PDA

View Full Version : Verbondsmense, Verbondskinders of wat?Henry
Jul 5th 2009, 08:15 PM
Een van die interessantste onderwerpe wat ek in my studie van die Bybel teŽgekom het, is die Verbond. Ek dink nie baie mense weet hoe die hele ding inmekaar steek nie en wil dit graag hier deel. Die probleem is dat ek stadig tik en dis 'n lang storie.

Gaan julle omgee as ek goeters copy en paste in Ingels?

Tonton
Jul 6th 2009, 08:59 AM
Een van die interessantste onderwerpe wat ek in my studie van die Bybel teŽgekom het, is die Verbond. Ek dink nie baie mense weet hoe die hele ding inmekaar steek nie en wil dit graag hier deel. Die probleem is dat ek stadig tik en dis 'n lang storie.

Gaan julle omgee as ek goeters copy en paste in Ingels?

Die forumbestuur moet hierdie call maak, maar ek stel voor dat ons die gesprek in die "Ingelse" forum hou as dit Ingels is - so kan meer deelneem?

Anton

CFJ
Jul 6th 2009, 09:26 AM
Een van die interessantste onderwerpe wat ek in my studie van die Bybel teŽgekom het, is die Verbond. Ek dink nie baie mense weet hoe die hele ding inmekaar steek nie en wil dit graag hier deel. Die probleem is dat ek stadig tik en dis 'n lang storie.

Gaan julle omgee as ek goeters copy en paste in Ingels?

Hi Henry,

Verkieslik sou mens nie elle lange plasings in Engels wil sien nie. As jy skakels plaas wat Engels is, sal dit reg wees of kort grepe en aanhalings, maar alternatiewelik kan jy aan die Engelse kant 'n draad oopmaak met hierdie inligting en dan in hierdie draad 'n skakel na daardie een plaas.

mari
Jul 6th 2009, 09:47 AM
Een van die interessantste onderwerpe wat ek in my studie van die Bybel teŽgekom het, is die Verbond. Ek dink nie baie mense weet hoe die hele ding inmekaar steek nie en wil dit graag hier deel. Die probleem is dat ek stadig tik en dis 'n lang storie.

Gaan julle omgee as ek goeters copy en paste in Ingels?


Ingelse Hennerik ...

..... stuur vir my, dan help ek vertaal ..... as jy wil .... ons boere kan gerus bietjie gesels oor die verbond, dis awesome ! ..........

:D ...... m

Henry
Jul 6th 2009, 04:37 PM
Ingelse Hennerik ...

..... stuur vir my, dan help ek vertaal ..... as jy wil .... ons boere kan gerus bietjie gesels oor die verbond, dis awesome ! ..........

:D ...... m

Dankie Mari. Ek het vir jou 'n epos gestuur.

Groetnis

Henry
Jul 7th 2009, 09:30 AM
Ingelse Hennerik ...

.... ons boere kan gerus bietjie gesels oor die verbond, dis awesome ! ..........

:D ...... m

Mari, mens moet bietjie jou gewone "run of the mill" teologie laat staan as jy hierna kyk. Dis so groot dat mens dit nie dadelik begryp nie. Of jy begryp dit, maar jy glo dit moeilik. :D

Ek het gisteraand 'n groot deel geskryf. Laat my weet as jy die agtergrond gedeelte vertaal het.

Groete.

CFJ
Jul 7th 2009, 09:55 AM
So in my eie verstaan, glo ek die fout wat gemaak word wanneer mense na die verbond kyk (maar my verstaan is bepaald 'n arm uitkyk, soos meeste s'n wel is, maar hier is die deel daarvan wat ek wel glo goeie meriete het), is dat die ewige verbond wat God met die mens kom sluit het, net verskil in hoe die verbond toe (Ou Testament) gewerk het... en hoe die verbond nou (Nuwe Testament) werk. Die verbond met Abraham is ewig en vas en die wet was bygevoeg weens die oortredinge en die Ou Verbond gaan oor die wet se werking wat verander is in die Nuwe Verbond.


Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op diť dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat hķlle verbreek het, alhoewel …k gebieder oor hulle was, spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek nŠ diť dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sÍ: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.
(Jer 31:31-34 AOV)
Dis duidelik die wet wat bepaal wat oud en nuut in die verbond is.

mari
Jul 7th 2009, 11:43 AM
Henry ...

ekke het al soveel klein studies oor die verbond gedoen in Bybelskool ens, dit is absuluut awesome, en ekle keer iets nuuts ........ gister middag begin met vertaling en vanoggend ge-edit..... maar met so 'n opgewondenheid ! ...... my asem slaan steeds weg as net 'n ietsie nuuts van die detail my brains tref .... die volheid van die bloedverbond sal 'n enkel mensekind seker nooit heeltemal kan verstaan nie ........ anyway, ek stuur die eerste deel .... again : AWESOME !

:pp:pp:pp:pp:pp

Henry
Jul 7th 2009, 12:54 PM
Die doel van 'n verbond was die skep van 'n bindende ooreenkoms, sterker as 'n kontrak of gewone ooreenkoms. Dis moes verewig staan – die leeftyd van die deelnemers, dit moes heilig wees en om dit te breek sou die dood beteken. Die Bloed Verbond was die uiterste versekering van lojaliteit en getrouheid. Daar was variasies van rituele, maar die gewone basis was brood ( hele brood of opgebreek deur skeur ) en 'n sny-waar-bloed-vloei gewoonlik in die arms van die verbondslede en die meng van die bloed deur die snye teen mekaar te vryf. 'n Beker wyn sou onder die snye gehou word om die bloeddruppels op te vang, wat dan deur 'n amptelike priester omgeroer is. Dan sou elke verbondslid van die beker drink. In baie gevalle sou die getuies tot die verbond ook van die beker met wyn en bloed drink. Te midde van die verbondslede het hulle dan een in bloed en een in identiteit met mekaar geword. Hulle sou tot hul kinders vir mekaar kon gee om groot te maak met die volle vertroue dat die ander hul kind soos hul eie sou versorg.

Die terme en voorwaardes van die verbond sou vooraf deur die verbondslede ooreengekom word. Die gewone tydsduur hiervoor was 'n jaar. Die ooreenkoms om in 'n verbond te tree, sou 'n formele beplannings tyd nodig he. In moderne huwelik seremonies word hierdie tydperk die verlowing genoem, waar die twee aan mekaar beloof het om in verbond te gaan. Gedurende die beplannings tyd sou die terme en voorwaardes deur alby partye bespreek word tot 'n ooreenkoms bereik is. In seker verbonde sou die van oorgeneem word deur beide verbondslede.

Terme van die verbond wat tradisioneel bespreek is:
Oorneem van van, of saamvoeg van vanne met 'n koppelteken.
Bind die verbond slegs die verbondslede tot die dood, of ook hul nasate verewig ?
Moet vroue van elke familie gegee word om te trou met lede van die ander ?
Is daar 'n vereniging van identiteite ( meestal deur dieselfde van te neem ) ?
Is daar 'n vereniging van doel ( die een kant kon dalk handelaars wees en die ander pottebakkers of boere, of die een kant kon boere wees en die ander soldate )
Sou daar 'n samesmelting van bates en laste met alle besittings ( en skuld ) wees ?

