PDA

View Full Version : Wat is sonde?Ta-An
Jul 1st 2009, 07:29 PM
As die rede (doel) hoekom ons geskape is, om G_d te loof , dan is om sonde te doen om daardie doel te mis!!

Die Filadelfieer
Jul 2nd 2009, 05:50 AM
Die antwoord op die vraag "wat is sonde ? " was nog nooit vir my 'n maklike een nie, maar ek begin wonder of daar nie meer as een antwoord is nie ? Jou antwoord maak vir my heeltemal sin, en kan mynsinsiens by die volgende lysie geplaas word :

- Sonde is om nie die Wil van God te doen nie.
- Sonde is om nie 'n kind van Christus te wees nie.

mari
Jul 3rd 2009, 08:14 AM
sonde : " hamartia " = missing the mark ...

soos wanneer 'n pyl die kol mis .........

sonde = God se wil mis ..............

:hmm:

Gene
Jul 3rd 2009, 11:39 AM
Die antwoord op die vraag "wat is sonde ? " was nog nooit vir my 'n maklike een nie, maar ek begin wonder of daar nie meer as een antwoord is nie ? Jou antwoord maak vir my heeltemal sin, en kan mynsinsiens by die volgende lysie geplaas word :

- Sonde is om nie die Wil van God te doen nie.
- Sonde is om nie 'n kind van Christus te wees nie.

Die eerste definisie sluit die tweede in - as jy nie 'n kind van Christus is nie, doen jy nie die wil van God nie. Mari is reg, sonde is bloot om die teiken te mis m.a.w. om buite God se doel en plan en wil te wees.... Sonde is meer as net 'n daad, dit is 'n toestand. Mens kan niks verkeerd doen nie, en nog steeds sondig, as jy buite God se wil is. Dit beteken bv dat versuim om gehoorsaam te wees, of om te doen wat God van jou vra, ook sonde is, al doen jy niks.

Henry
Jul 5th 2009, 01:58 PM
Kyk bietjie na hierdie teks. Sonde kan slegs op 3 terreine plaasvind. Of in 3 kategorie verdeel word. Of 3 grondoorsake h - wat mens dit ook al noem? Net daardie 3 en niks anders nie!!!

(1 Joh 2:16) Want alles wat in die wreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die o en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wreld.

Die KJV klink beter.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

Die satan het Eva met daai 3 versoek en sy het geval. Hy het Jesus met dieselle 3 versoek en Hy het nie geval nie. Gaan vergelyk bietjie die versoeking van Jesus met die van Eva en dan met hierdie teks.

In watter kategorie val "Wil God nie loof nie"?

Tonton
Jul 6th 2009, 08:52 AM
Kyk bietjie na hierdie teks. Sonde kan slegs op 3 terreine plaasvind. Of in 3 kategorie verdeel word. Of 3 grondoorsake h - wat mens dit ook al noem? Net daardie 3 en niks anders nie!!!

(1 Joh 2:16) Want alles wat in die wreld isdie begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die o en die grootsheid van die leweis nie uit die Vader nie, maar is uit die wreld.

Die KJV klink beter.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

Die satan het Eva met daai 3 versoek en sy het geval. Hy het Jesus met dieselle 3 versoek en Hy het nie geval nie. Gaan vergelyk bietjie die versoeking van Jesus met die van Eva en dan met hierdie teks.

In watter kategorie val "Wil God nie loof nie"?

Henry,

Dankie vir hierdie teks. Ek het dit nog nooit raakgesien nie!

Ek sou reken die onwilligheid om God te loof is deel van die derde kategorie?

Anton

mari
Jul 6th 2009, 09:23 AM
Ja Gene ......

'n Christen sondig soms meer in wat hy nie doen nie, as in wat hy "verkeerd" doen ......

.... en nog 'n juweeltjie in die "hamartia" defenisie, is dat al mis jy met 'n milliemeter ( wit leuntjie ) of met 'n kilometer ( voluit bedrog ) , mis is mis ......... wys jou net hoe groot is genade !!!!

