PDA

View Full Version : My eerste jaar in Christus! - Tyd van dankbaarheid!MercyChild
Oct 27th 2009, 06:49 AM
Vandag, n hele jaar gelede was ek bekend gestel aan my Skepper op hierdie einste Forum. Hulle noem Hom die potte bakker, want Hy het nooit Sy hande van die klei afgehaal nie. Voortdurend het God aan my gewerk, sommige kere stukkies harde klei uitgehaal of selfs plat gedruk en van voor begin. Dit is waarvoor ek die dankbaarste is vandag dat ek n jaar gelede so platgedruk was dat ek uiteindelik my hart vir God oopgemaak het, na jare se geroep! Ek het so baie waarvoor ek dankbaar is, en daarom het ek besluit dat ek my eerste verjaarsdag as kind van God, hierdie jaar van dankbaarheid aan God te rig met julle te deel.

My gebed
Vader, baie dankie vir hierdie nuwe lewe wat U aan my geskenk het. Dankie, dat U my so liefgehad het dat U, U enige gebore Seun gestuur het om in my plek te kom sterf, sodat ek nie sou verlore gaan nie, maar dat ek eendag U koningkryk sal sien. Dankie dat elke selfmoordpoging wat ek aangewend het onsuksesvol was. Dankie dat U nie toegelaat het om sonder U te sterwe. Dankie dat ek per ongeluk op hierdie forum moes afkom, alhoewel ek nou weet dat dit U bestemming was. Dankie vir die inisiatief wat geneem was om hierdie forum te stig. Dankie dat daar ander in gereedheid was om my na U toe te lei. My gebed is dat hierdie forum n oasis sal word vir hulle wat soekend is. Mag U elke lid van hierdie forum voor berei om ander met haas na U te lei. Mag hierdie n plek wees en bly waar daar liefde en eerbied aan mekaar getoon sal word, dat ons mekaar sal ondersteun en groei mag toon.

Dankie dat U my nie weggegooi het, verstoot, verwerp of afgeksryf het nie. Dankie dat U in my belang gestel het. Dankie dat U vir my 'n uitkomkans geskenk het. Dankie vir U genade en U geduld met my. Dankie dat U my kom uithaal het, my nuwe lewe gegge het, en U my hoop in die lewe geword het.

Dankie Heer dat U vir my voorsiening gemaak het vir n woonplek, en dat ek nie op straat geland het waar ek gedink het ek myself sou bevind. Dankie dat ek hierdie dak wat snags oor my kop is met my pa kan deel. Dankie vir die restorasie van my verhouding met my pa. Dankie dat ek kon leer om weer onder sy gesag te staan. Dankie dat ons mekaar weer kan leer ken, mekaar kan liefhe en goed kan doen vir mekaar. Dankie vir die verandering in beide van ons harte.

Dankie vir mense wat U in my lewe toegelaat het. Dankie dat ek kan ervaar wat liefde en omgee is. Dankie vir rolmodelle in my lewe. Dankie dat daar mense is wat nog aan die waarheid vashou by wie ek kan leer. Dankie Here, dat U, in my sondige jare die wag oor my gehou en bewaar het, reeds voordat ek U leer ken het.

Here, dankie vir my gesondheid. Dankie vir die genesing aan depressie, ADD en verslawing. Dankie dat ek geen meer medikasie nodig het nie. Dankie vir mense in my lewe wat werklik omgee. Dankie dat ek elke aand in 'n warm snoesige bed kan slaap. Dankie dat ek elke dag kon eet, selfs al het ek geen geld in my sak gehad nie. Waarlik het U meer vir my gesorg as die mossies! Dankie dat U in elke nood voorsien het.

Dankie vir my familie en hulle liefde. Dankie vir die herstel. Dankie dat hulle deure weer vir my oop is. Dankie dat hulle nie toegelaat het dat ek op onveilige plekke opgeland het nie. Dankie dat U my kans gee om U met hulle te deel op geleenthede. Here laat asb toe dat my lewe deur U Gees aan hulle spreek wat U vir my gedoen het. Hou my onder U vleuels dat ek nooit weer sal afdwaal nie. Laat hulle honger om U te soek tot hulle U vind. Here asb, laat hulle wat U nog nie ken nie, nie verlore gaan nie, maar laat hulle ook besef dat U wil is dat elkeen U naam sal aanroep, en mag hul dan daarop reageer en U Naam aanroep, en die res van hul lewensreis geniet saam met die Sowereine Meester.
Vader, ek het diepe berou oor wat ek alles in my lewe gedoen het. As ek sien hoe U vir my sorg en deure oopmaak, is ek jammer dat ek U nie vroeer Meester van my lewe gemaak het nie.