Dit moet duidelik wees dat die terme en voorwaardes nie na die verbonds seremonie verander kon word nie. Alle terme en voorwaardes moet VOOR die verbond seremonie uitgeklaar wees.

Tussen die mees algemene gebruike van hierdie bloedverbond was en is steeds die samembinding van twee persone of families of stamme tot een persoon, een familie, of een stam. Albei kante verloor hul eie identiteit en word een in identiteit en doel en voornemens.

DOEL : Tussen die baie redes om 'n verbond aan te gaan kon wees dat een familie goeie boere is en die ander goeie soldate. Die boere kan nie hulle oeste beskerm nie en die soldate het 'n deurlopende kosvoorraad nodig. Die families gaan in verbond en die boere word beskerm en die soldate gevoed. Hoekom dan nie net 'n kontrak aangaan nie? Want in moeilike tye is dit slegs familie op wie jy regtig kan staatmaak. Toe die boere en soldate verbond gesluit het, het hulle dieselfde van aangeneem waartoe albei ingestem het.

Handelaars en vervaardigers sou in verbond gaan om mekaar nie in te loop nie, een sou 'n produk maak en die ander dit verkoop. Dit is belangrik om op te let dat die terme van elke verbond deur die lede gedefinieer is.

Die enkel mees toegepaste gebruik in hierdie verbonde was die sny-waar-bloed-vloei deur elke lid ( een van elke familie ) en die vermenging van die bloed, meestal in 'n beker met wyn, wat dan deur beide gedrink word. Elke verbondslid sal ook dan so behandel word dat die wond 'n duidelike lidteken laat waar dit genees. Die lidteken was bewys dat 'n bloedverbond gesluit is.

GEBRUIKE EN RITUELE : Dit sluit altyd 'n sny-waar-bloed-vloei in. Die Amerikaanse Indiane sny die duim en druk dit saam om “bloed broers” te word. In die Ooste sal die sny meestal iewers op die voorarm wees, in elke geval sal die sny op 'n plek wees waar dit maklik gesien kan word as bewys van 'n bloedverbond.

SNY: Die serimoniŽle sny sal behandel word dat dit 'n duidelike lidteken laat waar dit genees. Die lidteken is bewys dat 'n bloedverbond afgelÍ is. In baie gevalle, oa in die Ooste sou die bloed in 'n beker opgevang word, met wyn gemeng word en deur die verbondslede en dan ook deur die getuies, gedrink word. Meestal waar die beker gedeel is, sou 'n enkele brood voor die deelnemers geplaas word wat dan stukkies van afgebreek en eet, en die res van die brood is tussen die getuies verdeel.

Nie alle bloedverbonde het diere offers ingesluit nie. Sommige seremonies was kort, ander kon tot dae duur wanneer twee families saamgevoeg word. Die deelnemers sou dan 'n hele paar diere offer en die karkasse lengtewys met die rugsting langs deursny en die helftes teenoor mekaar uitlÍ, 3 voet uit mekaar uit. 'n Pad van verdeelde karkasse kan so gevorm word. Na 'n paar uur sou die 3 voet pad tussen die verdeelde karkasse dan met bloed gevul wees wat van die offers dreineer.

Die verbondslede sal dan teenoor mekaar staan aan die ente van die pad. Elkeen sou hul sandale uittrek en kaalvoet staan. Elkeen sou twee keer deur die pad van bloed loop. Die eerste lid loop deur die karkasse oor na die ander. Aan die ander kant maak hy 'n verklaring dat hy nou simbolies gesterf het en dat al sy ( soos ooreengekom is ) goedere soos in sy testament uiteengesit, nou aan die ander behoort. Dan loop hy terug na sy begin plek deur die bloed pad wat nou simbolies is van 'n geboorte kanaal en word nou weer gebore in sy nuwe ( ooreengekomde ) identiteit.

Die Bloed verbond, hoevel taamlik grusaam, het as basis die dood - wedergeboorte proses. Elke deelnemer sal simbolies sterf, en daardeur hulle voorige identiteit beeindig, hulle sal dan in die seremonie deur 'n simboliese wedergeboorte gaan. Hulle word “gebore” of “ wedergebore” tot 'n nuwe identiteit wat die lede gekies het. Elke verbondslid sou hul bydrae tot die verbond neerskryf en die geskrewe dokument sal dieselfde wees as die testament wat van krag sou wees as die skrywer sterf.

DOOD : Die verbondslede wat saamgevoeg is, maak dan ook elkeen 'n testament uit wat beskryf wat aan die ander sou behoort in geval van dood, die dood wat sal plaasvind met die seremonie sal simbolies wees, want diere word geoffer en die diere se dood sal die plek neem van die verbonds lede. Na die testamente opgestel is, word bespreek wat elkeen sal baat uit die verbond. Hierdie bespreking om in 'n verbond te gaan, het gewoonlik 'n jaar geduur.

Wanneer twee individue in verbond gaan, kan hulle kies om mekaar se vanne aan te neem om so 'n gesamentlike identiteit te wys. In amper elke geval waar twee families verbind word, kies hulle 'n gesamentlike van of hulle sit 'n vanne saam met 'n koppelteken bv Malan – du Preez.


Archeologists and anthropologists report that they have never found evidence of even one ancient civilization or significant tribe/cluster of humankind during any age, in any part of the world, where blood covenant was not practiced. That universality has dumfounded many and caused flimsy attempts to explain it. But Jews simply say that the reason is obvious – it was God who created the concept, even as He created the world and those who dwell in it. The Bible seems to agree.

Dit is noodsaaklik om hierdie beginsel van die eenwording van 2 partye te verstaan as ons die diepte van God wil peil. Deesdae is kontrakbreuk aan die orde van die dag en ons dink nie tweemaal daaroor nie. Dis waarom die regstelsel die partye se verpligtinge moet afdwing.

mari
Jul 7th 2009, 01:30 PM
... Iets wat ek nou eers klick ..... ons boere nasie noem die wondweefsel wat agterbly na 'n sny genees, 'n "lidteken" .......

die woord wat ons gebruik kom uit verbonds terme :pp

teken van lidmaatskap aan verbond !!!

:bounce: ........ m

Henry
Jul 7th 2009, 01:55 PM
... Iets wat ek nou eers klick ..... ons boere nasie noem die wondweefsel wat agterbly na 'n sny genees, 'n "lidteken" .......

die woord wat ons gebruik kom uit verbonds terme :pp

teken van lidmaatskap aan verbond !!!

:bounce: ........ m

Mari, jy het nog niks gesien nie. :D

Henry
Jul 7th 2009, 02:06 PM
Ons kan die tradisionele verbondseremonie wat hierbo beskryf is in 'n aantal stappe opdeel ten einde dit beter te verstaan.

Stap 1
Ruil die bokleed.
Die bo-kleed verteenwoordig die persoon. Deur die boklede te ruil sÍ die partye vir mekaar, “Hiermee gee ek myself volkome aan jou. My hele lewe is joue.

Stap 2
Ruil die gordels
Die doel van die gordel is nie om die ouens se broeke op te hou nie, :D maar om die wapens te hou. Deur dit te ruil, sÍ hulle vir mekaar, “Hier is my vermoŽ om te veg.” Simbolies gee ek dus aan jou al my krag en my vermoŽ om te veg. “As enigiemand jou aanval, val hulle my aan. Ek sal saam met jou baklei en jou beskerm.”

