PDA

View Full Version : Wees heilig!!Ta-An
Aug 14th 2009, 07:39 PM
Liviti 11:44 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=3&CHAP=11&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=44) Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. 45 Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is


In Eng se ons, "to be holy means to be set apart..... "
Hoe sal ons dit in Afrikaans doen, en wat beteken dit vir jou om "to be set apart" te wees?? :hmm:

Henry
Aug 19th 2009, 05:28 PM
Ek dink nie heiligmaking is iets wat ons uit onsself kan regkry nie. Die "lig" van God moet jou binneste verlig en alle sonde blootlÍ. Dan eers is daar sprake van heilig wees. Jesus sÍ tog, Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wil byvoeg, in hierdie lewe. Nie in die hiernamaals nie.

As mens gaan kyk na die getuienisse van God se generaals, is die doping met Heilige Gees, 'n moet. Ek dink selfs as ons die Skrifte ondersoek, sal ons agterkom dis nodig. :D

Gene
Aug 19th 2009, 07:37 PM
Liviti 11:44 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=3&CHAP=11&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=44) Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. 45 Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is


In Eng se ons, "to be holy means to be set apart..... "
Hoe sal ons dit in Afrikaans doen, en wat beteken dit vir jou om "to be set apart" te wees?? :hmm:

Ek dink die regte woord is "afgesonder." Om heilig te wees, beteken om vir God afgesonder te wees, opsy gesit, anders as die wÍreld - om te leef soos iemand wat aan die Here behoort, en vir Hom opsy gesit is.

Henry
Aug 19th 2009, 08:39 PM
Ek dink die regte woord is "afgesonder." Om heilig te wees, beteken om vir God afgesonder te wees, opsy gesit, anders as die wÍreld - om te leef soos iemand wat aan die Here behoort, en vir Hom opsy gesit is.

Gene, dis maar een aspek van heilig wees.

hagios
(physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): - (most) holy (one, thing), saint.

Dit is die 3de ene. Ceremonially consecrated. Physically pure en morally blameless is net so belangrik.

Philip dT
Aug 20th 2009, 02:32 PM
In die Nuwe Testament word ons volkome geheilig in en deur Christus.

Heb 9:13-14 "Want as die bloed van stiere en bokke en die as van Ďn vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, (14) hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien."

Kol 1:21-22 "Ook julle wat vroeŽr vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen (22) in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;"

Let op die teenswoordige tyd: "nou versoen"

Die gelowiges word daarom ook telkens in die NT "heiliges" genoem:

bv.

1 Kor 1:2 "aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:"

Ef 1:1 "Paulus, Ďn apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in …fese is, en die gelowiges in Christus Jesus:"Soos ek dit verstaan het het ons "heiliging" te doen met ons nuwe stand in Christus. Christus kom bewerkstellig dit volkome in ons by wedergeboorte.

Ons moet wel vernuwe word in denke (bv. Rom 12:1-2), maar ons kan nie meer heilig word nie.

Heiliging het dus te doen met die stand / status van ons gees -

of ongeregtig / in sonde / onwedergebore

of in Christus / in geregtigheid / geheilig / van bo gebore.

Henry
Aug 21st 2009, 12:26 PM
In die Nuwe Testament word ons volkome geheilig in en deur Christus.

Philip, dis die teorie, of moet ek sÍ teologie, maar die praktyk is iets anders.

Philip dT
Aug 21st 2009, 01:53 PM
Philip, dis die teorie, of moet ek sÍ teologie, maar die praktyk is iets anders.

Hi Henry. Hoe verstaan jy dit?

Henry
Aug 22nd 2009, 07:25 AM
Hi Henry. Hoe verstaan jy dit?

Philip, gee my bietjie kans om te dink hieroor. Een ding weet ek, God is heilig en daardie heiligheid is "anders" as wat jy hier uit die Woord aanhaal. Hy is sondeloos en suiwer, maar ons nog nie. Tog sÍ Hy drie maal in die Bybel, "Wees heilig, want Ek is heilig." Hy wil dus hÍ ons moet wees soos Hy is. Lyk my dis 'n proses en nie 'n eenmalige gebeurtenis nie.

