gaan lees Pilgrims Progress dat jy weer kan verstaan hoe die pad lyk wat geloop moet word, die smal pad waar al wat jou sal deurdra die genade van God en die fokus van jou oog op die ewige stad is.

Hiermee word nooit jou verantwoordelikheid teenoor die in die wreld negeer nie, daar word nie geimpliseer dat jy nie bid vir ren of die siekes besoek en die gebrokenes bemoedig nie. Al hierdie dinge is n uitvloeisel van die fokus van jou oog, die heiligheid van jou lewe, dit sal voortvloei uit jou verhouding met die Pottebakker want as dit nie doen nie, is dit goed in die wreld se o, maar sonde in Sy o, want dit dien nie tot die verheerliking van Sy naam nie, maar tot die verheffing van die mens.

As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.
Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.
Kolossense 3:1-4

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Matteus 6:33

Ta-An
May 15th 2009, 08:43 AM
Deel 3 .

Tog is ons bereid om soveel kompromie aan te gaan wanneer dit kom by die evangelie. Is die evangelie tog nie vir ons in die Woord opgeteken dat ons dit kan verstaan en volledig kan leer nie? Hoeveel leeraars en kerklidmate is nog bekwaam om die evangelie te verkondig, hoeveel persent van die evangelie wat verkondig word is nog suiwer?

By nadere ondersoek word dit duidelik dat daar in meeste kerke hierdie Sondag nie eers oor die hel gepreek sal word nie. Ons preek nie oor die hel nie, want ons wil nie aanstoot gee nie. As n prediker nie oor die hel preek en die verlore toestand van die mens nie, preek hy nie n suiwer volledige evangelie nie, hy preek n mensgebasseerde evangelie wat ontwerp is om mense goed te laat voel en verlore siele valse versekering te gee dat hulle hemel toe gaan terwyl hulle in waarheid oppad is na die hawe van verwoesting.

"Don't try to be more loving than Jesus: Talk about Hell!" - John F. MacArthur.

Jy kan vandag vir iemand vra: Wil jy hemel toe gaan? Meeste sal ja antwoord. Daarom gaan dit nie oor of jy hemel toe wil gaan of nie, ek wil nie hemel toe gaan om in die strate van goud te loop nie, ek wil hemel toe gaan want God is daar! Daar sal ek my Verlosser van aangesig kan beskou. Maar jy sien, meeste wil hemel toe gaan, maar hulle wil nie vir God daar kry nie, want dan gaan jy voor Hom moet staan en rekenskap gee. Hoekom is waarheid relatief in die tyd waarin ons leef? Wat as n mens besef daar is n absolute waarheid, dan besef hy, hy gaan hom ondergeskik moet stel aan daardie absolute waarheid. Daardie absolute waarheid is vir ons opgeteken in die Woord, tog bou soveel hulle geloof en sekerheid op emosies. Jy hoor die een ou s: God het vir my ges en dan die ander Nee maar God het vir MY ges en NIE EEN doen die moeite om te gaan na die absolute bron van waarheid nie, nee, want as ons gaan moet lewe volgens die aboslute waarheid, dan gaan dit ons begin kos, dit gaan kos dat jy daardie televisie moet afsit, daardie televisie waarmee jy jou kinders vermaak hou sodat jy nie vir hulle hoef aandag te gee nie, maar jy besef nie jy is besig om hom vol riool te prop van n goddelose wreld nie.

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wreld wil wees, word 'n vyand van God.
Jakobus 4:4

Wanneer ons worstel met ons sekerheid van saligheid of iemand ontmoet wat worstel, dan is ons vol raad, ons is vol bemoediging en s vir daardie persoon: Hou op twyfel, dit is net die duiwel wat jou aanval, want ons basseer ons sekerheid op n gebedjie wat ons eendag opges het om die deur van ons hartjie vir liewe Jesus oop te maak. As jy dit doen is jy besig om vir daardie persoon valse sekerheid te gee, jy sal NERENS in die Woord vind dat iemand sy hartjie vir liewe Jesus oopgemaak het nie, daardie teksgedeelte in Openbaring 3 word so buite konteks gebruik en geen, maar geen historiese of hedendaagse gerespekteerde student van die Woord sal met my verskil nie. Die Woord leer egter:

