PDA

View Full Version : salwing vs seŽningHanbi
May 25th 2009, 11:11 AM
ek is opsoek na n verduideliking tussen die verskil om iemand te salf en om iemand the seŽn

CFJ
May 25th 2009, 05:05 PM
Welkom by ons Hanbi! Jou draad is geskuif na 'n forum wat daarby pas en ek is seker jy sal gou agterkom hoe werk alles hier. Ek sal jou graag wil antwoord, maar is net oppad na 'n Bybelstudie toe. Praat later...

Ta-An
May 25th 2009, 05:32 PM
Ek staan onder korreksie, maar hier is my siening:
Salwing: Gaan gepaard met 'n olie,,, ingesalf tot 'n posisie van bv. koning
SeŽninge: Gaan gewoonlik meer gepaard met hand oplegging, seŽnwense kan van geslag tot geslag oorgedra word ..

CFJ
May 26th 2009, 04:03 PM
ek is opsoek na n verduideliking tussen die verskil om iemand te salf en om iemand the seŽn

Hallo Hanbi,

In kort glo ek 'n salwing is iets permanent of betreklik permanent soos gawes en talente. SeŽn is minder permanent en is iets soos guns of geluk. Dit is hoe dit op die oog-af lyk, maar ek lees egter nog 'n paar artikels en sal hopenlik genoeg verstaan om 'n beter verduideliking te kan gee.

CFJ
May 28th 2009, 09:21 AM
Hanbi,

Hier is 'n interessante studie wat jy kan doen. Dit gee die Griekse betekenis van geseŽn en gesalf soos dit in die Nuwe Testament voorkom en ook al die plekke waar dit voorkom. Mens kan vir jou ook al die voorkomste in die Ou Testament weergee, asook die Hebreeuse betekenis.

GESALF

STRONGS SE BONDIGE BETEKENIS
G218
]ἀλείφω
aleiphō
al-i'-fo
From G1 (as a particle of union) and the base of G3045; to oil (with perfume): - anoint.

AANTAL VOORKOMSTE IN NUWE TESTAMENT
G218
ἀλείφω
aleiphō
Total KJV Occurrences: 9
anointed, 5
Mar_6:13, Luk_7:38, Luk_7:46, Joh_12:2-3 (2)
anoint, 3
Mat_6:17, Mar_16:1, Luk_7:46
anointing, 1
Jam_5:14
GESEňN

STRONGS SE BONDIGE BETEKENIS
G2127
εὐλογέω
eulogeō
yoo-log-eh'-o
From a compound of G2095 and G3056; to speak well of, that is, (religiously) to bless (thank or invoke a benediction upon, prosper): - bless, praise.

AANTAL VOORKOMSTE IN NUWE TESTAMENT
G2127
εὐλογέω
eulogeō
Total KJV Occurrences: 42
blessed, 30
Mat_14:19, Mat_21:9, Mat_23:39, Mat_25:34, Mat_26:26, Mar_6:41, Mar_8:7, Mar_10:16, Mar_11:9-10 (2), Mar_14:22, Luk_1:28, Luk_1:42 (2), Luk_2:28, Luk_2:34, Luk_9:16, Luk_13:35, Luk_19:38, Luk_24:30, Luk_24:50-51 (2), Joh_12:13, Gal_3:9, Eph_1:3, Heb_7:1, Heb_7:6-7 (2), Heb_11:20-21 (2)
bless, 10
Mat_5:44, Luk_6:28, Act_3:26, Rom_12:14 (2), 1Co_4:12, 1Co_14:16 (2), Heb_6:14, Jam_3:9
blessing, 1
Luk_24:53
praised, 1
Luk_1:64

Tonton
May 28th 2009, 03:40 PM
Hanbi,

Hier is 'n interessante studie wat jy kan doen. Dit gee die Griekse betekenis van geseŽn en gesalf soos dit in die Nuwe Testament voorkom en ook al die plekke waar dit voorkom. Mens kan vir jou ook al die voorkomste in die Ou Testament weergee, asook die Hebreeuse betekenis.

GESALF

STRONGS SE BONDIGE BETEKENIS
G218
]ἀλείφω
aleiphō
al-i'-fo
From G1 (as a particle of union) and the base of G3045; to oil (with perfume): - anoint.

AANTAL VOORKOMSTE IN NUWE TESTAMENT
G218
ἀλείφω
aleiphō
Total KJV Occurrences: 9
anointed, 5
Mar_6:13, Luk_7:38, Luk_7:46, Joh_12:2-3 (2)
anoint, 3
Mat_6:17, Mar_16:1, Luk_7:46
anointing, 1
Jam_5:14
GESEňN

STRONGS SE BONDIGE BETEKENIS
G2127
εὐλογέω
eulogeō
yoo-log-eh'-o
From a compound of G2095 and G3056; to speak well of, that is, (religiously) to bless (thank or invoke a benediction upon, prosper): - bless, praise.

AANTAL VOORKOMSTE IN NUWE TESTAMENT
G2127
εὐλογέω
eulogeō
Total KJV Occurrences: 42
blessed, 30
Mat_14:19, Mat_21:9, Mat_23:39, Mat_25:34, Mat_26:26, Mar_6:41, Mar_8:7, Mar_10:16, Mar_11:9-10 (2), Mar_14:22, Luk_1:28, Luk_1:42 (2), Luk_2:28, Luk_2:34, Luk_9:16, Luk_13:35, Luk_19:38, Luk_24:30, Luk_24:50-51 (2), Joh_12:13, Gal_3:9, Eph_1:3, Heb_7:1, Heb_7:6-7 (2), Heb_11:20-21 (2)
bless, 10
Mat_5:44, Luk_6:28, Act_3:26, Rom_12:14 (2), 1Co_4:12, 1Co_14:16 (2), Heb_6:14, Jam_3:9
blessing, 1
Luk_24:53
praised, 1
Luk_1:64

WOW! Ferdi, 'n gesalfde van die Here het ons geseŽn met 'n deeglike uiteensetting.

Dankie daarvoor!

Anton

mari
Jun 3rd 2009, 11:13 AM
Nog 'n manier om dit te onderskei :

Salwing van 'n persoon tot voordeel van groep / algemeen ....
Letterlik : salwing tot koning ....
Metafories : in spesifieke bediening ....

Seening oor persoon tot voordeel van individuele persoon of direkte verwante / spesifiek ...
Seening kan ook gepaard gaan met voorwaardes, wat dit dan in 'n vloek kan omsit wanneer nie nagekom ....


( sommige groepe erken ook 'n tydsgebonde "salwing" - metaforiese verwysing van God se teenwoordigheid - wat vir 'n tyd oor 'n persoon of groep mag kom tot bediening van die groep ...... wat uiteinlik ten doel het die verheerliking van God in daardie moment............ haaai, maar ekke kan hoge woorde gebruik !! :saint:
m