PDA

View Full Version : Gesalfde EenTa-An
Jun 11th 2009, 08:36 PM
Na Jesus word verwys as die Gesalfde een...
Wat beteken dit....??:hmm:

Henry
Jun 11th 2009, 09:30 PM
Na Jesus word verwys as die Gesalfde een...
Wat beteken dit....??:hmm:

Is dit 'n strikvraag of weet jy rÍrig nie? :hmm:

Ta-An
Jun 12th 2009, 06:25 AM
Is dit 'n strikvraag of weet jy rÍrig nie? :hmm:Ek wil hoor wat julle sÍ...... want ek het twee verskillende antwoorde :)

Johnny
Jun 12th 2009, 06:34 AM
Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste Profeet en Leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het; tot ons enigste HoŽpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree; tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar.

Ta-An
Jun 12th 2009, 07:09 AM
Dis een verklaring, geslaf tot 'n posisie

.... die ander oor die olie van die Olyfboom waarop die kruisiging plaas gevind het.

Tonton
Jun 12th 2009, 08:41 AM
dis een verklaring, geslaf tot 'n posisie

.... Die ander oor die olie van die olyfboom waarop die kruisiging plaas gevind het.

wow! .

Johnny
Jun 12th 2009, 08:49 AM
Mar 14:8 Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf.
Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
Heb 1:9 U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;

Ta-An
Jun 12th 2009, 09:00 AM
En na as mens dink oor die salwing wat sou plaasvind na die begrafnis Markus 16:1 En toe die sabbat verby was, het Maria Magdalťna en Maria, die moeder van Jakobus, en Salůme speserye gekoop om Hom te gaan salf.