PDA

View Full Version : EgskeidingsMercyChild
Dec 28th 2009, 07:46 AM
Egskeiding statistieke in SA verloop baie hoog. My mening omdat dit amper makliker is om te skei as wat dit is om te trou. Mense kom so maklik tot die oortuiging of gevolgtrekking dat daar geen aanvaarbare oplossing is vir probleme binne die huwelik nie. Hulle glo soms dat egskeiding die enigste uitweg is en speel die band oor en oor in hulle gemoed totdat dit vir hulle aanvaarbaar is daarvolgens optree.

Die misleiding van egskeiding l daarin dat die ander persoon/e blameer word vir wat besig is om te gebeur.......maar is dit nie soms die werk van Satan nie?

Is dit nie sy hele doel om onenigheid, skeiding en egskeiding te veroorsaak sodat ons nooit aan diepe persoonlike groei en verulling kan werk nie?

Dis miskien waar dat huweiliksprobleme begin met kwetsende woorde of optredes in die begin, maar is dit nie duidelik die hand van satan wat deure vir die bose oopmaak nie?

Christene met huweliksprobleme moet hulle moue oprol en die kern van die saak aanspreek om alles in die verhouding aan die lig van die Here bloot te stel........Wanneer God die bouwerk doen is egskeiding dan nie 'n opsie nie.

Maar wat dan as die huwelik betree was met 'n nie- Christen?
Wat van Christene waar egskeiding onafwendbaar is or alreeds geskei is? Wat s die skrif hier omtrent?

CFJ
Dec 28th 2009, 09:41 AM
Maar wat dan as die huwelik betree was met 'n nie- Christen?
Wat van Christene waar egskeiding onafwendbaar is or alreeds geskei is? Wat s die skrif hier omtrent?

Hi MC,

Ek dink dit kan nie duideliker as in 1Kor 7 verduidelik word nie...


En aan die getroudes beveel eknie ek nie, maar die Heredat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Maar vir die ander s eknie die Here nieas enige broeder n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; en as n vrou n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.
(1Kor 7:10-15 AOV)

MercyChild
Dec 28th 2009, 09:54 AM
So as daar is geen ander opsies nie......As jy geskei het moet jy ongetroud bly indien jy nie met jou man/vrou versoen nie??


[/I]
Wat bedoel die skrif, dat as 'n ongelowige en 'n gelowige trou........verstaan ek dit reg: Hoe kan 'n ongelowige geheilig wees? Is dit dan nie 'n persoonlike keuse aan elkeen van ons gegee nie? Beteken dit dat hy/sy wat ongelowig is dan nou as gelowig gesien word? Ek dink nie ek verstaan daardie spesifieke gedeelte nie.........

CFJ
Dec 28th 2009, 10:04 AM
Hi Mc,

Jy vra,


Wat bedoel die skrif, dat as 'n ongelowige en 'n gelowige trou........verstaan ek dit reg: Hoe kan 'n ongelowige geheilig wees? Is dit dan nie 'n persoonlike keuse aan elkeen van ons gegee nie? Beteken dit dat hy/sy wat ongelowig is dan nou as gelowig gesien word? Ek dink nie ek verstaan daardie spesifieke gedeelte nie.........

Dit gaan nie oor die persoon nie, maar oor die instelling van die huwelik wat heilig is. Kinders wat in so huwelik gebore word is heilig weens die instelling wat heilig is en nie omdat hulle reeds skoon in hulleself is nie. Heidene wat God nie ken nie, se huwelike is uiteraard nie op Hom gebou nie en al is net een party gelowig, dan is so huwelik gebou op God.

MercyChild
Dec 28th 2009, 10:28 AM
Dankie Ferdi, duidelik genoeg vir my.........

Ek kry nie die Bybel gedeelte oop om te copy en paste nie......maar in Matt 19:6 s wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie....
Maleagi 6:2 s verder dat God egskeiding haat........

Egskeiding - is dit dan 'n sonde???

Trou is 'n instelling van God.......en weergebore of nie, as 'n mens trou maak jy 'n belofte voor God, dit verstaan ek duidelik. Die rede hoekom dalk ges word dat mens nie weer mag trou na egskeiding as jy nie met jou huweliksmaat versoen nie, is dit die nagevolg van die sonde van skei???

CFJ
Dec 28th 2009, 02:55 PM
God haat egskeiding, dit is waar Linda. Tog glo ek Hy vergewe ons sou ons skei (waarna ons nie weer mag trou nie), maar ek nie so seker dat Hy ons vergewe as ons egbreuk pleeg nie. En aan die getroudes beveel eknie ek nie, maar die Heredat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. (1Kor 7:10-11 AOV) Egbreuk is nie net skei nie, maar om met iemand anders te trou terwyl God dit nie wettig nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy n ander man sn word terwyl haar man lewe, sal sy n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie n egbreekster is as sy n ander man sn word nie. (Rom 7:2-3 AOV) Ek glo nie mens kan 'n moordenaar bly en vergifnis vra na elke moord en net weer moor nie, daar moet gestaak word met 'n sonde, soos Jesus dan ook ges het op vele geleenthede, 'gaan en sondig nie meer nie'! So glo ek ook nie mens kan egbreuk bely, as mens onwettig getroud bly bie. Klink dit miskien wreed, selfs al sou iemand nuwe kinders by die nuwe man of vrou verwek en dan nog onwettig getroud bly nie? In die Bybel moes al hierdie onwettige getroudes breuk met hulle wederhelftes en dit het die kinders ingesluit...


En terwyl Esra bid en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar; want die volk het geween met n groot geween. Toe het Segnja, die seun van Jhil, van die seuns van Elam, begin spreek en aan Esra ges: Ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde vroue uit die volke van die land getrou het; maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak. Laat ons dan nou n verbond met onse God sluit om al die vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my heer en van die wat beef vir die gebod van onse God, en laat volgens die wet gehandel word. Staan op, want die saak rus op u, en ons staan by u; wees sterk en handel!
(Esr 10:1-4 AOV)
Esra het geweet dit gaan nie maklik wees om hierdie vroue en ook die kinders wat verwek was weg te stuur nie, want hy s, 'Staan op, want die saak rus op u, en ons staan by u; wees sterk en handel!' Daar staan vele kere is die Nuwe Testament dat geen egbreker hemel toe sal gaan nie!


Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie.
(1Kor 6:10 AOV)

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wreld vyandskap teen God is nie? Wie dan n vriend van die wreld wil wees, word n vyand van God.
(Jak 4:4 AOV)

Dit is seker 'n harde beginsel wat mens hier weergee, maar wanneer is mens vergewe vir die sonde van egbreuk? Kan mens die Here vra om jou te vergewe, terwyl jy met 'n onwettige vrou getroud is en jou wettige vrou leef nog? Hoekom moes die Israeliete hulle onwettige vrouens en kinders wegstuur en ons hoef dit nie te doen nie? Miskien kan mense reken dit is onprakties, maar dan kan mens ook reken dat as mens gehoorsaam aan God is, sal Hy voorsien dat daar vir almal 'n heenkome is op een of welke wyse?

Ek besef dit klink vreemd vir die tye waarin ons leef, maar dit is wat mens in die Bybel lees.

David2
Dec 28th 2009, 07:04 PM
Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie.
(1Kor 6:10 AOV)Ferdi
Hoe verstaan jy hierdie vers? Leer dit ons verlossing deur middel van morele gedrag? Nee, natuurlik nie, want dit sal teen die beginsels van die evangelie ingaan. Maar leer die vers dan dat ons wat vergewe is, nie meer 'n sonde mag doen nie, want as ons dit doen, dan is ons weer verlore. Is dit wat die vers ons leer? Met ander woorde, ons word deur die verlossing in Christus gered, maar ons moet ons redding deur morele optrede in stand hou. Is dit wat die vers ons leer?

CFJ
Dec 28th 2009, 08:11 PM
Hi David,

Ek dink my plasing moes eerder vrae gestel het, as om stellings te maak, want hierdie is nie 'n maklike kwessie nie. Soos byvoorbeeld, as Esra die volk beveel het om die vroue en kinders terug te stuur, hoe moet ons daaroor dink vandag? Ek dink daardie vers handel veel meer oor mense wat verkeerde dinge goedpraat en ander leer om dit ook so te doen, veral in hulle voorbeeld. Sulkes kan nie gered wees nie. Iemand wat eerlik voor die Here staan behoort altyd versigtig te wees om hulleself te regverdig en dit opsigself is al 'n goeie teken.

Forgiven Sinner
Dec 28th 2009, 08:44 PM
Ek het die selfde Draad in engels gehad en na drie blasye was die mense seker maar raadop. Kyk onder "Divorce". Dit is soos ek gevrees het aangesien ek in die boodjie sit. Daar is geen maklike uitweg nie. Jy mag skei as volg:
1) Ongelowige mag van jou skei
2) Die dood kan jou skei
3) Egbreuk kan jou laat skei van die een wat dit gedoen het
4) Die sielkundige kom nog met "life over limb" maar hulle is van die pad af. Dis net gerieflik. Daar is baie ander dinge wat jy in plek kan sit om jou lewe te beskerm waarvan bid en glo net een is.

Jy mag weer trou as:
1) Die ander party dood is
2) Jy jou weer met jou eerste vrou versoen
3) Bly alleen as 1 of 2 nie in plek val nie

As jy weer sou trou sonder dat die laaste drie punte in plek is, dan pleeg jy egbreuk solank jy getroud bly en gaan jy hel toe want jy "repent" nie van jou sonde nie net soos die moordenaar en wat God saamgevoeg het kan geen mens skei nie, dus al skei jy, is jy nie regtig geskei nie, jy pleeg egbreuk. Die loophole hier is dit, as God die man wil red, sal die tweede vrou voor die man sterf en dus koop die dood hom vrou van egbreuk met sy tweede vrou of sy eerste vrou kan sterf en dan mag hy trou en andersom. Maar dis 'n baie groot gamble in my o.

Ek gee baie minder detail as in die engels maar sal maar op die vrae reageer. Wat ek wel wil by s hoekom ek dink God beveel nie hertrou aan nie is omdat:
(Om dit maklik te maak gaan ons s die vrou het rondgeloop en die man skei van die vrou.)

Die man besluit hy gaan weer trou en ontmoet sy droom vrou en trou. Na ‘n paar maande of selfs jare besef die vrou sy was verkeerd, maak erns met God en bekeer daarvan. Nou soek sy jou op en vind dat jy getroud is met twee lifelike kinders. Nou wat nou?

Of sy kry haar lewe in orde in ‘n paar maande en intussen ontmoet jy jou droom vrou en jou ex soek jou op. Sy sien jy het ‘n pragtige vrou wat jou gee wat sy nooit kan nie, en uit liefde vir jou, stel sy jou geluk bo hare en los jou en jy trou met jou nuwe vrou. Nou wat nou?

1) Was dit onmoontlik vir God om jou huwelik te red?
2) Het jy God ‘n kans gegee om Sy ding te doen of was dit JOU TYD EN JOU TERME? (Abraham het ‘n kind gekry al was dit onmoontlik) My vrou kan dalk terugkom as ek 60 is. Ons is gebind aan tyd, God nie
3) Was daar nog niemand wat van ‘n verlore siel verander is na iemand wat gered is nie? )(Saulus na Paulus)
4) As ek weer trou dan s ek eintlik vir God Hy kan niks meer aan my huwelik doen nie
5) Was dit nie God se toets in jou lewe nie? (Job)(1 Kor 3:13)(1 Kor 11:19) Wat het jy bereik as jy die toets faal?
6) Wat as jou vrou regtig die een was wat Hy vir jou gekies het om jou na Hom te laat groei? Is dit nie juis in die moeilike tye wat ons meer na God se wil vra nie?

Dit is moeilik om te dink jy kan dalk vir meer as 45 jaar alleen wees, maar ja. Daar is niks verkeerd om 'n beste vriendin of vriend te h nie, maar altwee moet saam staan of iets losbandigs kan gebeur as net die een party daarteen skop. Kinders kry, jou volgende probleem, maar ja, hoop maar die kinders was daar.

Persoonlik dink ek mense skei te maklik vandag. Mense skei nie NET oor bogenoemde drie redes nie. Hulle is kwansuis nie meer lief vir jou nie, of jy drink te veel of hulle lewe gaan saam met jou by hulle verby ens. Daar is mos altyd iemand anders en met sms/Mxit/email/Facebook is dit a breeze (ook die goed wat lei tot egbreuk).

MercyChild
Dec 29th 2009, 07:32 AM
Ek wil dit net duidelikheid h, Ferdi s jy en Forgiven Sinner dat mens dan nooit weer mag trou nie? En hulle wat dan in 'n tweede of selfs 'n derde huweilik is het eg gebreuk? Word hulle dan nie van hierdie sonde vergewe en sal nie die koninkryk eendag ingaan nie? Verstaan ek dit reg?

JPR
Dec 29th 2009, 07:56 AM
YHWH haat egskeiding (Mal 2:16). Dit maak mens onrein (Mat 15:19 – 20). Hoewel ‘n gelowige/ongelowige kombinasie verkieslik nie moet skei nie (1 Kor 7:12 – 13), laat God dit in twee gevalle toe:

1. As die ongelowige wil skei, laat hom skei. (1 Kor 7:15) Hoe weet die gelowige of hy die ongelowige huweliksmaat gered gaan sien en hoe kan hy keuses en beloftes maak namens ‘n ongelowige. As God nie die ongelowige kan keer om te skei nie, hoe sal die gelowige die saak beredder? (1 Kor 7:16)
2. In geval van hoerery (Mat 5:33). Per definisie is dit net ‘n vrou wat ‘n hoer kan wees en is hierdie situasie op ‘n ongelowige vrou van toepassing.

Sou ‘n gelowige vrou geskei wees agv van (1) is sy vry om weer te trou en sou ‘n man weens (1) en (2) geskei wees, is hy vry.
Enige situasie buite bg. is onwettig (Mat 5:32) en sou iemand dus met ‘n geskeide vrou trou, (Mat 5:32) pleeg hy egbreuk en elkeen wat sy vrou skei buite (1) en (2) maak dat sy egbreuk pleeg (Mat 5:32). Indien ‘n vrou dus vir ‘n ander rede van haar man geskei is (met of sonder haar toedoen), moet sy alleen bly of haar weer met haar man versoen. (1 Kor 7: 11)

Soos met enige sonde, kom vergifnis deur geloof (Hand 10:43) wat tot bekering en sterwe van vleeslike begeertes (1 Pet 2:24) en onwettige situasies lei (Rom 2:13) (Jer 5:1). Egskeiding is geen uitsondering nie (1 Kor 6:10) . Iemand wat in ‘n onwettige verhouding betrokke is, moet daarmee breek. Yehoshuah het nie aan die kruis gehang, sodat ons in sonde kan voortlewe nie (1 Joh 3:5) (Jud 1:4).