Willem
May 16th 2010, 10:05 PM
Ons begin vandag in kerk met reeks oor pinkster waarna ek en vroulief nogals uitsien, en toe begin ek wonder oor denke vernuwe om kwaliteit lewe te lei ( vanoggend se preek )
{ denke volgens woord, want slegs as ons ons gedagtes gevange neem en na God se wil rig en ons denke vernuwe deur Woord en Jesus te volg deur kruis op te neem , gaan ons waarlike kwaliteti lewe he ... maar net oor topic want kan na welvaarts teologie begin klink.. maar die preek het my baie laat dink... }

Ewenwel ( nooit gedink sal die in sin kan gebruik nie he he ! ) toe kom die wees heilig ook voor my op en wonder daaroor en wat dit spesifiek beteken om daagliks kruis op te neem.... metanoia ( ? stam van denke en nuwe as reg onthou af ? ook in preek ) is mos ook bekeer ? so is nuwe denke, bekering , heilig making vervleg en hoe doen mens die prakties.....

Die ds het bv gese neem gedagtes gevange ... voor jy jou ... mon verbypraat of iets doen , dink eers of dit in lyn met Woord is en of dit Jesus se woorde / aksies sou wees... as voorbeeld ...

Enige ander idees..

Johnny
May 17th 2010, 06:56 AM
Die ds het bv gese neem gedagtes gevange ... voor jy jou ... mon verbypraat of iets doen , dink eers of dit in lyn met Woord is en of dit Jesus se woorde / aksies sou wees... as voorbeeld ...

Enige ander idees..

Guilty as charged!

RR van Wyk
May 17th 2010, 07:13 AM
Philip, dis die teorie, of moet ek sÍ teologie, maar die praktyk is iets anders.

Ek stem saam met Henry. Ons moet nie te gemaklik raak met die idiee dat Jesus ons "Heiligmaker" is nie. Teoreties ja. As ons in Hom glo EN Sy voorbeeld volg en strewe na heiligheid, ja. Maar as ons Jesus juis as 'n verskoning gebruik om te maak soos ons wil? As ons 'n "laid back" Christenskap beoefen?

Om mens te wees is nie maklik nie. In hierdie gebroke wereld waarin ons leef vat dit juis ekstra moeite om te streef na heiligheid. Ons moet ons sondes belei. In vandag se sameleweing raak die skeidslyn tussen 'n Christen en ongelowige al meer duideliker. Daar is waarlik Baie voordeel en goeie vrug in die lewe om Jesus te volg, maar dis nie maklik nie.

Heiligmaking kom dalk van bo af op die einde van die dag, maar ons moet steeds strewe daarna, op 'n daaglikse basis. Heiligheid meng juis nie met baie aardse dinge nie, dit is soos olie en water... Ons kan nie beide nastreef nie..

Johnny
May 17th 2010, 12:07 PM
WEES HEILIG:
(Lev 11:44) Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie.
(1Pe 1:16) omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

HEILIGMAKING:
(Rom 6:19) Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking.
(Rom 6:22) Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.
(1Co 1:30) Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.
(2Co 7:1) Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.
(1Th 4:3) Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;
(1Th 4:7) Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.
(2Th 2:13) Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid,
(1Ti 2:15) Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoŽnheid.
(Heb 12:14) Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;
(1Pe 1:2) uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

RR van Wyk
May 17th 2010, 12:26 PM
Dankie Johnny, niks sÍ dit beter as die woord uit die Bybel nie!. Ek dink wat jy aanhaal som dit baie mooi op...

DanieB
May 17th 2010, 06:41 PM
In die Nuwe Testament word ons volkome geheilig in en deur Christus.

Heb 9:13-14 "Want as die bloed van stiere en bokke en die as van Ďn vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, (14) hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien."


Stem saam met Philip - m.a.w. heiliger as wat jy vandag is kan jy nooit word nie. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat Christus jou geheilig het. Soos wat Johnny ook aanhaal uit 1Kor.1:30 "Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing." Die Engelse vertalings sÍ dit duideliker (BBE) "But God has given you a place in Christ Jesus, through whom God has given us wisdom and righteousness and salvation, and made us holy"

Willem
May 17th 2010, 09:17 PM
1Gedagtes : verse : Rom 12:2 , spreuke 27:9 , Fill 4:8 , 2 kor 10:5 - Sondag oggend
2Geloof : Verse : Heb 11:1 , Markus 9:23 -- gemis ?
3Gesindheid: Fil 2:5 , Hand 20:35 , luk 6: 38 Maandagaand

Vanaand 3 --- gesindheid van dien, nie kry nie.... selfde as Jesus..... dis gesindheid om beter kwaliteit lewe te kry... word soos Jesus en lewe tot die volheid van lewe wat die Here belowe... dis beter om te gee ....soos ons gee sal ook ons ontvang....

