PDA

View Full Version : Inligting Epifaniemarline
Jan 4th 2010, 02:14 PM
Vir die eerste keer leer ek vandag van epifanie.
Kan iemand dit vir my verduidellik asb? Ek het op die net opgekyk, maar dit klop nie heeltemal vir my nie.
:hmm::hmm:

marline
Jan 5th 2010, 11:58 AM
:oGaan niemand vir my se nie?:o

Ta-An
Jan 5th 2010, 12:05 PM
OK sÍ vir my, wat weet jy van epiphany ?

Ta-An
Jan 5th 2010, 12:19 PM
Jy kan hier (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Epithany) a definisie lees

Hoofsaaklik deur die "Eastern Churches" gevier.... om die doop van Jesus te herdenk, sommige kerke onthou die dag as die dag waarop die Wyse manne geskenke aan Jesus gebring het by Sy geboorte

marline
Jan 5th 2010, 12:55 PM
Dankie Ta-An, so wat ek verstaan dis 'n mens ingestelde Christelike fees? Dit word nie in die Bybel genoem nie?

Ta-An
Jan 5th 2010, 12:58 PM
Ja..... dis wat ek verstaan..... 'n Rooms Katolieke feestelike instelling.

marline
Jan 5th 2010, 03:03 PM
Baie dankie, ek het gewonder of ek dit verkeerd verstaan. Ek het begin met 'n nuwe bybelstudie, en dit is die eerse vreemde ding wat ek toe kry. Ons amptelike studie begin 20ste Jan, maar intussen het ons opleeswerk.:hug:

Ta-An
Jan 5th 2010, 03:32 PM
Ken jy die liedjie... The twelve days of Christmas ?? Die geskenke (http://www.crivoice.org/cy12days.html)wat in die liedjie besing word het ook 'teologiese' simboliek (http://www.carols.org.uk/the_twelve_days_of_christmas.htm).

Die Fees van Epiphany begin met Kersdag, hou aan vir 12 dae en kom tot einde op die 6eJan.[[[ 1e dag 26-Des
tot 12e dag 6-Jan]]]
Meestal in die Rooms Katolieke-kerk gelowe waar jy dit kry.
'n Ander woord vir Epiphany is Theofany.... die sigbare verskyning van God......
Die viering van die Doop van Jesus is definitief Rooms Katoliek..... en die dag het vir hulle iets te doen met die teenwoordigheid van die Heilige Gees.

As Christene fier ons Paas Fees (Kruisiging)
Opstanding uit die dode
Hemelvaart
Pinkster (Uitstorting van die Heilige Gees)

Waar kry jy die Bybelstudie??

marline
Jan 5th 2010, 04:43 PM
Dis nogal vir my snaaks toe ek oor HRM geskryf het, het daar mense op my kop afgekom soos 'n "ton of bricks" Nou dat ek hierdie vraag vra, is jy die enigste wat my antwoord!!!! Vreemd ne??? Wel, die is 'n studie by die NG kerk, genoem woordskool. Ek het 'n studie gids gekry wat elke dag 'n stukkie inhet wat ons moet doen, op 20 Jan begin ons dan met amptelke studie, en kan ons Ds vra als wat ons pla. Intussen doen ek maar biejtie navorsing. Dankie vir jou insette.

Ta-An
Jan 5th 2010, 05:54 PM
Ondersteun die NG kerk die viering van die Epiphany?

Ta-An
Jan 5th 2010, 07:18 PM
Dis nogal vir my snaaks toe ek oor HRM geskryf het, het daar mense op my kop afgekom soos 'n "ton of bricks" Nou dat ek hierdie vraag vra, is jy die enigste wat my antwoord!!!! Vreemd ne??? Wel, die is 'n studie by die NG kerk, genoem woordskool. Ek het 'n studie gids gekry wat elke dag 'n stukkie inhet wat ons moet doen, op 20 Jan begin ons dan met amptelke studie, en kan ons Ds vra als wat ons pla. Intussen doen ek maar biejtie navorsing. Dankie vir jou insette.
Ek glo nie die deursnit ou hier weet waarvan jy gepraat het nie.....

