PDA

View Full Version : Bespreking Kom ons filosofeer bietjieHenry
Jun 25th 2009, 05:10 PM
Rom 8:29 s, Want die wat Hy vantevore geken het, di het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

Die term, vantevore geken, dui daarop dat Hy vooraf geweet het wie Christus sou aanneem. En Hy wil h dat hulle wat Hom aangeneem het aan Christus gelykvormig moet wees. Dis hoe ek dit sien.

Aanname
God weet alles.

Vraag 1 (net om seker te maak almal is op dieselle bladsy :D)
Is dit logies om af te lei dat God baie kinders wil h?

Vraag 2
Het God dit vooraf bepaal dat Christus aan die kruis sou sterf?
Ek dink nie so nie. As Hy het, het Hy vooraf bepaal dat die mens sou sondig en God haat sonde.

Vraag 3
Hoe nou verder? :D

Dis nou nie bedoel om soos die vraag of God 'n klip kan maak wat so swaar is dat Hy dit nie kan optel nie, te wees nie. :D

CFJ
Jun 25th 2009, 07:39 PM
Vraag 1 (net om seker te maak almal is op dieselle bladsy :D)
Is dit logies om af te lei dat God baie kinders wil h?

Ek dink God soek juis gehoorsame kinders.


Vraag 2
Het God dit vooraf bepaal dat Christus aan die kruis sou sterf?
Ek dink nie so nie. As Hy het, het Hy vooraf bepaal dat die mens sou sondig en God haat sonde.

Iets s net vir my dat die Here sonde met 'n vehewe doel geskep het of eerder toegelaat het. Die sondige mens, sal juis vanwe sonde wat gebrokendheid versoorsaak, aan God wil vashou om versterk te word. Wanneer die mens eendag by hulle Skepper gaan wees in glorie, sal dit juis die agtergrond van sonde wees wat die mens vir ewig hul Skepper met blymoedigheid sal bly aanbid. Ek filosofeer sommer net, maar dit is iets wat in my gemoed opkom.


Vraag 3
Hoe nou verder? :D


Hou die spasie dop... :lol:

Willem
Jun 25th 2009, 10:22 PM
Rom 8:29 s, Want die wat Hy vantevore geken het, di het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

Die term, vantevore geken, dui daarop dat Hy vooraf geweet het wie Christus sou aanneem. En Hy wil h dat hulle wat Hom aangeneem het aan Christus gelykvormig moet wees. Dis hoe ek dit sien.
Ek stem Henry, ons moet minder en Hy meer word....
As Hy alles weet en buite tyd is dan is gister vandag en more alles een vir Hom... en Hy is , was en sal vir ewig wees. Hy was dan voor die begin ook gewees so Hy weet reeds van voor skepping af wat alles sou gebeur :eek:Aanname
God weet alles.

Aanname ? nee man Hy weet die begin van die einde, niks is vir Hom verborge nie, jy kan dit maar as feit stel ;)Vraag 1 (net om seker te maak almal is op dieselle bladsy :D)
Is dit logies om af te lei dat God baie kinders wil h?

God wil he dat almal gered word. Die eerste van baie broers ...
Sien 1 Ti 2:3-6
Vraag 2
Het God dit vooraf bepaal dat Christus aan die kruis sou sterf?
Ek dink nie so nie. As Hy het, het Hy vooraf bepaal dat die mens sou sondig en God haat sonde.

:hmm: God kon vooraf weet en besluit dat Christus aan die kruis sou sterf om versoening met God vir die mensdom te bewerk , sonder dat God bepaal het dat die mens sonde sou doen, as jy die ongehoorsaamheid aan die mens se voete le en nie aan God se voete nie , want God kan nie sonde doen nie , soos jy se : Hy haat sonde en God is heilig in Sy wese, die absolute teenpool van sonde..Vraag 3
Hoe nou verder? :D

Nou word ons deur genade gered en kry ons lewe ! Ons is nie meer dood nie !Dis nou nie bedoel om soos die vraag of God 'n klip kan maak wat so swaar is dat Hy dit nie kan optel nie, te wees nie. :D
Die probleem met die een is nie die klip wat so swaar is dat dit nie kan skuif nie, maar mense wat nie verstaan dat God die skeppping om die klip kan skuif nie :lol: :pp ons sit vasgevang by groot klippe skuif...God praat die ganse skepping in werklikheid in.... O en dan is daar natuurlik ook reeds so klip in God se plan ook ... Een wat nie sal skuif nie, wat vir ewig vas sal staan :pp .....

