PDA

View Full Version : Die verskil tussen Armenianisme, Hiper-calvinisme en CalvinismeLanie
Sep 15th 2009, 12:24 PM
Met die dat Lighuis deesdae so bietjie stil is, het ek so bietjie meer tyd op my hande om te skets.... :D :D :D


http://i464.photobucket.com/albums/rr1/Yolane/Uitverkiesing.jpg

Philip dT
Sep 16th 2009, 11:37 AM
Hallo Lanie, interessante sketse. Ek dink dit maak nogal sin.

Die scenario wat jy skets in Hiper-Calvinisme, staan ook bekend as "supralapsarisme" - dit beteken letterlik "bo- val- isme" en verwys daarna dat die besluit vir jou bestemming (hemel of hel) buite jouself lÍ.

Die scenario wat jy skets in "Calvinisme" sou baie verkies om nie "Calvinisme" te noem nie, maar eerder "gereformeerd" en dit nie aan Calvyn as sodanig koppel nie. Ek dink daar is beslis waarheid in daardie model, maar sou byvoeg dat mense verlore gaan omdat hulle self teen God kies en sy genade verwerp.

Die skets laat 'n paar vrae onbeantwoord:

1) Hoekom kies God net sekeres
2) Het God nie diť lief wat Hy niť kies nie?
3) Hoe maak God se liefde vir die wÍreld / alle mense sin as hy sekeres nie kies nie?

Myns insiens lÍ die probleem met al hierdie sketse by die feit dat "hemel" en "hel" die tema is van die sketse. Dalk sou dit nader wees om die begrippe geregtig en ongeregtig hier by te trek (?)

Myns insiens gaan God se redding oor baie meer as net "hemel toe" of "hel toe." Die doel van God se redding is om in 'n persoonlike, wederkerige verhouding met die mens te tree, nie in die eerste plek om hom hemel toe te vat nie. Baie mense verstaan die Christelike geloof en die redding net op die hemel-toe en hel-toe skaal (nie dat ek sÍ jy doen dit nie).

Wanneer mens die mens se redding verstaan vanuit 'n wederkerige-verhoudings-perspektief en nie vanuit 'n hemel-hel perspektief nie, kyk mens daarna vanuit 'n heel ander hoek.

Dan lÍ die fokus nie by die persentasie aandeel wat God en die mens het by die redding nie, en ook nie na of die mens 'n keuse het of nie in sy redding nie. Dan kyk mens na die aard en die doel van die redding. Soos ek dit verstaan, om die keuse van die mens in te sluit by die redding, verleen in elk geval nie daaraan enige verdienstelikheid aan die mens se kant nie, want a) die feit dat die mens 'n wil het en die goeie wil doen, maak nog nie dat hy die goeie in sy lewe self kan laat realiseer nie, of homself kan red nie.
b) en die feit dat jou geloof jou red, maak nie dat jy jouself red nie, want geloof is juis om nie jouself te vertrou vir jou redding nie, maar jou vertroue volledig op God te plaas. God besluit om te red op grond van geloof, nie omdat geloof inherent enige realiserende krag het nie.

Dus, ek kyk nie na die redding op hierdie kwantitatiewe, polÍre skaal waarin die sg. "mens se aandeel" en "God se aandeel" die heeltyd teenoor mekaar afgespeel word nie, en God en die mens as't ware as konkurente gesien word nie, want dit maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, die mens se bestaan, sy keuses, en alles wat hy is, word in elk geval deur God aan hom geskenk.

Ek kyk eerder na die redding as die manier waarop God ons in staat stel om te kan toetree tot 'n wederkerige liefdesverhouding tussen God en mens waar God en die mens nie kompeteer oor die persentasie aandeel van God en die mens m.b.t. die mens se redding nie. Dit is onvermydelik dat keuse 'n rol speel, want dit vorm die basis van 'n wederkerige liefdesverhouding, maar nie op die polÍre vlak soos die scenario wat ek hier in die vorige paragraaf skets nie.

CFJ
Sep 21st 2009, 11:58 AM
Lanie,

Miskien moet ons die draad na Vrae en Menings skuif, want ek ek glo darem nie dit is op hierdie stadium so kontroversieŽl nie. Hier is nog 'n skets wat ek nogal insiggewend gevind het, iets wat ek op Tom Lessing se blog gekry het...

http://1joh4.files.wordpress.com/2009/08/uitverkiesing.jpg

Hierdie skets stel beide Calvinisme en Armenianisme goed voor. Die debat is, hoekom glo sekeres en ander nie? Is dit omdat sekeres net nie kies nie of is daar 'n uitverkiesing waar God se beheer ter sprake is?

Lanie
Sep 21st 2009, 12:39 PM
Hei Philip... :)

Ek het nogals gedink jy sal ietsie te sÍ hÍ oor die sketse.... :D En is tog te happy dat jy sÍ dit maak vir jou sin...:pp Dit gebeur nie baie dat ietsie wat ek oor die uitverkiesing sÍ vir mense sin maak nie. :lol: :P

Ek het nie regtig 'n pyn met benamings nie, vir my gaan dit oor wat ek glo 'n bybelse siening is van God se algehele soewereiniteit teenoor die mense se algehele verdorwenheid. Wat mens dit dan nou ook al wil noem maak seker nie regtig saak nie. (Dit verbaas my dat party mense - nie jy nie, Philip - veral aan die Engelse kant so opgeklits kan raak oor oom Johannes en as mens jouself 'n Calvinis noem. Maar anywho....;))

Ons sal natuurlik bly verskil oor die siening dat mense self teen of vir God kan kies en Sy genade kan aanvaar of verwerp. Daar is net te veel skrif wat die teendeel vir my bevestig.

Wat jouse vragies betref het ek nie 'n eenvoudige antwoord nie.... ek het nog nooit voorgehou dat ek 100% alles van die uitverkiesingsleer kan verduidelik of verstaan nie. Al waaraan ek vashou is dat God wel 'n regverdige God is, dat Hy soewerein is, en dat ek nie moet probeer om dit wat Hy in Sy Goddellike Soewereinteit bepaal het uit te redeneer nie.

Ek stem met jou saam dat God se redding oor meer as net hemel of hel gaan. Verseker is deel van Sy genade dat ons die voorreg het om in 'n liefdesverhouding met Hom te staan, en mens kan seker ook na jou redding kyk vanuit 'n wederkerige-verhoudings perspektief maar ons moet ook onthou dat die verhouding waarin ons met God staan gaan uitvloei op waar ons die Ewigheid gaan deurbring... in die hemel of die hel.

Gesels weer later... :)

Lanie
Sep 21st 2009, 08:17 PM
Lanie,

Miskien moet ons die draad na Vrae en Menings skuif, want ek ek glo darem nie dit is op hierdie stadium so kontroversieŽl nie.

Dis heeltemal okay Ferdi.... (lyk my geskiedenis het ons niks geleer nie.... :P :D :monkeyd:)

CFJ
Sep 22nd 2009, 07:02 AM
Ek leer maar stadig, dankie dat jy prentjies teken, dit help so bietjie... :D

MercyChild
Sep 22nd 2009, 07:27 AM
Ek leer maar stadig, dankie dat jy prentjies teken, dit help so bietjie... :D

Lol........bly die prentjies help jou, ek raak sommer verwar met die prentjies en al.......:eek::o