Stap 3
“Sny die verbond.” (Cut the covenant)
In hierdie stap word 'n dier doodgemaak en langs die rugraat af in twee verdeel. Nadat die dier so verdeel is, word die twee helftes teenoor mekaar gelÍ. Die partye staan dan met hulle ruÍ na mekaar en loop in 'n figuur 8 tussen die karkas deur en kom weer tot stilstand waar hulle mekaar in die oŽ kyk. Deur dit te doen sÍ hulle twee dinge vir mekaar, “Ek sterf vir myself en begin 'n nuwe lewe saam met jou.” en “mag God met my maak soos ons met hierdie dier gemaak het as ek poog om hierdie verbond te verbreek.”

Stap 4
Lig die regterarm en vermeng die partye se bloed.
Hulle sny die handpalms en skud blad. Soos die bloed vermeng, glo die partye dat hulle lewens “vermeng” en een word.

Stap 5
Ruil name.
Ek neem bv die laaste deel van jou naam en jy neem die laaste deel van my naam.

Stap 6
Maak 'n lidteken
Dit wil voorkom of die partye as gebruik het om in die wond wat in stap 4 gemaak is, permanent te maak. Hierdie lidteken het dan teenoor derde partye gedien as bewys van die verbond.

Stap 7
Gee die verbondvoorwaardes.
Gewoonlik is dit, Wat myne is, is joue en andersom.

Stap 8
Eet 'n verbondsmaal
Die brood en wyn kom al 'n lang pad lyk dit my. 'n Brood word geneem en in 2 geskeur en vir mekaar gevoer. Hiermee sÍ die partye vir mekaar dat hulle liggame nou deel word van mekaar. Na die ete bedien hulle mekaar met wyn wat bloed simboliseer. “My bloed vloei nou in jou are” en andersom.

Stap 9
Rig 'n gedenkteken op
Dit word gedoen deur of klippe opmekaar te stapel of 'n boom te plant.

Op die keper beskou is dit eintlik 'n geweldige seremonie. Elke opeenvolgende stap versterk die vorige een.

Henry
Jul 7th 2009, 09:24 PM
Hou Joh 5:39 in jou agterkop as jy nou verder lees. "Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is diť wat van My getuig."

As ons nou na die verbond tussen Abram en God kyk, is dit interessant om daardie seremonie te ontleed aan die hand van die tradisionele verbondsluiting van daardie tyd.

Die Seremonie tussen God en Abram
Verbondsvoorwaardes
(Gen 12:1) En die HERE het aan Abram gesÍ: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.
(Gen 12:2) En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seŽn en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seŽn sal wees.
(Gen 12:3) En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.

...maar Abram het geen seun nie en hy vra God, “Wie gaan my erfgenaam wees?”

(Gen 15:4) Toe kom die woord van die HERE tot hom en sÍ: Hierdie een (EliŽser) sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees.
(Gen 15:5) Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sÍ vir hom: So sal jou nageslag wees.

In hierdie eerste stap verklaar God die voorwaardes van die verbond. Die vraag is nou, wat kan die skepsel sy Skepper in ruil bied? Wie gaan vir God uithelp as Hy in die moeilikheid kom? Watter mens gaan vir Hom kan veg? Daar is nie 'n manier waarop die mens God kan benader nie, want Hy is hoog verhewe!!!

Ruil die bokleed en die gordel
(Gen 15:1) NŠ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesÍ: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.

Met hierdie stelling, neem God die inisiatief en sÍ inderdaad vir Abram, “Hier is My bokleed en my wapens.” Maar God het nie wapens nie, omdat Hy dit nie nodig het nie, dus bied Hy Homself aan. Hy sÍ vir Abram, “Alles wat Ek is, gee Ek aan jou. Ek is heilig, dus gee ek jou My heiligheid. Ek gee jou My geregtigheid. Abram, Ek gee jou My lewe en Ek sal dit aflÍ vir jou as jy my verbondsvennoot word!” Hy sÍ vir hom: “Abram, Ek is jou skild, nie hier is My skild nie, maar Ek is jou skild. Ek sal jou beskerm en namens jou veg. As iemand jou aanval, staan jy net opsy en watch My.”

God sÍ vir hom: “Abram, My vrind een ding moet jy weet, Ek sluit nie met jou hierdie verbond omdat jy dit verdien nie. Jou eie-geregtigheid is soos vuil lappe voor my. As jy begin dink jy verdien dit, gaan vra jou vrou wat sy dink!! Jy het haar mos altemit 2 maal weggegee!! Ek sluit hierdie verbond met jou net omdat Ek jou liefhet.”

Abram sÍ toe, “Here maar dis wonderlik en ek waardeer dit, maar hoe gaan ek weet dat U dit gaan doen? Help my om te glo.”

God antwoord Abram toe met iets wat hy verstaan.
Sny die verbond (Cut the Covenant)
(Gen 15:9) En Hy antwoord hom: Neem vir My ‘n driejaaroud vers en ‘n driejaaroud bokooi en ‘n driejaaroud ram en ‘n tortelduif en ‘n jong duif.
(Gen 15:10) En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelÍ; maar die voŽls het hy nie verdeel nie.

Abram besef nou dat God ernstig is en hy kan nou rus in God se beloftes. Hy weet dat 'n verbond die ernstigste, mees heilige ooreenkoms is wat daar is.

(Gen 15:11) Toe kom daar roofvoŽls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.

In Luk 8:5 lees ons dat die voŽls van die hemel wat die saad van die Woord opeet die duiwel is. In Gen 15 probeer hy om te keer dat die verbond gesluit word, maar Abram verjaag hom.

Hy het toe weer 'n preek nodig. :D “Abram, jy verstaan nie. As Ek 'n verbond met die mens sluit, moet Ek dit alleen doen. As jy enigsins betrokke raak, gaan dit nie werk nie, want jy sal dit besoedel en dan sal dit nie vir My aanvaarbaar wees nie. Geen mens kan met My 'n verbond sluit nie. Ek is die enigste een wat met My 'n verbond kan sluit. Ek gaan by Myself sweer dat Ek hierdie verbond sal nakom en om seker te maak dat jy my nie weer gaan probeer help nie gaan jy nou bietjie slaap terwyl die seremonie aan die gang is.”

(Gen 15:12) En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.

God maak toe nog 'n paar beloftes aan Abram en vertel hom sommer wat die toekoms inhou.

(Gen 15:17) En nŠ sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar ‘n rokende oond en vurige fakkel tussen diť stukke vleis deur.

Abram sien toe iemand anders in sy plek deur die karkasse loop. Iemand anders wat sÍ, “Ek gee alle reg tot my lewe op en ek begin 'n nuwe wandel met my verbondsvennoot, Jehovah. Iemand wat in sy plek “sterf” en sÍ, “Nie my wil nie, maar U wil O God.

Wat/Wie het Abram gesien?
(Open 1:14) Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oŽ soos ‘n vuurvlam,
(Open 1:15) en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

Jesus het gesÍ, (Joh 8:56) Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.

Die ewige Seun van God het in Sy glorie wat van ewigheid af bestaan in die plek van Abram die verbond met Sy Vader gesluit!!!

Ruil name
Abram neem nou die laaste deel van Jehovah se Naam en word Abraham en Sara word Sarah!!! God staan van toe af bekend as die God van Abraham. :D Van toe af is hulle vriende. (Jak 2:23) En die Skrif is vervul wat sÍ: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.