Ta-An
May 15th 2009, 08:44 AM
Deel 4 vervolg .
En 'n vrou met die naam van Ldia, 'n purperverkoopster van die stad Thiatre, 'n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus ges is.
Handelinge 16:14

Ons durf nie een wat onder die oortuigingswerk van die Heilige Gees kom valse gemoedsrus gee nie, ons behoort te doen wat Paulus gedoen het, ons behoort terug te gaan na die Woord:

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie -- as julle ten minste nie verwerplik is nie!
2 Korintirs 13:5

Maar nee, die mens vandag wil niks met teologie en dogma te make h nie en deur sulke dwase uitlatings besef hy nie dat hy daarmee impliseer dat hy homself nie sal stel onder die leer en woord van Jesus Christus nie. Ondersoek jouself aan die teologie en dogma van God se Woord of jy waarlik in die geloof is. Wanneer God n werk in n mens begin het, sal Hy dit voleindig, maar hoe weet jy of God waarlik n werk in jou begin het? Nie deur n gebedjie wat jy gebid het of oordat jy opgestaan het na die prediker se uitnodiging om aan te sluit by die kanselpartytjie nie, maar deur jou lewe te meet aan die Woord?

Hoe weet ons of iemand waarlik wedergebore is in vandag se tyd? Dieselfde manier wat ons altyd geweet het. SY LEWE VERANDER! En die vrug wat hy dra is die vrug van die Gees, sy lewe sal gekenmer word nie deur perfeksionisme nie, maar dat hy deur die Gees wandel en nie deur die vlees nie. Jy gaan dikwels deur die vlees handel, maar n ware geredde mens sal nie deur die vlees wandel nie.

Klink hierdie woorde veroordelend? Dit is baie moontlik dat dit vir jou doen, maar dit is nie die woorde van n mens nie, maar die Woord van God. Dit is nie n mens wat hier skryf in veroordeling nie, maar n blote verwysing na die leer van die Woord van God. Besef jy hoeveel liefde dit vat om hierdie te skryf, dat ek besef dat baie my sal afmaak as n ekstremis, baie sal my afmaak as wetties, baie sal moontlik nooit weer na my wil luister nie en tog ag ek myself nie bo die leer van Christus nie. Dit is die leer waarby ek sal staan en dit is die leer waarby ek sal val. Vir hierdie leer sal ek met my lewe baklei en elkeen wat hierdie leer verwerp of homself n leeraar, evangelis of gesant van God noem en nie hierdie leer in sy suiwerste vorm verkondig nie, sal ek ook verwerp as n dwaaleeraar.

As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie,
di is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog,
nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.

Ta-An
May 15th 2009, 08:46 AM
Deel 5 vervolg .
Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins.
Want ons het niks in die wreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.
Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.
Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag n die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
1 Timoteus 6:3-11

Op hierdie gronde en hierdie woorde en die totaliteit van die Woord verwerp ek ook enige voorspoeds evangelie en enige mensverheerlikings evangelie, hierdie evangelies is aan die orde van die dag en is nie van God nie.

Ons kan nie swak verskonings gebruik dat iemand net n mens is en dus geregtig is om foute te maak nie. Magtig mense, ons praat hier van mense se siele, nie n verkeerde diagnose vir n verkoue wat eintlik n sinus probleem was nie. Mense gaan dood onder valse versekering oordat hulle nooit die volle evangelie gehoor en geleer het nie, kan ons bekostig om sulke foutjies te maak?

Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan.
Jakobus 3:1

Daarmee word nie geimpliseer dat n leeraar noodwendig sekulr geskoold of gegradueerd hoef te wees nie, maar hy moet soliede onderrig in die Woord ontvang het. Hiermee impliseer ons nie jong manne kan nie leeraars word nie en so dikwel word gereken hoe jonger jy is hoe minder is jy in staat om die volle raad van God te verkondig, dit is bloot net nie waar nie. Vir n voorbeeld van beide gevalle sal ek CH Spurgeon se bediening as voorbeeld gebruik. Op 19 jarige ouderdom het Spurgeon tot bekering gekom en is binne n jaar in die bediening in waar hy die leeraar geword het van die toe grootste Baptiste gemeente in Londen. Self was hy n baie jong man, het geen formele akademiese onderrig gehad nie, maar hy was bekwaam met die Woord van God en het die volle raad van God verkondig en bedien. Hy het grootgeword in die n huis waar sy pa n leeraar was, hy was goed onderrig in die Woord van God en het die studie daarvan sy lewens misie gemaak. Hy het duisende teologiese boeke in sy eie studeerkamer gehad en was n welbelese man gewees met sy eie universiteit, sy eie weeshuis, sy eie publikasie maatskappy. Gaan lees die biografie van Spurgeon, dit het alles begin by n soeke na die koninkryk van God en n struweling met sy saligheid sodat hy die volle evangelie kon verstaan tot die dag wat God gekom en ges het: Jy is Myne.


Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid.
Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering.
Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge.
Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.
Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.
1 Timoteus 4:12-16

Ta-An
May 15th 2009, 08:47 AM
...............................Deel 6 vervolg
Laat ons ook dus nie versuim om die volle raad van God te verkondig nie, tydig en ontydig, in seisoen en buite seisoen, laat ons nie die krag van die Woord van God onderskat nie en laat ons nie toelaat dat ons verskonings begin soek om mense in die gehoor te streel deur n afgewaterde, gebrekkige en valse evangelie te verkondig nie.

Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:
verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerl, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
2 Timoteus 4:1-4

Waar gaan ons die lyn van kompromie trek, hoeveel van die evangelie van Jesus Christus is ons bereid om prys te gee om meer tegemoedkomend te wees? Sal ons die sovereiniteit, beskikking en bepalende wil van God prys gee en dit ondergeskik stel aan die wil van die mens en daardeur die mens God se instaatsteller maak? Sal ons die absolute verlorendheid en onvermo van die mens om homself te red prys gee vir n evangelie waar die mens se werke en keuses om tot geloof te kom en in geloof te bly n bydraende rol tot sy saligheid is? Sal ons die verkondiging van die verdoemenis van die ongereddene in n ewige vuurpoel prys gee sodat ons meer mense in ons kerk kan kry, die skatkis vermeerder en ongeredde mense salig bemoedig en gerusstel deur hulle nie te wys op die hawe van verwoesting waarheen hulle oppad is nie? Sal ons die absolute krag van God waardeur hy Sy naam verhoog en Sy glorie vermeerder prys gee vir n sisteem wat bepaal dat God kragtig genoeg was om jou uit Egipte te bring, maar nooit kragtig genoeg was om jou in die beloofde land in te bring en daardeur toelaat dat die nasies Hom tot bespotting maak?

Maak jou kosteberekening broer, bereken jou evangelie suster, want daarmee gaan jy verantwoording doen voor n regverdige en heilige God.

Hierdie is my heuwel en op hierdie heuwel sal ek sterf.

Die Filadelfieer
May 15th 2009, 09:15 AM
Dankie Ta-An ! :hug:

Ek het, 'n paar dae terug tot 'n besef gekom wat my soos 'n krieketbat oor die kop getref het. Die vraag is hoe beoordeel ons 'n skrywe of iets wat ges is of 'n preek, sonder dat ons noodwendig al die dwaalleringe (daar is BAIE !) se name en termonologi uit die kop moet ken. Ek plak die volgende skrywe wat handel oor die sg. "5 solas" in sy totaliteit hier, ongelukkig bestaan die webtuiste waar dit oorspronklik verskyn het nie meer nie, so ek kan nie meer 'n skakel soontoe verskaf nie. Hierdie lys en die gepaardgaande beskrywings is meer spesifiek opgestel as antwoord op Rooms-katolieke invloede, maar dit kan maklik na 'n baie bre sin toe getrek word en toegepas word op enige skrywe of stelling van 'n geestelike aard. As daar net een ding is wat jy uit jou kop leer en verstaan, veral wat apologetika betref, dan kan dit gerus hierdie 5 terme en hulle betekenisse wees :

die vyf Sola's van die Reformasie.
Sola Scriptura- Net die Skrif
Waar die Vatikaan in die tyd van Martin Luther verklaar het dat Rooms Katolisisme gebou is op die Skrif EN tradisie. Het die Christene egter verklaar dat die Skrif alleen die rigsnoer van die kerk en van die gelowige moet wees. Tye het egter verander, en hoewel die Vatikaan se standpunt vandag nog dieselfde is, is daar 'n nog sterker beweging in die wreld vandag aan die roer. Dit is die beweging wat s: die Skrif EN my interpretasie daarvan moet die fondament van die individu, die kerk en die samelewing wees. Hierteenoor s ons egter: Sola Scriptura - Net die Skrif.
Solus Christus- Net Christus
Die Vatikaan het vroer ook geleer dat 'n persoon gered word deur Christus EN die sakramente. Waarteenoor die Christene met krag verklaar het dat ons gered word deur Christus alleen, en dat die sakramente naamlik die nagmaal en die doop hoewel hulle nie red nie, hulle wel ons geloof versterk. Die Vatikaan staan vandag nog by daardie dwaalleer van hulle, hulle het natuurlik egter sewe sogenaamde sakramente. In die tyd waarin ons vandag leef is die uitdaging op hierdie waarheid van Solus Christus ietwat anders. Valse godsdienste en ideologie word nou gelyk gestel aan die Christelike godsdiens in die wreld. Met ander woorde sal daar geredeneer word, ons word nie net gered deur Christus nie, maar ook deur Mohammed; en ook deur Boeddha; of deur Krishna; of deur al die ander godsdienste van die wreld. Hierteenoor verklaar ons egter dat redding in en deur Jesus Christus alleen is. Solus Christus - Net Christus. Wat die werking van die Heilige Gees betref glo ons ook dat dit belangrik is om te onthou dat Jesus ges het dat as die Gees van die waarheid gekom het sal hy Hom, dit is Jesus verheerlik. Die Heilige Gees werk daar, waar die fokus op Christus val en nie op die Gees in die eerste plek nie. Dit is juis die dwaling van die Montaniste van die vroe kerk en die huidige Byzantynse beweging van Oos Europa, meer bekend onder die naam van, die Oosters Ortodokse kerk. Hulle soek die werking van die Gees sonder om die fokus en band met Christus te behou, op wie die fokus moet val.
Sola Gratia - Net genade
Behalwe dat die Vatikaan in die sestiende eeu geleer het dat redding uiteindelik van die keuse van die sondaar afhang, het dit ook geleer dat geen Christen durf s dat hy weet dat hy of sy gered is nie. Die Vatikaan staan vandag nog by hierdie standpunt. 'n Rooms Katoliek kan nie vir jou s waarheen hy sal gaan as hy nousou sterf nie. Die Vatikaan leer ook dat 'n ware gelowige weer verlore kan gaan. Die Vatikaan ontken dus die uitverkiesingsleer. Hierdie hoogmoedige en selfdeterministiese afkeur van die uitverkiesingsleer leef vandag onder die Vatikaan en ook baie ander mense voort. Hierteenoor bely ons: Sola Gratia - Net genade. Die rede waarom ons as Christene nie weer verlore kan gaan nie, is nie omdat God ons keuse van Hom ernstig opneem nie. Maar juis omdat Hy Sy eie keuse van ons ernstig opneem, van toe Hy ons voor die grondlegging van die aarde uit miljoene der miljoene ander verlorenes uitgekies het in Sy liefde.
Sola Fide - Slegs geloof
Die Vatikaan het in die sestiende eeu die duidelike leer van die Skrif, dat ons gered of geregverdig word deur geloof alleen verwerp en ges dat ons deur geloof EN werke gered word. Hierteenoor het die Christene vanuit die Skrif verklaar dat ons gered word deur geloof in Christus alleen. Vandag nog staan die Vatikaansgesindes by hierdie vorige dwalings van hulle. Maar in ons tyd het daar hier rondom ons onder baie mense 'n klem verskuiwing plaas gevind. Hulle meen dat ons gered word deur die geloof EN die sogenaamde gawes van die Heilige Gees. Glo jy in Jesus? vra hulle. Dis wonderlik, maar nog nie genoeg nie. As jy nie in tale praat nie het jy nie die Heilige Gees nie en is jy dus verlore. Hierteenoor verklaar ons: Sola Fide - Slegs Geloof. Nie geloof plus gawes, ensovoorts nie. Maar deur die geloof in Jesus alleen word ons gered. Om 'n heilige lewe te lei na redding behoort eerder beklemtoon te word in hierdie heidense en goddelose tyd en kultuur waarin ons ons bevind.
Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer
Die Vatikaan het nie vir God nie, maar eerder die mens en sy werke en uitsprake in die middelpunt geplaas. Dit is vandag nog so onder hulle. Die westerse mens vandag het ook maar hierdie een leuse: EK, ek en ek! Hierteenoor verklaar ons dit wat op ons land se een Rand muntstukke geskryf is: Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer. Nie die mens nie, maar God moet in die middel wees. En Hy moet al die eer ontvang. In ons lewens, in ons gesinne, in ons kerke, in ons samelewing, in ons land, ons kontinent en in die hele wreld.EDIT : Ek wil dit net duidelik maak dat bg. nie gerig is op Phil se skrywe nie, maar eerder as 'n byvoeging om die dwaalleringe waarna Phil verwys te herken vir wat dit is.