More 4
Gerigtheid : Fil3 :13, deut 8:17,18 , 1 kor 9:26, 1 tim 6 :17 sien uit daarna

Willem
May 17th 2010, 09:27 PM
Stem saam met Philip - m.a.w. heiliger as wat jy vandag is kan jy nooit word nie. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat Christus jou geheilig het. Soos wat Johnny ook aanhaal uit 1Kor.1:30 "Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing." Die Engelse vertalings sÍ dit duideliker (BBE) "But God has given you a place in Christ Jesus, through whom God has given us wisdom and righteousness and salvation, and made us holy"

1Pe 1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,
1Pe 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Is dit die kruis opneem en eie ek elke dag kruisig? die groei as kind van Here van melk na vaste spys? Is die heilig word dalk deel van vrug van ees wat in ons werk? dis vir my weer een van daai paradokse van die bybel wat net die Here kan openbaar, ek is reeds heilig in Christus, maar moet heilig word in my hele lewenswandel... GROOOOT genade dat ek reeds heilig is al struikel en val en sondig ek nog, maar dat Hy ook die werk ( heiligmaking ) wat Hy begin het sal voltooi...

DanieB
May 17th 2010, 10:08 PM
1Pe 1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,
1Pe 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Is dit die kruis opneem en eie ek elke dag kruisig? die groei as kind van Here van melk na vaste spys? Is die heilig word dalk deel van vrug van ees wat in ons werk? dis vir my weer een van daai paradokse van die bybel wat net die Here kan openbaar, ek is reeds heilig in Christus, maar moet heilig word in my hele lewenswandel... GROOOOT genade dat ek reeds heilig is al struikel en val en sondig ek nog, maar dat Hy ook die werk ( heiligmaking ) wat Hy begin het sal voltooi...

Willem ek verstaan so. God het ons deur Christus Jesus geheilig. Wanneer ons dit glo, glo dat ons heilig is omdat Christus ons skoon gewas het en nou in ons leef, eers dan kan ons heilig leef. Eers dan kan die Gees deur ons vrugte dra. M.a.w. nie ons eie poging nie, maar die oortuiging dat Jesus in ons is en deur ons leef. As ek dit anders kan stel, ons moet oppas om nie die kar voor die perde in te span nie. Moenie probeer heilig word deur jou lewenswandel nie (jou eie poging), maar glo dat jy heilig is (Christus se poging) en jou lewenswandel sal vrugte van die Gees dra.

Philip dT
May 18th 2010, 07:38 AM
DanieB, ek dink jy's reg. God se verlossingswerk is volkome en nie half nie. As Hy ons wederbaar is ons volkome heilig. Ons denke en lewenspatroon moet verander dienooreenkomstig ons nuwe identiteit in Christus, maar ons het reeds die ou mens in Christus afgesterf. Daarom sÍ 1 Joh 3:9 ook dat iemand wat uit God gebore is, kan nie meer sondig nie. Dit gaan dus ook oor die definisie van sonde in sy kern. Sonde in sy kern is nie slegte dinge of dade nie, maar wie jy is. Jy is of "in sonde", dit wil sÍ verwyderd van God in 'n verhouding van ongeregrigheid met God, of jy is wedergebore, geheilig en in 'n verhouding van geregrigheid met God. Iemand wat dus wedergebore is is dus in wese nie meer 'n sondaar nie, maar 'n geheiligde. Ons kan nie vorder in ons wesens-identiteit nie, want ons kan niks daaraan bydra nie, dit is God se werk

Ons kan wel groei in vernuwing van denke - dit bly 'n proses, om te groei in die manier hoe ons God se Gees en ons nuwe identiteit toelaat in elke deel van ons menswees.

mari
May 18th 2010, 09:40 AM
In storie van 'n kinderpastoor bly my altyd by as ek oor heiligmaking dink .... in kort is dit 'n arend wat tussen die kalkoene skrop en nie vleig nie......... hy sien die ander arende hoog bo sweef, maar bly maar tussen die kalkoene - die kalkoene vertel hom van sy vlerke en se dat hy eintlik moet vlieg, maar nie sal kan nie, want hy is 'n kalkoen ....

