PDA

View Full Version : Die konteks 'rel'Paul Pienaar
Dec 3rd 2009, 03:03 AM
Hallo Julle,


'n Mens hoor gereeld vanuit verskillende oorde die term "konteks", veral
as daar verwys word na gedeeltes uit die Woord uit.
Dit is amper asof "konteks" 'n ongeskrewe rel is, waarvan almal wat die
Woord lees, hierdie rel moet aanvaar.

My vraag is, of konteks werklik so swaar behoort te dra? Is konteks
die 'belangrikste' faktor vir interpretasie? Is konteks 'n Bybels gegronde
faktor vir interpretasie, of is dit 'n 'rel' wat ingesluip het so oor die
laaste twee duisend jaar, of so?

Ek vra die vraag, want ek het al opgemerk dat dit lyk of van die apostels,
veral Paulus, die konteks 'rel' geignoreer het by tye. En dit laat my
wonder of iemand soos Paulus, sou hy vandag gelewe het, ook daarvan
beskuldig sou word dat hy die Woord buite konteks lees.

Wat dink julle?

David2
Dec 3rd 2009, 04:02 AM
Paul

In 'n sekere opsig is jy reg. Vat nou maar Paulus se aanhaling uit Jes. 64:4 in 1 Kor. 2:9. Hier in 1 Kor. 2 praat Paulus van die lering wat die Heilige Gees aan hom gegee het wat hy as nuwe waarheid in sy briewe opgeteken het. Maar as jy in Jesaja terugkyk dan lees jy eerder van groot eindtydse gebeurtenisse wat God gaan doen waarvan niemand nog gehoor het nie of gesien het nie. Die konteks is nie dieselfde nie, tog haal Paulus die Woord hier aan.

Maar dan wil ek s dat Paulus dit "mag" doen omdat hy 'n Gees-genspireerde skrywer van die Bybel was. Dit is iets wat ons nie is nie. Daarom mag ons nie iets uit die Bybel buite konteks aanhaal of interpreteer op 'n "nuwe" manier wat die Bybel nie bedoel het nie. As ons dit doen, gee ons willekeurig nuwe betekenis aan die Bybel wat die Bybel self nie bedoel het nie en ons het nie die gesag van die Heilige Gees om so iets te doen nie.

Ook Jesus het by tye nuwe konteks aan woorde uit die OT gegee, en Hy mag dit doen want Hy is God. Vat maar sy kruiswoorde wat uit die Psalms aangehaal is. Dit wat Hy aan die kruis daarmee bedoel het, kom nie so in die Psalms voor nie. Maar weereens gee dit nie vir ons die reg om die Bybel so te "herinterpreteer" nie. Ons moet bly by die konteks en betekenis wat die Bybel aangee anders het ons 'n blanko tjek om uit die Bybel uit te lees net wat ons wil.

En nou wil ek 'n klip in die bos gooi en s dat Paulus en Jesus se aanhalings uit die OT wat buite konteks was (dit is beslis nie altyd buite konteks nie) ook nie impliseer dat die betekenis wat hulle daaraan gegee het die eksklusiewe oorspronklike betekenis van so 'n vers was nie. Ons kan nog steeds na daardie verse in OT konteks ook gaan kyk en die oorspronklike betekenis van daardie aanhalings gaan bepaal asook die nuwe betekeis wat dit in die NT aanhaling verkry het.

Maar weereens: Ons mag dit nie doen nie. Ons het nie die gesag om so nuwe betekenis aan die Bybel te gee nie. Dit is wat gebeur as "elke ketter kom met sy letter". Die Bybel is nie oop vir willekeurige (eiesinnige) interpretasie nie. Petrus het ons ook gewaarsku dat profesie nie 'n saak van eie uitlegging is nie. Ons mag nie ons eie interpretasie daaraan koppel nie.

Lanie
Dec 3rd 2009, 05:04 AM
Goeie plasing, David. :thumbsup: Konteks is ongelooflik belangrik. Wat ongelukkig soveel keer gebeur is dat mense dit verskriklik los en vas kan gebruik as argument wanneer hulle nie saamstem oor interpretasie van die Skrif nie. So sal mens byvoorbeeld 2 mense kry wie 'n gedeelte in die Woord heeltmal teenoorgesteld verstaan en albei dink hulle lees dit binne konteks. :rolleyes:

Paul Pienaar
Dec 3rd 2009, 05:27 AM
David & Lanie,

Dankie vir die reaksie sover.

Sou mens dan kon s:
"Hou die tekste binne hul konteks = geestelike onderskeiding"?

JPR
Dec 3rd 2009, 07:47 AM
Die konteks rel is nie skriftuurlik nie.

As iemand wat die Heilige Gees se leiding ervaar, en die vermo het om te onderskei tussen my eie gedagtes en die leiding van die Heilige Gees, was die rel nog nooit in my geloofspad van toepassing nie. Wat wel dikwels gebeur is dat my getuienisse vir mense wat die rel toepas soms n probleem is want ek hoor van tyd tot tyd opmerkings soos; Die Here kon dit nie vir jou ges het nie. Ek verstaan die frustrasie van sulke mense want ek is nog nooit self deur die Heilige Gees buite die grense van die geskrewe Woord gelei nie en vind dit vreemd dat ander gelowiges onskynlik wel buite die grense van die geskrewe woord beweeg (n Goeie voorbeeld is juis die konteks rel).

Ek gebruik dikwels die onskriftuurlike taal van ek hoor die Here of Hy praat met my omdat dit regtig is hoe dit is. Ek dink terwille van diegene wat nog nie van die rel verlos is nie, moet mens liewer n meer skriftuurlike weergawe gebruik soos die Woord van die Here het tot my gekom of ek ken my herder se stem. Yehoshuah het dikwels ges: die skrif moet vervul word wat beteken; dit waaroor geskrywe is, moet nog gebeur. Hy het by een van sy eerste openbare optredes ges Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul wat beteken, vandag hoor en beleef julle presies dit waaroor in die skrif geskrywe is. Die geskrewe woord kom dus in aksie.

My beskrywing sou wees om te s: Die geskrewe woord beskryf die lewende Woord en gelowiges leef die geskrewe Woord. As die Skrif s die Woord is lewend en kragtig beskryf dit die aksies en staat van die Lewende Woord. Die geskrewe Woord is letter en bring die dood maar daarin/daardeur vind mens/is die aksies en begrensing van die Lewende Woord. In teenstelling hiermee is my ervaring nog altyd dat die konteks rel die geskrewe woord onaktief maak. Dit voorkom dat die geskrewe woord in aksie kom. Iemand het op die draad oor die tiendes geskryf (ek gebruik my eie woorde, nie syne nie) dat die tiende rel net binne die konteks van die ou Testamentiese landbou bedeling gesien moet word en deurdat hy daar die konteks rel toepas, ontneem hy homself van baie sen en kan daardie skrif nie in sy lewe tot vervulling of in aksie kom nie.

David2
Dec 4th 2009, 04:42 AM
"n Kontekslose Bybel is 'n uitverkoopte Bybel. Uitverkoop aan die grille en giere van wie ookal. Wat is so 'n Bybel werd? Het dit enige gesag oor ons lewens as elke volgende ou sy eie voorkeure met sy eie konteks in die Bybel gaan inlees?

Wat is dan ook die doel van 'n forum soos hierdie? My idee is dat ons hier as Christene na gemeenskaplike grond in die Bybel gaan soek. Maar waar gaan ons dit kry as een ou selfs nie eers die Bybels-geopenbaarde naam van ons Verlosser wil gebruik nie? Verder gaan hy ook voort om aanspraak te maak op die Heilige Gees wat direk vir hom s wat om in die Bybel te vat en wat om te los. As die Nuwe Testament herhaaldelik s dat die skaduwees en verordeninge van die OT uitgefaseer is, dan s hy nee, dit is nie waar nie, daar is nog vleeslike verordeninge in die OT wat ons moet gehoorsaam.

Watter van die verordeninge wil jy nog gehoorsaam? Die Heilige Gees sal sommer vir jou s wat om te vat en wat om te los. Ons ander dom ouens hier op die forum mag nou nie meer die Bybel binne konteks lees om dit te verstaan en so 'n boodskap daaruit te kry nie, ons moet nou vir jou vra. Jy sal vir ons s watter dele van die Bybel direk op ons van toepassing is want die Heilige Gees praat met jou (en blykbaar nie met mense wat die Bybel binne konteks lees nie).

Philip dT
Dec 4th 2009, 08:40 AM
In my persoonlike geestelike lewe het ek dikwels juis die stem van die Gees beter verstaan as ek studies doen van tekste of tema's in die bybel, natuurlik in biddende afhanklikheid van die Here. Dit is dikwels juis die konteks waarin die Gees met my praat.

Ek dink dus nie konteks staan los van die werking van die Gees of is in styd daarmee nie.

Dikwels is daar egter groter, algemene waarhede in tekste wat groter is as die konteks.

Persoonlik dink ek nie Paulus se verwysing na Jes 64:4 is buite konteks nie, want Paulus het 'n groter waarheid gedentifiseer wat uitstyg bo die konteks van Jes 64, en ek dink hy het daarom op 'n geldige manier daarna verwys.

Ek dink in elk geval nie Jes 64:4 dui uitsluitlik op eindtydgebeure nie. Trouens, die manier hoe die Nuwe Testament na die OT verwys, gee juis vir ons belangrike sleutels oor hoe om die OT te verstaan, want onthou, sonder die Gees en sonder die NT-perspektief in Christus, bly daar 'n bedekking oor die OT (2 Kor 3).

JPR
Dec 5th 2009, 08:46 AM
Die konteks rel is onskriftuurlik en die rels wat die konteks omskryf, in baie gevalle nog verder van die Woord af. Om geloof te h en deur die Heilige Gees gelei te word is skriftuurlik en as ons deur die Gees gelei word, is ons nie onder enige rel nie (Gal 5:18) en onder geen veroordeling nie (Rom 8:1). Daarteenoor, indien onder die gesag van n rel is, sal daardie wet jou oordeel (Rom 2:12). Yehoshuah het by geleentheid ges uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word (Matt 12:37) Dit is juis die wet van die Gees wat ons vrymaak van die wette (Rom 8:12), en mense wat nog onder rels is, is nog nie vry nie. Vrymaking kom deurdat die vlees van die mens sterf (Rom 7:6))

Die Woord van God is natuurlik ook waar binne die konteks waarin dit geskryf staan maar die waarde van die Woord l juis in dit wat buite die konteks van die geskrewe is. (ek s nie buite die skrif nie) Die Romeine brief is aan geliefdes van God in Rome geskryf (Rom 7:1) en binne die konteks van die brief is die brief dus bedoel vir die geliefdes van God in Rome en aan niemand buite daardie beskrywing nie. Juis die feit dat ons dit buite die konteks mag/moet lees, maak dat vir ons wat geloof het, die geskrewe woorde buite die konteks ongelooflik waardevol word. So waardevol dat ons ons lewe daarvolgens inrig.

Dit kan nie sonder die Heilige Gees gedoen word nie. So byvoorbeeld staan in Heb 9:8 dat die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die Heiligdom eers beskikbaar kom nadat die eerste heiligdom tot n einde gekom het. Met die Heilige Gees se leiding was dit dus vir Yehoshuah en vir ons wat dieselfde Gees deelagtig geword het baie maklik om te sien dat wat buite die konteks van Eksodus 25:8 l, eintlik die ware betekenis bekend maak; Ook moet hulle vir My n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon. Dit is juis daardie buite-konteks betekenis, wat die Heilige Geskrifte so opwindend maak. Dit beskryf binne die konteks n skaduwee, buite konteks sien mens die ware.

David2
Dec 5th 2009, 09:00 AM
As jy die Bybel buite konteks aanhaal dan verklaar jy jouself as baas en heerser oor die Bybel. Jy laat nie die Bybel toe om self te s wat hy bedoel nie, jy skryf aan die Bybel voor om vir jou te s wat jy graag wil hoor. Dus is hierdie benadering nie geestelik soos baie mense dink nie, maar in teendeel die toppunt vleeslikheid.

I Kor. 13 maak melding van die tyd toe bo-natuurlike openbaringe nog in orde was en ook vir die mense gegee is. Dit moes so wees omdat die Bybel nog nie klaar gekryf was nie. Maar tale en profesie en bo-natuurlike kennis sou ophou nadat God sy woord vervul het (Kol. 1:24-27). Mense wat nou nog beter as die Bybel weet, is vleeslik en aards, hulle weerstaan die gesagvolle spreke van God, verwerp die Bybel en kan net sowel uit AP Brink of Konsalik lees en daaruit ook uithaal net wat hulle wil, soos wat hulle met die Bybel maak.

David2
Dec 7th 2009, 04:05 AM
Ek het gisteraand weer gaan luister na Raymond Sax, 'n evangeliese en dispensasionele prediker van die VSA wat so elke twee jaar hier in Suid-Afrika toer en op plekke kom preek. Hy het onder andere gepraat oor die manier wat ons met die Bybel omgaan en dit verstaan. Hy s: "A text without a context is as pretext" Dit s dieselfde as wat ons hierbo ges het. As jy die Bybel aanhaal en jy steur jou nie aan die bedoeling van daardie teks soos dit uit die konteks na vore kom nie, dan kan jy nie meer van 'n Bybelse teks praat nie. Dan het dit iets anders geword, iets soos 'n menslike voorkeur wat in die Bybel ingelees word. En die ergste van alles is, dan misbruik mense nogal "die leiding van die Heilige Gees" om so 'n preteks te probeer regverdig.

Dit was al lankal 'n bekende praktyk dat mense die Bybel buite sy bedoeling en sy konteks aanhaal om hulle eie idees te steun, maar ek het werklik nie gedink dat daar gevalle bestaan waat mense, soos op hierdie draad, dit reguit in jou gesig vir jou s dat die konteks "onskriftuurlik" is en dat die Bybel sommer luraak sonder konteks "onder leiding van die Heilige Gees" gelees moet word. Wat 'n kwade dag wat ons nou bereik het! Ons het nou alle Bybelse gesag verloor! Ons kan nie meer na die Woord toe gaan en vir iemand s: "Daar staan dit! Dit is die duidelike bedoeling van God se Woord! Die Woord saam met sy konteks het gespreek en ons moet daarvoor buig! As dit die geval is, het die Bybel al sy krag en waarde verloor.

Natuurlik, vir my sal die Bybel nooit sy waarde verloor nie, maar vir hulle wat daarop geregtig is om die bedoeling van die Bybel te ignoreer, bestaan daar in werklikheid nie meer iets soos 'n Bybel nie.

Gene
Dec 7th 2009, 07:10 AM
David, ek stem heelhartig met jou saam. Dis wanneer die Bybel buite konteks gelees word dat sektes en kulte ontstaan...

'n Eenvoudige voorbeeld, iemand met wie ek gepraat het oor saambly sonder om getroud te wees, het my eendag verwys na 1 Korintiers 7:36 "Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie." Wanneer hierdie teks binne konteks gelees word, se dit baie duidelik dat twee mense wat brand van begeerte na mekaar moet met mekaar TROU, maar wanneer dit buite konteks gelees word, se dit (gerieflikheidshalwe) dat dit nie sonde is om met jou meise te "doen wat jy wil" nie.

Mense soos Adolf Hitler, asook verskeie reeksmoordenaars en verkragters deur die eeue het die Bybel gebruik as basis vir hulle misdade - omdat hulle die Bybel BUITE KONTEKS gelees het....

Philip dT
Dec 7th 2009, 07:24 AM
Dankie Gene en David, ek stem saam met julle.

Net vir interessantheid, die konteks van 1 Kor 7 gaan oor die vraag: moet jy trou of nie?

Paulus s hy verkies om nie te trou nie, maar as jy nie anders kan nie, en jy brand van begeerte, is dit beter om te trou, want jy sondig nie as jy trou nie.

Dat "wat jy wil doen" is dus om te trou. Hy s dus jy kan doen wat jy wil, naamlik om te trou.

Gene
Dec 7th 2009, 08:47 AM
Dankie Gene en David, ek stem saam met julle.

Net vir interessantheid, die konteks van 1 Kor 7 gaan oor die vraag: moet jy trou of nie?

Paulus s hy verkies om nie te trou nie, maar as jy nie anders kan nie, en jy brand van begeerte, is dit beter om te trou, want jy sondig nie as jy trou nie.

Dat "wat jy wil doen" is dus om te trou. Hy s dus jy kan doen wat jy wil, naamlik om te trou.
Dis presies my punt, Philip. Binne konteks kan die teks nie anders vertolk word nie, maar kyk net hoe verskriklik kan die bedoeling van die Bybel verdraai word as dit buite konteks gelees word. As mens die Bybel so lees, kan jy bykans enige sonde daaruit regverdig..... Dis vir my onverstaanbaar dat enige mens kan reken dat konteks nie essensieel is om die Bybel te verstaan nie.

Paul Pienaar
Dec 7th 2009, 09:25 AM
Hallo,

Het enigiemand hier dalk 'n gedeelte waar die Woord self leer, dat
die konteks 'n bepalende faktor is, in die interpretasie daarvan?

Ek hoor wat David ges het dat die apostels die "mag" gehad het
om die konteks te ignoreer het. Ek sien dat hulle dit gedoen het,
en dit dien vir my as voorbeeld. Hoekom behoort ons dan nie daardie
voorbeeld te volg nie? Op grond waarvan behoort ons te glo dat die
Heilige Gees ons nie vandag steeds op dieselfde manier leer nie?
Dit is tog dieselfde gees wat hulle en ons lei, dan nie?

Sou 'n ongelowige, indien hy die Bybel vat en lees, en die heeltyd
die konteks oorweeg, die boodskap vertaan? Met of sonder die
Heilige Gees se hulp?

Hoe behoort mens hieroor te dink?

Gene
Dec 7th 2009, 10:13 AM
Paul, ons sien daagliks hoe die media stellings van bekende mense vat en dit totaal en al buite konteks aanhaal, om 'n heel ander betekenis daaraan te heg as wat die bedoeling oorspronklik was.... dis tog net logies dat dit gevaarlik is om enigiemand (ook Bybelse skrywers) buite konteks te verstaan. Die Bybel spel dit seker nie in soveel woorde uit nie, maar dit maak tog net sin. (Die Bybel spel ook nerens vir ons uit dat dit byvoorbeeld verkeerd is om "one-arm-bandits" te speel in die casino nie, maar 'n Christen, wat God se wil verstaan, twyfel nie daaroor nie?)

Wat Paulus se beweerde "buite-kontekse" aanhalings betref, dink ek jy moet weer gaan kyk. Paulus heg nie ander betekenisse aan Bybelse waarhede deur dit buite konteks aan te haal nie. (As jy weet van so voorbeeld, sal ek graag die betrokke Skrifgedeeltes wil sien) Hy gebruik bloot woorde wat ook sin maak in die konteks waarin hy skryf. Soos bv sy aanhaling in 1 Korintiers 2:9, waar hy spesifieke woorde uit die Ou Testament gebruik om sy stelling te illustreer, al is die spesifieke woorde in die Ou Testament nie in dieselfde konteks gebruik nie. (Die spreekwoord "die baba saam met die badwater uitgooi" het byvoorbeeld oorspronklik verwys na 'n baba wat in sulke vuil water gebad word dat hy maklik ongemerk "saam met water uitgegooi kan word..." Tog gebruik ons vandag daardie selfde woorde in 'n totaal ander konteks, sonder om aan die betekenis daarvan te verander.)

Natuurlik word mense deur die Heilige Gees gelei om dele in die Bybel te verstaan, maar ek dink die Heilige Gees doen dit juis deur die konteks aan 'n mens uit te wys, sodat dit nie verkeerd vertolk moet word nie. Wat se die Heilige Gees byvoorbeeld vir jou wanneer jy lees oor die uittrek van jou skoene wanneer jy "in God se teenwoordigheid" ingaan, of met Hom praat? (bv wanneer jy kerk toe gaan?) Hy gebruik die konteks van daardie teks in die Ou Testament om vir jou te se dat jy eerbied vir Hom moet toon, maar Hy vertel nie vir jou om fisies jou skoene uit te trek, soos wat dit buite konteks verstaan word nie. Wat leer die Heilige Gees jou oor die "was van jou medemense se voete?" Binne konteks beteken dit dat jy jou medemens moet "dien", maar buite konteks beteken dit jy moet met 'n bak water en handdoek rondloop en almal om jou se skoene uittrek om hulle voete te was.....

Philip dT
Dec 7th 2009, 10:17 AM
Paul, ek dink die sleutel l in die feit dat God se Woord nie net uit een vers bestaan nie, maar 'n hele klomp boeke, briewe, ens. Mens moet alles in ag neem as mens wil weet wat die bybel leer, want verkillende gedeeltes in die bybel lig sekere waarhede toe.

As mens net een vers uithaal oor 'n bepaalde saak uithaal, sonder om ook die ander verse oor dieselfde saak in ag te neem, kan mens die gevaar loop om die waarheid skeef te trek. Al die ander Skrifgedeeltes oor 'n saak, kan mens ook "konteks" noem.

David2
Dec 7th 2009, 01:14 PM
Dankie Gene en Philip. Ek stem saam met wat julle s. Ons praat ook van die naby konteks en van die algehele (wye) konteks van die Bybel. Ons moet natuurlik net versigtig wees met die wye konteks, want dit is nie altyd noodwendig waar dat twee verse wat ver van mekaar af voorkom, oor dieselfde saak praat nie. Tog kan en moet ons die wyer konteks van die Bybel raadpleeg om seker te maak dat ons verstaan van 'n vers wel inpas by die algemene boodskap van die Bybel.

Paul, ek dink tog daar is 'n vers wat vir ons s dat ons die konteks van 'n vers in ag moet neem. Ek het reeds daarna verwys en dit is in 2 Petr. 1:20,21.

1:20 terwyl julle veral dt moet weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie;

1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Wat s hierdie vers anders as dat jy die Bybel binne konteks moet lees? Jy mag nie jou eie interpretasie aan woorde van die Bybel koppel nie. Hierdie vers verbied dit. En as iemand kom en s nee, maar die Heilige Gees het vir hom ges om dit teen die konteks in op 'n ander manier te verstaan, dan lieg hy, want die Bybel laat nie so iets toe nie. Die mense wat die Bybel geskryf het, het volgens die verse reeds, gedring deur die Heilige Gees, 'n konteks en bedoeling van God saam met die verse ingebou. Dit is nou reeds die rede waarom die vers ons verbied om ons eie interpretasie aan verse te heg. Ons het net een opsie en dit is om die bedoeling (konteks) van die Heilige Gees in elke vers op te volg en daarby te bly.

Kyk ook maar na 1 Petrus 1:11

1:11 en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna.

Die mense het in daardie tyd reeds "nagespeur" (verantwoordelik die konteks beoordeel) om agter te kom wat die bedoeling van die Heilige Gees was. Hulle het geweet dat die Gees net een bedoeling gehad het met elke vers wat geskryf is, en hulle taak was om dit na te speur en nie sommer hulle eie, of sg. "nuwe" bedoelings van die Heilige Gees aan 'n vers te koppel nie.

Paul Pienaar
Dec 7th 2009, 04:47 PM
Paul, ek dink die sleutel l in die feit dat God se Woord nie net uit een vers bestaan nie, maar 'n hele klomp boeke, briewe, ens. Mens moet alles in ag neem as mens wil weet wat die bybel leer, want verkillende gedeeltes in die bybel lig sekere waarhede toe.

As mens net een vers uithaal oor 'n bepaalde saak uithaal, sonder om ook die ander verse oor dieselfde saak in ag te neem, kan mens die gevaar loop om die waarheid skeef te trek. Al die ander Skrifgedeeltes oor 'n saak, kan mens ook "konteks" noem.


Hallo Philip,

Die apostels het gedeeltes uit die OT aangehaal om hulle interpretasie te
ondersteun. Van daardie OT gedeeltes, gelees binne die OT se konteks,
hou geen verband met die apostels se toepassing van die gedeeltes nie.

As daardie apostels vandag geleef het, en dieselfde gedoen het, sou daar
definitief aan hulle gese gewees het dat hulle buite die konteks van die
Skrif wandel.

Ek dink tog dat die huidige, grootliks aanvaarde konteks "reel", die apostels
nie sou toegelaat het om die Woord te gebruik en te interpreteer het soos
hulle dit gedoen het. En dit veral, laat my huiwer om te aanvaar dat die
konteks so swaar behoort te dra.

Paul Pienaar
Dec 7th 2009, 05:03 PM
Hallo David,

Jy het 2 Petr. 1:20,21 genoem.

1:20 terwyl julle veral dt moet weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie;

1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Ek dink dit is een van die tekste wat grootlike kan bydra tot hierdie draad.
Maar hoekom verbind jy die teks met "konteks"? Ek kan nie sien hoe jy
daarby kom nie. My begrip van die verse is dat dit vir ons daarop wys dat
geen enkele vers of enkele teks gedeelte gebruik kan word om 'n lering op
te bou nie.
M.a.w., die Woord het meer as een 'getuie' nodig. Oftewel, om 'n lering
voort te bring, moet daar ten minste twee afsonderlike tekste wees wat
mekaar ondersteun.

Met 'getuie' verwys ek na die volgende gedeelte...
2Co 13:1 - "In the mouth of two or three witnesses shall every word be established"

David2
Dec 7th 2009, 05:34 PM
Paul
Eie uitlegging vind plaas waar mense die tekse se bedoeling of sy konteks verontagsaam en hulle eie betekenis daarin lees. Dus, die vers waartsku beslis teen kontekslose Bybelstudie.

Philip dT
Dec 8th 2009, 08:14 AM
Hallo Philip,

Die apostels het gedeeltes uit die OT aangehaal om hulle interpretasie te
ondersteun. Van daardie OT gedeeltes, gelees binne die OT se konteks,
hou geen verband met die apostels se toepassing van die gedeeltes nie.

As daardie apostels vandag geleef het, en dieselfde gedoen het, sou daar
definitief aan hulle gese gewees het dat hulle buite die konteks van die
Skrif wandel.

Ek dink tog dat die huidige, grootliks aanvaarde konteks "reel", die apostels
nie sou toegelaat het om die Woord te gebruik en te interpreteer het soos
hulle dit gedoen het. En dit veral, laat my huiwer om te aanvaar dat die
konteks so swaar behoort te dra.

Is dit so?

Gee een voorbeeld op 'n slag, dan bespreek ons dit.

Paul Pienaar
Dec 9th 2009, 03:25 AM
Hallo Philip,

Ek kyk na Amos hoofstuk 9, veral na vers 11 en 12.

Amo 9:11 In di dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;
Amo 9:12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.

As die konteks in ag geneem word, sou 'n mens uit hierdie
gedeelte kon aflei dat dit 'n profesie is oor die roeping van
die Heidene? Soos wat Jakobus dit gebruik?
Is die hut van Dawid (volgens die konteks) weer opgerig,
soos in die OU tyd?

Philip dT
Dec 9th 2009, 07:29 AM
Hallo Paul, na watter teks in Jakobus verwys jy?

Paul Pienaar
Dec 9th 2009, 02:02 PM
Hallo Paul, na watter teks in Jakobus verwys jy?


Hi Philip,

Ek verwys na Handelinge 15:15-17.

Philip dT
Dec 9th 2009, 03:06 PM
Paul, net vir die begin, "hut" verwys beide in Amos 9 en Hand 15 na "tabernakel" - sien bv. Engelse vertalings.


Amos 9 is eskatologies (beduidend op die eindtyd), en verwys uiteindelik na die optigting van die geestelike tabernakel wat God sal oprig en die herstel van sy geestelike volk in die nuwe hemel en aarde - sien bv. vers 14. Die tabernakel spreek van God se teenwoordigheid by sy mense.

Vergelyk:

Op 21:2-4 "En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos n bruid wat vir haar man versier is. (3) En ek het n groot stem uit die hemel hoor s: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. (4) En God sal al die trane van hulle o afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan."

Dit is is ten tye van die nuwe hemel en die nuwe aarde.

Die tabernakel in Hand 15 verwys ook nie na 'n fisiese hut of tabernakel nie, maar na God se teenwoordigheid by sy mense, wat reeds begin het om 'n realiteit te word in die Nuwe Testament, deurdat God se geestelike koninkryk na die wreld gekom het en ons daarin deel deur wedergeboorte vanuit God se Gees (Joh 3:3-5). Omdat God se Gees nou in ons bly, het Hy sy woning gemaak onder ons (Immanuel - God met ons). Die Nuwe Testament lei dus reeds die begin van die eskatologie in, waarop baie van die OT profesie dui. Baie van hierdie profesie word dus in die hiernamaals finaal volbring, maar dit begin reeds 'n realiteit raak deur die versoening van Christus.


Die konteks van Hand 15 dui juis daarop dat gelowiges nie meer die wet moet onderhou (bv. besnydenis) om deel van God se volk te wees nie, want God se Gees is nou self teenwoordig. Vers 17 s: sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek. Dit gaan daaroor dat mense uit alle nasies nou in God se teenwoordigheid is sonder die wet.

JPR
Dec 12th 2009, 09:50 AM
Die probleem wat deur meeste van die deelnemers aan die forum uitgewys word is dat:
Om die skrif self te interpreteer is gevaarlik.
Om eie interpretasies aan God se Woord te gee kom arrogant voor
Mense roem op die leiding van die Heilige Gees wanneer dit inderdaad net hulle eie gedagtes is.
Hoewel hierdie, met die inligting tot my beskikking, ook ‘n gevaar inhou, l die oplossing nie in onbybelse stellings soos die “lees die bybel in konteks” nie. Omdat persoon A s hy word deur die Heilige Gees gelei, hoewel dit blyk om nie so te wees nie, kan mens nie die Skriftuurlike oorboord gooi en s dat mens liewer moet wegbly van die leiding van die Heilige Gees nie. Ewe-eens kan mens nie ‘n dogma verkondig wat jou weerhou van ‘n skriftuurlike stelling nie.

Die probleem met ‘n onskriftuurlike stelling is dat mens bloot nie weet wat die betekenis daarvan is nie. Wat een persoon daarmee bedoel, mag verskil van wat ‘n ander persoon daarmee bedoel. Ek sal slegs dieselfde betekenis aan ‘n begrip kan heg as as ek ure het om ‘n ander persoon definisie aan te hoor of vir jare in dieselfde lesing lokale as hy deurgebring het. Ons kan tog nie ‘n sekere mate van vooraf kennis as belangrik ag voor mens die evangelie sinvol aan ander kan voorhou nie. Die krag van God se Woord l juis daarin dat ‘n enkele “saad die vermo het hom ‘n boom te word”. Dit is moeilik genoeg om eenstemmigheid oor Bybelse begrippe te kry (doop as voorbeeld), wat nog van onbybelse begrippe soos hierdie!

As ek dus oor “die konteks rel” skryf moet ek toegee dat my begrip daarvan van ander kan verskil. Ek praat dus net oor my ervaring daarvan en niks meer nie:

Die konteks rel.

Daar is 5 maniere om die natuurlike wreld waar te neem: ons vyf sintuie. Wat met die sintuiglike waargeneem word, sluit die bonatuurlike wreld uit.

Daar is ‘n paar maniere om die bonatuurlike eersterangs waar te neem of te ervaar ; Die wettige manier is deur geloof en onder leiding van die Heilige Gees. Die onwettige manier is deur heksery, geeste oproep en waarsery (daar mag ander onwettige maniere ook wees).

Ons kan met die sintuiglike, deur die getuienisse van hekse aan te hoor, baie van die bonatuurlike wreld leer, insgelyks kan ons met die sintuiglike, deur die getuienisse van gelowiges wat deur die Heilige Gees gelei word, ook baie van die bo-natuurlike wreld leer. (Soos om die Heilige Geskrife te lees) Niks van die bonatuurlike wreld kan egter eersterangs met die sintuiglike waargeneem word nie. Wat met die sintuiglike bereik word is menslik en niks meer nie. God stel dit so: 1 Kor 2: 8 – 9 “maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie (nl. die verborgenheid van die wysheid van God), het wat God berei het vir die wat Hom liefhet”. Wat die oog nie sien en die oor nie hoor nie, is ‘n verwysing na die sintuiglike. 1 Kor 2: 8 – 9 s dus dat die sintuiglike nie verborge Goddelike wysheid eersterangs kan bekom nie. Ons kan dit wel tweedehands bekom deur na getuienisse van “die wat God liefhet”, te luister.

My verstaan van “konteks” is dat dit die skrif beperk tot die natuurlike. Hoewel die skrif van die bo-natuurlike getuig, is dit self tot die natuurlike beperk. As sodanig was die Horeb Verbond ‘n voorbeeld van ‘n skriftuurlike bediening. Deur hierdie verbond is die letter bedien. Die inhoud van die verbond was op klip gegraveer. Dit was ‘n bediening wat die dood gebring het. Die geskrewe woord is niks anders nie. Dit is letter wat die dood gaan veroorsaak. Ons behoort nou die Heilige Gees te bedien. (2 Kor 3:6 – 11) Die Gees gee lewe. Om die skrif net binne konteks te lees, is om die bediening van die letter te promofeer en is dus ‘n dooie bediening. Die letter maak dood. Ons behoort geloof te bevorder en deur geloof (nie die sintuiglike nie) ontvang (Joh 7:38 – 39) (Gal 3:2) en word ons versel (Ef 1:13) met die Heilige Gees. Niemand weet wat in God is nie behalwe die Gees van God en sonder die Gees van God kan mens nie weet wat in God is nie. (1 Kor 2: 11 – 12)

Die Geskrifte getuig van Yehoshuah (“Julle ondersoek die skrifte omdat die skrifte van my getuig, tog wil julle nie na my toe kom om die lewe te h nie”) maar is nie Yehoshuah nie. (Joh 5:31 As Ek van Myself getuig, is my getuienis nie waar nie.) want dit getuig waarlik van Yehoshuah.

Yehoshuah het by geleentheid ges: “Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor (nie die wat die skrif binne konteks lees nie) en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; (nie deur die skrif binne konteks te lees nie) en die wat dit gehoor het, sal lewe. (Joh 5:24 – 25)

Die Heilige Geskrifte is is dus nie God se Woord nie, dit is mense, wat onder leiding van die Heilige Gees gelewe het, se weergawe van God se Woord. My ervaring van “konteks” is dat die leser aangemoedig word om die Heilige Geskrifte in die vleeslike of natuurlike sfeer te lees en te beperk sonder dat aan hom die geleentheid gegun word om die “stem van Yehoshuah” deur geloof te hoor. Dit is om terug te keer na ‘n bediening wat die dood bring. Hoewel die skrif deur God ingegee is en nuttig is om te leer, te onderwys, tereg te wys en ander se nonsens te weerl (2 Ti 3:16) kom ware lewe deur Yehoshuah se stem te hoor, deur in geloof te lewe, in Hom te bly en deur Heilige Gees gelei te word. Die mens wat homself beperk deur die skrif net binne konteks te lees, sal niks hiervan ervaar nie. Sy wysheid word deur God as “menslike wysheid” gedefinieer.

God maak twee belangrik opmerkings oor menslike wysheid:


Geloof bestaan nie in menslike wysheid nie (1 Kor 2:5)
Wysheid wat so bekom word, is eintlik maar dwaasheid voor Hom (1 Kor 3:19)
Uit my ervaring (verwys na my vierde paragraaf) is die bediening van die “konteks rel” dwaasheid voor God.

Freek
Jan 21st 2010, 10:20 PM
Soos iemand ges het, "Elke ketter het sy letter." Wat van "En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang." en dan "Toe s Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so." Belaglik ja, maar beide tekste staan in die Bybel." Waarom is daar so baie denominasies? Omdat elkeen sy eie interpretasie van die Bybel het. Die Roomse Kerk het sy ontstaan te danke aan oa Lukas 11:27. Waar gaan dit eindig? Wie is 100% reg?

David2
Jan 22nd 2010, 04:59 AM
Freek
Jy is reg. Die verstaan van die Bybel tussen mense wat met mekaar verskil is 'n groot probleem. Tog dink ek dat dit 'n baie goeie beginpunt is om te erken dat die Bybel 'n bepaalde bedoeling het wat die Heilige Gees daarin gebou het en dat dit ons taak is om dit raak te sien en te verkondig. Ons sal nie daardeur al die probleme oplos nie, ongelukkig nie, maar ons kan darem 'n goeie ent vorder om erge dwalings en eiesinnige interpretasies van die Bybel uit te wys en uit te skakel.

JPR
Jan 23rd 2010, 08:44 AM
Freek, ek stem saam met jou. Ek sou daarop wou uitbrei;

As twee persone na n geestelike boodskap luister wat deur n derde persoon gelewer word en een van die twee persone stel homself ten alle tye onder leiding van die Heilige Gees, sou die boodskap daardie persoon slegs in die mate verryk waartoe die Heilige Gees dit toelaat. Sou die boodskap onwaarhede en eie interpretasies bevat sou die persoon dus glad nie daardeur beinvloed word nie. Die ander persoon wat nie deur die Heilige Gees gelei word nie, sou moontlik mislei kon word deur die onwaarhede en eie interpretasies van die persoon wat die boodskap bring.

Enige gelowige wat mislei word het dus net homself te blameer aangesien die leiding van die Heilige Gees tot enige kind van God se beskikking is wat daarvoor vra. (Luk 11:11 13)

David, ek word deur die Heilige Gees gelei maar het nie die vermo gekry om die Heilige Gees se boodskap aan ander te interpreteer nie. Ek kan dus nie soos jy s wat die bepaalde bedoeling was wat die Heilige Gees daarin gebou het nie. Wat ek bedoel is dit; Ek is nie die een wat die boodskap inisieer het nie, God het. Ek is nie die een wat die boodskap verkondig het nie, Paulus het. Ek is nie die tussenganger wat die boodskap help duidelik maak nie, Die Heilige Gees doen dit. Met die lees van die Korinthiers brief vandag openbaar die Heilige Gees die waarhede wat ek vandag moet hoor aan my netsoos Hy dit vir die Korinthiers gedoen toe hulle die brief oorspronklik gekry het.

Wat ek ontvang as ek die Heilige Skrifte lees, word deur die Heilige Gees en nie deur my eie interpretasie bepaal nie. Een van die eerste dinge wat ek moes leer toe ek n geestelike mens geword het is juis dat daar geen ruimte vir eie interpretasies is nie. Ek moet (Rom 6:6), het (Rom 6:1), en is steeds besig (Rom 6:5) met die sterwe van myself om daardie doel te verwesenlik.

As daar enige konteks is waarbinne die brief gelees moet word, word daardie konteks deur die Heilige Gees bepaal en nie deur mense nie. Dit mag anders wees vir die wat nie deur die Heilige Gees gelei word nie. Mag hulle die vreugde en lyding van wedergeboorte, vergeesteliking en leiding van die Heilige Gees ervaar.

CFJ
Jan 23rd 2010, 09:26 AM
Soos iemand ges het, "Elke ketter het sy letter." Wat van "En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang." en dan "Toe s Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so." Belaglik ja, maar beide tekste staan in die Bybel." Waarom is daar so baie denominasies? Omdat elkeen sy eie interpretasie van die Bybel het. Die Roomse Kerk het sy ontstaan te danke aan oa Lukas 11:27. Waar gaan dit eindig? Wie is 100% reg?

Freek,

Persoonlik glo ek dit wat jy hier voorhou, 'n angswekkende gedagte is. Wat is die waarheid as daar soveel verskillende interpretasies is? Die antwoord is eenvoudig, elke mens moet net by Jesus uitkom, want net Hy is die waarheid en net Hy sal jou met die tyd leer nie in een enkele lesing nie (Hy is alleen Leermeester, niemand anders moet dit wees nie). Wat ek al kon leer, was dat mense die waarheid verarm het met dogmatiese uiteensettings en dat mense wat die waarheid betref, net die oppervlak van die dam sien, maar as jy deur God se Gees die dieptes van hierdie dam begin ondersoek, vind jy dat verskillende punte op die oppervlak, aan die onderkant vasgebind is...

Alles wat ons sien is egter die waarheid nie, maar daar is verseker meriete daarin dat mense die waarheid kom verarm het.

Freek
Jan 23rd 2010, 09:41 AM
JPR, ek dink die term, "Ek word gelei deur die Heilige Gees." moet verban word. Een persoon sal jou sus vertel en 'n volgende een so, maar die twee dinge is onderling uitsluitend. Dis nie logies nie. Sover ek gelees het is daar slegs een Heilige Gees en Hy is waarlik God en Hy is nie verward nie. Ek dink nie elkeen wat s dat hy/sy deur die Gees gelei word, ken Sy stem nie, want as hulle het sal ons een boodskap gekry het, maar soos jy weet, dis nie die geval nie. Dis een van die redes vir my soeke na 100% waarheid.

Ek het nie 'n probleem met iemand wat erken dat hy nie alles weet nie, maar om vas te skop oor iets en te s, “Die Heilige Gees s so.” maar dis anders as wat iemand anders wat ook gelei word, verkondig, is mos ... (vul jou eie woorde hier in.) Ek sit self met 'n hele klomp dinge wat van kleintyd af in my ingeprent is en is besig om dit te verwerk, maar dis 'n moeilike proses.

Freek
Jan 23rd 2010, 09:50 AM
CFJ, dis angswekkend. Gaan lees bietjie oor Jim Jones en The Peoples Temple. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones#Deaths_in_Jonestown) Om watter rede doen mens so-iets? Bybel interpretasie dalk?

JPR
Jan 23rd 2010, 10:50 AM
Freek, die Here klink net so aggressief soos jy as Hy teen leuenagtige waarsery praat:

Esg 13:7 Het julle nie n bedrieglike gesig gesien en leuenagtige waarsery gespreek nie deurdat julle s: Die HERE spreek, terwyl k nie gespreek het nie? Esg 13:8 Daarom, so spreek die Here HERE: Omdat julle valsheid gespreek en leuenagtige gesigte gesien het, daarom kyk, Ek het dit teen julle, spreek die Here HERE. Esg 13:9 En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuens waars: hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie en in die land van Israel nie kom nie; en julle sal weet dat Ek die Here HERE is.

Duidelik mag ek nie s die Here s as die Here nie ges het nie. Hierteenoor, is leiding van die Heilige Gees my sekuriteit, nie my vyand nie. Dit is vreemd vir mense wat dit nie ervaar nie en dit is ontoelaatbaar en skep baie verwarring as jy die Heilige Gees se leiding voorhou vir promofering van jou eie of ander se idees.

Die Here praat baie oor die leiding van die Heilige Gees en ek sou nie een van die volgende versies wou verban nie.

Psa 143:10 Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in n gelyk land.
Jes 63:14 Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die HERE hulle na die rus gelei. S het U u volk gelei, om vir U n heerlike Naam te maak.
Mat 4:1 Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.
Luk 4:1 En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei,
Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God
Gal 5:18 Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

CFJ
Jan 25th 2010, 11:59 AM
CFJ, dis angswekkend. Gaan lees bietjie oor Jim Jones en The Peoples Temple. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones#Deaths_in_Jonestown) Om watter rede doen mens so-iets? Bybel interpretasie dalk?

Freek,

Dis net angswekkend as ons die pad alleen moet loop. 'n Klein seuntjie het min tot geen vrees as sy pa hom bystaan en met hom is nie. Net so het ons ook niks om te vrees oor hoe die Bybel verstaan moet word, as Jesus en ons Vader met ons is nie. Dit gaan nie oor godsdiens nie, want dit is dood en verwarrend, maar dit gaan oor God en Hy is 'n God van orde en uiteraard gaan dit oor 'n verhouding met Hom. Al hoe 'n man sekuriteit in enige vrou kan kry, is om in 'n verhouding met haar te staan. Die liewe Here is nie anders nie. Alle vrouens het bepaald soortgelyke eienskappe, maar tog kan mens weens hierdie eienskappe nie almal van hulle net blindelings vertrou nie, net as jy een van hulle spesiaal ken, raak haar eienskappe vir jou besonders. Die Bybel werk ook so, net as jy God ken, raak die eienskappe van die Bybel en uiteraard die waarheid 'n realiteit. Baie denominasies haal baie dinge uit die Bybel, maar as God nie leef vir jou nie, beteken hierdie boek niks. So is 'n vrou vir 'n man ook, as 'n vrou nie leef vir 'n man nie, beteken baie van wat vrou beteken, relatief to niks.

Freek
Jan 26th 2010, 12:02 PM
Die Here praat baie oor die leiding van die Heilige Gees en ek sou nie een van die volgende versies wou “verban” nie.

Ek het nie bedoel dat goed uit die Bybel gehaal moet word nie, slegs dat mense wat beweer dat hulle deur die Heilige Gees gelei word, seker moet maak dat hulle reg hoor? Net so terloops, hoe lei Hy 'n mens? Ek stel regtig belang.

JPR
Jan 28th 2010, 08:14 AM
Net so terloops, hoe lei Hy 'n mens? Ek stel regtig belang.
Freek, in kort;

My ervaring is dat geloof altyd nodig is om die Here te hoor of om die leiding van die Heilige Gees te ervaar. Geloof is om oortuig te wees van wat buite die sintuiglike l (Heb 11:1)

Wat sy stem aanbetref:

Ek lees die Heilige Geskrifte soekend en as Hy praat was dit nog altyd geskrewe Woord wat in lewendheid en toepaslikheid op een of ander manier wat ek nie kan verklaar nie, uitstaan. Dit is daarom altyd buite die konteks van die oorspronklike skrywe maar altyd binne die konteks van waar ek my bevind op daardie stadium in my lewe. Dit is somtyds so van toepassing op my dat ek nie kan glo dat die skrywer iemand anders daarmee wou bereik nie. Geskrewe woord in konteks kan per definisie nooit vir my lewend wees nie omdat ek nooit die onderwerp van die oorspronklike skrywer was nie. Die Outeur van die oorspronkike geskrewe Woord het dit egter so geformuleer dat dit op my ook van toepassing sou wees baie jare later. In kort: die geskrewe woord bring n toepaslike boodskap op so n manier wat ek oortuig geraak het kan net gebeur as daar n lewende God is wie se eie Woorde so lewend is dat Hy dit (weer) aan my openbaar op tye wat Hy bepaal en in my spesifieke omstandighede. Dit is so werklik dat ek met tye al heen en weer met God gekommunikeer het deur woorde wat duisende jare terug op papier vasgevang is.

Die leiding van die Gees ervaar ek op verskillende maniere en eintlik is wat ek hier bo geskrywe ook seker niks anders as die Heilige Gees wat die geskrewe Woord lewend maak nie. Verder is dit my ervaring dat Hy my herinner aan gesprekke wat ek voorheen met God gehad het. Ek ervaar dat Sy Woorde in my gedagte opkom wat op n spesifieke situasie van toepassing is.

Laastens; aanvanklik was my eie begeertes baie sterk en het ek by geleentheid my eie begeertes ast ware gemeng met wat ek by God gehoor het. Soos toe hy vir my ges het hy gaan my voorspoedig maak het ek verkeerdelik inkomste gehoor. Ek was by een so n geleentheid erg verle en verslae toe dit nie gebeur soos Hy ges het nie. Sy Woorde aan my kort daarna was dat ek niks moet byvoeg by wat Hy my s nie (Spreuke 30:6) Ek het deur dure ervaring en tugtiging geleer dat die self geen plek in God se kommunikasie het. Gedagtes wat moontlik uit die self kom, verwerp ek onmiddellik. Die Heilige Gees het my nog altyd in Christus in en uit die self uit gelei.

Ek hou dagboek van God se gesprekke met my en dit is baie, baie kosbaar. Soms was Hy baie kwaai met my, selfs veroordelend toe ek aan my vlees toegegee het, en ander kere sag en koesterend. Nooit was ek weer honger gewees nie en nooit was ek sonder Hom nie. Hy is liefde.

Johnny
Jan 28th 2010, 12:19 PM
Hallo Philip,

Ek kyk na Amos hoofstuk 9, veral na vers 11 en 12.

Amo 9:11 In di dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;
Amo 9:12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.

As die konteks in ag geneem word, sou 'n mens uit hierdie
gedeelte kon aflei dat dit 'n profesie is oor die roeping van
die Heidene? Soos wat Jakobus dit gebruik?
Is die hut van Dawid (volgens die konteks) weer opgerig,
soos in die OU tyd?

Eerstens, oral waar die woord "di", met 'n strepie op die "" voorkom dan verwys dit na die eindtyd. Die vervalle hut van Dawid is NIE die heidene (met 'n klein letter) nie, maar Israel en God se volk....die Jode.

Wesley (E-Sword)
Amos 9:11 In that day - In the set time which I have fixt. Raise up - Bring back out of captivity, and re - establish in their own land, the house of David, and those that adhere to his family. Fallen - By the revolt of the ten tribes. The breaches - Which are in it by that long division.

Kom ons lees bietjie vers 14:

Amos 9:14 En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanl en die vrugte daarvan eet.

Hulle doen dit reeds vandag. Israel is 'n blomme tuin!:pp

Freek
Jan 28th 2010, 02:10 PM
Freek, in kort;

My ervaring is dat geloof altyd nodig is om die Here te hoor of om die leiding van die Heilige Gees te ervaar. Geloof is om oortuig te wees van wat buite die sintuiglike l (Heb 11:1)

Wat sy stem aanbetref:

Ek lees die Heilige Geskrifte soekend en as Hy praat was dit nog altyd geskrewe Woord wat in lewendheid en toepaslikheid op een of ander manier wat ek nie kan verklaar nie, uitstaan. Dit is daarom altyd buite die konteks van die oorspronklike skrywe maar altyd binne die konteks van waar ek my bevind op daardie stadium in my lewe. Dit is somtyds so van toepassing op my dat ek nie kan glo dat die skrywer iemand anders daarmee wou bereik nie. Geskrewe woord in konteks kan per definisie nooit vir my lewend wees nie omdat ek nooit die onderwerp van die oorspronklike skrywer was nie. Die Outeur van die oorspronkike geskrewe Woord het dit egter so geformuleer dat dit op my ook van toepassing sou wees baie jare later. In kort: die geskrewe woord bring ‘n toepaslike boodskap op so ‘n manier wat ek oortuig geraak het kan net gebeur as daar ‘n lewende God is wie se eie Woorde so lewend is dat Hy dit (weer) aan my openbaar op tye wat Hy bepaal en in my spesifieke omstandighede. Dit is so werklik dat ek met tye al “heen en weer” met God gekommunikeer het deur woorde wat duisende jare terug op papier vasgevang is.

Die leiding van die Gees ervaar ek op verskillende maniere en eintlik is wat ek hier bo geskrywe ook seker niks anders as die Heilige Gees wat die geskrewe Woord lewend maak nie. Verder is dit my ervaring dat Hy my herinner aan gesprekke wat ek voorheen met God gehad het. Ek ervaar dat Sy Woorde in my gedagte opkom wat op ‘n spesifieke situasie van toepassing is.

Laastens; aanvanklik was my eie begeertes baie sterk en het ek by geleentheid my eie begeertes as’t ware gemeng met wat ek by God gehoor het. Soos toe hy vir my ges het hy gaan my voorspoedig maak het ek verkeerdelik inkomste gehoor. Ek was by een so ‘n geleentheid erg verle en verslae toe dit nie gebeur soos Hy ges het nie. Sy Woorde aan my kort daarna was dat “ek niks moet byvoeg by wat Hy my s nie” (Spreuke 30:6) Ek het deur dure ervaring en tugtiging geleer dat die self geen plek in God se kommunikasie het. Gedagtes wat moontlik uit die self kom, verwerp ek onmiddellik. Die Heilige Gees het my nog altyd “in Christus” in en uit die self uit gelei.

Ek hou dagboek van God se gesprekke met my en dit is baie, baie kosbaar. Soms was Hy baie kwaai met my, selfs veroordelend toe ek aan my vlees toegegee het, en ander kere sag en koesterend. Nooit was ek weer honger gewees nie en nooit was ek sonder Hom nie. Hy is liefde.

Ek dink dis moontlik dat mens 'n bemoedigende boodskap uit 'n versie - uit konteks - kan kry, maar dit raak 'n probleem wanneer dogmas rondom tekste wat uit konteks geneem word gebou word. Dan kry mens allerhande snaakse leerstellinge. Dan verder, omdat een vers uit konteks geneem word, maak 'n versie op 'n heel ander plek nou nie meer sin nie. Di word dan verdraai om ook by die nuwe dogma te pas. Dis soos iemand wat lieg en dan daardie leuen met 'n ander een probeer bedek en later is hy so in 'n knoop dat hy nie meer kan los kom nie. Dis al baie jare dat ek sulke goed gevoer word en toe besluit ek tot hiernatoe en nie verder nie.

Selfs mense wat nie meer in die kerk kom nie, glo nog die goed wat hulle kerk hulle geleer het, of dit nou die waarheid is of nie en dis bitter moeilik om hulle anders te oortuig. Selfs al volg jy die metode in Jes 28:9-10.

Philip dT
Jan 28th 2010, 05:58 PM
Eerstens, oral waar die woord "di", met 'n strepie op die "" voorkom dan verwys dit na die eindtyd.

Johnny. Ek neem aan dis 'n grappie! ;)

Jy's OK n! Jy't nie koors of ietsie nie?

Johnny
Feb 1st 2010, 05:16 AM
Johnny. Ek neem aan dis 'n grappie! ;)

Jy's OK n! Jy't nie koors of ietsie nie?

Wel....in die gedeelte onder bespreking verwys dit na die eindtyd, maar nou wat weet jy in elk geval van die eindtyd, Israel en die Jode af?:cool:

Philip dT
Feb 1st 2010, 11:17 AM
Wel....in die gedeelte onder bespreking verwys dit na die eindtyd, maar nou wat weet jy in elk geval van die eindtyd, Israel en die Jode af?:cool:

Ek sal verstaan as jy verwys na die teks ter sprake. Maar dit het vir my geklink of jy veralgemeen.

Johnny
Feb 1st 2010, 12:01 PM
Ek sal verstaan as jy verwys na die teks ter sprake. Maar dit het vir my geklink of jy veralgemeen.

Ek dink die teksverse en gedeelte aangehaal kan net na een gebeurtenis wys.....die eindtyd en die Jode se terugkeer. As dit onduidelik was, jammer daarvoor.