Philip dT
May 15th 2009, 01:56 PM
Ek wil net noem dat ons bewus moet wees daarvan dat nie twee mense se verstaan van die Woord presies dieselfde is nie. Nie twee kerke se dogma is presies dieselfde nie. Want as ek s dogma is belangrik, wie se dogma? Ek dink dogma is 'n mensgemaakte ding, hoewel nie noodwendig sleg nie, maar dis net 'n poging om die waarheid van die Woord sistematies uiteen te sit.

Die vyf solismes wat Fila noem is eerder iets waarmee ek myself mee sal vereenselwig, maar die belangrikste is Sola Scriptura. Saam met dit het ons die Heilige Gees nodig om ons in die hele waarheid te lei. Ons moet onsself telkens ondersoek en telkens toelaat dat Sy Gees ons lei en nie ons eie ek nie.

Ta-An
May 15th 2009, 02:53 PM
.....maar die belangrikste is Sola Scriptura. Saam met dit het ons die Heilige Gees nodig om ons in die hele waarheid te lei. Ons moet onsself telkens ondersoek en telkens toelaat dat Sy Gees ons lei en nie ons eie ek nie.Ek stem saam Philip... net die Woord en die Heilige Gees :idea:

protea
May 16th 2009, 11:06 AM
Na aanleiding van die Sola's waaroor gepraat is: Ons het die ander aand biduur gehad en die tema was toe :
Sola Christus of Christus +....
Dis dan ook die kern van ons Evangelie waarin ons glo: Christus se soenverdienste aan die kruis was VOLDOENDE en ons het niks meer as dit nodig nie!

Willem
May 16th 2009, 10:21 PM
Wow Phil,

stem grotendeels jou saam, maar paar goed pla.

1.God is Liefde, Hy is ook heilig alwetend, alsiende , alomteenwoordig ens.
Ons kan nie een deel van Sy aard vat; leifde of heiligheid ten koste van ander nie, Hy is almal altyd en gelyktydig. Niemand anders kan dit wees nie. Ons kies net soms om sekere aspekte te vergeet..

1Jn 4:8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.
1Jn 4:16 En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.

Miskien, is dit weer nodig dat ons in die kerk leer oor God en Sy aard en soos jy se Sy heiligheid en ook al sy ander eienskappe, soos dat Hy 'n verterende vuur is en ook doodmaak.

2.Dissipels
Joh 13:35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
Dit val saam met om Hom te volg en soos jy se:Om n dissipel te word van Jesus sal beteken jy begin heilig lewe soos Hy heilig lewe.

3.Die spyker is nie net op die kop hier geslaan nie, sommer deur die tafel :pp
Tog is ons bereid om soveel kompromie aan te gaan wanneer dit kom by die evangelie. Is die evangelie tog nie vir ons in die Woord opgeteken dat ons dit kan verstaan en volledig kan leer nie? Hoeveel leeraars en kerklidmate is nog bekwaam om die evangelie te verkondig, hoeveel persent van die evangelie wat verkondig word is nog suiwer?

