PDA

View Full Version : Benodig raad Ewige leweJDV
Jul 24th 2009, 08:07 PM
As ek Joh 6:39,40,44 en 54 lees aan die einde van elke vers se Jesus "Ek sal hom opwek in die laaste dag". Joh 11:25 en 26 is daar geskryf dat ons nooit sterwe tot in ewigheid nie. Nou wil ek weet of die verse mekaar weerspreek. Want as ons in Jesus glo sal ons nooit sterwe tot in ewigheid nie maar hoekom moet ons dan opgewek word as ons nie dood gegaan het nie?

Ta-An
Jul 25th 2009, 02:36 PM
Jy wag in 'n sieleslaap tot die oordeelsdag....
Tot veroordeling of beloning.

JDV
Jul 25th 2009, 02:43 PM
Maar Joh 11:25en26 se tog dat ons nooit sterf nie. Verduidelik as sielslaap?

David2
Jul 25th 2009, 04:37 PM
Ek dink jy vind die antwoord op jou vraag in Joh. 5:24

5:24 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

Ons het die ewige lewe. Liggaamlike dood is nie meer vir ons "dood" nie. Dit is net 'n skaduwee van die dood. Die ware dood is om vir ewig van God verwyder te wees as jy sterf in jou sonde. Maar ons wat gered is sal nooit op daardie manier sterf nie. Ons kan nie, want ons het reeds die dag toe ons gered is, oorgegaan uit 'n toestand van ewige dood na 'n toestand van ewige lewe. Ja, ons sal nog liggaamlik sterf, miskien, as die wegraping nie baie gou gaan gebeur soos ek verwag nie. Maar selfs al moet ons liggaamlik sterf, vir ons wat glo is dit nie dood nie, dit hou vir ons geen verskrikking in nie.

JDV
Jul 25th 2009, 06:50 PM
Dankie David vir nog 'n teks wat wys dat ons die lewe het. Maar Joh 6:39,40,44 en 54 verstaan ek nog steeds nie, hoekom se Jesus "Ek sal hom opwek in die laaste dag".

David2
Jul 25th 2009, 09:25 PM
As jy in die dood is wanneer jy na liggaam sterf, dan bly jy vir atyd dood, maar as jy oorgegaan het uit die dood in die lewe, nog voordat jy liggaamlik gesterf het, dan het jy nie werklik die dood ingegaan toe jy liggaamlik gesterf het nie. Jy sal dan onmiddelik saam met God in die hemelse heerlikheid wees en sal ook in die oog van die mense op aarde op die laaste dag weer "opgewek" word. Vir ons wat opgewek word, sal dit nie eintlik voel soos om opgewek te word nie want ons is dan reeds in die lewe saam met Christus. Dit is maar net 'n geval dat ons in die oog van die mense op aarde weer na liggaam gaan opstaan.

By die wegraping gaan die wat in Christeus gesterf het, saam met Hom kom aarde toe en vir die wat op aarde is gaan dit lyk of hulle "opgewek" word en uit hulle grafte uit opstaan (1 Thess. 4:13-18)

CFJ
Jul 26th 2009, 01:29 PM
Hi JDV,

As ek kan aansluit by David en Anneke, dan lyk dit my dit gaan ook oor wanneer ons verheerlikte liggame gaan kry. Alhoewel ons geestelik opgewek word by wedergeboorte en reeds dan die ewigheid kan smaak, bly ons in 'n vleeslike liggaam en mens kan seker ook redeneer dat die laaste dag elke mense se werklike laaste dag op aarde is, maar as ek die Skrif reg verstaan sal ons eers by Jesus se wederkoms, in nuwe liggame opgewek word, net die wat reeds in die Gees opgewek is/was. Die tekse weerspreek mekaar nie, maar mens sal 'n onderskeid moet maak tussen die betekenisse van die wedergeboorte se opwekking in die gees en die verheerlikte liggaam se opwekking.

Louis F Brits
Jul 26th 2009, 02:48 PM
Goeie dag

Dankie vir julle antwoord.Ek het dit nooit verstaan nie maar dit het soos n boek vir my oop gegaan met julle antwoorde.