Maak 'n lidteken.
Abraham het toe 'n lidteken aan sy hoesenaam gekry. :D
(Gen 17:11) julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.

RR van Wyk
Jul 8th 2009, 06:18 AM
Dankie vir al julle moeite, dit is regtig baie interresat!!

CFJ
Jul 8th 2009, 07:03 AM
Dankie vir die draad Henry, ek het jou aanvanklike doel gemis en eintlik is my plasing hierbo bedoel vir 'n ander draad, want dit gaan nie oor die ou- versus nuwe verbond nie. Dankie dat jy en Mari dit in Afrikaans doen en die moeite wat saam met dit gaan!

Tonton
Jul 8th 2009, 09:14 AM
Sjoe, dankie Henry en Mari. Dit gaan lekker lees.

Anton

Henry
Jul 8th 2009, 02:48 PM
'n Baie mooi voorbeeld van die krag van 'n verbond is die verhouding tussen Dawid en Jonatan.

Na Jonatan se afsterwe en toe Dawid koning geword het, het Dawid gevra of daar enigiemand in Saul se familie oor is aan wie hy guns kan bewys, ter wille van sy verbond met Jonatan.

(2Sa 9:1) En Dawid het gesÍ: Is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jůnatan?
(2Sa 9:2) En die huis van Saul het ‘n dienaar gehad, met die naam van Siba; en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra: Is jy Siba? Toe antwoord hy: U dienaar!
(2Sa 9:3) En die koning vra: Is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sÍ Siba aan die koning: Daar is nog ‘n seun van Jůnatan, wat lam is aan altwee voete.
(2Sa 9:4) En die koning vra hom: Waar is hy? Toe sÍ Siba aan die koning: Kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van AmmiŽl, in Lůdebar.

Dawid het die volste reg gehad om die familie van Saul wat nog geleef het, dood te maak nadat hy die koningskap oorgeneem het, maar kyk wat doen hy.

Hy laat haal Mefibůset - wat wegkruip omdat hy vir sy lewe vrees - en nooi hom om in die paleis te kom bly en aan die koning se tafel te eet. Mefibůset het verdien om doodgemaak te word, maar ter wille van die verbond met Jonatan nooi Dawid hom in sy huis in.

(2Sa 9:9) En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesÍ: Alles wat Saul en sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer.
(2Sa 9:10) En jy moet vir hom die grond bewerk, jy en jou seuns en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou heer brood het om te eet; maar Mefibůset, die seun van jou heer, sal altyddeur aan my tafel brood eet. En Siba het vyftien seuns en twintig slawe gehad.
(2Sa 9:11) Toe sÍ Siba aan die koning: Net soos my heer die koning sy dienaar beveel, so sal u dienaar doen; en Mefibůset het aan die tafel van Dawid geŽet soos een van die koning se seuns.
(2Sa 9:12) En Mefibůset het ‘n jong seun gehad met die naam van Miga, en almal wat in die huis van Siba gewoon het, was Mefibůset se dienaars.
(2Sa 9:13) En Mefibůset het in Jerusalem gewoon, want hy het altyddeur aan die koning se tafel geŽet; en hy was lam aan altwee voete.

Mefibůset word deur Dawid geseŽn nie oor wie hy is of oor wat hy gedoen het nie, maar oor die verbond met Jonatan.

Saul en sy gesin is tipies soos die rebelse mensdom. Dawid is 'n tipe van God die Vader en Jonatan 'n tipe Jesus Christus. Hy is deel van Saul se gesin, maar hy hoort nie daar nie, net soos Jesus op die aarde gebore is, maar nie hier hoort nie.

Mefibůset is 'n tipe van die wat die evangelie hoor en moet kies. Gaan hy terug na sy ou lewe toe of gaan hy Dawid se aanbod aanvaar en aan die koning se tafel eet?

Henry
Jul 8th 2009, 03:47 PM
Abraham sit nou met 'n dilemma. Hy en Sarah is albei onvrugbaar. Hy is 100 en sy is 90, maar God het gesÍ dat Sarah swanger sal word en 'n seun in die wÍreld bring. Abraham moes dus geglo het in 'n bonatuurlike geboorte. Daar was nie 'n ander manier nie.
(Rom 4:19) En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie.
(Rom 4:20) En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee

'n Paar eeue later vind nog 'n bonatuurlike geboorte in die stad Bethlehem plaas!!!

Hy was rustig in God se beloftes, want hy het besef dat hy deur die verbond, 'n houvas op God het. He knew that God would deliver in devine style!! Hy het nog nooit so 'n verbondsgenoot gehad nie!!

In Gen 21 sien ons dat God Sy belofte aan Abraham nagekom het en Isak is op bonatuurlike wyse vir hom en Sarah gebore.

Die Toets
Aangesien Abraham geen deel aan die verbondseremonie gehad het nie, wil God hom toets om te kyk of Abraham met sy hart glo en of hy bloot intellektueel instem.

(Gen 22:2) Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land MorŪa en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.

Dit klink na 'n onbillike versoek, maar dit was in daardie dae praktyk vir mense om hul kinders aan hul afgode te offer. God wou sien of Abraham dieselfde vir hom sou doen. “Abraham, het jy my so lief soos die heidene hulle afgode het?”*

Kyk na Abraham se geloof. (Gen 22:5) En Abraham sÍ aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Hy moes tog vir Isak gaan offer of hoe?

Hy laai toe die hout op Isak se skouers om te dra na die plek waar hy ge-offer sou word. 'n Paar eeue later word 'n hout op die skouers van nog 'n eniggebore** geliefde Seun gelaai om te dra na die plek waar Hy geoffer sal word!!

Isak vra sy vader, “Waar is die lam vir die offer dan?” Hy het nie geweet wat wag nie. Jesus vra Sy Vader eeue later, “As dit U wil is laat hierdie beker by my verbygaan.” Hy het geweet.

Dit kan nie uit die Skrif bewys word nie, maar Isak was omtrent 33 jaar oud ten tye van hierdie gebeure. Hy was ten volle in staat om homself teŽ te sit toe sy vader hom wou offer, maar hy het nie. Jesus ook. Hy kon 'n legioen engele roep om te kom help, maar hy het homself verneder tot die dood aan die kruis.

Ongeveer sewe jaar later moet Abraham se kneg vir sy seun 'n bruid gaan soek. 'n Paar eeue later word Heilige Gees ongeveer sewe weke na Jesus se hemelvaart uitgestort om Sy bruid te gaan haal.


* Noudat ek weer oor hierdie saak gelÍ en dink het in die bad, :D dink ek eerder die rede was omdat alles van Abraham aan God behoort het en andersom. Dis mos soos dit werk met 'n verbond.
** God het Abraham so geseŽn en versterk dat hy later sommer nog 'n spul kinders gehad het. Hoe hy op daai ouderdom pajamadril het, weet ek nie, maar ek sien op my "jeugdige" ouderdom nie meer kans daarvoor nie!!

Henry
Jul 8th 2009, 05:44 PM
Hierdie goed is nou nie netjies uiteengesit soos in 'n tesis nie, want ek raak te opgewonde as ek tik, dan druk ek sommer submit. :D Ek dink egter julle beginne sien hoe dit werk.