ons is heilig gemaak in Christus en kan dus heilg voor God lewe....... die verskil le in wie se "werk" dit is en wie net daarvolgens moet / kan lewe ...... ons is Heilig.... daarom KAN ons heilig lewe.... daarom KAN ons versoeking weerstaan ...... om heilig te lewe is nie 'n wroeging en bekommernis nie, maar 'n loop in dit wat jy is ......... jy is meer as oorwinnar, jy moet net kies om dit te glo en doen ......... uit jou eie krag KAN jy nie ..... in Christus KAN jy ........

in Christus is jy is wedergebore om te sweef op arendsvlerke .... nie 'n kalkoen wat in die stof rondskrop nie .... die keuse le by jou om jou Godgegewe vlerke te sterk en op die Wind van die Gees te sweef ........

....m

Gene
May 18th 2010, 09:52 AM
Weet julle, vir my is dit baie eenvoudiger... Die woord "heilig" beteken, soos ek al tevore op hierdie draad gese het, "afgesonder" of "opsy gesit". Om heilig te wees, beteken om vir God "opsy gesit" te wees. My vrou het 'n eetstel wat sy van haar ouma ge-erf het. Daardie eetstel word nooit gebruik nie, dit word in 'n kas gebere, en niemand mag daar naby kom nie, want, se sy, sy is "heilig" op die stel. Met ander woorde, daardie stel is nie vir alledaagse gebruik, soos haar ander stelle nie, dit is vir haar uisluitlik "opsy gesit" - dit is vir haar "geheilig." Ek glo dat 1 Petrus 1:15 & 16 bloot vir ons se om te leef soos iemand wat nie deel van die wereld is nie, maar wat aan God behoort. (vir Hom "opsy gesit" is) Soos wat God anders is as die wereld, so moet ons ook anders wees, en dit moet sigbaar wees in ons lewens. Ons lewensstyl moet anders wees as die werleld, die plekke wat ons besoek, die boeke wat ons lees, die TV programme waarna ons kyk, die manier waarop ons ons vrye tyd verwyl, alles moet anders wees as die wereld. Ek dink nie dat ons noodwendig sondeloos hoef te wees om heilig te wees nie. (Maar natuurlik is die strewe na sondeloosheid deel van 'n christen se lewenswyse.)

Johnny
May 18th 2010, 10:02 AM
Weet julle, vir my is dit baie eenvoudiger... Die woord "heilig" beteken, soos ek al tevore op hierdie draad gese het, "afgesonder" of "opsy gesit". Om heilig te wees, beteken om vir God "opsy gesit" te wees. My vrou het 'n eetstel wat sy van haar ouma ge-erf het. Daardie eetstel word nooit gebruik nie, dit word in 'n kas gebere, en niemand mag daar naby kom nie, want, se sy, sy is "heilig" op die stel. Met ander woorde, daardie stel is nie vir alledaagse gebruik, soos haar ander stelle nie, dit is vir haar uisluitlik "opsy gesit" - dit is vir haar "geheilig." Ek glo dat 1 Petrus 1:15 & 16 bloot vir ons se om te leef soos iemand wat nie deel van die wereld is nie, maar wat aan God behoort. (vir Hom "opsy gesit" is) Soos wat God anders is as die wereld, so moet ons ook anders wees, en dit moet sigbaar wees in ons lewens. Ons lewensstyl moet anders wees as die werleld, die plekke wat ons besoek, die boeke wat ons lees, die TV programme waarna ons kyk, die manier waarop ons ons vrye tyd verwyl, alles moet anders wees as die wereld. Ek dink nie dat ons noodwendig sondeloos hoef te wees om heilig te wees nie. (Maar natuurlik is die strewe na sondeloosheid deel van 'n christen se lewenswyse.)

Gene ek stem saam, hoe Heilig ons ookal probeer lewe sal ons altyd sonde in ons he, daarom dat ons elke dag vernuwe moet word en opnuut tot bekering kom en ons sondes belei.

mari
May 18th 2010, 11:10 AM
......... Ons lewensstyl moet anders wees as die werleld, die plekke wat ons besoek, die boeke wat ons lees, die TV programme waarna ons kyk, die manier waarop ons ons vrye tyd verwyl, alles moet anders wees as die wereld. Ek dink nie dat ons noodwendig sondeloos hoef te wees om heilig te wees nie. (Maar natuurlik is die strewe na sondeloosheid deel van 'n christen se lewenswyse.)