Here, ek is opreg dankbaar vir alles, klein en groot. Dankie dat U vir my voorsien het met wiele, dit wyl ek geen werk gehad het nie. Dankie dat ek nie meer so hoef te sukkel om te kom waar ek wil wees nie. Here, U moes my seker hoor kla in die nag, veral as die bene seer was. Dankie Here, selfs al het ek nie gevra nie het U selfs in hierdie behoefte voorsien. Leer my om op te pas wat U aan my geskenk het.

Dankie vir talente wat U aan my gegee het, selfs al is sommige splinter nuwe ontdekkings. Dankie vir die geleentheid om tot U eer te dans, vir die vermoens om hierdie danse te kon leer. Dankie vir die herstel van my geheue, en dat die my nie meer so in die steek laat nie. Dankie dat ek die danse kan geniet. Dankie dat U dinge altyd so laat uitwerk het, dat ek elke slag saam kon gaan om U deur die dans te verheerlik. Dankie vir hierdie groepie waar ek vir die eerste maal kon ervaar dat ek erens hoort. My gebed vir hierdie dansgroep is dat U hulle sal seen bo hullle verwagtinge en dat U elkeen op U unieke manier sal gebruik vir U diens. Here dankie dat hulle harte oop was om my te ontvang. Dankie dat ek deel kan wees. Here, U is bewus van hoe hulle uit hulle pad gegaan het om my te akkomodeer toe ek werklik niks en niemand gehad het nie. Ek is seker dit is U wat in hulle hart gespreek het, en hulle was gehoorsaam. Seen hulle vir wat hulle aan my geskenk het, en vir die betekenis om aanvaar te word. Dankie Here dat dit deur hierdie groep was wat bygedra het dat die gemeenskap my weer aanvaar. Dankie dat ek weer tussen mense kan wees. Dankie dat ons vir mekaar kan omgee en liefde kan toon.

Meeste van alles, Heer, baie dankie dat ek U dogter is! Dankie dat ek aan U familie kan behoort. Dankie vir die kerk waar U my heen gelei het. Dankie dat ek deel kan wees van U liggaam. Ek bid dat U hiedie gemeente wat my ingenooi en aanvaar het soos ek was met gebrekke en al, sal seen. Laat toe dat hierdie gemeente lewend sal bly. Laat die wat honger is daar kom soek en daar deur U Woord gevoed word.

Dankie vir geleenthede, Heer. Geleenthede om voor bekendes, onbekendes, Christene en nie Christene van U te getuig. Dankie dat U vir my die vermoe gegee het om te kan spreek. Dankie vir die eenvoudige wyse waarop U my gebruik. Dankie dat daar altyd iemand is om my te ondersteun, en te herhinner dat dit U is wat die werke doen. Bowen als, baie dankie dat ek elke slag kan weet dat U saam met my was!

Dankie Vader, dat U Gees vir my die Woord duidelik maak as ek dit lees. Dankie dat ek deur U Woord kan leer van U as God, U Seun Jesus Christus en U Heilige Gees.
Here, ek kan nie genoeg dankie se nie! My woorde skiet ver te kort. U werkinge is bo my verstand. U liefde is oneindig groot!

Vader, baie dankie vir die werksgeleentheid wat U aan my geskenk het, selfs al is ek onbekend op hierdie gebied het U met harte gewerk sodat ek 'n kans kan kry. Here ek wil net my beste gee, want ek weet dit kom van U af. Gee my asb die krag om volgens my potensiaal te presteer en te gee wat ek kan gee. Help my dat ek U lig daar sal dra. Help my asb dat ek nie sal opmors of ontevrede sal wees nie, maar alles wat ek doen in dankbaarheid sal doen en aan U eer te betoon.

Here nie net wil ek vir U dankie se nie, maar ek wil by U pleit dat U my verder sal help.. Dankie dat die verlede om die werk te kry, vir 'n slag nie teen my getel het nie. Here my verlede hou my soms nog terug. Ek wil vir U dankie se dat selfs al haal ek die verlede op, dat U dit nooit doen nie. Here help my asb om nie te veel aan die verlede vas te kleef nie. Maar laat ek net daardeur herhinner word aan die genade wat U my getoon het.

Dankie Heer, vir die verandering van hart wat steeds besig is om in my plaas te vind.

Dankie dat U die Koning van my hart is. Dankie dat ek elke dag iets nuuts van U kan ontdek. Dankie dat ek deel kon uitmaak van U perfekte plan. Dankie dat U Gees my oortuig het om U stem te hoor wat na my geroep het. Dankie Here, dat U my kom uithaal het. Dankie dat U my geleenthede, 'n nuwe lewe, nuwe kanse, nuwe familie en nuwe liefde gee. Dankie Here vir die redding van my siel. Dankie dat ek waarlik leef! God, my hart loop oor van dankbaarheid. Mag ek dit wat U vir my gedoen het nie vir myself hou nie, maar dat hierdie beker wat oorloop van blydskap en dankbaarheid sal oorvloei na ander wat geen hoop het nie, mag U Gees wat aan my hoop geskenk het, ook aan andere hoop gee. Mag U Gees wat in ons is ander sal laat verlang, hulle dors en honger maak om hierdie selfde, lewende Gees van God in hulle lewe in te nooi!