By nadere ondersoek word dit duidelik dat daar in meeste kerke hierdie Sondag nie eers oor die hel gepreek sal word nie. Ons preek nie oor die hel nie, want ons wil nie aanstoot gee nie

4.Maak oop jou hart...
Rev 3:19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
Rev 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Hoort die twee nie saam nie? Ek vra hier vir leiding asb. God het die wereld so lief gehad, en hier staan dat Hy ons wat Hy liefhet bestraf en tugtig en ons ywerig moet wees en ons bekeer, dan kom Hy in? ...

Willem
May 16th 2009, 10:49 PM
5.Teologie en dogma.
Maar nee, die mens vandag wil niks met teologie en dogma te make h nie en deur sulke dwase uitlatings besef hy nie dat hy daarmee impliseer dat hy homself nie sal stel onder die leer en woord van Jesus Christus nie.
AAI Phil.... vra en jy sal kry , soek en jy sal vind, die waarheid sal jou vrymaak... is dit dwaas om te se ek stel nie in teologie belang omdat soveel "teoloee" vandag Jesus se goddelikheid, menswees, maagdelike geboorte, opstanding, sondeloosheid, perfekte volledige betaling vir alle sondes vir almal wat berou en bekeer ontken, wanneer dogma ons apartheid gebring het? wanneer teoloee boeke uitbring wat se dat Jesus 'n shaman was, buite egtelik was, deur honde opgevreet was.....
ek soek Jesus, wat die Bybel verkondig, Hom gekruisig en opgestaan en Hy LEWE! ek soek die leer wat hy die dissipels gese het om ons te leer as ons dissipels gemaak word en niks van mense wat daarby gekom het nie... ek soek die WAARHEID en nie geleerdeheid nie, en ja die twee is duidelik verskillend as mens na die geleerdes kyk.... ek soek kennis van Sy Woord en die Vrees van God wat die begin van Wysheid is, noem 'n ding op sy naam soos in die Woord en wys my dit in die Woord en ek sal se AMEN! maar ek kom uit 'n samelewing wat apartheid in kerke gepreek het, wat stry oor goed en waar geboue die kerk is en nie die gelowiges nie, so my wantroue is groot in mense...

6.Gebedjie? Huh
Dink darem nie dis reg om te oordeel oor iemand se gesprek met God nie.. soos jy se, gee vir hulle 2Ko 13:5 en ek is seker nog baie ander verse, maar moedig hulle aan in hulle soeke na God, is dit nie ook die werk van die Gees nie? Moet nie dat jou frustrasie oor dit wat jy in die wereld sien, jou na die wereld aftrek nie, straf en tugtig, maar in liefde, want as ons dit nie het nie het ons niks nie!

Spurgeon het ook as ek reg othou, na die brand in Chicago hom voorgeneem om die "kanselpartytjie" altyd te hou en nooit weer 'n preek af te sluit sonder om mense die geleentheid te gee om hulle te bekeer nie. Hy het sonde, hel , oordeel , heiligheid en genade en Jesus se soenoffer in alles gepreek , nie so nie? Dis nie die gebed of die partytjie wat die probleem is nie, dis die waarheid wat nie vertel word nie en hier stem ek met jou saam, dis liefde wat dit sal vertel al word dit veroordelend beskou, want dit is siele en hulle ewige lot wat hier ter sprake is, maar dis nie ek wat red nie, ek kan net getuig en die waarheid van die Woord en die evangelie van Jesus verkondig.

7.Sal ons die absolute verlorendheid en onvermo van die mens om homself te red prys gee vir n evangelie waar die mens se werke en keuses om tot geloof te kom en in geloof te bly n bydraende rol tot sy saligheid is?
Ek verstaan die nog nie so mooi nie, maar as God nie vir elkeen die keuse gee om te bekeer en te glo nie, dan hoe is Hy regverdig, wat hy wel is, so die mens speel wel rol in saligheid, maar net in sover hy / sy ja / nee se vir God se genade werk in sy lewe... oortuig my uit Woord, maar vir nou is dit hoe ek verstaan.

Soos jy se , in liefde en opregtheid.
Jou broer in Jesus Christus ons Here en Verlosser.

Willem
May 16th 2009, 10:57 PM
As daar net een ding is wat jy uit jou kop leer en verstaan, veral wat apologetika betref, dan kan dit gerus hierdie 5 terme en hulle betekenisse wees :die vyf Sola's van die Reformasie.