....


....


Al uitgewerk wie of wat ?

....

....

Jesus Christus ons Here en Verlosser en Koning en Immanuel :pray:

Die Filadelfieer
Jun 26th 2009, 07:40 AM
Die term, vantevore geken, dui daarop dat Hy vooraf geweet het wie Christus sou aanneem. En Hy wil h dat hulle wat Hom aangeneem het aan Christus gelykvormig moet wees. Dis hoe ek dit sien.
Henry,
Ek dink ons menslike verstandjies sukkel om die idee van God wat buite tyd beweeg te verstaan, al maak ons partykeer asof ons dit wel doen. Ek vermoed ons sukkel met hierdie begrip bloot omrede ons van ons geboorte tot ons sterwe vasgevang is deur tyd, en ook beperk word binne tydskale dat ons nie 'n begrip ontwikkel van hoe dit moet wees om buitekant hierdie dimensie te beweeg nie.

Tonton
Jun 26th 2009, 08:26 AM
Henry,
Ek dink ons menslike verstandjies sukkel om die idee van God wat buite tyd beweeg te verstaan, al maak ons partykeer asof ons dit wel doen. Ek vermoed ons sukkel met hierdie begrip bloot omrede ons van ons geboorte tot ons sterwe vasgevang is deur tyd, en ook beperk word binne tydskale dat ons nie 'n begrip ontwikkel van hoe dit moet wees om buitekant hierdie dimensie te beweeg nie.

Ja. Ons logika en die totale sg. wetenskaplike benadering is vas aan ons tyd-ruimtelikheid.

Anton

Paul Pienaar
Jun 26th 2009, 12:36 PM
Vraag 2
Het God dit vooraf bepaal dat Christus aan die kruis sou sterf?
Ek dink nie so nie. As Hy het, het Hy vooraf bepaal dat die mens sou sondig en God haat sonde.
Henry,

Ek dink weer GOD het dit vooraf bepaal. En hier is die 'bewys' hoekom ek so glo hieronder:

1Pe 1:20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

M.a.w., dan volg die vraag of GOD dus bepaal het dat mense sou sondig. Weereens, ek dink dat GOD dit juis so bepaal het. Hy skep die onheil volgens Jesaja, alhoewel HY nie sondig nie. Sien hieronder:

Isa 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.Terloops, ek is van mening dat hierdie vrae, die 'vaste spys' is teenoor die 'melk', waaroor jy op 'n ander draad gevra het.

Henry
Jun 26th 2009, 02:39 PM
Henry,

Ek dink weer GOD het dit vooraf bepaal. En hier is die 'bewys' hoekom ek so glo hieronder:


Isa 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Hoe kan God in wie geen duisternis is nie, sonde skep en dan verder gaan en die ouens wat hulle "indulge" in dit wat Hy geskep het, vonnis tot die ewige verdoemenis?

Paul Pienaar
Jun 26th 2009, 03:06 PM
Hoe kan God in wie geen duisternis is nie, sonde skep en dan verder gaan en die ouens wat hulle "indulge" in dit wat Hy geskep het, vonnis tot die ewige verdoemenis?


Henry,

Dit hang af wat jou begrip is oor 'ewige verdoemenis'.
As jy dit verstaan as 'n marteling, of in minder mate slegs 'n straf wat NOOIT tot einde kom nie, begryp ek jou vraag 100%. Dit is juis iets waarmee ek geweldig geworstel het.

Oorweeg ten minste die volgende twee punte:
Eerstens, diegene wat geleef het in die tydperk van die OT, lank gelede, het nie noodwendig gedink i.t.v. ewigheid soos ons vandag daaroor dink nie. In elke geval, dit is soos ek al daaroor gelees het.