..... ek stem 100% saam ........ ons het 'n kopskuif nodig van kalkoen na AREND ! ...... die arend kan nog in die stof rondkrap, as hy wil, maar dit maak nie van hom minder arend nie ( net bietjie dom ) ..... hy is gemaak om te vlieg !!! ...... al wat hy moet doen is sy vlerke oorgee aan die Wind .......... en dan kan hy oefen om hoeer en hoeer te sweef .......

Willem
May 18th 2010, 09:00 PM
Ok..
so al die comments gelees en nou probeer reguit kry in kop...:B

Stem die kar moet nie voor perde nie, dis Jesus wat my geheilig het en ek is reeds heilig !:pray: :pp .....
God het my reeds verander en is nie meer in sonde nie maar in Jesus, so ook nie meer veroordeling vir my nie.... as Hy my vrygemaak het is ek waaragtig vry !:pp
Ek moet anders wees en nie van hierdie wereld wees nie... ons is reisigers ne, die is nie meer ons tuiste nie...

miskien meer kwessie van ek moet glo en myself uitstrek na die heilig wat ek reeds is en die vrugte sal begin volg ? :hmm:
punt bly ek dink nie heilig wees sonder werke/vrugte (soos geloof sonder werke ) is regtig heilig nie? God se ek is 'n nuwe skepsel in Jesus die oue het verby gegaan... so vir wat sit ek nog en sondig ? of moet ek net vir God begin glo en begin leef as nuwe skepsel en Hy sal die krag en veranderings en oorwinnings oor sondes elke dag gee en met die klei nuwe pot begin maak?

Weer terug na die eier en hoender oor werke en wie se werke... maar God gee selfs asem so dis alles Hy, maar is dit nie die kern van ons GELOOF nie...... 'n hoop en vertroue op dit wat ons nog nie sien nie, maar weet reeds is/kom? Ek is 'n kalkoen ( dankie Marie :hug: :lol: ) en nou se iemand ek is 'n arend ( bekering want ek glo ... ek weet dis oorvereenvoudig! :blush: ) maar as ek niks doen nie en nie begin om in geloof my vlerke te klap nie, is ek nog kalkoen of al reeds arend ?

Nie almal wat se Here Here nie maar die wat die wil van My Vader doen...iewers moet mens oorgaan in doen en vertrou in Hom... 'n nuwe gebod gee Ek julle... m.a.w. doen soos ek gedoen het ( julle moet mekaar liefhe , nie net sit en wag nie , bedien mekaar gaan was daai vrot stink voete en kry jou neus lekker naby om die stink te ruik :lol: mens se arms is net so lank ;) )... word meer en meer soos Jesus elke dag... wees heilig want Ek is heilig... dis nie net sit daar en kul jou hier kul jou daar nie.... Wees impliseer meer gehoorsaamheid as werke vir my ... laat God jou denke vernuwe... Hy doen dit alles maar jy moet dit laat gebeur , soos sondes bely, God kan dit nie vir jou bely nie want dis elke een van ons wat skuldig is aan daai sondes... nie ook so elke een wat moet ( doen / laat toe / bekeer /verander ) in Christus deur wie ons tot alles in staat is en heilig word nie? vrug dra van die werk wat die Gees doen nie? neem jou kruis elke dag op is tog werk , maar terselftertyd iets wat ons nie gebore in staat is om te doen sonder Sy krag nie?

Ek begin oortuig word mens MOET in werke/vrugte oorgaan !:eek: MAAAAAAR dit gaan nooit saligheid verdien soort werke wees nie ( PhillipDT :hug: dink jy het groot iets vir my geleer dat dit oor die wese gaan oor wie ons in Jesus is ) maar oor vrugte dra soort en om gesnoei te word van die goed wat dit verhinder deur denke te vernuwe... die wese van die werk is gehoorsaamheid en dien ( God en naaste in liefde te dien en lief te he ) omdat ons reeds kinders is en niks meer hoef te verdien nie ! ( asof ons oooooooit sou kon :rofl: :B ok ma lekka dom ne ? )

mari
May 19th 2010, 07:38 AM
......
Weer terug na die eier en hoender oor werke en wie se werke... maar God gee selfs asem so dis alles Hy, maar is dit nie die kern van ons GELOOF nie...... 'n hoop en vertroue op dit wat ons nog nie sien nie, maar weet reeds is/kom? Ek is 'n kalkoen ( dankie Marie :hug: :lol: ) en nou se iemand ek is 'n arend ( bekering want ek glo ... ek weet dis oorvereenvoudig! :blush: ) maar as ek niks doen nie en nie begin om in geloof my vlerke te klap nie, is ek nog kalkoen of al reeds arend ?