Sola Scriptura- Net die Skrif


Solus Christus- Net Christus


Sola Gratia - Net genade
Maar juis omdat Hy Sy eie keuse van ons ernstig opneem, van toe Hy ons voor die grondlegging van die aarde uit miljoene der miljoene ander verlorenes uitgekies het in Sy liefde.


Sola Fide - Slegs geloof


Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer
Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer. Nie die mens nie, maar God moet in die middel wees. En Hy moet al die eer ontvang. In ons lewens, in ons gesinne, in ons kerke, in ons samelewing, in ons land, ons kontinent en in die hele wreld.
Dankie oom Filadelfieer :hug:

Ek verstaan net nie die net genade stukkie wat ek insluit nie, God se dan dat Hy wil dat almal gered word, en daar staan ook dat Jesus gesterf het sodat almal wat in Hom glo gered sal word, so hoe nou die'? Hy het party gekies om gered te word en ander by implikasie van nie kies nie om hel toe te gaan? dis mos nie regverdig nie ? en God is!

Dankie vir die latynse om te onthou...

Lanie
May 18th 2009, 01:29 PM
Phil, ek dink hierdie skrywe is regtig baie goed en het regtig tot my hart gespreek. Ek het sommer meegevoer geraak terwyl ek dit gelees het....;)

Dit is vir my snaaks hoe mense dikwels kritiek op ander se werke het maar self nie bereid is om die gesonde leer te ondersoek aan die hand van die Woord nie. Vat byvoorbeeld Openbaring 3 wat 'n brief is wat gerig is aan 'n spesifieke gemeente, as ons die teks binne konteks gaan bestudeer kan ons nooit dit net los en vas op ons van toepassing maak nie, dit gaan oor die vormgodsdiens van 'n gemeente waar Jesus heeltemal uitgekuif is.

Willem....

Wat Spurgeon betref, hy het nooit mense vorentoe genooi om 'n gebedjie te kom bid nie, hy het duidelik vir mense van die kansel af ges dat indien die Heilige Gees hulle aanspreek hulle huis toe sal gaan en hul saligheid met God gaan uitwerk, hy sal die Maandag dan vir diegene wat leiding nodig het by sy huis beskikbaar wees. Daar word getuig dat daar elke Maandag van Spurgeon se bediening iemand by Spurgeon se deur was. Hy het die volgende ges....


I DO NOT COME INTO THIS PULPIT HOPING THAT PERHAPS SOMEBODY WILL OF HIS OWN FREE WILL RETURN TO CHRIST. MY HOPE LIES IN ANOTHER QUARTER. I HOPE THAT MY MASTER WILL LAY HOLD OF SOME OF THEM AND SAY, "YOU ARE MINE, AND YOU SHALL BE MINE. I CLAIM YOU FOR MYSELF." MY HOPE ARISES FROM THE FREENESS OF GRACE, AND NOT FROM THE FREEDOM OF THE WILL.

Willem
May 18th 2009, 09:16 PM
Willem....

Wat Spurgeon betref, hy het nooit mense vorentoe genooi om 'n gebedjie te kom bid nie, hy het duidelik vir mense van die kansel af ges dat indien die Heilige Gees hulle aanspreek hulle huis toe sal gaan en hul saligheid met God gaan uitwerk, hy sal die Maandag dan vir diegene wat leiding nodig het by sy huis beskikbaar wees. Daar word getuig dat daar elke Maandag van Spurgeon se bediening iemand by Spurgeon se deur was. Hy het die volgende ges....
Dankie Lanie,

het met Moody se biografie deurmekaar geraak, nog net begin daarmee, seker hoekom die nog so vars in geheue was.:blush:

Jammer Phil.:blush::blush:

mari
May 20th 2009, 07:57 AM
Solus Christus.........

:idea: Waar trek Jesus die lyn in die sand ? ...........

Johannes 8 :
3 En die skrifgeleerdes en die Farisers het 'n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom gebring.

4 En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, s hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap;

5 en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat s U?

6 En dit het hulle ges om Hom te versoek, sodat hulle iets kon h om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.