David2
Jan 5th 2010, 08:05 PM
Tydens hierdie fees waarvan Ta-an praat, seŽn hierdie Oosterse kerke ook die doopwater wat deur hulle as "heilige water" beskou word. Maar moet nie net dink aan die Ooste nie, reg oor die wÍreld is daar Christene, ook hier in Suid-Afrika, wat na die heilige land gaan om van die "heilige water" van die Jordaanrivier in bottels terug te bring om dit dan by besprenkelingsdoop te gebruik, want die Jordaan se water word ook elke jaar tydens Epifani "geseŽn" en "geheilig".

Die woord epifani kom van die Griekse woorde epifaino (werkwoord = verskyn) of epifaneia (naamwoor = verskyning).
Vir epifaino, gaan lees Luk. 1:79; Hand. 27:20; Titus 2:11; Titus 3:4.
Vir epifaneia, gaan lees 2 Thess. 2:8; 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 1:10, 4:1, 4:8; Titus 2:13

Uit hierdie verse sal jy die Bybelse gebruik van die woord duidelik kan aflei. Die meerderheid van die voorkomste van die woorde in die Bybel praat van Jesus se verskyning by die wederkoms.

Hand. 2:20 praat ook van die wederkoms en noem dit die groot en deurlutige (epifanes) dag van die Here. Dit is dus die belangrike dag van Christus se verskyning.

Ta-An
Jan 5th 2010, 08:35 PM
Epifanies .... in die OT... bv waar die Engel aan Abram verskyn het, of by die brandende bos aan Moses...

marline
Jan 6th 2010, 11:31 AM
Baie dankie!! Nou verstaan ek dit sommer ook!!!!:blushhap:

Ta-An
Jan 6th 2010, 08:23 PM
Ondersteun die NG kerk die viering van die Epiphany?

Marline???? ?

David2
Jan 7th 2010, 05:15 AM
Nee, ek dink nie die NG Kerk ondersteun dit nie. Let egter op dat daar geen een enkele Christelike feesdag is waartoe Christene uit die Bybel 'n opdrag het om dit te vier nie. Dit is net die JudaÔsme wat feesdae het wat hulle moet nakom, nie die Christendom nie. Watter "dae" die Christendom ookal het, (oos Paasfees, Pinkster, Hemelvaart en Kersfees), hierdie "dae" is alles deur mense uitgedink en deur mense besluit dat hulle dit gaan vier. Daar is nie so 'n opdrag in die Bybel nie. In teendeel, Paulus stel dit duidelik dat ons nou nie meer soos die Jode "dae en maande" het wat ons nakom nie. Dus is daar wat my betref geen verskil tussen Epifanie, Paasfees en Pinkster nie. Alles is deur mense uitgedink en dit is beslis nie feesdae van God of van die Bybel nie. Dit hang maar net af van die "brand" van Christendom waaraan jy behoort. As jou groep ritualisties en tradisionalisties is, sal hulle sterk staan op instellings soos feeste, rituele en seremonies. As hulle fundamenteel (Skrifgebonde) is, sal hulle weet dat die Christendom 'n geestelike geloof is en nie feeste het nie.

Soos reeds aangetoon wys die Bybelse woord (epifaino) amper altyd op die wederkoms. As ons dus 'n Bybelse epifanie wil vier (as so iets moontlik sou wees) sou dit eerder 'n wederkomsfees moes wees. Nogal interessant dat die Joodse feeste heelwat klem lÍ op die toekoms en die koms van die Messias, veral die Groot Versoendag en die Loofhuttgefees kyk vooruit na die koms van die Messias. Die vroŽ Christendom het toe sekere Joodse feeste by hulle oorgeneem en dit ver-Christelik, maar hulle het nagelaat om wederkomsfeeste ook by die Jode oor te neem. Soos JudaÔsme is Christendom tog 'n sterk toekomsgerigte geloof, maar hierdie seleksie van feeste wat die Christendom oorgeneem het, dui ook maar weer aan dat die Christendom baie vroeg reeds sy toekomsverwagting verloor het.