:bounce: .... m

Gene
Jul 6th 2009, 09:59 AM
Kyk bietjie na hierdie teks. Sonde kan slegs op 3 terreine plaasvind. Of in 3 kategorie verdeel word. Of 3 grondoorsake h - wat mens dit ook al noem? Net daardie 3 en niks anders nie!!!

(1 Joh 2:16) Want alles wat in die wreld isdie begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die o en die grootsheid van die leweis nie uit die Vader nie, maar is uit die wreld.

Die KJV klink beter.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

Die satan het Eva met daai 3 versoek en sy het geval. Hy het Jesus met dieselle 3 versoek en Hy het nie geval nie. Gaan vergelyk bietjie die versoeking van Jesus met die van Eva en dan met hierdie teks.

In watter kategorie val "Wil God nie loof nie"?

Al drie hierdie goed het te doen met die "eie ek" Alle sonde kan herlei word na die "eie ek!" Wanneer ek belangriker word as God, my gemak, my begeerte, my trots, my mening.... dan sondig ek. Dis hierdie selfde "ek" wat maak dat ek versuim om te doen wat die Here van my vra - dis soms te veel moeite vir my, of dit gaan my te veel kos.... dan doen ek liewer niks, en dan sondig ek. Ek kan aan geen enkele sonde dink wat nie terug herlei kan word na hierdie probleem van die "eie ek" nie.

Die vraag oor die "loof van God' lyk vir my 'n verwysing te wees na Ta-An se openings plasing op hierdie draad, waar sy gese het dat ons doel op aarde is om God te loof.... Dit is beslis so, ons is geskape om God te verheerlik en Sy wil te doen. Dis waarom God mense gemaak het! En wanneer "ek" belangriker as daardie doel word, dan mis ek my doel, en dit is wat sonde is. Dit kom weer terug na die "eie ek" en die drie goed wat Henry genoem het.

Ta-An
Jul 6th 2009, 10:08 AM
Ja, Eugene.....
sIn , die "I" , Die selfgesentreerdheid van sonde, wanneer die 'klei' belangriker word as die Pottebakker :idea:, wanneer die kruik beter wil wees as sy Maker,

Philip dT
Jul 6th 2009, 11:15 AM
Die Griekse woord "hamartia" kan wel etimologies (m.b.t. sy herkoms) herlei word na "om (die teiken) te mis", maar in terme van Bybelse konsepte kan dit misleidend wees om teologiese betekenis aan 'n woord / konsep te heg bloot op grond van sy etimologie. Die beste werkswyse is om na al die gedeeltes in die Bybel te kyk waar "sonde" ter sprake is, waar ook ander terme as "hamartia" gebruik word, die konteks en betekenis daarvan te bestudeer, en op grond daarvan die betekenis daarvan te sistematiseer.

In die geval van "sonde", sou ek s dat sonde in sy kern te doen het daarmee om buite 'n posisie van geregtigheid in Christus (regte verhouding met Hom) te wees, en andersom.

1 Joh 3:9 s dat iemand wat uit God gebore is nie kan sodig nie. Sonde is in sy kern om nie wedergebore te wees nie en nie in 'n verhouding van heiligheid en geregtigheid met Christus te staan nie. As wedergeborenes is ons sodige identiteit (sonder / buite Christus) reeds volkome herstel. In God se o is ons dus sonder sonde op grond van die werk en soenverdienste van Christus.

In 'n sin sou mens kon s sonde het

1) 'n innerlike- of wesenskomponent, wat te doen het met ons identiteit (binne of buite Christus), en
2) 'n uiterlike komponent, wat te doen het ons dade. Ons as Christene kan sondige dinge doen, maar dit op sigself diskwalifiseer nie ons posisie van geregtigheid in Christus nie.

1 Johannes onderskei aan die einde (1 Joh 5) ook tussen twee tipes sonde: die sonde tot die dood en die sonde wat nie tot die dood lei nie. Punte 1) en 2) hierbo hou verband hiermee.

Johnny
Jul 6th 2009, 11:36 AM
Genesis 6:5 "Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,...."