Willem
Jul 8th 2009, 09:17 PM
Henry,

dankie man, ek lees nou lekker en hopelik sal die lesse in my korrelkop vassit en my geloof versterk.

Henry
Jul 9th 2009, 04:48 PM
* Noudat ek weer oor hierdie saak gelÍ en dink het in die bad, :D dink ek eerder die rede was omdat alles van Abraham aan God behoort het en andersom. Dis mos soos dit werk met 'n verbond.

Ek dink nou hieraan. Deur Abraham te vra om Isak te offer, het God gewys dat Hy bereid was om Sy Seun te offer. Mens kan mos nie van jou verbondsvennoot verwag om iets te doen wat jy nie self bereid is om te doen nie.

Henry
Jul 9th 2009, 05:29 PM
(Gen 22:8) En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun.

Hierdie stelling deur Abraham is in die geloof gemaak. Hoe so? Die Bybel sÍ:

(Heb 11:17) Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,
(Heb 11:18) aan wie gesÍ is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek;
(Heb 11:19) daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.

Hy het geweet dat Isak die beloofde seun is, “cos God said so.”
(Gen 17:19) Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag nŠ hom.

Hy het geglo dat God hom uit die dood sou opwek indien nodig. Hy het hom in 'n figuurlike sin uit die dood ontvang, omdat hy en Sarah altwee verby hul vrugbare ouderdom was toe Isak gebore is.

Die verbond is nou voltrek.
(Gen 22:16) en sÍ: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,
(Gen 22:17) dat Ek jou ryklik sal seŽn en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.
(Gen 22:18) En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseŽn word, omdat jy na my stem geluister het.

Abraham was gehoorsaam in die geloof. Hy het geglo wat God gesÍ het en basta met wat hy sien of voel.

Wat presies het Abraham geglo?
* Hy het geglo dat Isak op bonatuurlike wyse gebore sou word.
* Hy het God genoeg geglo dat hy sy eniggebore seun sou offer.
* Hy het geglo dat God 'n plaasvervangende offer sou verskaf of Hy sou Isak uit die dood opwek.

Omdat hy God geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. (Rom 4:3)

God het nou deur Abraham 'n oop deur gekry om die verlore mensdom te red.

Henry
Jul 9th 2009, 05:51 PM
Abram was eers ongelowig en hy het God probeer uithelp, maar kyk wat gebeur.
(Gen 16:4) En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oŽ geword.

(Gen 16:6) En Abram antwoord Sarai: Daar is jou slavin in jou hand—doen met haar soos dit goed is in jou oŽ. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug.
(Gen 16:7) En die Engel van die HERE het haar by ‘n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur,
(Gen 16:8) en gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg.
(Gen 16:9) Toe sÍ die Engel van die HERE vir haar: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande.
(Gen 16:10) Verder sÍ die Engel van die HERE vir haar: Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweŽ die menigte nie getel kan word nie.
(Gen 16:11) Ook sÍ die Engel van die HERE vir haar: Kyk, jy is swanger en sal ‘n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die HERE het jou in jou ellende verhoor.
(Gen 16:12) En hy sal ‘n wilde-esel van ‘n mens wees: sy hand teen almal, en almal se hand teen hom! En hy sal teenoor al sy broers woon.

Hy moes vandat Ismael gebore is 13 jaar wag vir die beloofde seun. Ek dink God het gewag totdat dit waaragtig onmoontlik is vir Abram om iets reg te kry voor Hy weer met hom kontak gemaak het.

As Abram van meet af aan gehoorsaam was aan God, het ons nie vandag met die "Islam probleem" gesit nie. :D (Dis slegs my mening en ek het geen skrifte daarvoor nie.)

Tonton
Jul 10th 2009, 09:17 AM
Ek dink nou hieraan. Deur Abraham te vra om Isak te offer, het God gewys dat Hy bereid was om Sy Seun te offer. Mens kan mos nie van jou verbondsvennoot verwag om iets te doen wat jy nie self bereid is om te doen nie.

WOW

Henry, Vader het werklik vir jou hier 'n openbaring gegee van Sy orde!

Anton

mari
Jul 10th 2009, 12:00 PM
Die wat hier lees besef seker al die noodsaaklikke deel wat die

* Doop - groot doop, onderdompeling, geloofstap om simboliese dood te wys .....
* en die Nagmaal - simboliese neem van gemengde bloed ( ons in Christus )

.... speel in ons verbondsverhouding met ons Abba Vader ............. ?


:hmm: .....

Henry
Jul 11th 2009, 09:24 PM
Ek is sommer lus om nou te spring na die Nuwe Verbond toe, maar ek het 'n gevoel dat daar nog iets hier kort. Israel, as die fisiese nasate van Abraham deel in die verbond. God het vir hom gesÍ, "En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seŽn en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seŽn sal wees. En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word." (Gen 12:2-3)

Dis waarom ek absoluut weier om iets teen God se verbondsvolk te sÍ, want Hy is tot hede vandag toe getrou aan daardie verbond met Abraham. Kyk maar hoe lank probeer Islam al om Israel te vernietig, maar hulle kry niks reg nie, want "Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot." (Gen 15:1):D Ek glo dat die rede waarom die VSA geseŽn word, is omdat hy Israel seŽn. Daar is egter al 'n ruk lank sprake daarvan om bande met Israel te verbreek. Dit sal interessant wees om te sien wat God dan gaan doen. :D

Henry
Jul 12th 2009, 11:56 AM
Stap 1
Ruil die bokleed.
(Isa 53:4) Nogtans het Hy ůns krankhede op Hom geneem, en ůns smarte—diť het Hy gedra; maar ůns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
(2Co 5:21) Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

(Col 3:14) En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.
(Rom 13:14) Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

(Isa 53:6) Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
(2Co 5:21) Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Hy het ons ongeregtigheid gevat en vir ons Sy geregtigheid gegee.

(2Pe 1:4) waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wÍreld is.
(2Co 5:21) Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Hy het ons sondige natuur op Hom geneem en Sy Goddelike natuur vir ons gegee.

Stap 2
Ruil die gordels
(Rom 8:31) Wat sal ons dan van hierdie dinge sÍ? As God vŪr ons is, wie kan teen ons wees?
(Eph 6:11) Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

God het nie iets van ons nodig om te veg nie, maar Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het!!

Stap 3
“Sny die verbond.” (Cut the covenant)
(Isa 53:5) Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

(Mar 10:45) Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Hier offer Jesus Homself as die vlekkelose lam, 'n offer wat vir God aanvaarbaar is.

Stap 4
Lig die regterarm en vermeng die partye se bloed.
Hulle sny die handpalms en skud blad. Soos die bloed vermeng, glo die partye dat hulle lewens “vermeng” en een word.

(Joh 6:56) Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.
(Joh 15:4) Bly in My, soos Ek in julle.
(Joh 15:7) As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hÍ, en julle sal dit verkry.

Stap 5
Ruil name.
Ek neem bv die laaste deel van jou naam en jy neem die laaste deel van my naam.
Jesus het ons naam aangeneem en staan bekend as die Seun van die mens en ons het Sy Naam aangeneem en staan bekend as Christene!!

Stap 6
Maak 'n lidteken
(Eph 1:13) in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseŽl is met die Heilige Gees van die belofte.
(2Co 1:22) wat ons ook verseŽl het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.
(Eph 4:30) En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseŽl is tot die dag van verlossing.