7 Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle ges: Laat di een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi.

8 En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.

9 En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het.

10 En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, s Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?

11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus s vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.


:pp ........ Soli Deo Gloria

Die Filadelfieer
May 20th 2009, 01:33 PM
Liewe Mari,
Jy haal een van my gunsteling dele van die hele Bybel aan.
Die vraag kan natuurlik gevra word, veral as mens so na die "sola's" kyk : Hoe wil God h moet ons Hom dien ?

Die Filadelfieer
May 20th 2009, 01:46 PM
Dankie oom Filadelfieer :hug:

Ek verstaan net nie die net genade stukkie wat ek insluit nie, God se dan dat Hy wil dat almal gered word, en daar staan ook dat Jesus gesterf het sodat almal wat in Hom glo gered sal word, so hoe nou die'? Hy het party gekies om gered te word en ander by implikasie van nie kies nie om hel toe te gaan? dis mos nie regverdig nie ? en God is!

Dankie vir die latynse om te onthou...

Dis als ok oompie Willem. Daardie gedeelte gaan bloot oor die sg. uitverkiesingsleer, of te wel vry wil (vlees) teenoor genade (gees).

Ek wil vir jou ietsie gee om aan te dink, veral met betrekking tot Joh 3:16 wat jy noem: Is geloof (glo) 'n genadegawe van Christus af of is dit 'n menslike eienskap ?

Willem
May 21st 2009, 12:03 AM
Genade, alles is gegee...of aan ons geleen.

Daai uitverkiesingsleer verstaan ek nie , en dit voel so asof iets daaraan nie reg is nie, God het net sekere mense uitverkies? As Hy reeds geweet het wie gaan reageer op Sy genade en liefde en die dan uitverkies het ja, maar as dit net eenie meinie mynie moe gekies is ( ek spot nie , oorvereenvoudig net ) dan is mense per implikasie hel toe sonder die kans om berou te he en te bekeer? Plus die klomp verse wat se Hy wil almal moet gered word en dat ons alles sal kry wat ons in Sy naam vra en dat dit al gevra is..

Miskien , link na iets wat verduideliking het?

nou ou draad in google op bibleforums hieroor gekry en besig om te lees, maar dis complicated.:eek: en nou raak dit laat en nou is ek nog mmerrr geconfuse as voorheen...eina:B

Lanie
May 21st 2009, 06:05 AM
Genade, alles is gegee...of aan ons geleen.

Daai uitverkiesingsleer verstaan ek nie , en dit voel so asof iets daaraan nie reg is nie, God het net sekere mense uitverkies? As Hy reeds geweet het wie gaan reageer op Sy genade en liefde en die dan uitverkies het ja, maar as dit net eenie meinie mynie moe gekies is ( ek spot nie , oorvereenvoudig net ) dan is mense per implikasie hel toe sonder die kans om berou te he en te bekeer? Plus die klomp verse wat se Hy wil almal moet gered word en dat ons alles sal kry wat ons in Sy naam vra en dat dit al gevra is..

Miskien , link na iets wat verduideliking het?

nou ou draad in google op bibleforums hieroor gekry en besig om te lees, maar dis complicated.:eek: en nou raak dit laat en nou is ek nog mmerrr geconfuse as voorheen...eina:B

Willem, gaan jy omgee as ons hierdie gesprek voortsit in Waarheid se Uitverkorenes draad, groot asseblief. Dan ontspoor ons nie verder hierdie draad nie.... Ek het 'n paar links wat ek vir jou daar sal gee, as jy belangstel...:)

Die Filadelfieer
May 21st 2009, 06:07 AM
Genade, alles is gegee...of aan ons geleen.
Nee man Wllm, jy moet eers my vraag antwoord ! Dit help met die verstaan, belowe.

Willem
May 21st 2009, 09:03 PM
Nee man Wllm, jy moet eers my vraag antwoord ! Dit help met die verstaan, belowe.
Jammer :blush: :huh: dis oor ek so denk dat ek nie duidelik is nie, ek praat soms baie as ek goed uitsorteer..Alles is net uit genade vir ons gegee... die geleen verwys na ons kinders en geliefdes wat ons vir 'ntyd saam met ons het.

Niks goed kom uit vlees nie.