PDA

View Full Version : Gebede vir my 2 seunslukeskywalker
Jun 18th 2009, 12:20 PM
Ons het as huisgesin so maand gelede besluit om by 'n ander gemeente in te skakel, en het gisteraand huisbesoek van die dominee en ouderling ontvang, en die dominee het toe aan elkeen van ons gevra of ons geloofsekerheid het en wedergebore is, ek en my vrou het bevestigend geantwoord, maar my twee seuns van 17 en 13 kon nie, en het dus nog nie die Here as hulle persoonlike verlosser aanvaar nie.

Bid maar vir ons as huisgesin sodat die twee ook so gou as moontlik tot bekering sal kom.

Lanie
Jun 18th 2009, 12:25 PM
Hi lukeskywalker..... Ek sal bid vir jou seuns.:hug:

Maar onthou ook dat God jou as hoof oor jou huisgesin aangestel het en dat dit jou verantwoordelikheid is as priester en profeet van jou huis om hulle te onderrig en te lei in die Waarheid. Doen julle as gesin saam huisgodsdiens? Bid jy as man en vader saam met jou gesin? Stel jy vir hulle 'n goeie voorbeeld van hoe 'n man van God leef? Ek hoor graag van jou... En dan net vir my eie nuuskierigheid... by watter kerk het julle ingeskakel?

lukeskywalker
Jun 18th 2009, 12:35 PM
Hi lukeskywalker..... Ek sal bid vir jou seuns.:hug:

Maar onthou ook dat God jou as hoof oor jou huisgesin aangestel het en dat dit jou verantwoordelikheid is as priester en profeet van jou huis om hulle te onderrig en te lei in die Waarheid. Doen julle as gesin saam huisgodsdiens? Bid jy as man en vader saam met jou gesin? Stel jy vir hulle 'n goeie voorbeeld van hoe 'n man van God leef? Ek hoor graag van jou... En dan net vir my eie nuuskierigheid... by watter kerk het julle ingeskakel?

Lanie, ek voel vreeslik skuldig in die opsig, ons het by tye saam as gesin huisgodsdiens gedoen, maar nie onlangs nie, ek en my vrou het gisteraand na die huisbesoek besluit dis die eerste ding wat ons dadelik weer moet begin, so ons sal beslis van vanaand af dit weer as 'n gesin saam doen.

Ek dink ek stel darem vir my seuns 'n goeie voorbeeld van hoe 'n man van God leef, maar ek is ook maar net 'n mens met tekortkominge en daar is seker altyd ruimte vir verbetering.

Ons het nie van kerkverband verander nie, net van een gemeente na 'n ander geskuif, juis omdat ons gevoel het ons geestelike lewe ly skade in die ou gemeente.

Lanie
Jun 18th 2009, 12:54 PM
Ek wil nie h jy moet skuldig voel nie. Ek wil jou net laat introspeksie hou oor jou verantwoordelikheid.

Natuurlik het ons almal tekortkomings en geen niemand is die perfekte voorbeeld van hoe 'n christen moet leef nie. (Behalwe natuurlik Jesus) Wat ek bedoel het is dit.... weet jou seuns dat jy stiltetyd hou, sien hulle hoe jy erns maak met jou verhouding met God? Hoor hulle jou bid? Hoor hulle jou praat oor jou geloof en wat Jesus vir jou gedoen het? Wat ook super belangrik is, en ek moet myself daagliks daarin check wat my eie kinders betref, leef ek wat ek leer?

Sterkte!

Tonton
Jun 18th 2009, 03:55 PM
Lukes, ek bid saam vir jou en jou familie.

Ek wil ook 120% met Lanie saamstem. Wees die Priester, bring hulle in gebed na Jesus, en Hy sal Hom aan hulle openbaar op Sy tyd.

Liefde in Jesus,
Anton

lukeskywalker
Jun 25th 2009, 06:22 AM
Ons hou nou sedert ek die gebedsversoek geplaas het weer elke aand as gesin huisgodsdiens, ek lees 'n hoofstuk uit die Bybel en dan gesels ons oor wat ons gelees het, en dan sluit ons af met gebed.

Tonton
Jun 25th 2009, 08:53 AM
Ons hou nou sedert ek die gebedsversoek geplaas het weer elke aand as gesin huisgodsdiens, ek lees 'n hoofstuk uit die Bybel en dan gesels ons oor wat ons gelees het, en dan sluit ons af met gebed.

WOW!

Maak seker jy bid ook vir die goed wat vir hulle issues is - skool, sport, vriende, verkoues, nooiens, ens.

Vandat ons dogters klein is bid ek en my vrou al (saam met die kinders) vir die mans wat die Here vir hulle voorberei - vir reinheid en vir manne van die Woord. Die dogters het "opgetel" met die gebede, bid self ook daarvoor, en wag geduldig vir die Here om te voorsien. Dieselfde tyd verstaan hulle meer oor wat in orde is vir 'n Christen, en wat nie.