my verstaan van die storie is : jy is 'n arend tussen kalkoenne as jy nie jou vlerke sprei nie ......... jy kan nie die hoogtes bereik wat God vir jou wil gee as jy steeds in die stof rondkrap nie ..........

ons leef onder 2 wette : die wet van sonde en die wet van Lewe in Christus .........
die arend het twee wette om mee te werk ...... swaartekrag en airodinamika ......
die een werk teen die ander ......

om swaartekrag te oorkom moet die arend die reels van airodinamika volg ........ om die arend te wees wat hy is, en te vlieg moet hy sy vlerke sprei en oefen ...... as hy dit nie doen nie, hou gravitasie hom op die grond ......... altwee wette werk ewe hard, met die keuse om op te styg as die crux ......... die arend se vlerke en die wind se werking om dit laat vlieg is nie sy werk of wroeging nie, dit is wel jou keuse om die reels te leer ken hoe om dit toe te pas en te vlieg soos hy geskep is om te doen ......... om soos 'n kalkoen in die stof te skrop is ook sy keuse ..... as hy sukkel en weer tussen die kalkoene beland, maak dit hom nie minder arend nie ........ hy kan weer opstyg, want die wind werk nog steeds...........

om heilig te wees, soos jy alreeds is, moet jy die reels van die Gees gebruik ( soos in die Woord uiteengesit en in Geloof aanvaar ) om die wet van sonde te oorkom ........... kies om uit die stof op te staan, anders sal die sonde jou onder hou ........ altwee wette werk, afhangende van jou keuse waaraan jy jou onderwerp ....... leer hoe om in geloof te leef deur dit te beoefen en die Woord te leer ken en toe te pas ......... al val jy so nou en dan en land in die stof, maak dit jou nie minder heilig nie, dis net jou keuse om weer op te staan ......

....... of so iets ...... m

Willem
May 19th 2010, 08:21 PM
ons leef onder 2 wette : die wet van sonde en die wet van Lewe in Christus .........
die arend het twee wette om mee te werk ...... swaartekrag en airodinamika ......
die een werk teen die ander ......

....... of so iets ...... m

Dankie Mari ! al wat ek dan kan se : "time to start flying!" soos vanaand se stukkie geloof sonder werke is dood...

David2
May 20th 2010, 04:21 AM
Ons moet altyd onderskei tussen status en stand.
Status: Dit wat jy is. Dit is wat Christus jou gemaak het (1 Kor. 1:30). Dit is ook hoe God in Christus na jou kyk en jou beoordeel. Jy is volkome heilig, smetloos en sondeloos.

Stand: "Werk julle eie heil uit met vrees en bewing". Oftewel, leef nou op na die standaard van dit wat jy reeds is. Moet asseblief net nooit die fout maak om te dink jy heilig word nie. Dit kan nie. Jy is reeds volkome heilig in Christus en kan nie heiliger word nie. Maar tot eer van God en uit dankbaarheid vir die volkome status wat aan my toegeken is, sal ek wil streef na praktiese heiligheid in lewenswandel en om die bose ook in hierdie lewe sover as moontlik in die praktyk te oorwin.

RR van Wyk
May 20th 2010, 07:50 AM
Ons moet altyd onderskei tussen status en stand.
Status: Dit wat jy is. Dit is wat Christus jou gemaak het (1 Kor. 1:30). Dit is ook hoe God in Christus na jou kyk en jou beoordeel. Jy is volkome heilig, smetloos en sondeloos.

Stand: "Werk julle eie heil uit met vrees en bewing". Oftewel, leef nou op na die standaard van dit wat jy reeds is. Moet asseblief net nooit die fout maak om te dink jy heilig word nie. Dit kan nie. Jy is reeds volkome heilig in Christus en kan nie heiliger word nie. Maar tot eer van God en uit dankbaarheid vir die volkome status wat aan my toegeken is, sal ek wil streef na praktiese heiligheid in lewenswandel en om die bose ook in hierdie lewe sover as moontlik in die praktyk te oorwin.