MercyChild
Dec 29th 2009, 08:02 AM
1. As die ongelowige wil skei, laat hom skei. (1 Kor 7:15) Hoe weet die gelowige of hy die ongelowige huweliksmaat gered gaan sien en hoe kan hy keuses en beloftes maak namens ‘n ongelowige. As God nie die ongelowige kan keer om te skei nie, hoe sal die gelowige die saak beredder? (1 Kor 7:16)
2. In geval van hoerery (Mat 5:33). Per definisie is dit net ‘n vrou wat ‘n hoer kan wees en is hierdie situasie op ‘n ongelowige vrou van toepassing.

1. Wat as die gelowige die skei aangesit het omdat die ander party of ongelowige nie dinge wou uitwerk nie, en reeds saam met iemand anders woon???
2. Wat as 'n man 'n verhouding met iemand anders het en nog getroud is, as dit nie hoerery is nie, wat is dit dan?

CFJ
Dec 29th 2009, 08:28 AM
Ek wil dit net duidelikheid h, Ferdi s jy en Forgiven Sinner dat mens dan nooit weer mag trou nie? En hulle wat dan in 'n tweede of selfs 'n derde huweilik is het eg gebreuk? Word hulle dan nie van hierdie sonde vergewe en sal nie die koninkryk eendag ingaan nie? Verstaan ek dit reg?

Linda,

Ek verstaan dat niemand mag skei nie, behalwe as God iemand vrywaar om dit te doen en wat ek hier voorhou is bloot soos ek dit verstaan. As jy egter skei sonder die Here se vrywarings, dan mag jy nie weer trou nie. Dit gaan inderwaarheid nie oor die skei nie, maar oor die weer trou en wanneer mag jy weer trou.

Jy in jou persoon is vry om weer te trou, sou jy skei omdat jou wederhelfte 'n owerspelige verhouding het en weier om dit te laat staan. Maar Ek s vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. (Mat 5:32 AOV) As die Here jou toelaat om te skei, mag jy weer trou, maar as Hy dit nie toelaat nie, mag jy wel skei, maar jy mag nie weer trou nie. En aan die getroudes beveel eknie ek nie, maar die Heredat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. (1Kor 7:10-11 AOV) Mens moet aanvaar dat sekere situasies onhoudbaar kan raak, soos 'n man wat sy vrou slaan of 'n vrou wat konstant die familie in bankrotskap laat en miskien steel en in die tronk boer. Daar is egter volgens die Woord net een rede hoekom mens mag skei... en dit is weens hoerery. As jy mag skei, dan mag jy weer trou ook, want dan is jy volgens God vry. Jy mag egter nie skei as God saamvoeg nie [Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. (Mar 10:9 AOV)], maar as Hy toelaat dat jy mag skei, dan kom die vraag op, hoekom mag jy nie weer trou nie?

Jy is ook vry om weer te trou as die ongelowige van jou wil skei. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. (1Kor 7:15 AOV) Iemand wat die vlam van die Evangelie dra, sal weens hierdie gehoorsaamheid vry raak, as die vlam te warm word vir die ongelowige en derhalwe so iemand een van twee dinge kan laat doen, of deel raak van hierdie vlam of vlug van die vlam. 'n Lou mens sal 'n kruis dra en ek is oortuig dat die dra van die vlam van die Evangelie elke gelowige se hoogste doel op aarde is en behoort te wees.

Die huwelik soos deur God ingestel maak elkeen gebonde aan so huwelik, vir solank beide lewe. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy n ander man sn word terwyl haar man lewe, sal sy n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie n egbreekster is as sy n ander man sn word nie. (Rom 7:2-3 AOV) Die vraag is, wanneer sterf die wederhelfte, is dit net fisies of is dit geestelik ook? Ek glo persoonlik dat iemand wat weens hulle sondige leefwyse gesterf het vir God, ook dood is vir hulle wederhelfte en dit maak die gehoorsame party vry in die Here en ook vry om weer te trou.

MercyChild
Dec 29th 2009, 08:39 AM
Linda,

Maar Ek s vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. (Mat 5:32 AOV)[/B][/I] As die Here jou toelaat om te skei, mag jy weer trou, maar as Hy dit nie toelaat nie, mag jy wel skei, maar jy mag nie weer trou nie. Jy is ook vry om weer te trou as die ongelowige van jou wil skei. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. (1Kor 7:15 AOV) Iemand wat die vlam van die Evangelie dra, sal weens hierdie gehoorsaamheid vry raak, as die vlam te warm word vir die ongelowige en derhalwe so iemand een van twee dinge kan laat doen, of deel raak van hierdie vlam of vlug van die vlam. 'n Lou mens sal 'n kruis dra en ek is oortuig dat die dra van die vlam van die Evangelie elke gelowige se hoogste doel op aarde is en behoort te wees.

Die huwelik soos deur God ingestel maak elkeen gebonde aan so huwelik, vir solank beide lewe. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie. (Rom 7:2-3 AOV) Die vraag is, wanneer sterf die wederhelfte, is dit net fisies of is dit geestelik ook? Ek glo persoonlik dat iemand wat weens hulle sondige leefwyse gesterf het vir God, ook dood is vir hulle wederhelfte en dit maak die gehoorsame party vry in die Here.

Veronderstel dat die volgende die geval mag wees:

1. Beide is Christene, maar die een party verval en soos jy verwys miskien selfs geestelik dood en raak betrokke nie net in owerspel nie, maar moontlike homosekualiteit. Of miskien was die party nog nooit werklik 'n Christen nie, maar wel ges en voorgegee dat hy/sy 'n Christen is.

2. Die ander party was voorheen nie bekeerd nie, maar tydens die skeuring in die huwelik tot bekering gekom. Hierdie party het vir amper 16 maande lank probeer om reg te maak wat die huwelik aan skerwe gelaat het, maar nog nooit owerspel gepleeg nie.
Na amper 16 maande van probeer om die huwelik te red deur smeking in gebed het dinge wel verander maar nie ten goede nie.

3. Die persoon betrokke by moontlike immorele seksualiteit bly al vir amper twee jaar nie meer saam met die ander party nie, en het die besluit gemaak om met iemand van dieselfde geslag huis op te sit, maar hierdie party het nie aanspraak gemaak op skei nie. Hierdie party is reeds weer verloof aan die selfde geslag en nog nie geskei nie......Dit is dus owerspel?! Is dit dan reg dat God skei in so 'n geval goedkeur?

5. Die ander party het aansoek gedoen om skei, word daar nogsteeds sonde gepleeg?

6. Teen die tyd wat die betrokke partye getrou het, was hul dalk nie Christene nie, en nie die instelling van God verstaan nie........maar die vraag is, kan ons s dat die ander persoon dalk geestelik reeds dood is?

7. As 'n mens dan hertrou oorweeg of selfs tot die stap eendag kom, is daar vergifnis vir dit as dit dan as sonde beskou word?? Ek lees op die engelse draad dat hul van mening is dat dit as 'n onvergeeflike sonde gesien word.........

CFJ
Dec 29th 2009, 09:17 AM
Hi Linda,

Ek is net gou oor George toe en sal later vanmiddag moeite kom doen met jou vrae en ek hoop ekself of enige iemand anders kan dit so antwoord dat jy vrede sal h, as die Here wil... :)

Ta-An
Dec 29th 2009, 04:41 PM
? Ek lees op die engelse draad dat hul van mening is dat dit as 'n onvergeeflike sonde gesien word.........
Onvergeeflike sonde is slegs sonde teen die Heilige Gees

2. In geval van hoerery (Mat 5:33). Per definisie is dit net ‘n vrou wat ‘n hoer kan wees en is hierdie situasie op ‘n ongelowige vrou van toepassing. Miskien so verstaan omdat die Bybel eintlik geskryf was aan die man.... en die vrou nie regtig enige s gehad het nie...???
Is 'n man wat hoereer nie ook 'n hoer nie?? :hmm:

As 'n vrou van 'n man skei wat homself met homoseksualiteit ophou en hoereer en volgens die nuwe bedeling se wet in 'n selfde geslag huwelik betree...... is die vrou vry om weer te trou??

Die rede vir skei slaag.....
Slaag die keuse vir 'n tweede troue.... :hmm:

Fil 1:9-11 Leer dat die Gees ons sal lei met onderskeiding in elke situasie................ so sal mens dan nie wag om oor daardie brug te kom wanneer jy daar is nie?
Ek glo dat elke situasie sy eie meriete dra :)

Is die onderhouding van die wet beter as die gesindheid waarmee dit onderhou word?? :hmm:

Ta-An
Dec 29th 2009, 07:34 PM
Is 'n man wat hoereer nie ook 'n hoer nie?? :hmm: :hmm:
Wat is die manlike vorm van die woord as "hoer" 'n vroulike vorm is?
Die woord "hoer" kom van die woord af wat "desire" beteken.... so ....??

David2
Dec 30th 2009, 06:42 AM
Die onderwerp van skei en hertrou het deur die eeue maar tot baie onsekerheid en verwarring aanleiding gegee. Selfs die arme Paulus was hier in Korinthiers ook maar in die "warm stoel" geplaas om die vrae oor skei en hertrou te beantwoord. Weereens moet ons Korinthiers maar mooi in konteks lees voor ons te veel "Christelike wette" oor die huwelik aankondig en uitroep.

Onthou: die Korinthiers was geweldig vleeslik en het (as Christene) verskillende gruwelike sondes bedrywe. En nou kom sulke ouens en hulle vra vir Paulus vrae oor die huwelik. Mense, dink julle nou mooi in arme Paulus se situasie in. Hy moes omtrent gevoel het soos ek voel as ek die aand op huisbesoek was en my bes gedoen het om 'n inspirerende evangeliese gedagte aan mense oor te dra. Dan verwag ek nou mos daarna 'n positiewe reaksie van nuwe insig of nuwe toewyding aan die Here. Maar dan kom die tannetjie direk na my prekie en vra: "En dominee, s nou vir my, is dans sonde?" Mense, julle weet nie hoe ongelooflik platgeslaan en teen die grond getrap 'n mens dan kan voel nie. Wat die vrou eintlik daar vir my ges het, is dat sy nie 'n idee het van wat ek nou net ges het nie. Sy het net die hele tyd gesit en dink aan 'n oulike ou vragie wat sy my kan vra om ook belangstellend te klink.

Ek dink dit is hoe Paulus daar moes gevoel het. Hy wil diep geestelike waarhede van "Jesus Christus en Hom as gekruisigde" (1 Kor. 1,2) aan die mense oordra. Dit is wat sy hart en sy roeping van vol is. Maar in plaas daarvan kom die mense en vra hom nou: "S my Paulus, is dit sonde om te skei?. Wat 'n antiklimaks!! En dan kners hy maar 'n paar slae op sy tande en hy antwoord hulle vrae, want hy weet, die arme mense is klein kindertjies in die geloof en hy moet maar geduldig wees.....

Mense asseblief, die wet van doen dit en doen dat is vervang met die wet van die liefde. En nrens meer so as in die huwelik nie. Maar nou kom ons en ons steek vas by die "huwelikswette" en ons kom nie werklik daaby uit om al die glorie en wonder van die heel grootste "huwelikswet", die wet van die liefde in detail te bestudeer nie (Ef. 5 - en ek het ook nogal 'n idee wat hierdie dwase en lawwe praatjies is wat ons moet vermy wanneer ons soos in Ef. 5 oor die liefde begin praat). Dit, sou ek s, is ons heel grootste enkele probleem.

Wat is die groot geheim wat julle huwelikke in stand hou en laat groei? Is dit die lys van wette wat die man agter die deur gespyker het? "As jy die huis verlaat dan moet jy dit en jy mag nie dit nie en jy moet dat? Is dit waarop jou huwelik gebou is? As dit is, is ek jammer vir jou.

Daardeur s ek nie dat ons nou maar kan skei en hoereer na hartelus nie. Alles behalwe. Maar die deel van die skei en hoereer gaan nie opgelos word deur die mense meer "huwelikswette" te gee nie. Onthou maar vir Rom. 8:2,3. Ons het nou 'n nuwe wet en is vrygemaak van die oue. Die oue het hard probeer, s die twee verse, om ons heilig en onberispelik voor God te stel, maar het nie daarin geslaag nie. Die wet van die liefde, die Gees en die lewe wat ons nou het, s Paulus, sal myle verder gaan om wel die dinge wat die ou wet wou doen maar nie kon regkry nie, tog vir ons te doen. So, kom ons neem eens en vir altyd hieroor 'n besluit. Dit gaan nie oor die vraag van mag ek dit, mag ek dat en wat mag ek nie doen nie. Dit gaan oor die onophoudelike en konsekwente najaag van die "wet" van die liefde.

Ta-an
Ek stem grootliks met jou saam. Dit is nie die wet van gebooie wat ons lei nie, dit is die beginsel van liefde, gedra deur die Heilige Gees.


Onvergeeflike sonde is slegs sonde teen die Heilige Gees Daar is vandag geen een enkele onvergeeflike sonde nie. Selfs laster teen die Heilige Gees sal vergewe word as ons in geloof ons skrede wend tot Jesus en sy Heilige Gees.

JPR
Dec 30th 2009, 06:53 AM
Lev 20:10 En as iemand owerspel doen met ‘n man se vrou, owerspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word

JPR
Dec 30th 2009, 07:07 AM
Spr 28:9 Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.

David2
Dec 30th 2009, 07:48 AM
Rom. 3:19 Nou weet ons dat alles wat die wet s, hy dit s vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wreld voor God doemwaardig kan wees;

3:20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Rom. 10:4 Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.

CFJ
Dec 30th 2009, 09:21 AM
JPR en David,

Ek dink beide van julle het 'n elk een kant van dieselfde tou beet, want wat jy aangehaal het David is net waar as mens Jesus ontmoet het en op hierdie wyse vry geraak het van die wet. Geen mens kan s dat hy of sy Jesus dien, as hulle nog onder die wet staan nie. Wat JPR aanhaal geld vandag nog vir mense wat Jesus nie werklik ken nie en mens kan of in Jesus staan of onder die wet staan, gegewe of mens wedergebore is of nie.

MercyChild
Dec 30th 2009, 09:32 AM
Ek volg nie wette na nie.........ek hoop na te jaag wat Jesus van ons verlang om te doen.......

Daar is baie verwarring op die gebied soos David2 geskryf het..... Hoe weet mens tog jy streef na die regte dinge as daar dan geen oortuiging in jou hart is nie?

CFJ
Dec 30th 2009, 09:36 AM
Mense asseblief, die wet van doen dit en doen dat is vervang met die wet van die liefde. En nrens meer so as in die huwelik nie. Maar nou kom ons en ons steek vas by die "huwelikswette" en ons kom nie werklik daaby uit om al die glorie en wonder van die heel grootste "huwelikswet", die wet van die liefde in detail te bestudeer nie (Ef. 5 - en ek het ook nogal 'n idee wat hierdie dwase en lawwe praatjies is wat ons moet vermy wanneer ons soos in Ef. 5 oor die liefde begin praat). Dit, sou ek s, is ons heel grootste enkele probleem.

Wat is die groot geheim wat julle huwelikke in stand hou en laat groei? Is dit die lys van wette wat die man agter die deur gespyker het? "As jy die huis verlaat dan moet jy dit en jy mag nie dit nie en jy moet dat? Is dit waarop jou huwelik gebou is? As dit is, is ek jammer vir jou.

Daardeur s ek nie dat ons nou maar kan skei en hoereer na hartelus nie. Alles behalwe. Maar die deel van die skei en hoereer gaan nie opgelos word deur die mense meer "huwelikswette" te gee nie. Onthou maar vir Rom. 8:2,3. Ons het nou 'n nuwe wet en is vrygemaak van die oue. Die oue het hard probeer, s die twee verse, om ons heilig en onberispelik voor God te stel, maar het nie daarin geslaag nie. Die wet van die liefde, die Gees en die lewe wat ons nou het, s Paulus, sal myle verder gaan om wel die dinge wat die ou wet wou doen maar nie kon regkry nie, tog vir ons te doen. So, kom ons neem eens en vir altyd hieroor 'n besluit. Dit gaan nie oor die vraag van mag ek dit, mag ek dat en wat mag ek nie doen nie. Dit gaan oor die onophoudelike en konsekwente najaag van die "wet" van die liefde.


Hi David,

Geen mens sal God sien sonder heiligmaking nie, staan daar in Hebrers. Die 10 gebooie word vervul in liefde en iemand wat hierdie liefde leef, sal sonder om pertinent wette na te kom, die 10 gebooie perfek kan leef. As iemand wel een van hierdie wette breek, soos deur byvoorbeeld egbreuk te pleeg, kom so iemand nie die liefdesgebod na nie en uiteraard breek so mens dan God se wet. Watter liefde is in iemand wat egbreuk pleeg en met 'n ander een trou, as ons weet jy mag nie egbreuk pleeg nie? Die vraag is nou, as jy 'n egbreker is en getroud bly, kan jy vergifnis vra en getroud bly? Bly jy nie dan 'n egbreker, vir solank jy nie jou sonde bely en laat staan nie?

Jesus het telkemale ges dat jy jou sonde moet laat staan. As dit miskien wreed klink om 'n onwettige huwelik op te breek, hoekom het Esra die volk dan so beveel in die Ou Testament? Volgens die Nuwe Testament mag mens net skei oor hoerery en ek is oortuig dat God die aardse huwelik tussen 'n man en 'n vrou, as 'n tipe gegee het van die hemelse huwelik, sodat ons iets van Hom kan verstaan, want Hy duld geen ander afgod waarmee ons wil trou en hoereer nie. As jy God se eer wil herstel in jou lewe, moet jy 100% breek met die afgod waarmee jy getroud was. As daar geen ewigheidswaarde meer oorgebly het in die aardse huwelik nie, watter eer bly dan vir God oor?

MercyChild
Dec 30th 2009, 09:51 AM
Hi David,

Jesus het telkemale ges dat jy jou sonde moet laat staan. As dit miskien wreed klink om 'n onwettige huwelik op te breek, hoekom het Esra die volk dan so beveel in die Ou Testament? Volgens die Nuwe Testament mag mens net skei oor hoerery en ek is oortuig dat God die aardse huwelik tussen 'n man en 'n vrou, as 'n tipe gegee het van die hemelse huwelik, sodat ons iets van Hom kan verstaan, want Hy duld geen ander afgod waarmee ons wil trou en hoereer nie. As jy God se eer wil herstel in jou lewe, moet jy 100% breek met die afgod waarmee jy getroud was. As daar geen ewigheidswaarde meer oorgebly het in die aardse huwelik nie, watter eer bly dan vir God oor?

Dankie vir die antwoord Ferdi....
Dankie David2 vir jou antwoord ook.

CFJ
Dec 30th 2009, 10:17 AM
Hi Linda,1. Beide is Christene, maar die een party verval en soos jy verwys miskien selfs geestelik dood en raak betrokke nie net in owerspel nie, maar moontlike homosekualiteit. Of miskien was die party nog nooit werklik 'n Christen nie, maar wel ges en voorgegee dat hy/sy 'n Christen is.

'n Christen word aan sy of haar vrugte geken en mens pluk nie vye van 'n doringboom af nie. As iemand lief is vir Jesus, sal so iemand die liefdesgebod nakom en uiteraard sluit dit elke denkbare gebod in. As iemand se dade nie by die bekering pas nie en konstant nie daarby pas nie, glo ekself dat so iemand nooit werklik bekeer was nie.


2. Die ander party was voorheen nie bekeerd nie, maar tydens die skeuring in die huwelik tot bekering gekom. Hierdie party het vir amper 16 maande lank probeer om reg te maak wat die huwelik aan skerwe gelaat het, maar nog nooit owerspel gepleeg nie.
Na amper 16 maande van probeer om die huwelik te red deur smeking in gebed het dinge wel verander maar nie ten goede nie.

Die Bybel is duidelik, net oor hoerery of volhardende owerspel, waar die sonde geestelike dood bring, mag iemand skei. Ek sou nie s iemand mag skei as die wederhelfte owerspel gepleeg het nie, want waar kom vergifnis dan in (?), maar as iemand volhard daarin en leef asof dit normaal is, dan kan mens skei en mens moet iewers prakties raak hieroor en ek glo die Woord is duidelik daaroor. Mens moet egter nie moedeloos word in mens se gebed nie en volhard daarin, want God stel nie teleur nie.


En Hy het ook aan hulle n gelykenis vertel met die oog daarop dat n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en ges: Daar was n regter in n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en ges: Doen reg aan my teenoor my teparty. En n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself ges: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe s die Here: Hoor wat die onregverdige regter s. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?
(Luk 18:1-7 AOV)

3. Die persoon betrokke by moontlike immorele seksualiteit bly al vir amper twee jaar nie meer saam met die ander party nie, en het die besluit gemaak om met iemand van dieselfde geslag huis op te sit, maar hierdie party het nie aanspraak gemaak op skei nie. Hierdie party is reeds weer verloof aan die selfde geslag en nog nie geskei nie......Dit is dus owerspel?! Is dit dan reg dat God skei in so 'n geval goedkeur?

As die gelowige wil skei oor die ongelowige, hetsy dade van ongeloof van 'n sogenaamde 'gelowige', dan mag so iemand skei as dit oor hoerery gaan en dit wat hierbo staan is suiwer hoerery. Die toets is, is dit 'n sonde waarin so iemand volhard en ook goedpraat?


5. Die ander party het aansoek gedoen om skei, word daar nogsteeds sonde gepleeg?

As die onregverdige wil skei van die regverdige, dan sondig die regverdige nie. Ek is 100% oortuig dat waar gehoorsaamheid is, God altyd vrede sal gee, ongeag die situasie.


6. Teen die tyd wat die betrokke partye getrou het, was hul dalk nie Christene nie, en nie die instelling van God verstaan nie........maar die vraag is, kan ons s dat die ander persoon dalk geestelik reeds dood is?

Die beste is, om met so persoon te kan praat, want mens moet omstandighede eerstehands ken, om volgens die Skrif 'n oordeel van geestelike doodsheid te kan maak. Al wat ek seker van is, is dat mens nie vye van 'n doringboom pluk nie, nooit nie!


7. As 'n mens dan hertrou oorweeg of selfs tot die stap eendag kom, is daar vergifnis vir dit as dit dan as sonde beskou word?? Ek lees op die engelse draad dat hul van mening is dat dit as 'n onvergeeflike sonde gesien word.........

Die enigste onvergeefbare sonde in die Bybel, is die sonde teen die Heilige Gees. Ek glo dit is eintlik 'n eenvoudige beginsel wat hierdie sonde behels, want geen mens kan sonde ken as die Gees van God nie jou gewete aankla nie. Elke keer as jou gewete aangekla word, is dit die Gees van God en elke keer as die Here jou siel eis, is dit die Gees van God. Daar is mense wat nooit reageer, wanneer die Heilige Gees inspraak maak in hulle lewens nie en as mens 'n hele lewe deurgaan sonder om gehoor te gee aan God se Gees wat deurgaans in almal en op almal werk, dan sondig mens teen die Heilige Gees en voor God se regterstoel sal alle veroordeeldes skuldig wees aan hierdie sonde, elke een van hulle. Die wat hel toe gaan is die wat nie vergewe is nie, hulle het teen die Heilige Gees gesondig wat hulle wou oortuig en hulle het nie belang-gestel nie.

David2
Dec 30th 2009, 10:26 AM
Geen mens sal God sien sonder heiligmaking nie, staan daar in Hebrers. Die 10 gebooie word vervul in liefde en iemand wat hierdie liefde leef, sal sonder om pertinent wette na te kom, die 10 gebooie perfek kan leef. As iemand wel een van hierdie wette breek, soos deur byvoorbeeld egbreuk te pleeg, kom so iemand nie die liefdesgebod na nie en uiteraard breek so mens dan God se wet. Watter liefde is in iemand wat egbreuk pleeg en met 'n ander een trou, as ons weet jy mag nie egbreuk pleeg nie? Die vraag is nou, as jy 'n egbreker is en getroud bly, kan jy vergifnis vra en getroud bly? Bly jy nie dan 'n egbreker, vir solank jy nie jou sonde bely en laat staan nie?

Jesus het telkemale ges dat jy jou sonde moet laat staan. As dit miskien wreed klink om 'n onwettige huwelik op te breek, hoekom het Esra die volk dan so beveel in die Ou Testament? Volgens die Nuwe Testament mag mens net skei oor hoerery en ek is oortuig dat God die aardse huwelik tussen 'n man en 'n vrou, as 'n tipe gegee het van die hemelse huwelik, sodat ons iets van Hom kan verstaan, want Hy duld geen ander afgod waarmee ons wil trou en hoereer nie. As jy God se eer wil herstel in jou lewe, moet jy 100% breek met die afgod waarmee jy getroud was. As daar geen ewigheidswaarde meer oorgebly het in die aardse huwelik nie, watter eer bly dan vir God oor?

Ferdi
Wat is heiligmaking? Dit klink na jou beskrywing vir my of dit ook maar neerkom op onderhouding van die wet. As dit die geval is, sal nie een van ons God sien nie. Nie jy nie en ook nie ek nie.

Maar gelukkig, daar is so iets soos vergifnis. Ek verstaan vergifnis as iets wat aan die kruis plaasgevind het, 2000 jaar gelede en wat mens in die geloof aanvaar. Ek verstaan dit nie as iets wat mens verdien deur met sonde te breek nie. As dit die geval sou wees, is vergifnis niks werd nie. Dan is vergifnis maar net 'n tydelike kwytskelding totdat jy self jou saak reggestel het deur wetsonderhouding. Waarom moes Jesus dan aan die kruis sterf? Dit is nie hoe ek die kruis en die evangelie verstaan nie. En wat gebeur as jy gebreek het met die sonde en jy doen dit weer? Dan is jy weer terug onder die skuld. Jy kan dus nooit vrede met God h nie en nooit verseker weet of jy dit eendag gaan maak nie.

Aan die een kant s ons die wet is "uitgedelg en weggeruim", maar aan die ander kant gaan ons steeds voort om te s dat ons die wet volkome moet nakom anders is ons verlore. Vir my werk dit nie so nie. As dit klaar is met die wet, is dit klaar, oor en uit. Hy het sy tyd gehad en het nie gewerk nie en nou wil ons net onder die dekmantel van die kruis steeds die wet voortsit. Dit werk nie so nie.

Glo jy dus aan die Armeniaanse vervallingsleer? Indien wel, sit ek en jy met twee totaal verskillende interpretasies van die evangelie..

CFJ
Dec 30th 2009, 11:36 AM
Hallo David,


Wat is heiligmaking? Dit klink na jou beskrywing vir my of dit ook maar neerkom op onderhouding van die wet. As dit die geval is, sal nie een van ons God sien nie. Nie jy nie en ook nie ek nie.

Ek glo redding het drie kante, maar is een beginsel- Regverdigmaking, Heiligmaking en Verheerliking. Die Engels stel dit vir my goed, 'Justification, Sanctification & Glorification'. Dit alles doen God, al lyk dit soos ons wat dit moet doen. As ons saam met Sy genade vloei, doen ons niks om gered te word nie, maar as ons teen Sy genade werk, dan is dit uit ons bose self. Want die wat Hy vantevore geken het, di het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, di het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, di het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, di het Hy ook verheerlik. (Rom 8:29-30 AOV)


Maar gelukkig, daar is so iets soos vergifnis. Ek verstaan vergifnis as iets wat aan die kruis plaasgevind het, 2000 jaar gelede en wat mens in die geloof aanvaar. Ek verstaan dit nie as iets wat mens verdien deur met sonde te breek nie. As dit die geval sou wees, is vergifnis niks werd nie. Dan is vergifnis maar net 'n tydelike kwytskelding totdat jy self jou saak reggestel het deur wetsonderhouding. Waarom moes Jesus dan aan die kruis sterf? Dit is nie hoe ek die kruis en die evangelie verstaan nie. En wat gebeur as jy gebreek het met die sonde en jy doen dit weer? Dan is jy weer terug onder die skuld. Jy kan dus nooit vrede met God h nie en nooit verseker weet of jy dit eendag gaan maak nie.

Ek dink Jesus het nie sondesmet verwyder by die kruis nie, dit is die sonde wat in ons vlees woon (Rom 7:17, 20). Hy het wel 100% erfsonde kom wegneem, sodat ons met 'n nuwe natuur van geregtigheid kan afreken met die sonde wat in ons vlees woon, naamlik ons sondesmet. Hierdie proses is heiligmaking en genadiglik tree God se Gees vir ons in en het ons ook 'n voorspraak in Jesus Christus vir Sy volmaakte versoening by die kruis, waar ons nou as wedergeborenes in 'n nuwe natuur hoop kan h om 'n oorwinningslewe te kan lei. Die nuwe skepsel is 'n skepping van God en God doen nie halwe werk nie, want as dit goed was in Genesis, is dit nou meer as goed, omdat Jesus se soenverdienste volmaak was. Die ou dinge het waarlik verbygegaan...


Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
(2Kor 5:17-19 AOV)

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
(Efe 2:10 AOV)

Aan die een kant s ons die wet is "uitgedelg en weggeruim", maar aan die ander kant gaan ons steeds voort om te s dat ons die wet volkome moet nakom anders is ons verlore. Vir my werk dit nie so nie. As dit klaar is met die wet, is dit klaar, oor en uit. Hy het sy tyd gehad en het nie gewerk nie en nou wil ons net onder die dekmantel van die kruis steeds die wet voortsit. Dit werk nie so nie.

Glo jy dus aan die Armeniaanse vervallingsleer? Indien wel, sit ek en jy met twee totaal verskillende interpretasies van die evangelie..

Om reg te wees in my sieninge is nie altyd so belangrik nie, maar om Jesus te kan ken en om gered te kan wees is vir my krities. Tog glo ek, ek is veel nader aan Calvinisme David, geen skool het my hier gebring nie en ek glo dat ek deur God self so geleer is, want Sy versoening was volmaak en die kruis se werk in ons kan nooit ongedaan gemaak word nie, nooit nie. As die kruis eenmaal waar geword het, is dit altyd waar!

Ons leef egter nog in 'n onvolkome plek en die werke van die vlees is iets wat van dag tot dag uitdagings aan ons sal bied, sodat ons ook 'n dankbaarheidslewe kan lei, omdat ons elke dag behoort te besef, ons het nooit ons redding verdien nie en ons is werklik net uit genade gered. Ons hele behoud in Christus is die feit dat die hemel se onbeperktheid ons wys op ons oorwinningslewe en die aarde se beperkinge ons wys op ons dankbaarheidslewe. Ons kan geen oorwinning uit die hemel ontvang, as ons nie in ons aardse beperking dankbaar is vir wat ons het nie.

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 07:19 PM
YHWH haat egskeiding (Mal 2:16). Dit maak mens onrein (Mat 15:19 – 20). Hoewel ‘n gelowige/ongelowige kombinasie verkieslik nie moet skei nie (1 Kor 7:12 – 13), laat God dit in twee gevalle toe:

1. As die ongelowige wil skei, laat hom skei. (1 Kor 7:15) Hoe weet die gelowige of hy die ongelowige huweliksmaat gered gaan sien en hoe kan hy keuses en beloftes maak namens ‘n ongelowige. As God nie die ongelowige kan keer om te skei nie, hoe sal die gelowige die saak beredder? (1 Kor 7:16)
2. In geval van hoerery (Mat 5:33). Per definisie is dit net ‘n vrou wat ‘n hoer kan wees en is hierdie situasie op ‘n ongelowige vrou van toepassing.

Sou ‘n gelowige vrou geskei wees agv van (1) is sy vry om weer te trou en sou ‘n man weens (1) en (2) geskei wees, is hy vry.
Enige situasie buite bg. is onwettig (Mat 5:32) en sou iemand dus met ‘n geskeide vrou trou, (Mat 5:32) pleeg hy egbreuk en elkeen wat sy vrou skei buite (1) en (2) maak dat sy egbreuk pleeg (Mat 5:32). Indien ‘n vrou dus vir ‘n ander rede van haar man geskei is (met of sonder haar toedoen), moet sy alleen bly of haar weer met haar man versoen. (1 Kor 7: 11)

Soos met enige sonde, kom vergifnis deur geloof (Hand 10:43) wat tot bekering en sterwe van vleeslike begeertes (1 Pet 2:24) en onwettige situasies lei (Rom 2:13) (Jer 5:1). Egskeiding is geen uitsondering nie (1 Kor 6:10) . Iemand wat in ‘n onwettige verhouding betrokke is, moet daarmee breek. Yehoshuah het nie aan die kruis gehang, sodat ons in sonde kan voortlewe nie (1 Joh 3:5) (Jud 1:4).

Ek gaan antwoord soos ek lees dus kon iemand dalk al duidelikheid hieroor gegee het.

Volgens die Bybel bly jy egbreuk pleeg solank jy NIE met jou eerste maat getroud is nie, maar met 'n ander, en solank jou in die sonde volhard, gaan jy in die hel eindig. Die loophole is egter as God die ander party voor jou laat sterf, dan het die dood jou geskei, en met party praat ek van jou eerste OF tweede maat want in albei gevalle koop die dood jou los MAAR as jy eerste sou sterf is daar moeilikheid.

Die "ongelowige" een is taai. Jy het OOK 'n gelofte aan die ongelowige gemaak en 'n gelofte aan God, en wat God saamgevoeg het, kan geen mens skei nie. Dus kan mens s dat God nooit die gelowige en ongelowige saamgevoeg nie? Die sielsbande bestaan tog tussen hulle ook. Die "Ongelowige" saak is ook nie deur Jesus self aangeraak nie maar dit is gevaarlike grond waarop ek nou beweeg.

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 07:29 PM
Onvergeeflike sonde is slegs sonde teen die Heilige Gees
Miskien so verstaan omdat die Bybel eintlik geskryf was aan die man.... en die vrou nie regtig enige s gehad het nie...???
Is 'n man wat hoereer nie ook 'n hoer nie?? :hmm:

As 'n vrou van 'n man skei wat homself met homoseksualiteit ophou en hoereer en volgens die nuwe bedeling se wet in 'n selfde geslag huwelik betree...... is die vrou vry om weer te trou??

Die rede vir skei slaag.....
Slaag die keuse vir 'n tweede troue.... :hmm:

Fil 1:9-11 Leer dat die Gees ons sal lei met onderskeiding in elke situasie................ so sal mens dan nie wag om oor daardie brug te kom wanneer jy daar is nie?
Ek glo dat elke situasie sy eie meriete dra :)

Is die onderhouding van die wet beter as die gesindheid waarmee dit onderhou word?? :hmm:


Enige sonde is onvergeeflik as jy nie daarmee breek nie, dis hoekom moordenaars, egbreukers ens. hel toe gaan. Jesus se bloed was jou skoon van jou sonde maar was nog nooit 'n ticket om te volhard in die sonde nie want waar trek ons dan die lyn? Persoonlik dink ek dat as dit vir jou so moeilik is om God se wil bo die wreld te kies was so 'n persoon nooit bestem vir die hemel in elk geval nie. Wie kan twee base dien?

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 07:42 PM
Die onderwerp van skei en hertrou het deur die eeue maar tot baie onsekerheid en verwarring aanleiding gegee. Selfs die arme Paulus was hier in Korinthiers ook maar in die "warm stoel" geplaas om die vrae oor skei en hertrou te beantwoord. Weereens moet ons Korinthiers maar mooi in konteks lees voor ons te veel "Christelike wette" oor die huwelik aankondig en uitroep.

Onthou: die Korinthiers was geweldig vleeslik en het (as Christene) verskillende gruwelike sondes bedrywe. En nou kom sulke ouens en hulle vra vir Paulus vrae oor die huwelik. Mense, dink julle nou mooi in arme Paulus se situasie in. Hy moes omtrent gevoel het soos ek voel as ek die aand op huisbesoek was en my bes gedoen het om 'n inspirerende evangeliese gedagte aan mense oor te dra. Dan verwag ek nou mos daarna 'n positiewe reaksie van nuwe insig of nuwe toewyding aan die Here. Maar dan kom die tannetjie direk na my prekie en vra: "En dominee, s nou vir my, is dans sonde?" Mense, julle weet nie hoe ongelooflik platgeslaan en teen die grond getrap 'n mens dan kan voel nie. Wat die vrou eintlik daar vir my ges het, is dat sy nie 'n idee het van wat ek nou net ges het nie. Sy het net die hele tyd gesit en dink aan 'n oulike ou vragie wat sy my kan vra om ook belangstellend te klink.

Ek dink dit is hoe Paulus daar moes gevoel het. Hy wil diep geestelike waarhede van "Jesus Christus en Hom as gekruisigde" (1 Kor. 1,2) aan die mense oordra. Dit is wat sy hart en sy roeping van vol is. Maar in plaas daarvan kom die mense en vra hom nou: "S my Paulus, is dit sonde om te skei?. Wat 'n antiklimaks!! En dan kners hy maar 'n paar slae op sy tande en hy antwoord hulle vrae, want hy weet, die arme mense is klein kindertjies in die geloof en hy moet maar geduldig wees.....

Mense asseblief, die wet van doen dit en doen dat is vervang met die wet van die liefde. En nrens meer so as in die huwelik nie. Maar nou kom ons en ons steek vas by die "huwelikswette" en ons kom nie werklik daaby uit om al die glorie en wonder van die heel grootste "huwelikswet", die wet van die liefde in detail te bestudeer nie (Ef. 5 - en ek het ook nogal 'n idee wat hierdie dwase en lawwe praatjies is wat ons moet vermy wanneer ons soos in Ef. 5 oor die liefde begin praat). Dit, sou ek s, is ons heel grootste enkele probleem.

Wat is die groot geheim wat julle huwelikke in stand hou en laat groei? Is dit die lys van wette wat die man agter die deur gespyker het? "As jy die huis verlaat dan moet jy dit en jy mag nie dit nie en jy moet dat? Is dit waarop jou huwelik gebou is? As dit is, is ek jammer vir jou.

Daardeur s ek nie dat ons nou maar kan skei en hoereer na hartelus nie. Alles behalwe. Maar die deel van die skei en hoereer gaan nie opgelos word deur die mense meer "huwelikswette" te gee nie. Onthou maar vir Rom. 8:2,3. Ons het nou 'n nuwe wet en is vrygemaak van die oue. Die oue het hard probeer, s die twee verse, om ons heilig en onberispelik voor God te stel, maar het nie daarin geslaag nie. Die wet van die liefde, die Gees en die lewe wat ons nou het, s Paulus, sal myle verder gaan om wel die dinge wat die ou wet wou doen maar nie kon regkry nie, tog vir ons te doen. So, kom ons neem eens en vir altyd hieroor 'n besluit. Dit gaan nie oor die vraag van mag ek dit, mag ek dat en wat mag ek nie doen nie. Dit gaan oor die onophoudelike en konsekwente najaag van die "wet" van die liefde.

Ta-an
Ek stem grootliks met jou saam. Dit is nie die wet van gebooie wat ons lei nie, dit is die beginsel van liefde, gedra deur die Heilige Gees.

Daar is vandag geen een enkele onvergeeflike sonde nie. Selfs laster teen die Heilige Gees sal vergewe word as ons in geloof ons skrede wend tot Jesus en sy Heilige Gees.

Ek lys 'n paar versies waarvan BAIE direkte woorde van Jesus was:

Matt 5:19
Matt 5:20
Matt 7:19
Matt 7:23
Matt 13:41-42
Matt 18:8-9
Matt 19:17
Matt 24:12 (The biggest of all will fail due to sin)
Matt 25:26
Mark 10:17-19
Luk 12:47
Luk 13:27
Luk 16:17
John 3:19-21
John 3:36
John 5:24
John 6:53
Rom 1:21-32
Rom 2:8
Rom 2:13
Rom 6:1-2
Rom 6:16
Rom 6:21
Rom 6:23
Rom 8:6
Rom 8:13
Rom 10:5
Rom 14:17
1 Cor 2:14
1 Cor 5:10
1 Cor 5:11
1 Cor 6:9-11
Gal 3:12
Gal 5:19-21
Gal 6:8
Eph 4:18
Eph 5:5
1 Thess 5:7
2 Thess 1:8-9


Matt 5:17-29 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek
het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis
te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat
een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. “Wie dan
ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer,
sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet
gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.
Ek s vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as di van die
skrifgeleerdes en die Farisers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel
ingaan nie.”

Wat hierby aansluit:
As daar staan: “Glo en jy sal gered word” en in ‘n ander teks staan daar ”Wie die wil doen van die Here, sal gered word”, watter een gaan ons doen?
Is dit die moeite werd om met vuur te speel (te kies)? Hoekom doen ‘n mens nie alby nie want hulle is tog immers nie teenstrydig nie, en maak seker jy word gered? Doen jy net nommer een, kan daar vir jou gevra word hoekom het jy nie nommer twee nagekom nie. Doen jy net nommer twee, kan daar vir jou ges word dat as jy My lief genoeg gehad het, sou jy tyd gemaak het om My wil te leer ken en albei nagekom het.

Gaan dit God se skuld wees as jy ‘n Christen is en nie Sy Woord en wil ken nie?

Ek voel dat met als wat ons doen is daar altyd die “Boom van alle kennis” bedoelende daar is altyd die toets. Jy mag seksueel verkeer MAAR met jou eie vrou. Jy mag op Sondae werk SOLANK dit is vir ‘n goeie doel en nie om jouself te bevoordeel nie. Jy mag dood maak MITS dit is om jou gesin te beskerm ens.

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 07:44 PM
JPR: "Lev 20:10 En as iemand owerspel doen met ‘n man se vrou, owerspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word"

Daar slaan jy die spyker op die kop. Dis die vry koop waar die dood jou kan skei maar ongelukkig word dit nie meer vandag gedoen nie....

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 07:53 PM
Rom. 3:19 Nou weet ons dat alles wat die wet s, hy dit s vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wreld voor God doemwaardig kan wees;

3:20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Rom. 10:4 Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.

Hier is ek alweer op gevaarlike grond maar was dit die direkte woorde van Jesus? Kyk na my lys en hoeveel uit daardie lys bewys die teenstelling van dit en baie daarvan is die direkte woorde van Jesus. Al was daar net EEN versie wat Jesus ges het van "Onderhou die wet" sou niks dit nietig kon maak nie.Daar is egter baie. Onthou gerus Matt 7:21. Wie s Here, Here? Die ongelowige? Wie maak mense gesond in Jesus se naam? Dis 'n gamble en ek kan nie verstaan dat die behoefte so erg is om daarmee te wil speel nie? Verstaan ek reg as ek dan maar enige sonde kan doen en aanhou daarmee, solank ek net glo? Sonde bind my mos nie meer nie en waarvandaan ontstaan sonde? Die wet? (Please, I need a go-ahead here).

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 08:02 PM
Hi David,

Geen mens sal God sien sonder heiligmaking nie, staan daar in Hebrers. Die 10 gebooie word vervul in liefde en iemand wat hierdie liefde leef, sal sonder om pertinent wette na te kom, die 10 gebooie perfek kan leef. As iemand wel een van hierdie wette breek, soos deur byvoorbeeld egbreuk te pleeg, kom so iemand nie die liefdesgebod na nie en uiteraard breek so mens dan God se wet. Watter liefde is in iemand wat egbreuk pleeg en met 'n ander een trou, as ons weet jy mag nie egbreuk pleeg nie? Die vraag is nou, as jy 'n egbreker is en getroud bly, kan jy vergifnis vra en getroud bly? Bly jy nie dan 'n egbreker, vir solank jy nie jou sonde bely en laat staan nie?

Jesus het telkemale ges dat jy jou sonde moet laat staan. As dit miskien wreed klink om 'n onwettige huwelik op te breek, hoekom het Esra die volk dan so beveel in die Ou Testament? Volgens die Nuwe Testament mag mens net skei oor hoerery en ek is oortuig dat God die aardse huwelik tussen 'n man en 'n vrou, as 'n tipe gegee het van die hemelse huwelik, sodat ons iets van Hom kan verstaan, want Hy duld geen ander afgod waarmee ons wil trou en hoereer nie. As jy God se eer wil herstel in jou lewe, moet jy 100% breek met die afgod waarmee jy getroud was. As daar geen ewigheidswaarde meer oorgebly het in die aardse huwelik nie, watter eer bly dan vir God oor?

Die vraag was seker retories van aard volgens die insig van jou briewe...

Jou sonde moet jy bely maar ek dink jy doen dit as jy ophou om eg te breek vir die rede dat jy besef dit is verkeerd en nie omdat jy gedreig word met die kinders of iets nie...
As jou vrou dit nie gebruik as 'n geldige ticket om van jou te skei nie, kan jy getroud bly en vergewe word want jy het immers met die sonde gebreek en DAN was Jesus se bloed jou skoon.

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 08:14 PM
Ferdi
Wat is heiligmaking? Dit klink na jou beskrywing vir my of dit ook maar neerkom op onderhouding van die wet. As dit die geval is, sal nie een van ons God sien nie. Nie jy nie en ook nie ek nie.

Maar gelukkig, daar is so iets soos vergifnis. Ek verstaan vergifnis as iets wat aan die kruis plaasgevind het, 2000 jaar gelede en wat mens in die geloof aanvaar. Ek verstaan dit nie as iets wat mens verdien deur met sonde te breek nie. As dit die geval sou wees, is vergifnis niks werd nie. Dan is vergifnis maar net 'n tydelike kwytskelding totdat jy self jou saak reggestel het deur wetsonderhouding. Waarom moes Jesus dan aan die kruis sterf? Dit is nie hoe ek die kruis en die evangelie verstaan nie. En wat gebeur as jy gebreek het met die sonde en jy doen dit weer? Dan is jy weer terug onder die skuld. Jy kan dus nooit vrede met God h nie en nooit verseker weet of jy dit eendag gaan maak nie.

Aan die een kant s ons die wet is "uitgedelg en weggeruim", maar aan die ander kant gaan ons steeds voort om te s dat ons die wet volkome moet nakom anders is ons verlore. Vir my werk dit nie so nie. As dit klaar is met die wet, is dit klaar, oor en uit. Hy het sy tyd gehad en het nie gewerk nie en nou wil ons net onder die dekmantel van die kruis steeds die wet voortsit. Dit werk nie so nie.

Glo jy dus aan die Armeniaanse vervallingsleer? Indien wel, sit ek en jy met twee totaal verskillende interpretasies van die evangelie..

Ek is jammer, maar my vlees is swak. Ek martel myself om goed te doen uit liefde vir God maar as ek sonde kan doen en God kan dien sien ek 'n rustige lewe vir my op aarde. Die God van gister, wat Sy volk so hard gestraf het weens hul sondes en hul eie kinders laat eet het (of wou), is dit dieselfde God van vandag? Ek moet bely, ek haat die term "Liewe Jesus" op wie se skoot almal wil sit. Die "Liewe Jesus" het 'n lieflike hel vir die wat nie dit maak nie...

O ja, dit lyk dalk of ons van die Topic af is, maar dit lyk my ons moes eers die wet kwessie onder die knie kry om die eerste vraag te kan beantwoord, want sonder die wet beteken die NT nie baie nie. Al wat ek dan moet weet is: God het Sy enigste Seun gestuur om vir ons sondes te betaal, op die derde dag opgestaan, en opgevaar na die hemel waar daar vir die
"bestemdes" plek voorberei word en die Heilige Gees vir ons agter gelaat is. Hoekom ons boeke en boeke het oor hoe om wat te doen is vir my onduidelik. Glo dit(kruisdood en opstanding) en jy sal gered word, punt? Dis eintlik so maklik dat ek nie verstaan hoekom min gered gaan word met die kosbare bloed van Jesus nie. Dit was 'n duur prys om te betaal vir "min". Interessant met hoe 'n passie God sonde haat dat Hy Sy eie Seun, 'n God, laat vermorsel het daarvoor...en hoe klein sonde in ons o is....Watter koning sterf vir sy mense? Is dit nie die mense wat gewoonlik sterf vir die koning nie?

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 08:40 PM
CFJ en JPR,

Julle het goed aangeraak wat my weer bietjie hoop gegee het oor my huwelik. Ek gaan dit net bietjie nagaan. Nog besig met 'n brief vir my broer en kom nie by als uit nie.
Ek sit nou net en wonder hoekom het die inligting nie uitgekom met my draad nie....ai! Ek gaan my Avatar ook 'n katjie of 'n hondjie maak. j/k.

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 08:52 PM
Ek wil dalk net weer die gedeelte noem oor wat die impak is as mens "net wegspring en skei" en CFJ het dit mooi saamgevat deur te s dat die egbreuk 'n "lewenstyl" moet wees en nie 'n "glips" nie en ek weet presies wat die impak is van 'n "amper glips". Dit klink maklik ges maar jou hart is in stukke...en dan kom vertroue wat herstel moet word.

Die man besluit hy gaan weer trou en ontmoet sy droom vrou en trou. Na ‘n paar maande of selfs jare besef die vrou sy was verkeerd, maak erns met God en bekeer daarvan. Nou soek sy jou op en vind dat jy getroud is met twee lieflike kinders. Nou wat nou?

Of sy kry haar lewe in orde in ‘n paar maande en intussen ontmoet jy jou droom vrou en jou ex soek jou op. Sy sien jy het ‘n pragtige vrou wat jou gee wat sy nooit kan nie, en uit liefde vir jou, stel sy jou geluk bo haar eie en los jou en jy trou met jou "nuwe" vrou. Nou wat nou?

1) Was dit onmoontlik vir God om jou huwelik te red/herstel?
2) Het jy God ‘n kans gegee om Sy ding te doen of was dit JOU TYD EN JOU TERME? (Abraham het ‘n kind gekry al was dit onmoontlik) My vrou kan dalk terugkom as ek 60 is. Ons is gebind aan tyd, God nie
3) Was daar nog niemand wat van ‘n verlore siel verander is na iemand wat gered is nie? )(Saulus na Paulus)
4) As ek weer trou dan s ek eintlik vir God Hy kan niks meer aan my huwelik doen nie
5) Was dit nie God se toets in jou lewe nie? (Job)(1 Kor 3:13)(1 Kor 11:19) Wat het jy bereik as jy die toets faal?
6) Wat as jou vrou regtig die een was wat Hy vir jou gekies het om jou na Hom te laat groei? Is dit nie juis in die moeilike tye wat ons meer na God se wil vra nie?
7) Het jy vergewe soos Jesus jou maar elke keer moet vergewe?

God SAL jou 'n ledemaat, kind of vrou laat verloor op watter manier ookal as dit beteken jy groei na Hom. Hy is besorg oor jou siel en nie regtig oor jou vlees nie. Moet God jou vlees spaar en jou siel laat vergaan?

Forgiven Sinner
Dec 30th 2009, 09:43 PM
David2,

"Is dit die lys van wette wat die man agter die deur gespyker het? "As jy die huis verlaat dan moet jy dit en jy mag nie dit nie en jy moet dat? Is dit waarop jou huwelik gebou is? As dit is, is ek jammer vir jou."

Dis waar maar dis nie reg net omdat dit waar is nie. Vir meer as 4500 jaar was dit God,man, vrou, kind, werk en ander. Die laaste 30 jaar het dinge drasties verander van doodstarf, lyfstraf en huwelike wat nie hou nie. Nou vra mens hoekom raak die mans handgemeen? NOOIT sal ek dit regverdig nie maar wat het dit veroorsaak. Kyk, as 'n kind my vloek sal ek te laat wees om beheer oor my hand uit te oefen en sal hy uit die teerpad gegrou moet word. As 'n kind op my vlak wil gesels dan hanteer ons dit op my vlak.
Vrouens neig om weens die feminisme(onder andere) wat hulle gevoer word, nie meer die man as Profeet/Priester/Hoof/Leier te aanvaar nie. Geld speel ook 'n rol. As sy nminder as jy verdien het jy een stel probleme en as sy meer as jy verdien sit jy met nog 'n stel probleme. As jy nou nog sonder werk sit, dan is daar eers moeilikheid. Tog is die man die jagter en fisies sterker. Die vrou hou haar nie binne haar grense(eer en respekteer nie die man nie en aanvaar hom nie oor wat God hom aangestel het nie) nie maar die man moet. Die ouer geslag gaan nie die beginsel so mooi begryp nie want hulle kry nie daarmee te doen nie en hul vrouens is vanselfsprekend die vrou wat goud werd is. Wat maak jy as jou vrou vir jou s: "Ek aanvaar nie jou gesag nie en wat gaan jy doen as ek so en so maak"? Watter skip het twee kapteins? Die kern is, kies 'n vrou wat God vrees,dan sal sy haar plek in die huwelik ken, maar nou "bull****" hulle jou ook weer. Voor die huwelik sit jy ALS uit van wat kan gaan en nie, en 'n jaar na die troue dan moet jy, wat nog alltyd dieselfde was, verander, terwyl hulle, wat ge-act het, nou wil verander na die default toe.
My punt is eintlik net dit, nie alle vrouens aanvaar wat ons as normaal sien nie. Dis maaklik as jou vrou God se wil doen dan is reels lagwekkend. Die probleem is as die goed wat normaal moes kom nie in plek is nie. Wat doen jy nou? Los jy jou vrou dat sy by Spur saam met haar vriendinne en vriende sit en chat en drank drink tot voor nege die aand? Los jy haar dat sy op Mxit en Facebook haar mansvriende op-chat en kaal foto's stuur? Los jy haar dat haar ex vir haar skryf "Wil jy my kind h"? Los jy haar dat sy haar SPASIE kan kry en dan boek sy by 'n oord in om haar chat maatjie te ontmoet? Ek dink sommige van ons mis hoe siek die wreld regtig is, en dit is weens reels wat nie in plek is nie. So, jy los haar dat sy vir 'n naweek gaan inboek by die oord en plesier kan ontvang want REELS MAG DAAR NIE WEES NIE. Nee wat, ek gee op....As jou reels in lyn is met die Woord van God, en sy kom nie jou reels na nie sal sy ook nie God sin nakom nie want sy aanvaar nie die gesag wat GOD oor haar aangestel het nie. Moet ek haar aanhou vergewe tot ek Vigs het? Sy kan elke keer "jammer" s en weer probeer.


Die "As dit is, is ek jammer vir jou." moet dalk veel eerder wees omdat almal nie so gelukkig was om 'n vrou te trou wat 'n vrou genoem kan word nie.
(En ja, ek is suur)

David2
Dec 31st 2009, 06:55 AM
Terwyl ek so deur die vorige plasings lees en ervaar hoe sterk Christene vandag nog steeds God se genade wil vermeng met die wet, het ek na die Bybel se antwoord daarop gegaan, en dit is die boek Galasiers. Ek het begin skryf maar gou besef dat ons nou al ver van die OP van hierdie draad afgewyk het. My antwoord was ook 'n bietjie lank en ek sal dit nou maar as 'n artikel aan die admin van Bibleforums voorl. Hulle sal dan besluit of hulle die artikel kan plaas of nie.

http://bibleforums.org/content.php?19-Wet-en-genade-in-Galasirs
(Baie dankie aan die admin dat hulle wel die artikel geplaas het.)

Groete

JPR
Dec 31st 2009, 06:57 AM
Dankie David, veral Rom 3:19 het my geraak!

Forgiven Sinner
Jan 2nd 2010, 08:30 PM
Hi David2,

Kan jy asseblief vir my lys wanneer ek mag skei volgens jou? As jy voel ek mag skei omdat my vrou my geld steel (sy doen dit nie), noem dit, As sy 'n 25 jaar vonnis opgel is, lys dit. Aangesien ek nie meer onder die wet staan nie is daar eintlik, volgens jou, niks wat my verhoed om vir enige rede van my vrou te skei nie want die wet bind my nie. Sy mag van my skei as ek 'n slegte asem het want niks verhoed haar nie. Jesus se bloed was haar skoon. Ons vlees is immers swak.

Dankie.

Forgiven Sinner
Jan 2nd 2010, 09:59 PM
Hi CFJ,

Ek moet s, jy het regtig in ‘n tweede dimensie gekyk na die goed. Dit was letterlik “uit die boks.”

Ek het gaan dink en weer die woord ondersoek oor die goed en ek dink jy het ‘n “loophole” vir my omstandighede gekry. Ek was bewus van die “ongelowige wat van jou mag skei” en dat jy “nie gebind is nie” maar ek was bang om my eie kop te volg omdat mens geneig is om iets te regverdig as dit jou pas en daarom het ek julle hulp nodig gehad. Ek het Matt 5:31-32 gelees maar nie die klem op “behalwe” besef nie, en die beste van als is, dit is Jesus se eie woorde.
Wat my wel gepla het van die gedeelte in 1 Kor 7:10-16 is dat dit nie Jesus se woorde was nie en ek wil nou nie van die draad afgaan nie, maar dit is nie dat ek nie glo wat die Apostels ges het nie want as jy dit s, dan voel ek jy beledig die werk van die Heilige Gees, maar ek het wel goed gevind waar dit wat Jesus ges het en wat die Apostels ges het, nie 100% vir mekaar kyk nie. ‘n Goeie voorbeeld is wat ek later met David2 gaan bespreek oor die wet en geloof.
Ook in 1 Kor 7:10-16 is ek nie seker wat bedoel word met “...nie gebind nie.” Ek wil graag glo dit beteken “...nie gebind om weer te trou nie.” maar dit kan ook beteken “...en nie gebind om getroud te bly nie.”, dus jy mag maar skei.

Wat my wel bietjie pla van die “loophole” (dit klink seker nie goed nie maar ek bedoel dit nie sleg nie) is dat daar ook direkte woorde van Jesus was wat s wat getroud is, mag nie geskei word nie en niks van “behalwe” nie. Tog mag God dit skei en dalk skei Hy dit met die “behalwe”. Ek is veronderstel om die moeilikste paadtjie te volg van die twee maar ek dink weens my ouderdom en 1 Kor 7:9 sal ek maar gamble. As ek verkeerd handel en God is my genadig, sal ek laaste sterf en dan word ek vry. (Dood skei jou)

Jesus
Matteus 19:6 “Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie.”
Markus 10:9 “Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie.”

Apostel (Net vir kennisname)
Romeine 7:2: Die getroude vrou, byvoorbeeld, is deur die wet aan haar man gebind so lank as
hy lewe.”
1 Korintirs 7:10:”Die getroudes beveel ek - nee, nie ek nie, maar die Here - dat n vrou nie
van haar man mag skei nie.”
Romeine 7:3: As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar
man gebind het. Maar as sy ’n ander man se vrou word so lank as haar man
lewe, sal sy as ’n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter
vry van die wet en is sy nie ’n egbreekster as sy ’n ander man se vrou word nie.”
1 Korintirs 7:11:”As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen.
Net so mag n man ook nie van sy vrou skei nie.”
1 Korintirs 7:39:“n Vrou is aan haar man man gebind solank as hy lewe. As hy sterwe, is
sy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met n gelowige is.”


Hier is tog iets wat ek nog mee worstel:
“...maar as Hy dit nie toelaat nie, mag jy wel skei, maar jy mag nie weer trou nie.”

Ek kan nie regtig gedeeltes kry waar jy mag skei sonder God se toestemming en net ongetroud bly en dan vry is van egbreuk nie. Die oomblik wat jy skei sonder die geldige redes pleeg jy ebreuk want egbreuk kom nie net voor die oomblik as jy buite jou huwelik seksueel verkeer nie, maar ook as jy die band tussen man en vrou breek sonder die geldige redes. Matt 5:31-32 gee twee scenarios:
1) Elkeen wat skei pleeg egbreuk behalwe as dit is agv owerspel
2) As jy trou met ‘n geskeide persoon, pleeg jy ook egbreuk

Jesus
Matteus 5:31-32 ”Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk
pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk
Matteus 19:6 “Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie.”
Markus 10:9 “Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie.”

Apostel
Romeine 7:2 “Die getroude vrou, byvoorbeeld, is deur die wet aan haar man gebind so lank as
hy lewe.”
Romeine 7:3 “As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar
man gebind het. Maar as sy ’n ander man se vrou word so lank as haar man
lewe, sal sy as ’n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter
vry van die wet en is sy nie ’n egbreekster as sy ’n ander man se vrou word nie.”
1 Korintirs 7:10 ”Die getroudes beveel ek - nee, nie ek nie, maar die Here - dat n vrou nie
van haar man mag skei nie.”
1 Korintirs 7:11 ”As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen.
Net so mag n man ook nie van sy vrou skei nie.”
1 Korintirs 7:39 “n Vrou is aan haar man man gebind solank as hy lewe. As hy sterwe, is
sy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met n gelowige is.”


Hieruit is dit vir my duidelik dat jy nie regtig gevrywaar is as jy net skei nie. Owerspel veroorsaak die breuk asook as jy skei sonder die geldige rede(s). Die vraag is nou, gaan ons doen wat Jesus ges het in Matteus 5:31-32 of wat Paulus ges het in 1 Korintirs 7:11? Dalk is Paulus se doel met die gedeelte om die man te verhoed om OOK egbreuk te pleeg as hy met die geskeide vrou trou en dan is twee in die moeilikheid. (Matt 5:31-32)(Luk 16:18)

Ek wil graag hoor wat sou jy doen of voorstel as:
1) Jou vrou van jou wil skei omdat sy nie meer iemand in haar lewe soek nie en haar eie ding doen. Dit was ‘n fout om te trou volgens haar (1 Kor 7:11)
2) Sy oorweeg kunsmatige inseminasie (Geen tweede party)
3) Sy het nie planne om weer te trou op die stadium nie
4) Sy gaan nie owerspel pleeg nie want sy soek nie iemand anders nie

Sy skei nie omdat sy ongelowig is nie en ook nie omdat sy iemand anders(hoerery) het nie. In so ‘n geval, waar laat dit jou? Jy kan nie weier dat sy van jou skei nie maar watter uitkoms het jy dan volgens die Woord?


Soms is ek bekommerd oor hoe Predikante van die drie susters gemeentes dinge sien en doen. Twee goed ek al te gekom wat my dwars in die krop steek:
1) Predikante het nie ‘n saak as jy wil skei nie, ons praat nie eens van gay troues nie
2) Predikante skiet die groot doop af

Ek weet van ‘n ou predikant wat selfs s mense wat groot gedoop is moet met vuur vebrand word en hulle word uitgeskop uit die gemeente. Nou vra ek met trane in my o, lees hulle ooit die Bybel? Dis nou mense wat ‘n gemeente moet lei en nie laat ly nie. Mens kry soms die idee hulle word voorges wat hulle mag en nie mag preek nie. Amper of iemand die hele spul manipuleer. Ek is maar net ‘n lid so ek weet nie wat doen hulle daar bo nie maar iets klop nie. Nou moet jy sien hoe vinniger gaan ek stilgemaak word...

David2
Jan 3rd 2010, 05:44 AM
FS

Kan jy asseblief vir my lys wanneer ek mag skei volgens jou? As jy voel ek mag skei omdat my vrou my geld steel (sy doen dit nie), noem dit, As sy 'n 25 jaar vonnis opgel is, lys dit. Aangesien ek nie meer onder die wet staan nie is daar eintlik, volgens jou, niks wat my verhoed om vir enige rede van my vrou te skei nie want die wet bind my nie. Sy mag van my skei as ek 'n slegte asem het want niks verhoed haar nie. Jesus se bloed was haar skoon. Ons vlees is immers swak.Eerstens moet jy net daarop let dat dit nie my besluit was dat ons nie meer onder die wet staan nie. Dit is 'n feit van die Bybel wat oorvloedig uit die Bybel aangehaal kan word. Daar is selfs nog baie meer wat daaroor ges kan word as wat ek in die kort artikel aangehaal het. As ek dus 'n oortreding begaan deur te glo dat ons nie meer onder die wet is nie, dan is my groot oortreding dat ek glo wat die Bybel s.

Tweedens, nee, ek werk nie met wette en gebooie nie en ook nie met "mag" en "mag nie", daarom sal ek beslis nie vir jou 'n lys maak van wanneer dit vir ons veroorloof is om te skei en wanneer nie. As NT gelowiges werk ons eerder met beginsels as met wette. Die grootste hiervan is natuurlik die liefde. Die liefde soek nie na redes waarom ons die wet mag oortree nie, maar eerder na redes waarom ons God in alles sal behaag. Die funksie van die liefde is nie vir my om vir jou te s wanneer iets uit liefde is en wanneer nie, want as dit nie jou eie oortuiging is nie, dan word dit vir jou ook maar net nog 'n wet.

As NT Christene is dit nie ons taak om wette te gaan bestudeer as ons wil weet wat in die huwelik (en waar ookal) van ons verwag word nie. Wette is vir klein kindertjies wat met melkkossies gevoed word (Hebr. 5). Die wet van die liefde is vir volwasse seuns en dogters van God in wie die liefde van Christus oorvloedig uitgestort is en 'n werkende krag van God geword het. Die huwelik tussen my en my vrou word gedra deur liefde alleen. Daarom het ek geen wet wat ek voor haar slinger en s "doen dit" nie. As sy die huis verlaat of as ek ter wille van werk of wat ookal van haar weg is, word ons optrede nie deur wette gereguleer nie, maar deur liefde. Ons wedersydse liefde en ons afsonderlike liefde vir Christus en sy Woord is al wat ons nodig het. As dit nie sal werk nie, is daar niks wat sal nie.

Die Bybel is geskryf as 'n progressiewe openbaring van God. Daar was 'n tyd van gebooie en insettinge, maar om verskeie redes het daardie gebooie klaaglik misluk. Die eerste rede, s Romeine, is die swakheid van die vlees. Nie een enkele mens het die wet volbring nie. Daarom is dit bitter jammer dat daar Christene is wat nou nog met die gebod wil voortgaan nadat God, progressief, iets anders in die plek daarvan geplaas het.

Die tweede rede waarom die gebod misluk het, was omdat dit eenvoudig nooit volledig kan wees nie. Jy kan nie 'n wet opstel wat vir alle praktiese situasies voorsiening maak nie. Hoeveel boekdele was die wet van Suid-Afrika in 1910? Hoeveel in 1950 en hoeveel vandag? Die wet word net groter en groter. Die Fariseers het dieselfde ding ervaar. Die wet in die Bybel was vir hulle nie genoeg nie, toe skryf hulle nog honderde wette daarby. En waarmee is jy nou besig in hierdie draad? Jy het ook agter gekom dat die huwelikswet in die Bybel nie duidelik genoeg is nie en nou soek julle na "loopholes" en nog ander wettiese uitsprake. My oproep aan julle: Asseblief, los nou daai goed en kom by die plek waar julle al lankal moes gewees het: Leraars van die geestelike weldade van Jesus Christus binne is ons harte.

As Christen tree ek op 'n sekere wyse op, nie omdat die gebod dit van my verwag nie en ook nie omdat 'n ander Christen of 'n predikant vir my die gebod uit die Bybel uitgel het nie, maar omdat die liefde van Christus my daartoe dring (2 Kor. 5:14). Ons hoef nie elke huwelikswet in die boek (en buite die boek) te ken nie. Ons ken God se hart oor die huwelik (Ef. 5 bv.) en dit behoort genoeg te wees. Liefde soek nie na loopholes in die wet nie. Liefde soek na nog redes om met nog groter liefde teenoor mekaar en teenoor die Here op te tree. Liefde soek na geleenthede om dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, prakties uit te leef en te demonstreer. Dit soek na kanse om in my eie lewe voordurend te laat herstel, heelmaak (verlossing) reinig tot God se eer en tot sy ideaal en roeping vir my lewe.

Mense wat wil skei soek na redes en verskonings en wil selfs die Bybel daarby insleep. Wedergebore, geestelike Christene doen nie dit nie. Hulle soek na ... wel, ek het reeds ges waarna hulle soek. Laat ons as Christene vir die wreld wys dat vergifnis, herstel en reiniging altyd nie net moontlik is nie, maar die enigste lewensruimte is waarin ons beweeg. Laat die kruis van Jesus vir jou 'n wet word. Hy het aan die kruis gesterf en daarom sal ek in alles vergifnis, herstel en reiniging tot die hoogste prioriteit in my lewe verhef.

Eben
Jan 3rd 2010, 08:46 PM
Forgiven sinner, as jy dink dat ons wat glo in die genade van God en nie die wet nie kan maak soos ons wil en skei soos ons wil dan het jy nog nie die werklikheid van 2 Kor5:14 verstaan nie. Die Liefde van Christus dring ons om op te tree soos ons moet en as ons faal dan spreek die Heilige Gees ons aan en weet ons ons is verkeerd.Daar is nie rels wat nagekom moet word nie. Ek hoop dit maak dit meer duidelik

CFJ
Jan 3rd 2010, 09:56 PM
Ek het gaan dink en weer die woord ondersoek oor die goed en ek dink jy het n loophole vir my omstandighede gekry. Ek was bewus van die ongelowige wat van jou mag skei en dat jy nie gebind is nie maar ek was bang om my eie kop te volg omdat mens geneig is om iets te regverdig as dit jou pas en daarom het ek julle hulp nodig gehad. Ek het Matt 5:31-32 gelees maar nie die klem op behalwe besef nie, en die beste van als is, dit is Jesus se eie woorde.
Wat my wel gepla het van die gedeelte in 1 Kor 7:10-16 is dat dit nie Jesus se woorde was nie en ek wil nou nie van die draad afgaan nie, maar dit is nie dat ek nie glo wat die Apostels ges het nie want as jy dit s, dan voel ek jy beledig die werk van die Heilige Gees, maar ek het wel goed gevind waar dit wat Jesus ges het en wat die Apostels ges het, nie 100% vir mekaar kyk nie. n Goeie voorbeeld is wat ek later met David2 gaan bespreek oor die wet en geloof.
Ook in 1 Kor 7:10-16 is ek nie seker wat bedoel word met ...nie gebind nie. Ek wil graag glo dit beteken ...nie gebind om weer te trou nie. maar dit kan ook beteken ...en nie gebind om getroud te bly nie., dus jy mag maar skei.

Wat my wel bietjie pla van die loophole (dit klink seker nie goed nie maar ek bedoel dit nie sleg nie) is dat daar ook direkte woorde van Jesus was wat s wat getroud is, mag nie geskei word nie en niks van behalwe nie. Tog mag God dit skei en dalk skei Hy dit met die behalwe. Ek is veronderstel om die moeilikste paadtjie te volg van die twee maar ek dink weens my ouderdom en 1 Kor 7:9 sal ek maar gamble. As ek verkeerd handel en God is my genadig, sal ek laaste sterf en dan word ek vry. (Dood skei jou)

Jesus
Matteus 19:6 Wat God dan saamgevoeg het, mag n mens nie skei nie.
Markus 10:9 Wat God dan saamgevoeg het, mag n mens nie skei nie.Hi Forgiven Sinner,

Eerste sou ek nie reken dit is wenslik om Paulus se sieninge af te maak, as sou dit nie op dieselfde vlak as Jesus se woorde wees nie. Paulus was weggeruk na die 3de hemel, waar Jesus hom onderrig het en oor hierdie rede was Paulus die heel eerste dogmatikus in die Bybel, wat al die verskillende dele bymekaar getrek het en op so wyse die dieper verborge boodskap helderder vir ons te kon maak. Die gesag waarmee Paulus geskryf het is nie sy eie gesag nie, maar die van Jesus self. Jy kan gerus kers opsteek by David2 wat baie goeie studies geplaas het oor Paulus se besonderse bediening en ook unieke bediening. As mens miskien net na 1Kor 7:10-16 kan kyk.


En aan die getroudes beveel eknie ek nie, maar die Heredat die vrou nie van die man moet skei nie; (1Kor 7:10 AOV)- Die Here wil nie h dat 'n gelowige enigsins mag skei nie, behalwe oor hoerery, soos jy tereg opmerk.


en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. (1Kor 7:11 AOV) - As daar omstandighede is waar 'n gelowige skei, moet so iemand verkieslik nie weer trou nie, al is so iemand vry om weer te trou. Paulus wys immers daarop dat dit beter is om nie te trou nie in die algemeen, maar dat mens tog goed doen as jy trou. As jy geskei is en deur God vry gemaak is, glo ek wel kan jy weer trou.


Maar vir die ander s eknie die Here nieas enige broeder n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; (1Kor 7:12 AOV)- 'n Gelowige het 'n geweldige voordeel bo 'n ongelowige, want gelowiges is tot alles instaat deur Christus wat jou krag gee. Oor hierdie rede is Paulus se simpatie amper by die ongelowige, weens die voordeel wat gelowiges geniet.


en as n vrou n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. (1Kor 7:13 AOV) - Die arme ongelowige, kan mens maar s...


Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. (1Kor 7:14 AOV)- Hier word dit net vrder beklemtoon, dat die hele beginsel romdom die gelowige draai, weens die voordeel van Christus in hulle.


Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. (1Kor 7:15 AOV)- As 'n gelowige die vlam van die Evangelie dra, sal 'n ongelowige baie moeilik kan standhou. So een sal of tot inkeer kom of vlug. Die Evangelie se krag, is ontwerp om gelowiges voor God te bemagtig en gehoorsaamheid om wel die Evangelie voortdurend uit te dra, moet die Here behaag en sou iemand oor hierdie rede wegvlug, sou ek reken maak God jou vry oor jou gehoorsaamheid om Sy mooiste boodskap waardig te dra.


Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? (1Kor 7:16 AOV)- Dit kan wees dat iemand ongeag al jou pogings, nie gered sal word nie en die beste wat iemand kan doen is om bloot gehoorsaam die boodskap van die Evangelie uit te dra. Dit is nie 'n gawe nie, maar 'n opdrag aan elke gelowige en wat mens vry maak, is die feit dat mens gehoorsaam jou sielelas leef.
Is jyself op die oomblik geskei en jy wil weer trou, is dit basies wat jy oor bekommerd is en jy wil seker maak jy tree binne God se wil op, verstaan ek jou reg?

Forgiven Sinner
Jan 4th 2010, 05:19 PM
Hi Forgiven Sinner,

Eerste sou ek nie reken dit is wenslik om Paulus se sieninge af te maak, as sou dit nie op dieselfde vlak as Jesus se woorde wees nie. Paulus was weggeruk na die 3de hemel, waar Jesus hom onderrig het en oor hierdie rede was Paulus die heel eerste dogmatikus in die Bybel, wat al die verskillende dele bymekaar getrek het en op so wyse die dieper verborge boodskap helderder vir ons te kon maak. Die gesag waarmee Paulus geskryf het is nie sy eie gesag nie, maar die van Jesus self. Jy kan gerus kers opsteek by David2 wat baie goeie studies geplaas het oor Paulus se besonderse bediening en ook unieke bediening. As mens miskien net na 1Kor 7:10-16 kan kyk.


En aan die getroudes beveel ek—nie ek nie, maar die Here—dat die vrou nie van die man moet skei nie; (1Kor 7:10 AOV)
- Die Here wil nie h dat 'n gelowige enigsins mag skei nie, behalwe oor hoerery, soos jy tereg opmerk.
en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. (1Kor 7:11 AOV)
- As daar omstandighede is waar 'n gelowige skei, moet so iemand verkieslik nie weer trou nie, al is so iemand vry om weer te trou. Paulus wys immers daarop dat dit beter is om nie te trou nie in die algemeen, maar dat mens tog goed doen as jy trou. As jy geskei is en deur God vry gemaak is, glo ek wel kan jy weer trou.
Maar vir die ander s ek—nie die Here nie—as enige broeder ‘n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; (1Kor 7:12 AOV)
- 'n Gelowige het 'n geweldige voordeel bo 'n ongelowige, want gelowiges is tot alles instaat deur Christus wat jou krag gee. Oor hierdie rede is Paulus se simpatie amper by die ongelowige, weens die voordeel wat gelowiges geniet.
en as ‘n vrou ‘n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. (1Kor 7:13 AOV)
- Die arme ongelowige, kan mens maar s...
Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. (1Kor 7:14 AOV)
- Hier word dit net vrder beklemtoon, dat die hele beginsel romdom die gelowige draai, weens die voordeel van Christus in hulle.
Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. (1Kor 7:15 AOV)
- As 'n gelowige die vlam van die Evangelie dra, sal 'n ongelowige baie moeilik kan standhou. So een sal of tot inkeer kom of vlug. Die Evangelie se krag, is ontwerp om gelowiges voor God te bemagtig en gehoorsaamheid om wel die Evangelie voortdurend uit te dra, moet die Here behaag en sou iemand oor hierdie rede wegvlug, sou ek reken maak God jou vry oor jou gehoorsaamheid om Sy mooiste boodskap waardig te dra.
Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? (1Kor 7:16 AOV)
- Dit kan wees dat iemand ongeag al jou pogings, nie gered sal word nie en die beste wat iemand kan doen is om bloot gehoorsaam die boodskap van die Evangelie uit te dra. Dit is nie 'n gawe nie, maar 'n opdrag aan elke gelowige en wat mens vry maak, is die feit dat mens gehoorsaam jou sielelas leef.Is jyself op die oomblik geskei en jy wil weer trou, is dit basies wat jy oor bekommerd is en jy wil seker maak jy tree binne God se wil op, verstaan ek jou reg?

Ag, ek weet nie meer nie. Moes vandag uitvind my vrou het die 17de Desember saam met haar ou waarmee sy in St8, 10 jaar gelede,mee saam geslaap het, weer geslaap. Voor dit sou hy sy meisie en dogtertjie los en na die daad het hy haar gedrop.
Ek is moeg, moeg, moeg!
Bid help nie!
Antwoorde vra help nie!
Suffer en suffer en suffer is al wat mens hier maak. Almal wil kom preek oor glo en bid, as dit dan so maklik is waar is die Christene op die forum wat dit preek dat hulle vir my bid en my wys hoe werk. Dis soos ingenieurswese, als lyk belowend op papier want papier is geduldig. Ek vra net 'n breek vir eens in my lewe, is dit soveel gevra. Hoeveel van julle is verneuk deur julle spous? Het julle 'n idee watter pyn dit is.

Nee, nog nie geskei nie. My vrou die keuse gegee om te repent of te skei van my. Sy gaan daaroor dink. Dis klaar 'n fout. Ek is bereid om haar terug te vat en sy wil daaroor gaan dink.
Ek kan nou maar net hoop sy wil my nie meer he nie want sy gaan weer draad spring...

Forgiven Sinner
Jan 4th 2010, 06:14 PM
David2,
Ek is nie lus om boeke te tik nie. Ek dien nie mense nie en ook nie hulle opinies nie. Jy kan my nie s wat in die Bybel staan oor skei en trou soos jy dit verstaan nie. Wil jy Matteus 5:18-20 ongeldig maak? Volgens jou brief sien ek jou hierin.

Ek glo nie die wet maak jou ‘n engel nie, maar as jy nie glo nie gaan jy nie gered word nie. Hoop ons stem daarmee saam. Dit is gelys. Ek kan dit paste. Wat is die probleem met die Bybel? Hoekom dink julle julle kan julle losmaak van sekere verse in die Bybel? As daar een enkele versie in die hele Bybel is wat s: “Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.”wat meer soek jy. Ek wys jou dit Swart op Wit en jy sal met my verskil. Terloops, dit is Matt 7:23. As jy jou gemeente dit leer Ds. dan is jy besig om met vuur te speel. God het geen Ds die reg gegee om sy opinie aan die gemeente oor te dra nie, maar die skrif voor te l. Ek voel nie goed nie, so gee jy my een vers waar Jesus s ons durf nie die wette nakom nie. Ek praat nie van die gebod van liefde nie want liefde verwat alles. Jy kan tog nie vir jou naaste lief wees maar jy vergryp jou aan sy vrou, vermoor haar man en het vuil gedagtes oor die kinders nie.


"Daarom is dit bitter jammer dat daar Christene is wat nou nog met die gebod wil voortgaan nadat God, progressief, iets anders in die plek daarvan geplaas het."

Matteus 5:18-20 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. “Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek s vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as di van die skrifgeleerdes en die Farisers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”


Matt 7:19 “Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”
Wat is die vrug van die Gees?
Lees Gal 5:22-23 “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Gal 5:18-24 “Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroer gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Di wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

Wat lees ek hieruit:
Ek staan nie onder die wet nie. Mooi David2. En toe? Hou jy op met lees? Wat doen jy as jy onsedelik is? Breek jy nie ‘n wet nie? En Afgodssdiens? Dis ‘n gebod. So kan ons aangaan.
So, deur die dinge te doen breek jy dus die wet. En wat gebeur dan met jou? “Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.” So, die som lui: Breek die wet en jy gaan nie hemel toe nie. As ek jou hier verloor het dan beteken dit jy glo nie wat in die Bybel staan nie. Ek werk op feite en bewys die teendeel uit die Bybel asseblief. Die Bybel sal my riglyn bly, nie my opiinie nie.
Wat ek wel weet is dat as jy werklik ‘n kind van God is sal jy die wet nakom sonder dat jy dit amper agterkom: “Di wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.” Dus, as jy aanhou sondig is jy die Christen wat Here, Here roep en tog hel toe gaan. Daar is mense wat God se woord verkondig nl die vals profete soos in Israel en Jesus se tyd en soos ons ook maar vandag mee sit.

As jy nie aan God gehoorsaam kan wees nie, dan wil jy Hom nie dien nie. Is gehoorsaamheid nie een manier van dien nie? Is ongehpoorsaamheid dan nie om Satan te dien nie? Wie kan twee base dien? (Matt 6:24)

Wil jy vir my s ek kan egbreuk my lewe lank en gered word, want dit is immers ‘n wet?
Die enigste rede hoekom die wet jou nie meer bind nie, is omdat dit jou sonde van die verlede skoon was as jy daarmee breek en dan, as jy wedergebore is, het jy geen behoefte om die sonde te doen nie want die Gees van God is in jou. Ja, jy an ‘n glips kry, maar berou dit, vra om vergifnis en beweeg aan.

Soms as ek die dinge lees en die issues wat predikante het oor groot doop dan besef ek maar net opnuut hoekom Jesus nie die “geleerde” Skrifgeleerdes en Farisiers gebruik het nie maar arm eenvoudige manne...

Hierdie is soos wiskunde. Ek kan vir ure daarmee aangaan. 1+1=2 2-1=1. Draai en swaai soos jy wil, die wet staan. Vir elke teen argument wat nie uit die lug gegryp word nie, kan ek jou die teendeel uit die woord wys maar julle wil dit nooit doen nie. Daar word gekom met teorie waarin ek regtig nie belangstel nie. As die Romeine so sondig was, hoe verskil dit van vandag? Het ons verkragters? Ja. Het ons homosexualiteit? Ja. Watter sonde bestaan nie meer vandag wat toe bestaan het?

Ek wou dit gelos het vir die brief wat jy elders geplaas het. Dit sou nice gewees het as jy by jou lang brief gebly het waar jy jou opinie gelig het en waarop ek wou reply het. Nou gaan ons maar net aan om die draad te ontspoor. En ek het ges in my vorige reply ek gaan reageer op jou brief.

Die Christene wat jy sterg ervaar die wet aanhang het ‘n rede daarvoor. Hulle suig dit nie uit hulle duime nie. Die wet gebruik ek om my mee te meet of ek nog God se wil doen. As jy die leiding uithaal uit die Bybel, wat bly oor? Geskiedenis?

marline
Jan 4th 2010, 06:27 PM
Hi FS,
Ek dink meeste van ons is al deur so iets. Ek was meer as een keer so verneuk, en kon dit naderhand nie meer hanteer nie. Het allerhander siektes behalwe vigs opgedoen, en is toe van hom geskei. Ek is baie veroordeel daaroor, (deur die kerk, en deur my familie) maar het dit met my Vader uitgemaak, en weet Hy hou dit nie teen my nie. Ander mense kan nie vir jou besluit wat om te doen nie, want jy moet agterna daarmee saamlewe. Ek voel jou seer, en weet waardeur jy gaan. Ek het partykeer gevoel dit is erger as om daardie persoon aan die dood af te staan. Mens kom wel daardeur, met die Here se krag.
Sterkte my vriend, ek bid werklik vir jou.

Forgiven Sinner
Jan 4th 2010, 07:45 PM
Ek is jammer om dit te hoor Marline. Ek weet van mans wat ook 'n glips of twee gehad en en tog is hulle nie onaardige mense nie, soms goeie waardes. Dis iets wat ek sukkel om te begryp.
My hart bloei vir die vrouens wat dit moet deurmaak,meer as vir mans.
Baie dankie, ek waardeer dit.

paidforinfull
Jan 5th 2010, 02:42 AM
Hi FS,
Ek dink meeste van ons is al deur so iets. Ek was meer as een keer so verneuk, en kon dit naderhand nie meer hanteer nie. Het allerhander siektes behalwe vigs opgedoen, en is toe van hom geskei. Ek is baie veroordeel daaroor, (deur die kerk, en deur my familie) maar het dit met my Vader uitgemaak, en weet Hy hou dit nie teen my nie. Ander mense kan nie vir jou besluit wat om te doen nie, want jy moet agterna daarmee saamlewe. Ek voel jou seer, en weet waardeur jy gaan. Ek het partykeer gevoel dit is erger as om daardie persoon aan die dood af te staan. Mens kom wel daardeur, met die Here se krag.
Sterkte my vriend, ek bid werklik vir jou.

Ek weet presies waarvan jy praat en wat jy bedoel, Marline.

My eerste man het egbreuk tot 'n heel nuwe vlak geneem. Ek is ook na vele (14) jare van sieleswroeging van hom geskei. Ek is tot vandag toe van mening dat, sou ek hom nie geskei het nie, ek hom of myself sou vermoor het (of vigs opgetel het). Geen mens kan vir jare so voortgaan sonder om te knak nie. In my geval was dit definitief die 'lesser of the two evils'. Egskeiding is sonde, maar, soos ek self baie goed weet is dit nie 'n onvergeeflike sonde nie. Prys die Here vir Sy groot genade!

:hug:

marline
Jan 5th 2010, 04:33 AM
God verwag nie van ons om soos minderwaardige wesens voort te gaan nie. Nee, ons moet ten volle in sy Naam kan lewe. So 'n gebeure breek mens se selfbeeld, selfvertroue, en selfs geloof heeltemal af. Selfs jou gesonde oordeel kan daaronder lei. As ek die keuse weer moet maak, sal ek nie 16 jaar wag voor ek dit doen nie, ek sou dit vroeer doen, en myself en my kinders baie hartseer en vernedering spaar. Elkeen se omstandighede is anders, en elkeen moet sy eie besluite maak en daarmee saam leef. Ons ander wat alreeds daardeur is, kan jou bystaan, en verstaan waardeur jy gaan. Baie sterkte, wat jy ook al besluit om te doen, dit gaan nie maklik wees nie, Hou net aan ons VADER vas vir krag. Dit sal soms voel Hy het jou verlaat, moenie op gevoel gaannie. Jy weet mos Hy is daar vir ons.

paidforinfull
Jan 5th 2010, 04:56 AM
As ek die keuse weer moet maak, sal ek nie 16 jaar wag voor ek dit doen nie, ek sou dit vroeer doen, en myself en my kinders baie hartseer en vernedering spaar.

Ditto, alhoewel ek net wil byvoeg dat dit nie eintlik gemorste tyd is nie want ten minste is jy dan 100% seker jy het alles in jou vermoe gedoen om dinge uit te werk. Te vinnig opgee en skei is ook nie die antwoord nie (daar is wel gevalle waar mens ook nie te lank kan wag nie).

RR van Wyk
Jan 5th 2010, 06:49 AM
Hi Forgiven sinner.

Ek haal my hoed af vir jou. Jy is 'n baie sterk karakter en ek kan sien jy het 'n ontsettende wroeging waarmee jy worstel. Vir my persoonlik sal dit 'n absolute nagmerrie wees.

Ek is nou nie regtig gekwalifiseer om my opinie te lewer nie, ek is ook maar 'n gewone christen wat probeer sin maak van hierdie wreld. Ek twyfel sterk of ek vir jou iets kan s wat jy nie reeds weet nie.
Al wat ek weet is dat hierdie situasie 'n wig tussen jou en jou skepper veroorsaak...Baie sleg! God soek jou juis teen Hom, by Hom, in Hom. Hierdie situasie maak jou bitter ongelukkig... alles behalwe wat ons Skepper vir jou wil h.
Hierdie situasie is destruktief... teenoorgestelde van hoe ons lewe moet wees.
Jy weet wat die Bybel s van goed wat pla(kap dit af).... Jy is 'n goeie mens, God is lief vir jou, geen mens verdien om deur dit te gaan nie.
Die bybel s ook als is reg om jou bande te skei met 'n ongelowige, hierdie mense sleep ons net in die modder rond.

Maar dit bly steeds moeilik...dit is natuurlik om te voel jy is verantwoordelik vir haar, maar iewers moet mens tog 'n streep trek.

Ek wens jou alle sterkte toe, en glo jy sal beter en sterker anderkant uitkom.

CFJ
Jan 5th 2010, 07:06 AM
Ag, ek weet nie meer nie. Moes vandag uitvind my vrou het die 17de Desember saam met haar ou waarmee sy in St8, 10 jaar gelede,mee saam geslaap het, weer geslaap. Voor dit sou hy sy meisie en dogtertjie los en na die daad het hy haar gedrop.
Ek is moeg, moeg, moeg!
Bid help nie!
Antwoorde vra help nie!
Suffer en suffer en suffer is al wat mens hier maak. Almal wil kom preek oor glo en bid, as dit dan so maklik is waar is die Christene op die forum wat dit preek dat hulle vir my bid en my wys hoe werk. Dis soos ingenieurswese, als lyk belowend op papier want papier is geduldig. Ek vra net 'n breek vir eens in my lewe, is dit soveel gevra. Hoeveel van julle is verneuk deur julle spous? Het julle 'n idee watter pyn dit is.

Nee, nog nie geskei nie. My vrou die keuse gegee om te repent of te skei van my. Sy gaan daaroor dink. Dis klaar 'n fout. Ek is bereid om haar terug te vat en sy wil daaroor gaan dink.
Ek kan nou maar net hoop sy wil my nie meer he nie want sy gaan weer draad spring...

Hallo Forgiven Sinner,

Ek verstaan nou die eerste keer wat jy moet deurgaan en soos ek nou hier skryf is ek sprakeloos, omdat jou pyn en smart dieper is as wat mens besef het en hoe kan ek jou pyn deel, as ek nie in jou skoene staan nie? Ek wil jou egter bemoedig om nie moed op te gee nie, veral nie met jouself en jou eie vrede nie. Wat jou wel vrede kan gee, is jou gehoorsaamheid aan die Here en genadiglik kan jy weet dat die Here ook 'n probleem met 'n ontroue huweliksmaat het. Derhalwe maak Hyself jou vry van hierdie soort ontrouheid en dit is bemoedigend, want die pyn van hoerery of owerspel mag stop in 'n besluit waar die gelowige toegelaat word om te skei. Dit is net die mens wat niks wat God saamgevoeg het mag skei nie, maar God wat dit saamgevoeg het, mag skei en Hy doen dit deur Sy Woord en wat ons daarin lees as wettig van Homself- Hy alleen mag skei.

Die enigste vraag wat jyself sal moet beantwoord, is of jou vrou se dade onomkeerbaar is en dat daar nie meer salf aan haar te smeer is nie. Jy is in die beste posisie om dit te weet en ek hoop elkeen wat hier lees bid vir jou, dat jy wysheid en lankmoedigheid moet h hierin... :pray:

As jy so voel, kan jy in Chat to the Moderators in draad oopmaak wat privaat is, maar miskien is dit goed as meer mense jou kan help, want ek twyfel of een van ons modereerders eie ondervinding het soos paidforinfull en marline hier gegee het. Ek is seker hulle insette moet iets vir jou beteken...

marline
Jan 5th 2010, 04:59 PM
Wat my natuurlik heel onkant gevang het is toe ex aan die begin van die jaar oorlede is aan kanker. Ek was lankal nie meer betrokke by die man nie, die kinders het hom gekontak as hul wou, hulle is per slot van sake al grootmense. Maaaar, toe ek die tyding kry dat hy dood is, was dit werklik nogtans 'n skok!!!!

Forgiven Sinner
Jan 7th 2010, 07:22 PM
Ontspoor die hoofdoel van die draad, jammer

JPR
Jan 7th 2010, 08:46 PM
FS, jy dra n swaer las. Ek wil jou aanmoedig om op God se wil in jou lewe te fokus. Lewe in geloof en laat die Heilige Gees jou lei in alles. Bedink die dinge wat daar bo is, bid sonder ophou en vind vreugde in die Here. Ek neem die vrymoedigheid om my vrot verlede kortliks met jou te deel maar voor ek dit doen, net eers God se opinie oor owerspel:

Lev 20:10 En as iemand owerspel doen met n man se vrou, owerspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word.

Joh 8:7 Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle ges: Laat di een van julle wat sonder sonde is, die eerste n klip op haar gooi.

Yehovah se wil dat n owerspeler nie moet lewe nie en Yehoshuah se uitspraak dat niemand van ons die oordeel kan voltrek nie, is volkome versoenbaar. Ek het nie die doodstraf in SA opgehef nie, die regering het! Ek is bly dat ek nie die eerste klip op ander owerspelers hoef, en sal gooi nie, maar die feit dat ons nie die oordeel mag toepas nie, verander nie die oordeel nie netso min as wat God se genade en liefde die definisie van sonde verander het. Geen owerspelers gaan God se koninkryk binnegaan nie.

Ek het oor n tydperk van ek weet nie hoe lank nie, owerspel gepleeg. Ek het menige lewens onberekenbare skade daardeur berokken. My wedergeboorte later, en die feit dat ek my daarvan bekeer het, is geen rede vir die opheffing van die doodsvonnis nie. Die toepassing van God se wil in enige land se grondwet sal menige mense van oneindige pyn wat deur owerspelers soos ekself veroorsaak was/word, gespaar het.

Ek en ander owerspelers moes/moet dood wees. As God Sy wil kon kry, sou daar nie owerspel gewees het nie maar nou dat daar is, wil Hy di wat dit doen, liewer dood as lewend h. Yehoshuah gaan nie met n hoer trou nie en Hy verwag nie dat Sy broers met een getroud sal bly nie. Miskien praat die Here met jou deur Psa 139:21 waar David s: HERE, sou ek di nie haat wat vir U haat, en n afsku h van die wat teen U opstaan nie? In teenstelling hiermee wou Josef in die geheim van Maria skei omdat hy oortuig was dat sy hoereer het. Sou hy haar sondes oopgevlek het, sou sy onder n hoop klippe moes sterf en vandaar sy besluit om in die geheim van haar te skei en daardeur haar sondes te bedek (dit is een van die definisies van liefde) Hierdie edele roete is seker nie meer vir jou beskore maar neem nie die realiteit van jou keuse weg nie.

Ek sien iets anders raak wat vir jou miskien van waarde gaan wees:
Sou jy skei, behoort jou vrou alleen te bly omdat daar n kans tot hereniging is na sy haar bekeer het (1 Kor 7:11). Sou sy egter n ander man sn word in die tyd wat julle geskei is, kan jy haar nooit terugneem nie. (Deut 24:4) (Jer 3:1) As sy deur n geforseerde situasie n ander man sn word (2 Sam 16:22), kan jy soos David met sy byvroue gedoen het, steeds haar versorging behartig hoewel jy nie nie weer huweliksgemeenskap met haar hoef te h nie (2 Sam 20:3). Indien jy in die tyd met n ander vrou trou verander dit nie die situasie nie (Eks 21:10).

Sterkte met die uitvoering van dit wat voor jou l.

Son of the South
Mar 19th 2010, 06:39 PM
Hierdie onderwerp is voorwaar 'n taai toffie. Ek besef hierdie draad het al afgekoel, maar ek weet daar is nog heelwat mense wat daagliks hierdeur worstel. :cry: Heelwat vrae is in hierdie draad gestel en ek is bly om te sien dat sommige van daardie vrae wel beantwoord is. Tog is daar nog baie vrae wat onbeantwoord bly. :confused

My eie ondervinding van skei en hertrou is maar beperk: My halfbroer is deur 'n egskeiding terwyl ek maar nog 'n matriek laaitie was. Een van my skoonsussies is geskei (net na ek en my vrou getroud is) en sy is nog steeds enkel. Twee mensies saam met wie ons in 'n selgroep was so paar jaar gelede was beide vir lank geskei van hulle eerste eggenote en het toe met mekaar ge(her)trou. My eie ouers het so paar jaar gelede geskei en is weer met mekaar versoen. :pp Ja, as my geheue my nie in die steek laat nie, dan is dit die somtotaal van my blootstelling aan hierdie saak. :hmm: Dit maak my nou nie juis 'n ekspert nie, n.

Mense op die forum wat my ken weet ek hou vreeslik baie van David Pawson. Die wat hom nog nie ken nie: hy is 'n ou gryskop engelse omie wat 'n gawe het om mense van die Bybel te leer. Sy materiaal is maklik verkrygbaar, ook in SA. Ek het 'n stelletjie van drie CDs van hom oor hierdie onderwerp waar hy 'n goeie analise maak van hierdie saak vanuit die Bybel. Ek sal graag bietjie van hierdie inligting aan julle wil weergee, maar kan logies nie die drie CDs in totaliteit verbatim transkribeer, vertaal en hier plaas nie. As jy dus vandag hiermee worstel en n antwoorde soek, is die beste raad wat ek op hierdie oomblik vir jou kan gee om self 'n kopie van hierdie CDs te bestel. :idea:

Ek moet egter waarsku dat daar geen kits oplossings is nie. Pawson sal vir jou mooi uiteensit wat die Bybel wel vir ons leer, maar hy sal jou ook daarop wys dat daar heelwat is wat die Bybel n vir ons s nie. Om maar net een voorbeeld te noem: die vrou met wie Jesus by die put gepraat het. Julle onthou mos, daardie een wat vyf mans gehad het en die laaste ene is nie haar eie nie. Toe Jesus haar wegstuur, na watter een van daardie mans, indien enige, het sy teruggegaan? Die Bybel s nie.

So is die Nuwe Testament vol (of is dit nou leeg?) van talle voorbeelde waar die antwoord nie vir jou uitgespel word nie. Daar is nie altyd maklike presidente geskep wat jy blindweg kan navolg nie. Daar is party sake wat duidelik soos daglig is en dan is daar party waar jy as te ware net een keuse het: Jy sal by God self moet gaan aanklop vir raad :pray: en vertrou dat Hy jou deur sy Gees sal lei.

As jy self in hierdie bootjie is, of weet van iemand naby aan jou, weet net dat God self die huwelik ingestel het en dat dit vir Hom kosbaar is. DAAR IS HOOP! Gaan dit 'n moeilike pad wees? Ja. Gaan dit vereis dat iemand wat in 'n tweede huwelik is van die tweede eggenoot sal moet skei? Dalk. Byt vas, die waarheid oor hierdie saak sal jou vrymaak. As jou huwelik nog nie deel is van jou getuienis nie, glo ek vas dat God dit graag deel van jou getuienis wl maak. :saint:

RR van Wyk
Mar 20th 2010, 06:08 AM
Die Huwelik is harde werk wat vergemaklik word deur ware opregte liefde. Die groot strikvraag wat al meer mense verkeerd kry is wat is liefde?

Baie is onder die indruk dat liefde 'n "vat" verhouding is. Mense is geneig om te s: "maar as jy my lief het sal jy dit en dit doen" Dit is nie liefde nie...

Liefde is 'n "gee" verhouding. Sonder grense en beperkings. As altwee persone in die verhouding onophoudelik sonder beperkings en verskuilde agendas aanhou gee vir mekaar, kan 'n huwelik niks anders behalwe om te werk nie.

En as een persoon aanhou gee en die ander een doen nie, is die een wat gee nou geregverdig om op te hou gee omdat ander een nie sy kant bring nie? Natuurlik nie, want dan kruip liefdeloosheid in. Daardie een moet aanhou voorbeeld stel, die ander een leer dalk iets van ware liefde :)