Jy sal uit jou sokkies gebles word as jy jou vrou en familie "was" met die Woord!

Anton

protea
Jun 25th 2009, 12:50 PM
Ons hou nou sedert ek die gebedsversoek geplaas het weer elke aand as gesin huisgodsdiens, ek lees 'n hoofstuk uit die Bybel en dan gesels ons oor wat ons gelees het, en dan sluit ons af met gebed.

Lukeskywalker,
Jy het n keuse gemaak om gehoorsaam te wees aan die Here se opdrag om jou priesterskap uit te leef eerstens in jou eie huis en daarom sal die Here jou eer ook vir jou keuse. Hou aan en julle sal die vrugte pluk! Een van die sinsnedes uit my pappie se huisgodsdiensgebede wat my tot vandag toe bybly, was die dank aan God 'dat U ons verby gevare gelei het waarvan ons nie eers bewus was nie'. Mag daar van jou huisgodsdiens gebede of besprekings ook in jou seuns se 'hardeskyf' ingebrand wees wat hulle tot hulle oudag sal onthou!:pray:

Johnny
Jun 25th 2009, 12:58 PM
Ons het as huisgesin so maand gelede besluit om by 'n ander gemeente in te skakel, en het gisteraand huisbesoek van die dominee en ouderling ontvang, en die dominee het toe aan elkeen van ons gevra of ons geloofsekerheid het en wedergebore is, ek en my vrou het bevestigend geantwoord, maar my twee seuns van 17 en 13 kon nie, en het dus nog nie die Here as hulle persoonlike verlosser aanvaar nie.

Bid maar vir ons as huisgesin sodat die twee ook so gou as moontlik tot bekering sal kom.

Jy kan hulle na die Here lei. Besoek hierdie skakel op my webblad en kyk in "BEKERING". Sterkte.

http://www.oospoort.co.za/source/woordskool.html

lukeskywalker
Jun 25th 2009, 04:06 PM
Dankie Johnny, ek sal gaan kyk.

CFJ
Jun 25th 2009, 08:03 PM
Bid maar vir ons as huisgesin sodat die twee ook so gou as moontlik tot bekering sal kom.

Ek is 100% oortuig dat daar beloftes is, waaraan ons kan vashou. As mens net dink daaroor, is daar in hierdie wreld 'n sterker orde as die huwelik? Ek dink nie daar is nie en is ook oortuig dat die huwelik nie net 'n orde vir fisiese aanwas is nie, maar ook spesiaal deur God so geskep is, dat dit die ark is wat siele vir Hom dra. Ek dink 'n pa is nie net 'n fisiese vader vir sy kinders nie, maar ook 'n geestelike vader, soos wat Paulus, Timoths se geestelike vader was en hom sy ware kind in die geloof genoem het (1Tim 1:2). Dit is oor hierdie rede dat die volgende tekse vir myself so baie bemoediging inhou...


En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.
(Jes 54:13 AOV)

Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
(Hand 2:39 AOV)

Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.
(1Kor 7:14 AOV)

Toe s hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
(Hand 16:31 AOV)

Toe s Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.
(Luk 19:9 AOV)
Hierdie laaste teks in Lukas 19, het my so rukkie terug aangegryp, toe 'n jong man van George my 'n getuienis gegee het, wat my werklik hoendervleis gegee het. Hy het so ongeveer 2 jaar gelede tot bekering gekom en die heel eerste belofte wat die Here aan hom gegee het, was dat sy hele huis tot bekering sou kom. Hy het vasgehou aan God se belofte in Lukas 19 soos aan Saggs gegee en dit sy eie gemaak en so 3 maande later het eers sy suster en toe sy broer tot inkeer gekom. 'n Rukkie later het sy pa tot wedergeboorte gekom en net daarna sy ma. Sy oupa was volgende en toe ek met hom gesels het, was dit nog net sy ouma wat nog nie Jesus persoonlik ontmoet het nie.

George Whitefield het die name van mense wat nie tot bekering wou kom nie, in sy Bybel by spesifieke tekste neergeskryf. Toe hy dood is het iemand dit opgemerk en gevind dat ten tye van sy dood, nie een enkele naam wat daar geskryf was, reeds tot wedergeboorte gekom het nie. 'n Rukkie later het hierdie persoon toe wel iemand gekry wat net na George Whitefield se afsterwe, tot bekering gekom het. Hierdie persoon het toe onderneem om elke persoon wie se naam in George Whitefield se Bybel geskryf was, te gaan navors en sy bevinding jare daarna, was dat elke liewe persoon vir wie George Whitefield gebid het, tot bekering gekom het!!!

'n Vrder vraag is, of 'n ouer se geloof voorspraak vir sy kind kan doen? Natuurlik, hier is voorbeelde. Die Kananse vrou se geloof het vir haar kind ingetree wat erg van die duiwel besete was in Matths 15. In Markus 9 tree 'n vader vir sy kind in, waar die vader se geloof die kind bevry het! Jarus se geloof het sy dogter wat dood was opgewek in Lukas 8!