Hy verseŽl ons met Heilige Gees en die satan gee pad as hy dit sien

Stap 7
Gee die verbondvoorwaardes.
Ag hier is soveel tekste dat ek nie weet waar om te begin nie. Die hele Efe 2 is maar 'n deeltjie van die voorregte wat 'n kind van God het.

(Rom 11:27) en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.
(Rom 8:32) Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
(2Co 8:9) Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.

Wat God in ruil soek, is jou hele lewe – jou alles!! Daar is nie 'n deel van jou wat Hy nie soek nie - which is fair. Hy het tog gesÍ dat ons die koste moet bereken.

Stap 8
Eet 'n verbondsmaal
(Mat 26:26-28) En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sÍ: Neem, eet, dit is my liggaam.
Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sÍ: Drink almal daaruit.Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Stap 9
Rig 'n gedenkteken op
Daar is die bloedbevlekte kruis. (In Ingels word na die kruis verwys as a tree.)

Ek dink dis belangrik om hierdie vervulling van die ou verbond te verstaan ten einde te weet waarmee ons eintlik te doen het. Ek dink nie baie mense het dit geweet nie, maar nou weet julle. :D

Philip dT
Jul 15th 2009, 08:33 AM
Soos ek dit verstaan is die Nuwe Verbond nie net 'n vervulling van al die aspekte van die ou verbond nie, maar ook 'n volledige vervanging daarvan (Heb 8:13).

Ou verbond:

1) regverdigmaking deur die werke van die wet
2) moraliteit word bepaal deur die geskrewe wet - die letter
3) versoening deur die bloed van stiere en bokke
4) volk van God is 4.1) fisiese nageslag waar sy volk 4.2) ook "in die hart besny is" in diť sin dat hulle God moet dien en die gebooie moet hou.
5) uiterlike tekens, simbole en feeste (bv. besnydenis, sabbatte, nuwemaan, ens.) is vereistes waardeur mense die heil deelagtig word.

Nuwe Verbond:

1) regverdigmaking deur geloof
2) moraliteit word bepaal deur die liefdesgebod alleen in samehang met die werk van die Gees in ons wat in 'n nuwe verhouding met ons staan (woon in ons)
3) versoening deur die bloed van Christus
4) volk van God is nou geestelik. Die fisiese gedeelte val weg. Hartsbesnydenis is nou die enigste vereiste. Die aard van hartsbesnydenis is ook nou anders, en bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens / wedergeboorte - deur Christus self bewerk (Kol 2:11-13)
5) uiterlike tekens (soos doop en nagmaal) is geloofsversterkende tekens wat dankbaarheidshandelings is op grond van die heil wat reeds ten volle gerealiseer het in gelowiges se lewe op grond van Christus se soenverdienste.


Omdat die Nuwe Verbond die Ou Verbond vervul en vervang het, kan vleeslike kriteria nie meer geld vir "volk van God wees" in die Nuwe Testamentiese tyd nie - bv. dat jy 'n fisiese afstammeling van die Ou Testamentiese, fisiese Israel is nie - die takke is afgebreek (Rom 11:19). Dit is vervul en vervang deur die Nuwe Verbond.

mari
Jul 15th 2009, 02:21 PM
Ja Phillip ....

die enigste manier hoe 'n verbond tot nie kan gaan is as een van die verbondslede sterf, en dan erf die ander alles .....

God, Abraham en sy nageslag se verbondsgenoot, het in sy Seun gesterf en so ookin sy Seun 'n nuwe verbond tot stand gebring ......

dis awesome, hoe dieper mens dit bedink ............

:pray: ....

Henry
Jul 15th 2009, 05:32 PM
Dis interessante ding is dat Abraham tog geregverdig is deur die geloof en nie deur sy werke nie. :D Selfs onder die ou Verbond het geloof 'n deurslaggewende rol gespeel. Soos ek reeds gewys het, het Abraham geen aandeel in die verbondsluiting gehad nie.

(Rom 4:13) Want die belofte dat hy erfgenaam van die wÍreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.

Philip dT
Jul 15th 2009, 06:37 PM
Dis interessante ding is dat Abraham tog geregverdig is deur die geloof en nie deur sy werke nie. :D Selfs onder die ou Verbond het geloof 'n deurslaggewende rol gespeel. Soos ek reeds gewys het, het Abraham geen aandeel in die verbondsluiting gehad nie.

(Rom 4:13) Want die belofte dat hy erfgenaam van die wÍreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.

Hallo Henry, dit is korrek dat Abraham die geregtigheid deur die geloof verkry het, en ook dat God mense aangeneem het wat op Hom vertrou het ongeag hulle fisiese herkoms (sien bv. Rut). Maar wedergeboorte was nog nie 'n realiteit in die Ou Testament op dieselfde manier as in die NT nie. Benewens dit moes alle fisiese kinders besny word, en was Abraham se nageslag fisies (eers met die aanbreek van die NT het dit 'n geestelike betekenis gekry in diť sin dat ons nou geestelike kinders is van Abraham). Boonop moes mense in die OT die OT wet onderhou, en OT gebruike en rituele nakom (bv. feeste). Die verbond het dus ook 'n fisiese kant gehad, wat opgehef is in die nuwe verbond.

Ek is nie seker wat jy bedoel as jy sÍ Abraham het geen aandeel in die verbondsluiting gehad nie. (?)

Henry
Jul 15th 2009, 07:21 PM
Hallo Henry, dit is korrek dat Abraham die geregtigheid deur die geloof verkry het, en ook dat God mense aangeneem het wat op Hom vertrou het ongeag hulle fisiese herkoms (sien bv. Rut). Maar wedergeboorte was nog nie 'n realiteit in die Ou Testament op dieselfde manier as in die NT nie. Benewens dit moes alle fisiese kinders besny word, en was Abraham se nageslag fisies (eers met die aanbreek van die NT het dit 'n geestelike betekenis gekry in diť sin dat ons nou geestelike kinders is van Abraham). Boonop moes mense in die OT die OT wet onderhou, en OT gebruike en rituele nakom (bv. feeste). Die verbond het dus ook 'n fisiese kant gehad, wat opgehef is in die nuwe verbond.

Ek is nie seker wat jy bedoel as jy sÍ Abraham het geen aandeel in die verbondsluiting gehad nie. (?)

Philip, ek stem 100% saam met jou oor die wedergeboorte en al die ander dinge wat jy hier skryf. God het Abram aan die slaap gemaak terwyl die seremonie plaasgevind het, juis dat hy nie moet deelneem daaraan nie. Hy wou help deur die satan te verdryf, toe hy die verbondsluiting wou keer deur die stukke vleis op te eet. Kyk bietjie, iemand anders het in sy plek tussen die karkasse deur gestap.