Tweedens, is daar ook navorsers wat bevind het dat waar die Bybel verwys na ewigheid, daar meer korrek verwys kan word na tydperke. En ons weet dat as ons van tydperke praat, dat ons na iets verwys wat 'n begin en 'n einde het.

Doen gerus navorsing oor hierdie onderwerp. As hulp kan jy die term 'aion' en 'aionios' navors. (G165 en G166)

Gebruik e-sword, en soek G165 en G166 op in al die plekke waar dit gebruik word. Let op in hoeveel verskillende woorde hierdie twee woorde, die een die naamwoord en die ander sy byvoeglike naamwoord, vertaal word. Neem dit dan van daar af verder.

Hou ook in gedagte, dat al was Dr. Strong 'n geweldige groot hulp in sy werke om die ou tale se woord betekenisse vir ons te verduidelik, hy nie die enigste bron is wat geraadpleeg hoef te word nie.

Op my e-sword, het ek die YLT vertaling (Young's Literal Translation) ook. Lees die vertaling wanneer daar melding gemaak word van 'tydperke' en dit wat te make het met 'ewige'. Jy sal merk dat Young eerder in 'ages' vertaal het.


Paul

Henry
Jun 26th 2009, 03:32 PM
Henry,

Dit hang af wat jou begrip is oor 'ewige verdoemenis'.
As jy dit verstaan as 'n marteling, of in minder mate slegs 'n straf wat NOOIT tot einde kom nie, begryp ek jou vraag 100%. Dit is juis iets waarmee ek geweldig geworstel het.

Oorweeg ten minste die volgende twee punte:
Eerstens, diegene wat geleef het in die tydperk van die OT, lank gelede, het nie noodwendig gedink i.t.v. ewigheid soos ons vandag daaroor dink nie. In elke geval, dit is soos ek al daaroor gelees het.

Tweedens, is daar ook navorsers wat bevind het dat waar die Bybel verwys na ewigheid, daar meer korrek verwys kan word na tydperke. En ons weet dat as ons van tydperke praat, dat ons na iets verwys wat 'n begin en 'n einde het.

Doen gerus navorsing oor hierdie onderwerp. As hulp kan jy die term 'aion' en 'aionios' navors. (G165 en G166)

Gebruik e-sword, en soek G165 en G166 op in al die plekke waar dit gebruik word. Let op in hoeveel verskillende woorde hierdie twee woorde, die een die naamwoord en die ander sy byvoeglike naamwoord, vertaal word. Neem dit dan van daar af verder.

Hou ook in gedagte, dat al was Dr. Strong 'n geweldige groot hulp in sy werke om die ou tale se woord betekenisse vir ons te verduidelik, hy nie die enigste bron is wat geraadpleeg hoef te word nie.

Op my e-sword, het ek die YLT vertaling (Young's Literal Translation) ook. Lees die vertaling wanneer daar melding gemaak word van 'tydperke' en dit wat te make het met 'ewige'. Jy sal merk dat Young eerder in 'ages' vertaal het.


Paul

Paul, dit gaan vir my bloot oor die beginsel. As God iets geskep het, waarom mag ek dit nie geniet nie? Kom ons laat die straf vireers daar. Is dit moontlik dat God al die bose dinge wat ons vandag sien, geskep het? Ek glo dit nie maklik nie.

Henry
Jul 2nd 2009, 11:13 AM
Henry,
Ek dink ons menslike verstandjies sukkel om die idee van God wat buite tyd beweeg te verstaan, al maak ons partykeer asof ons dit wel doen. Ek vermoed ons sukkel met hierdie begrip bloot omrede ons van ons geboorte tot ons sterwe vasgevang is deur tyd, en ook beperk word binne tydskale dat ons nie 'n begrip ontwikkel van hoe dit moet wees om buitekant hierdie dimensie te beweeg nie.

Fila, Al hoe ons God kan verstaan is deur te glo wat die Bybel oor Hom s. Sy karaktertrekke word volledig in die Bybel uiteengesit en dis 'n vrek interessante studie. :D