Ta-An
Jan 7th 2010, 07:23 AM
Soos reeds aangetoon wys die Bybelse woord (epifaino) amper altyd op die wederkoms. As ons dus 'n Bybelse epifanie wil vier (as so iets moontlik sou wees) sou dit eerder 'n wederkomsfees moes wees. Nogal interessant dat die Joodse feeste heelwat klem lÍ op die toekoms en die koms van die Messias, veral die Groot Versoendag en die Loofhuttgefees kyk vooruit na die koms van die Messias. Die vroŽ Christendom het toe sekere Joodse feeste by hulle oorgeneem en dit ver-Christelik, maar hulle het nagelaat om wederkomsfeeste ook by die Jode oor te neem. Soos JudaÔsme is Christendom tog 'n sterk toekomsgerigte geloof, maar hierdie seleksie van feeste wat die Christendom oorgeneem het, dui ook maar weer aan dat die Christendom baie vroeg reeds sy toekomsverwagting verloor het.

Nou, David, soos jy sÍ: 'n Wederkoms Fees, (Loof hutte fees) man, as ek daarmee by my Ds kom...... soos jy sÍ.... die kerk het dalk al die toekomsverwagting verloor???

CFJ
Jan 7th 2010, 10:29 AM
Ek glo nie die deursnit ou hier weet waarvan jy gepraat het nie.....

Jy's reg, ek het al gehoor daarvan, maar het maar so deur julle poste gelees om te verstaan waaroor dit gaan. So verskoon my maar Marline as ek jou nie ge-antwoord het nie, want ek gesien Anneke het alles mooi onder beheer en ek het nie uit die vuis uit 'n atwoord gehad nie, behalwe as mens sou gaan nalees... :D

marline
Jan 7th 2010, 10:36 AM
Ag ekskuus Ta-Ann!!! Hoe ongeskik van my om nie te antwoord nie!!!:blush: In die studie boekie "Bybel in konteks" word dit onder die opskrif "Die seisoene en belangrike momente in die kerklike jaar" genoem nl. - Epifanietyd (Nuwejaar, Epifaniefees, Verheerlikingsondag) Ek sal dit met die Ds wat die kursus aanbied bespreek, maar soos ek genoem het, begin ons eers met klasse op 20 Jan. Ek kom terug na jou met hierdie een. :hug:

Ta-An
Jan 10th 2010, 10:59 AM
Ek kom nou net uit die kerk uit....(Presbyterian)
En raai wat, waaroor het vanoggend se preek gegaan???

Die Sondag waarvolgens die kerk se preek kalender, daar oor die Doop van Christus gepreek word...
Hulle het nou wel nie die tema woord Epiphany gebruik nie, of iets gesÍ oor die "fees" nie.... maar dit was die vleis van die preek ....

So.... eintlik was ek mooi voorbereid oor die agtergrond waarteen alles afspeel.
.......

Dit laat my nou eintlik oor baie goeterse dink..... :hmm:

Is dit per 'toeval' dat die kerk se preek kalender so uitgewerk word/het, of hoeveel word die Protestante kerke deur die handelinge van die RKK beinvloed?? :hmm:

Daar was nie verwys na die teenwoordigheid van God, soos in the OT gewees nie... die preek het meerendeels gegaan oor Gehoorsaamheid, een rede vir Christus se doop, hoe ons ons lewens moet rig en lei volgens die Woord, om die Bybel te ken en nie van 'hit and run' versies gebruik te maak nie.... verwys na wat met Christus gebeur het na Sy doop,,,, die wegleiding na die woestyn om verlei te word deur Satan, en hoe Jesus met Sy antwoorde die Skrif kon gebruik on Satan mee af te weer.... dus vir ons die gehoorsaamheid om die Skrif te bestudeer en te ken en toe te pas, en om te bid.... en te handel volgens hoe die Skrif ons voorskryf....

marline
Jan 11th 2010, 06:56 AM
Ek het eers gedink Epifanie val in dieselfde kategorie as Valentine en Haloween. Nou sien ek, ek was totaal verkeerd!!!! Volgens wat ons dan hier geleer het, is epifani heeltemal "above board"?