Philip dT
Jul 16th 2009, 09:31 AM
Baie interpreteer die gedeelte in Gn 15 so dat God Abraham aan die slaap gemaak het en deur die stukke vleis beweeg het, en dat dit daarom totaal en al van God se kant gekom het. Dit is egter nie wat daar in die teks staan nie. Abraham het in ‘n wedersydse verhouding met God gestaan. Hy het aan God gevra: “Wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan…” (Gn 15:2). Hy het die Here geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken (vers 6). God het hom geantwoord en Abraham moes die offer voorberei soos God dit van hom gevra het (vers 10). Vers 12 sÍ dat daar ‘n diepe slaap oor Abraham geval het. Daar staan nie spesifiek dat God die slaap oor hom gebring het soos bv. met Adam nie (Gn 2:21). Maar selfs al het God hom aan die slaap gemaak, het Abraham net daarna geskrik, en groot duisternis het hom oorval. Hy het met ander woorde weer wakker geword en gevrees (15:12). Daarna het God weer met hom in gesprek gegaan in verband met die belofte van die verbond (vers 13). Teen die einde van die dag, na sononder, het daar ‘n rokende oond en ‘n vurige fakkel tussen die stukke vleis deurgegaan. Daar staan nÍrens dat hy geslaap het terwyl God dit gedoen het nie. God het sy kant van die verbond kom bevestig en aan Abraham se nageslag die land belowe (vers 18).

Henry
Jul 16th 2009, 04:27 PM
Baie interpreteer die gedeelte in Gn 15 so dat God Abraham aan die slaap gemaak het en deur die stukke vleis beweeg het, en dat dit daarom totaal en al van God se kant gekom het. Dit is egter nie wat daar in die teks staan nie. Abraham het in ‘n wedersydse verhouding met God gestaan. Hy het aan God gevra: “Wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan…” (Gn 15:2). Hy het die Here geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken (vers 6). God het hom geantwoord en Abraham moes die offer voorberei soos God dit van hom gevra het (vers 10). Vers 12 sÍ dat daar ‘n diepe slaap oor Abraham geval het. Daar staan nie spesifiek dat God die slaap oor hom gebring het soos bv. met Adam nie (Gn 2:21). Maar selfs al het God hom aan die slaap gemaak, het Abraham net daarna geskrik, en groot duisternis het hom oorval. Hy het met ander woorde weer wakker geword en gevrees (15:12). Daarna het God weer met hom in gesprek gegaan in verband met die belofte van die verbond (vers 13). Teen die einde van die dag, na sononder, het daar ‘n rokende oond en ‘n vurige fakkel tussen die stukke vleis deurgegaan. Daar staan nÍrens dat hy geslaap het terwyl God dit gedoen het nie. God het sy kant van die verbond kom bevestig en aan Abraham se nageslag die land belowe (vers 18).

Hoe beinvloed jou interpretasie die hele storie wat ek tot dusver geskryf het? Jy interpreteer dit dat hy wakker was - wakker geskrik het - terwyl ek dit interpreteer dat hy glad nie wakker geword het nie.

Philip dT
Jul 17th 2009, 08:34 AM
Soos ek die teks lees, is die verloop van die gebeure soos volg:

1. God praat met Abraham: "Vrees nie..." (vers 1)
2. Abraham vra God: "Wat sal U my gee..." (vers 2-3)
3. God antwoord Abraham en lei hom na die sterre (vers 4-5)
4. Abraham glo God (vers 6)
5. Die Here antwoord Abraham: "Ek is die Here..." (vers 7)
6. Abraham vra vir God: "Waaraan sal ek weet..." (vers 8)
7. God antwoord Abraham en sÍ wat hy moet doen (vers 9)
8. Abraham het die offer soos God hom beveel het, en jaag die roofdiere weg (vers 10-11)
9. 'n Slaap oorval Abraham (vers 12)
10. Skrik en groot duisternis het Abraham oorweldig (vers 12) - met ander woorde Abraham het bang geword en dit was donker. Abraham moes wakker wees om dit te beleef.
11. God antwoord Abraham: "Weet verseker.." God gaan dus weer in gesprek met Abraham. Dit veronderstel ook dat Abraham weer wakker geword het. (vers 13-16).
12. Na sondonder (m.a.w. na die duisternis gekom het - vers 12), het God deur die stukke vleis beweeg en die verbond met Abraham gesluit (vers 17-21).

Ek lei die volgende uit die gedeelte af:
Daar bestaan deurgaans interaksie tussen God en Abraham. Abraham reageer op God deur:

i) te glo (vers 6)
ii) die offer voor te berei soos God beveel het (10-11)
iii) aan God bepaalde vrae te vra oor die verbond (vers 2-3, 7)

Die verbond kom van God en is God se inisiatief, maar Abraham regeer daarop in geloof.

mari
Aug 9th 2009, 06:38 PM
Die verbondsvoorwaardes is oor onderhandel en dan neergeskryf voor die seremonie en tydens die snyding bevestig ......

die Ou Testament is voor Christus geskryf...
die Nuwe testament - voorwaardes van die nuwe verbond, is na Christus se offer ( na die verbonsoffer ) geskryf ........


kan ons dus aflei :

die ou verbond met Israel, soos in die Ou testament vervat, is afgehandel in Christus se sterwe ...

maar 'n nuwe verbond is ook belowe binne die oue.......

die voorwaardes vir die Ou verbond was :
geboorte in die volk van Israel,
met besnydenis,
met onderhouding van die wet .....
en die feeste, o.a. pasga, as herinnering ....


die voorwaardes vir die nuwe verbond is nou :
aanvaar die verbondvoorwaardes ( geloof kom deur gehoor.... gehoor deur die Woord .... )
met God wat dan die wedergeboorte in jou bewerkstellig......
en die simboliese aanvaarding van Christus se sterwe en opstanding deur die doop ( baptizo ) .....
met 'n herinnerings seremonie in die nagmaal ......

die nuwe verbond is lewend en elke gelowige aanvaar dit individueel....

klink dit reg ????

JPR
Oct 23rd 2009, 09:38 PM
Dit lyk my die gesprek het stil geraak. As iemand hier lees sou ek tog graag wou vra:

Die "ou" verbond word duidelik deur God uitgewys as die verbond wat op die dag van die uittog uit Egipte gesluit is.

Waarom gebruik die skrywers in hierdie draad die term "ou" verbond wanneer hulle na aspekte van ander verbonde verwys soos die verbond met Abraham, die verbond by Horeb, die besnydenis verbond, ens?

Is iemand daar?

Smuggler
Oct 24th 2009, 05:02 PM
Waarom gebruik die skrywers in hierdie draad die term "ou" verbond wanneer hulle na aspekte van ander verbonde verwys soos die verbond met Abraham, die verbond by Horeb, die besnydenis verbond, ens?


Hallo JPR
Jy is heeltemal reg . . .

Volgens my was die verbond wat God met Abraham gesluit het was NIE die OU verbond nie. Dit was Ďn ďgeloofs-verbondĒ wat God met Abraham gemaak het en het oa. die volgende behels:
1. God beloof aan Abraham ďvaderskapĒ van Ďn menigte nasies. (Gen 17:4-5)
2. God beloof aan Abraham Ďn nageslag (Gen 17:6)
3. God beloof aan Abraham dat Hy met sy nageslag Ďn verbond sal sluit (Gen 17: 19)
4. Slegs die mans het die teken van die Verbond ďgedraĒ nl. die besnydenis (Gen 17:14)
5. Die seŽn van God op Abraham se nageslag (17:19-20)
6. Die seŽn en vloek op die nasies wat Abraham en sy nageslag sal seŽn en/of vloek (Gen14:3)

Let ook op dat:
Daar is geen wette gegee nie, ook nie Sabbats onderhouding nie.
Die rol van die Man as die "draer van die geloofĒ maw. priesterskap word ook hier vasgemaak.

