PDA

View Full Version : Engele wat aan mense verskyn...CFJ
Nov 4th 2009, 08:07 PM
..., hoe moet mens dit in lig van die Skrif beoordeel?

Mens dink onwilleukerig aan Josehp Smith, aan wie die engel Moroni verskyn het en bepaalde openbaringe aan hom gegee het. Dan is daar baie onlangs Todd Bentley gewees, aan wie die engel Emma verskyn het. Dit laat mens skepties, juis oor die gevolg wat meermale sektariese en/of eienaardige afmetings aanneem.

In die Bybel lees mens egter dat engele aan verskeie Bybelse karakters verskyn het, maar sou dit vandag nog gebeur?

Paul Pienaar
Nov 5th 2009, 01:42 AM
..., hoe moet mens dit in lig van die Skrif beoordeel?

Mens dink onwilleukerig aan Josehp Smith, aan wie die engel Moroni verskyn het en bepaalde openbaringe aan hom gegee het. Dan is daar baie onlangs Todd Bentley gewees, aan wie die engel Emma verskyn het. Dit laat mens skepties, juis oor die gevolg wat meermale sektariese en/of eienaardige afmetings aanneem.

In die Bybel lees mens egter dat engele aan verskeie Bybelse karakters verskyn het, maar sou dit vandag nog gebeur?


Hallo Ferdi,

Ek het voorheen altyd gedink dat wanneer daar na die term ENGEL verwys
word, dit van 'n geestelike wese gepraat het.

Tot onlangs.

Iemand het aan my uitgewys dat "malak" (H4397) in baie gevalle ook vertaal is as BOODSKAPPER.
Nou, boodskapper klink baie anders as engel. As ek die term boodskapper
lees, sien ek in my geestes oog 'n mens wat 'n boodskap lewer.

Jy kan dit gerus naslaan op e-sword of elders.

Sou ek egter alle verwysings van engele af bring tot op die vlak van
boodskappers? Nee. Maar definitief heelwat. En ek dink nie dat deur
dit te doen, daar enigsins weggeneem word van die boodskap nie. Inteendeel.

Aangaande Bentley en Smith, ek dink dit is God wat hulle gebruik om ons te
toets. Het hulle regtig engele gesien? Visioene dalk, engele, nee ek dink nie
so nie. Was dit visioen wat waarhede oor God gebring het? Weereens, nee,
ek dink nie so nie. Sou hulle 'n ware engel/boodskapper van God af herken?
Ek twyfel.

NS. Dit is snaaks dat jy Bentley hier noem. Ek het gedog hy's nie te bekend
onder SAners nie. Dit is juis sy manewales wat gelei het tot my finale
ontkering uit die gestruktureerde kerk.


Groete

Die Filadelfieer
Nov 5th 2009, 06:58 AM
In die Bybel lees mens egter dat engele aan verskeie Bybelse karakters verskyn het, maar sou dit vandag nog gebeur?


My vraag : Hoekom nie ? Is daar 'n rede hoekom sulke verskynings opgehef sou gewees het ?
Ek het te veel stories gehoor, veral uit die RodesiŽ-oorlog dae, van nugter helderdenkende mense se ervaringe om te twyfel dat daar vandag nog sulke verkynings is.

CFJ
Nov 5th 2009, 07:34 AM
Fila,

Dit is juis wat mens graag wil ondersoek. Hoe gaan mens onderskei of so verskyning van die Here is en of dit 'n manifestasie van satan is?

Ek glo werklik dat ons hele lewe deur engele gerig word en dat hulle ook aan ons kan verskyn, soos hier aan Petrus, 'En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hom, en ‘n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sÍ: Staan gou op! En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sÍ vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy het dit gedoen. Verder sÍ hy vir hom: Gooi jou bo-kleed om en volg my! En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy ‘n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sÍ: Nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk.'
(Hand 12:7-11 AOV)

Tog word ons gewaarsku, om ook versigtig te wees,


Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.
(2Kor 11:13-14 AOV)
Ek verstaan hierdie deel in Handelinge hierbo as bystand en nie 'n nuwe openbaring nie. Die engel het wel 'n boodskap van bemoediging aan Petrus gebring, maar kan engele boodskappe van die anderkant bring wat nuwe dogma of enige dogma gaan bewerk? Soos Paul hierbo aangedui het, is engele boodskappers, maar in watter sin sou hulle boodskappers wees en waar trek mens die streep? Is engele vroulik, soos die 'Emma' wat byvoorbeeld met Todd Bentley in gesprek was?

Hoe sou mens byvoorbeeld die volgende Skrif beoordeel, in lig van die vrae hierbo, veral oor boodskappe van nuwe openbaringe?


Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun
(Heb 1:1 AOV)

Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.
(Joh 14:25-26 AOV)

Die Filadelfieer
Nov 5th 2009, 07:50 AM
Dit is juis wat mens graag wil ondersoek. Hoe gaan mens onderskei of so verskyning van die Here is en of dit 'n manifestasie van satan is?
Ferdi,
Ek haal slegs bogenoemde aan, maar eintlik het jou hele skrywe toepassing. Eenvoudige antwoord vir jou vraag : Meet dit aan die Skrif !

Is daar iets soos "nuwe openbaringe" ? Ek self glo nie so nie nee. Dit is wat Sola Scriptura vir my so so bulletproof maak.

CFJ
Nov 5th 2009, 08:02 AM
As ek die term boodskapper
lees, sien ek in my geestes oog 'n mens wat 'n boodskap lewer.Paul,

Dis iets wat mens maklik kan mis lees in ons verstaan oor engele. Dat mense soos engele kan wees, is iets wat iemand so rukkie terug teenoor my getuig het. Iemand het haar besoek en na die persoon weg was, het sy haar hele lewe aan die Here begin wy, want die persoon wat haar besoek het was vir haar soos 'n engel wat God gestuur het, om lig en lewe in haar bestaan van doodsheid te kon bring.

Ta-An
Nov 5th 2009, 12:58 PM
Op Engels praat die Bybel van "Familiar Spirits" in Afrikaans is dit :"WaarsÍr Geeste".... en ek dog 'familiar' beteken,,,'bekende' maar dan kan dit ook 'afgestorwene' beteken :hmm:.... noudat ek die bobbejaan agter die berg gaan haal het..... hoe verskil hulle van 'Engele' :hmm:

Enigste antwoord wat ek kan bedink is..... verhouding.... ek glo dat mens onderskeiding sal kan maak wanneer mens in vehouding staan met die Here :idea: Wanneer die Gees van die Here die onderskeiding sal maak... 'n vrug van die Gees is Onderskeiding :idea: ...

So wat ek eintlik wil sÍ is dat ek glo dat "Verhouding" met die Here, "Onderskeiding" van die 'geeste' sal gee..... wees dit 'n "familiar Spirit" of 'n Engel van die Lig.

marline
Nov 5th 2009, 05:44 PM
Ek het "Angels on Assignment" deur Charles en Francis Hunter gelees. Het van julle al die boek gelees, die hele boek is ook beskikbaar op die net. Ek kon die boek nie neersit nie.

Ta-An
Nov 9th 2009, 07:01 AM
Ferdi,
Ek haal slegs bogenoemde aan, maar eintlik het jou hele skrywe toepassing. Eenvoudige antwoord vir jou vraag : Meet dit aan die Skrif !

Is daar iets soos "nuwe openbaringe" ? Ek self glo nie so nie nee. Dit is wat Sola Scriptura vir my so so bulletproof maak.
Fila..... net die naweek toe maak ek die skrif oop..... gaan lees Johannes 15 en 16.....
Johannes 16:12 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=43&CHAP=16&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=12) Nog baie dinge het Ek om aan julle te sÍ, maar julle kan dit nou nie dra nie. 13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Sola Scripture: Die Gees sal ons in die waarheid lei oor die dinge van die toekoms waarvan Jesus ons nie vertel het nie...

Ta-An
Nov 9th 2009, 07:13 AM
Dus verstaan ek die volgende oor Sola Scripture: Jesus self het gesÍ dat Hy nie alles openbaar gemaak het nie, en dat die Heilige Gees aan ons die toekoms sal openbaar maak. .... = Sola Scripture....

Paul Pienaar
Nov 9th 2009, 12:52 PM
Hallo Ta-an,

Toe Jesus daardie woorde gespreek het, het die wÍreld nog nie
die Woord, oftewel die Bybel van vandag, gehad nie. Na Christus
se dood, het die Heilige Gees die outeurs van die verskillende boeke
geinspireer om te geskryf het wat hulle geskryf het.

Daardie inspirasie van die Heilige Gees, die verdere woorde van Christus
wat Hy nie toe kon spreek nie, waarna Joh. 16 verwys, is mos vir ons
gegee in die vorm van die NT, na Christus se dood.

Groete

Ta-An
Nov 10th 2009, 02:37 PM
Hallo Ta-an, Hallo Paul


Toe Jesus daardie woorde gespreek het, het die wÍreld nog nie
die Woord, oftewel die Bybel van vandag, gehad nie. Na Christus
se dood, het die Heilige Gees die outeurs van die verskillende boeke
geinspireer om te geskryf het wat hulle geskryf het.

Daardie inspirasie van die Heilige Gees, die verdere woorde van Christus
wat Hy nie toe kon spreek nie, waarna Joh. 16 verwys, is mos vir ons
gegee in die vorm van die NT, na Christus se dood.

Groete

...en toe die Bybel klaar geskryf is, het die Heilige Gees stil geword? :hmm:

Paul Pienaar
Nov 10th 2009, 03:30 PM
Hallo Ta-an,

Ek dink die Heilige Gees het wel stil geword in terme van dit wat
vir ons gegee is in die vorm van Sy Woord.

Maar dit impliseer nie dat die Heilige Gees nou stil is nie.


Groete

Mia Ashton
Nov 10th 2009, 06:27 PM
My kennis van die Woord is maar soos die van 'n kind. Ek glo wat ek lees. Punt.

Ek kan egter net vir julle vertel wat eendag met my gebeur het. Dit is vir my heerlik om nog op my ouderdom 'n brander in die see te ry op 'n 'lylo.' Heerlik!!! Mense kyk geskok na die ou tannietjie wat so vinnig tussen hulle deurry op die kruin van 'n g r o o t golf.

Die betrokke dag was die see baie kalm, maar my gemoed was baie bedruk. Ek het op die lylo gele en na agter gekyk om te sien wanneer die volgende groot golf kom. Sonder dat ek dit besef het 'n systroom my geleidelik al dieper die see ingeneem. Toe ek weer vorentoe kyk, was die strand baie baie ver. Ek was alleen en ek is gladnie 'n sterk swemmer nie. Ek het geweet ek is in groot moeilikheid. My gebed aan my Vader was dat as dit my tyd is, ek is gereed, maar Hy moet my net asseblief nie stadig laat doodgaan nie of dat 'n haai my moet verskeur nie.

Die volgende oomblik was daar 'n vrou langs my. Kalm het sy vir my gevra of ek alleen sal kan uitswem en ek het gese ek kannie. Sy het haar hand deur my lylo se tou gesteek (wat aan my arm vas was) en met my begin uitswem. Ek het veilig op die lylo gele en sy het geswem. Daar was 'n groot kalmte oor my. Die oomblik wat my voete grond geraak het, wou ek haar bedank, maar sy was weg. Was dit 'n engel??? Vir my was dit. My Vader het iemand gestuur om een van sy stofmensies op aarde se lewe te gaan red, ... dan kan dit mos net 'n engel wees.:pp

Willem
Nov 10th 2009, 07:05 PM
Ferdi,

ek het iewers gelees of gehoor dat engele altyd 2saam verskyn.

En die beste toets, is buig voor hulle, as hulle jou oombliklik stop sou ek luister, as hulle jou nie stop nie, jaag hulle weg en bestraf hulle , want daar staan geskryf " Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen."

Verder, stem ek saam met Fila, mens hoor te veel stories waar mense in situasies gehelp word , dat daar nie engele is wat nog steeds ons te hulp staan en moontlik boodskappe ook bring nie.

O en vra enige pa of ma...... kinners HET beskerm engele...of dit selfde engele is wat vir God gaan se alles wat met die kinders gebeur, weet ek nie, maar dis onmoontlik vir kinners om so glad groot te word soos wat elke dag gebeur.

Ta-An
Nov 10th 2009, 09:51 PM
O en vra enige pa of ma...... kinners HET beskerm engele....Ons het elkeen 'n Beskerm Engel ;)

Ta-An
Nov 10th 2009, 09:57 PM
Hallo Ta-an,

Ek dink die Heilige Gees het wel stil geword in terme van dit wat
vir ons gegee is in die vorm van Sy Woord.

Maar dit impliseer nie dat die Heilige Gees nou stil is nie.


GroeteDankie Paul...... Nou wat is die doel van die Heilige Gees dan nou?
Hoe is Hy aan ons 'n Vertrooster?

Paul Pienaar
Nov 11th 2009, 02:28 AM
Dankie Paul...... Nou wat is die doel van die Heilige Gees dan nou?
Hoe is Hy aan ons 'n Vertrooster?


Hallo Ta-an,

Ek het gesoek vir iets om jou vraag te beantwoord en toe
die volgende gekry:

Joh 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader
in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle
herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.

Doktor Sterk meen die volgende oor die woord "herinner":
From G5259 and G3403; to remind quietly, that is, suggest to the (middle
voice, oneís own) memory: - put in mind, remember, bring to (put in)
remembrance.


Groete

Ta-An
Nov 11th 2009, 09:38 AM
Hallo Ta-an,

Ek het gesoek vir iets om jou vraag te beantwoord en toe
die volgende gekry:

Joh 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader
in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle
herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.

Doktor Sterk meen die volgende oor die woord "herinner":
From G5259 and G3403; to remind quietly, that is, suggest to the (middle
voice, oneís own) memory: - put in mind, remember, bring to (put in)
remembrance.


GroeteSelfde vers: 26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.

:hug:

Ek stry nie.....

...ek ontdek iets.....

Ta-An
Nov 13th 2009, 10:36 PM
Daar was Donderdag oggend, ek dink, so rondom 7 uur, 'n ding oor Radio kansel gewees.... oor Engele as boodskappers, voor Jesus se tyd.
En die spreker het toe gesÍ dat Jesus daardie posisie vervang het..... en ek het nie verder kon luister nie, het een van julle na die program geluister...??