PDA

View Full Version : Benodig raad RabbiJohnny
Jun 10th 2009, 05:51 AM
Was Jesus 'n Rabbi, met ander woorde, was hy soos in vandag se taal, 'n leraar (Pastoor of Dominee)....of dalk verder op in die rangorde...'n moderator?

Die Filadelfieer
Jun 10th 2009, 06:04 AM
Wat sę die Woord hieroor ?Mat 20:25 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesę: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;
26 maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.
27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees;
28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

Die Filadelfieer
Jun 10th 2009, 06:06 AM
en nog ............
Mat 23:8 Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.
9 En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.
10 Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: Christus.
11 Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.
12 Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.

Ta-An
Jun 10th 2009, 07:30 PM
Rabbi, of eintlik Ravi beteken net :"Leermeester" Meester of soos in Engels Teacher, of Master

Johnny
Jun 11th 2009, 05:59 AM
Rabbi, of eintlik Ravi beteken net :"Leermeester" Meester of soos in Engels Teacher, of Master

Dankie. Het ook self 'n paar versies.

(Mat 23:7) en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word: Rabbi, Rabbi!
(Mat 23:8) Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.
(Mat 26:25) En Judas, wat Hom sou verraai, antwoord en sę: Is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom: Jy het dit gesę.
(Mat 26:49) En dadelik gaan hy na Jesus en sę: Gegroet, Rabbi! en hy het Hom gesoen.
(Mar 9:5) Toe spreek Petrus en sę vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en vir Elía een.
(Mar 11:21) En Petrus het onthou en vir Hom gesę: Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog.
(Mar 14:45) En toe hy kom, gaan hy dadelik na Hom en sę: Rabbi, Rabbi! en soen Hom.
(Joh 1:38) En toe Jesus Hom omdraai en hulle sien volg, sę Hy vir hulle: (1:39) Wat soek julle? En hulle antwoord Hom: Rabbi—dit wil sę, as dit vertaal word, Meester—waar is U tuis?
(Joh 1:49) (1:50) Natánael antwoord en sę vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!
(Joh 3:2) Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesę: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.
(Joh 3:26) En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesę: Rabbi, Hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, Hy doop, en almal gaan na Hom toe.
(Joh 4:31) En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesę: Rabbi, eet.
(Joh 6:25) En toe hulle Hom oorkant die see gevind het, sę hulle vir Hom: Rabbi, wanneer het U hier gekom?
(Joh 9:2) En sy dissipels vra Hom en sę: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?
(Joh 11:8) Die dissipels sę vir Hom: Rabbi, die Jode het onlangs probeer om U te stenig, en gaan U weer daarnatoe?