PDA

View Full Version : Die naam van JesusPhil Fourie
Nov 20th 2009, 01:37 PM
Verskoon tog as julle onlangs hierdie gesprek gehad het, ek was vir 'n tydjie afwesig, maar nou is ek weer bietjie aktief en ek sien iets vreemds vandag, 'n manier vir die skryf van my Verlosser se naam wat ek nog amper nooit gesien het nie, ek dink ek het eenmaal tevore daarmee te doen gekry.

Die spelling was Yehoshuah. Nou hier is my punt, ek kan gaan daarvoor as mense na die Here HERE verwys as YHWH, dit is immers Hebreeus, Ou Testamenties en een van die maniere hoe God hom aan ons openbaar het, net soos El Shaddai ens. Ek is ok daarmee as mense hierdie aanspreekvorme vir God gebruik, moet net nie vir my kom vertel dis die enigste manier hy die Here aangespreek mag word nie, MAAR

En hierdie is 'n groot MAAR. Waar kry mense die name wat hulle tans vir Jesus gebruik, dis beslis nie in die Bybel nie en as dit nie in die Bybel is nie, is die nie geinspireerd nie, is dit nie 'n openbaring van God aangaande sy Naam nie. Waar kom ons aan hierdie nuwe name vir Jesus?

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
Handelinge 4:12
Ek is gelukkig as ons Immnuel gebruik, Verlosser, Christus, maar is ons nie besig met 'n gevaarlike speletjie as ons name begin gebruik wat nie aan ons geopenbaar is nie?

Ek hoor graag ander se insette in die verband.

Groete
Phil

Henry
Nov 20th 2009, 03:57 PM
Nie belangrik nie. Die letter maak dood. Jesus self het so gese.

Ta-An
Nov 20th 2009, 04:42 PM
Phil, in die Hebreeuse taal is daar nie vokale nie, of sal ek liewer s, in die gewone skryftaal word slegs van konsonante gebruik gemaak. Die Masorites het vokale begin byskryf sodat ons as leke van die Hebreeuse taal kan weet hoe om die woorde uit te spreek... maar dis waar die paw-paw in die windmeul beland, want is dit nou 'n 'a' of 'n 'aa' of 'n 'o' ??

Die Hebreeuse taal het ook klanke wat ons nie letters voor het om dit uit te beeld nie,,,, of te wel die Engelse taal nie letters het om uit te beeld nie.

In Hebreeus het jy "gutteral sounds" (Jammer Philip, ek ken nie die Afr. woord/term daarvoor nie) die 'g' soos in gestuur, wat nie in Engels voorkom nie, maar wel in Afrikaans, en ook 'n 'r' soos in rooi, wat ons weet nie in Engels voorkom nie. Dus om die vokale by te voeg is moeilik want wat doen jy met 'n klank waarvoor jy nie 'n letter van die alfabet het om dit mee uit te beeld nie??

Die letter 'shin' lyk amper soos 'n 'w' maar het 3 punte bo, wat getranslitireer word as 'sh' maar eintlik klink soos 'sjuu'

Die Hebreeuse alfabet is 'n 'prentjie' taal en daar is byvoorbeels twee konsonante wat nie 'n klank het nie, maar wel in die woord se spelling voorkom, dit het waarde want al ken jy nie die Hebreeuse taal niem kan jy die betekenis van die woord uitwerk deur die betekenis van die letters te ken
BV. Die Woord Av, word gespel deur 'n alef en 'n bet. die betekenis van alef is : sterkte, os, God, hoof, Alef is ook die eerste letter van die Hebreeuse alfabet.
Die letter bet beteken huis.
Wanneer jy die betekenis uiwerk dan s die, die hoof van die huis is die Vader , en dit is wat Av beteken, Vader/Pappa/Daddy.

So nou het ek eers die Bobbejaan agter die bult gaan haal, vir agtergrond.

Die betekenis van 'n woord word bepaal deur die letters wat daarin gebruik is. Dieselfde met 'n naam, en dan veral die Naam van Jesus, God, net soos jy wil.

Wanneer mens die woord Yeshua vertaal, beteken dit Verlosser . Yeshua klink dus soos Jesus.

Yeshua, Yehosua, Yehoshuah...... als net spelling... die vokale ingedruk waar mense dink dit moet wees.....
ישׁוּעָה eerstens, daar is nie 'n "j" in Hebreeus nie.

In die plekke waar die woord in die Hebreeuse OT gebruik word is in Eng. gebruik salvation en deliverer en nie Jesus nie.

Bv. El Roi, El = God, en Roi = Herder.
In Afr sal ons s: Die Here is my Herder, waar in Hebreeus dit eintlik een konsep is, 'n Naam is,

'n Naam beskryf 'n karakter eienskap :idea:
Die rede hoekom die Name nie in die Bybel is nie, is omdat dit uitvertaal is, soos ek hier vir jou beskryf het. Die karakter word beskyf in Eng.?Afr. waar in Hebreeus dit een konsep is.

In Hebreeus kan jy amper 'n hele sin in een woord skryf, want dit maak gebruik van voor en agtervoegsels om die hele aksie te beskryf. Die betekenis van 'n woord kan uit drie letters bepaal word, die 'root' letters an 'n woord, en dan word die woorde verder op berduur , bv. 'In' geslag, tyd, word alles bepaal deur slegs 'n voor of agtervoegsel by te las..


Phil, ons Here is groter as wat ons Hom met die beperking van ons taal vermo kan vaspen. Hy ken ons wanneer ons Hom aanroep by watter Naam ons ookal gebruik. ;)

Ta-An
Nov 20th 2009, 04:44 PM
Ek sal bv. die Here aanroep as YHVH shalom, of YHVH Yirreh, hang af van die karakter eienskap van God wat ek op daardie oomblik behoefte aan het....

MAAR

Hy verstaan as ek soek na die God van Vrede, of die Here wat voorsien :)

Ta-An
Nov 20th 2009, 04:47 PM
Daar is verwysing na :Jesus as die Alfa en Omega...... wat slegs beteken die begin en die einde.
Hoekom s die Afrikaanse Bybels nie daar die A en die Z nie?? Alfa en Omega is Grieks, Alef en Tav is Hebreeus ... :hmm:

Francois Marais
Nov 20th 2009, 07:12 PM
Ek is tans besig met 'n boekie van Todd B. Bennett wat dit baie mooi verduidelik, Walk in the Light - Names.
Ek leen die boekie by 'n berader maar, en sal dit graag wil aanskaf, maar ek kry die nie in SA te koop nie (moet dit invoer van die VSA)
Die ISBN is 0-9768659-2-0.

Dit verduidelik soos Ta-An dit genoem het in baie meer detail.

Phil Fourie
Nov 20th 2009, 07:52 PM
Nee Anneke

Dit is nie waarvan ek praat nie, kom ons kom by die punt, die verwerping van die Griekse naam vir Jesus, dit was die Nuwe Testamentiese geopenbaarde naam van Jesus (Iesous), hoekom is daar diegene wat dit deesdae verwerp as skielik verwysend na 'n Griekse afgod. Dis die manier hoe God bepaal het om Jesus aan ons te openbaar, met daardie naam, wat maak die Hebreeuse naam nou meer geskik as daardie naam en hoekom spekuleer wanneer ons wel 'n absolute en puik vertaalde naam het, hoekom nie net bly by dit wat God duidelilk vir ons gegee het nie?

Phil Fourie
Nov 20th 2009, 07:58 PM
Nie belangrik nie. Die letter maak dood. Jesus self het so gese.

Hi Henry

Ek sal graag wil vra dat jy uitbrei op hierdie plasing, ek kan vir die lewe nie sien hoe dit van toepassing is op hierdie draad nie?

Phil Fourie
Nov 20th 2009, 08:21 PM
Verder sal ek ook graag wil vra, gee vir my a.s.b. die Ou Testamentiese Hebreeuse teks waar Jesus Christus as Yeshua geidentifiseer word, pertinent, geopenbaar, nie geimpliseer nie, geopenbaar.

Jy sien, ek vra hierdie want aan die einde van die dag durf ons net op die geopenbaarde staan en daar is 'n Griekse naam vir ons geopenbaar en nee, die Nuwe Testament is nie in Hebreeus geskryf nie, dit is in Grieks geskryf, ek ontken nie die bestaan van die naam Yeshua en ook dat op Jesus betrekking kan he nie (onthou, dit het op Joshua ook betrekking), ek wil net die geopenbaarde naam he, die geopenbaarde naam soos ons hom in die Nuwe Testament in Grieks kry, soos God dit deur die Heilige Gees ingegee het.

Onthou, Jesus is 'n direkte vertaling van die Grieks af, so, my vraag nou, waarby moet ons bly, die geopenbaarde (direk vertaal - Jesus) of die afgeleide? Die openbaring het in Grieks geskied, kom ons vergeet dit nie.

Phil Fourie
Nov 20th 2009, 08:24 PM
Laaste ding, dan los ek dit eers weer in ander se hande om te bespreek, kom ons kom tot 'n eindpunt hier indien moontlik, ek gaan reguit wees, my "agenda" in hierdie draad is teen die "Sacred Names" beweging.

Groete
Phil

JPR
Nov 21st 2009, 09:25 AM
Ek vermoed jou geboorte dokumentasie dui jou aan as Phillipus en dat Phil 'n bynaam is. Sommige noem jou flippie, flip, filla, ens. Watter van die name gebruik God as Hy jou met die Engele bespreek?

Ek het oortuig geraak dat jou naam in die hemel Phillipus is tensy God dit dalk verander het toe jy Sy kind geword het. Die rede hiervoor l in die karakter van God soos Hy Hom aan my geopenbaar het. Die reg van naamgewing is iets wat God aan die mens gegee het. Getrou aan sy karakter, is die hoogste gesag oor iemand daarvoor verantwoordelik. Met jou aardse geboorte, was dit jou Pa. Toe God die Vader van Abram geword het, het Hy sy naam na Abraham verander omdat Hy, volgens hierdie beginsel, die reg daartoe as Sy Vader gehad het. God sal dus die naam wat jou Pa aan jou gegee het erken omdat God jou Pa as die naamgewer oor jou erken. Jou naam in die register, met die gesag wat God jou Pa gegee het, is Phillipus en dus is dit jou naam in die Hemel.

Met "Jesus" se geboorte het die Engel ns. Yehovah opdrag gegee dat Sy Seun Yehoshuah sal wees. Die Grieke het dit vertaal na Iesous, en Engelse Jesus, die kleurlinge noem hom Jissis. Sy aardse Vader het, glo ek, nie een van daardie byname geken nie. Ek is net skrikkering dat Sy hemelse Vader dit ook nie ken nie...

Die naam Yehovah verskyn nie een keer in die Afrikaanse Bybel nie terwyl dit meer as 6000 keer in die Hebreeuse Bybel verskyn. Ek is oortuig daarvan dat die Afrikaners nie die reg gehad het om die Outeur van die Heilige Geskrifte se naam uit die Bybel te verwyder nie. Die Afrikaners was mislei. Iemand wend 'n poging aan om die Boek te kaap! (ons lees daarvan in Mattheus 4:6) Die Grieke het nie die reg gehad om Yehoshuah se naam te verander nie.

Is God groter as Sy naam? Sal Sy Seun omgee dat jy Hom een of ander troetel naampie noem? Ek weet nie, miskien moet jy Hom vra. Die Engel het ges Sy naam moet Yehoshuah wees. Ek het besluit dat terwyl die inligting aan my geopenbaar is, ek daaraan getrou moet wees.

ps wie is die "sacred names" beweging? Nog nooit van gehoor nie.

David2
Nov 21st 2009, 12:00 PM
JPR

Ek is bly dat jy bereid is om op te staan vir iets wat jy as 'n fundamentele Bybelse waarheid beskou. Ek wens daar was meer mense wat bereid was om dit te doen. Jy moet egter op die volgende punte let:

1. Die teks van die Nuwe Testament is deur die Heilige Gees genspireer. Die Nuwe Testament is ook oorspronklik so in Grieks geskryf. Sommige mense s die NT is oorspronklik in Hebreeus geskryf en toe in Grieks vertaal. Maar die idee is maar net soos wat hulle dit graag wou h. Daar is geen argeologiese aanduiding van so iets nie. Dus, die Naam Jesus (of die Griekse IESOUS) is net so in die Griekse Bybel deur die Heilige Gees genspireer. As ons dit nie wil aanvaar nie, dan kan ons net sowel twyfel uitspreek oor enige iets wat in die NT staan waarvan ons nie hou nie. En dit sal chaos tot gevolg h. Dan is daar geen basis meer oor vir ons fundamentele NT geloof nie.

2. In elk geval het mense in Jesus se tyd nie meer Hebreeus gepraat nie, maar wel Aramees. So, Jesus se naam by sy geboorte was ook nie in Hebreeus uitgespreek nie, maar in Aramees en die NT kon beslis nie oorspronklik in Hebreeus geskryf gewees het nie. Dit kon wel Aramees gewees het, maar dit was nie. Alle verantwoordelike Bybelstudente weet dat die NT oorspronklik in Grieks deur die Heilige Gees genspireer is, insluitende die naam vir Jesus in Grieks.

3. Jy s die naam vir Jesus in Hebreeus kom 6000 keer in die OT voor. Ek glo darem nie. Inteendeel, ek weet nie van een enkele geval waar Jesus se naam in die OT genoem word nie. Ek weet ook van geen voorspelling in die OT wat s wat die Messias genoem sal word wanneer Hy gekom het nie.

4. Die Hebreeuse OT is grootliks gebou rondom God se eksklusiewe verbond met die volk Israel. God het met geen ander nasie so 'n verbond gehad soos met Israel nie. Maar in die bedeling waarin ons nou leef, gaan die evangelie uit na alle nasies sonder enige onderskeid. Israel het sy voorkeurstatus wat hy in die OT gehad het, verloor. Paulus is geroep om die evangelie na die heidene uit te dra; hy word ook die apostel van die heidennasies genoem (Rom. 11). In hierdie verband het die evangelie na die heidene in die Griekse taal uitgegaan, 'n bekende wreldtaal van daardie tyd. Paulus het self 14 briewe in die NT geskryf en in al daardie briewe praat hy van Jesus Christus wat die Afrikaanse weergawe van die oorspronklike Griekse name van Jesus is soos dit deur die Heilige Gees genspireer is. Weereens is daar geen aanduiding hoegenaamd dat Paulus se briewe in Hebreeus geskryf is en toe in Grieks vertaal is nie. Al die gemeentes aan wie hy geskryf het, was Griekssprekend.

5. Dus: Aangesien daar nie in die OT 'n naam vir Jesus gegee is nie en aangesien die naam wat in die NT aan Hom gegee is in Grieks opgeteken en genspireer is, is sy naam Iesous in Grieks of Jesus in Afrikaans. Wat meer is, ons leef nie onder die eksklusiewe Israel verbond van die OT nie, maar in die bedeling van God se genade waar die evangelie sonder taal of nasie voorkeur oor die hele wreld uitgedra word. Diegene wat nou die naam van Jesus wil terugvertaal in die ou taal van die Israel verbond, wil gewoonlik ook h dat ons ander aspekte van die ou verbond moet voortsit. Hulle wil die Sabbat onderhou of hulle wil die wet van Moses handhaaf of hulle wil die Joodse feeste vier of hulle wil .... of hulle wil .... Watter van hierdie dinge wil jy alles voortsit?

6. Die evangelie vir vandag gaan sonder voorkeur na alle nasies en tale in hulle eie taal en dit klink so: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word". Hierdie Afrikaanse name is nie 'n vertaling nie, maar 'n transliterasie van die oorspronklike Griekse Geesgenspireerde name. Ek glo die Judaseerders van Galasi wat die Christene onder die wet van Moses wou terugdwing, sou ook aanspraak gemaak het daarop dat daar oorspronklike OT en Hebreeuse terme in die geloofslewe gebruik moet word. Vir hulle kom ons geloofsisteem uit die OT. Maar Paulus het hom nie deur hulle laat intimideer nie en het die brief aan die Galasirs in Grieks geskryf en die Griekse name van Jesus gebruik. Want sien, die kerk van die Nuwe Testament kom nie uit die Ou Testament uit nie, maar is 'n nuwe skepping van God in die Nuwe Testament (Kol. 2:15).

7. Ja, Jesus bestaan van alle ewigheid af en Hy was die een wat die mens geskape het en wat ook vir die mense 'n taal gegee het om mee te kommunikeer. Maar Hy self bestaan al lank voor daar nog 'n aardse taal bestaan het. Kom ons gaan vind uit wat was Jesus se oorspronklike naam voor daar nog 'n taal bestaan het, of so nie noem ons Hom maar sommer op die naam wat by sy geboorte volgens die genspireerde Griekse teks van die Bybel vir Hom gegee is en ook die naam wat in al die wonderlike evangeliese verse in die Bybel vir ons aangegee word waarby ons ons Verlosser moet noem.

Phil Fourie
Nov 21st 2009, 02:26 PM
JPR

Eerstens, jou aanname aangaande my naam is juis die probleem met die aannames gebruik die deur Hebrew Roots Beweging, die Messiaanse Jode, die Sacred Names beweging, aannames gaan jou in die verleentheid bring, my ID het die twee name wat jy sien op jou skerm as my twee voorname, Phil Fourie, nie Phillipus nie, nie Phillip nie, MAAR PHIL FOURIE en dit le die basis van wat my argument hier is.

Jy kan my net noem op die naam waaraan ek my aan jou geopenbaar het en dit sluit vir my baie goed aan by David se no 7 in sy plasing hierbo, bly by dit wat geopenbaar is, want as jy besluit ek is Phillipus en my so noem, neem jy eie inisiatief aangaande my naam en bly nie meer by dit wat geopenbaar is aan jou nie, ek het gekies om myself op hierdie forum aan julle almal te openbaar as Phil Fourie, my voorname, my DOOPNAME, presies soos jy dit op my ID gaan kry, so, wat moet jy daarmee doen? Jy kan my Phil noem, jy kan my Fourie noem, alby is aan jou geopenbaar, jy kan my nie net sommer oordat jy wil Phillip of Phillipus noem nie, want dit is nie my naam nie, dit is nie so aan jou geopenbaar nie en jy gee vir my 'n naam gebasseer op jou aanname, nie op dit wat aan jou geopenbaar is nie, sien jy vanuit hierdie voorbeeld wat jy self op die tafel gesit het hou foutief so 'n aanname kan wees?

David sit my argumente hierbo baie beter uit as wat ek self doen, die basis van hierdie draad is die feit dat Jesus GEOPENBAAR is in die Nuwe Testament en die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, soos God bepaal het dat dit openbaar is, totdat ons met sekerheid anders kan bewys, moet ons eerder bly by dit wat aan ons geopenbaar is.

Ek is seker God het self my naam gekies, jy moet weet, ek glo God is soewerein en het geweet my naam sal Phil Fourie M wees, so ek glo dis my naam by Hom, sy seun Phil ;)

Groete
PFM

Ta-An
Nov 21st 2009, 04:04 PM
Phil, voordat ek jou Skrif verwysings gee, stem jy saam dat Jesus , Verlosser/Verlossing/Heil beteken?? :hmm:

Ta-An
Nov 21st 2009, 04:44 PM
Psalm27:1 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my lig en my heil.
Hebreeus :
יְהוָה, אוֹרִי וְיִשְׁעִי
יְהוָה= Here

אוֹרִי = my Lig
וְיִשְׁעִי = en my Heil/Verlosser
************************************************** ****

1 Chron 16:35 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=48&BOOK=13&CHAP=16&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=35) And say ye, Save us, O God of our salvation,אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ
יִשְׁעֵנוּ= Our Salvation (Y'sheunu)

Psalm 25:5 He. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. אֱלֹהֵי יִשְׁעִי

Psalm 38:23 Maak tog gou om my te help, Here, my heil! (My Salvation)תְּשׁוּעָתִי. Salvation belonging to me.

Die Here is dieselfde deur al die eeue heen, Nie Hy of Sy Naam verander nie.

Ta-An
Nov 21st 2009, 05:24 PM
Apostels 3:16 En deur die geloof in sy Naam het sy Naam ( Jes 9:5 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=23&CHAP=9&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=5) Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors-- )hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal.

Die Here verander nie Maleagi 3:6 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=39&CHAP=3&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=6) Want Ek, die HERE, het nie verander nie;

Wanneer ons die Here aanroep, roep ons Hom nie aan in die karater van Sy Naam nie?? :hmm:

Die Naam van Jesus, is Verlosser , :idea:

Phil Fourie
Nov 21st 2009, 05:49 PM
Anneke, sal jy asseblief die direkte vraag antwoord en maar eerder nie op my skree nie ;)

Waar is Jesus GEOPENBAAR in vlees, soos ons Hom volledig leer ken in die Nuwe Testament genoem per Hebreeuse naam in die Ou Testament? Ek praat nie van verswysings na Hom in profetiese geskrifte nie, soos wat ek nie met jou gaan stry dat Hy die Verlosser is waarvan ons lees in die Ou Testament nie, die vraag is, waar het Jesus sy Naam ontvang en is sy Naam aan ons geopenbaar? Ek praat weereens nie hier (soos David melding maak) teen die ewigheids bestaan van Christus nie, ek praat van OPENBARING

Ons kyk in die lyn van:

En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
Lukas 1:31

en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
Matteus 1:16

En Simon Petrus antwoord en s: U is die Christus, die Seun van die lewende God.
Matteus 16:16

Jy sien, daardie is die geopenbaarde Naam van ons Verlosser, hoekom wil ons hierdie situasie vanuit die Ou Testament, 'n onvolledige en duistere skadu en raaiselagtige Testament benader, wanneer ons dit met die VOLHEID van die TELEOS kan benader, en die volheid leer ons dat Jesus die Christus is en dat sy Naam so aan ons geopenbaar is, nie in skadu nie, nie en beelde feeste of gebruike nie, maar in lewende lywe, die mensgeworde Verlosser wat Jesus die Christus (vir ons opgeteken in Grieks) genoem word.

Jy sien, ek moet bly by my standpunt dat wanneer ons die Nuwe Testament vanuit die Ou Testament wil benader, kyk ons na genade van onder die wet en kan ons nooit genade volkome verstaan nie, maar wanneer ons as sleutel, die Ou Testament vanuit Nuwe Testament, gesamentlik as 'n geheel benader, dan sien ons die wet, die tekens en die skadus die profesiee en die onvervulde vanuit die genade van God, so om lei dit ons tot die lewe, andersom lei ons dit in die wep van wettisisme in.

Ek berus my argument hierop: Bly by die geopenbaarde, Jesus, mensgeword, gekruisig, Jesus, die Christus.

Groete
Phil

Ta-An
Nov 21st 2009, 06:04 PM
Anneke, sal jy asseblief die direkte vraag antwoord en maar eerder nie op my skree nie ;) Die vergrote Hebreeuse font is definitief nie skree nie Phil, ek het nie geweet dat dit is hoe mens skree nie, nou weet ek ok, Ek's baie bly my skree is Hebreeus, Hallelujah, ek ken die taal van my tong :pp


Waar is Jesus GEOPENBAAR in vlees, soos ons Hom volledig leer ken in die Nuwe Testament genoem per Hebreeuse naam in die Ou Testament? Dit is presies wat jy as skreeu sien, ek het Sy Naam in Hebreeus vir jou gepos :D
Ek praat nie van verswysings na Hom in profetiese geskrifte nie, soos wat ek nie met jou gaan stry dat Hy die Verlosser is waarvan ons lees in die Ou Testament nie, die vraag is, waar het Jesus sy Naam ontvang en is sy Naam aan ons geopenbaar?Jes 9:5 Soos reeds genoem :)
Ek praat weereens nie hier (soos David melding maak) teen die ewigheids bestaan van Christus nie, ek praat van OPENBARING

Ons kyk in die lyn van:

En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
Lukas 1:31

en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
Matteus 1:16

En Simon Petrus antwoord en s: U is die Christus, die Seun van die lewende God.
Matteus 16:16

Jy sien, daardie is die geopenbaarde Naam van ons Verlosser, hoekom wil ons hierdie situasie vanuit die Ou Testament, 'n onvolledige en duistere skadu en raaiselagtige Testament benader, Phil, mag die Here jou oe oopmaak .....
wanneer ons dit met die VOLHEID van die TELEOS kan benader, en die volheid leer ons dat Jesus die Christus is en dat sy Naam so aan ons geopenbaar is, nie in skadu nie, nie en beelde feeste of gebruike nie, maar in lewende lywe, die mensgeworde Verlosser wat Jesus die Christus (vir ons opgeteken in Grieks) genoem word. weet jy wat Phil, Christus het in die OT tyd geleef, Hy was deel daarvan, Hyb was deel van die feeste.... of miskien het jy die NT misgelees... Johannes 10:22


Jy sien, ek moet bly by my standpunt dat wanneer ons die Nuwe Testament vanuit die Ou Testament wil benader, kyk ons na genade van onder die wet en kan ons nooit genade volkome verstaan nie, maar wanneer ons as sleutel, die Ou Testament vanuit Nuwe Testament, gesamentlik as 'n geheel benader, dan sien ons die wet, die tekens en die skadus die profesiee en die onvervulde vanuit die genade van God, so om lei dit ons tot die lewe, andersom lei ons dit in die wep van wettisisme in.Die Naam waardeur Christus Homself openbaar het NIKS met die onderhouding van die Levitiese wet te doen nie,


Ek berus my argument hierop: Bly by die geopenbaarde, Jesus, mensgeword, gekruisig, Jesus, die Christus.

Groete
Phil
Met die stelling het ek geen argument nie :D

Jesus is die Woord alreeds van Gen.1:1 af

Ta-An
Nov 22nd 2009, 10:03 AM
Phil onthou ek het ges dat mens se naam jou karater beskryf.... In die Naam van Jesus wat Sy karakter as Verlosser beskryf, sal jy gered word. :)

David2
Nov 22nd 2009, 10:50 AM
Ta-an
Ek is nie so seker dat dit die Naam van Jesus is wat ons red nie. Ek dink dit is Hy self. Wanneer 'n beampte vir jou s "In die naam van die president van die VSA, bla bla,bla. Dan bedoel hy nie dat dit die naam "Barak Obama" is wat iets laat gebeur nie. Jesus se naam is ook nie 'n soort toorwoord wat dinge laat gebeur nie. Ek weet daar is baie Charismatiese kerke wat daarvan hou om te s: "In the Name of Jesus" en daarna reik hulle sommer 'n paar opdragte uit wat nou moet gebeur omdat Jesus se naam genoem is.

Nee, dit werk nie so nie. Dat Jesus se naam betekenis het, is sekerlik waar, maar dat dit 'n soort kodewoord is wat dinge kan laat gebeur, is nie waar nie. Ons word nie gered omdat Jesus se naam "Jesus" of watter ander naam ookal is nie, ons word enkel en alleen gered omdat Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het en ons dit in die geloof aanvaar het.

Net soos wat "in die naam van die president" niks met sy naam te doen het nie, maar met sy gesag en sy persoon, so het "in die naam van Jesus" niks met 'n spesifieke naam van Hom te doen nie, maar wel met sy gesag, persoon en sy daad van verlossing waarin ons glo.

Groete
David

paidforinfull
Nov 22nd 2009, 11:47 AM
Hier in Paraguay word Jesus as 'Gesoes' uitgespreek, maar hulle dien en aanbid dieselfde Lam van God as diegene wat Jesus anders uitspreek.

My naam word deur Spanjaarde as 'Welienda' uitgespreek - geen probleem, dis nog ekke. My vriende noem my 'Lindie' - en dis nog steeds ekke.

Ek is vandag 'n geredde kind van God omdat my Redder, die Seun van God, Sy lewe vir my gegee het; Sy bloed gegiet het sodat die wat in Hom glo die ewige lewe mag erf.

As ek Hom Jesus noem, of Christus, of die Rots, of my Saligmaker maak dit nie saak nie. Ek verwys na die Seun van die Lewende God. Ek is gered en ek gaan hemel toe - daaroor twyfel ek nie vir 'n millisekonde nie.

As mense voel vleis eet is sonde (en daar is tog Skrif wat hulle kan aanhaal as 'back-up') dan is dit maar goed vir hulle. Ek eet vleis. Ons almal gaan hemel toe as ons in Jesus glo en nie omdat ons vleis eet of nie.

As mense voel hulle kan net Jesus se Hebreuse Naam gebruik is ek seker God het geen probleem daarmee nie. Dieselfde geld as ons dit nie doen nie.

Ek is gered omdat Jesus die Lam van God is en nie oor hoe ek Sy Naam uitspreek nie.

So, laat elkeen dan maak soos wat sy of haar gewete dit toelaat, maar laat ons tog versigtig wees om nie vas te kyk in wette wat bind nie.

:hug:

Ta-An
Nov 22nd 2009, 02:23 PM
Ta-an
Ek is nie so seker dat dit die Naam van Jesus is wat ons red nie. Ek dink dit is Hy self.
David,ek praat nav Handelinge 3:16... die geloof in die Naam :D

Ta-An
Nov 22nd 2009, 02:29 PM
Ta-an
Nee, dit werk nie so nie. Dat Jesus se naam betekenis het, is sekerlik waar, maar dat dit 'n soort kodewoord is wat dinge kan laat gebeur, is nie waar nie. Ons word nie gered omdat Jesus se naam "Jesus" of watter ander naam ookal is nie,

David, ek glo darm nie dat ek dit so ges het nie....
ons word enkel en alleen gered omdat Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het en ons dit in die geloof aanvaar het. Dit het ek nog nooit betwyfel nie :D

David2
Nov 22nd 2009, 02:57 PM
Dan is dit goed Ta-an, dan verstaan ons mekaar seker. Paidforinfull het dit ook baie mooi saamgevat met 'n mooi getuienis daarby.

Ta-An
Nov 22nd 2009, 03:07 PM
David, eintlik gaan die draad oor die Naam Jesus versus die Hebreeuse/ Aramese Naam. ;)

JPR
Nov 22nd 2009, 08:25 PM
Die vertaling van name (transliterasie) is vir sommige aanvaarbaar, vir ander toelaatbaar en vir nog ander onnodig en selfs verkeerd. Waar dit Yehoshuah aangaan het sommige sterk oortuigings. Ek verstaan as Grieke Yehoshuah Iesous noem en Engelse hom Jesus noem, en ek verstaan dat jy Hom ook Jesus sal noem as die Engelse hom aan jou voorstel of Iesous noem as die Grieke Hom aan jou voorstel. Dit verander egter nie die feit dat Sy naam in sy moedertaal Yehoshuah (of Yeshua of Yshuah) is nie.

As David argumenteer dat Josef en Maria Griekssprekende Jode was, en dat hulle in opdrag van die Engel Hom Iesous genoem het, en die Aramees sprekende Jode sy naam dus terugvertaal het na Yehoshuah, sou my oortuiging dat Sy regte naam Yehoshuah is, verkeerd wees.

My punt dat die naam van God, Yehovah (YHWY), meer as 6000 keer uit die Bybel verwyder is, is vir my nogal n sterk aanduiding dat die Bybelvertalers swak is op die gebied van name en/of bymotiewe gehad en/of mislei is. Daar bestaan fotografiese bewyse dat die oorspronklike Septuagint in die Grieks-geskrewe boeke van die Bybel die naam YHWH gebruik het en die vervanging van YHWH met Theos in die genoemde Griekse boeke doen nie eintlik iets om my vertroue in die vertalings te verbeter nie. Ek is nie baie bekommerd oor swak vertalings nie want in my geval was dit nie vir die Heilige Gees n onoorkomlike hindernis nie en lei Hy my steeds in die volle waarheid in. My grootste weerstand teen Goddelike waarheid kom eerder van My eie vlees en ek moet gedurig my hart ondersoek en beoordeel sodat ek nie veroordeeld staan nie. n Ander rede vir weerstand bied teen God se Woord is oorgelewerde gebruike aangesien dit die woord van God kragteloos maak.

Die rede waarom die regte naam belangrik kan wees is mynsinsiens opgesluit in 2 Thessalonisense 2:3 8. (Ek voeg wat ek gehoor het in rooi in)

2Ts 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie (Dit gaan oor misleiding!!, daarom die waarskuwing in die skrifgedeelte), want eers moet die afval (afval kan n herlewing wees*) kom en die mens van sonde geopenbaar word (mens van sonde verwys na mense wat in sonde leef, en sonde word deur die wet definieer en dit sal dus mense wees wat wetteloos lewe), die seun van die verderf (In teenstelling met die seun van God is hierdie die seun van verderf Satan) 2Ts 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is (Die Engel van die lig, die Satan, wat wil h almal moet hom aanbid en hy is inderdaad, volgens die skrif alreeds die voorwerp van aanbidding. Itm. met die ware verlosser wat ges het ek is die weg na die Vader, gaan die vals verlosser s ek is die Vader), sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (Die satan doen hom voor as God onder die gelowiges, en die tempel is die gelowiges. Die definisie van tempel het verander in oa.1 Kor 6:19) 2Ts 2:5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle ges het toe ek nog by julle was nie? 2Ts 2:6 En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.(Hierdie is nog nie bekend nie, daar is nog niemand wat die satan in die tempel herken nie omdat hy nog nie openbaar is nie) 2Ts 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk (hoewel nog nie bekend, is al die aktiwiteite van hierdie verborgenheid reeds besig om plaas te vind), net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is;(Iemand is verantwoordelik dat die openbaring van hierdie groot valsheid en misleiding nog nie bekend is nie, maar die iemand gaan uit die weg geneem word en dan sal die aanbidding van die satan onder kerkmense aan die lig kom) 2Ts 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, (Satan sal eers met die wederkoms uit die weg geruim word en na die 1000 jaar saam met die vals profeet vir ewig brand) 2Ts 2:9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (Die satan doen wonders in die kerk en die sug na herlewing* onder baie christene en veral die soeke na bo-natuurlike verskynsels maak dat baie vatbaar vir Satans aanbidding is) 2Ts 2:10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.(Die sleutel l, en die redding is, in die liefde vir die waarheid. God se Woord is die Waarheid, die Heilige Gees lei ons in die Waarheid, en tog is baie bekeerlinge geneig om mens sienswyses aan te hang)
*Die betekenis van die woord herlewing, soos vandag in die kerk gebruik word, is nie skriftuurlik nie.

Die vals Christus doen homself voor as God, stel homself voor as voorwerp van aanbidding en is in die tempel. Dit is moontlik dat sy naam Jesus is. Dit is ook moontlik dat sy naam Yehoshuah is.

Daar is baie bewyse dat die Bybel verander is en vir die wat na bewyse soek, lees die Afrikaanse 83 vertaling!!. Die verandering van die skrifte, en 6000 instansies waar die Naam YHWH weggelaat is, is verdoemende getuienis teen die Heilige Gees se inspirasie of teen die vertalers. Om te s dat die naam Jesus deur die Heilige Gees in Grieks aan ons geopenbaar is, is n baie goeie punt maar kan ongelukkig nie gebruik word as n argument teen verkeerde vertaling nie. (As 6000 insidente nie genoeg oortuigingskrag is nie, soek asb. verder)

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 06:04 AM
JPR

Ek verseker jou, die vertaler het nie bymotiewe gehad nie, kom ons fokus net eers hier op die naam van Jesus eers, kan enigeen van julle al vir my 'n OT teks gee waar Jesus geopenbaar word as Yeshua soos hy geopenbaar is in die Griekse NT?

Nee, want ek argumenteer nie teen die ewigheidsbestaan van Jesus en dat Hy die middelpunt van die OT is nie, ek vra julle net hoekom daar voorkeur gegee word aan 'n naam wat nie geopenbaar is nie, in Grieks is dit vir ons geopenbaar, hoekom teruggaan na die skadu? Dis wat ek keer op keer nie verstaan nie, hoekom teruggaan na die skadu as die volledige vir ons geopenbaar is?

En Anneke ek het nie nodig dat die Here my oe oopmaak soos jy versoek nie, ek het nodig dat God Hom aan my openbaar, dit het Hy gedoen deur sy volledige Woord, buite dit durf ek nie beweeg nie, verwag jy moontlik van my om dit te doen? Ek sal nie kan nie, ek kan nie om afleidings staatmaak nie, ek moet staan op die geopenbaarde Woord van God.

Ta-An
Nov 23rd 2009, 07:23 AM
... kan enigeen van julle al vir my 'n OT teks gee waar Jesus geopenbaar word as Yeshua soos hy geopenbaar is in die Griekse NT?
.Phil, dit is hoekom die Hebreeuse font vergroot aan jou gepos is sodat jy die spelling daarvan kan sien, want in geen ander taal is dit so vertaal nie, kyk hoe die woorde gespel word.... dit is wat jy gevra het, en dit is wat ek vir jou gepos het, maar as jy dit nie kan lees nie, wat help dit jy vra daarvoor :hmm:

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 07:35 AM
Dis nie wat ek vra nie Anneke :)

Ons gaan sukkel hiermee, ek weet nie of ek moet aanhou nie, want netnou gaan jy vir my baie kwaad wees, ek glo jy wil vashou aan 'n skadu en jy dink ek is blind, dit is nogals moeilik om so gesprek te voer.

Jesus is vir ons volledig geopenbaar in die Nuwe Testament in Grieks, soos deur die Heilige Gees ingegee, hoekom wil ons vanuit die Ou Testament lewe as ons die volheid van die Nuwe Testament beskikbaar het?

Die kern van my argument berus by uitlatings soos dievolgende:

It seems unbelievable that multitudes follow and serve "a God Whom they do not
know" - not by Name, neither by His True Will or Purpose! Messianic Studies is a
"must" for every professing believer on earth.

Ons is besig om 'n kultuur te skep waar ons die geopenbaarde Heilige Gees geinspireerde naam van Jesus nie meer wil gebruik nie sodat ons kan terugkeer na die "ou we" en ons weet die "ou we" verwys na die Hebreeuse we en dit is net eenvoudig nie reg nie, want dit beweeg terug van die volle openbaring na skadus.

Die Ou Testament openbaar nie vir Jesus in sy volheid soos die Nuwe Testament hom openbaar nie, ons noem dit progressiewe openbaring en om te hou aan die skadu beteken ek verwerp enige later openbaring binne die TELEOS, die Woord van God.

Ta-An
Nov 23rd 2009, 07:59 AM
Phil, wanneer jy in Rusland gaan bly, gaan jou naam nogsteeds Phil wees? :hmm:

Ta-An
Nov 23rd 2009, 08:24 AM
Phil, sou Vader ges het: Sy Naam is Yeshua. Hoeveel mense sou hulle kinders so noem? Sou dieselfde 'confusion" nie nogsteeds geheers het nie? Die Skrif in Jes 9:5 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=23&CHAP=9&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=5) Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors--
beskryf Sy karakter :)

S dit hier "Jesus" :hmm:

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 08:46 AM
Is dit die volle openbaring van Christus Anneke? NEE

Ta-An
Nov 23rd 2009, 10:50 AM
Beantwoord asb die vraag wat ek in 'n vorige pos gevra het dankie :D

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 11:00 AM
Anneke

Ek glo nie jou vraag het betrekking op die bespreking hier nie, oftewel, ek kan nie sien hoe dit het nie?????? Die feit van die saak is, sy naam is aan ons geopenbaar in die Nuwe Testament. Daar was ander Jesus'e ook gewees, dit is nie van toepassing nie. Joshua kom ook vanuit Yeshua, so daardie naam het ook bestaan en is gebruik al voor Jesus se geboorte.

Die Filadelfieer
Nov 23rd 2009, 01:57 PM
Dit verander egter nie die feit dat Sy naam in sy moedertaal Yehoshuah (of Yeshua of Yshuah) is nie.

As David argumenteer dat Josef en Maria Griekssprekende Jode was, en dat hulle in opdrag van die Engel Hom Iesous genoem het, en die Aramees sprekende Jode sy naam dus terugvertaal het na Yehoshuah, sou my oortuiging dat Sy regte naam Yehoshuah is, verkeerd wees.
JPR,
Jesus se "moedertaal" soos jy dit stel, was nie Hebreeus gewees nie, dit was heel moontlik Aramees. Die algemene geskrewe taal was egter Grieks gewees, en is die hoof rede hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf was. Jou stelling oor terugvertaling is dus heeltemal korrek, behalwe dat jou gebruik van die naam "Yehoshuah" niks anders as juis so 'n tergvertaling is nie.
Die punt is eintlik baie eenvoudig : NERENS in die ganse Hebreeuse Geskrifte van die Ou Testament kom die naam " Yehoshuah" voor nie. Nie eers een keer nie.

Paidforinfull vat die hele kwessie meer raak as wat ek dit kan doen, mens kan gerus haar pos weer gaan lees : Die Seun van God se Bloed is vir ons sondes gestort, en DIT is wat ons red, nie die uitspreek van 'n naam, of selfs 'n Naam nie. So iets wys reguit terug na mistieke Kabalistiese ritueele en gelowe toe.

Die Filadelfieer
Nov 23rd 2009, 02:07 PM
Ek onthou nou net hiervan :
Mat 16:15 Hy s vir hulle: Maar julle, wie s julle is Ek?
16 En Simon Petrus antwoord en s: U is die Christus, die Seun van die lewende God.
17 Toe antwoord Jesus en s vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

CFJ
Nov 23rd 2009, 02:26 PM
Net so klip in die bos, wat betref die taal waarin die Nuwe Testament geskryf was. Jesus self, het Hom aan Johannes op Patmos op eg Griekse wyse voorgestel en Homself ook in die Griekse taal aan Johannes voorgestel... Die bewyse dat die Nuwe Testament in Grieks geskryf was, is so maklik soos om aan mense te wys die hemel is blou. Dit is veral die openbaringe aan Johannes op Patmos, waar Jesus self aandui wie Hy is en ook Sy naam aan Johannes openbaar. Jesus het dit in Grieks openbaar en nie in Hebreeus nie…


Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink mrester.
(Open 22:13-16 AOV)
Alfa en Omga is die Griekse alfabet en Jesus gebruik dit vele kere in Openbaring om Homself te verklaar, oor wie Hy is. Hy stel Hom ook voor in Grieks, Hyself s in vers 16 van Openbaring 22, Ek, Jesus (Iēsous).


Strongs
G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
ee-ay-sooce'
Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.
'Iēsous' word deurgaans in die Nuwe Testament gebruik. Kyk ook spesifiek aan wie Paulus se briewe gerig was, dit was hoofsaaklik aan Grieke wat Paulus geskrywe het.


King James Concordance
G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
Total KJV Occurrences: 977
jesus, 967
jesus’, 10

Hoe sou mens weet of die Nuwe Testament in Grieks geskrywe was en hoe sou mens sekerheid kon h? Daar is sekerlik geen beter bevestiging as die Bybel self nie. Matths het sekerlik nie aan ‘n Joodse gehoor geskrywe, toe hy Hebreeus moes uitl nie…


Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmnuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
(Mat 1:23 AOV)
Hulle sal Hom Emmnuel noem en hy gee ook die betekenis as dit vertaal sou moes word. Hoekom moes Matths dit vertaal? Dit was omdat sy gehoor aan wie hy geskryf het, Grieke was en nie Hebreeus of Aramees kon verstaan nie. Lukas wat die skrywer van die boek Lukas en ook Handelinge was, rig sy skrywe aan Thefilus, ‘n hoogeerwaarde Griek wat ‘n gesagsposisie beklee het.


Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Thefilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is.
(Luk 1:1-4 AOV)

Die eerste verhaal, Thefilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;
(Hand 1:1-2 AOV)
Op verskeie plekke het Lukas Hebreeuse gebruike verduidelik, want die gehoor aan wie geskryf was, was nie bekend met hierdie gebruike nie. Hy skryf op een so geval…


En die fees van die ongesuurde brode, wat pasga genoem word, was naby.
(Luk 22:1 AOV)
Dit spreek eintlik vanself dat woordeboeke van die oorspronlike tale waarin die Bybel geskryf was, ook gesag aan Grieks en Aramees gee, wat opsigself aandui dat Jesus Christus in die taal bedien word van hulle wat bedien moet word. Ek glo egter nie JPR is verkeerd om in Hebreeus die Here te verheerlik nie, maar dit gaan oor wat Hy kom doen het vir ons en Die Filadelfieer se klem op paidforinfull se plasing som dit op, soos ekself dit verstaan.


Paidforinfull vat die hele kwessie meer raak as wat ek dit kan doen, mens kan gerus haar pos weer gaan lees : Die Seun van God se Bloed is vir ons sondes gestort, en DIT is wat ons red, nie die uitspreek van 'n naam, of selfs 'n Naam nie. So iets wys reguit terug na mistieke Kabalistiese ritueele en gelowe toe.

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 02:26 PM
Fila

Dankie vir jou insette hier, dit is vir my baie goeie plasings

Phil Fourie
Nov 23rd 2009, 02:30 PM
'n Stukkie ekstra inligting vir die wat sou belangstel:

Ipsissima Vox. One position is that the Gospels have only the “voice” of Jesus –
i.e., the essence of what He said, but not His very words. Several reasons support the
ipsissima vox position.
(1) The strongest support contends that Jesus probably gave most of His
teachings in Aramaic, because that was the dominant public language of first-century
Israel.6 The Gospel writers wrote in Greek, meaning that most, if not all, of Jesus’
teachings recorded there is a translation, not His very words.
In response to such reasoning, the flat assertion must be that no one in modern
times knows with certainty what language Jesus spoke most of the time. That
information is not available in modern times, but archeological and other types of
studies make a strong case to support His extensive use of Greek.7 The area where
Jesus taught was actually trilingual, with Hebrew, Aramaic, and Greek languages
sharing equally in usage. In NT times the influence of Hellenism on Israel was
profound. The Jewish institution of the Sanhedrin had a Greek name (derived from
the Greek noun sunedrion, synedrion). Some scholars now hold that Greek was the
primary language spoken in Israel by Jesus. They point to such things as “the role of
Greek as the lingua franca of the Roman Empire, the linguistic and cultural
character of lower Galilee during the first century, the linguistic fact that the NT has
been transmitted in Greek from its earliest documents, a diversity op epigraphic
evidence, significant literary evidence, and several significant contexts in the
Gospels.”8
The exclusive use of the Greek OT in Scripture citations found in the Epistle of the
Hebrews, a document either originating from or addressed to Hebrew Christians in
Israel, is another indication of Greek’s widespread use in first-century Palestine. The
use by Jesus Himself of mostly LXX sources in His quoting of the OT furnishes further
evidence to this effect. Andrew and Philip, two of Jesus’ twelve apostles, had Greek
names.9 Their encounter with a certain Greek person in John 12:20-22 is clear
indication of their use of Greek. Peter, leader of the Twelve, had Hebrew and
Aramaic names (“Simon” and “Cephas”), but he also had a Greek name, Peter.
Most probably he spoke Greek in preaching the sermon in Acts 2 and ministering to
the household of Cornelius (Acts 10). He also wrote two epistles in Greek. In the
Greek text of Matt 16:18, Jesus plays on the difference between two Greek words,
petrov (petros) and petra (petra), a distinction that Hebrew or Aramaic is unable
to make. Jesus must have used Greek in speaking with the Syrophoenician woman
who was a Greek (Mark 7:26), the Roman centurion (Matt 8:13), and Pilate
(Matthew 27; Mark 15; Luke 23; John 18). Also, Stephen (Acts 7) and James (Acts
15) quote from the Greek OT. Furthermore, Jesus’ extensive use of synonyms in John
21 is additional validation for His use of Greek. He has two words for “love,” two
words for “know,” three words for “sheep,” and two words for “feed.”10 Distinction
between such synonyms is impossible to make in either Hebrew or Aramaic.
Thus, the argument that the Greek Gospels’ quotations are a translation from the
Aramaic that Jesus spoke is without merit.
Prof. Robert L. Thomas
The
Rationality, Meaningfulness, and Precision of Scripture gepubliseer in The Master’s
Seminary Journal 15/2 (Fall 2004) 175-207

chisel
Nov 23rd 2009, 02:59 PM
Ek was betrokke gewees in 'n soort Heilige Name sekte, en kan daarvan getuig dat om 'n kwessie te maak van God se regte Naam, bevat geen heil nie. Inteendeel, dit is van die duiwel.

Hoekom s ek so?

Ek sit nog met al die bybels wat ek destyds bymekaar gemaak het, as gevolg van hierdie lering.

As mens die Heilige Name leer aanhang, gaan jy die gewone bybel wat op jou bedkassie l ten dele moet wantrou. JPR (en nee ek pik nie op jou nie) het dit mooi gedemonstreer, deur te noem dat name 6000 keer verkeerd vertaal is.

Die oomblik as mens dit glo is die logiese gevolg, "As die vertalers die Name verander het, wat nog het hulle verander"? Naderhand verander mens se fokus en jy soek nie meer na die koninkryk van God nie, maar jy soek na die beste suiwerste, akkuraatste Bybel.
Die letters en die taal word belangriker as die boodskap daaragter.

Dit is om hierdie rede dat ek nou met 'n paar Bybels sit, want op 'n tyd het ek so gesoek na die suiwerste vertaling, en glo my sommige van hierdie 'suiwer' Bybels is so onleesbaar dat mens skaars 'n versie daarvan kan lees sonder om kop te krap. Sodoende het die satan daarin geslaag om die eenvoudige verlossings boodskap te vertroebel.

Ek kan dan ook uit my eie ondervinding s dat om te karring oor die Heilige Name gaan op die ou end minder oor Goddelike eerbetoning en meer oor die eie "ek". Dit is presies dieselfde dryfkrag wat agter enige wettisisme sit. As ek hierdie en hierdie dinge DOEN dan wys ek vir God watse getroue volgeling ek is, en dan wys ek vir ander gelowiges watse getroue volgeling ek is.

Verder kan ek ook uit my eie ondervinding s dat om vir "Joshua", "Jehoshua", "Yashua", "Yeshua" of "YaHWeHshua" te bid is vreemd en het geen nut vir 'n mens nie. God is soewerein en Hy doen wat Hy wil, wanneer Hy wil. God se krag word nie oopgesluit deur sekere dade of deur sekere woorde nie, maar deur Hy wat werk en genade betoon.

So het die kosbare reddingsboodskap gekom aan die wat God se Naam glad nie geken het nie, terwyl die uitverkorenes aan wie God Homself in Sinai openbaar het, hulle is verhard:

Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
(Act 17:23-25)

Ek het onlangs 'n dokumentre rolprent gesien van 'n uiters gewelddadig stam in Suid Amerika (die Waodani) en hoe hulle deur sendelinge tot bekering gekom het. Die krag van God kan mens sien in hoe hul harte verander het. Di mense se wilde bloeddorstige harte is vervang met harte vol van die vrede van Christus. Nie omdat hulle al die formules reg gekry het en al die regte geluide gemaak het nie, maar omdat die krag van God hul van sonde oortuig het, en die bloed van Jesus hulle gered het. Met hul primitiewe siening van God en hul eenvoudige vertroue op die persoon genaamd "Jesus" het hulle saligheid ontvang.

Waar daar 'n kwessie van die Name gemaak word, het ek die teenoorgestelde gesien en beleef. Trotsheid en 'n getwis oor dit wat nie belangrik is nie.

Daar was 'n tyd gewees dat ek vir meer as 'n maand glad nie gebid het nie, omdat ek nie seker was watter naam ek moet gebruik nie. Niks is vir die duiwel beter as dit nie.

JPR
Nov 23rd 2009, 10:32 PM
Die naam van Die Vader is meer as 6000 keer uit die Afrikaanse geskrifte wat uit Hebreeus oorvertaal is, verwyder. (Uit die reaksie wat ek kry, blyk dit dat min van julle dit besef het) Wat met Jesus se naam gebeur het, is nie so duidelik nie. Ek aanvaar die naam wat Sy moeder Hom, in opdrag van die Engel gegee het, was Yehoshuah en nie Jesus nie. Dit kon volgens baie van julle Iesous gewees het, maar ek is daarvan nie oortuig nie. (Die feit dat dit eerstens in Grieks opgeskryf was, is vir my irrelevant en nie van toepassing op die gesprek nie)
Ek het deur die Heilige Gees baie van die karakter van die Vader geleer, sonder dat ek eenkeer Sy Naam in die Bybel raakgelees het. (Want dit staan nie meer daar nie) Ek is deur die Heilige Gees "in Christus" gelei, sonder dat ek ooit oor Sy naam bekommerd was. Dit is maar onlangs wat ek die belang van Sy naam so bietjie begin verstaan. (lees asb weer die rede elders - ek glo dit het verrrykende gevolge vir gelowiges) Die redes wat julle aanvoer waarom ek nie daaroor bekommerd hoef te wees nie, was nooit vir my tersprake nie. Dit mag dalk kom.

paidforinfull
Nov 23rd 2009, 11:06 PM
Nog iets:

Ek het al persoonlik gesien hoe mense verlos word van bose magte deur die Naam van Jesus!

Hier is 'n voorbeeld:

Een Sondagoggend na die diens in ons gemeente in Pretoria (dis nou jare terug) het ons pastoor openbaring gekry dat iemand in die gemeente verlossing nodig het (die eerste en laaste keer wat ek hom ooit so iets hoor se het van die kansel af). Daar kom toe 'n hele paar mense vorentoe vir gebed. Hy bid toe so op die ry af vir hulle, maar toe hy by die laate persoon, 'n jong vrou en 'n jong Christen (een van my vriendinne) kom slaat sy soos 'n os neer. Sy kry toe vreeslike stuiptrekkings en skree vieslike dinge in 'n diep mansstem. Sy was so sterk dat vier mans (twee was polisie-stoeiers) haar skaars kon vashou. Ek is nie bang vir 'n duiwel nie maar daardie oggend was ek witgeskrik! Die pastoor en my man het toe in die Naam van Jesus (nie in Hebreus of Aramees of so iets nie) die bose mag/te beveel om te wyk. Na 'n ruk is die ding toe daar weg.

Sy was so slap en pap dat hulle haar behoorlik uit die kerk uit moes dra. Natuurlik kon sy niks onthou van wat gebeur het nie. Daarna het sy toe ook gebieg oor dinge wat niemand (nie eers haar man) van geweet het nie. Sy is tot vandag toe vry en aan die brand en aan die gang vir die Here. Haar lewe het regtig daarna omgedraai.

Ek kan vele ander voorbeelde ook gee indien nodig - en elke keer het ons die Naam van Jesus gebruik.

Nou wil ek weet - as die Naam van Jesus dan verkeerd is, hoekom submit die demone dan as mens hulle in Jesus se Naam beveel om te wyk? Enigiemand wat in die verlossings-bediening staan ken die krag van Sy Naam, want dit is die Naam wat die Seun van God voorstel. (Ek hoop ek het dit reg verduidelik.)

CFJ
Nov 24th 2009, 05:09 AM
paidforinfull,

Nog iets wat my ook opval, is die laster van God se name in Hollywood films. Oor een ding kan mens geen twyfel h nie... en dit is, dat Hollywood die ideale podium is, waar satan 'n hou kan inkry om God te laster en ek wil my verstout om te s, dat vele goddelose praktyke in ons dag, juis aan Hollywood en verwante mediums se bestaan te danke is. Dit is net interessant, dat satan nie God se name in die Hebreeuse taal laster nie, maar in die Engelse taal...

Hoekom sou dit s wees, want hy wat satan is, het die perfekte geleentheid om dit te doen soos hy dit goed vind om te doen?

Die Filadelfieer
Nov 24th 2009, 05:39 AM
Chisel,
Jy skep 'n prentjie met jou laaste pos wat ek nou eers in heelwat mense wat ek persoonlik ken raaksien. So hard soos wat dit mag klink dink ek jy slaan die spyker op die kop : 'n Getwis oor name bring twyfel, en sulke gevalle kan aan niemand anders as die ou satan toegeskryf word nie.

Phil Fourie
Nov 24th 2009, 05:40 AM
Die naam van Die Vader is meer as 6000 keer uit die Afrikaanse geskrifte wat uit Hebreeus oorvertaal is, verwyder. (Uit die reaksie wat ek kry, blyk dit dat min van julle dit besef het) Wat met Jesus se naam gebeur het, is nie so duidelik nie. Ek aanvaar die naam wat Sy moeder Hom, in opdrag van die Engel gegee het, was Yehoshuah en nie Jesus nie. Dit kon volgens baie van julle Iesous gewees het, maar ek is daarvan nie oortuig nie. (Die feit dat dit eerstens in Grieks opgeskryf was, is vir my irrelevant en nie van toepassing op die gesprek nie)
Ek het deur die Heilige Gees baie van die karakter van die Vader geleer, sonder dat ek eenkeer Sy Naam in die Bybel raakgelees het. (Want dit staan nie meer daar nie) Ek is deur die Heilige Gees "in Christus" gelei, sonder dat ek ooit oor Sy naam bekommerd was. Dit is maar onlangs wat ek die belang van Sy naam so bietjie begin verstaan. (lees asb weer die rede elders - ek glo dit het verrrykende gevolge vir gelowiges) Die redes wat julle aanvoer waarom ek nie daaroor bekommerd hoef te wees nie, was nooit vir my tersprake nie. Dit mag dalk kom.

Maar JPR dit is waar jy die fout maak, jy soek buite-Bybelse openbaring terwyl dit nie vir ons beskore is nie, die volledige openbaring is in die Woord van God. En jy wys weereens dat jy eerder sal staatmaak op jou eie afleidings aangande Jesus se naam as op die Heilige Gees geinspireerde openbaring van sy naam.

S my JPR, glo jy die Woord van God soos om hom in die oorspronklike tale kry is geinspireerd deur die Heilige Gees en is die absolute Woord van God? Neem in ag, hierdie oorspronklike tale sal wees OT Hebreeus en NT Grieks en ek kan vir jou 'n string mense bring wat wel vertroud is met die tale (beter as ek en jy) wat vir jou sal kom wys dat die vertalings waarmee ons vandag sit redelik akkuraat is.

JPR, is dit nie wat jy besig is om tans hier te doen nie, saai jy nie onder die liggaam van Christus twyfel in God se Woord nie?

Ta-An
Nov 24th 2009, 06:11 AM
Anneke

Ek glo nie jou vraag het betrekking op die bespreking hier nie, oftewel, ek kan nie sien hoe dit het nie?????? Die feit van die saak is, sy naam is aan ons geopenbaar in die Nuwe Testament. Daar was ander Jesus'e ook gewees, dit is nie van toepassing nie. Joshua kom ook vanuit Yeshua, so daardie naam het ook bestaan en is gebruik al voor Jesus se geboorte.Presies!! .

Phil Fourie
Nov 24th 2009, 07:38 AM
So dan m.a.w. dit dui nie altyd op Jesus nie en wanneer daar byvoorbeeld na die Here as my Verlosser verwys word, is dit ook nie noodwendig Jesus nie, ons kan nie alles 'n verwysing na Christus maak nie, die slim ouens, help my nou hier, ons noem dit 'n teofanie? Alles in die Ou Testament is nie 'n teofanie van Christus nie.

JPR
Nov 26th 2009, 09:35 PM
Phil

...ek kan vir jou 'n string mense bring wat wel vertroud is met die tale (beter as ek en jy) wat vir jou sal kom wys dat die vertalings waarmee ons vandag sit redelik akkuraat is.


Ek stem saam dat die vertalings redelik akkuraat is. Ek stem ook saam dat my kennis van die oorspronklike tale beperk is. Die Heilige Gees wys my soms op vertalings probleme en ek is bly ek hoef nie op my eie insigte staat te maak nie.

Ek maak meestal van elektroniese Bybels gebruik en het die gerief van twee of meer parallele vertalings. Dit is dan nogal maklik om 6000 naamweglatings uit die Hebreeuse teks raak te sien. Sou jy saamstem dat 6000 weglatings die grense van "redelike akkuraat" beproef?


jy soek buite-Bybelse openbaring terwyl dit nie vir ons beskore is nie
Die onderwerp is swaer op my hart en jou opmerking is soos om van jou eie medisyne te drink. Dit bring my egter by die onderstaande stelling en ek sou graag wou weet wat jy met "absoluut" bedoel?
S my JPR, glo jy die Woord van God soos om hom in die oorspronklike tale kry is geinspireerd deur die Heilige Gees en is die absolute Woord van God? Haal die skrif in Johannes21:25 by wat se: "En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen."

chisel
Nov 26th 2009, 11:04 PM
Haal die skrif in Johannes21:25 by wat se: "En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen."

Hierdie is die einste versie wat Jacob Lorber gebruik om die 25 volumes New Age 'Geestelike diktaat' wat hy geskryf het, te regverdig.

Dit is ook snaaks genoeg die einste versie waarmee die 'profetes' Judith de Beer haar eie aanvullings tot die Bybel regverdig.

JPR, hierdie mag dalk glad nie van toepassing wees op jou nie, maar baie van dit wat jy s is vir my al te bekend. Ek sien die skaduagtige voetspore van dwaling in jou plasings.

Mens kan logies enige iets met daardie versie regverdig nie waar nie? Die versie spesifiseer immers nie wat Jesus gedoen het, wat uitgelaat is nie, so dis 'n Carte Blanche vir enige iemand met 'n Nuwe Leer om hul vlaggie op daardie heuwel te plant en te s, "DIT is wat Jesus eintlik gedoen het of bedoel het".

Hier is my eie gevolgtrekkings oor hoe en waarom 'n mens dwaal. Dit is gebasseer op my eie dwalings en deur ander dwalings te bestudeer en die kenmerke is maar altyd dieselfde.

Jy (en ek bedoel hiermee die retoriese 'jy') is nie tevrede om net 'n gewone 'pleb' op die geestelike speelveld te wees nie. Die traditionele Christen geloof is alreeds gedoen en gedefinieer. Almal ken dit, dit is net t algemeen. 'Been there, done that'.
Om 'n naam vir jouself te maak moet jy iets nuuts formuleer. Iets ontdek. 'n Verborgenheid ontsluit.

Dit wat in die Bybel staan, kan nie (mag nie) al wees wat daar te wete is en te doene is nie. Daar MOET iets iewers wees wat verborge is, en as mens dit kan ontsluit, as mens die raaisel kan oplos, dan kan jy saam met die groot geeste van die geskiedenis soos Salomo, Elia, Paulus, Aquinas, ens. getel word. Dan sal mense jou as vernaam aansien en hulle sal jou prys vir jou wysheid.

So begin elke liewe dwaling...

Skielik oortuig mens jouself dat jy en God 'n 'spesiale' verhouding het. Dat jy Hom kan 'hoor' en dat Hy direk met jou praat en jou oplei in jou taak. Die verstokte geestelike dooies kan maar hul Bybels bestudeer maar jy is bo dit. Dit is melkkos en jy is al op die vaste kosse.
Die Bybel is okay om mee te begin, maar as mens regtig geestelik wil verdiep moet mens wegkom van die Bybel af, en die *verborgenheid* verstaan. As mens di raaisel eers begryp het, dan het mens nie meer die 'training wielietjies' van die Bybel nodig nie.

So tree vir tree, gaan mens al verder en verder weg van die waarheid af, en dit begin alles by trots en dit eindig maar ook gewoonlik by een of ander kultus groep wat in paranoia en self-verheerliking hulself isoleer in 'n elitistiese, trotse 'ons-en-hulle' wreldjie.

Ek sien mense wat aanhou dwaal, hulle gaan van een dwaling na die ander, en die een idee is meer eksoties as die ander, maar om die Bybel eenvoudig te lees, en in gemeenskap met ander Christene God se naam uit te dra en jou rug te draai op die eie ek, dit doen hulle nooit. Hulle wil leraars wees, en nie volgelinge nie. En ook nie enige leraar soos 'n predikante nie (predikante is te algemeen) Profete is beter, dit wil hulle wees. Profete wat die *raaisel* opgelos het, en 'n nuwe leer bring.

Joseph Smith, Anne Bailey, Blavatsky, Swedenborg etc. etc. ad nauseum.... Elkeen van hulle het hierdie idee gehad dat hulle 'n spesiale Goddelike taak ontvang het, en dat hierdie taak 'n 'verborgenheid' was.

Dit kom al van die eerste dwaling af, toe satan vir Eva in haar oor gefluister het dat daar 'n verborgenheid is. Die status quo (dat God God is, en mens mens) was 'n Goddelike leuen. 'n Komplot.
Die verborgheid was dat Eva ook soos God kon wees, sy moes net die raaisel 'sien' en pluk en eet....

Ek was een van die gelukkiges. Ek het deur God se genade, dieselfde pad as G.K. Chesterton gestap. Hy het ook gedwaal en wou ook met 'n briljante nuwe geloof opkom, maar toe hy al die onverdedigbare, onlogiese en onbybelse idees uitgesny het, en die laaste 'finishing touches' op sy nuwe kettery gefinaliseer het, toe besef hy het ortodokse Christenskap 'uitgevind'.
Hy beskryf dit as 'n man wat verveeld is met Engeland en hy besluit om weg te seil en 'n nuwe wreld te ontdek. Deur stormagtige see en avontuur sien hy maande later 'n vreemde land op die horison. Hy seil daarheen en sien 'n heel nuwe wreld en 'n heel nuwe kultuur. Maar toe hy nader kom, besef hy dat hy terug in Engeland is. Maar nou sien hy Engeland met nuwe oe en dit is vir hom pragtig. Die landskap het nie verander nie maar hy het. Hy het 'n nuwe uitkyk gekry, en die gewone ou plein Christen geloof het wat eers faal en verlep was het geblom en vrugte gedra en het iets wonderliks vir hom geword.

JPR, ek sien bekende dinge in jou plasings, vriend. Dit is amper vir my soos 'n 'trip down memory lane'...
Mag die gewone orthodokse Christen geloof vir jou blom, vriend. Daar is werklik geen ander waarheid nie.

Die Filadelfieer
Nov 27th 2009, 06:00 AM
Om dit so eenvoudig as moontlik te stel : (hierdie is ook die amptelike posisie van die forum) : Indien 'n geloofstandpunt nie die Bybel as fondasie het nie, is dit 'n dwaling. As ons s Sola Scriptura, dan bedoel ons SOLA Scriptura.

Phil Fourie
Nov 27th 2009, 06:25 AM
Chisel

Dankie dat jy ges het wat ges moes word. Ons bevind onsself te dikwels op die gladde plek van mistiesisme/gnostisisme/joodse fabels. Ons soek altyd 'n "sleutel" om oor die Bybel te plaas, of dit is deur selfverheerlinking in geheime kennis soos die Gnostisi, of dit van die oudste tye af kom deur die midrash en talmud wat vir die Jode dien as sleutel tot die Woord van God.

Die ou gesegde ring hier in my ore, elke ketter het sy letter, ons kan enige dwaling regverdig deur 'n Bybelvers, maar dit is nie volledige Bybelse openbaring binne konteks nie.

My begeerte is dat ons sal terugdraai nie na die ou we van joodse fabels nie, maar die ou we van die Woord van God. Om hedendaagse vertalings te probeer diskrediteer is vir my 'n aanval op God se vermo om sy Woord in stand te hou. Ja, ons vertalers was feilbare mense, maar ek glo steeds God hou sy Woord in stand en dat ek selfs 'n Nuwe Afrikaanse Vertaling, selfs 'n Nuwe Lewende Vertaling kan lees en ek sal die evangelie daarin kry, ek sal God se raadsplan daarin sien, die enigste manier om die Woord en sy boodskap en openbaring te verwyder is om die Woord totaal te verwoes, nie meer te versprei nie, nie meer te laat lees nie.

Dankie Fila, Sola Scriptura inderdaad, ek weet ook dat hierdie bord se amptelike posisie is dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is.

Groete
Phil

Ta-An
Nov 29th 2009, 04:08 PM
Phil, dus insinuaeer jy dat toe Josef sy seun 'n naam gegee het, kon hierdie Aramases pa, dalk aan sy Aramese seun
1) 'n Naam gegee het wat nie Aramees was nie,
of
2) het Hy 'n naam gehad wat verander het toe Sy bediening begin het?? :hmm:

Phil Fourie
Nov 30th 2009, 08:46 AM
Anneke

So ons het nou al van Hebreeus na Aramees beweeg?

Ta-An
Nov 30th 2009, 08:49 AM
Anneke

So ons het nou al van Hebreeus na Aramees beweeg?Yeshua is 'n Aramese naam :)

Ta-An
Nov 30th 2009, 09:14 AM
Phil, weet jy, ek gaan nie meer met jou argumenteer oor die Naam van ons Here nie, want jy sien, Hy het 'n eienaam, 'n offisieele naam, en 'n Naam aan Hom gegee om Sy doel op aarde uit te beeld, en sekerlik het Hy ook 'n naam gehad waarop sy ouers en broers hom aangespreek het..... is die alles dieseflde naam, nee dit is nie...

'n Naam beeld jou karakter uit....

Ek spreek Hom aan op sy Naam wat Sy karakter uitbeeld, in die situasie waarin ek Hom aanbid.

Of ek nou Afrikaans, of Engels, of Aramees of Hebreeus of wat ook al praat, Hy verstaan, en Hy ken my hart, en Hy luister na my....
Of ek s Here van die Leerskare, of s Yahwe Ts'vaot.... Hy weet, en ek is lief vir Hom, en Hy ken my en my giere, en maak nie Sy ore toe omdat hy my nie verstaan nie, of omdat ek Hom nou verkeerd aanspreek nie... Hy ken my hart


:hug:

Ta-An
Nov 30th 2009, 09:56 AM
Phil....

Hiermee wil ek nie nou die draad van koers af stuur nie, net ter verduidelik wil ek die gebruik.

My Pa se naam is Henrik.... ek het hom nog nooit op sy naam angespreek nie, hoe ek hom al wel aangespreek het : Pa, Pappa, Meneer, Oom Bronkie, Sir, Kersvader, Oupa,,,,,

Aan elke naam is daar 'n konnotasie en 'n sekere gevoel en "klassifikasie" verbonde wat ek aanwakker by hom, op die manier wat ek hom aanspreek.

Bv. Kersvader... dan weet hy sy beursie gaan dit voel :lol:
Oupa, dan het dit te doen met die kleinkinders.....

.... my pa ken my, en ek ken hom, en hy weet presies wat ek wil h wanneer ek hom op 'n spesifieke naam aanspreek... en ek weet watter naam om te gerbuik om sy hart mee sag te maak.... ek is sy kind.
Net so is ek die Here se kind, Hy ken my, en Hy weet presies waarheen ek op pad is met watter naam ek Hom op aanroep ...

Die Here ken jou hart, of jy nou Jesus of Yeshua s.... Hy ken jou, en Hy ken jou hart, en Hy weet hoekom jy dit doen....

Phil Fourie
Dec 1st 2009, 12:48 PM
Anneke

Dit is glad nie waaroor hierdie draad gaan nie, dit gaan oor die geopenbaarde naam van Jesus, ons kan sekerlik doen soos ons oortuig is of nie, dit verander nie aan die feit dat daar 'n geopenbaarde naam vir Jesus is nie, en dit behoort nie afgeskuif te word tot 'n minderwaardigheidsvlak soos baie deesdae doen nie, hoekom sal ek die Hebreeus bo die Grieks/Afrikaans verkies, nie een van ons is Hebreeus nie, so dan moet daar tog iets "fishy" hier aan die gang wees

Ta-An
Dec 1st 2009, 12:48 PM
Phil, eintlik wil ek vir jou dankie s dat jy die draad begin het, en jammer oor al die goeterse wat ek hier kwyt geraak het :blush:, en oor geargumenteer het, maar die het my op 'n punt gebring waar ek moes kyk na wat ek glo, en dit evalueer..... baie keer het ek al die dots, maar ek volg nie die nommertjies en trek nie die lyn deur nie...

Dankie chisel, vir die mooi manier waarop jy 'n ding s sonder om afkrakend te wees, ek sit self met al daardie 'ander' vertalings van die Bybel, soms lees ek dit om 'n ander prentjie te sien, maar soms sien ek ook dat daar soms 'n 'eie-ek' wil deurspring..... of selfs 'n "Holier-than-thou"

Ek sit nou met 'n heel ander prentjie..... Dankie aan almal wat die draad lewe gegee het :D

Phil Fourie
Dec 2nd 2009, 06:41 AM
Dankie vir hierdie plasing Anneke, ek sien jy het verstaan nou waaroor my stryd gaan, ek waardeer jou eerlikheid en jou antwoord hier, dit is vir my regtig amazing gewees, dankie.

Groete
Phil

Ta-An
Nov 18th 2010, 11:56 AM
In Hebreeus is daar nie vokale nie.... eintlik net konsonante... die vokale is heelwat later bygevoeg, en niemand weet eintlik watter vokale waar pas nie. ap is daar 'n tipe resep oor watter vokaal waar pas, maar die verskil in spelling is bloot omdat mense nie weet waar die vokale pas nie... Slegs die Hebreeuse konsonante spelling is koprrek ...

Ja. die is 'n ou draad, maar ek soe na iets en.....

Francois Marais
Nov 18th 2010, 12:07 PM
Tannie ek weet nie of die betrekking op die draad is wat tannie gister gepos het nie...

Die Naam van Jesus wat gaan verander. Gaan dit nie dalk wees dat na die stryd Jesus wat vir meeste mense 'n sinoniem van verlosser is, verander na iets wat oorwinaar en heerser beteken? Ek kan dalk heavy verkeerd wees, maar dit voel so iets. Want elke persoon wat Vader 'n ander naam gegee het, het 'n ander eienskap geopenbaar?

mari
Nov 20th 2010, 02:47 PM
Ta-An ....

'n hele paar hugs vir hierdie draad se uitgrawe ......
...... dit is 'n pragtige voorbeeld van hoe ons lighies 'n ding kan bespreek, verskil, en selfs mekaar kan laat dink ...........

en het julle gesien :
Replies: 60
Views: 2,769

.... baie interessant ........