Met 'n opregte en dankbare hart Here wil ek U die res van my lewe eer. Herhinner my altyd hoe goed U vir my was en hou my trou daardeur. Laat my nie vergeet van die goedheid en genade wat U aan my geskenk het nie. Laat ek aanhou verkondig wat U vir my gedoen het. Laat ek altyd naby aan U bly. Laat ek nie myself of ander verheerlik nie, want slegs U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Here, slegs U is waardig om geloof en geprys te word. Vader sonder U was ek niks, maar U het gekom om van niks iets te maak. Noudat U in my binneste woon, besef ek dat U my met waarde geskape het. Dankie dat U my bereik het. Dankie vir n jaar van vernuwing, genesing en herstel. Dankie dat U aangehou het om vermoeinis met my te he tot ek eindlik na soveel jare my rug op die wereld kon draai en die Allerhoogste God kon ontmoet het. Dankie dat ek die geleentheid gegun is om die Heiligste van die Allerheiligstes te kon ontmoet. Dit is vir my so 'n groot eer om U kind te wees! Opreg is ek dankbaar vir U en alles wat U doen! Dankie Here.....
:hug:

MercyChild
Oct 27th 2009, 06:50 AM
Somige tye vervaag die geheue, en ons vergeet soms om dankie te se, ander tye vergeet ons soms hoe goed God vir ons was (Miskien praat ek vir myself). Dan is daar dae wat ek in verwondering staan oor wat God alles vir my gedoen het, en steeds doen. Inteendeel was daar tye wat dit gelyk het asof die lewe in n ramp afstuur en dan skeilik vorm aanneem, en as ek terug kyk kan ek God se hand duidelik in die saak sien. Vandag is werklik vir my n groot dag, en daar is meer betekenis aan hierdie gekoppel as my verjaarsdag. So, hoe lyk dit, wil julle nie saam met my deel waarvoor julle dankbaar is. Deel asb saam en kom ons gee God al die eer vir Sy goedheid in guns.

Johnny
Oct 27th 2009, 07:07 AM
Happy birthday to you, happy birthday to you....happy birthday dear MC....happy birthday to youuuuuuu!:bounce:

MC, my geestelike verjaardag is vir my BAIE meer werd as my fisiese geboorte herdenking. EK is bly saam met jou.....en al die engele in die hemel het gejuig die dag ('n jaar gelede) toe jy Jesus aangeneem het ,en hulle vier dit saam met jou vandag voor die Troon van God.:pp :hug: :kiss: :pray: :) :lol: :spin:

Ta-An
Oct 27th 2009, 07:48 AM
Ons jubel en ons juig en ons voete dans voor die Here!!

:pp

Die jaar het gevlieg!!
:hug:

Die Filadelfieer
Oct 27th 2009, 10:05 AM
Psalms 146:1 Halleluja! Loof die HERE, o my siel!
2 Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.
3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.
4 Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.
5 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,
6 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;
7 wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.
8 Die HERE open die o van die blindes; die HERE rig die wat gebo is, op; die HERE het die regverdiges lief.
9 Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.
10 Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja!

CFJ
Oct 27th 2009, 10:14 AM
Ek sal hierdie dag verlede jaar nooit vergeet nie Linda, want terwyl alles gebeur het was ek aanlyn en het in verwondering gesit en kyk hoe God jou 'n nuwe skepsel gemaak het! Mag jy 'n ewigheid van sulke verjaarsdae h!

Gene
Oct 27th 2009, 11:23 AM
Kan dit werklikwaar al 'n jaar wees wat verby gegaan het? Ons aanbid voorwaar 'n groot God! Dankie, Sussie, dat jy jou "verjaardag" met ons gedeel het.... Dis 'n groot voorreg om jou as deel van hierdie geestelike femilie te kon leer ken.

CFJ
Oct 27th 2009, 11:46 AM
Dankie, Sussie, dat jy jou "verjaardag" met ons gedeel het....

Sy is ons almal se kleinsus... en Isaia (amazzin wat haar na die Here gelei het) se ware kind in die geloof..., soos Paulus hier aan Timoths ook skrywe in 1Tim 1:2, 'aan Timthes, my ware kind in die geloof:'

protea
Oct 27th 2009, 12:53 PM
Ons liefste Sissiekind, die 27 e is dit voorwaar vandag! Al ons dank aan ons Vader wat jou na Hom getrek het . Ek glo jy kan getuig dat geen sloot te diep is vir die Here om jou daaruit te haal nie. Ons loof die Here dat hy jou hart vermurwe het met Sy liefde en genade en jou so by Sy kudde gevoeg het! :kiss::hug: