PDA

View Full Version : Christendom terug na Joodse wortels en gebruike?Philip dT
Dec 9th 2009, 01:45 PM
Ek het nou al geleer dat ek hier op Bibleforums maar 'n stem roepende in die woestyn is as dit kom by hierdie verskynsel. Ek het nogtans gedink om 'n draad spesifiek daarvoor oop te maak, omdat ek dink dit al meer hoofstroom raak en al meer belangrik raak dat mense hulle ten opsigte daarvan verantwoord.

Ek het onlangs weer met iemand te doen gehad wat vreeslik "into" al die Joodse en Israel dinge is. Dit is 'n beweging wat veral sterk is onder hoofstroom Charismatiese kringe.

Kom ek noem 'n paar dinge wat geassosieer word met hierdie verskynsel. maar voor ek dit noem, al hierdie dinge is nie noodwendig by een enkele groep teenwoordig nie, soms 'n kombinasie daarvan. Maar ek dink tog al hierdie dinge hou in 'n mindere en meerdere mate met mekaar verband.

Christene wat teruggryp na:

- die onderhouding van die Sabbat, of sg. Shabbat-geleenthede
- die onderhouding van Joodse feeste
- Joodse diet
- Bepaalde Joodse gebruike, soos die dra van 'n taliet
- Hebreeuse name vir God, die Heilige Gees en Christus, asof dit meer krag dra of meer outentiek is
- aanvaarding van waardes van die Hebrew Roots Movement
- Messiaanse Joodskap - dikwels is die meerderheid "Messiaanse Jode" eintlik nie-Joodse Christene.
- vriende van Israel/Jode
- blaas van Shofar
- Joodse danse, Joodse liedere

Dan is daar ook leringe wat soms hiermee geassosieer word, bv:

- die "latter rain"
- klem op spesiale tekens en wonderwerke, bv. goud, olie op hande, glitter, rukbewegings, omval in die gees (nie dat daar noodwendig iets inherent verkeerd is hiermee nie)
- geestelike of Goddelike DNA
- dat die toekoms reeds in die fynste detail bepaal is en (allegories) verborge l in tekste of numerologie van tekste - vgl. fatalisme
- spesiale / vreemde openbaringe van God
- die "blou vuur"
- leer oor 7 dope
- lering oor Leviete word in verband gebring met aanbidding/aanbiddingsleiers
- lering dat die huidige Jode steeds God se volk is en parallel met die kerk bestaan
- lering dat die huidige Jode moet terugkeer na fisiese Israel
- lering dat 'n aardse, Joodse koninkryk verwag moet word
- lering dat Christus as 'n soort reinkarnasie van koning Salamo as aardse koning gaan regeer.
- leringe oor "dae van Elia" of Elia-generasie

Instansies en mense wat dikwels met van hierdie leringe (op verskillende maniere) geassosieer word:

God Channel
Daystar Channel
TBN

John Haggee
David Pawson
Sid Roth
Rick Joyner
Tim LaHaye
Benny Hinn

(om net 'n paar te noem)

in SA, bv.

Kana n bediening, Retha McPherson


Hierdie tendens om terug te gryp na Joodse dinge raak by meer algemeen, veral in die hoofstroom Charismatiese kerke. Ek kan nie anders as om te sien dat dit 'n teruggryp is na die OT en die Ou Verbond nie, en dat dit die Nuwe Testament afwater:

Volgens die Nuwe Testament is ons gelowige Christene die nageslag van Abraham (Gal 3:7), die Israel van God (Gal 6:16), die nuwe genarasie, priesterdom, volk van God (1 Pet 2:9). Daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek meer voor God nie (Rom 10:12). Christus het die wet, die totale Ou Testament ge-"plero" (Mat 5:17) - dit is beindig, klaargemaak, volgemaak, vervul. In Christus is die hele dimensie van vlees afgel in die besnydenis van Chistus waarin die insettinge en eerste beginsels vernietig is (Kol 2:11-16). Vlees en wet is dus nie meer 'n basis waarop ons tot God nader, gered word of as God se volk beskou kan word nie. Dit is verby, kyk alles het nuut geword (2 Kor 5:17). Ons leef nou in die dimensie van gees/Gees, (ons is nie meer in die vlees nie: Rom 8:9). Die Gees van Christus verwyder die bedekking oor die Ou Testament (2 Kor 3) wat nou slegs verstaan kan word vanuit Christus, terugwerkend, nie andersom nie. Die Gees leer ons alles wat ons nodig het (Joh 14:26; 1 Joh 2:27) en bevestig ons kindskap (Rom 8:9-14), nie wet of enige iets uit die kultuurskat van fisiese Israel nie. God het reeds een nuwe mens gemaak in Christus en die middelmuur van skeiding afgebreek (Ef 2:11-15).

Ons het dus nie meer nodig om terug te gryp na die Ou Testament met fisiese Israel nie, ook nie na die wet of Ou Testamente (of Joodse) gebruike. Ons staan nou in die vryheid van Christus, want die wet van die Gees van die lewe in Jesus Christus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood (Rom 8:2).

Tonton
Dec 9th 2009, 02:10 PM
Philip,

Dankie vir die draad.

Ek is net so bekommerd oor die "terug" beweeg na die Joodse gebruike.

Dit is een ding om die gebruike te verstaan, en selfs te bestudeer. Die Ou Testament dui immers op die Nuwe. Maar om daarin te verval is die ontkenning dat Jesus dit vervul het.

Ek glo dat die Ou Testament moet verstaan word om die Nuwe te verstaan. Die feeste is tog profeties, en alle profesie sal vervul wees wanneer die Here weer kom, daarom is daar nog waarde in om die feeste te verstaan, maar NOOIT ten koste van vryheid in Jesus nie.

Hy wat homself onderwerp aan een van die OT Wette, onderwerp homself aan almal, en geen mens kan die Wet behoorlik nakom nie. Die Wet wat die verskil maak is tog liefde, en dit is besny in ons harte.

Dit sal interresant wees om te sien wat hierdie draad uitbring.

Groete in Jesus,
Anton

Ta-An
Dec 9th 2009, 02:20 PM
Wow Philip, jy gooi nou baie vreemde goeters alles saam in een kook pot :o

Lof danse versus Joodse danse :hmm:
God se feeste versus Joodse feeste

etc etc etc


:o :o :o

Die bloed van Jesus ....... dis waaroor alles gaan.... vir my. :pp

Tonton
Dec 9th 2009, 02:32 PM
Die bloed van Jesus ....... dis waaroor alles gaan.... vir my. :pp

Almal saam: AAAAmen!

Philip dT
Dec 9th 2009, 03:24 PM
Wow Philip, jy gooi nou baie vreemde goeters alles saam in een kook pot :o

Lof danse versus Joodse danse :hmm:
God se feeste versus Joodse feeste

etc etc etc


:o :o :o

Die bloed van Jesus ....... dis waaroor alles gaan.... vir my. :pp

Ta-An, as ons nou nie meer dae en maande en tye waar waarneem nie (Gal 4:10), en nie meer die OT feeste onderhou nie, en nou dat dit nie meer deel is van die Nuwe Testament nie, is dit mos nie meer God se feeste nie, maar feeste wat deur die Jode (wat nou nie meer God se volk is nie) volgehou word, of hoe?

David2
Dec 9th 2009, 04:26 PM
Philip
Nee, jy is nie 'n stem wat roep in die woestyn nie. Ek het verlede jaar alreeds groot moelikheid op hierdie forum gekry toe ek sterk standpunt teen die "Hebreeuse wortels" beweging ingeneem het. Mense is veral baie sensitief daarvoor as jy beweer dat die HRM wetties is. Maar eintlik is dit vir my voor die hand liggend. Die meeste van die ou Joodse gebruike waarheen hulle wil terugkeer, was deel van die wet en daarom kan hierdie verskynsel ook maar as wetties gesien word.

En dit is nou juis op hierdie punt waar ek die lyne wil trek wat hierdie beweging aanbetref. Paulus praat van dinge soos Joodse skaduwees en eerste beginsels van die wet waarvan ons moet wegkom. Hy bespreek hierdie goed veral in Galasirs, Kolossense en Hebrers. Hierdie ou Joodse gebruike waarvan hy praat, is almal op een of ander manier in stryd met die evangelie vir vandag. Dit het gegeld in 'n tyd voor Jesus en sy weg van verlossing geopenbaar is. Dit was vleeslike goed waaraan mense vasgehou het in 'n tyd toe die ewige geestelike heilswaarhede van Christus nog nie geopenbaar was nie. Maar nou het Christus die wet vervul en geheel en al uitgefaseer. Enige oproep om nou na sulke skaduwees en eerste beginsels terug te keer, moet as 'n gevaarlike rigting weg van Christus af uitgewys word.

Maar nou sien ek dat jy sekere goed by jou lysie van uitgediende OT gebruike voeg wat ek nie by myne sal insluit nie. Ek is Chilliasties, ek glo dat Christus die paradys na sy wederkoms gaan herstel. Ek glo dus aan die 1000 jarige vrede op aarde na die wederkoms. Ek sien dit in Openb. 20 en ek sien dit ook by Jesus se geboorte dat Hy bestem is om werklik die koning van geregtigheid te word soos Jes. 9 dit reeds voorhou. Ek sien die Chiliastiese (glo in die 1000 jarige vrederyk op aarde na die wederkoms) studie van profesie in die OT dus gladnie as deel van terugkeer na Hebrew roots nie. In teendeel, hierdie is profesie wat nog nooit vervul is nie en deur God self so in die Bybel opgeteken is as 'n padkaart vir die toekoms. As ek dus profesie in die Bybel bestudeer, dan keer ek nie terug na joodse wortels nie, ek kyk vooruit na dit wat God in die toekoms weggel het, en wat nog nooit gebeur het nie.

Ta-An
Dec 9th 2009, 05:05 PM
As ek dus profesie in die Bybel bestudeer, dan keer ek nie terug na joodse wortels nie, ek kyk vooruit na dit wat God in die toekoms weggel het, en wat nog nooit gebeur het nie.
Dis nou wat ek bedoel....Philip kom potjie-kos maak verkeerde bestanddele ;)

Philip dT
Dec 9th 2009, 07:07 PM
En tog dink ek dit is juis hierdie oud-Joodse verwagting van 'n aardse koninkryk wat in baie opsigte aan die wortel l van hierdie hele beweging. Trouens, ek het nog nie 'n groep "Messiaanse Jode" teengekom wat nie hierdie Joodse, aardse koninkryksverwagting het nie. David, ek weet jy wil die hele idee van die aardse koninkryk skei van die hele ding oor Joodse gebruike en beheptheid met die Jode, maar ek dink nie mens kan nie. Dit is soos om die takke en die blare van die boom telkens te wil afsny, maar nie die wortel van die probleem aan te spreek nie. Of dit is soos om die simptome te probeer behandel of te onderdruk in plaas van die virus wat dit veroorsaak.

Jesus het juis die Jode daarop kom wys dat sy koninkryk nie van hierdie wreld is nie, maar dat sy koninkryk geestelik is, en dat hy die OT profesie geestelik kom vervul - dat hulle verwagting in 'n aardse messias foutief was. Dit was nooit die bedoeling van die OT Messias profesie nie. Dit het ek al breedvoerig langs die weg van die Skrif teks vir teks vir jou uitgewys waarop jy nog nie kon antwoord nie.

Ek dink as dit nie vir hierdie foutiewelike, aardse koninkryksverwagring was nie, sou daar ook nie 'n teruggrype na al hierdie ander Joodse dinge wees nie.

CFJ
Dec 9th 2009, 07:14 PM
Ek het nou al geleer dat ek hier op Bibleforums maar 'n stem roepende in die woestyn is as dit kom by hierdie verskynsel. Ek het nogtans gedink om 'n draad spesifiek daarvoor oop te maak, omdat ek dink dit al meer hoofstroom raak en al meer belangrik raak dat mense hulle ten opsigte daarvan verantwoord.

Ek het onlangs weer met iemand te doen gehad wat vreeslik "into" al die Joodse en Israel dinge is. Dit is 'n beweging wat veral sterk is onder hoofstroom Charismatiese kringe.Hallo Philip,

Ek is verseker ook iemand wat bekommerd hieroor is, veral as mens met jou Israelvisie strominge te doen kry, is daar gebruike onder hierdie mense wat werklik 'n mens bekommerd maak. Iets wat ek net graag wil noem, is dat nie een enkele Israelvisie-ondersteuner vir ek dit al gevra het, het getuig van 'n ontmoeting met Jesus nie. Dit lyk veral in sulke omstandighede al meer so, dat gebruike van die Ou Testament geweldig oorbeklemtoon word en hoe meer daar op ander dinge gefokus word, hoe minder en ook kleiner blyk die kans dat sulkes 'n persoonlike ontmoeting met hul Messias sal h.

Ek dink jy het bloot hierdie dinge al dieper ondersoek en kyk op 'n veel groter vlak hierna as meeste ander van ons. Ek sal ook graag soos Tonton wil sien wat lewer hierdie draad op...

Lanie
Dec 9th 2009, 07:22 PM
Hi Philip,

Ek wonder wat jou laat dink het dat jy alleen bekommerd is oor hierdie verskynsel? Ek weet van 'n paar mense, myself inkluis, wat baie bekommerd is daaroor... Dankie vir 'n goeie, sinvolle plasing wat hopelik die mense wat al in 'n mindere of meerdere mate daarin vasgevang is, rede tot ernstige nadenke sal gee.

(Okay, nou moet iemand vir Philip gaan lawe, nadat ek saam met hom gestem het oor iets....:lol: Ferdi, jy's die naaste. ;))

paidforinfull
Dec 9th 2009, 07:24 PM
Ek het nou al geleer dat ek hier op Bibleforums maar 'n stem roepende in die woestyn is as dit kom by hierdie verskynsel.

http://i553.photobucket.com/albums/jj382/lindievr/hot_topic_.jpg

(Jy's braaf, Philip.)


Kyk, al wat ek weet is dat die wat Israel seen, geseend sal wees, en dat die wat Israel vervloek, self vervloek sal wees. Ons moet vir Israel bid - moet geen fout maak nie, hulle is steeds God se uitverkore volk.

Ons moet hulle ook nie probeer na-aap nie want Jesus het juis gekom om die Jode OOK te verlos aangesien hulle nie die paal kon haal sonder Hom as hulle Saligmaker nie.

Gelowiges vandag is deel van Israel. Ons is 'grafted in' (weet nie wat die Afrikaanse uitdrukking is nie).

Ta-An
Dec 10th 2009, 06:38 AM
Gelowiges vandag is deel van Israel. Ons is 'grafted in' (weet nie wat die Afrikaanse uitdrukking is nie).
Romeine 11:17 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=45&CHAP=11&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=17) En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingent is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, ;)

CFJ
Dec 10th 2009, 06:43 AM
Gelowiges vandag is deel van Israel. Ons is 'grafted in' (weet nie wat die Afrikaanse uitdrukking is nie).

Dis my eie verstaan ook, dat iemand wat tot geloof kom, deel raak van die Israel van God. Daar is net een Israel en dit sluit die gelowiges van die Ou- en Nuwe Testamente alleen in. Vir 'n vleeslike Israeliet of Jood om deel te raak van die Israel van God, moet so iemand Jesus as deur h..., soos ek dit verstaan.

Philip dT
Dec 10th 2009, 07:40 AM
Hi Philip,

Ek wonder wat jou laat dink het dat jy alleen bekommerd is oor hierdie verskynsel? Ek weet van 'n paar mense, myself inkluis, wat baie bekommerd is daaroor... Dankie vir 'n goeie, sinvolle plasing wat hopelik die mense wat al in 'n mindere of meerdere mate daarin vasgevang is, rede tot ernstige nadenke sal gee.

(Okay, nou moet iemand vir Philip gaan lawe, nadat ek saam met hom gestem het oor iets....:lol: Ferdi, jy's die naaste. ;))

Ek hoor sommar ernstige donderweer in die agtergrond. Hier kom 'n groot ren!

Philip dT
Dec 10th 2009, 07:44 AM
http://i553.photobucket.com/albums/jj382/lindievr/hot_topic_.jpg

(Jy's braaf, Philip.)


Kyk, al wat ek weet is dat die wat Israel seen, geseend sal wees, en dat die wat Israel vervloek, self vervloek sal wees. Ons moet vir Israel bid - moet geen fout maak nie, hulle is steeds God se uitverkore volk.

Ons moet hulle ook nie probeer na-aap nie want Jesus het juis gekom om die Jode OOK te verlos aangesien hulle nie die paal kon haal sonder Hom as hulle Saligmaker nie.

Gelowiges vandag is deel van Israel. Ons is 'grafted in' (weet nie wat die Afrikaanse uitdrukking is nie).

PaidforinFull.

Jy s self ons is nou deel van Israel. Wie is nou Israel? Ongelowige Jode? Rom 11 s dan juis dat die takke afgebreek is weens ongeloof. Wie is afgebreek? Sekerlik al die ongelowige Jode. Net gelowiges is dus nou Israel! Daar bestaan dus nie meer 'n ongelowige, fisiese Israel nie. Die Israel van God is nou die gelowiges/wedergeborenes/nuwe skepping (Gal 6:16).

Die Filadelfieer
Dec 10th 2009, 07:53 AM
Ek is Chilliasties, ek glo dat Christus die paradys na sy wederkoms gaan herstel. Ek glo dus aan die 1000 jarige vrede op aarde na die wederkoms. Ek sien dit in Openb. 20 en ek sien dit ook by Jesus se geboorte dat Hy bestem is om werklik die koning van geregtigheid te word soos Jes. 9 dit reeds voorhou. Ek sien die Chiliastiese (glo in die 1000 jarige vrederyk op aarde na die wederkoms) studie van profesie in die OT dus gladnie as deel van terugkeer na Hebrew roots nie. In teendeel, hierdie is profesie wat nog nooit vervul is nie en deur God self so in die Bybel opgeteken is as 'n padkaart vir die toekoms. As ek dus profesie in die Bybel bestudeer, dan keer ek nie terug na joodse wortels nie, ek kyk vooruit na dit wat God in die toekoms weggel het, en wat nog nooit gebeur het nie.

Phillip,
My eerste reaksie toe ek jou plasing lees was "O jitte hier begin Phillip al weer 'n ding" , maar ek glo dit is broodnodig dat ons hieroor gesels.
Ek wil in dieselfde asem met David se plasing, (hierbo aangehaal) stem. Ek is nie noodwendig 'n chilias nie, eintlik so tussen chiliasme en "koningkryk nou" in die sin dat ek glo dat daar 'n middeweg is tussen die twee ekstreme, maar ek sien ook nie dat die aanhang van 'n letterlike 1000 jaar vrede iets met die hele "Israel-verskynsel" te doen het nie.

Phil Fourie
Dec 10th 2009, 08:14 AM
Philip

Jy is beslis nie 'n enkele stem wat uitgaan teen moontlik een van die grootste dwalilngs en misleidings van ons tyd nie, ek het al hard hieroor gepraat vroer in die kontroverse kamer en plaas graag weer my skrywe (kortliks) teenoor die Hebrew Roots Movement.

Ek raak nie alles aan in die skrywe nie, daar is nie genoeg plek daarvoor nie, so dis maar 'n geval van "pick your battles", daar is beslis soveel meer om aan te spreek, die bose wortels van die Hebreeuse Wortels beweging strek diep, ons moet wakker word.

http://bibleforums.org/showthread.php?t=161981

Phil Fourie
Dec 10th 2009, 08:18 AM
Net iets as ek mag.

A.s.b. Philip, moenie hierdie as basis gebruik om ook te probeer bewys dat die dwaling van HRM veroorsaak word deur dispens nie ;)

Kom ons los die dispens bespreking vir die dispens draad en die HRM bespreking hier, ons kan nie die twee saamgooi nie, ander gaan ons net weer eindig met 'n dispens besprkingsdraad en nie die gevaar van die HRM ontbloot vir wat dit is nie.

Ek hoop werklik ons sal dit kan doen :)

Groete
Phil

Philip dT
Dec 10th 2009, 08:22 AM
Net iets as ek mag.

A.s.b. Philip, moenie hierdie as basis gebruik om ook te probeer bewys dat die dwaling van HRM veroorsaak word deur dispens nie ;)

Kom ons los die dispens bespreking vir die dispens draad en die HRM bespreking hier, ons kan nie die twee saamgooi nie, ander gaan ons net weer eindig met 'n dispens besprkingsdraad en nie die gevaar van die HRM ontbloot vir wat dit is nie.

Ek hoop werklik ons sal dit kan doen :)

Groete
Phil

Dit is my gedagte ook Phil. ;)

Phil Fourie
Dec 10th 2009, 08:25 AM
Dankie Philip, ek sal die baie waardeer, want soos baie van julle weet, ek beskou myself tans as 'n sterk kampvegter om mense weg te hou van die HRM, dis dodelik gevaarlik mense, dis met vuur speel.

Daar is een ding wat lyk my nie lekker deurkom by die aanhangers van hierdie tipe bewegings nie en dit is WET=VLOEK

Die Filadelfieer
Dec 10th 2009, 08:26 AM
Net iets as ek mag.

A.s.b. Philip, moenie hierdie as basis gebruik om ook te probeer bewys dat die dwaling van HRM veroorsaak word deur dispens nie ;)

Kom ons los die dispens bespreking vir die dispens draad en die HRM bespreking hier, ons kan nie die twee saamgooi nie, ander gaan ons net weer eindig met 'n dispens besprkingsdraad en nie die gevaar van die HRM ontbloot vir wat dit is nie.

Ek hoop werklik ons sal dit kan doen :)

Groete
Phil


Baie sinvolle versoek Phil, 'n draad soos hierdie gaan ook baie meer beteken as ons op ons raakpunte konsentreer en nie ons verskille nie. 'n Gesprek oor dispensasies gaan net weer veroorsaak dat die outjie kontro toe moet skuif.

Die Filadelfieer
Dec 10th 2009, 08:31 AM
Daar is een ding wat lyk my nie lekker deurkom by die aanhangers van hierdie tipe bewegings nie en dit is WET=VLOEK

Ek is bevrees daar is dalk baie minder mense as wat ons hardop wil herken wat regtig hierdie idee verstaan. Aan die een kant blameer ek grootliks die kerke wat nie die ding reg verduidelik vir die lidmate nie.... "corner" mens die dominee dan sien jy dat dit wel die standpunt van die kerk is, maar vra jy 'n lidmaat dan sien jy dit word nie reg oor gedra nie, of mense luister net na wat hulle wil.

Phil Fourie
Dec 10th 2009, 08:43 AM
Fila

Dis eenvoudig, ons soek allerhande foefies in die kerk en ons soek goed om mense kerk toe te trek en ons wil mense laat belangrik voel en so trek ons hulle in allerhande bewegings in en voor jy kan s mes, het ons 'n nuwe kultus aan die gang.

Dis eenvoudig: Preek die Woord, daar moet predikers wees, daar moet kerke wees, maar hierdie predikers moet in hierdie kerke niks anders as die Woord tydig en ontydig preek nie.

Calvyn het ges: Moet jou nie bekommer oor hoe God sy kerk vul nie, bekommer jy jou oor hoe jy die kansel met sy Woord vul (Dis 'n rofweg Afrikaanse parafrase ;) )

Die Filadelfieer
Dec 10th 2009, 08:49 AM
Dis eenvoudig, ons soek allerhande foefies in die kerk en ons soek goed om mense kerk toe te trek en ons wil mense laat belangrik voel en so trek ons hulle in allerhande bewegings in en voor jy kan s mes, het ons 'n nuwe kultus aan die gang.Jy slaan die spyker nou op sy kop met 'n 10 pond hammer. Al hierdie ekstra dinge is foefies. As dit nie uit die Woord kom nie (Sola Scriptura !) of dit gaan lynreg met iets wat wel in die Woord staan, is dit 'n foefie, so eenvoudig soos dit. Mens kan dit eenvoudig nie rasionaliseer sonder om sektaries te raak nie.

Foei foefie foei !

Phil Fourie
Dec 10th 2009, 08:55 AM
Oeeeee, ek gaan gestenig word. :lol:

HRM is 'n massive FOEFIE en 'n wille woeste gevaarlike ene daarby ook

Son of the South
Dec 10th 2009, 09:37 AM
Sjoe, julle roer groot klippe aan so laat in die jaar!

Net so op die nippertjie wil ek darem ook saamstem net so voor ek aflog vir hierdie jaar. Dit is baie gevaarlik vir ons wat nie-Jode is om te verval in Judasme of enige vorm van kwasi-Judasme.

Ja, ons geloof het Hebreuse wortels en dit is baie lonend om 'n paar van die ou gebruike te bestudeer, maar slegs om 'n selfs dieper begrip te kry van ons redding in Christus. Dit is asemrowend hoe diep die vooruitwysings is en hoe wonderlik God van die begin af hierdie verlossing vir ons bewerk het. Maar ons is en bly nie-Jode! Dit is duidelik dat die Nuwe Testament propvol waarskuwings is, vir beide Jode en nie-Jode, om nie te verval in Judasme of die ou gebruike nie.

Wat die fisiese Israel betref is ek doodseker dat God nog altyd 'n oorblyfsel (remnant) het en altyd sal h, wat wel Sy kinders is. Vir die res sal die deur nog net so klein rukkie oopstaan...

Willem
Dec 16th 2009, 09:12 PM
Jinne, baie goed om te lees, maar nodig ne'?

Anton,
dis net iets wat my altyd opval, Jesus was volkome mens anders kon Hy nie die wet vervul nie.... so daar IS een mens het wel die wet vervul het! Danksy Hom is ons nou deur Hom ook geregverdig voor God. Die wet het nie verval nie, dis vervul en ons is nou vry van die wet wat in elk geval net ons sonde vermeerder het en ons gewys het hoe onmoontlik dit vir ons was.

Phillip,
net vraag , die feit dat Jode terugker na fisiese Israel, dit gebeur tog , is dit nie maar iets wat moet gebeur omdat die Here gese het dit sal nie? Oor die res, soos jy se "dit is volbring! "

David,
stem saam or die 1000 jaar, dis soos ek ok lees en verstaan. Dis goed wat die Here vir ons gese het gaan gebeur en nog nie het nie, maar dit bepaal nie my redding nie...hhhmm daai ding van die Woord is goed vir alle onderrig en lering ? (jammer die geheue is dof)

Paidforinfull,
ditto,stem dink as ek onthou staan iewers ons moet vir Israel bid en hulle sal seen vir wereld ook wees? ( interessant selfde oor kinders van Abraham in terme van seen en vloek en gelees oor iemand wat daarop aanspraak gemaak het tydens kaping en gese het hy is kind van Abaraham en nogal wonderbaarlike uitdraai gehad het ) ....net ding oor beloftes van God wat ek nou onthou, die verbond met Abraham was vir sy letterlike en glo ek geestelike nageslag ( dink ons word in NT ingesluit as gelowiges) ..punt is dit het nie einde nie dis van God af en het geen voorwaardes nie...so hoe is Israel fisies dan nou ophou bestaan ? dit confuse my ... en ook, nou het redding vir heidene ook gekom, voor God is daar dan nou geen onderskeid tussen Griek of Jood nie ... moet daar dan nie reeds daar na geestelike kinders/ geestelike Israel verwys word nie? maar ek is deel van die heidene wat hy hier na verwys...?

Phil, die HRM, is dit nie maar net weer die duiwel wat die aandag aflei van die Here Jesus en mense met allerhande gosdiens gebruike i.p.v lewende verhouding probeer weglei nie? O en die wat in openbaring sal afval wegdwaal ( kan nie presies onthou nie en is nie expert nie ) miskien ook?

paidforinfull
Dec 17th 2009, 02:28 AM
Haai - ek wil nou nie dof klink nie, maar waarvoor staan HRM?

marline
Dec 17th 2009, 04:49 AM
Haai - ek wil nou nie dof klink nie, maar waarvoor staan HRM?

Hebriac Roots Movement

Francois Marais
Dec 17th 2009, 05:46 AM
Nou wat van die Jode. Ons gesin het al die joodse tradisies afgesterf.
Dan die groot gooi... Jesus was 'n Jood of nie?
En dan 'n ander vraag. Het iemand hier al die Torah Blessings gelees?

paidforinfull
Dec 17th 2009, 06:25 AM
Hebriac Roots Movement

Dankie, Marline. Nou verstaan ek darem die poste ;).

Philip dT
Dec 17th 2009, 09:58 AM
Phillip,
net vraag , die feit dat Jode terugker na fisiese Israel, dit gebeur tog , is dit nie maar iets wat moet gebeur omdat die Here gese het dit sal nie? Oor die res, soos jy se "dit is volbring! "


Hallo Willem.

Ek sou s dit hang af of jy die OT lees uit die dimensie van vlees of die dimensie van Gees. In die lig van die NT, sien ek nie dat daar nog vleeslike/fisiese beloftes vir 'n vleeslike Israel oor is nie. Trouens, volgens die NT bestaan daar nie meer 'n fisiese Israel wat as volk van God beskou kan word nie.

Johnny
Jan 4th 2010, 08:55 AM
Hallo Willem.

Trouens, volgens die NT bestaan daar nie meer 'n fisiese Israel wat as volk van God beskou kan word nie.

Gen 17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag n jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanan, as n ewige besitting; en Ek sal vir hulle n God wees.:hmm:

Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.;)

Ek dink dit is duidelik uit die 2 verse dat van die begin af het God die land Israel aan die Jode belowe en dit dan ook bevestig in die Nuwe Testament. Vandag kan ons voor ons oe die vervulling van profesie sien met die terugkeer van die Joodse volk na HULLE beloofde land.....ISRAEL!

Here is a wonderful video concerning yesterdays olim arrival: Praise the Lord for 210 more Olim that start their new life in Israel today as new Israeli citizens. Also from the USA 200 more Olim are arriving today add to the amazing number of more than 16 000 Olim that made aliyah during 2009.

Enjoy the video clip below.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135263

Philip dT
Jan 4th 2010, 11:37 AM
Gen 17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag n jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanan, as n ewige besitting; en Ek sal vir hulle n God wees.:hmm:

Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.;)

Ek dink dit is duidelik uit die 2 verse dat van die begin af het God die land Israel aan die Jode belowe en dit dan ook bevestig in die Nuwe Testament. Vandag kan ons voor ons oe die vervulling van profesie sien met die terugkeer van die Joodse volk na HULLE beloofde land.....ISRAEL!

Here is a wonderful video concerning yesterdays olim arrival: Praise the Lord for 210 more Olim that start their new life in Israel today as new Israeli citizens. Also from the USA 200 more Olim are arriving today add to the amazing number of more than 16 000 Olim that made aliyah during 2009.Hallo Johnny.

Gen 17:8 is reeds vervul. Die Israeliete het olv Josua reeds die beloofde land binnegegaan.

Heb 8:10 - Dit dui op die Nuwe Verbond - alle gelowiges (niks met Jode te doen nie) - ons is nou God se volk

Francois Marais
Jan 4th 2010, 11:54 AM
Dit gaan dalk 'n dom vraag wees, maar toe Jesus van Sy 2de kom gepraat het, is daar genoem dat Hy hoop die wederkoms is nie op 'n Shabbāt nie. Hoekom sou dit wees. As Jesus dan geweet het dat al die wette tot vervulling gebring is hoekom sou Hy so iets genoem het?

Mat 24:20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath.
Lewe mens onder die wet of leef mens die wet?
Ek sal eerder die wette van die Vader gehoorsaam as wat ek die wette van die vlees gaan gehoorsaam.

Johnny
Jan 4th 2010, 11:57 AM
Die herstel van Israel
Deur prof. J.S. Malan

n Baie belangrike tema in Bybelse profesie is di van die eindtydse herstel van die volk Israel na hulle eie land. Die herstel van die stad Jerusalem is trouens die belangrikste enkele teken wat ons oor die einde van die tye van die nasies het, en dus ook van die einde van die kerkbedeling (Luk. 21:24). Oorweeg asb. noukeurig die volgende aspekte m.b.t. die historiese, huidige n toekomstige posisie van die volk Israel:

Die Here het n onvoorwaardelike belofte aan Abraham gemaak dat die land Kanan as n ewige besitting aan sy nageslag gegee word: Slaan tog jou o op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste; want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid (Gen. 13:14-15). Hierdie belofte is ook aan Isak (Gen. 26:3) en aan Jakob, die vader van die 12 stamme van Israel, bevestig (Gen. 28:13).

Later het die Here die voorwaarde van gehoorsaamheid en getrouheid teenoor Hom gestel indien Israel voorspoedig in die Beloofde Land wou woon. Indien hulle teen die Here opstandig sou raak en nie sy gebooie onderhou nie, sou die land verwoes en die volk as ballinge deur hulle vyande weggevoer word: En Ek sal julle onder die volke verstrooi en n swaard agter julle uittrek; en julle land sal n wildernis en julle stede puinhope word (Lev. 26:33).

Hoe vernietigend en absoluut hierdie strawwe ook al mag klink, het die Here nooit daardeur die onvoorwaardelike beloftes wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het, in die gedrang gebring nie. Hy sou dus deur die eeue heen n oorblyfsel van Israel in stand hou om die beloftes wat Hy aan hulle vaders gemaak het, te berf:

Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die Here hulle God. Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat Ek uit Egipteland voor die o van die nasies uitgelei het om vir hulle n God te wees. Ek is die Here (Lev. 26:44-45).

Hierby word ook nog die volgende belofte gevoeg:

...die Here jou God (sal) jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal. En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het (Deut. 30:3-5).

Tydens hulle verstrooiing onder die nasies word Israel gelouter, sodat die begeerte in hulle harte kan ontstaan om na die Here en na hulle land terug te keer. Hoewel die Here dus harde woorde teenoor hulle gespreek het, het Hy hulle nooit as volk verwerp en sy verbond met hulle verbreek nie:

Is Efraim vir My n dierbare seun of n troetelkind? Want so diwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here (Jer. 31:20).

Die beloftes oor die instandhouding van die verbond tussen God en Israel is nog sekerder as die vaste natuurwette wat God ingestel het (Jer. 31:35-37). Van Israel se herstel het die profete van God telkens bevestiging gegee:

Daarom, s vir die huis van Israel: So spreek die Here... Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word... en julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het (Eseg. 36:22-28).

Hierdie groot herstel van Israel is uit die internasionale verstrooiing wat eers in die Nuwe Testamentiese tyd aangebreek het (Luk. 21:24), dus moet dit nie met die herstel uit die Babiloniese ballingskap verwar word nie. Die profeet Hosea voeg by dat die fisiese herstel van die volk ook op n geestelike herstel sal uitloop, en dat dit in die laaste dae sal plaasvind (Hos. 3:5).

Daar is dus geen Bybelse regverdiging van enige aard dat God weens Israel se ontrouheid sy verbond met hulle sou verbreek en nietig verklaar nie:

Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie! (Rom. 3:1-4).

Paulus herbevestig hierdie belangrike feit later in die boek Romeine:

Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin... die verharding (het) ten dele oor Israel gekom totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en die goddelooshede van Jakob afwend (Rom. 11:1, 25-26).

Ons sien in Openbaring 7 hoedat daar vroeg in die verdrukking 144 000 Jode uit al die stamme van die kinders van Israel gered sal word (Op. 7:4). Dit is n voorspel tot die nasionale bekering van die oorblyfsel van Israel wanneer die Messias met sy wederkoms sy voet op die Olyfberg sal sit (Sag. 12:10; 13:1, 9; 14:4-5).

Die Here Jesus het in sy profetiese rede klem op die feit gel dat Jerusalem een van die belangrikste tekens van die eindtyd is. Hierdie stad sou deur die eeue heen vertrap word terwyl die nie-Joodse wreld gevangeliseer word. Die einde van Jerusalem se vertrapping spel dus die einde van die bedeling van die nasies uit:

Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is (Luk. 21:24).

Die vertrapping van Jerusalem word in fases tydens die laaste geslag beindig. In 1967 met die oorwinning in die Sesdaagse Oorlog, is Jerusalem se fisiese vertrapping en oorheersing deur nie-Joodse nasies beindig. In 1980 is die staatkundige vertrapping van Jerusalem beindig toe die stad deur die destydse eerste minister, mnr. Begin, tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar is. Al wat nou nog steeds voortgaan, is die geestelike vertrapping van die Tempelberg deur die heidene, waar tans drie Moslem moskees staan. Met Israel se voorbereidings vir die herbouing van die tempel, sal die einde van Jerusalem se eeue oue vertrapping aanbreek. Die volk Israel en die stad Jerusalem is van die groot bewyse dat Bybelse profesie letterlik bedoel is.

Philip dT
Jan 4th 2010, 12:07 PM
Hallo Francois. Dit het veral betrekking op die Christene in Judea. Vers 16 s: "dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug" As dit op die Sabbat van die Jode is, sal die Jode hulle vervolg, want die Jode stipuleer dat mens nie te ver mag reis op 'n Sabbatdag nie.

Johnny
Jan 4th 2010, 12:12 PM
Hallo Francois. Dit het veral betrekking op die Christene in Judea. Vers 16 s: "dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug" As dit op die Sabbat van die Jode is, sal die Jode hulle vervolg, want die Jode stipuleer dat mens nie te ver mag reis op 'n Sabbatdag nie.

Dit is juis waar jy die fout maak. Dit is juis die Jode wat sal moet vlug.....na die berge van Petra waar God hulle sal beskerm. Dit is hoekom God se dat hulle moet bid dat dit nie op die Sabat is nie. Dit is die Jode wat moet vlug....nie die christinne nie. Dit gebeur ook in die 2de helfte van die verdrukking wanneer die antchris hulle gaan vervolg.

Philip dT
Jan 4th 2010, 12:21 PM
Jesus praat met die dissipels. Mat 24:13 "Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word."

Die wat tot die einde volhard is die wat uit die verdrukking kom, die gelowiges, diegene wat Christus aangeneem het (Jood of nie-Jood. In Christus is daar nie meer Jood of nie-Jood nie).

Francois Marais
Jan 4th 2010, 01:20 PM
Hmm... Ek weet steeds nie hoekom Vader terug sal gaan op Sy woord nie.

Philip dT
Jan 4th 2010, 01:26 PM
Hmm... Ek weet steeds nie hoekom Vader terug sal gaan op Sy woord nie.

Ek verstaan nou nie?

Francois Marais
Jan 4th 2010, 01:32 PM
As die Vader vir ons een ding se hoekom word daar later in die Bybel weer teenstrydig oor die wet geskryf?
As 'n nuwe Christen my die vraag vra hoe gaan ek dit beantwoord?

Wat is die kans dat die vertalers dalk iets verkeerd vertaal het? Is dit dalk dat hulle blanks gaan invul het waar hulle gedink het dit kan wees? As ek mag vra wat is so erg om die wet te lewe? Ek weet Vader kyk na ons harte as ons iets doen, maar kan ons nie dide wet gebruik as ruglyn vir ons wandel nie? Die wet sien ek as opgesom in Gal 522 (as ek nou nie verkeerd onthou nie)
Meeste van die dinge in die wet lewe ons elke dag, maar is dit nie omdat van die mense se dat dit onmoontelik is dat niemand die wet wil leef nie?

Ek vra net want ek voel nog die water. Maar kan ons net vir die mense wat nie verstaan wat die hele wet oor gaan uitklaar?

Philip dT
Jan 4th 2010, 01:45 PM
Francois, miskien sal hierdie help:

Die wet (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=15).

Francois Marais
Jan 5th 2010, 07:56 AM
Okay... Jesus het gekom om die wet te volmaak... (? Reg?)

Hoekom die volgende
"For I am the Lord, I do not change; that is why you, O sons of Jacob, are not consumed. Even from the days of your fathers you have turned aside from My ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, How shall we return? Malachi 3 6+7 [AMP]"

Het Jesus die wet nietig gemaak. Mag ons nou leef soos ons wil. Is dit nie hoekom Paul die vrug van die gees genoem het nie (wat basies maar neerkom op die Torah se beginsels?)

Ek weet YHWH is 'n God van ORDE. Hoekom sal YHWH vir ons reels gee en dan skiet ons dit net af? Hoekom sien ons die OT as uitgeleef as ons steeds wag op wat Daniel en die ander profete geneom het. Draai ons weg van YHWH se woord af. Daar is tog gese dat ELKE woord belangrik is vir ons, of verstaan ek die bybel verkeerd?

Ek dinkk mens moet by Jesus se voete gaan sit, en vra wat Vader se hart begeerte vir ons is. Moet ons steeds Sy wette gehoorsaam of hoe maak ons dan.

Lekker dag verder en grootste seen vir julle almal

RR van Wyk
Jan 5th 2010, 08:27 AM
Hi Johny,Dit is juis waar jy die fout maak. Dit is juis die Jode wat sal moet vlug.....na die berge van Petra waar God hulle sal beskerm. Dit is hoekom God se dat hulle moet bid dat dit nie op die Sabat is nie. Dit is die Jode wat moet vlug....nie die christinne nie. Dit gebeur ook in die 2de helfte van die verdrukking wanneer die antchris hulle gaan vervolg.

Ek wil nou nie snaaks wees of probeer slim klink nie, maar hoe kan jy hierdie stelling maak teenoor 'n medegelwige? Wat maak hom verkeerd en jou reg? Ek s nou vir jou dat ons almal maar net kan spekuleer tot die beste van ons vermoe en in sekere gavalle is ons almal verkeerd. Dit sal 'n groot fout wees as ons net ons eie opinie op ander probeer afsmeer, ons moet luister ook.

Hoekom sal die Christenne nie vlug nie? Ek dink selfs die ongelowiges wat 'n halwe verstand het gaan hulle bene stomp hardloop!!

Jammer as ek oorreageer, maar partykeer dink ek julle ouens raak heeltemal te ernstig :)

RR van Wyk
Jan 5th 2010, 08:35 AM
Hi Francois,


Okay... Jesus het gekom om die wet te volmaak... (? Reg?)

Hoekom die volgende

Het Jesus die wet nietig gemaak. Mag ons nou leef soos ons wil. Is dit nie hoekom Paul die vrug van die gees genoem het nie (wat basies maar neerkom op die Torah se beginsels?)

Ek weet YHWH is 'n God van ORDE. Hoekom sal YHWH vir ons reels gee en dan skiet ons dit net af? Hoekom sien ons die OT as uitgeleef as ons steeds wag op wat Daniel en die ander profete geneom het. Draai ons weg van YHWH se woord af. Daar is tog gese dat ELKE woord belangrik is vir ons, of verstaan ek die bybel verkeerd?

Ek dinkk mens moet by Jesus se voete gaan sit, en vra wat Vader se hart begeerte vir ons is. Moet ons steeds Sy wette gehoorsaam of hoe maak ons dan.

Lekker dag verder en grootste seen vir julle almal

Ek is tans besig om 'n boek te lees waar die skrywer s dat die wet lei tot die dood en liefde in Christus lei tot die ewige lewe. Ek het dit baie interresant gevind en mens kan boekke volskryf net van hierdie een stelling. Ek gaan nie 'n verklaring vir hierdie wilde stelling gee nie, ek dink ek sal dit maar vir eers daar laat.

Philip dT
Jan 5th 2010, 10:04 AM
Okay... Jesus het gekom om die wet te volmaak... (? Reg?)

Hoekom die volgende

Het Jesus die wet nietig gemaak. Mag ons nou leef soos ons wil. Is dit nie hoekom Paul die vrug van die gees genoem het nie (wat basies maar neerkom op die Torah se beginsels?)

Ek weet YHWH is 'n God van ORDE. Hoekom sal YHWH vir ons reels gee en dan skiet ons dit net af? Hoekom sien ons die OT as uitgeleef as ons steeds wag op wat Daniel en die ander profete geneom het. Draai ons weg van YHWH se woord af. Daar is tog gese dat ELKE woord belangrik is vir ons, of verstaan ek die bybel verkeerd?

Ek dinkk mens moet by Jesus se voete gaan sit, en vra wat Vader se hart begeerte vir ons is. Moet ons steeds Sy wette gehoorsaam of hoe maak ons dan.

Lekker dag verder en grootste seen vir julle almal

Francois. Soos ek dit verstaan wat ook uitkom uit die artikel waarna ek geskakel het, is dat Jesus 'n nuwe wet kom gee het (a new commandment I give unto you), die gebod van die liefde: liefde vir God en jou naaste. Natuurlik in samewerking met die werk van die Gees. Dit "cover" baie meer as wat die OT wet "gecover" het. Trouens, die Farisers was meesters om "loopholes" in die wet te vind. Hulle het bv. hulleself geregverdig om handel te dryf in die tempel, die armes uit te buit, ens. Probleem is, die oomblik as jy jouself onder die wet plaas, plaas jy jouself onder 'n vloek (Gal 3), want geen mens is in staat om die wet te onderhou nie. Nou het Jesus dit namens ons geonderhou en vervul en voltooi. Ons is nou volkome geregtig in Christus, op grond van sy soenverdienste en staan ons nie meer onder die verpligting om die letter van die OT wet te onderhou nie. Ons staan nou onder die leiding van die Heilige Gees. Beteken dit ons kan doen wat ons wil? Juis nie, want die Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. As ons deur die Gees gelei word sal ons oorwinning oor die sonde h. Dit "empower" ons om heilig te lewe. As jy jouself telkens onder die wet plaas, gaan jy voortdurend met 'n skuldgevoel lewe wat verwydering bring tussen God en mens.

Dis baie soos 'n kind. As jy die heeltyd vir jou kind s "moenie dit, moenie dat" gaan hy baie meer geneig wees om daardie grense te toets. Maar as jy vir jou kind die voordeel van gehoorsaamheid leer, en leer van die Gees en fokus op die positiewe, gaan dit hom "empower" om in die wil van die Here te lewe.

Johnny
Jan 5th 2010, 10:38 AM
Hi Johny,
Ek wil nou nie snaaks wees of probeer slim klink nie, maar hoe kan jy hierdie stelling maak teenoor 'n medegelwige? Wat maak hom verkeerd en jou reg? Ek s nou vir jou dat ons almal maar net kan spekuleer tot die beste van ons vermoe en in sekere gavalle is ons almal verkeerd. Dit sal 'n groot fout wees as ons net ons eie opinie op ander probeer afsmeer, ons moet luister ook.

Hoekom sal die Christenne nie vlug nie? Ek dink selfs die ongelowiges wat 'n halwe verstand het gaan hulle bene stomp hardloop!!

Jammer as ek oorreageer, maar partykeer dink ek julle ouens raak heeltemal te ernstig :)

Kan ek net dit duidelik maak. Jy het in jou vorige plasing gese dat die JODE die christinne gaan vervolg. Jy se daar gaan NIEMAND op die aarde wees in die 1000 jaar nie. Ek probeer jou wys dat dit NIE die Jode is wat die christinne gaan vervolg nie an dat daar wel mense op die aarde sal wees in die 1000 jaar. Wat gaan van al die mense word wat deur die verdrukking moet gaan....al die mense wat tot bekering gaan kom tydens die verdrukking? Hulle gaan nie "verdwyn" nie! Die wegraping het reeds meer as 7 jaar voor die tyd plaasgevind. Hulle gaan die aarde bewoon vir die 1000 jaar. Sien ook my plasing onder Roelof se eindtyd skakel oor die 9 laaste oorloe.

RR van Wyk
Jan 5th 2010, 11:37 AM
Ek dink jy verwar my nou met iemand anders... seker omdat ek in die middel van 'n gesprek ingeduik het....

Johnny
Jan 5th 2010, 11:54 AM
Ek dink jy verwar my nou met iemand anders... seker omdat ek in die middel van 'n gesprek ingeduik het....

Geen probleem. Ek was onder die indruk dit was Philip DT. Nietemin, ek het net die verwarring probeer uitskakel wat daar is i.v.m. die Jode en die 1000 jaar. Ek glo ek het enige onduidelikheid uitgeskakel.