Ek hou van jou verduideliking :) Almal hier het nogal uitstekende antwoorde en verduidelikings gegee. Dit is nogal interresant. Dit is nog meer interresant om God se volkome genade en liefde te sien werk in mens se alledaagse lewe. Nog MEER interresanter om eers na die tyd te sien hoe Hy voorbery voor jy nog weet jy moet!! Ons die waarlik 'n AWESOME GOD!!

CFJ
May 20th 2010, 08:16 AM
Hier is 'n paar interessante plasings en soos met Gene, sal ek graag iets wil plaas soos ek dit verstaan. Heiligmaking is net moontlik vir wedergebore gelowiges, want net gelowiges het 'n natuur van geregtigheid met wedergeboorte ontvang, om te reken met vleeslike swakheid en sondesmet wat saam met dit gaan. Alle mense word egter gebore met 'n sondige natuur en die ou mens waarvan die Bybel praat, is die mens met die sondige natuur. Die nuwe skepsel is die mens met die nuwe natuur van geregtigheid en slegs met hierdie natuur, het die mens die vermoŽ om af te reken met sonde. Die sondige natuur is lief vir sonde en die nuwe skepsel se natuur is lief vir geregtigheid. As God nie hierdie absolute paradigma skuif by die mens kom doen het nie, sou ons in der ewigheid nie heiliger kon leef voor Hom nie. Daar is soos ek dit verstaan ook twee soorte sondes, daar is sondesmet wat uit en uit met die mens se vleeslikheid te doen het en daar is erfsonde, wat uit en uit met jou sondige natuur te doen het, wat weer van Adam afkomstig is. Om met sondesmet te kan afreken, moet mens se natuur verander word en hierdie proses, sien ek as heiligmaking. Ons bly immers vlees tot met Jesus se wederkoms en in swakheid dien ons God (Paulus roem juis in sy swakheid), wanneer ons besef, ons staan ellendig voor God, sal Hy ons versterk en slegs dan het ons oorwinnings (wanneer ek swak is, is ek sterk, sÍ Paulus).

mari
May 20th 2010, 09:45 AM
Ons moet altyd onderskei tussen status en stand........

Hey, Dawie, jy's oulik ..... uiteindelik behoorlike terme vir die Ingels "legal" en "vital" ......

Heiligmaking is dan om te groei in die stand van jou status ....... ( klink dit reg ? ) ........

.... m

Ta-An
May 20th 2010, 10:10 AM
interressant .... ek lees lekker...

David2
May 21st 2010, 03:08 AM
Hey, Dawie, jy's oulik ..... uiteindelik behoorlike terme vir die Ingels "legal" en "vital" ......

Heiligmaking is dan om te groei in die stand van jou status ....... ( klink dit reg ? ) ........

.... m

Mari
Ja, dit klink vir my reg. Ek sÍ gewoonlik jy moet in jou stand opleef na die status wat God vir altyd aan jou toegeken het.
In die kringe waar ek beweeg praat hulle op Ingels van "state" (status - die een wat God aan ons toeken - die rede vir Ef.1:3 "GeseŽnd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseŽn het met alle geestelike seŽninge in die hemele in Christus Jesus ") en "standing" (stand - dit gaan onder meer oor die volle wapenrusting en hoe ons weerstand bied teen die bose). Hoewel ek nogal dink dat sommige van die elemente van die wapenrusting het te doen met ons status, bv. die helm van verlossing, maar dan word hierdie helm prakties ingespan om aan die stryd deel te neem en die vyand te verslaan (stand). Sonder daardie volkome status dink ek die stryd is verlore. Ons sou nie eers daarmee kon begin nie.

Willem
May 23rd 2010, 09:30 PM
Hoewel ek nogal dink dat sommige van die elemente van die wapenrusting het te doen met ons status, bv. die helm van verlossing, maar dan word hierdie helm prakties ingespan om aan die stryd deel te neem en die vyand te verslaan (stand). Sonder daardie volkome status dink ek die stryd is verlore. Ons sou nie eers daarmee kon begin nie.
Dit wat God reeds gedoen het en ons prakties moet inspan en gebruik... Dankie David!