Kyk dan hier . . .
Deut 5:2 Die HERE onse God het by Horeb met ons Ďn verbond gesluit.
Deut 5:3 Met ons vaders het die HERE hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is.

Ek sou graag die "geleerdes" se komentaar wou hoor . . .

Lyk my ook die "ou verbond" draadjie het nou opgedroog . . .:eek:
;)

Of het die "oue" nou verbygegaan en plek gemaak vir 'n "Nuwe" . . .:pp

JPR
Oct 24th 2009, 06:54 PM
Hallo JPR
Jy is heeltemal reg . . .

Volgens my was die verbond wat God met Abraham gesluit het was NIE die OU verbond nie. Dit was Ďn ďgeloofs-verbondĒ wat God met Abraham gemaak het en het.....
Daar is geen wette gegee nie, ook nie Sabbats onderhouding nie.

Dis heeltemal reg. Wat die "ou" verbond aanbetref word daar ook geen inhoud aan gegee nie, slegs die doel nl. dat gehoorsaamheid tot 'n God-volk verhouding sal lei.

Jer 11:4 wat Ek julle vaders beveel (by wyse van 'n verbond) het op die dag toe Ek hulle uit Egipteland, uit die yster-smeltoond, uitgelei het met die woorde: Luister na my stem en doen die woorde net soos Ek julle beveel; dan sal julle vir My Ďn volk wees, en Ek sal vir julle Ďn God weesó

Die volgende versie benoem dan die sg. uittog verbond as die "ou" verbond en spel baie duidelik die doel van die nuwe verbond uit. Die doel van die nuwe verbond is dieselfde as die ou verbond nl. God-volk verhouding wat deur die wet op die hart bereik word. Die wette om dit te bereik word nie gespesifiseer nie.

Heb 8:9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek nŠ diť dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle Ďn God wees, en hulle sal vir My Ďn volk wees. Heb 8:11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sÍ: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. Heb 8:12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Heb 8:13 As Hy sÍ Ďn nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Let ook op dat die ou verbond is nie verby nie, hy is "naby verdwyning"

Groete

Smuggler
Oct 24th 2009, 07:20 PM
Let ook op dat die ou verbond is nie verby nie, hy is "naby verdwyning"

Groete

My verstaan van die skrif is:
Toe die boek van Hebreers geskryf is (AD67 0f AD69) het die Tempel in Jerusalem met sy Levietiese diens nog bestaan en gefunksioneer.
Ek kry hierdie idee in die gebruik van die "teenswoordige tyd" in Heb 5:1-4, Heb 10:11, Heb 13:10-11 om die tempel diens te beskryf.
Kort na die skryf van die boek in AD70 -72 is die Tempel verwoes en het die Levitiese diens ophou om te funsioneer.
Dit was die einde en die oue het toe heeltamal verdwyn . . . :hmm:

Vrede-groete

CFJ
Oct 24th 2009, 07:33 PM
Of het die "oue" nou verbygegaan en plek gemaak vir 'n "Nuwe" . . .:pp

Smuggler,

Pesoonlik glo ek ons deel in presies dieselfde verbond, as die verbond wat God met Abraham gesluit het. Daardie verbond was immers in Christus gesluit en het die belofte daarin vervat nooit tot niet gemaak nie (Gal 3:16-17). Wat oud was en nuut geraak het, is die werking van die wet. Die wet is 430 jaar later bygevoeg weens die oortredinge en die ou verbond heet so weens die wet van Moses (Gal 3:17). Hierdie wet is nou op 'n nuwe manier op die tafels van ons harte geskryf. Dit blyk tog duidelik, dat die nuwe verbond hoofsaaklik oor die werking van die wet handel..., die ou werking op kliptafels en die nuwe werking op die tafels van die hart.


Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda Ďn nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op diť dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nieómy verbond wat hķlle verbreek het, alhoewel …k gebieder oor hulle was, spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek nŠ diť dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle Ďn God wees, en hulle sal vir My Ďn volk wees.
(Jer 31:31-33 AOV)

En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis; want nadat Hy tevore gesÍ het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit nŠ diť dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,
(Heb 10:15-16 AOV)

JPR
Oct 24th 2009, 08:22 PM
Smuggler,

Pesoonlik glo ek ons deel in presies dieselfde verbond, as die verbond wat God met Abraham gesluit het.

Kan ek :amen: sÍ daarop

Philip dT
Oct 25th 2009, 02:51 PM
Dit is inderdaad so dat daar meer as een verbond was in die OT. Wanneer die HebreŽrskrywer na die "ou verbond" verwys, het baie dieselfde betekenis om te verwys na die "Ou Testament." Die OT was in baie opsigte 'n skaduwee en vooruitskouing van wat in die NT vervul is.

Bv. hartsbesnydenis was nog nie wedergeboorte deur Gees nie.
Die doop met die Gees was nog nie 'n realitiet in die OT vir alle mense soos in die NT nie.
Wetsonderhouding was deel van die Ou Verbond en het nie los gestaan van geloof nie. In die NT staan geloof los van wetsonderhouding.

JPR
Oct 25th 2009, 04:04 PM
Die inhoud van die Heilige geskrifte is oorspronklik uit God se hart en dmv mense aan ons bekend gemaak. Die kanon en laasgenoemde se verdeling tussen die "ou" en "nuwe" testamente (en nou praat ek van die verdeling van die boeke), is mensgemaak en kan nie 'n ankerrol in ons benadering speel nie.

Die nuwe verbond kry sy beslag tydens God se gesprek met Abraham en die wette wat hy in ons hart wil skryf (as die inhoud van daardie verbond) word nÍrens bekend gemaak nie. Dit kom uit enige van die Heilige geskrifte.

Groete

Philip dT
Oct 25th 2009, 04:20 PM
Die inhoud van die Heilige geskrifte is oorspronklik uit God se hart en dmv mense aan ons bekend gemaak. Die kanon en laasgenoemde se verdeling tussen die "ou" en "nuwe" testamente (en nou praat ek van die verdeling van die boeke), is mensgemaak en kan nie 'n ankerrol in ons benadering speel nie.

Die nuwe verbond kry sy beslag tydens God se gesprek met Abraham en die wette wat hy in ons hart wil skryf (as die inhoud van daardie verbond) word nÍrens bekend gemaak nie. Dit kom uit enige van die Heilige geskrifte.

Groete


Tog is Christus die kulminasie en vervulling van die ganse Skrif voor Hom. Hy het die middelmuur van skeiding afgebreek (Ef 2:14). Hy het 'n nuwe gebod gegee (Joh 13:34). Christus het 'n nuwe, lewende weg gebaan deur die voorhangsel heen. Die manier hoe toegetree is in die OT na God se heilige teenwoordigheid (toetrede tot die allerheiligste), is radikaal anders in die Nuwe Testament, en is nou tot die beskikking van elkge gelowige:

Heb 10:19-22 "Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus (20) op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, (21) en ons Ďn groot Priester oor die huis van God het, (22) laat ons toetree met Ďn waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van Ďn slegte gewete en die liggaam gewas met rein water."

Christus is in hierdie verband die radikale skeiding tussen die oue en die nuwe.

Die manier hoe ons dus nou die OT benader, is vanuit Christus. Trouens, daar bly 'n bedekking oor die OT wat slegs in Christus verwyder word (2 Kor 3).