JDV
Jul 26th 2009, 04:45 PM
Baie dankie CFJ en David. Ek verstaan hou hoekom ek so geworstel het met dit, dit was sodat ek op die webwerf kon afkom.

Johnny
Jul 27th 2009, 08:40 AM
Jy wag in 'n sieleslaap tot die oordeelsdag....
Tot veroordeling of beloning.

Ta-An...ek weet nie of ek kan saamstem met die een.

Lukas 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

1Th 4:13 Maar, broeders, ek wil nie h dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.
1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.

Gene
Jul 27th 2009, 12:59 PM
Aggenee Johnny man!! Net toe ons klarigheid gekry het oor die saak, kom jy en maak ons van vooraf deurmekaar....;)

Soos ek dit verstaan, gaan ons dadelik by die Here wees, maar ons liggame sal in die graf le en vergaan ("slaap...".) Op die dag van die wederkoms (of vir diegene wat glo in 'n wegraping voor die verdrukking - op die dag van die wegraping) sal ons verheerlikte liggame opgewek word, soos wat CFJ ook gese het. Wanneer Jesus praat van "opwek" dan praat Hy van ons verheerlikte liggame, en wanneer Hy se dat ons nooit sal sterwe nie, dan praat Hy van ons siele.

Maar op hierdie noot 'n interressante vraag. Waar gaan ons siele presies heen wanneer ons sterf? Die Bybel praat van die "paradys". Volgens die gelykenis van Lasarus en die ryk man, gaan ongereddes ook dadelik na 'n bestemming waar hulle gepynig word..... maar is dit ons eindbestemming? Ons moet tog nog eers eendag almal geoordeel word voordat ons ons eindbestemming bereik?

Johnny
Jul 27th 2009, 01:28 PM
Ons moet tog nog eers eendag almal geoordeel word voordat ons ons eindbestemming bereik?


Rev 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.

Al is ons reeds in die hemel....of hel, het ons nog nie vergoeding vir ons dade op aarde ontvang nie. Dit sal ons kry met die oordeel. Ons gaan "Krone" ontvang, elkeen volgens sy werke. Pastoor Dries het op 'n stadium 'n aanbieding gedoen. Ek dink daar is verskillende "oordele" met die Wit troon. Die wat nog nooit byvoorbeeld van die evangelie gehoor het nie kan tog nie op dieselfde oordeel geoordeel word as ek en jy wat al vir jare die ware Woord hoor nie. Hulle sal nog steeds hel toe gaan, maar miskien in 'n minder mate gepynig word....ek weet nie.

Dit is 'n bietjie "complicated" en weet Pastoor Dries in 'n indiepte ondersoek gedoen, so ek kan miskien "bubbels" hap. Wat ek weet, is dat daar nie 'n diepe slaap is voor jy jou bestemming bereik nie. Dit wil vir my al neig na die Rooms Katolieke siening.

Ta-An
Jul 27th 2009, 07:15 PM
Johhny, tyd hou op om te bestaan wanneer ons tot sterwe kom..... so dit sal wees soos Vandag ;) 6de dimensie :)

Gene
Jul 28th 2009, 07:14 AM
Johhny, tyd hou op om te bestaan wanneer ons tot sterwe kom..... so dit sal wees soos Vandag ;) 6de dimensie :)

Ta-An, dit maak sin. Dis dalk die rede waarom hierdie goed vr ons so moeilik is om te verstaan, want ons probeer dit verstaan vanuit ons tydgebonde verwysingsraamwerk. Ons dink in terme van "nou" en "eendag" maar in die hiernamaals bestaan tyd nie...... Hebreers 9:27 se: "...net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel..." Ons dink aan die oordeel wat "eendag" sal plaasvind, maar as tyd nie bestaan nie, sal dit onmiddellik gebeur wanneer ons te sterwe kom..... of so iets (my verstand is nie in staat om 'n tydlose dimensie te verstaan nie)

Johnny
Jul 28th 2009, 09:29 AM
Johhny, tyd hou op om te bestaan wanneer ons tot sterwe kom..... so dit sal wees soos Vandag ;) 6de dimensie :)

Ta-An, gelukkig sal ons nie ophou bestaan nie....maar "FOREVER" lewe. Gene, ek kan dit ook nie lekker begryp nie, om vir EWIG te kan lewe...by God!:pp